Warning: include(block.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3

Warning: include(block.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'block.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3
Forum / gstbok - Om HSB/Brf, BoRevision och BoLina - anslagstavla
Sida: << | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


stephan

Organisationer

Finns det någon organisation i detta avlånga land som inte svarar sina medlemmar på en fråga?????
JO, namnet är HSB, vilket jag härmed utser till Sveriges sämsta organisation alla kategorier!!!!
Rätta mig gärna om jag har fel!!!!

7/03 2007 (2109) e


stephan

Valberedningar

Ställ dem mot väggen. Har/tar man på sig ett uppdrag borde man genomföra det eller hoppa av. Känner någon igen att en valberedning på stämman börjat med att säga: vi har gjort 2 utskick till medlemmarna knackat dörr och på andra sätt förvissat oss om att vi gör vad vi på förra stämman är valda till/fått ert förtroende.

Bästa fall presenteras några namn. Ofta påverkat av styrelsen.

rätta mig om jag har fel.
Skriv om det goda valberedningsarbetet.

Välj valberedning innan styrelseledamöter, kanske?

6/03 2007 (2108) e


Myggan

Valberedning.

Hur gör man om man har en valberedning som inte fungerar och mistanken om jäv kan misstänkas?


6/03 2007 (2107) e


stephan

HSB förening

I nästan alla föreningar man är med i har man ett medlemskort?
Du som bor i en HSB förening har medlemskort i HSB, men är det någon som hört talas om bostadsrättsföreningskort?
Om det fanns kanske man skulle slippa få höra som i måndags på föreningsstämman "jag skall till HSBmötet" var är det?
Fast det är klart det var ju ett HSBmöte där Ove Scramm medlemsansvarige var föredragare för stämman och någon annan kufisk HSB var ordförande för mötet, styrelsen, ja som vanöigt inte ett svar på medlemmarna frågor utan det överlät de till HSBrepresentanterna. De hade inte ens kurage att bifalla styrelsens förslag, så egentligen var det totalt bortkastad tid.

6/03 2007 (2106) e


J.A ledamot

Vi har föreningsfrihet i Sverige, om man är några stycken som vill starta en föreningen och sedan köpa ett hus i föreningens namn så står det var och en fritt att göra detta.

Om man är missnöjd kan man ju lika gärna bilda en annan förening och bygga/köpa sig en annan fastighet.

Jag tycker inte staten skall gå in och styra föreningar för detaljerat eller för hårt. Om människor tycker att de vill äga och förvalta saker ihop ska inte staten ha synpunkter på detta, man får ta ansvar för vad man gör eller inte gör samt vilka föreningar man är med i.

Det är min synpunkt.

6/03 2007 (2105) e


Warning: include() [function.include]: http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 1455

Warning: include(http://hotpot.se/ad/adrotate.php) [function.include]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 1455

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://hotpot.se/ad/adrotate.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 1455

stephan

DN idag

EU talar klart om att organisationer inte kan ta ut s.k. granskningsavgifter från icke medlemmar.
HSB och Riksbyggen har under åratal bidragit till detta. Trädgårdarbetare anställda i HSB och RB och som inte varit fackmedlemmar har med dessa företags goda minne tvångsbetalat hundralappar i månaden. Nu kan de kräva tillbaka dessa pengar 10 år bakåt enligt EU:s dom.
Kanke dags för EU att granska "Tvångs"medlemsavgiften till HSB också.
Sverige måste vara det enda landet i europa där man "tvingas" betala deposition på 500kr om man vill bo på just ett ställe? Det vill säga köpa en bostadsrätt där föreningen är medlem i HSB.
Att HSB själva skulle tänka i banorna att betala tillbaka denna mycket tvivelaktiga deposition, kommer aldrig på tal. Det handlar ju om cirka 550 000medlemmar x 500kr = 275 000 000kr.
Mycket räntebärande pengar som HSB handhar åt oss???

6/03 2007 (2104) e


stephan

HSB/RB vs Fastighetsägarnas förbund

Fy skäms som vanligt HSB o RB.
Heder åt fastighetsä.....
Eller som Hasse o Tage skulle sagt HSB/RB är blaha blaha.

Jämför informationen på respektives hemsidor avseende energideklarationer som bode vara på tapeten just nu, så kanske en del fattar varför så många försöker lämna dessa betonghäckar HSB/RB????????

6/03 2007 (2103) e


stephan

Energideklarationer.
Tips till alla styrelser = fastighetsägare.
Admin kanske kan lägga ut några sidor från riksdags"proppen" och från Boverket vad som kommer att gälla framöver för bostadsrättsföreningar.
De som väntar "hamnar i klorna på RB och HSB".
deras strategi är som vanligt vänta tills sista minuten och få extra betalt med panikåtgärder, Eller hur HSB??????

Syftet med energideklarationerna är att få information om en byggnads energiprestanda och rekommendationer till kostnadseffektiva åtgärder för att minska energianvändningen. För att ge en rättvisande bild av byggnadens energiprestanda ställer förordningen krav på att fördelningen av energianvändningen mellan el, värme eller olika bränslen ska framgå av deklarationen. Energideklarationen skall upprättas av en oberoende expert med särskild sakkunskap om energianvändning och inomhusmiljö.


Redan sent ute?

Vad ska en energideklaration innehålla?
En energideklaration ska innehålla uppgifter om:

den mängd energi som behöver användas i en byggnad,
att obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet har utförts i byggnaden,
om radonmätning har utförts i byggnaden,
ett referensvärde för att kunna jämföra och bedöma byggnadens energiprestanda,
förslag till lämpliga energieffektiviseringsåtgärder för byggnaden.
Fakta om energideklarationer
Lagen för energideklarationer av byggnader trädde i kraft den 1 oktober 2006. Lagens syfte är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader. Regeringen beslutade den 21 december en förordning med närmare regler om energideklarationssystemets utformning. Boverket är ansvarigt för att utifrån lag och förordning utfärda närmare föreskrifter om bland annat:
- besiktningens omfattning,
- hur energiprestandan ska redovisas i deklarationen,
- vilka referensvärden som ska användas i deklarationen och
- vilka övriga uppgifter som ska lämnas i deklarationen.

6/03 2007 (2100) e


stephan

El

Jag har räknat ut elkostnaderna i Väduren just nu (2006) Baserat på följande
Föreningen betalade 5 400 000kr totalt.
Avdrag fastighetsel 20% normalt? blir 900lägenheter delat med 4 320 000kr. Delat med 900lgh blir 4 800kr per lgh/år. Vi betalar normalt elpris inklusive nätkostnader moms, skatt och certifikat.
Att det kostar så mycket över snittet beror till stor del på att föreningen har gemensam el, det vill säga ingår i den månatliga avgiften.
NU TILL MIN FRÅGA:
Det är på tal att fastighetsägaren måste redovisa förbrukning i framtiden till staten.(2009-2011)?
Hur blir det med den enskilde förbrukaren????


Jag svarar på min egen fråga.
Nedanstående text betyder att det från och med nämnda datum har fastighetsägaren skyldighet att läsa av elen?

"Ett obligatoriskt krav på månadsvis mätning, avläsning och rapportering för
samtliga kunder träder i kraft den 1 juli 2009.
Genom en tätare mätaravläsning får kunden en bättre avstämning och en mer direkt koppling mellan förbrukning och fakturering.
Regeringen bedömer att månadsvis avläsning ger bättre förutsättningar för en debitering efter faktisk förbrukning.
I dag debiteras de flesta kunder efter en beräknad förbrukning och avstämning sker en gång per år då mätaren läses av"

5/03 2007 (2097) e


stephan

Utträde ur HSB

Läste om föreningen som lämnade HSB med röstsiffrorna 39 mot 1 på en stämma.
I Väduren har ärendet "lämna HSB" varit uppe i styrelsen 3 gånger och på stämmor 2 gånger.

Jag skall kortfattat redogöra hur det gick till senaste gången för 3 år sedan.
En Boende som tillochmed hade haft en anställning i föreningen som "alltiallo" eller vice värd som en del kallar det, och dessutom suttit i styrelsen i cirka 10 år skrev en motion.

Styrelsen tog upp ärendet, och röstade nej. Beskrivningen i protokollet var att styrelsen inte förstod motionen.


Utträde ur HSB
Torben Swede anmäler att han inte kommer att agera i rollen som styrelseledamot i denna fråga.

Nils Andersson föreslår att han och Bitte Sandebert besöker föreningen Kungsklippan som tidigare utträtt ur HSB och hör med dem hur de resonerat. Han föreslår även att man tillskriver HSB och ber dem berätta om fördelarna med att vara ansluten.

Stephan Sundling föreslår att styrelsen tillsätter två (2) grupper som arbetar var för sig med frågan och tar fram för- och nackdelar med att vara med respektive utanför HSB och föreslår grupperna Nils Andersson och Bitte Sandebert respektive xxx xx och Stephan Sundling.

Bo Widerdal föreslår att styrelsen tillskriver HSB.

Torben Swede påpekar att det är två (2) olika medlemskap. Dels för föreningen och dels för medlemmarna.

yyy yyy påpekar att medlemmarna kan vara medlem i HSB utan att föreningen är det.

Styrelsen beslutar att tillsätta två grupper med Nils Andersson och Bitte Sandebert i den ena och xxx xx och Stephan Sundling i den andra. Etapp 1 (undersökningen) rapporteras på ordinarie styrelsemötet i augusti.

Bo Widerdal anmäler sig att skriva brevet till HSB. Han skickar brevet till Nils Andersson för godkännande innan det går iväg till HSB. Klart senast den 11 augusti.

Detta ärende togs upp en gång till innan jag blev entledigad.


Utträde ur HSB

Motion 6 Härmed yrkar jag på att Brf Väduren skall begära utträde ur HSB.
Bilaga 2

Styrelsen beslutar att anta skrivelsen med ändring månad istället för år i sjätte stycket i bilaga 2

Tomas Edström reserverar sig mot beslutet på grund av ordvalet.
Bitte Sandebert lägger ner sin röst.

Fråga mig inte vad detta skrivna betyder det vet jag inte. vad jag vet är att HSB:ledamot fick en skrivelse från HSB cirka 8 månader efter sitt uppdrag Att HSB:ledamoten deltog på alla styrelsemöten och även röstade i ärendet. JÄV, ja solklart.
Själv hade jag reserverat mig mot att delta på ett styrelsemöte med bara en kallelse från något tidigare styrelsemöte trots att tillexempel ett 3miljonersprojekt (som senare gick på 10 miljoner) skulle beslutas på detta möte. (finns någonstans tidigare med rubriken Världens sämsta bostadsrättsföreningsbeslut)
Så här har det nog gått till i andra föreningar också är jag rädd. Det vill säga HSB_ledmaoten lyckas i sitt uppsåt som ledamot???

4/03 2007 (2095) e

Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).


Databas hittas ej.