Warning: include(block.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3

Warning: include(block.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'block.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3
Forum / gstbok - Om HSB/Brf, BoRevision och BoLina - anslagstavla
Sida: << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


nike, medlem i frist brf, SBC

Bostadsrättsnämnden.

Har på denna sajten nämnts som lämpligt för bostads-
rättshavaren att vända sig till vid problem med
styrelsen. Jovisst, det går bra. Men nämnden löser
inga tvister eller problem, utan ger ett icke bindande
utlåtande och som endast är vägledande. Det tar några
månader att få utlåtandet, och kostnaden är 500:- för
medlem och 2.500:- för styrelse.

Här nedan kan du läsa lite av det som står på hem-
sidan, som bl a visar att nämnden startats på initiativ av SBC, och att chefsjuristen tidigare varit verksam inom HSB. Fast de skall ju vara opartiska.

NÄR DU LÄST DETTA KANSKE OCKSÅ DU HÅLLER MED OM ATT
BEHOVET AV EN EGEN ORGANISATION FÖR OSS BOSTADSRÄTTS-
HAVARE ÄR SÅVÄL STORT SOM AKUT - DIT VI KUNDE VÄNDA
OSS FÖR ATT SNABBT FÅ RÅD OCH HJÄLP NÄR VI SÅ HEHÖVER?
---------------------------------------------------
Nätadressen är: håtetepe://wewewe.bostasdrattsnamnden.se (går inte
att skriva ut länkar på vanligt sätt här).
Här följer några utdrag, citat:

Bostadsrättsnämnden erbjuder bostadsrättsföreningar
och enskilda bostadsrättshavare möjlighet till en
opartisk bedömning i svåra eller kontroversiella
frågor inom bostadsrättslagens område.

Bostadsrättsnämnden har tillkommit på privat initia-
tiv och är alltså inte någon myndighet. Nämnden har
administrativt stöd av bostadsrättsorganisationen
SBC, men är helt obunden då enskilda ärenden
behandlas.

Nämndens yttranden är inte bindande utan endast
vägledande. Alla bostadsrätts föreningars och bostads-
rättshavare kan vända sig till nämnden för ett yttran-
de. Förfarandet är skriftligt och båda parter får ge
sin syn på tvisten.
-----------------------------------------------------

Den som vill ha ett utlåtande i ett ärende måste
vända sig skriftligen till Bostadsrättsnämnden.

Den som vänder sig till nämnden för ett utlåtande får betala en avgift.

Avgiften är 500 kronor för enskilda och 2.500 kronor
för föreningar.

Det tar vanligtvis några månader att få ett ärende behandlat.
-----------------------------------------------------

Nämndens ledamöter är väl förtrogna med bostadsrätts-
formen och har gedigen juridisk erfarenhet.

Ordförande i nämnden är före detta regeringsrådet
Bertil Voss.

Övriga ledamöter är:
Chefsjurist Anders H S Olsson, tidigare verksam i HSB
Hans Svahn, före detta chef för Bostadsdomstolen.

Sekreterare i nämnden är jur lic Stig Alexandersson.
-----------------------------------------------------

Nämnden nås under adressen:
Bostadsrättsnämnden
Box 1353
111 83 Stockholm
via telefon: 08-775 72 00
via e-post: Bostadsrättsnämnden (som är en länk)
----------------------------------------------------

Nå vad tycker du?

nike


October 14 2007 (3035) e
    Kommentar av Admin
Två saker.

Till Hasse och Nike plus alla andra så vill jag rikta ett varningens ord för Bostadsrättsnämnden.
Jag har skrivit om dem tidigare, men vill bara kort nämna att det inte alls är så neutrala som man skulle kunna tro. Den består av personer som varit med om att ta fram de katastrofalt dåliga stadgar och lagar vi har idag för bostadsrätter. Sedan har jag personligen sett ett utlåtande från dessa tre "gamla rävar" som denna s.k. Bostadsrättsnämnd består av (med starka kopplingar till SBC, men även HSB).
Deras svar var inkompetent och kraftigt vinklat till bostadsorganisationens fördel. Jag har aldrig hört om någon som haft positiv erfarenhet av denna nämnd. Jag kan inte så mycket, men jag är helt övertygad om att jag kan betydligt mer om medlemmens rättigheter än vad hela denna lilla nämnd kan tillsammans.
Varför betala 500 kr, vänta lång tid, och sedan få ett svar som med största sannolikhet är till medlemmens nackdel. "Bostadsrättsnämnden" är enligt min mening bara bostadsorganisationens förlängda arm. Mitt tips: Anlita aldrig bostadsrättsnämnden !!!


Oxo till Hasse och Nike;
Man kan inte ange länkar i texten, men i fältet för länk går detta utmärkt. Använd gärna den (men helst inte för länk till Bostadsrättsnämnden).

Nästa inlägg
Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).


Databas hittas ej.