Forum bostadsrätt Reseportal Resväder Kartor Webbradio Uppslagsverk Forum ADSL-modem o Routers

BREDBANDSLEVERANTÖRER - VILKEN SKA DU VÄLJA ?

.
Mobilt bredband - vilket är billigast och bäst?


» » Vilka är billigast efter två år ? « «
  Leverantör 8 Mbps Mån.avg Ansl.avg BT UT Noteringar Kostn. år 1

LÄNKAR


UVTC - Fast IP 275 kr 595 kr  Ingen 1 mån Ej hemsida, e-post el. ADSL-modem 3.895 kr
RIX - Fast IP 335 kr 595 kr  12 mån Ingen 1x10 MB hemsida och 5x5 MB e-post 4.615 kr
Tele2 - Dyn. IP 369 kr 0 kr * 12 mån 1 mån 1x10 MB hemsida och 5x5 MB e-post mot extra 360 kr/år 4.428 kr*
BBB - Dyn. IP 399 kr 495 kr* 6 mån 3 mån 5x20 MB hemsidor och 5x10 MB e-post 5.283 kr*
Glocalnet-D/F IP 289 kr 0 kr  12 mån 3 mån 5x10 MB hemsidor och 5x10 MB e-post 3.468 kr
Följande bredbandsleverantörer rekommenderas inte
Förutom relativt högt pris, se mer om skälen för detta i jämförelse för varje leverantör nedan.
Telia - Dyn. IP 389 kr 695 kr 12mån 1 mån 5x10 MB hemsidor och 5x5 MB e-post 5.363 kr


Google
 
Web hotpot.se

Steg-för-steg beskrivning hur du väljer leverantör.Om bredbandsleverantörer

Det finns idag fler än 90 leverantörer som erbjuder fast bredbandsuppkoppling till internet i Sverige. ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line) är den vanligaste uppkopplingsmetoden. Sedan kommer LAN (Local Area Network) och kabelTV. Visst är det bra med många alternativ, men med så många alternativ blir också valet svårare att göra. Jag har inte för avsikt att ta upp alla svenska leverantörer här, utan denna webbsida är huvudsakligen till för att hjälpa dig med att ställa rätta frågor till de leverantörer du har att välja mellan (på din ort och på din plats), samt för att på bästa sätt kunna tolka de svar du får. Dvs, kort och gott, ett stöd i att konkretisera ditt behov för att sedan kunna göra rätt val utifrån denna behovsanalys - oavsett vilken överföringshastighet du är ute efter i nätet.

Jag har även en jämförelse mellan olika webbhotell (dvs främst en sammanställning av de punkter som är viktiga, som hjälp för att ställa de frågor som är relevanta för dig). Precis som för bredbandsleverantörer har det aldrig gjorts en opartisk och lättöverskådlig sammanställning av webbhotell med tillräckligt relevant information för att kunna göra ett bra val).

Vad ska du tro på?

När du läser jämförelser mellan olika internetoperatörer i datortidningar så tänk på att operatörerna är kunder i samma tidningar. Med andra ord så får du där inte hela sanningen (tidningarna undviker av naturliga skäl att ge negativa eller ofördelaktiga synpunkter om sina kunder). Det du läser här är däremot den rena raka ocensurerade sanningen om operatörerna (med minsta möjliga antal personliga kommentarer från mig, och i de få fall de förekommer bland all fakta i denna guide, så hoppas jag detta framgår tillräckligt tydligt).

Har du några synpunkter eller tips på förbättringar av denna sida om bredband och internetanslutning så tar jag tacksamt emot dessa.

8 Mbit/s ADSL - är detta sant?

Längre ner på denna sida följer en sammanställning (information från juli 2004) av de största och/eller bästa internetleverantörerna som erbjuder max ADSL-kapacitet, 8 Mbps. Dvs "upp till" 8 Mbit/s (8.000 kbit/s, dvs nästan 150 ggr snabbare än 56 kbit/s modem) nedströms (alltså till din dator). Vad du får i verkligheten är en annan femma, men det lär aldrig bli 8 Mbit/s (motsvarande gäller även LAN-tjänster).
Den överföringshastighet som nämns av internetoperatörer avser maxhastighet i ryggradsnätet ("backbone-nätet"). Den faktiska hastigheten med ADSL beror bl.a. på avstånd från din lokala telestation samt kopparkabelns kvalitet, men även på belastningen i nätet och din utrustning (datorns nätverkskort, etc) samt vilka "peeringavtal" din leverantör har. Ju närmare du bor från din telestation, desto troligare att du får bättre prestanda (särskilt om du bor mindre än 1.500 meter från tele-stationen). Med ADSL får avståndet på telefonledning till din telestation med DSLAM vara maximalt 9 km. För avstånd mellan 3,5 och 9 km kan det finnas begränsningar i överföringshastigheten.

Vad är bredband?

Man kan diskutera vad som ska kallas bredband (och denna diskussion har pågått i många år nu... en fråga som tycks vara het än idag, och känslig för vissa), men jag skulle personligen vilja säga att den operatör som kallar en överföringshastighet under 2 Mbit/s för "bredband" inte vet vad bredband är för något.
Förhoppningsvis kommer snart en definitiv standard för hur bredband ska definieras, och då lär inte något under 2 Mbit/s nedströms hamna i denna kategori!
Hänsyn kommer då även troligen att tas till hastigheten uppströms (som med ADSL är max 1 Mbit/s).

Två av de tyngsta aktörerna säger följande om definitionen av bredband;
IT-propositionen
Regeringens rapport "Bredband för tillväxt i hela landet", betänkande SOU 1999:00 definierar bredband i denna utredning som överföringskapacitet på minst 2 Megabit per sekund (Mbit/s) i båda riktningarna i förhållande till användaren.
Källa: Regeringens rapport "Bredband för tillväxt i hela landet", betänkande SOU 1999:00
IT-kommissionen
Bredband definieras av IT-kommissionen som en synkron förbindelse på minst 5 Mbit/s. Detta ska gälla hela vägen från användare till användare, eller från användare till tjänsteleverantör.
Källa: www.itkommissionen.se
BANDBREDDSTEST : Mät din överföringshastighet på bredbandsuppkoppling till internet med verktyget Bredbandskollen !
Med PING kan du också få information om prestanda i ditt nätverk (överföringshastighet och ev. förlorade paket med data).

 Vem erbjuder dig bäst hastighet till bäst pris?

 
Hur kan du ta reda på vilken leverantör som kommer närmast den utlovade maxhastigheten, av de som kan leverera vad du efterfrågar? Svar: det kan du inte! I alla fall inte utan att testa alla en efter en. Leverantören kan inte ge dig svar på hur mycket bandbredd du kommer att få i verkligheten, och för att kunna testa måste du först binda upp dig till en leverantör. Sedan måste du ta reda på vilka samtliga operatörer är som kan erbjuda just dig den hastighet du är ute efter, och testa av alla en efter en. Låter det krångligt? Jo, i praktiken är det t.o.m. omöjligt att veta vad du får pga av alla de osäkra parametrarna. Du får det du får, och sedan får du vara nöjd med detta. Konsumentverket har en del att jobba på här för att konsumenterna ska få lite större såväl möjligheter som rättigheter!
Om man t.ex. köper en bil så skulle nog de flesta inte acceptera om försäljaren sa att man inte fick testa bilen eller titta under motor-huven, och det kan sitta en V6 turbo eller en 2hk gräsklipparmotor där under.


 

 

Lokala bredbandsleverantörer

Tänk på att det kan finnas lokala bredbandsleverantörer som erbjuder bättre avtal under vissa förutsättningar (ex. stadsnät). Men låt dig inte bli lurad av vissa märkliga rabatter som fluktuerar ibland (t.ex. dubbling av anslutningsavgift som leverantören ger 50 % rabatt på fram till ett visst datum... som sedan skjuts fram hela tiden).
Kolla marknaden innan du bestämmer dig slutgiltigt. Inom kort kommer en lista på denna sida med ett antal av Sveriges lokala internetoperatörer.

Utvecklingen går snabbt!

Förutsättningarna ändras med tidens lopp. Innan beställning, bekräfta därför med operatören alla uppgifter som är relevanta och viktiga för ditt eget personliga behov.

Låt dig inte förledas av olika undersökningar mellan operatörer där man jämför äpplen med päron. Gör ett aktivt val och ställ de frågor operatören inte besvarar på sin hemsida.

Läs all avtalstext !

Beställ inte något bredband innan du läst igenom operatörens samtliga avtal!!! Det kan finnas viktig information om aktuell produkt där.
T.ex. är Bredbandsbolagets avtal extremt omfattande, där de försökt täcka upp alla eventualiteter. Som regel till BBB:s fördel. EXEMPEL.

Jag vill rekommendera att särskilt undersöka vad som gäller för tillgängligheten:
Kommer operatören att stänga förbindelsen efter en viss tids uppkoppling?
Hur snabbt förbinder sig operatören att åtgärda avbrott och störningar?
Har operatören någon driftsgaranti som anger hur stor procent av tiden tjänsten ska vara tillgänglig? Vad görs om det går trögt och långsamt i ditt nät?

SUPPORT - 020-nummer?

En någorlunda generös operatör erbjuder ett telefonnummer till supporten som kostar maximalt en markering. Kolla gärna upp detta först!

Avseende supporten kan det vara bra att ringa dem först, för att utröna hur bra de är på att svara på frågor, och om det överhuvudtaget går att komma fram till supporten!

OBS! Vissa internetoperatörer kan delvis ta extra betalt för viss support. Läs alltid avtalstexten!
Har operatören en informationsrik och användbar webbsajt som fungerar väl? Operatörens hemsida säger mycket om den kvalitet du kan tänkas få.

Ingår hemsida/e-post - vill du betala för detta?

För de billigaste alternativen ingår som regel inte hemsida och/eller e-post i respektive abonnemang.
är du beredd att betala extra för detta? I så fall, hur mycket?
Klarar du dig kanske lika bra med någon gratis tjänst för hemsida/e-post?
Eller det kanske t.o.m. blir billigare att betala för hemsida och/eller e-post på annat håll ?
Dessutom, e-posten är knuten till din bredbandsleverantör.
Vilka problem får du då vid byte av operatör för internetabonnemang en vacker dag ?!?

Vill du inte ha hemsida eller e-post kopplad till din internetleverantör väljer du t.ex. Tele2 el. UVTC.
E-post

Kontrollera att e-posten uppfyller dina behov

Tänk på att e-posten som ingår i tjänsten kan vara av undermålig kvalitet!
De flesta glömmer att kolla upp detta innan man beslutar sig för vilken operatör man ska välja.
Du tycker kanske inte mail är väsentligt... men om du betalar för e-post, vill du inte att den ska fungera då?
Dessutom undviker (nästan) alla internetoperatörer att tydligt specificera vad du får för e-post. När du väl bestämt dig är det för sent. Begär att operatören ger en detaljerad beskrivning av sin e-post tjänst!
Ett tips är att försöka förhandla bort e-posten (om den ingår), och i stället välja operatörsoberoende e-post adresser.
Av de e-postsystem som är gratis är Yahoo den bästa och Hotmail den sämsta. Jag rekommenderar emellertid starkt att betala för att få en reklamfri e-posttjänst som fungerar väl!

Webb-server

Hemsida på webbserver?

Kommer du att nyttja den eller de hemsidor som ingår i priset för vissa bredbands-operatörer?

Supporten för webb-sidor och för e-post kan dessutom vara dålig eller obefintlig från leverantören av bredband (t.ex. HSB Bolina).

Räcker den hemsida du får för dina behov, eller måste du kanske ändå anlita ett webbhotell framöver (och då betala dubbelt)?

Den hemsida som ingår är som regel endast funktionabel för ren HTML-kodning (dvs inga databasfunktioner, och inget stöd finns för t.ex. asp, php, cgi, ssi, skydd av lösenord eller kryptering).

Kan du välja bort hemsidan som ev. ingår med din isp (internet service provider) för att därmed få reducerad månadsavgift?

Välj fontstorlek:

Fast el. dynamisk IP-adress
- flera IP-adresser?

  Vilket är bäst för dig;
 • fast IP-adress, som behövs t.ex. för att ansluta webb-server /e-post server om du ej har (betalar extra för) en dynamisk dns-tjänst (och din leverantör tillåter detta).
 • dynamisk (DHCP) IP-adress, ger ev. lite säkrare miljö mot hackerangrepp.
Olika internetoperatörer i Sverige ger antingen fast eller dynamisk IP-adress (dvs du kan ej välja).

De flesta operatörer erbjuder dessutom bara en IP-adress.
Om du vill ha fler IPadresser (för att t.ex. kunna köra applikationer som kräver detta), kan då internetleverantören erbjuda detta?

Leveranstid

Pga ångerrätten på 14 dagar så lyfter ingen leverantör ett finger för att du ska få ditt bredband snabbt, förrän dessa två veckor passerats. Sedan har Telia Sonera och deras under-leverantörer (ex. Skanova) 8-10 arbetsdagar på sig att koppla om kopparförbindelsen på telestationen, efter att de fått beställningen. Om du är beredd att avsäga dig ångerrätten kolla med din leverantör vad leveranstiden blir då.

Bandbreddsbegränsning?

Vissa bredbandsoperatörer tillåter dig endast en viss mängd nedladdning och uppladdning per tidsenhet (efter att aktuell nedladdningsgräns passerats tar de extra betalt eller sänker hastigheten). Förutom att de stryper anslutningar kan det t.o.m. vara så att de bara tillåter ett visst antal träffar (besök) på din webbsajt.

P2P nätverk ?

Har leverantören några restriktioner gällande användande av P2P nät, eller är det fritt fram att ladda ner/upp vad du vill? Många säger att främst Telia och BBB/Bostream samarbetar med privata organisationer som försöker stoppa spridning av musik & film. Tills detta offentligt dementerats är detta sant! Anlitar du BBB som internetleverantör har du sålt din själ enligt avtalet, men i övrigt har jag aldrig sett ett avtal (jag har läst många) som tillåter leverantören att göra detta ! Kräv skriftligt svar från leverantören innan du gör ditt val !
Speciellt Telia och Bostream är kända för att inte vidtaga åtgärder mot spammare och virusspridare i sina nät. Då ska de heller inte agera polis i andra ärenden (oavsett vad man tycker om fildelning)!
Not. Ingen vet riktigt (praxis saknas), men det är i Sverige troligen ej olagligt att ladda ner upphovsrättsskyddad musik och film. Att dela ut detta är förmodligen inte lika lagligt. Till sommaren 2005 kan en lag införas som ger lite mer konkret info om vad som inte är tillåtet. Synpunkter kan framföras till justitiedepartementet.

"Delad 10 Mbit"

Ibland stöter man på en leverantör som erbjuder "delad Mbit/s". Vad är detta? Jo, det är ett luddigt sätt att säga att du kommer att få dela linan (bandbredden) med x antal andra. Hur många vet du inte. Om de kör nerladdningar som tar hela bandbredden vet du inte. Du vet helt enkelt ingenting, utan du betalar för något som kan bli hur dåligt som helst.
Undvik gärna alternativ där leverantören ospecificerat på detta sätt säger att du får dela utlovad bandbredd med andra!

Det finns lite olika parametrar som är intressanta. Om du t.ex. kör i ett LAN vill du veta vad din överföringshastighet är till routern (till din operatör). Sedan kan du gärna fråga vilken hastighet ISP:n (internetoperatören) har i sitt s.k. back-bone (dvs stamnätet), vidare ut till internet, hur detta är uppbyggt och hur många delar på hastigheten? Här kan det finnas flaskhalsar.
En operatör kan ha 612 Mbit/s bandbredd ("bandwidth") till Internet och 50.000 kunder som delar denna. Detta ger då i snitt ca 12,4 kbit/s per abonnent (vilket är bättre än det låter eftersom alla inte surfar samtidigt). Det viktiga är genomströmningshastigheten som du upplever vid varje enskild transaktion via Internet.

Används PPPoE-klient?

PPPoE-klient betyder "Point to Point Protocol over Internet", och är ett särskilt inloggningsprogram. Denna programvara levereras ibland av internetleverantören. Normalt finns en PPPoE-klient i ADSL-modemet, annars kan man nyttja en i datorn (Windows) installerad PPPoE-klient. Det kan vara en fördel för dig med en leverantör där PPPoE-klient (inloggning) ej krävs eftersom du då slipper logga in varje gång (med ComHem loggar du in via deras hemsida, tid. Telia). Det finns dock speciella program som kan hålla dig inloggad.

Betyg av leverantörer

Emellanåt ser man hur leverantörer betygsatts av olika personer. Utgå aldrig från dessa betyg! För att det ska vara en någorlunda statistisk säkerhet måste minst 1.000 personer svarat för varje leverantör i dessa tester. Dessutom måste betygsättning vara utformad korrekt. Inget av dessa två kriterier uppfylls någon gång!
För mer info klicka HÄR!

Satsa på kort eller ingen bindningstid/ uppsägningstid!

Välj inte första bästa internetleverantör. Tänk på att kort bindningstid/uppsägningstid kan vara bra. Det händer saker fort här, och rätt vad det är kan du tjäna en hel del pengar på att byta till en av de billigaste operatörerna.
Lås inte upp dig onödigt länge och koppla inte in fler uppbindningar (som t.ex. att du måste ringa från en viss operatör) om du inte är absolut helt säker på att du gör rätt val. Gör det enkelt för dig att byta operatör. Det kommer du att tjäna på!
Det är inte heller så kul att sitta upplåst till en internetleverantör under ett år, om det visar sig att din bredbandsuppkoppling till internet inte fungerar eller kanske bara ger en bråkdel av den kapacitet du utlovats (speciellt med tanke på att nästan alla bredbandsleverantörer i princip inte utlovar någon kapacitet alls), eller om du stöter på andra problem.

En operatör med kort eller ingen bindningstid/uppsägningstid kan man ana erbjuder så bra tjänster att de känner sig säkra på att kunderna är nöjda, och därför stannar kvar som kunder.

FÖR FLER VIKTIGA PUNKTER SE ÄVEN UNDER FRÅGOR NEDAN SAMT SIDAN OM AVTAL !
STÄLL MÅNGA FRÅGOR TILL INTERNETLEVERANTÖRERNA INNAN DU SLUTLIGEN BESTÄMMER DIG!
PÅ DENNA WEBBSIDA HITTAR DU DE FLESTA FRÅGOR SOM ÄR AV VIKT FÖR ETT BESLUT !

Varning för HSB Bo-Lina

VIKTIGT - Rekommendation för HSB-föreningar

En rekommendation till alla föreningar som idag nyttjar HSB Bo-Lina är att genast öppna upp för fler internetoperatörer i eget fastighetsnät. Därmed kan inte längre HSB - som allvarligt missbrukar sin monopolställning - bete sig precis hur de vill, priserna kommer att bli lägre och fastighetsnätet kan utnyttjas på ett mer effektivt sätt.
Lås ALDRIG upp dig enbart till HSB Bo-Lina. Inte minst eftersom det med HSB Bo-Lina troligen aldrig kommer in några nya och intressanta tjänster i nätet. Absolut inga framsteg har gjorts inom detta område under de fem år HSB haft på sig sedan starten. HSB testar inga nya tjänster.
Tänk på vilka leverantörer du väljer. Kanske en kombination av HSB Bo-Lina och BBB (där BBB har ett antal intressanta tilläggstjänster), plus ytterligare någon operatör, kan vara lyckad.

PTS (Post och Telestyrelsen) lämnar följande rekommendationer:
Det är viktigt att i så stor utsträckning som möjligt behålla rätten att bestämma över det egna nätets användning.
Några viktiga frågor att ställa är:
• Får nätet kopplas till andra bredbandsleverantörer än dem som ordnar anslutningarna?
• Vilka bindningstider finns i avtalen?
• Hur kan användarna försäkra sig om tillgång till bra, framtida tjänster i det egna nätet?

Brf. Fagotten är ett exempel på en förening med en avgift för snabb internetuppkoppling på 200 kr/mån och utan uppkopplingsavgift (med e-post samt omfattande utrymme för egna hemsidor till samtliga i hushållet, anslutning av obegränsat antal datorer och tillhörande support).

En medlem i en förening ska inte acceptera att betala mycket mer än 200 kr/mån för bredband med bra fart. Se till att föreningens styrelse sköter sitt uppdrag och pressar priserna på aktuell internetanslutning!

Dessutom, om en förening ska installera ett nytt fastighetsnät är ett hett tips att framtidsäkra investeringen genom att dra in fiber i stället för kopparkabel (som i och för sig med Cat6-kabel klarar 1 Gb/s idag).

NYTT! SE HSB Bo-Lina


Styrelsens ansvar

Styrelsen i varje förening måste (det är styrelsens skyldighet!) utnyttja den nätverks- och datorkompetens som kan finnas bland föreningens medlemmar. Det finns exempel på föreningar där styrelsen agerat på egen hand i bl.a. bredbandsfrågor, utan att de själva ens vet hur man startar en dator (med omfattande negativt resultat för medlemmarna). Detta i stället för att undersöka om någon medlem kan bistå med stöd, eller på något sätt rådgöra med medlemmarna. En styrelse som agerar så ansvarslöst bör inte få ansvarsfrihet !Jämför
UVTC, Bredband2, Tele2, Bredbandsbolaget, Glocalnet, Telia
med varandra genom att klicka HÄR (nytt fönster)


BREDBANDSLEVERANTÖRER - ADSL

8 Mbit/s
(och 256 kbit/s
samt 28 Mbit/s)
Web:    http://www.uvtc.com/
E-post: adsl.se@uvtc.net
Tel.:      0200-889500
Villkor för bredband
« Fg 
Nästa » 
FöRDELAR:
 1. OK att ansluta server (med den fasta IP-adress man tilldelats).
 2. "0200"-nummer till supporten.
 3. Driftstatus
NACKDELAR:
 1. Begränsade supporttider. Endast mån-tors 9-18 och fredagar 9-17.
 2. Ingen min. hastighet garanteras nedströms/uppströms.
 3. Inga e-postkonton ingår eller kan fås.
 4. Ingen hemsida ingår eller kan fås.
 5. Kan ej få dynamisk IP-adress, eller flera IP-adresser.
 6. Vilseledande/felaktigt utformad prisjämförelse till UVTC:s fördel.
 7. För riktlinjer och nätvett refererar UVTC (i stället för att ha egna konkreta riktlinjer för uttnyttjandet av tjänsterna) till en i det närmaste meningslös, dåligt skriven och högeligen inaktuell webbsida, http://www.e.kth.se/help/netiquette/guiden.html, om nät-etikett.
  Högst oprofessionellt att referera till något generellt som är svårläst och till största delen irrelevant. Inget man som användare av tjänsterna vill se sin leverantör göra!

Månadsavgift 275 kr/mån för ADSL 8 Mbps.
345 kr/mån för ADSL2+ 28 Mbps).
175 kr/mån för ADSL 256 Kbps.
Startavg./ansl.avg 595 kr.
ADSL-modem ADSL-modem får man fixa på egen hand.
ADSL modem - rekommendationer Det fungerar med de allra flesta ADSL-modem förutsatt att de stödjer ADSL-standarden G.DMT.
Modemet måste vara minst G.dmt (ITU G.992.1) godkänt och klara RFC1483 bridging (ethernet over ATM) för att klara de specifikationer Universal utlovat (vilket de flesta nyare modem gör). Dock finns det två G.dmt godkända modem som ej fungerar med vår tjänst; Ericsson ADSL Transceiver AT 314 och Nokia M11.
För ADSL2+ tjänsten krävs det ett ITU G.992.5 godkänt modem.

Bäst är att köpa ett ADSL2+ godkänt modem (G.992.5), då dessa även stöder G.992.1 standarden.

UVTC har en lista över godkända modem.
Frakt (modem) - - -
Faktureringskostnad Ingen extra avgift (t.ex. faktureringskostnad eller administrationskostnad) tillkommer.
Fakturering Månadsvis fakturering i förskott. E-faktura, autogiro.
övriga kostnader
Flytt/överlåtelse Erbjuds ej längre.

Bindningstid Ingen
Uppsägningstid 1 månads uppsägningstid.

Leveranstid 2-4 veckor. Följande står på Universals webbsidor
"Under förutsättning att det är tekniskt möjligt att leverera ADSL till ditt telefonnummer kommer du vanligtvis igång inom en månad".
ångerrätt 14 dagar, enligt distansavtalslagen.

Hastighet nedladdning 8 Mbit/s eller 28 Mbit/s eller 256 kbit/s.
Hastighet uppladdning 1 Mbit/s uppströms för alternativen 8 Mbit/s och 28 Mbit/s nedströms, samt
128 kbit/s uppströms för 256 kbit/s nedströms.
Garanterad min.hastighet Nej, ingen min. överföringshastighet garanteras.
Regler vid uppgradering av hastighet? Uppgradering/nedgradering erbjuds utan kostnad.

Får ansluta flera datorer Ja, flera datorer kan anslutas.
Får ansluta server? Ja. UVTC äger dock rätt att strypa ev. överutnyttjande (i enlighet med Song Networks avtal med Universal) då UVTC inte anpassat nätet för att hantera trafiken till egna servrar.
Fast publik IP-adress Ja
Dynamisk IP-adress Nej
Antal IP-adresser 1

Webbserver: SAKNAS.
Hemsida; MB, etc. Inget hemsideutrymme kan fås.
E-adresser; antal, etc Inga e-postkonton kan fås.
Spamfilter - - -
Virusskydd - - -

Fri startsida? Fri startsida, dvs blir ej tvingad till speciell startsida.

Inloggning Måste ej logga in med lösenord via webbläsare (dvs manuell inloggning) varje gång.
Utloggning inaktivitet Blir ej utloggad vid inaktivitet så att du måste logga in igen efter tag.

Teknisk support Supporttider: 9-18 mån-tors samt 9-17 fredagar.
Support; adsl.se@uvtc.net eller 0200-889500.

Tele2
« Fg 
Nästa » 

Bredbandsbolaget « Fg 
START 

För resterande undersökta leverantörer klicka HÄR
Följande internetleverantörer är "rikstäckande" (dvs i nästan hela landet);
 • Universal Telecom
 • Tele 2
 • Bredbandsbolaget
 • Glocalnet
 • Telia
 • Ymex (med något så udda som extra kostnad per mb - rek. ej !)
De i fetstil är de som jag undersökt och presenterat närmare på denna sida.
Bildkälla: Leif Zetterling - Ropen skalla, bredband åt alla


Missa inte prisjämförelserna!

Yipeee, gratis Internet !

Glöm det ! Bara bluff & båg !

Ibland får man tips om att kunna koppla upp sig gratis mot internet, med modem eller via bredband (t.ex. Spray). Något sådant existerar inte! Aldrig någonsin! ödsla inte ens tid med att klicka på någon länk där gratis internetuppkoppling erbjuds ! Vad du i bästa fall kan få "gratis" är en riktigt trött förbindelse fullsmetad med resurskrävande reklam.

Köp inte grisen i säcken !

Exempel på frågor att ställa när du ska välja leverantör av Internetuppkoppling:


Du kan redigera texten direkt i textrutan ovan och sedan kopiera texten till t.ex. ett mail

Billigare Bredband

Om du ställer några av ovanstående frågor till någon av de internetleverantörer som jag tar upp på denna sida är jag väldigt tacksam om du vidarebefordrar svaren till mig för komplettering (eller ev. justering) av de uppgifter jag skrivit här.
Skicka bara inte alla 54 frågorna (med delfrågor) rakt av till någon internetleverantör för då får de nog lite väl mycket att göra. Selektera i stället ut de frågor som är relevanta för just dig. Då får du dessutom bättre svar.

Tänk på att ju fler som börjar fråga och ställa krav på produkterna (och förklaringar) desto bättre, och förhoppningsvis billigare, bredband blir det ! Så var inte rädd för att ställa leverantörerna mot väggen.

Det går utmärkt att referera till denna sida när du ställer dina frågor till leverantörerna.
Fråga gärna också leverantörerna varför de inte preciserar sina tjänster på deras webbsajt eller i avtal. Ingen av dem besvarar där ens hälften av frågorna ovan! Skrämmande dåligt !!!

är du internetleverantör och vill lägga till någon kompletterande information här så hör också gärna av dig!


Länka gärna till denna sida. Du kan använda följande banner (468x60 pixlar).
Lägg till i Favoriter


Klicka på texten "Kontakta mig här" för att maila mig ! Har du ej java aktiverat i din webbläsare så, förutom att du tappar du en hel del information på denna webbsida, ser du ingen text till höger. Men då kan du nå mig genom att skicka e-post till tallkotte at hotmail.com. OBS! FIREFOX TYCKS INTE HA STÖD FÖR HTML-FUNKTIONEN MAILTO. Så kör du Firefox måste du maila mig manuellt.   

PicoSearch
  Hjälp
Sök på denna sajt !

FAKTABANKEN - FORUM FÖR ALLA I BOSTADSRÄTT
Störningar i BRF A 01
Avgifter i BRF A 02
Underhåll bostadsrätt, Ansvarsfördelning, Förändring av lägenhet A 03
El, Värme och Vatten i BRF A 04
Balkong och Uteplats, Utemiljö, Parkering & Garage i BRF A 05
Styrelse, Styrelsemöte, Protokoll, Tystnadsplikt, Dagordning A 06
Bostadsorganisation - Förvaltare A 07
Likhetsprincipen - Likabehandlingsprincipen A 08
Jäv A 09
Särskild granskning, Medrevisor, Revisor & Revisorsuppleant A 10
Hyresnämnden - Bostadsrätt A 11
Regelverk för bostadsrätt A 12
Avhysning, Uppsägning, Förverkande, Avsägelse, Tillträde bostadsrätt A 13
Andrahandsuthyrning i BRF B 01
Andelstal och Mätning bostadsyta B 02
Kapitaltillskott, Insatshöjning, Förändring av insats bostadsrätt B 03
Överlåtelse, Köp av bostadsrätt, Mäklare, Medlemskap B 04
Vattenledningskada och Vattenskada i bostadsrätt B 05
Ekonomisk plan bostadsrättsförening B 06
Lägenhetsförteckning, Medlemsförteckning B 07
Föreningsstämma, Röstning, Ansvarsfrihet, Motioner i BRF & Arvoden B 08
Valberedning i BRF B 09
Ändring av stadgar i BRF B 10
Självförvaltning i BRF B 11
Sambolag bostadsrätt B 12
PUL BRF B 13
Väsentlig förändring av fastighet B 14
Likvidering av bostadsrättsförening, Fusion, Överlåtelse av hus i BRF B 15
Utvidgning av verksamhet i BRF B 16
Statistik bostadsrätter B 17
   FAKTABANKEN
   Gå direkt till Faktabanken i Forum för alla i bostadsrätt


TIPSA EN KOMPIS OM DENNA WEBBSAJT
Till:*
Du kan ange flera mottagare om du skriver semikolon ("; ") efter varje e-post adress
Din e-post:*
Ditt namn: 
Prioritet: 
ämne: 
Meddelande: 
De bästa sökmotorerna

Copyright © 2009 - Uppdaterad 2014-06-13 0:04 Topp