Vilken kompetens är viktig i en styrelse ?

I en styrelse i en bostadsrättsförening bör man eftersträva följande kompetens;
- Erfarenhet av styrelsearbete
- Kunskap och erfarenhet av projektarbete
- Dator och IT-kunskap
- Kunskap om att formulera sig skriftligt
- Allmän/grundläggande rättskunskap, inte minst om BRL
- Kunskap och erfarenhet om upphandlingar
- Ekonomiska kunskaper och erfarenhet (dvs personer utbildade inom detta område)
- Teknisk kunskap
samt naturligtvis;
- sunt förnuft,
- engagemang samt intresse,
- bra på framförhållning och planering,
- med förmåga att kunna strukturera sitt arbete och prioritera rätt,
- öppenhet samt lyhördhet,
- samarbetsförmåga,
samt att;
alla (eller så många som möjligt) i styrelsen har dator & e-post för att förenkla styrelsearbetet.

Vilka övriga kvalifikationer tycker medlemmarna är värdefulla att de finns i föreningens styrelse?

Om inte föreningen bryr sig om ifall styrelsen har någon kompetens kan man ju lika gärna varje år lotta fram vilka som ska sitta i styrelsen. Så är det ju faktiskt som det i praktiken redan fungerar i många föreningar.
Att sitta i en styrelse i en brf

Det är inte så kul att sitta i en styrelse där medlemmarna är oengagerade och oinsatta i föreningen (och där kanske många av medlemmarna i föreningen aldrig går på ett möte, en stämma eller på annat sätt gör sig hörd).

Att sitta i en styrelse är inte alltid en tacksam uppgift. Har sedan tidigare styrelser lämnat många problem efter sig och bunkrat upp saker som behöver göras så kan det vara ganska krävande att ingå i en styrelse.

Att det finns en levande diskussion i föreningen är endast något som kan föra något gott med sig. Tyvärr tycks en del föreningar leva kvar i den tiden då man ansåg att åsikter var något fult.


För att sitta i en styrelse krävs det att styrelsen följer några få enkla och grundläggande regler
  • att styrelsen är ärlig och öppen
  • att styrelsen lyssnar på de medlemmar som har synpunkter
  • att styrelsen inte är rädd för en dialog med medlemmarna
  • att styrelsen effektivt utnyttjar den kompetens som finns i föreningen så att styrelsen fattar korrekta beslut
  • att styrelsen engagerar sig i sitt arbete
  • att styrelsen har ett ekonomiskt sinnelag
  • att styrelsen följer lagar och regler
  • att styrelsen använder sig av sunt förnuft i sina beslut
  • att styrelsen har den för uppgifterna nödvändiga kompetensen
  • något mer?
Har man bara den grundläggande kompetensen och sunt förnuft så kommer man väldigt långt.

I vissa föreningar väljer man bara hej vilt in den i styrelsen som erbjudit sig att ingå. Detta utan någon som helst urskiljning och utan att medlemmarna har den minsta aning om vad ledamöterna egentligen har för kompetens för sina uppgifter.

Det är därför viktigt att man har en valberedning.

För alla föreningar gäller att alla medlemmar inte passar i en styrelse. Detta pga olika anledningar, t.ex. att man inte har den kunskap eller det engagemang som behövs. Av någon anledning är det ofta de som är snabbast till att tacka ja till styrelseposter som inte hör hemma där, och om en förening inte har förmågan att skilja ur de som är bäst för föreningen i en styrelse så blir resultatet naturligtvis därefter.

Den andra viktiga biten i detta sammanhang är att medlemmarna måste ha krav på den styrelse som ska styra föreningen. Om dessa krav inte finns så kan en styrelse bara sitta av tiden år efter år, utan att behöva anstränga sig det minsta för det arvode var och en i föreningen betalar till en den styrelse som inget tillför till föreningen.


Forum för alla i bostadsrätt

Stämmobeslut - Hur får föreningen bästa möjliga styrelse?

Förslag! På varje stämma (ordinarie som extra stämma) under kommande år ska i dagordningen (före val) ingå en särskild punkt som benämns något i stil med "Hur får vi bästa möjliga styrelse?".

Valberedningen efterlyser nomineringar
Valberedning, utskick om nomineringar. Info till medlemmar om val till stämma
Mall för valberedningen i en brf, anslag
Valberedningen söker förtroendevalda, utskick - Valberedningens uppgift
    - Valberedningen söker, utskick
Valberedning, utskick. Styrelse sökes

Valberedning brf anslagstavla mall
    - Valberedning brf, information till medlemmar

Valberedning söker revisor, anslag
Valberedning söker informatör

Valberedningens utskick i brf om fyllnadsval
Fyllnadsval Extrastämma

Valberedning, Öppet Hus
    - PDF: Valberedning Öppet Hus
Valberedningens Öppet hus
    - PDF: Valberedningens anslag om Öppet hus för medlemmarna

Nominering, mall - Nomineringsblankett
Nominering mall - Nomineringsblankett fyllnadsval
Nominering - Nomineringsblankett för styrelseposter, fyllnadsval

Valberedningens förslag till stämman i brf

Presentation av nominerade. Valberedningsinfo
Presentation av förtroendevalda inför val på stämma

Valberedningens uppgifter i en bostadsrättsförening (brf)

Frågor till nominerad i brf om personlighet

Valberedningspolicy HSB Malmö

Valberedningens bibel i bostadsrättsförening
FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Forum för alla i bostadsrättSenaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)


Forum för alla i bostadsrätt Tipsa en vän


FAKTABANKEN - FORUM FÖR ALLA I BOSTADSRÄTT
Störningar i BRF A 01
Avgifter i BRF A 02
Underhåll bostadsrätt, Ansvarsfördelning, Förändring av lägenhet A 03
El, Värme och Vatten i BRF A 04
Balkong och Uteplats, Utemiljö, Parkering & Garage i BRF A 05
Styrelse, Styrelsemöte, Protokoll, Tystnadsplikt, Dagordning A 06
Bostadsorganisation - Förvaltare A 07
Likhetsprincipen - Likabehandlingsprincipen A 08
Jäv A 09
Särskild granskning, Medrevisor, Revisor & Revisorssuppleant A 10
Hyresnämnden - Bostadsrätt A 11
Regelverk för bostadsrätt A 12
Avhysning, Uppsägning, Förverkande, Avsägelse, Tillträde bostadsrätt A 13
Andrahandsuthyrning i BRF B 01
Andelstal och Mätning bostadsyta B 02
Kapitaltillskott, Insatshöjning, Förändring av insats bostadsrätt B 03
Överlåtelse, Köp av bostadsrätt, Mäklare, Medlemskap B 04
Vattenledningsskada och Vattenskada i bostadsrätt B 05
Ekonomisk plan bostadsrättsförening B 06
Lägenhetsförteckning, Medlemsförteckning B 07
Föreningsstämma, Röstning, Ansvarsfrihet, Motioner i BRF & Arvoden B 08
Valberedning i BRF B 09
Ändring av stadgar i BRF B 10
Självförvaltning i BRF B 11
Sambolag bostadsrätt B 12
PUL BRF B 13
Väsentlig förändring av fastighet B 14
Likvidering av bostadsrättsförening, Fusion, Överlåtelse av hus i BRF B 15
Utvidgning av verksamhet i BRF B 16
Statistik bostadsrätter B 17
   FAKTABANKEN
   Gå direkt till Faktabanken i Forum för alla i bostadsrätt  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   Håll koll på styrelsen - DN Bostad
Arvode HSB Malmö   Samarbete är nödvändigt - DN Bostad
Vicevärdens uppgifter   Talibanstyre & maktlösa medlemmar - SvD
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf   -   Bo i brf

Riksbyggen
Se länkar ovan

Skriv till media ! NU !!!


Bredband / ADSL - Sanningen om Sveriges internetleverantörer !


© 2009 - Uppdaterad 2018-01-27 Stockholm • Göteborg • Malmö / Skåne