Hur många går på föreningens stämma?

Närvarostatistik på föreningsstämmor. Hur många medlemmar går på stämman i en bostadsrättsförening?
Ovanstående graf är baserad på 105 randomiserat utvalda brf:ar inom HSB i Malmö.

Se antal deltagare på föreningsstämma baserat på antal medlemmar i brf:en.

Deltagare på stämma i procent är enligt följande
Bostadsrättsförening
Totalt antal medlemmar
Närvaro i procent
av antal röstberättigade
 
6-40 48,4 % (47,9 %)  
41-89 37,4 % (35,0 %)  
90-165 26,1 % (27,9 %)  
166-306 22,7 % (17,6 %)  
307-994 16,0 % (21,2 %)  
Generellt gäller alltså att ju större förening desto lägre deltagarantal procentuellt sett.
Eller med andra ord; ju större förening, desto mindre demokratiskt.

Siffrorna i parantes ovan hänvisar till separat kontrollerade brf:ar.
Värdet på 21,2 % för kategorin 307-994 är inte relevant då det bara avser 2 brf:ar
(Munkhättan 313 medlemmar + Södertorp 486 medlemmar).


HSB Malmös lägsta deltagarantal på stämmor

Bostadsrättsförening   Medlemmar Närvarande %  
HSB Brf Ida 738 36 5 Certifierad brf
HSB Brf Högaholm 994 82 8  
HSB Brf Ellstorp 405 32 8 Certifierad brf
HSB Brf Fosietorp 543 49 9 Certifierad brf
HSB Brf Almhög 280 24 9  
HSB Brf Vidar 166 15 9  
HSB Brf Dalgården 127 11 9 Certifierad brf
HSB Brf Arvid 324 34 10  
HSB Brf Hilda 768 82 11 Certifierad brf
         
Det finns ingen ursäkt för ett så extremt lågt deltagarantal !!!
Allt under 50 % deltagande är skamligt. Endast 15% av föreningarna kommer över 50%-spärren.
Och då finns det troligen speciella skäl för de flesta av dessa 15 % (särskilt viktig fråga behandlas).
Styrelserna i samtliga nio ovanstående föreningar har bevisligen helt misslyckats!
Fem av de nio sämsta föreningarna är dessutom "certifierade"!

Utöver ovanstående så utmärker sig bl.a. följande 37 mindre föreningar
eftersom de har lika lågt deltagarantal som de största föreningarna.
Bostadsrättsförening     Medl. Närv.  
HSB Brf Almgården   17 2  
HSB Brf Igelkotten   24 3  
HSB Brf Kastanjen   70 9  
HSB Brf Granen   72 9  
HSB Brf Ängdala   92 15  
HSB Brf Stella   48 8  
HSB Brf Brage   54 10  
HSB Brf Knutsbo   96 18  
HSB Brf Midgård   54 11  
HSB Brf Kaprifolen   60 12  
HSB Brf Lågan   39 8  
HSB Brf Norsen   77 16  
HSB Brf Arildsgården   32 7  
HSB Brf Kanslern   58 13  
HSB Brf Siktet   78 17  
HSB Brf Polaris   53 12  
HSB Brf Gässlingen   33 8  
HSB Brf Ribe   66 16  
HSB Brf Tapperheten 2   40 10  
HSB Brf Paulus   48 12  
HSB Brf Tallen   48 12  
HSB Brf Kapellmästaren   56 14  
HSB Brf Ärö   59 15  
HSB Brf Tuban   46 12  
HSB Brf Vättern   52 14  
HSB Brf Hilleröd   70 19  
HSB Brf Västergård   18 5  
HSB Brf Rönnen   32 9  
HSB Brf Sölve   64 18  
HSB Brf Kyllret   21 6  
HSB Brf Capella   48 14  
HSB Brf Nybo   69 20  
HSB Brf Tapperheten 6   40 12  
HSB Brf Oxeln   64 19  
HSB Brf Torekov   64 19  
HSB Brf Klas   32 10  
HSB Brf Pålsgården   52 16  
         


Föreningar sorterade på antal deltagare på stämma
Närvarande röstberättigade

  Brf C Medl. Närv. % Storl.
1 Ida C 738 36 5% 224
2 Ellstorp C 405 32 8% 212
3 Högaholm 994 82 8% 226
4 Dalgården C 127 11 9% 160
5 Vidar 166 15 9% 174
6 Almhög 280 24 9% 198
7 Fosietorp C 543 49 9% 220
8 Arvid 324 34 10% 206
9 Hilda C 768 82 11% 225
10 Almgården 17 2 12% 15
11 Igelkotten 24 3 13% 36
12 Kastanjen 70 9 13% 116
13 Granen 72 9 13% 118
14 Ryttmästaren 131 17 13% 164
15 Manligheten 181 24 13% 179
16 Almedal 391 53 13% 209
17 Artisten 186 26 14% 181
18 Godheten 259 37 14% 193
19 Stenbocken C 410 58 14% 214
20 Per Albins hem C 692 95 14% 223
21 Huggaren C 254 37 15% 192
22 Ängdala 92 15 16% 134
23 Kronotorp 199 32 16% 185
24 Söderkulla 596 93 16% 222
25 Stella 48 8 17% 81
26 Odlaren 129 22 17% 163
27 Magnolia 183 32 17% 180
28 Duvhöken 307 53 17% 202
29 Munkhättan 313 54 17% 203
30 Magne C 122 22 18% 157
31 Västkusten 199 36 18% 186
32 Tornfalken 295 52 18% 201
33 Samarbete 43 8 19% 78
34 Brage 54 10 19% 94
35 Knutsbo 96 18 19% 139
36 Oshögavången C 189 36 19% 183
37 Trumman C 397 75 19% 211
38 Erikslust 407 78 19% 213
39 Midgård 54 11 20% 95
40 Kaprifolen 60 12 20% 106
41 Hammarhus 101 20 20% 143
42 Idogheten 127 26 20% 161
43 Spelmannen 171 35 20% 176
44 Ganbo 240 48 20% 190
45 Hagalund 276 54 20% 196
46 Eriksfält C 294 60 20% 200
47 Henriksdal 412 81 20% 215
48 Lågan 39 8 21% 67
49 Norsen C 77 16 21% 120
50 Randers 94 20 21% 136
51 Skogsmården C 95 20 21% 138
52 Kanten 128 27 21% 162
53 Silversmeden 289 61 21% 199
54 Lindeborg 385 81 21% 207
55 Arildsgården 32 7 22% 53
56 Kanslern 58 13 22% 103
57 Siktet 78 17 22% 122
58 Atle 139 31 22% 167
59 Åsunden 269 59 22% 194
60 Ringsted C 273 59 22% 195
61 Blekingeborg C 276 60 22% 197
62 Polaris 53 12 23% 93
63 Friheten 96 22 23% 140
64 Henriksgården 104 24 23% 146
65 Väktaren 108 25 23% 151
66 Skansen C 147 34 23% 168
67 Gunnebo 188 43 23% 182
68 Kraften 192 45 23% 184
69 Lugnet 225 52 23% 187
70 Sofieholm 573 134 23% 221
71 Gässlingen 33 8 24% 59
72 Ribe 66 16 24% 113
73 Vega 90 22 24% 132
74 Sandstenen 101 24 24% 144
75 Torbjörn 138 33 24% 166
76 Domaren C 463 112 24% 217
77 Södertorp C 486 115 24% 218
78 Tapperheten 2 40 10 25% 69
79 Paulus 48 12 25% 82
80 Tallen 48 12 25% 83
81 Kapellmästaren 56 14 25% 100
82 Ärö 59 15 25% 105
83 Rosenvång 1 105 26 25% 148
84 Segevång 147 37 25% 169
85 Lundagården 177 44 25% 178
86 Pukan 395 97 25% 210
87 Tuban 46 12 26% 80
88 Sandmöllan 90 23 26% 133
89 Castor 96 25 26% 141
90 Valby 116 30 26% 154
91 Stenmården 235 60 26% 189
92 Elisetorp 390 100 26% 208
93 Vättern 52 14 27% 91
94 Hilleröd 70 19 27% 117
95 Ankaret 96 26 27% 142
96 Jämlikheten 158 30 27% 173
97 Priorn 116 31 27% 155
98 Lessö 123 33 27% 158
99 Vesslan 134 36 27% 165
100 Ljungen 149 40 27% 170
101 Fosiedal 232 63 27% 188
102 Västergård 18 5 28% 19
103 Rönnen 32 9 28% 54
104 Sölve 64 18 28% 109
105 Jacob Persgården 87 24 28% 131
106 Skölden C 94 26 28% 137
107 Oxiegården 123 35 28% 159
108 Järven C 323 90 28% 205
109 Kyllret 21 6 29% 30
110 Capella 48 14 29% 84
111 Nybo 69 20 29% 115
112 Kasper 78 23 29% 123
113 Tapperheten 6 40 12 30% 70
114 Oxeln 64 19 30% 110
115 Torekov 64 19 30% 111
116 Bollebygd 105 31 30% 149
117 Vadsbo 121 36 30% 156
118 Lagmannen C 489 147 30% 219
119 Klas 32 10 31% 55
120 Pålsgården 52 16 31% 92
121 Valnöten 64 20 31% 112
122 Erikstorp C 105 33 31% 150
123 Musköten C 155 48 31% 171
124 Organisten C 75 24 32% 119
125 Kroksbäck 459 149 32% 216
126 Dådet 36 12 33% 61
127 Adjutanten 42 14 33% 77
128 Gamban 54 18 33% 96
129 Loke 54 18 33% 97
130 Dadeln 58 19 33% 104
131 Gertrud 50 17 34% 86
132 Reveln 77 26 34% 121
133 Roskilde 155 53 34% 172
134 Vindrosen 167 57 34% 175
135 Väbeln 23 8 35% 34
136 Tapperheten 7 40 14 35% 71
137 Drivhuset 54 19 35% 98
138 Marbäck 84 29 35% 128
139 Almvik C 110 38 35% 152
140 Lillevång 67 24 36% 114
141 Rosenvång 2 C 115 42 36% 153
142 Värjan 30 11 37% 48
143 Änghög 51 19 37% 88
144 Almen C 32 12 38% 56
145 Kaplanen 50 19 38% 87
146 Anneberg 315 119 38% 204
147 Rosenvång 3 28 11 39% 44
148 Utanverket 104 41 39% 147
149 Visenten 63 25 40% 108
150 Lutan 80 32 40% 125
151 Länsmansgården 29 12 41% 46
152 Mannhem 39 16 41% 68
153 Sälgen 54 22 41% 99
154 Rödvenen 24 10 42% 37
155 Klockaren C 45 19 42% 79
156 Beritta Gurris 81 34 42% 126
157 Bornholm 102 43 42% 145
158 Eriksdal 240 101 42% 191
159 Abboten 28 12 43% 45
160 Myrstacken 37 16 43% 63
161 Tapperheten 5 40 17 43% 72
162 Antilopen 18 8 44% 20
163 Södermanland 18 8 44% 21
164 Roxen 171 76 44% 177
165 Hansgården 20 9 45% 26
166 Bellevue 40 18 45% 73
167 Sigrid 51 23 45% 89
168 Lotsvakten 51 23 45% 90
169 Tofta 56 25 45% 101
170 Bikupan 17 8 47% 16
171 Hallamöllan 30 14 47% 49
172 Nunnan 32 15 47% 57
173 Basunen 36 17 47% 62
174 Brotorp 38 18 47% 65
175 Rörsjön 21 10 48% 31
176 Rådmannen 27 13 48% 42
177 Rishälla 29 14 48% 47
178 Munken 33 16 48% 60
179 Hallabacken 84 41 49% 129
180 Leoparden 1 6 3 50% 1
181 Leoparden 2 12 6 50% 6
182 Ingelsgården 18 9 50% 22
183 Stettin 24 12 50% 38
184 Ovalen 32 16 50% 58
185 Kalkbrännaren C 92 46 50% 135
186 Sorgenfri 17 9 53% 17
187 Värby 40 21 53% 74
188 Rodret 24 13 54% 39
189 Hedgården 24 13 54% 40
190 Gåsen 38 21 55% 66
191 Luftvärnet 40 22 55% 75
192 Aldebaran 18 10 56% 23
193 Beritsholm 18 10 56% 24
194 Enskifteshagen 84 47 56% 130
195 Västra Ingelstad 14 8 57% 9
196 Hackspetten 23 13 57% 35
197 Ranberga C 30 17 57% 50
198 Pollux C 30 17 57% 51
199 Renen 22 13 59% 33
200 Kvadraten 15 9 60% 10
201 Bygården 20 12 60% 27
202 Östra Torp 13 8 62% 7
203 Sjöhem 21 13 62% 32
204 Månsgården 16 10 63% 13
205 Tapperheten 3 C 40 25 63% 76
206 Steglitsen 17 11 65% 18
207 Rönnstigen 20 13 65% 28
208 Sundsterassen 48 31 65% 85
209 Furen 15 10 67% 11
210 Olga 8 10 7 70% 5
211 Magistern 27 19 70% 43
212 Borgmästaren 30 21 70% 52
213 Notarien 56 39 70% 102
214 Damhälla 18 13 72% 25
215 Solbacken C 37 27 73% 64
216 Björken 8 6 75% 2
217 Trädgården 20 15 75% 29
218 Tärningholm 24 18 75% 41
219 Strandbaden 81 61 75% 127
220 Kallan 60 46 77% 107
221 Ljungbyhus 78 62 79% 124
222 Olga 4 15 12 80% 12
223 Gläntan 16 13 81% 14
224 Klostret 13 11 85% 8
225 Judit 9 8 89% 3
226 Sköldbågen 9 9 100% 4

Brf Almgården (2) och brf Igelkotten (3) utmärker sig genom att det är fler i styrelsen än antalet deltagare på årsstämman. Dvs det är bara styrelseledamöter på årsstämman, men inte ens alla ledamöter kommer till stämman.

Brf Ida har det tredje sämsta deltagarantalet av alla 226 kollade brf:ar. Vad gör styrelsen för fel i denna brf?

Bl.a. brf Stella, Brage, Knutsbo, Midgård, Lågan, Randers, Siktet, Arildsgården, Paulus, Tallen och Kapellmästaren är alla mindre föreningar, men har ändå samma låga deltagarantal som de största föreningarna.


Brf:ar utan kompletta uppgifter

1 Näset - Nästan enda brf utan
uppgifter om närvaro
26 ? ?  
2 Astern Thomas Rosén 86 ? ? ?
3 Björknäs Bo Westerlund 41 ? ? ?
4 Blåklinten Arne Axrup 26 ? ? ?
5 Båtyxan Maria Bengtsson 60 ? ? ?
6 Jacob Marcus Johansson 12 ? ? ?
7 Marietorp Lennarth Andersson 210      
8 Nydala Bengt Wissing 373 ? ?  
9 Pildammen Jan Östring 104 ? ? ?
10 Sandbacken, SBC-förv. Börje Risberg 115/117 ? ?  
11 Tapperheten 4 Nisse Gustafson 64 ? ? ?
12 Vapensmeden Jan Östring 44 ? ? ?
13 Ärlan Ingela Persson 35 ? ? ?
14 Berguven, anonym Preben Karlsson       ?
15 Bärnstenen, anonym Jörgen Andersson       ?
16 Eken Martin Svensson        
17 Konstnären, anonym Sven Nivestam       ?
18 Sparvhöken, anonym Akbar Malekpour       ?
19 Ymer, anonym Maria Strandh       ?
             
             


Det finns mycket att göra här. Vem tar ansvar?Styrelsearvoden för bostadsrättsföreningar i Malmö


Deltagare på stämma, statistik uppdelat på brf storlek
Hur många går på bostadsrättsföreningens stämma?

Fullmäktigeledamöter på HSB Malmös årsstämma 2007
Bostadsrättsföreningar Malmö och årsredovisningar


HSB Malmös årsstämma 2008 (och tidigare år)
Närvarande fullmäktigeledamöterHSB-ledamöter i HSB Malmö


Bostadsrättsföreningar i Malmö (Sid. 1)
Bostadsrättsföreningar i Malmö (Sid. 2)

Brf:ar inom HSB Malmö, per kommun

Bostadsrättsföreningar i Malmö fastigheter

Bostadsrättsföreningar i Malmö

Anställda i HSB Malmö

HSB Malmös styrelse

Hur föreningarna placerar medlemmarnas pengar

FAKTABANKEN - FORUM FÖR ALLA I BOSTADSRÄTT
Störningar i BRF A 01
Avgifter i BRF A 02
Underhåll bostadsrätt, Ansvarsfördelning, Förändring av lägenhet A 03
El, Värme och Vatten i BRF A 04
Balkong och Uteplats, Utemiljö, Parkering & Garage i BRF A 05
Styrelse, Styrelsemöte, Protokoll, Tystnadsplikt, Dagordning A 06
Bostadsorganisation - Förvaltare A 07
Likhetsprincipen - Likabehandlingsprincipen A 08
Jäv A 09
Särskild granskning, Medrevisor, Revisor & Revisorssuppleant A 10
Hyresnämnden - Bostadsrätt A 11
Regelverk för bostadsrätt A 12
Avhysning, Uppsägning, Förverkande, Avsägelse, Tillträde bostadsrätt A 13
Andrahandsuthyrning i BRF B 01
Andelstal och Mätning bostadsyta B 02
Kapitaltillskott, Insatshöjning, Förändring av insats bostadsrätt B 03
Överlåtelse, Köp av bostadsrätt, Mäklare, Medlemskap B 04
Vattenledningsskada och Vattenskada i bostadsrätt B 05
Ekonomisk plan bostadsrättsförening B 06
Lägenhetsförteckning, Medlemsförteckning B 07
Föreningsstämma, Röstning, Ansvarsfrihet, Motioner i BRF & Arvoden B 08
Valberedning i BRF B 09
Ändring av stadgar i BRF B 10
Självförvaltning i BRF B 11
Sambolag bostadsrätt B 12
PUL BRF B 13
Väsentlig förändring av fastighet B 14
Likvidering av bostadsrättsförening, Fusion, Överlåtelse av hus i BRF B 15
Utvidgning av verksamhet i BRF B 16
Statistik bostadsrätter B 17
   FAKTABANKEN
   Gå direkt till Faktabanken i Forum för alla i bostadsrätt  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   Håll koll på styrelsen - DN Bostad
Arvode HSB Malmö   Samarbete är nödvändigt - DN Bostad
Vicevärdens uppgifter   Talibanstyre & maktlösa medlemmar - SvD
BoRevision - en fara för din förening   Föreningar tar ut pengar från HSB - SDS
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf   -   Bo i brf

Riksbyggen
Se länkar ovan


FORUM

Hur ser deltagande på stämmor ut i din brf?

Skriv i forumet om stämmodeltagande (HSB, Riksbyggen, SBC eller privat) så kan vi jämföra mellan föreningar i hela Sverige. Klicka här!
Forum för alla i bostadsrättSenaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)


Forum för alla i bostadsrätt Tipsa en vän


© 2009 - Uppdaterad 2018-01-27 Malmö / Skåne • Göteborg • Stockholm