Redogörelse av föreningens årsstämma 2005

Här nedan kommer ett utdrag från hur det kan gå till på en bostadsrättsförenings årsstämma (ledd/styrd av HSB).

Mötesordförande inleder med en lögn!

Mötesordförande Leif Cruse (anställd av HSB) inledde stämman 2005 på samma sätt som han gjorde på stämman 2004, med att grovt ljuga för medlemmarna.

Leif Cruse hävdade nämligen även denna gång att dagordningen skulle följas, och att medlemmarna inte kan ändra dagordningen. "Den står så i stadgarna", lade Leif Cruse till, och menade att därför så går dagordningen inte att ändra.

Punkten "Fastställande av dagordning" i dagordningen är naturligtvis till för att medlemmarna ska kunna just ändra i dagordningen. Medlemmarna lät sig luras vid åtskilliga tillfällen under denna stämma, och detta är bara möjligt i en förening med så låg kunskap om stämmor som det just är i vår bostadsrättsförening, vilket också utnyttjats av HSB såväl som styrelsen i föreningen.

Bengt Skånhamre (HSB-representant i bostadsrättsföreningens styrelse), inledde årsstämman med en overheadpresentation som inte hade det minsta med årsstämman att göra, och som inte på något sätt annonserats i förväg. Det fanns inga kopplingar till någon punkt i dagordningen, utan där avvek HSB tydligt från den dagordning som man precis innan tydligt förklarat för medlemmarna att den skulle följas till punkt och pricka, oavsett vad medlemmarna ville och tyckte!

Frågan om ansvarsfrihet!

I samband med frågan om ansvarsfrihet så hojtade jag inte mindre än 5 gånger (allt högre och högre) att jag önskade sluten votering. Jag vet att Leif Cruse hörde mig (jag satt längst fram, precis snett framför Leif Cruse) och jag såg att Leif Cruse tänkte försöka göra samma sak som på stämman 2004. Medan Leif Cruse pratade närmade sig hans hand alltmer klubban, och när han greppade klubban medan han pratade så insåg jag att Leif Cruse tänkte ställa sin fråga om ansvarsfrihet, och mindre än en sekund senare slå klubban i bordet.

Trots att jag fem gånger hojtade "sluten votering" så ignorerade mötesordförande Leif Cruse min önskan om sluten votering (exakt på samma sätt som han gjorde på stämman 2004). Först när någon längst bak i församlingen skrek att jag önskade sluten votering kände sig Leif Cruse tvungen att reagera. Leif Cruse frågade då med en mycket syrlig ton vad jag önskade sluten votering om. Jag förklarade att jag önskade sluten votering om exakt det som punkten handlade om, dvs frågan om ansvarsfrihet. Vad annars? Leif Cruse, som var märkbart irriterad över att han inte lyckats genomföra sitt lilla trick med klubban, sa då ännu syrligare att han ju bara presenterat ett alternativ (dvs att styrelsen skulle få ansvarsfrihet), och undrade igen vad jag önskade sluten votering om. Jag frågade Leif Cruse vad han trodde det andra alternativet var för denna punkt om ansvarsfrihet, när det ena alternativet är "ansvarsfrihet". Kan det vara något annat än "inte ansvarsfrihet"? Efter lite tjatter mellan mig och en märkbart irriterad Leif Cruse så fick jag till slut säga i korta ordalag varför jag ej önskade ansvarsfrihet. Leif Cruse lämnade över ordet till mig, men tillade irriterat; "Låt det gå snabbt". Jag gavs aldrig en ordentlig möjlighet att framställa mina punkter, och fick inte ett enda svar från styrelsen.

Notera att Leif Cruse, som i egenskap av mötesordförande måste vara objektiv, sa till mig att det skulle gå snabbt, medan han senare kunde sitta och läsa upp 2 ½ A4-sidor meningslös text från en annan medlem (D.T.), som själv inte vågade stå för sina åsikter. Mötesordförande Leif Cruse läste upp vad hon skrivit, med hennes personliga och helt ovidkommande hatkänslor till revisorerna och till mig samt en annan helt oskyldig medlem, vid namn J.A. Mötesordföranden framförde dessa personangrepp utan att blinka enligt en överenskommelse före stämman mellan HSB och medlemmen.

Inga svar från styrelsen/HSB

Efter att jag, i den stressiga situation som mötesordförande Leif Cruse framkallat, valt ut några utav de 23 punkterna jag hade varför styrelsen ej skulle få ansvarsfrihet, så skulle den slutna voteringen genomföras. Notera att varken styrelsen eller HSB ville kommentera en enda av ansvarsfrihetspunkterna!!! De visste naturligtvis att jag hade rätt, så hur skulle de kunna försvara sig? Bäst då att bara låtsas som ingenting. Mötesordförande Leif Cruse, HSB-representanten Bengt Skånhamre och styrelsen till och med helt ignorerade frågan från en annan medlem som tydligt önskade mer specificerat vilka lag- och stadgebrotten var som styrelsen begått.

Ansvarsfrihet - Leif Cruse & Bengt Skånhamre från HSB

Innan det var dags för sluten votering om ansvarsfrihet så var det dags för mötesordförande att lura medlemmarna igen. Leif Cruse underströk att det skulle leda till problem för föreningen om styrelsen inte fick ansvarsfrihet. Vi skulle t.ex. vara tvungna att dra styrelsen inför rätta inom ett år.

HSB-representanten Bengt Skånhamre fyllde sedan i med hur "omöjligt" det var att inte ge styrelsen ansvarsfrihet.

Och medlemmarna lät sig luras!

Att inte bevilja ansvarsfrihet innebär inget annat än att föreningen har ett år på sig att reda ut frågor om ansvarsfrihet. Gör föreningen inget så kostar det inget, och det tar inte tid eller arbetskraft från någon. Men detta fick medlemmarna inte reda på. Tvärtom!

Jag gissar att skälet till varför HSB var så rädda för att styrelsen inte skulle få ansvarsfrihet var eftersom det inte skulle se bra ut att en som arbetar på HSB i ledningsgruppen (Bengt Skånhamre, som också är HSB representant i bostadsrättsföreningens styrelse) ej skulle få ansvarsfrihet.

Ogiltig röstning !!!

Den slutna votering som sedan genomfördes avseende ansvarsfrihet var helt och hållet ogiltig! Sluten votering innebär ovillkorligen att ingen ska kunna se hur någon har röstat.

Här tycks det som Leif Cruse/Bengt Skånhamre/HSB/styrelsen noga tänkt ut hur eventuella "slutna voteringar" skulle gå till, så att det skulle gå deras väg.

Mötesordförande Leif Cruse förklarade för medlemmarna att de skulle ta två av de färgglada lappar som delats ut tidigare. Röd motsvarade "ej ansvarsfrihet". Gul motsvarade "ansvarsfrihet". Justerarna (bl.a. D.T., som här tidigare omnämnts för sitt hatiska angrepp mot bl.a. revisorerna) fick sedan ställa sig vid utgången till lokalen med en låda där medlemmarna skulle lägga sin lapp. Detta skulle göras så att inte bara justerarna fick se hur var och en röstade, utan även de som kom bakom (och t.o.m. de som gick/stod framför), samt styrelsen som befann sig någon meter därifrån.

Naturligtvis vågade inte medlemmarna på stämman, som nästan fullt ut består av pensionärer utan kunskap om hur stämmor egentligen ska genomföras, annat än att rösta enligt hur HSB och styrelsen ville att de skulle rösta!

Ärekränkning - mötesordförande stödjer lögnaktiga personangrepp

Medlemmen B.J. hävdade på stämman att jag och en annan medlem, J.A., trakasserat och förföljt en f.d. styrelseledamot, M.J. Det var därför så synd om M.J. Saken är bara den att M.J. alls inte på något sätt trakasserats eller förföljts. I alla fall inte vad vi känner till. Vad var detta för snyfthistoria? M.J. förnekade inte B.J:s anklagelser, varför man självklart kan misstänka att detta helt obefogade personangrepp mot oss kan ha varit planerat i förväg mellan B.J. och M.J.

Det värsta är dock att mötesordförande Leif Cruse tillåter medlemmen B.J. att framföra sina lögner obehindrat. Där ska vi sitta som levande frågetecken utan att få försvara oss eller ens få reda på vad vi anklagas för. Vi ska bara låta oss smutskastas på stämman för något vi är fullt ut oskyldiga till. Tilläggas bör att jag innan stämman haft ett långt samtal i telefon med M.J., utan att det vid detta samtal framkommit något om trakasserier/förföljelser eller på vilket sätt hon kände sig trakasserad/förföljd och av vem/varför.

Om någon trakasserat någon så skulle det vara M.J. som trakasserat mig och andra medlemmar i föreningen. Ledamoten M.J. hotade mig (som ett tillägg till styrelsens åsiktsförtyck) flera gånger under vårt telefonsamtal med ”en rak höger”. Detta enbart för att jag och andra informerat medlemmarna om de brott mot lagar och stadgar som vi ansåg att styrelsen begått.

Som om det inte var nog att vi blir oskyldigt anklagade så ville alltså mötesordförande inte ens ge oss en chans att fråga vad medlemmen B.J. menade. B.J. klarade sig därmed lindrigt undan.

Hur kan mötesordföranden från HSB understödja personangrepp på en stämma på ett sådant gravt sätt?
Jag anser att mötesordförande Leif Cruse skriftligen måste be samtliga i föreningen om ursäkt, och att Leif Cruse aldrig får agera mötesordförande i framtiden, i alla fall inte i vår bostadsrättsförening.

Jag har försökt få en ursäkt från HSB såväl som ett utskick till medlemmarna från styrelsen om att de anklagelser som riktats mot oss var falska/grundlösa. Jag har dock ej fått något gehör för detta från någon part.

Ej heller har HSB (informationschef Bengt Skånhamre) bett om ursäkt för att han på ett möte om stadgarna försökte skrämma såväl revisorerna som mig (m.fl.) till tystnad. Jag finner detta beteende frapperande, där HSB försöker misskreditera bl.a. mig inför alla medlemmar. Det tycks inte finnas några gränser för vilka medel HSB kan ta till för att försöka tysta kritik.


Skriv till media ! NU !!!


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)
Sök på denna sajt om bostadsrätter.
Relevans Datum


  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan

Bredband / ADSL - Sanningen om Sveriges internetleverantörer !


© 2009 - Uppdaterad 2013-01-13