MOTIONER 2005, del 3a

Fler exempel på motioner hittar du på;
Motioner del 1a samt Motioner del 1b, och
Motioner, del 2 - 2004, Motioner, del 2b - 2004, och
Motioner, del 3b - 2005, och
Motioner, del 4 - 2006.

OBS! Se även Motioner, del 5 - 2007 / del 5b - 2007 / del 5c - 2007 / del 5d - 2007

Motioner - 2008 / Motion 15 - 2008 / Bilaga, stadgejusteringar - 2008

Index över alla motioner

Tips på hur en motion ska utformas.

Kom gärna med egna förslag på motioner som är allmänt användbara!

Medlemmarnas motioner är en extremt viktig del för föreningen. Här har alla medlemmar möjlighet att komma med bra och användbara förslag på vad styrelsen ska arbeta med, och här har medlemmarna möjlighet att styra upp föreningens arbete.

Medlemmarna måste inse betydelsen av motionerna och använda motionerna som ett redskap för att styrelsen ska arbeta med det som är viktigt för föreningen och de enskilda medlemmarna. Motionerna är alltså till för att garantera att styrelsen presterar något för det arvode de får, och är av särskilt stor betydelse om man har en ny och (genomgående) oerfaren styrelse.

Varje motion måste resultera i konkreta beslut för styrelsen att arbeta med (så att styrelsen inte i efterhand kan komma med olika ursäkter varför de inte gjort vad medlemmarna begärt).

Det är också extremt viktigt att krav ställs på att styrelsen löpande informerar om aktuell status för det som styrelsen arbetar med. Om styrelsen inte gör detta kan det gå ett eller kanske t.o.m. flera år innan medlemmarna upptäcker att styrelsen inte klarar av sitt arbete.
När detta upptäcks kan styrelsen göra det enkelt för sig och bara avgå. Dvs flera års arvoden kan vara helt bortkastat, och fördröjningen av det arbete som skulle utförts kan kosta föreningen miljontals kronor, likväl som att felaktiga beslut av styrelsen genererat stora onödiga utgifter. Kvar står medlemmarna i en tuff situation där ingen vill ta över styrelsearbetet pga att det misskötts under alltför lång tid.

Stämman är också det tillfälle medlemmarna får att ställa frågor om hur verksamheten bedrivits. Detta tillfälle måste utnyttjas för att garantera någon form av kvalitet i av styrelsen utfört arbete! Under punkten "ansvarsfrihet" på stämmans dagordning kan du t.ex. fråga vad styrelsen gjort under sin tid (om de inte informerat om detta löpande).

Väldigt många har hört av sig till mig och visat uppskattning för mina synpunkter, men det räcker inte att bara en eller ett par personer tar initiativ till att det ska börja fungera i vår förening. Det går inte att komma till stämman (vilket det dessutom normalt bara är en tredjedel av medlemmarna som gör i min förening) för att sitta tyst och lita på att någon annan ska göra allt arbete. Du måste komma till stämman och göra din röst hörd (under ordnade former) så att styrelsen förstår att de har krav på sig att prestera något !


OBS! Se även Motioner 2006

Skriv till media ! NU !!!Innehållsförteckning

01. Fler/alternativa internetleverantörer i vårt fastighetsnät

02. Arbetsbeskrivning för vaktmästare

03. Årsmötesprotokollet

04. Komplettering av tidigare motioner

A

05(09). Installation av brandlarm på vind och källare
06(28). Kodlås

B

07(49). Anlitande av revisionsföretag
09(44). Nytt arbetssätt/stadgetillägg - inventariebok nödvändig, grundkrav från revisorer
14(45). Nytt arbetssätt/stadgetillägg - beslutsliggare är nödvändig för en styrelse

11(23). Nytt arbetssätt/stadgetillägg - medlemsinformation (se även #22)
08(50). Nytt arbetssätt/stadgetillägg - styrelsen måste svara medlemmarna

12(15). Nytt arbetssätt/stadgetillägg - redovisning för medlemmarna av revisorernas anmärkningar
10(29). Nytt arbetssätt/stadgetillägg och ändring - utdelning av årsredovisning när denna är klar
13(01). Nytt arbetssätt/stadgetillägg - utredning av motioner och presentation av resultat (se #10)

C

17(14). Fritidslokal - bättre utnyttjande & korrekt redovisning
16(27). Mattsugningsmaskiner (där inget hänt sedan medlemmarnas svar... från nästan alla)

15(38). Biljardcaféet (hör inte till "fritid"... har styrelsen bara läst själva rubriken i denna motion?)

D

24(26). Balkonginglasningstillstånd

E

21(37). Ständigt uppdaterad informationspärm om föreningen
22(40). Information från styrelse till medlemmarna vilka regler som gäller
44(47). Anslagstavla i källaren
46(19). GoaGubbar på Internet

45(48). Ingen reklam på anslagstavla

F

23(39). Underlättande av renoveringar i bostadsrätter
50(25). Reducering av telefonkatalogutskick

G

25(43). Framtagande av trivselföreskrifter
26(13). Utökade tvättider på söndagarna, 10.00 - 14.00 kan ev. gälla andra rödmärkta helgdagar

H

27(11). Utbyte av tvättmaskiner
28(12). Mattvättmaskin installeras i en av tvättstugorna (en i varje hus)
29(10). Utredning och utbyte av stamrör
34(42). Badrumsrenovering
30(08). Elrenovering - jordat " 3-fas
31(07). Utbyte av bostadsrätternas ytterdörrar
20(18). Plats för (EU)-mopeder och motorcyklar

I

36(02). Vaktmästartjänsten - arbetsbeskrivning & reducerad arbetstid
37(03). Städavtal - översyn av behov & sänkning av kostnader
38(04). Trädgårdsskötselavtal - arbetsbeskrivning & brytning av avtal

48(16). Redovisning av föreningens hyreslokaler

47(17). Kabel-TV-utredning & utökning av kabelkanaler

49(24). Styrning av värmen - en kunskap som måste finnas bland fler än vaktmästaren

51(33). Kontroll av energiförbrukning och åtgärder för rätt temperaturreglering

52(34). Bortflyttning av gamla cyklar

53(35). Åtgärdande av framkomlighetsproblem på GoaGubbarsgatan

54(36). Miljömedvetenhet inom styrelsen

J

39(46). Utredning av arvodesutbetalningar och krav på återbetalning, om så visar sig aktuellt.
40(32). Utredning av återbetalning av fg styrelses (före 2003) Alicanteresa
41(05). Rättsliga åtgärder mot alla parter i värme & vent.arbetet
42(20). Utredning av tidigare utgifter
43(21). Information från styrelsen till medlemmarna om hur föreningen hanterats tidigare år

K

55(06). Valberedning måste finnas

L

56(41). Försök av styrelsen att engagera medlemmarna mer i föreningen
57(22). Certifiering av föreningen (med certifieringsinfo från HSB, 2 sidor)

M

58(31). Kurser för styrelseledamöter
59(30). Attraktivare GoaGubbar " kunskapsinventering


MOTION 1

Fler/alternativa internetleverantörer i vårt fastighetsnät

PTS (Post och Telestyrelsen) lämnar följande rekommendationer:
Det är viktigt att i så stor utsträckning som möjligt behålla rätten att bestämma över det egna nätets användning. Några viktiga frågor att ställa är:
 • Får nätet kopplas till andra bredbandsleverantörer än dem som ordnar anslutningarna?
 • Vilka bindningstider finns i avtalen?
 • Hur kan användarna försäkra sig om tillgång till bra, framtida tjänster i det egna nätet?
HSB Bo-Lina är en leverantör av bredband som förmodligen aldrig kommer att erbjuda några attraktiva tjänster. Andra föreningar där Bo-Lina inte finns har attraktiva tilläggstjänster att erbjuda, i motsats till HSB Bo-Lina.

HSB Bo-Lina kommer dessutom aldrig att erbjuda attraktiva priser så länge de inte har konkurrens. Bo-Lina tar ut så mycket de bara kan. Det finns idag många, många andra som är billigare på bredband än vad HSB Bo-Lina är. Andra föreningar där HSB Bo-Lina inte finns tar ut t.ex. 195 kr/månaden i avgift, att jämföra med nästan 300 kr för HSB Bo-Lina. När fler än en operatör får agera i ett nät visar det sig genomgående att priserna för de boende sjunker.

Jag har själv både billigare och bättre bredband än vad alla andra har som i stället nyttjar HSB Bo-Lina (det är bara för var och en att ge sig ut på Internet och i sökmotorerna söka på ordet "bredband" och/eller "internetleverantörer" för att hitta alternativ).

Med tanke på att Brf. GoaGubbar har ett eget fastighetsnät i huset, och att denna stora investering utnyttjas på ett tämligen dåligt sätt (vilket är resultatet från avsaknad av planering, framförhållning och kunskap i den styrelse som gällde när vi fick bredband för cirka 5 år sedan) kan det vara mycket lämpligt att nu snabbt göra något åt detta.

En leverantör som erbjuder praktiska och användbara tjänster är Bredbandsbolaget, där man t.ex. kan få IP-telefoni och bio via bredband. MKB har redan bl.a. Bredbandsbolaget, och för att göra även Brf. GoaGubbar lite attraktivare kan vi också dra nytta av Bredbandsbolagets tjänster.

För att kunna nyttja Bredbandsbolagets tjänster måste Bredbandsbolaget koppla in sig på det fastighetsnät som Telia en gång installerat i föreningen. Det enda som krävs är att styrelsen fyller i två formulär och skickar dessa till Bredbandsbolaget. Checklista och fastighetsbeskrivning behöver Bredbandsbolaget för att göra en bedömning om vårt nät kan nyttjas för deras tjänster (vilket jag redan nu kan säga att det går alldeles utmärkt). Att vi dessutom har cirka 240 bostadsrätter i föreningen gör oss särskilt intressanta som kund för Bredbandsbolaget såväl som för andra leverantörer.

Jag har under 2004 föreslagit denna förändring till styrelsen men har bara fått följande korta svar från styrelsen;

"Vi har tittat över Bredbandsbolagets tjänster och det är inget vi i styrelsen finner intressant. Vi har Bolina och Comhem. De som vill utöka sina tjänster har ett fritt val att göra så. Det är inget hela föreningen måste göra."

Det visar tyvärr att styrelsen inte riktigt förstått vad det handlar om, och de inte ens verkar ha försökt sätta sig in i frågan.
 1. Vi har Com Hem för TV, inte för något annat! Dvs vi som bor i GoaGubbar kan inte nyttja Com Hem för bredband. Com Hem är för övrigt ett mycket dyrt och dåligt alternativ, som är helt ointressant!
 2. Det är inte alls ett fritt val för den som vill utöka sina tjänster att göra så. Vi är beroende av vilken leverantör som kan agera i fastighetsnätet. Det handlar om att vi ska fungera som förening med samordning som ökar trivsel och sänker kostnader och gör föreningen attraktivare i stort.
Jag kan bara hoppas att styrelsen arbetar seriösare än så här när de undersöker andra frågor!

Jag är naturligtvis medveten om att ingen i styrelsen har någon kunskap inom detta område, men styrelsen vet i sin tur att jag gärna delar med mig av min kompetens här, så att de kan sätta sig in i vad det handlar om. Det är en styrelses skyldighet att utnyttja den kompetens som finns i föreningen i olika frågor.

Till föregående årsmöte hade styrelsen inte behandlat en enda motion (utan i stället lagt all energi på att undvika så många motioner som möjligt). Jag hoppas styrelsen till kommande årsmöte kan sätta sig in lite bättre i denna fråga (såväl som andra frågor), och presentera vad som behövs för att medlemmarna ska kunna ta ett beslut.

Jag hoppas även att medlemmarna förstår vikten av denna fråga. Det går inte att tänka enbart själviskt, varken i denna fråga eller i andra frågor. Även om man inte själv använder sig av (eller ens i framtiden vill använda sig av) bredband, så är en billig och intressant bredbandstjänst en viktig del av föreningen som gör föreningen attraktivare och som höjer värdet på våra bostadsrätter.

Jag föreslår således att föreningen genast tar in fler leverantörer av Internetuppkoppling, och att detta sker i samråd med mig i egenskap av expert på detta område.

Övrigt:
Andra HSB-föreningar (vissa inte ens hälften så stora som GoaGubbar) i Malmö, som inte nyttjar HSB Bo-Lina, betalar t.ex. 170 kr i månaden (dvs mer än 100 kr billigare per månad, eller nästan 1.300 kr billigare per år), och får då dessutom mer för dessa pengar!
Det tycks till och med vara möjligt att komma ner i priser på 150 kr/mån (och under) för 10 Mbit/s.

Andra föreningar går nu ut med information om att eftersom föreningens avtal med HSB Bo-Lina (och däri medlemsabonnemang) går ut den 31/9 2005 så undersöker styrelsen andra möjligheter för uppkoppling). Styrelsen i vår förening vill däremot varken gå ut med information om detta, sätta sig in i frågan, tillsätta en utredning, fråga medlemmarna om synpunkter, höra om någon vill ingå i en IT-grupp, eller undersöka andra alternativ!

För mer info se HSB Bo-Lina (samt Förvaltningsavtalet)

MOTION 2

Jag efterfrågade på föregående årsstämma en arbetsbeskrivning för fastighetsskötaren. Styrelsen påstod att det fanns en dylik, medan jag då visste att så ej var fallet.

Den s.k. "arbetsbeskrivning" som har gällt ser ut enligt följande;
1.Kontroll värmecentralAlla dgr
2. Piazzan sopas och papperskorgar töms vid behov Alla dgr (vid behov)
3.Yttre städning 3:an, 5:an, 7:anMån+Ons+Fre
x.Ev. reparationer Mån+Tis+Tors+Fre
4.Yttre ljusrond Mån+Fre
5.Ljusrond källare Mån+Fre
6.Tömning av sopkärl och städning av soprum Tis+Fre
7.Sopning av källargångar (vid behov) Tis
8.Kontroll tvätt+tork Ons
x.Reparationer Ons
x.Allmänt underhåll Tors
9.Tömning papperskorgar Fre
10.Avtorkning källargångar Fre
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EJ MED, T.EX;
Underhåll av föreningens redskap och maskiner - vid behov
Ut- och inplacering av blomkrukor (6 st.) - vår + höst
Och mycket annat


Dvs som regel tre arbetsuppgifter för varje dag.
Arbetstiden är åtta timmar, medan arbetsbeskrivningens uppgifter inte ens tycks fylla upp en halv dags arbete.

Självklart får det under inga omständigheter vara hemligt (vilket styrelsen av okänd anledning önskar) vad fastighetsskötarens uppgifter är. Under press från mig utlovades alla medlemmarna under förra årsstämman en arbetsbeskrivning för fastighetsskötaren. Än idag har denna inte dykt upp.

Att anställa någon utan att ens utreda vad denna person ska syssla med är ytterst ansvarslöst!
Här hade jag gjort ett ganska grundligt förarbete som styrelsen inte tycks ha dragit nytta av.

Om inte styrelsen snarast efter denna motions inlämnade i oktober 2004 presenterar en arbetsbeskrivning för medlemmarna så vill jag med denna motion att medlemmarna röstar för att en arbetsbeskrivning genast (inom en månad) ska tas fram, och att detta ska ske i samverkan med medlemmarna.

Har styrelsen tagit fram en arbetsbeskrivning (jag hoppas då att styrelsen inte presenterar denna arbetsbeskrivning dagarna före årsmötet för att omöjliggöra att någon hinner sätta sig in i denna) så föreslår jag att denna arbetsbeskrivning tas upp till diskussion under årsstämman.MOTION 3

Det tycks inte vara många medlemmar som känner till att det justerade årsmötesprotokollet är offentligt för alla och envar i föreningen. Jag tror inte det är många som gått till styrelsen och begärt att få en kopia av årsmötesprotokollet.

Jag föreslår därför att det justerade årsmötesprotokollet varje år distribueras till alla i föreningen så snart detta protokoll justerats.

Justeringen av förra årsmötesprotokollet blev på 8 A4-sidor med följande rubriker:
1. Inledning
2. Rutiner för justering av protokoll
3. Val av mötesordförande sker på ett icke korrekt sätt (sid 2)
4. MO inleder stämman med att tala om för medlemmarna att deras
    lagstadgade rättigheter ej gäller
5. MO otillåtet partisk
6. MO styr ej upp mötet (sid 3)
7. Styrelsen/MO utnyttjar medlemmarnas okunskap -
    styrelsen gör om årsstämman till informationsmöte
8. Styrelsen angav missvisande skäl för höjning av arvoden
9. Styrelsen svarar ej på frågor om arvoden/ersättningar (sid 4)
10. Felaktigheter i stämmoprotokoll avseende arvoden
11. Ingen presentation av nyvalda medlemmar
12. Ej närvarande medlemmar väljs in
13. Ej svar från styrelsen om inventariebok
14. "Tryckfelsnisse" igen... (sid 5)
15. Medlemmarna lämnar lokalen...
16. Styrelse/MO uppskattar ej motioner
17. Styrelsen har ej utrett en enda motion
18. Motioner ej protokollförda
19. Medlemmarna delges lögner av styrelsen (sid 6)
20. Löfte om vaktmästarens arbetsbeskrivning
21. Ingen lösning av semestrar, etc för vaktmästare
22. Motion om utökade tvättider (sid 7)
23. Motion om inglasning
24. Extrastämma
25. Styrelsens underliga och undvikande svar
samt;
Sammanfattning - slutsats.

Jag rekommenderar alla i föreningen att, så fort du läst denna motion, kontakta styrelsen för att få se det justerade årsmötesprotokollet. Begär att få en kopia och läs detta protokoll noga innan årsmötet 2005. Jag garanterar att det justerade protokollet innehåller några intressanta punkter, och det är viktigt att alla inser hur det egentligen ska fungera på ett årsmöte.

Föregående justerade årsmötesprotokoll innehåller viktiga bitar som måste diskuteras i samband med att denna motion tas upp på årsmötet (kom till årsmötet med frågor till styrelsen avseende detta protokoll).


MOTION 4

KOMPLETTERING AV TIDIGARE MOTIONER, ETC.

Det kan väl inte ha undgått någon i föreningen att det efter föregående årsmöte blev väldigt tyst från styrelsen. Medlemmarna har fått precis lika lite information som under tidigare år (dvs ingen alls).
Vad har styrelsen presterat?


Med tanke på att inget hänt vill jag här göra en sammanställning av mina motioner från föregående år för att dessa åter ska tas upp och denna gång behandlas (där styrelsen denna gång undersöker varje alternativs kostnader och förutsättningar innan stämman, så att medlemmarna kan ges möjlighet att ta riktiga beslut).

Förra årsmötets sammanställning av motionerna var upplagd på ett sådant sätt att det skulle förvirra så mycket som möjligt och därmed omöjliggöra för medlemmarna att kunna följa med.
Av tre numreringar (minst) bland motionerna så var det ingen av dessa tre som kom i sekventiell ordning!
Mitt allra första förslag här är att i framtiden får inga motioner besvaras i grupp, utan varje motion ska besvaras av styrelsen var för sig (naturligtvis kan och ska motioner grupperas, men de ska inte besvaras i grupp)!

A

05(09). Installation av brandlarm på vind och i källare
06(28). Kodlås

Svar från styrelsen:
"Stämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att ta fram en plan för ett tryggare och säkrare boende med motionernas intentioner som vägledande i arbetet. Planen ska redovisas vid kommande stämma"
.

Kommentar:
INGET HAR HÄNT!
VAR ÄR DEN AV STYRELSEN FRAMTAGNA PLANEN?
Här påstod styrelsen att det skulle bli en extrastämma före sommaren 2004. Det blev det inte.
Nu måste styrelsen alltså presentera sitt förslag senast till årsmötet 2005. Ett år senare !!!
Styrelsen har då haft nästan 1½ år på sig att utreda detta, så jag hoppas resultatet blir bra.
Jag hoppas också innerligt att inte styrelsen har för avsikt att fortsätta enligt tradition och inte ge medlemmarna en chans att sätta sig in i frågan före stämman. Medlemmarna måste naturligtvis ha detaljerad skriftlig information om det som ska diskuteras i god tid före den stämma där ämnet ska diskuteras.

Förslag:
Dessa punkter tas upp igen, och en tidsplan tas fram för utförandet (vilket jag förutsätter styrelsen detaljerat informerar alla medlemmar skriftligt om i god tid före årsmötet 2005)!


Frågor till styrelsen:
 1. Eftersom den av styrelsen nämnda planen ska redovisas på kommande stämma, enligt vad styrelsen utlovat, så ska denna plan alltså vara färdigställd senast till årsmötet 2005 (pga att den utlovade extrastämman aldrig hölls), och frågan är nu kort och gott hur planen ser ut?

  En fråga i detta sammanhang är hur mycket utbytet av lås och nycklar kostade föreningen?
  Om styrelsen utrett kodlås-frågan i ett tidigare skede hade vi kanske kunnat spara en hel del pengar här. Tyvärr verkar styrelsen sakna sådan framförhållning.

  I årsredovisningen 2002-2003 skriver styrelsen; "Vårt låssystem i våra entréer behöver bytas ut till något i en modernare tappning (läs 'kodlås' e.dyl.). Styrelsen kommer att se över vad detta kan innebära och återkommer i en särskild stämma med vilka för- och nackdelar som finns".
  Var det någon som trodde att styrelsen skulle hålla sitt löfte här?
  Styrelsen utlovade en stämma i maj 2004. Den hölls aldrig.
  Styrelsen utlovade en stämma enbart för lås & nycklar. Den hölls aldrig.
  Styrelsen är skyldiga att hålla två stämmor om stadgar. Dessa har aldrig hållits (och hölls inte ens i januari 2005 då endast ett informationsmöte planerats).

 2. Hur ser planen ut för brandlarm och vilka olika alternativ finns?
 3. Vad är kostnaderna för brandlarm på vind och i källare (initiala och framtida)?
 4. Har styrelsen utrett konsekvenser vid fellarm och hur fellarm undviks på bästa sätt?
 5. Beslut tas i frågan avseende brandlarm, baserat på styrelsens utredning och den tillhörande skriftliga information styrelsen delat ut till medlemmarna i god tid före stämman.

 6. Hur ser planen ut för kodlås och vilka olika alternativ finns?
 7. Vilka är fördelarna (t.ex. att vi kan utnyttja lokaliteterna på ett effektivare sätt och att vi får bättre kontroll på vindsutrymmen, ökad säkerhet, hela lås- och nyckelsystem behöver inte bytas om någon förlorar sina nycklar eller om styrelsens huvudnycklar stjäls igen, eller "försvinner", som tyvärr också har skett, av olika anledningar, samt att larm och annat kan kopplas till det nya systemet, etc.) och vilka är nackdelarna (t.ex. en initial kostnad) med kodlås?
 8. Vad är kostnaderna för de olika kodlås-alternativen (initiala och framtida)?
 9. Har styrelsen tänkt byta ut entrépartier innan frågan om kodlås utretts... blir inte detta att ännu en gång generera dubbla kostnader?
 10. Beslut tas i frågan avseende kodlås, baserat på styrelsens utredning och den tillhörande skriftliga information styrelsen delat ut till medlemmarna i god tid före stämman.

 11. Vilka övriga punkter ingår i planen för ett tryggare och säkrare boende, vad behövs och vad kostar dessa bitar, var för sig?
Styrelsen får inte, enligt tidigare metoder, försöka föra medlemmarna bakom ljuset, utan medlemmarna måste få en detaljerad skriftlig redovisning av planen i god tid före årsmötet.

B

07(49). Anlitande av revisionsföretag
09(44). Nytt arbetssätt/stadgetillägg - inventariebok nödvändig för styrelse & grundkrav från
             revisorer
14(45). Nytt arbetssätt/stadgetillägg - beslutsliggare är nödvändig för en styrelse

11(23). Nytt arbetssätt/stadgetillägg - medlemsinformation
            Hör ihop med löpnr 22 om info från styrelsen vilka regler som gäller, #21, #46, #43.
08(50). Nytt arbetssätt/stadgetillägg - styrelsen måste svara medlemmarna

12(15). Nytt arbetssätt/stadgetillägg - redovisning för medlemmarna av revisorernas anmärkningar
10(29). Nytt arbetssätt/stadgetillägg och ändring - utdelning av årsredovisning när denna är klar
13(01). Nytt arbetssätt/stadgetillägg - utredning av motioner och presentation av resultat
            Hör ihop med löpnr 10 (se ovan).

Styrelsen skriver
"Stämman beslutar att motionerna anses vara besvarade"
med följande text;
"Stadgarna i en HSB brf skall spegla bostadsrättslag och etablerad rättspraxis. HSB Malmö har med anledning av att ny bostadsrättslag antogs 1 april 2003 rekommenderat föreningarna att arbeta med stadgeändringsfrågan 2004/2005. De flesta av motionärernas yrkande beträffande stadgeändringar kan behandlas i det sammanhanget.

När det gäller styrelsens arbetssätt är detta en angelägenhet som styrelsen har att behandla för att den ska känna att styrelsearbetet sker på ett smidigt och tillfredsställande sätt"
.

Kommentar:
Styrelsens i allra högsta grad luddiga svar innebar i praktiken att styrelsen inte anser att medlemmarna ska lägga sig i hur föreningen sköts. Detta kan medlemmarna bara inte acceptera. Införandet i stadgarna kan kanske vänta, men det finns ingen anledning att avvakta med att styrelsen fram till dess ska arbeta enligt lagar och regler och enligt medlemmarnas önskemål för föreningens bästa. När styrelsen missköter styrelsearbetet så drabbar detta alla i föreningen. Medlemmarna har naturligtvis sin lagstadgade rätt att vara delaktiga i föreningsarbetet. De punkter jag tagit upp är inte en inre angelägenhet för styrelsen! Jag har i flera fall i dessa motioner tagit upp att lagar och regler ska följas, och detta tycks styrelsen - att döma av styrelsens vacklande svar - inte anse vara nödvändigt. Såvitt medlemmarna känner till har styrelsen fortfarande i denna stund inte vidtagit några åtgärder för att följa lagar och regler.

Övrigt:

Inventariebok och beslutsliggare ej inre angelägenhet

Styrelsen verkar tro att det är styrelsen som ska bestämma precis hur de vill arbeta. Men så fungerar det faktiskt inte. Styrelsen måste arbeta enligt vissa givna förutsättningar och medlemmarna måste ställa krav på att styrelsen uppfyller vissa grundkrav, såsom beslutsliggare och inventariebok.
Detta för att revisorerna ska kunna utföra sitt arbete, och inte minst för att säkra föreningens framtid. Görs inte detta kan det få katastrofala konsekvenser för föreningen.

När jag och andra tog över efter den styrelse där A-M P. ingick (och tidigare H.O.) före 2003 så var det den mest mardrömslika situationen som någon kan tänka sig. Det var ingen ordning på några dokument överhuvudtaget (för att inte tala om alla nycklar som delats ut till kreti och pleti, och inte längre kunde spåras). Större delen av styrelsen fick ägna nästan all tid åt att försöka hitta och få ordning på de rester av dokument som fanns kvar efter tidigare styrelsers misskötsel. Nu är det stor risk att samma sak inträffar igen!

Det är alltså inte en inre angelägenhet för styrelsen om de ska använda sig av beslutsliggare eller ej.
Det är trist att styrelsen inte begriper att en beslutsliggare dessutom skulle underlätta styrelsens arbete, men det får inte finnas en enda person i föreningen som är så oinsatt att denne inte begriper vikten av t.ex. beslutsliggare och inventariebok.
Det är för övrigt revisorernas ansvar att kontrollera så att inventariebok förs och att styrelsearbetet dokumenteras på ett sådant sätt att en ny styrelse kan ta över och hitta all information som behövs för att kunna fortsätta styrelsearbetet på bästa möjliga sätt!

Medlemsinformation

Under föregående verksamhetsår (2003-2004) fick medlemmarna endast ett informationsutskick (ett ytterst kortfattat sådant) från styrelsen. Detta utskick var fyllt med många direkta felaktigheter och brister (t.ex. att förbrukningen skulle öka med 1000 kWh/år om toastolen läcker, att medlemmarna skulle kontakta ComHem för att få TV4+, att styrelsen bara nämt vissa förslag från medlemmarna på vad "mattpiskningsrummen" skulle användas till, felaktig information om balkonginglasning, etc... av styrelsens 10 korta informationspunkter var i princip alla fel, och ingenstans fanns den information som var av betydelse för medlemmarna... läs min skrivelse om detta här). Jag påpekade dessa felaktigheter för styrelsen, men fick inte ens något svar. Styrelsen brydde sig inte heller om att gå ut med någon rättelse till medlemmarna efter mina påpekanden.
I detta perspektiv känns det ganska osäkert om denna oerfarna och till synes oengagerade styrelse, utan kunskap inom området, är kapabel att skapa en informationspärm eller något annat som hör till informationsområdet.

Stadgeändringar

Styrelsen skriver; "HSB Malmö har med anledning av att ny bostadsrättslag antogs 1 april 2003 rekommenderat föreningarna att arbeta med stadgeändringsfrågan 2004/2005. De flesta av motionärens yrkande beträffande stadgeändringar kan behandlas i samband med detta".
2004/2005? Om lagen ändras (som den gjorde 2003) måste stadgarna ändras parallellt med detta. Inte några år senare! Nu har vi under snart två år haft stadgar som är motstridiga de gällande lagarna. Om HSB Malmö mot förmodan uttryckt sig på detta vis så visar det på en total inkompetens i denna organisation, och styrelsen borde ändå inse vikten med att nya stadgar togs fram snabbt, i stället för att använda detta som ursäkt för att syrelsen inte engagerar sig i för föreningen viktiga frågor.

Det är dessutom märkligt att styrelsen inte känner till en så grundläggande bit som att stadgarna inte bara ska spegla "bostadsrättslag och rättspraxis" utan att stadgarna även är ett komplement till detta (med föreningens specifika föreskrifter), samt att även lagen om ekonomiska föreningar ska speglas. Styrelsen har väldigt mycket att lära sig.

Förslag:
Dessa punkter tas upp igen och att det då beslutas rent konkret att dessa motioner ska följas, och att styrelsen ska presentera ett resultat inom en angiven tidsram (om de inte gjort detta innan årsmötet 2005).


Frågor till styrelsen:
 1. Har styrelsen sett över möjligheten att byta till annat revisionsföretag än BoRevision, och vad blev i så fall resultatet av detta (kostnader, etc)?
  Till vilka företag har offertförfrågningar skickats ut?
  Att byte av revisionsföretag kan vara bra beror inte minst på att BoRevision varit alltför släpphänt och accepterat olagligheter enbart med små, upprepade uppmaningar om rättelser.
 2. Beslut om ev. byte från BoRevision tas baserat på styrelsens utredning i denna fråga, och den tillhörande skriftliga information om detta som styrelsen delat ut till medlemmarna i god tid före stämman.

 3. Följer styrelsen redovisningslagen idag genom att inneha en fullständig inventariebok, som explicit godkänts av revisorerna (interna såväl som externa)?
  Eftersom inventering enligt stadgarna ska göras minst en gång om året så måste detta följdaktligen vara färdigt nu (när nu styrelsen haft nästan två år på sig)!
 4. Anser styrelsen att styrelsen ska följa lagar och regler?
 5. Om styrelsen inte vet hur man skriver en inventariebok kan jag hjälpa styrelsen med detta.
 6. Beslut om detta tas baserat på om styrelsen upprättat en komplett inventariebok eller ej, och det bestäms att denna punkt ska ingå i de kommande stadgarna.

 7. Normalt styrelsearbete kräver en beslutsliggare, dels för att revisorerna ska kunna utföra sitt arbete på bästa sätt, och dels som stöd för framtida styrelser (utöver att det underlättar arbetet för dagens styrelse).
  Arbetar styrelsen idag med utgångspunkt från en beslutsliggare?
  Anser inte styrelsen att styrelsen behöver strukturera upp sitt arbete?
 8. Beslut tas att styrelsen ska föra beslutsliggare (som kontrolleras av revisorer), och det bestäms att denna punkt ska ingå i de kommande stadgarna.

 9. Vad är skälet till att styrelsen inte delat ut information till medlemmarna om vad styrelsen arbetar med, och vad som är på gång (innan beslut tas), samt andra framtidsplaner?
  Jag misstänker att det delvis kan bero på att det inte finns någon i styrelsen som behärskar att formulera sig skriftligt. Hoppas alla medlemmar förstår vilka allvarliga negativa konskevenser denna kunskapsbrist leder till för föreningen och medlemmarna!
  Sedan blir det hela naturligtvis inte bättre av att det i styrelsen ingår personer som av olika skäl inte vill att medlemmarna ska få någon information överhuvudtaget (troligtvis främst eftersom att medlemmarna med information då skulle upptäcka bristerna i styrelsen).
 10. Är styrelsen införstådd med fördelarna att informera?
  Det finns många fördelar men en av de viktigaste fördelarna är att styrelsen därigenom kan dra nytta av den kompetens som finns i föreningen. Medlemmarna kan komma med tips och förslag som styrelsen kan dra nytta av vilket kan spara stora pengar för föreningen, och som kan spara tid för styrelsen så att arbetet blir både bättre och effektivare.
  En annan vinst är att medlemmarna blir mer engagerade i föreningen och trivseln ökar (vilket styrelsen för övrigt är skyldig att eftersträva enligt stadgarna).
 11. Har styrelsen för avsikt att i fortsättningen följa medlemmarnas krav på information?
 12. Stämman måste ta ett klart och tydligt beslut på att styrelsen är skyldig att löpande och i god tid (innan beslut tas) informera medlemmarna om sina tankar och planer, och om allt som är på gång. Detta är speciellt viktigt med en så oerfaren styrelse som föreningen har idag. Medlemmarna har utlovats information minst 4 ggr per år, men det har bara blivit en gång. Andra föreningar har inga problem att skicka ut information varannan månad, så varför skulle detta vara så svårt just i GoaGubbar? Detta är särskilt viktigt för att medlemmarna ska veta att styrelsen utför rätt saker (innan det är för sent att rätta upp) och gör skäl för sitt arvode.
 13. Beslut tas att styrelsen ska skicka ut information till samtliga medlemmar om vad styrelsen arbetar med och vad som är på gång (innan beslut tas) varannan eller var tredje månad, och det bestäms också att styrelsen är skyldig att korrigera felaktig/bristfällig information och snarast efter påpekande gå ut med dessa rättelser till medlemmarna.
  Det bestäms också att styrelsen efter varje årsmöte inleder sitt arbete med att sammanställa en skrivelse där medlemmarna snarast (inom maximalt 4 veckor) informeras om vad styrelsens mål är och vilka prioriteringar styrelsen har.
  Sedan bestäms det att styrelsen en månad före årsmötet ska gå ut med information till alla medlemmar om vad man gjort och uppnått under sin tid som styrelse från föregående årsmöte.
  Slutligen bestäms det att ovanstående skrivs in i stadgarna för GoaGubbar.
 14. Jag har skickat många skrivelser till styrelsen utan att få det minsta svar tillbaka.
  Jag vet att andra medlemmar har samma problem med styrelsen.
  - Håller styrelsen med om att den är skyldig att svara medlemmarna på deras skrivelser?
  - Hur lång tid anser styrelsen att det är rimligt att vänta på svar från styrelsen?
  - Håller styrelsen med om att en klausul om detta bör ingå i föreningens stadgar?
  Styrelsen ger inte ens något svar att styrelsen mottagit skrivelser!
  Det första (och nästan enda) svar jag fått från styrelsen var när jag begärde utdrag från protokollen rörande behandlingen av mina ärenden. Styrelsen svarade mig då att jag inte hade rätt att ta del av dessa protokollpunkter. Men reglerna är faktiskt sådana att enskilda medlemmar har rätt att vid begäran få utdrag från protokollen i de ärenden som gäller den enskilde medlemmen, alltså de ärenden där medlemmen skickat in en skrivelse till styrelsen. Denna rättighet är speciellt viktig när styrelsen brister i sitt arbete på det sätt som skett i GoaGubbar där medlemmarna aldrig får någon respons på sina skrivelser.
  Styrelsen har t.o.m. tagit bort det automatiska mottagningsbevis som skickas tillbaka till avsändaren när styrelsen läser mail i datorn. Detta så att medlemmarna inte ska veta om styrelsen tagit emot mail från medlemmarna.
  Stämman beslutar att styrelsen måste skicka ut bekräftelse på mottagen skrivelse snarast, och det bestäms att denna punkt ska ingå i de kommande stadgarna.
  Stämman beslutar också att styrelsen vid begäran måste lämna utdrag från protokoll, från behandlingen av inkomna skrivelser (skrivs också in i stadgarna).


 15. Vad har revisorerna anmärkt på, som inte finns med i årsberättelsen?
 16. Stämman beslutar att revisorerna alltid ska presentera all information om gjorda anmärkningar (det utlovades på årsmötet 2004, men kom ej med i protokollet), och det bestäms att denna punkt ska ingå i de kommande stadgarna.

 17. När anser styrelsen det är lämpligt att dela ut årsredovisningarna?
  - När var årets årsredovisning färdigställd?
  - Vad är anledningen till att styrelsen varje år lämnar ut årsredovisningarna först den sista dagen dessa måste delas ut (två veckor före ordinarie stämma), eller t.o.m. ännu senare?
  I andra föreningar delas de normalt ut 4 veckor före ordinarie stämma, så att medlemmarna ska få en chans att sätta sig in i alla frågor.
  Stämman måste besluta att styrelsen ska anstränga sig bättre för att årsredovisningarna delas ut i ett tidigare skede, dvs
  stämman beslutar att;
  • Årsredovisningen alltid ska delas ut inom lagstadgad tid till alla bostadsrätter, och i annat fall kommer styrelsen ej att få ansvarsfrihet.
  • Motionerna delas ut separat (alternativt läggs ut på föreningens webbsajt) senast två veckor efter att dessa senast ska vara inlämnade (som idag är den siste oktober), och styrelsens skriftliga svar (med av styrelsen utförd utredning) på motionerna delas ut senast i samband med utdelningen av årsredovisningen (dvs senast två veckor före årsmötet).
  • Styrelsen ska utreda motionerna till nästkommande årsmöte (som det normalt ska fungera, även om det aldrig varit så tidigare i GoaGubbar) och presentera ett skriftligt resultat (med utredning av kostnader, etc), så att beslut kan tas av medlemmarna baserat på den av styrelsen gjorda utredningen.
  • Datum för årsmöte bestäms som regel åtskilliga månader i förväg (eftersom lokal måste bokas för detta). Det finns ingen anledning att hemlighålla datum, utan medlemmarna bör därför i samband med detta, senaste tre månader före planerat datum för årsmöte, få information om vilket datum som årsmötet är planerat till.
  • Det bestäms att ovanstående fyra punkter skrivs in i stadgarna.

 18. Har årets samtliga motioner utretts denna gång?
  - Är skriftlig detaljerad information om dessa utredningar utdelade i god tid före årsmötet?

C

17(14). Fritidslokal - bättre utnyttjande & korrekt redovisning
16(27). Mattpiskningsmaskiner (där inget hänt sedan medlemmarnas svar avseende detta)

15(38). Biljardcaféet (hör inte till "fritid"... har styrelsen bara läst själva rubriken här?)
Styrelsen har tydligen inte ens läst denna motion, eftersom de så felaktigt placerat denna punkt under "Fritidsfrågor; trivselåtgärder".

Styrelsen skriver
"Stämman beslutar att motionerna anses vara besvarade"
med följande text;
"Föreningens styrelse är ense med motionärernas syfte att fritidslokaler, motionsrum mm bidrar till att höja trivseln i föreningen och öka attraktionskraften att locka till sig nya boende i föreningen.

Precis som i alla andra frågor och önskemål som föreningen får in behöver de vävas in i den totala ekonomin och de budgetöverväganden som styrelsen måste ta ställning till inför varje verksamhetsår.

Motionärernas önskemål behöver därför beredas av fritidskommittén som styrelsen tillsätter och efter beredning lägga förslag till styrelsen för beslut".


Kommentar:
Detta har inte mycket att göra med själva motionerna. Styrelsens svar är bara blaha, blaha.

Fritidslokal

Styrelsens svar är intressant med tanke på att detta är samma styrelse som vill utkräva pengar (lokalhyra) från enskilda medlemmar i föreningen för att de ska arbeta i föreningens intresse.

Lokaler med mattpiskningsmaskiner

När det gäller mattpiskningsmaskinerna så har medlemmarna tagit ett tydligt och klart beslut i denna fråga. Hur många år ska det sedan ta innan styrelsen följer medlemmarnas beslut?
Vi betalar faktiskt styrelsen för att utföra ett arbete.

Fritidskommitté

Att styrelsen ska tillsätta en s.k. "fritidskommitté" är självfallet för att låta någon annan göra styrelsens arbete. Det kan väl vara nog så bra, om någon hade ställt upp på detta, och om det inte varit styrelsen som får arvodet för andras arbete.

Övrigt:

Vävas in i den totala ekonomin?

Styrelsen skriver "Precis som i alla andra frågor och önskemål som föreningen får in behöver de vävas in i den totala ekonomin och de budgetöverväganden som styrelsen måste ta ställning till inför varje verksamhetsår".
Ja, det är just av denna anledning som styrelsen inför årsmötet ska ha utrett inte bara vad som ska göras utan även kostnaderna för motionerna, vilket styrelsen tyvärr inte har gjort (inte något av detta). Meningen med motionerna som stämman godkänt är just att motionerna ska fungera som arbetsbeskrivning för styrelsen. Har sedan styrelsen några invändingar av konkreta skäl så ska styrelsen framföra dessa på stämman innan beslut tas.
Detta är också till fördel för styrelsen eftersom styrelsen då har en plan att utgå från i sitt arbete. Styrelsen vet därmed vad styrelsen ska arbeta med, och riskerar inte att att få kritik för att styrelsen inte gjort vad de borde ha gjort.

Fritidskommitté

Styrelsen skriver vidare; "Motionärernas önskemål behöver därför beredas av fritidskommittén som styrelsen tillsätter och efter beredning lägga förslag till styrelsen för beslut".
Så vi ska frångå alla regler vad gäller demokrati i föreningar och helt lämna beslutet på vad som ska göras i händerna på en helt oerfaren styrelse? Det är inte medlemmarna som får besluta om detta, utan det ska vara styrelsen som förslaget läggs fram till?
Hade det inte varit bättre om styrelsen förberett ärendet till stämman så att medlemmarna i vanlig demokratisk ordning skulle kunnat ta ett beslut baserat på styrelsens utredning om kostnader och framtagande av olika alternativa lösningar?
Vi ska ta ett beslut på stämman om det ska göras, sedan kan styrelsen gärna tillsätta en utredning om de vill, men inte för att ta reda på "om" något ska göras, utan "hur" (detta alltså om styrelsen inte gjort denna utredning innan stämman, i motsats till hur det normalt ska fungera).
Sedan är det stämman som avgör om den skrivna motionen ska utföras.

- Styrelsen vill heller inte riktigt förklara hur de tänkt tillsätta en fritidskommitté. Men styrelsen skriver att de avser att tillsätta denna fritidskommitté så uppenbarligen ska det inte ske på ett demokratiskt sätt. Styrelsen ska egenmäktigt selektera ut de som styrelsen vill ska pyssla med detta.
- Vidare så förklarar inte styrelsen hur styrelsen tror att man ska få någon att göra ett arbete som styrelsen får betalt för att göra, men utan att den tillsatta fritidskommittén skulle få någon direkt uttalad ersättning.
- Dessutom har styrelsen inte ens klargjort hur detta skulle fungera med en fritidskommitté, och hur denna fritidskommité skulle arbeta och inte ens vad styrelsen tänkt den skulle arbeta med.

Otroligt ogenomtänkt! Och hur har det nu blivit med denna fritidskommitté ??? På vilket sätt har styrelsen ansträngt sig för att tilsätta dessa personer? Vilka och hur många har blivit tillfrågade?
Kan det möjligen ha varit ett sätt att försöka lura medlemmarna? Styrelsen kan då säga att saker och ting inte blivit gjorda för att det inte funnits någon som vill ställa upp i en fritidskommitté.

Fritidslokal

I andra föreningar är det helt gratis att låna fritidslokalen, men man har ibland en lite högre deposition på kanske 1.000 kronor i stället.
Varför gör vi inte som andra föreningar så att vi någon gång kanske börjar dra nytta av den mycket stora investering som gjorts för fritidslokalen, och som nu bara är helt bortkastade pengar?

Förslag:
Dessa punkter tas upp igen och att det då beslutas rent konkret att dessa motioner ska följas.
- Styrelsen redovisar allt avseende biljardcaféet!
- Mattsugningsrummen görs om till bordtennisrum, etc., enl. förslag.
- Det fastställs en gång för alla att fritidslokaler kan utnyttjas fritt för alla medlemmar i alla typer av föreningsarbete,
- etc.


Frågor till styrelsen:
 1. Vilka ansträngningar har styrelsen gjort för att tillsätta den fritidskommitté styrelsen föreslagit?
 2. Av någon anledning förklarade styrelsen aldrig hur styrelsen tänkt sig tillsätta personer i denna fritidskommitté Hur hade styrelsen tänkt detta skulle gå till?
  Är det några speciella medlemmar som styrelsen hade i åtanke för dessa poster?
  Med hur mycket hade styrelsen tänkt fritidskommittén skulle bli ersatt med?
  (Enl. stämmobeslut skulle fritidsorganisatör och fritidskommitté dela på ca. 10.000 kr.)
  Vilka resurser skulle fritidskommttén ha till sitt förfogande?
 3. Exakt vad hade styrelsen tänkt sig att den fritidskommitté styrelsen aldrig tillsatt skulle syssla med?
 4. Stämman beslutar att (om inte styrelsen kan klargöra allt på ett mycket bättre sätt) styrelsen får klara styrelsearbetet på eget hand, och att någon fritidskommitté inte ska tillsättas, dvs det är upp til styrelsen att komma med sitt förslag på lösningar till medlemmarna.

 5. Vilka åtgärder har styrelsen vidtagit för ett bättre utnyttjande av fritidslokalen?
  Styrelsen t.o.m. bryter mot stadgarna (se § 1) när man hanterar fritidslokalen på detta dåliga sätt. Det finns nog inte många föreningar som tar ut en avgift från medlemmarna för att nyttja föreningens fritidslokal, och det är sanslöst att vår förening inte förstår att det naturligtvis inte ska gå till på detta sätt, med tanke på att lokalen bara nyttjas ett par gånger om året!
 6. Redovisning önskas avseende fritidslokalens utnyttjande under verksamhetsåret.
 7. Fritidslokalen skulle kunna utnyttjas t.ex. för;
  - Privata fester
  - Datorkurs (fritidslokalen förses med dator och internetuppkoppling)
  - Övriga datoraktiviteter (även t.ex. spel)
  - Sång och musik
  - Syjunta
  - "Bok- och läshörna"
  - TV-rum
  - Kortspel och andra spel
  - Vilka mer förslag har medlemmarna?
 8. Jag föreslår att fritidslokalen förses med en internetuppkopplad dator som kan användas för medlemmarna att lära sig om datorvärlden eller annat.
  Vad jag förstått så har styrelsen två stycken internetuppkopplingar, där det inte finns någon anledning att ha den ena som går till vaktmästaren. Vaktmästaren kan och ska naturligtvis utnyttja samma uppkoppling som styrelsen. Styrelsen kastar här ut pengar på ett extra abonnemang till ingen som helst nytta (jag förstår inte att styrelsen inte begriper detta)! Vaktmästarens uppkoppling kan då i stället nyttjas för fritidslokalen.
 9. Stämman tar beslut om att fritidslokalen ska kunna nyttjas kostnadsfritt av medlemmarna, med en deposition på förslagsvis 1 000 kr som återfås om lokalen återlämnas i ursprungligt skick. Det ska vara mycket enkelt att låna fritidslokalen, den ska vara bokningsbar, t.ex. ska nyckel kunna hämtas när som helst under dagen (om inte lokalen kanske t.o.m. ska vara helt öppen dagtid?). Kanske det ska finnas en bokningslista utanför lokalen?
 10. Särskilt ta beslut om att användning av fritidslokalen ska prioriteras för de medlemmar som arbetar för föreningen (informationsträffar, valkommitéer, etc).

 11. Varför har styrelsen fortfarande inte (efter två år) vidtagit några åtgärder enligt medlemmarnas krav avseende de gamla mattpiskningsrummen?
  Detta är ett stort resursslöseri!
  86 medlemmar svarade på styrelsens förfrågan om detta och 93 % av medlemmarna ville att mattpiskningsmaskinerna skulle bort och att rummen skulle utnyttjas till något bättre.
  OBS! Styrelsen bryter dessutom mot föreningens stadgar när de inte tar tag i denna bit!
 12. Stämman beslutar att dessa lokaler genast ska göras om enligt medlemmarnas förslag (bordtennisrum, hobbyrum/verkstad/målarrum, motionsrum, etc), baserat på styrelsen skriftliga utredning (som delats ut till alla medlemmar i god tid före stämman) om kostnader, hur det ska utföras, och hur resultatet ska se ut.
  Arbetet med lokalerna ska ske i tid så att ROT-avdraget kan utnyttjas.


 13. Vad är statusen för biljardcaféet?
  - Varför har styrelsen ej fortlöpande informerat medlemmarna om vad som händer på denna front?
 14. Stämman beslutar att styrelsen utan vidare fördröjning genast ska redovisa allt som hänt avseende denna lokal inkl. alla kostnader, och att medlemmarna löpande och snarast uppdateras om allt som händer på denna front i framtiden.

D

24(26). Balkonginglasningstillstånd

Styrelsen skriver
"Stämman beslutar att motionerna anses vara besvarade"
med följande text;
"Styrelsen delar motionärens uppfattning att det vore bra med ett kollektivt bygglov för balkonginglasningar. Styrelsen har för avsikt att undersöka möjligheterna till ett sådant samt kostnaderna för detsamma".


Kommentar:
Ja, det var liksom meningen att styrelsen skulle ha gjort det till årsmötet 2004. Det är därför styrelsen har tre månader på sig att bereda motioner innan årsmötet.

Övrigt:
Styrelsen har för avsikt att undersöka möjligheterna till ett sådant samt kostnaderna för detsamma.
Hade det inte varit bättre om styrelsen undersökt detta innan beslut skulle tas i frågan?
För då hade vi ju kunnat ta ett beslut på årsmötet 2004, så som det ju egentligen är meningen att man ska göra på stämmorna.
Nu håller vi i stället på precis som vi gjort alla tidigare år, där vi inte kunnat ta beslut för att styrelsen inte gjort den utredning som behövs för att medlemmarna ska kunna ta ställning till de olika frågorna.

Förslag:
Denna punkt tas upp igen där styrelsen får i uppgift att inom en given tidsram ha utrett detta och presenterat kostnader och alla parametrar runt detta (om styrelsen inte skött sitt uppdrag och gjort detta innan årsmötet... vilket skulle vara gjort till årsmötet 2004).


Frågor till styrelsen:
Vad är statusen för det kollektiva bygglovet avseende balkonginglasning som styrelsen utlovat att utreda?
- Kostnader = ?

E

21(37). Ständigt uppdaterad informationspärm om föreningen
22(40). Information från styrelse till medlemmarna vilka regler som gäller
44(47). Anslagstavla i källaren (eller på annan plats)
46(19). GoaGubbar på Internet

45(48). Ingen reklam på anslagstavla

Styrelsen skriver
"Stämman beslutar att motionerna anses vara besvarade"
med följande text;
a. "Motionärens önskemål om ständigt uppdaterad informationspärm till medlemmarna kommer styrelsen att försöka leva upp till under kommande verksamhetsår".
b. "Beträffande regler för bostadsrättshavarnas underhållsansvar kontra föreningens ansvar finns detta reglerat i föreningens stadgar och bostadsrättslagen".
c. "Uppsättande av anslagstavlor etc kommer styrelsen att ta under övervägande".
d. "Huruvida föreningen skall ha en egen hemsida kommer att behandlas av styrelsen under kommande verksamhetsår".


Kommentar:
a. Detta verksamhetsår har kommit och gått.
Vad har hänt?
Hur ser den informationspärm ut som styrelsen nu ska ha tagit fram?
Varför har inte medlemmarna involverats i denna fråga?

c. Motioner och stämmor är till för att medlemmarna ska ta beslut i frågor, inte för att styrelsen ska ta saker under övervägande. I detta fall kan medlemmarna vara garanterade att det inte blir några anslagstavlor med bakgrund av styrelsens uppenbara rädsla att anslagstavlorna skulle kunna användas för att medlemmarna framför sina synpunkter eller dylikt.

d. Detta verksamhetsår har kommit och gått.
Vad har hänt avseende webbsajt för föreningen?
Om det är något som verkligen är värdefullt, och i praktiken en nödvändighet idag (alldeles speciellt i vår förening under våra omständigheter), så är det att föreningen har en webbsajt.

Jag hoppas att även de som inte nyttjar Internet i denna förening är införstådda med detta.

Eftersom, mig veterligen, jag är den i föreningen som behärskar detta område bäst så är jag förundrad över att styrelsen inte tagit kontakt med mig i samband med den utredning som utlovats!

Övrigt:

Informationspärm

Avseende informationspärmen, vad menas med ”försöka leva upp till”? Kan inte styrelsen försöka vara lite mer konkret än så?
Dessutom verkar inte styrelsen vilja att vi ska sätta upp några mål och riktlinjer för hur denna pärm ska kunna skapas (t.ex. att den skapas med utgångspunkt från GoaGubbars webbsajt, för att undvika dubbelarbete)? Det är ju bl.a. detta tillvägagångssätt som styrelsen skulle redovisa på stämman.

Info från styrelsen om vilka regler som gäller

Styrelsen skriver ”Beträffande regler för bostadsrättshavarnas underhållsansvar kontra föreningens ansvar finns detta reglerat i föreningens stadgar och bostadsrättslagen”.
Jaha, vad står där då? Om styrelsen trodde sig veta att det står där så kunde väl styrelsen redogjort för detta?
Anser styrelsen att medlemmarna inte har rätt att få svar på de frågor jag ställt i denna motion?
Tycker verkligen styrelsen att medlemmarna inte har rätt att få veta vad som gäller i föreningen?
Jag hade några konkreta frågor (om blandare, wc-stolar, etc). Inget av det jag tagit upp behandlades, så som styrelsen påstod, i föreningens (inaktuella) stadgar.
Jag vet att styrelsen inte hade den blekaste aning om svaren på mina frågor, men jag måste säga att jag är förvånad över att styrelsen inte ens kände till att det inte alls är så som styrelsen beskriver att detta finns "reglerat i föreningens stadgar". Det var förmodligen bara en ren chansning styrelsen tog där. De hoppades antingen att det kanske var som de skrev, eller att medlemmarna inte skulle veta hur det egentligen låg till. Om de läst lagen från 2003 skulle de ha vetat att det jag tog upp är bostadsrättshavarens ansvar sedan april 2003.

Anslagstavlor

Styrelsen skriver; ”Uppsättande av anslagstavlor etc kommer styrelsen att ta under övervägande”.
Menar styrelsen att det inte är upp till medlemmarna att få en anslagstavla om de så önskar, utan det är styrelsen som ska överväga detta? Och sedan får medlemmarna rätta sig efter vad styrelsen tycker, tvärtemot till hur det ska fungera i en förening?
Jag vet att J.A. försökt driva igenom detta, men stött på patrull. Hur sannolikt är det då att styrelsen skulle sätta upp några anslagstavlor om styrelsen enväldigt ska bestämma detta utan att tillåta medlemmarna att ha några synpunkter?
Styrelsen har sagt till mig att anslagstavlor inte satts upp pga att man inte vet hur man ska lösa problemet med att kopior av anslag sätts upp i de andra två husen. Men detta är ju inget problem. Det är bara att sätta upp anslagstavlor och sedan kan man lösa detta lilla enkla "problem" i ett senare skede (om man nu skulle tycka att en så enkel struntsak skulle vara komplicerad att lösa).

GoaGubbars webbsajt

Styrelsen skriver; ”Huruvida föreningen skall ha en egen hemsida kommer att behandlas av styrelsen under kommande verksamhetsår”.
Vad menas med detta? ”Huruvida föreningen skall ha…”? Detta är alltså, enligt styrelsen, inget medlemmarna får ha någon synpunkt på? Med tanke på styrelsens obefintliga kompetens inom detta område och på delar av styrelsen inför alla uttalade motvilja till datorvärlden törs jag garantera att det inte blir någon användbar webbsajt om inte medlemmarna bestämmer att vi ska ha en sådan, och vad den ska innehålla.

Motionen som jag skrev var inte att styrelsen skulle fundera på om vi ska ha en webbsajt, utan motionen gick ut på att medlemmarna skulle rösta om detta på stämman. Förhoppningsvis blir det ett ja, och då måste styrelsen göra vad de skulle ha gjort redan till årsmötet 2004 och nu genast ta fram en plan för hur detta ska gå till.

Se denna webbsida

För att vi ska veta att styrelsen verkligen engagerar sig i detta måste vi också ha en tidsplan för när en dylik webbsajt ska kunna vara i drift i acceptabel utformning.
Dvs bra nog för att kunna ge de som är intresserade av GoaGubbar den väsentligaste informationen, och bra nog för att den ska vara till nytta för de boende i GoaGubbar.

Här har då styrelsen i all hemlighet börjat bygga upp en webbsajt för GoaGubbar. Det som styrelsen lagt in här tycks mestadels vara gjort i januari 2005, men om man ser på datumen kan man se att informationsinläggningen påbörjades i mitten av novmber 2004.
Det känns inte så lite underligt att styrelsen bygger en webbsajt;
 • utan att fråga medlemmarna vad de vill ha där,
 • utan att tillsätta en grupp som utreder vad som ska läggas ut i olika etapper,
 • utan att informera medlemmarna om denna webbsajt (inte ens i informationsutskicket som styrelsen gjorde dagarna före julen 2004).
Det lilla arbete som är gjort på denna webbsajt (mindre än 10 sidor med information) så har praktiskt taget allt arbete gjorts under 2005. Varför har man inte påbörjat tidigare? Var det bara för att ha i alla fall något att visa upp till stämman?

På kan du läsa om mina synpunkter på den information styrelsen lagt ut så här långt.

Förslag:
Dessa punkter tas upp igen där styrelsen får i uppgift att inom en given tidsram ha utrett detta och presenterat kostnader och alla parametrar runt alla ovanstående punkter (om styrelsen inte utfört sitt uppdrag och gjort detta redan innan årsmötet 2005).


Frågor till styrelsen:
 1. Eftersom styrelsen utlovat att "försöka leva upp till" en ständigt uppdaterad informationspärm så är frågan hur denna ser ut idag?
  - Vem ska t.ex. kvalitetssäkra den information som tas fram?
 2. Beslut tas att styrelsen genast ska ta fram en informationspärm (om styrelsen inte utfört sitt uppdrag och gjort detta innan), baserat på styrelsens utredning om vad som ska ingå i denna informationspärm, hur uppdatering ska gå till och allt annat av vikt runt detta. Denna utredning presenteras också snarast (senast den ______) för alla medlemmar så att medlemmarna ges möjlighet att komma med kompletterande förslag. En informationspärm i sitt grundutförande ska vara färdigställd senast den _________ .

 3. Det är styrelsens skyldighet att besvara frågor avseende regler, och det ska inte ens behöva tas upp som en motion. Styrelsen motsätter sig dock att delge medlemmarna information, och hänvisar i stället planlöst till föreningens stadgar. Styrelsen kanske inte känner till att dessa stadgar är ytterst bristfälliga (förutom det faktum att våra stadgar inte gäller längre), och långt ifrån täcker allt som gäller i föreningen. Jag har gett konkreta exempel på detta, men styrelsen vill inte ens besvara de konkreta frågor jag ställt.
  Styrelsen känner tydligen inte till att styrelsen är skyldig att besvara frågor av denna typ från medlemmarna. Arbetet här har under alla år tidigare bedrivits planlöst, där vissa medlemmar fått saker åtgärdade, medan andra med samma problem inte fått detta. Dvs lagbrott!
 4. Beslut tas på stämman att styrelsen måste följa reglerna och informera om de frågor medlemmarna ställer avseende vad som gäller i vår förening, och en dokumenterad kontroll måste finnas att alla behandlas lika avseende detta.

 5. Styrelsen skulle ta under övervägande att sätta upp anslagstavlor i källaren eller någon annanstans, så hur har det gått med detta? Andra föreningar har anslagstavlor i trappuppgångarna och det fungerar utmärkt, så varför skulle detta inte fungera i GoaGubbar?
  Visst kan vi tragiskt nog konstatera att det finns några enstaka personer i föreningen som motsätter sig information, och att det finns de som på ett infantilt sätt river ner värdefull medlemsinformation som sätts upp. Men allt går att lösa.
 6. Beslut tas att "öppna" anslagstavlor för medlemmarna ska sättas upp, och att styrelsen (om styrelsen inte gjort vad de skulle göra) utreder hur det ska fungera med t.ex. uppdateringar och kopiering till de andra anslagstavlorna i de tre husen, och resultatet av detta presenteras i sin helhet snarast för medlemmarna, innan beslut verkställs.

 7. Eftersom styrelsen utlovat att undersöka om föreningen ska ha en egen "hemsida" så är frågan hur det gått med denna utredning... vad blev resultatet?
  - Har styrelsen förstått att det behövs såväl en webbsajt för föreningens medlemmar som en webbsajt för de som vill veta mer om föreningen innan de bestämmer sig för att flytta hit (vilket naturligtvis kan vara en och samma webbsajt, men bägge funktionerna måste finnas)?
 8. Varför har styrelsen inte ens gått ut med en förfrågan till medlemmarna om någon kan bistå med hjälp här (speciellt med tanke på att styrelsen helt saknar kompetens inom detta område)?
  Vad är skälet till att styrelsen sedan oktober 2003 (när jag skrev motionen om webbsajt) inte en enda gång tagit kontakt med mig för utredning av denna fråga?
  Styrelsen har inte gjort detta trots att ingen i styrelsen har någon som helst kompetens inom detta område, och de har inte gjort detta trots att jag då t.o.m. erbjöd mig att utveckla en webbsajt för föreningen utan kostnad. Det var ett "once-in-a-lifetime-offer", ett erbjudande som inte kommer tillbaka och ett erbjudande som föreningen hade kunna spara pengar på, av olika anledningar. Men att spara pengar tycks inte vara ett av styrelsens mål.
 9. Beslut tas att GoaGubbar ska upprätta en webbsajt med kvalitativ information snarast, där arbetet ska påbörjas genast och där styrelsen löpande (och frekvent) redovisar för medlemmarna hur arbetet fortlöper. Det bestäms även att den kompetens som finns bland medlemmarna i GoaGubbar ska utnyttjas för detta (dvs styrelsen är skyldig att adjungera de medlemmar som vill och kan bidra med kompetens i denna fråga).
 10. Det beslutas också att den webbsajt som tas fram ska fungera som utgångspunkt för GoaGubbars informationspärm (som alla medlemmar ska få, inte minst nytillkomna medlemmar).
 11. Det beslutas att styrelsen tar fram det material (i elektronisk form) som ska presenteras på webbsajten, och att styrelsen ska vara lyhörd för önskemål från medlemmarna på den information som ska ingå.
 12. Det beslutas att styrelsen tar fram en tidsplan som inom en månad presenteras för medlemmarna tillsammans med vad som ska ingå i webbsajten i de olika stegen, beräknade kostnader och allt annat av vikt.
  Resultatet presenteras sedan på en extrastämma som ska hållas senast inom tre månader, där medlemmarna kan framföra sina synpunkter och förslag på innehållet samt övrigt rörande detta.


För mer information refereras till årsredovisning 2004.

Samtliga motioner för 2004 i sin helhet hittar du här!


Tipsa en vän

NYTT - FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Hur fungerar det med motioner i din förening?

Om du har förslag på motioner som kan användas av andra, eller om du har några synpunkter på ovanstånde förslag till motioner, dela gärna med dig av dessa.

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)


Sök på denna sajt om bostadsrätter.
Relevans Datum

  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
BoRevision - en fara för din förening
  Certifiering av bostadsrätt
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse
  Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Valberedning
 
Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Hur en årsstämma kan gå till
 
Arbetsordning för styrelse
Exempel på protokoll från årsmöte
 
Information till medlemmarna
Justering av ovanstående protokoll
 
Svarar styrelsen på skrivelser?
Exempel på motioner till ett årsmöte
  DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Fler motioner
  DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Färdiga motioner
 
SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation
 
SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
Byte av stamrör
 
Vad är HSB bra för?
Vem ansvarar för vad?
  HSB Bolina - bredband
Vad gäller avseende p-plats?
 
Föreningar som censurerar bort kritik
HSB Malmös forum
 
HSB Malmös nerstängda forum
Länkar till lagar och föreskrifter  
Länkar till bostadsrättsföreningar
Vicevärdens uppgifter
 
HSB Malmö skandalen
Årsredovisningen
 
Vår Bostad
Exempel på hur medlemmar behandlas
 
HSB Riksförbund
Styrelsen varnar !!!
 
Dagordning - lagbrott
Budord för styrelsen
 
Färdiga motioner, del 2
Vad får styrelsen besluta om?
 
Vilka är de ansvariga?
Vad gäller avseende vattenledningsskada?
 

Om boendet i en brf
HSB Malmös forum
HSB Bolina - bredband

Riksbyggen
Se länkar ovan

Bredband / ADSL - Sanningen om Sveriges internetleverantörer !


© 2009 - Uppdaterad 2013-01-11