HSB Malmös årsstämma 2009   
Handlingar till årsstämman 2009
Runt 1.000 yrkanden har totalt lämnats in till HSB Malmös årsstämma 2009.
Av alla dessa motioner har styrelsen gett ett vagt bifall till ett enda yrkande!
 1. Följebrev

 2. PM fullmäktige

 3. Kallelse

 4. Dagordning

 5. Blankett för godkännande av publicering

 6. Valberedningens arbete 2008

 7. Valberedningsinstruktion

 8. Nomineringar till styrelsen

 9. Nomineringar_till valberedningen

 10. Valberedningens förslag till förtroendeuppdrag

 11. Presentation Anders Lundberg

 12. Presentation Björn Andersson

 13. Presentation Claes Caroli

 14. Presentation Jasin Kolar

 15. Presentation Lena Andersson

 16. Presentation Maj-Britt Thulin

 17. Presentation Tommy Johansson

 18. Arvodeskommitté - Förslag till arvodesreglemente

 19. Arvodeskommitté Bilagor

 20. Årsredovisning HSB Malmö 2008

 21. Årsredovisning Sundsfastigheter 2008

 22. Stadgar HSB Malmö

 23. MotionärerMotioner 2009

 1. Motion Åke Persson: Begränsa motionsrätten
  Styrelsens svar på motion; Begränsa motionsrätten

 2. Motion Åke Persson: Bospara i annat bankinstitut
  Styrelsens svar på motion; Bospara i annat bankinstitut

 3. Motion Åke Persson: Bygga hyresrätt
  Styrelsens svar på motion; Bygga hyresrätt

 4. Motion Barbro Jansson: Bospargruppen förfogar över medel
  Styrelsens svar på motion; Bospargruppen förfogar över medel

 5. Motion Barbro Jansson, bospargruppen: Ej HSB-tjänstemän i bospargruppen
  Styrelsens svar på motion; Ej HSB-tjänstemän i bospargruppen

 6. Motion Barbro Jansson: Utbildning av bosparare utan bostadsrätt
  Svar på motion; Utbildning av bosparare utan bostadsrätt

 7. Dubblett

 8. Motion Fredrik L: Enhetlig insats/andel
  Styrelsens svar på motion; Enhetlig insats/andel

 9. Dubblett

 10. Motion Fredrik L: Enhetlig medlemsavgift för alla medlemmar
  Styrelsens svar på motion enhetlig medlemsavgift för alla medlemmar


 11. Styrelsens svar på motion om det ekonomiska resultatet för Turning Torso 12. Styrelsens svar på motion om hyreskostnader som HSB Malmö betalar i TT i årsredovisning 13. Motion Bo L Fredrik L: Kostnad HSB-ledamöter i årsredovisning
  Motion Bo L Fredrik L: Kostnad stämma i årsredovisning
  Motion Bo L Fredrik L: Kostnad styrelsen årsredovisning
  Motion Bo L Fredrik L: Kostnad utskotten i årsredovisning
  Motion Bo L Fredrik L: Kostnad valberedningen i årsredovisning
  Styrelsens svar_på motioner om redovisning av diverse kostnader


 14. Motion Bo L Hans O.: HSB Malmö nytt i pappersform
  Styrelsens svar på motion: HSB Malmö nytt i pappersform

 15. Motion Bo L.: Kapitalsäkrade produkter
  Styrelsens svar på motion; Kapitalsäkrade produkter

 16. Dubblett


 17. Svar Bo L Wiveca L Maj-Lis A motion; Kurser och seminarier ska ingå i medlemskapet 18. Svar Bo L Wiveca L Maj-Lis A motion; Skicka ut stadgar till förtroendevalda 19. Motion Brf Almen mfl: Rättvis fördelning av avgifter för utbildning, seminarier och vissa tjänster
  Styrelsens svar på motion; Rättvis fördelning...

 20. Motion Brf Almen mfl: Säkrare rutiner vid konvertering av lån
  Styrelsens svar på motion: Säkrare rutiner vid konvertering av lån

 21. Motion Brf Eriksdal: Stadgeändring - inskränkning av motionsrätten
  Styrelsens svar på motion; Stadgeändring - inskränkning av motionsrätten

 22. Motion Fredrik L: Finanspolicy
  Svar på motion; Finanspolicy


 23. Svar Bo_L Lars P Wiveca L Maj-Lis: Tjänstemän ska inte utses till HSB-ledamöter


 24. Motion John_E: Parkeringsplatser
  Svar på motion om parkeringsplatser

 25. Motion Kent Bengtsson: Tystnadsplikt för suppleanter
  Styrelsens svar på motion; Tystnadsplikt för suppleanter


 26. Svar Maj-Lis_A Bo L Wiveca L motion; Hur styrelsen ska besvara motioner 27. Svar Maj-Lis A Bo L Wiveca L motion; I nomineringar ska framgå vem som nominerat vem 28. Svar Wiveca L Bo L Maj-Lis A Lars P: Avtalet mellan Alf G och Lars D ska offentliggöras


 29. Svar Wiveca L Bo L Maj-Lis A motion; Publiceras vem som är HSB-ledamot i respektive förening


Turning Torso
HSB Malmös högkvarter
Byggt av medlemmarnas pengar
hotpot.se/forum

Mina motioner
 1. Index

 2. Motion 1-17

 3. Motion 18-26

 4. Motion 27-28

 5. Motion 29-37

 6. Motion 38-48

 7. Motion 49-55

 8. Motion 56-64

 9. Motion 66-67

 10. Motion 68-77

 11. Motion 78-90

 12. Motion 91-99

 13. Motion 100-111

 14. Motion 112-127

 15. Motion 128-140

 16. Motion 141-142

 17. Motion 143-155

 18. Motion 156-161

 19. Motion 162-171

 20. Motion 172-178

 21. Motion 179-188

 22. Motion 189

 23. Motion 1901

 24. Motion 191-193

 25. Motion 194-200

 26. Motion 201-203

 27. Motion 204

 28. Motion 205

 29. Motion 206-208
 


 
Forum för alla i bostadsrätt Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Forum för alla i bostadsrättSenaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)FAKTABANKEN - FORUM FÖR ALLA I BOSTADSRÄTT
Störningar i BRF A 01
Avgifter i BRF A 02
Underhåll bostadsrätt, Ansvarsfördelning, Förändring av lägenhet A 03
El, Värme och Vatten i BRF A 04
Balkong och Uteplats, Utemiljö, Parkering & Garage i BRF A 05
Styrelse, Styrelsemöte, Protokoll, Tystnadsplikt, Dagordning A 06
Bostadsorganisation - Förvaltare A 07
Likhetsprincipen - Likabehandlingsprincipen A 08
Jäv A 09
Särskild granskning, Medrevisor, Revisor & Revisorssuppleant A 10
Hyresnämnden - Bostadsrätt A 11
Regelverk för bostadsrätt A 12
Avhysning, Uppsägning, Förverkande, Avsägelse, Tillträde bostadsrätt A 13
Andrahandsuthyrning i BRF B 01
Andelstal och Mätning bostadsyta B 02
Kapitaltillskott, Insatshöjning, Förändring av insats bostadsrätt B 03
Överlåtelse, Köp av bostadsrätt, Mäklare, Medlemskap B 04
Vattenledningsskada och Vattenskada i bostadsrätt B 05
Ekonomisk plan bostadsrättsförening B 06
Lägenhetsförteckning, Medlemsförteckning B 07
Föreningsstämma, Röstning, Ansvarsfrihet, Motioner i BRF & Arvoden B 08
Valberedning i BRF B 09
Ändring av stadgar i BRF B 10
Självförvaltning i BRF B 11
Sambolag bostadsrätt B 12
PUL BRF B 13
Väsentlig förändring av fastighet B 14
Likvidering av bostadsrättsförening, Fusion, Överlåtelse av hus i BRF B 15
Utvidgning av verksamhet i BRF B 16
Statistik bostadsrätter B 17
   FAKTABANKEN
   Gå direkt till Faktabanken i Forum för alla i bostadsrätt


  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   Håll koll på styrelsen - DN Bostad
Arvode HSB Malmö   Samarbete är nödvändigt - DN Bostad
Vicevärdens uppgifter   Talibanstyre & maktlösa medlemmar -SvD
BoRevision - en fara för din förening   Föreningar tar ut pengar från HSB - SDS
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf   -   Bo i brf

Riksbyggen
Se länkar ovan


© 2009 - Uppdaterad 2018-01-27 Malmö / Skåne • Göteborg • Stockholm