Motion #1 - 142 (& extra motioner)

För nedanstående motioner har jag erbjudit styrelsen att diskutera dessa med mig så att antalet motioner till stämman skulle kunna minskas. Om du läser denna text här så innebär detta att styrelsen inte varit intresserad av att reducera antalet motioner.
 1. Varför går du på stämmor? / Varför går du inte på stämmor?, 2 sid.

 2. Sveriges mest odemokratiska förening? Du är en del av problemet!, 3 sid.

 3. • DU MÅSTE GÅ PÅ STÄMMAN !!!

 4. Felaktigt genomförd stämma - klander. Styrelsen bryter mot lagen, 2 sid.

 5. • Styrelsen bryter mot lagen på stämmor - Styrelsen skyldig svara på frågor, enligt lag!

 6. • Styrelsen bryter mot lagen - Vägrar lämna ut stämmoprotokoll Styrelsen bryter mot lagen

 7. Övergripande riktlinjer för stämmor, 3 sid.

 8. • Stämma som dagis

 9. Motionären ska ha sista ordet, 2 sid.

 10. Stämmor/Motioner - Bra att styrelse/HSB ljuger för dig?, 3 sid.

 11. • Styrelsens svar på motionerna är ett hån mot DIG!

 12. Motioner ska utredas, Effektivisering av stämman, 3 sid.

 13. • Motioner ska behandlas i laga ordning

 14. Behandling/utredning av motioner - med respekt!, 2 sid.

 15. • Styrelsen ska våga stå för sina motioner och inte lura medlemmarna!

 16. Utdelning av motioner, 3 sid.

 17. • Stående erbjudan om att diskutera motionerna för att effektivisera stämman

 18. Styrelsen vägrar följa stämmobeslut. Styrelsen bryter mot lagen, 3 sid.

 19. Genomförande av motioner, 1 sid.

 20. Extrastämma om motioner, etc., 2 sid.

 21. Behandling av motionärer, 1 sid.

 22. Ombud/biträde. Styrelsen bryter mot lagen, 3 sid.

 23. Styrelsen skapar minskat engagemang i föreningen, 1 sid.

 24. Styrelsen ska visa sig på stämmor 1 sid.

 25. Lyssna på medlemmarna - Gallersats till radiatorer, 1 sid.


 26. Tryggare / säkrare boende. Styrelsen bryter mot lagen, 2 sid.

 27. • Vem står upp för bostadsrättsägaren?

 28. Ordförande misstänks för förskingring, 1 sid.


 29. 300.000 kr i stämmokostnader, 3 sid.

 30. • Sanslösa stämmokostnader 5 sid.

 31. • Du betalar för konsult för korrekturläsning! 3 000 kr för att korrekturläsa 4 kortfattade sidor

 32. Anlitande av advokat, 1 sid.

 33. Utbyte av stämmoordförande, 3 sid.

 34. • Mats Engstrand måste bort !!! - Särskild granskning

 35. Kvalificerad styrelseordförande, 2 sid.

 36. Vad gör vicevärden?, 3 sid.

 37. Betonghäckar bort !!!, 1 sid.

 38. • NY STYRELSE SÖKES !!!

 39. Styrelsens sekreterare, 1 sid.

 40. • Styrelsen skämmer ut föreningen med sin okunskap samt läs- och skrivsvårigheter

 41. Revisorer, 5 sid.

 42. Vem kontrollerar revisorerna?, 1 sid.

 43. Revisorernas berättelse, 2 sid.

 44. Sänkning av revisorsarvode, 1 sid.

 45. • Styrelsen ska inte försvåra för valberedningen - Ny valberedning

 46. Valberedningen/valberedningsblankett, 3 sid.

 47. • Valberedningens uppgifter & regler Styrelsen bryter mot lagen 5 sid.

 48. Vilka av styrelsens suppleanter har kallats till vilka möten?, 1 sid.

 49. Intervju med styrelsen, 1 sid.

 50. Utbyte av HSB-ledamot, 17 sid.

 51. Ingen enväldig ordförande! Krav på HSB-ledamot, 13 sid.

 52. Val av fullmäktigeledamot. Styrelsen bryter mot lagen, 4 sid.

 53. Utnyttja kompetensen i föreningen. Ingen juridisk kompetens i styrelsen!, 1 sid.

 54. Utbildning i bostadsrätt. Styrelsen bryter mot lagen, 2 sid.

 55. Riktlinjer för styrelsen, 5 sid.

 56. • Hur styrelsen utnyttjar sina positioner för sitt eget personliga bästa

 57. • Särskilda privilegier för styrelsen?

 58. • Rätt att proppa igen ventilation ? - Utlovad rensning av filter ej utförd !

 59. • Styrelsen bryter mot lagen - Vägrar utreda störningsfrågor

 60. • Städning - Styrelsen vill ej vidtaga åtgärder

 61. • Styrelsen bryter mot alla etiska regler!

 62. • Styrelse hotar medlem - Och kallar medlem för "jävla svin"

 63. Styrelsen ska följa domstols/hyresnämnds beslut 2 sid.
 64. Offentliga styrelseprotokoll, 7 sid.

 65. Utdrag från styrelseprotokoll 1 sid.

 66. Stämmoprotokoll ska ges ut. Styrelsen bryter mot lagen, 3 sid.


 67. Nya stadgar för föreningen 1 sid.

  + stadgeförslag. Styrelsen bryter mot lagen
 68. Anbud administration/förvaltning, 3 sid.

 69. Upphandling, städavtalet. Behovsöversyn, sänkning av kostnader, 2 sid.

 70. Upphandling, trädgårdsskötsel, 2 sid.


 71. F.d. mattpiskningsrum, 2 sid.

 72. Fritidslokalen. Styrelsen bryter mot lagen, 2 sid.


 73. Vem köps blommor/växter in av?, 1 sid. !!!

 74. Orimligt höga telekostnader, 3 sid.

 75. • Styrelsen begår oegentligheter, och försöker sedan dölja dessa på stämman, i strid med lagen

 76. • Styrelsen försöker dölja sina inkomster i redovisningen

 77. Kostnader för förtroendevalda/personal. "Övriga arvoden/ersättningar", 1 sid.

 78. Redovisning av arvoden, 1 sid. ???

 79. Periodiseringsfel oacceptabelt, 1 sid.

 80. • Styrelsens ersättningar till medlemmar

 81. Redovisning av konferenser, 3 sid.

 82. Undermålig förvaltningsberättelse. Statistik, 2 sid.

 83. Ofördelaktiga placeringar, 1 sid.

 84. Specifikation av underhållskostnader, 2 sid.

 85. Specifikation av årsredovisning, 3 sid.
 86. Ordning på driftskostnaderna

 87. • Lekmannarevisor som inte bor i föreningen + Avflyttad lekmannarevisor

 88. • Styrelsen följer inte lagen om medlemskap - Åtgärder måste vidtagas omedelbart!

 89. • Utbyte av huvudrevisor från Ernst & Young

 90. Utträde ur HSB Malmö, 2 sid. !!!


 91. Justering av protokoll 2007, hur fel kan det bli?, 17 sid.

 92. Justering av protokoll 2009, hur fel kan det bli?, 17 sid.

  Bilaga 2: Justering av protokoll 2009, hur fel kan det bli?, 7 sid.

  Bilaga 3: Stämmoprotokoll 2009, 5 sid.

 93. Revisor och styrelsetrogen som justerare, 2 sid.

 94. • Välj inte justerare som inte justerar!

 95. Vad innebär det att vara justerare?, 2 sid.


 96. Styrelsen ska svara medlemmarna! Styrelsen bryter mot lagen, 3 sid. (se ovan)
 97. • Styrelsen ska svara på medlemmarnas skrivelser!

 98. • Ledamot utan rätt att svara - Informationsbrist

 99. Balkonginglasningstillstånd. Styrelsen bryter mot lagen, 2 sid.

 100. • Styrelsen ska presentera jämförelsekalkyl för olika sophanteringssystem

 101. • Frågor på sophanteringssystem i föreningen

 102. • "Vi betalar inte. Vi skriver inte på"

 103. Inga anonyma skrivelser från styrelsen 2 sid.

 104. Kommunikation, dialog och samverkan, 1 sid.

 105. • Styrelsens info - ett skämt !

 106. Plan för bättre information och engagemang, 4 sid.

 107. Medlemsenkät om information, 1 sid.

 108. Löpande uppdaterad informationspärm, 4 sid.

 109. Föreningens inaktuella hemsida, 1 sid.
 110. • Föreningens ouppdaterade hemsida

 111. Anslagstavla, 2 sid.
 112. • Anslagstavlor - Styrelsens censur i det närmaste total

 113. Föreningens budget, 1 sid.

 114. 10-års kalkylen, 1 sid.

 115. Prognos på månadsavgifter, 1 sid.

 116. Mål för verksamheten, 1 sid.

 117. Utökad stämmodagordning, 1 sid.

 118. Info om kommande styrelsemöten, 3 sid.

 119. • Ingen info om semesteruppehåll. Styrelsen bryter mot lagen, 1 sid.

 120. Trivselföreskrifter, 2 sid.

 121. • Föreningen saknar trivselföreskrifter

 122. • Varför flyttar medlemmarna?

 123. • Ordförandens bussresa

 124. • Osanna svar från styrelsen!

 125. • Styrelsen tvingar bort vaktmästaren, anställer ny på statens bekostnad

 126. Vaktmästartjänsten, arbetsbeskrivning, 2 sid.


 127. Slöseri av styrelsen med Dina pengar, 1 sid.

 128. • Resursslöseri av styrelsen i föreningen !

 129. Definition av vad styrelsen kan besluta om, 3 sid.

 130. Maxbelopp / utgiftstak, 2 sid.

 131. Energistatistik för föreningen. Kontroll av förbrukning; fjärrvärme, el, vatten, 4 sid.

 132. Elmätning. Styrelsen bryter mot lagen! 2 sid.

 133. Besparingsplan, 3 sid.

 134. Finanspolicy, 1 sid.


 135. Checklista, 1 sid.

 136. Föreningens fastighetsförsäkring, 1 sid.

 137. Kollektivt bostadsrättstillägg, 2 sid.

 138. Vattenskada. Nödvändigt med snabb reaktion, 6 sid.

 139. Fuktkontroll - Våtrumskontroll, 2 sid.

 140. Föreningen står för yt- och tätskikt vid underhåll, 3 sid.

 141. Årlig stadgeenlig besiktning, 2 sid. !!!


 142. Olika bevakningsområden, 3 sid.

 143. Åtgärdslista för avtal och motioner, 1 sid.

 144. Beslutsliggare, 1 sid.

 145. Inventariebok, 2 sid.


ÖVRIGT:
 1. Vattenskadad lgh, 08-12-22 1 sid.

 2. Stambyte, 15 sid.

  med bilaga innehållande obesvarade frågor till styrelsen, 08-12-21 9 sid.

  E-post 25 sid.

 3. Stambyte - frågor, 08-11-30 4 sid.

  Frågor som styrelsen vägrat svara på 20 sid.

 4. Medlemmar ska inte betala för andra medlemmars vitvaror 1 sid.

 5. Ingen framförhållning av styrelsen, 08-12-14

 6. Utbyte av golvbrunn, akut !!!, 08-12-22 2 sid.

 7. Badrumsrenovering, 08-12-21 3 sid.

 8. Dusch i källaren 1 sid.
 9. Styrelse hotar medlem, 08-12-18 3 sid.

 10. Särskild granskning, 08-12-02 1 sid.

 11. Fastighetsboxar 1 sid.

 12. Försäljningsstatistik. , 08-12-16 2 sid.


 13. Dra nytta av erfarenheter, 08-12-31 6 sid.

 14. Dra nytta av erfarenheter, del II, 08-12-31 5 sid.
Sammanlagt 190 sidor motioner (om dessa motioner skrivits ut efter varandra i stället för att varje motion började på ny sida så skulle sidorna uppskattningsvis uppgått till drygt 110 st.) + 103 sidor obesvarade frågor om stambyte + 17 sidor med exempel på felaktigt skrivna stämmoprotokoll + 11 sidor allmänt + 5 sidor register = Max. 326 sidor.
Dessa max 326 sidor (i praktiken drygt 100 sidor exkl. speciellt motionsmaterial) får styrelsen till att det är 1.300 sidor, vilket mötesordförande Bengt Skånhamre också felaktigt uppgivit i stämmoprotokoll, och som sedan undertecknats av mötesordförande Mats Engstrand.
För att få dessa motioner till att se fler ut än vad de var skrev styrelsen inte ut dem dubbelsidigt.
Styrelsen vägrade följa mina önskemål som medföljde varenda motion om att tillsammans arbeta för att minska ner motionerna till antal och storlek innan stämman.Jag yrkar att;
 1. Alla frågor som ställts av motionärer ska besvaras skriftligt, efter bästa förmåga av styrelsen, i styrelsens svar på varje motion.

 2. Motioner ska behandlas med respekt!

  Att skriva motioner är en av de mest engagemanghöjande åtgärderna som kan göras i en förening. Men när först styrelsen rekommenderar stämman att avslå alla motioner och sedan stämman följer detta så dödar man engagemanget. Det måste löna sig att skriva motioner!

  Styrelsen gör inte mer än absolut minsta möjliga.
  Det finns ingen vilja till kommunikation inom styrelsen.
  Medlemsinformationen är lika med noll.
  Medlemskontrollen är nästan lika med noll (det är i princip bara jag som står för den).
  Engagemanget bland medlemmarna är lika med noll.
  Styrelsen svarar inte på frågor, oavsett om det är en eller flera.

  Kvar är bara att skriva motioner för att kommunicera, och då ska varken styrelse eller stämma förstöra detta genom att misshandla motionerna.

  Att det blir så många motioner är helt styrelsens fel. Med en fungerande styrelse så hade detta inte behövts. Stämman har en tendens att följa styrelsen och rikta sin kritik mot dem som är engagerade i föreningen i stället för att sätta ribban för styrelsen.

  Om motionerna behandlats seriöst av styrelsen så hade motioner inte behövt återkomma från år till år. När absolut ingenting händer i styrelsen så måste nu motioner återkomma tills de behandlats seriöst.

  De frågor styrelsen inte besvarar måste ställas på stämman!
  Notera att de frågor styrelsen inte besvarat i sina svar på motionerna måste ställas på stämman i stället.

  Styrelsen vet att stämman saboteras för delägarna om styrelsen inte besvarar ställda frågor skriftligt. Men kan du acceptera att styrelsen beter sig så här?

  Du måste i egenskap av delägare i denna förening ställa tydliga krav på styrelsen att alla frågor som ställs i motionerna måste besvaras efter bästa möjliga förmåga i styrelsens svar på motionerna.

  För att dessa svar ska vara av värde krävs dessutom att svaren tas fram i samråd och i samarbete med motionären (vilket tyvärr inte är något styrelsen önskar).

  När styrelsen väljer att ignorera frågor så drabbar det föreningen och Dig betydligt mer än den motionär som inte får svar!


  Är anfall bästa försvar?
  Styrelsen vill gärna besvara motioner genom att, i stället för att förklara sig, kritisera motionären. Det är inget svar på motionen utan det är bara en teknik för styrelsen att avleda uppmärksamheten från det faktum att styrelsen inte gör ett tillfredsställande arbete.
lgh 47 - 2009-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Styrelsens/HSBs svar:

Motion nr 00 om behandling av motioner

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

En motion ska röra ett ärende, som kan bli föremål för stämman. Frågor till styrelsen är inte några ärenden. Med anledning därav har styrelsen ingen skyldighet att besvara frågor från motionären i sitt svar på motionen. Medlemmar har istället möjlighet att ställa frågor på en föreningsstämma. Styrelsen är skyldig att lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av föreningens årsredovisning och dess ställning i övrigt eller av ett ärende på stämman, om det kan ske utan väsentlig nackdel för föreningen.

Styrelsen är medveten om de regler som gäller för behandling av motioner och har för avsikt att följa dessa.

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att förenings-stämman i första hand avvisar motionen och i andra hand avslår motionen.
Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
(senaste inlägg)
  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan


©2009 - Uppdaterad 2012-12-20 Stockholm • Göteborg • Malmö