Innehållsförteckning för inlägg i forum om bostadsrätter

Allt om bostadsrätt

Denna sida listar huvudsakligen ämnen som mest handlar om övergripande bostadsrättsfrågor och om bostadsorganisationerna.

Till sida 2
HSB Malmös årsstämma 2008 - Hur en stämma inte ska gå till + Debatt i SKD (Admin)
- Svar i SKD på ovanstående insändare
- Fullmäktigeledamöterna måste bytas ut!
- Mitt svar på Sven-Erik Eliassons och Åke Perssons angrepp mot mig i SKD
- Att motionera är ett missbruk
- Vem är fullmäktige till för?

Hur tänkte fullmäktigeledamöterna? - Årsstämman 2008 (Fredrik)

Sett och hört på "motionsstämman" den 5 maj 2008 (Holger)
- Odemokratisk stämma
- Vem har havererat?
- Rösta på "ickeförslag"
- Fullmäktigeledamots kunskapsbrist
- Husbondens Röst
HSB Malmös ledamöter i trotsåldern (Admin)
Har du lärt dig något? - HSB Malmös årsstämma (Admin)
- Motioner ger effekt, men bara på längre sikt - TV-reklam för HSB
- Engagerad = rättshaverist
- Har Åke Persson lärt sig något ?
- Åke Persson
- Orättshaverister är värre
Rapport från en stämma i HSB Malmö 2008 (Goran)
- Hört på stämman.
- Den nya styrelsen i HSB Malmö
- Sitt rätta jag


HSB Malmös styrelse utreder sig själv! (Admin)

Styrelsen utreder sig själv & revisorns oriktiga påståenden - HSB Malmö (Admin)
- Revisorns försvarstal för styrelse och VD - del 1 - 28/4 2008 (Admin)
- Revisorns försvarstal för styrelse och VD - del 2 - 29/4 2008 (Admin)
- Revisorns försvarstal för styrelse och VD - del 3 - 29/4 2008 (Admin)
- En revisors förvarstal. - 5/5 2008 (Admin)
- Revisorer, behövs de? - 6/5 2008 (Admin)
- Köpta revisorer, jurister, värderingsmän, eller hela styrelser med myndigheter osv. - 7/5 2008 (Ove Mollvik)

Åtal för HSB-VD och HSB-ordförande? - 11/7 2008 (Admin)
Förhandstips på hur styrelsen kommer att bemöta ansvarsfrihetsfrågan.
- HSB Malmö styrelsens dilemma - 23/7 2008 (Fredrik)


Vem odugligförklarar vem? - HSB Malmös fullmäktige (2) (Admin)
- En aversion mot mig utan jämförelse, på stämman
- Rapport från stämman.
- Endast 10 personer ställer till med ofattbar skada för HSB Malmö
- Vem sa vad?
- Antidemokrat bland fullmäktigeledamöter.
- Grundlagen
- Attacken mot demokratin som misslyckades

Subversiv verksamhet inom HSB - Stänga stämman med hjälp av HSB-ledamoten (Admin)
- Gräver sin egen grav
- Sovande medlemmar ger dagens situation
- Oansvarigt handlande
- Bara några få rötägg kan skada en hel organisation som det fungerar idag

HSB Malmös årsstämma den 26 april 2008. (Goran)
HSB Malmös årsstämma i morgon måste göras om! + Skadestånd (Admin)

HSB Malmös två mest engagerande frågor på årsstämman 2008 (Admin)
- Hat förblindar.
- It ain't over until the fat lady sings

HSB Malmös årsstämma 2008 - Styrelsens svar med kommentarer (Admin)
  Styrelsens lögner om ökad öppenhet


HSB Malmö - Styrelsens svar med kommentarer till motioner - Motion #1-15 (Admin)
- Vad är det för mening med motioner som styrelsen inte behöver utföra?
- Kommer fullmäktige att rösta för medlemmarna eller mot mig?
HSB Malmö - Styrelsens svar med kommentarer till motioner - Motion #16-33 (Admin)
HSB Malmö - Styrelsens svar med kommentarer till motioner - Motion #34-49 (Admin)
Skäms HSB Malmö! Behandlar 42.000 medlemmar illa! - Motioner! (Admin)
- Svar på motioner från HSB Malmös styrelse
- Svar från HSB Malmös styrelse på motioner - Motion #50-75
- Styrelsens svar på motioner till årsstämman 2008 - Motion #76-97
- Styrelsens svar på motioner till årsstämman 2008 - Motion #98-117
- Styrelsens svar på motioner till årsstämman 2008 - Motion #118-139
- En styrelse måste ALLTID ifrågasättas
- Svar från HSB Malmös styrelse på motioner till årsstämman 2008 - Motion #140-178
Motionera till din regionförening! - Sammanställning av 178 motioner till HSB (Admin)
- Mer än 175 000 A4-sidor med handlingar till HSB Malmös årsmöte
- Motionera Mera - Krönika i SDS
- Dagordning HSB Malmös årsstämma 2008

Hur behandlas motioner? (Admin)
- Från 0 till 200 motioner på en stämma
- Så behandlar man motioner


HSB Malmös valberedning - Frågor (Admin)
Mera Mygel i HSB Malmös valberedning (Admin)
- Vem som helst kan hamna i styrelsen
- Nominerade till HSB Malmö 2008, per bostadsrättsförening
HSB Malmö - Hur valberedningen utnyttjar sin position för egen vinning (Admin)
- Skamligt och oacceptabelt beteende !
- Ryggkliare belönas med uppdrag inom HSB Malmö
HSB Malmö - Valberedningens förslag - en skrämmande läsning (Admin)
- Inlägg från pseudonymen "Motpol"
- Svar på till ämnet ej hörande inlägg
- Anonyma personangrepp
HSB Malmö: Korrupt valberedning (Admin)
- Valberedningen kan sänka hela organisationen!
- Motiveringar uteblev
- HSB Malmös valberedning följer inte ens HSB Malmös grundläggande riktlinjer
- Valberedningens misslyckade arbete.
HSB Malmö - Ny styrelseordförande! - Två olika förslag (Admin)

Nominerad ordförande hoppar av - vill ha helt ny styrelse i HSB Malmö! (Admin)
- Fler avhopp och nya förslag - 25/4 2008 (Admin)


HSB Malmös valberedning fortsätter bryta mot regelverket! - 8/10 2008 (Admin)


Försvunna handlingar till årsstämman (Admin)


HSB Malmö - Inför årets föreningsstämma (Admin)
- Presentation av styrelsearbetet på stämman


En ordförande motsvarar 110 ledamöter (Admin)
- Kent-Olof Stighs fantasiarvode !


Pressmeddelande: Michael Carlsson ny vd för HSB Malmö (Admin)
Michael Carlsson ny VD för HSB Malmö? - Inte fler VD-skandaler, snälla! (Admin)
VD:ns lön och förmåner inom HSB Malmö - Sveriges högsta löner för anställda? (Admin)
- Snittlön på 36.717 kr/mån för HSB Malmös medarbetare > 10.000 kr/mån MER än HSB Stockholm
- Lönesättningshybris i HSB Malmö
HSB-VD ½ mkr mer än statsministern i lön (Admin)
- Högre lön än stadsministern
- Bristen på medlemskontroll skapar dagens situation
- HSB styrelsen fartblindhet.
Fiffel med arvoden inom HSB Malmö - Sveriges högsta arvode! (Admin)
- Arvoden inom HSB Stockholm
- Hur HSB Stockholm försöker dölja löner, arvoden och ersättningar


Arbetstagarrepresentanternas hemliga arvoden och HSB Malmös lagbrott - 13/8 2008 (Admin)
Vilka är arbetstagarrepresentanter? (Admin)


HSB - (Miss)Nöjd-kund-index (Admin)
- Svar från HSB Malmös styrelse om genomförd "kundundersökning"


HSB Malmös årsredovisning - Ren rappakalja! (Admin)
- Årsredovisning med svammel & fel
- Ingen kontroll av årsredovisningen?


Årsredovisning HSB Brf Näset Höllviken, Claes Caroli - att tolka en årsredovisning (2) - 7/9 2008 (Admin)
- Certifiering för andra men inte för HSB - 7/9 2008 (Admin)
- Reflektioner avseende näsets årsredovisning - 7/9 2008 (Stephan)
- Att lusläsa och tolka en årsredovisning i en brf - medlemsavgift & revisionsarvode - 8/9 2008 (Admin)
- hsb medlemsavgift - 8/9 2008 (Stephan)
- Bra årsredovisningar - 8/9 2008 (Stephan)
- Medlemsavgift, deposition och föreningsavgift i HSB - 8/9 2008 (Admin)
- Hsb-avgifter - §12 i stadgarna - 8/9 2008 (Stephan)
- Ska tjänstemän nominera & 5 ledamöter på 12 lägenheter - 8/9 2008 (Admin)
- Föreningsavgift - 8/9 2008 (Admin)
- Föreningsavgift - årlig medlemsavgift från brf till HSB - 23/9 2008 (Admin)
- Gällande bankränta - 24/9 2008 (Admin)
- Tagit ut allt kapital från HSB - 25/9 2008 (Micke1)
- HSB Malmö minskar sina räntekostnader genom att brf: erna har sina likvida medel hos HSB till dålig ränta - 25/9 2008 (Kulan)
- Certifiering - 23/10 2008 (Stephan)

Fullmäktigeledamöterna - Vad gör de? (Admin)
- Inför stämman i HSB Malmö.


Oärligheten lyser igenom - 2/4 2008 (Tommy)
- Inte enbart HSB...
- HSB är till för medlemmarna, och inte tvärtom
- Ömsesidigheten är livsviktig
Inför "Lex HSB" för att få bort fifflet och myglet inom HSB-organisationen (Admin)


Yttranderätt enligt HSB Riksförbund (Admin)
- Svar från HSB Riksförbund
- Hur ska en motion behandlas som berör en tidigare punkt i dagordningen?
- Svar från HSB Riksförbund
- Hur/när kan dagordning ändras?
- Varför ska någon bestämma om motionär har rätt att yttra sig?
Ingen yttranderätt för egna motioner! (Admin)
- Motionär utan yttranderätt
- HSB Riksförbunds ordförande instämmer ej med HSB Malmö


Hemliga stämmoprotokoll/motioner inom HSB (Admin)
- HSB:s jurister och Datainspektionen
- Protokoll och motioner - Svar til HSB Riksförbund
- HSB Riksförbund påverkar regionföreningarna i negativ riktning
Bristen på öppenhet inom HSB (Admin)
Insynsskyddat HSB (Admin)

HSB:s syn på öppenhet (2) (misteln)
- Om röstlängden
- Ett slutet HSB Malmö försöker ge sken av öppenhet
- Typiskt för rättmissbrukare
- HSB svarar inte på frågor
- HSB Malmö är emot öppenhet och ärlighet
- Sparka Claes Caroli !
- HSB:s distriktssystem i Stockholm - 25/10 2008 (Stephan)
- HSB Stockholm har färre fullmäktige än andra distrikt - 25/10 2008 (Admin)
- Falsk öppenhet - 27/10 2008 (Stephan)


850.000 kronor för HSB Malmös årsstämma (2) - 26/7 2008 (Admin)
- Motioner är ett sista sätt att få svar på sina frågor - 26/7 2008 (Micke1)
- HSB Malmö sätter pris på demokratin - 27/7 2008 (Holger)
- Vad är problemet? - 29/7 2008 (Henric Lellky)
- Öppenhet? - 29/7 2008 (Stephan)
- Mer öppenhet - 29/7 2008 (Stephan) HSB får 42 mkr i straffskatt
- Ansvarig för arbetsgruppen gällande motionerna? - 30/7 2008 (Micke1)
- Vad problemet är - svar på Henrics inlägg - 30/7 2008 (Admin)
- Artikel i SKD om kostnaden för HSB Malmös årsstämma - 30/7 2008 (Admin)
- Svar på fd. styrelseledamot Henrics inlägg ! - 30/7 2008 (Holger)
- Är inte lokalen lite väl dyr? - 30/7 2008 (Francois)
- Vad ingick i de 850.000 kronorna för stämman? - 30/7 2008 (Admin)
- Många papper blir det - 31/7 2008 (Stephan)
- Stämmokostnader - 23/9 2008 (Admin)

HSB Malmös grundidé får kosta ! ? - 31/7 2008 (Goran)
- Vad är HSB:s definition av "öppenhet och samverkan"?) - 31/7 2008 (Admin
Claes Caroli: "Öppenhet och samverkan är mina ledord".


HSB Malmö öppen med att HSB (hela HSB) är slutet - 1/8 2008 (Admin)
Slutenhet inom HSB på flera olika plan
Hur ska öppenhet skapas inom HSB?

"Öppenhet och insyn ska prägla nya HSB". Verkligen? - 17/8 2008 (Admin)
Med artikel i SkD


Lektion i hur man undviker att svara på frågor á la HSB - HSB:s djupaste hemlighet!
En kurs i retorik - 2/7 2008 (Admin)
- Några retoriktrick - 2/7 2008 (Admin)
- HSB-metoden Aldrig-be-om-ursäkt - 3/7 2008 (Admin)

Diffusa svar från HSB om röstlängd/stämmoprotokoll och... sanningen !!! - 3/7 2008 (Admin)

Frågorna HSB fasar för !!! (2) - 18/10 2008 (Admin)
- Frågorna HSB fasar för !!! - Del 2 - 18/10 2008 (Admin)
- Reflektion - 18/10 2008 (Henric Lellky)
- Vill jag bara skapa polemik? - 18/10 2008 (Admin)
- Exempel - 18/10 2008 (Henric Lellky)
- Snarare argument än frågor - 18/10 2008 (Anders Lundberg)
- Polemik, retorik och strategi - 18/10 2008 (Admin)
- Frågor = Pennfejd? - 18/10 2008 (Admin)
- Svaren och frågorna - 18/10 2008 (Anders Lundberg)
- Tvingas tjänstemän att svara på ett visst sätt? - 18/10 2008 (Admin)
- Svaren - 18/10 2008 (Anders Lundberg)
- Sällsynt med svar från tjänstemän? - 18/10 2008 (Admin)
- Varför har alla föreningar stämman 5-6 månader efter räkenskapsåret slut? - 30/10 2008 (Stephan)
Hur HSB (inte) svarar på frågor! - 18/10 2008 (Admin)

HSB Malmö i ett nötskal - styrelsen stoppar kontakt med medlemmarna - 15/8 2008 (Fredrik)


HSB stänger stämman under inledningsanförande - den nya öppenheten? - 2/9 2008 (Admin)
- Bostadsrättsföreningen Fagrabäck vill renovera badrum och göra stambyten. En handfull medlemmar säger nej. Hyresnämnden kritiserar nu föreningen. - 14/10 2008 (Stephan)
  • Har ni haft föreningsmöte?
    Klicka på länken nedan för att skicka in ett referat från föreningsmötet till oss. Vi är intresserade av att få del av dessa möten och en del av texterna kommer vi publicera i tidningen.
    Klicka här för att lägga till ditt föreningsmöte
- "men å andra sidan var ingen i sak emot stambyte" - 14/10 2008 (totiki)

Pressmeddelande från HSB Malmö pga klander av HSB Malmös årsstämma - 24/8 2008 (Admin)
- Klander av HSB Malmös årsstämma 2008, pga särbehandling - 25/8 2008 (Admin)
- HSB Malmös årsstämma 2008 - klander - 29/8 2008 (Admin)
- Kompletterande viktig info om klander av årsstämma - 3/9 2008 (Admin)

Klander av HSB Malmös årsstämma pga olikabehandling - 21/8 2008 (Admin)
- Svar till HSB Malmös styrelse och information om HSB Malmö - 22/8 2008 (Admin)
- Skrivelse till HSB Malmös styrelse - Om påverkan och insyn, etc. - 24/8 2008 (Admin)
- Försök att undvika klander av HSB Malmös årsstämma 2008 - 27/8 2008 (Admin)
- Tingsrätten förhalar klander av stämma! - 30/10 2008 (Admin)
- Tingsrätt klander av stämma! - 30/10 2008 (Stephan)
- Ska vara omöjligt att klandra en stämma? - 30/10 2008 (Admin)

Hur HSB Malmö ser på klander och demokrati - 27/8 2008 (Admin)
- Fortsättning av Claes Carolis brandtal till fullmäktige - 28/8 2008 (Admin)
- Smutskastning och lögner från HSB Malmös styrelse - 28/8 2008 (Admin)
- Förvirrade fullmäktige visar sitt missnöje med Claes Caroli - 29/8 2008 (Admin)
- Tal av Claes Caroli vid HSB Malmös extra fullmäktigesammanträde 2008-08-26 - 29/8 2008 (Kulan)
- Motsägelsefullt var ordet - 1/9 2008 (Goran)
- Ökad öppenhet från HSB Malmö bara en bluff - 14/9 2008 (Admin)

HSB behandlar medlemmarna respektlöst! - 10/9 2008 (Admin)
- Claes Caroli har inte kurage nog att svara på den enkla frågan jag ställt - 10/9 2008 (Admin)
- Claes Caroli utnyttjar sin maktposition för att trycka ner enskilda medlemmar - 10/9 2008 (Admin)
1 inlägg om Demokrati på stämmor
3 inlägg om "Särskilt allvarliga störningar"
- Claes Caroli, chef för utredningsenheten på Trygg Hansa - 15/10 2008 (Stephan)
- Claes Caroli - 15/10 2008 (Myggan)
- Ingen aktivitet? - 15/10 2008 (Admin)


Extrastämma HSB Malmö 26/8! - 15/8 2008 (Admin)
- Motioner att behandlas på den kommande extrastämman - 15/8 2008 (Admin)


Medlemsgrupp-terminologi-ryggkliarsystemet-arvode-dagordningsproblem - 8/10 2008 (Admin)
- Medlemsgrupp, medlemsutskott, arvodeskommitté, ekonomigrupp, byggrupp... - 9/10 2008 (Admin)
- Justering av dagordning - stämmobeslut som ej ingått i kallelsens dagordning - Arvode - 9/10 2008 (Admin)


HSB 21 mkr back - "Verksamheten går bra!" (2 3) - 16/10 2008 (Admin)
- HSB Omsorg, HSB ägarlägenheter, fler och färre medlemmar, Turning Torso, ansvarfrihet - 16/10 2008 (Admin)
- HSB Malmös nya öppenhet innebär att information döljs i mesta möjliga mån - 17/10 2008 (Admin)
- Aktuell status för klander av HSB Malmös årsstämma 2008 - 17/10 2008 (Admin)
- Extrastämma till infomöte - minskad demokrati - 17/10 2008 (Admin)
- HSB Malmö hade en extra stämma i augusti!!! - 17/10 2008 (Anders Lundberg)
- Informationsproblemet inom HSB - 17/10 2008 (Admin)
- Var bildades HSB? - 17/10 2008 (Admin)
- Bara rätt att lämna motioner till den ordinarie föreningsstämman? - 17/10 2008 (Clabbe)
- När startade HSB Malmö? - 17/10 2008 (Stephan)
- HSB stämmor - 69 ombud deltog på HSB Stockholms ordinarie föreningsstämma - 17/10 2008 (Stephan)
- Motionera till extrastämman !!! - 18/10 2008 (Admin)
- Fullmäktige representerar inte medlemmarna ! - 18/10 2008 (Admin)
- Om medlems motionsrätt - 18/10 2008 (Clabbe)
- HSB:s allra djupast bevarade hemlighet genom alla tider! - Motionsrätten - 18/10 2008 (Admin)
- HSB:s medlemmar har de själva ett ansvar att hålla sig informerade om vad stadgarna säger - 21/10 2008 (Clabbe)
- Hemlig motionsrätt - frånvaro av motioner alltid negativt - 21/10 2008 (Admin)
- Om motionsrätt i HSB Malmös stadgar - 21/10 2008 (Clabbe)
- Ej i klartext i stadgarna !!! - 21/10 2008 (Admin)
- Paragrafer, paragrafer, paragrafer - 21/10 2008 (Admin)
- Ursäkten accepterad - 21/10 2008 (Clabbe)
- Måste en fullmäktig måste vara medlem i föreningen? - 7 kap 12 § LEF - 21/10 2008 (Clabbe)
- Rösträtt om fullmäktige inte är medlem i HSB... - 21/10 2008 (Admin)
Turning Torso
HSB Malmös högkvarter
Byggt av medlemmarnas pengar
hotpot.se/forum

HSB Omsorg avvecklad + intressekonflikt som ledamot för VD HSB Stockholm (2) - 8/10 2008 (Admin)
- HSB.s misslyckade projekt döljs och ingen tar sitt ansvar - 10/10 2008 (Admin)
- Hur byta ut revisorer? - 12/10 2008 (Per_a)
- Omsorgen om medlemmar i HSB Malmö är dålig - 13/10 2008 (Holger)
- HSB hat - 13/10 2008 (Admin)
- Inte utan erfarenhet - 13/10 2008 (totiki)
- I HSB väljer man inte att bli medlem, det är tvång att bli medlem - 13/10 2008 (Stephan)
- Motionera för medlemsavgiften - 28/10 2008 (Admin)
- Deposition - andel - medlemsavgift - 28/10 2008 (Stephan)

HSB Malmö stoppar Draken! - 15/10 2008 (Admin)
- Stämman som blev informationsmöte - 15/10 2008 (Admin)
- Felsatsningar modell kolossala - 16/10 2008 (Goran)

HSB Malmö varslar... och anställer samtidigt - 23/10 2008 (Admin)
- HSB Malmö skyller alla misstag på "konjunkturläget"? - 23/10 2008 (Admin)
- HSB Malmö skyller ofta misstag på någon annan - 23/10 2008 (Goran)
- Arvodeskommitté - 23/10 2008 (Micke1)
- Anonym arvodesgrupp - 23/10 2008 (Admin)
- Hur många anställda inom HSB Malmö? - 23/10 2008 (Admin)


HSB Riksförbunds juridiska INKOMPETENS - Stämmoprotokoll - 31/8 2008 (Admin)
- HSB Riksförbund feltolkar tolkningar - 4/9 2008 (Admin)
- Varför får man inte fotografera av öppna protokoll inom HSB? - 5/9 2008 (Admin)
- Om det är protokoll, eller det som beslutas på stämman som gäller - 20/10 2008 (Stephan)


Utträde ur HSB Riksförbund (Admin)

Hur HSB:s förbundsordf.stoppar mailväxling med medlem - 11/7 2008 (Misteln)
- Inga bra signaler till bostadsrättsföreningars styrelser - 11/7 2008 (Admin)
- Hur HSB:s förbundsordf.stoppar mailväxling med medlem del 2 - 21/7 (Misteln)


DI stoppar HSB från att sprida uppgifter om medlemmar - 4/9 2008 (Admin)
"HSB ser över register med döda själar" - 16/9 2008 (Admin)
- Riksbyggen har inget medlemsregister, utöver brf:ar? - 16/9 2008 (Admin)
- SBC eget medlemsregister? - 16/9 2008 (Admin)
- SBC fungerar så att brf är medlem - 17/9 2008 (Katten Georg)
- Riksbyggen fungerar som SBC - 17/9 2008 (Francois)
- SBC fungerar inte alls som HSB eller Riksbyggen - 17/9 2008 (Katten Georg)
- Föreningar KAN vara medlem i SBC, men de måste inte, även om de köper tjänster från SBC - 17/9 2008 (Francois)
- De principiella skillnaderna mellan dessa organisationer är stora - 18/9 2008 (Katten Georg)
HSB Malmös styrelse begår ett fatalt misstag med sitt medlemsregister - 24/10 2008 (Admin)


HSB:s viktigaste fråga enligt HSB (Admin)
- En "folkstorm" är fem insändare
- Klimatfrågan


Stor prisskillnad mellan de olika HSB-regionerna för medlemskap i HSB! - 19/10 2008 (Admin)
- Medlemsavgift - 19/10 2008 (Stephan)
- Medlemsandel = deposition, insats, etc. - 19/10 2008 (Admin)
Hur HSB stjäl pengar från medlemmarna - 6/3 2008 (Admin)
- Deposition - 6/3 2008 (Stephan)
- Medlemsantalet-en kvalificerad gissning ? - 21/4 2008 (Holger)
- Deposition - 21/4 2008 (Stephan)


Rättegång mot HSB-VD om 38 miljoner kr - 1/9 2008 (Admin)
Fritt fram försnilla i HSB? (2) - x/x 2008 (Admin)

HSB Skånes nya VD Ann Irebo, det bästa alternativet? - x/x 2008 (Admin)

HSB Skånes förvaltare "gift in sig" i HSB ! - 24/5 2008 (Admin)

Styrelsen fick inte ansvarsfrihet !!! Men revisorerna... ? - 24/5 2008 (Admin)
Revisorerna (Ernst & Young / BoRevision) ljuger ! - 24/5 2008 (Admin)
Revisorernas missar - HSB skyller på skolbarn - 24/5 2008 (Admin)
- Behövs regelverk för hur man tillsätter revisorer - 27/8 2008 (Schrapet)
- Revisor utan krav - 27/8 2008 (Admin)
- HSB-styrelse kände till vd-skandal - 3/9 2008 (Stephan)
- Revisorer anser inte att de har någon upplysningsplikt om oegentligheter - 3/9 2008 (Admin)

Varje fel använd krona är en stöld från medlemmarna - 23/5 2008 (Admin)

Förening utan förtroende för HSB - HSB Nordvästra Skåne 22/5 2008 (Admin)

Medlemmarna betalade elen för HSB VD:n och hans släkt - HSB NV Skåne 21/5 (Admin)

Hela HSB Skånes styrelse byts ut - 15/5 2008 (Admin)

Lögner och ryggkliare inom HSB - Vad gör revisorerna? - 14/5 2008 (Admin)
Revisorn ska ej revidera styrelse/VD enl. Ernst & Young - 4/4 2008 (Admin)

HSB - Trolöshet mot huvudman - 3/4 2008 (Admin)

Med statistik kan man bevisa vad som helst - 2/4 2008 (Admin)

Det knakar i HSB Skåne - 2/4 2008 (Admin)

Aprilskämtet som blev verklighet - 2/4 2008 (Admin)
Styrelsen för HSB Skåne avgår - HSB Skåne utesluts ur HSB. - 1/4 2008 (Admin)

SDS avslöjar nepotism inom HSB - 29/3 2008 (Admin)

HSB Malmös styrelse flippat ut helt nu? (2 3 4) - 29/5 2008 (Admin)
- HSB Malmös styrelse har tagit bort sina e-postadresser - 29/5 2008 (Admin)
- Bra att styrelsen styr upp informationen så att HSB inte får så många korkade förslag som HSB Malmö hade till stämman i april - 29/5 2008 (pers)
- Avskärmning av medlemmar = uppstyrning av information? - 29/5 2008 (Admin)
- Styrelsen och öppenhet - 2/6 2008 (misteln)
- Jag är fullmäktigledamot - 3/6 2008 (pers)
- Vad är det för bra med att styrelsen skärmar av sig från medlemmarna? - 3/6 2008 (Katten Georg)
- Dumma jag, som inte kan skriva motioner! - 3/6 2008 (Admin)
- Om styrelsen tagit sitt ansvar och behandlat varje motion för sig... - 3/6 2008 (Kulan)
- Kan vi se dina motioner, pers? - 3/6 2008 (Francois)
- Är det fel på kompitensen hos admin eller de fullmäktige ledamöterna då? - 3/6 2008 (Micke1)
- Förs det någon debatt här över huvud taget? - Rättshaverist - 4/6 2008 (pers)
- Känns som att det kommer bli lite fler motioner nästa stämma. - 4/6 2008 (Micke1)
- Vad tjänar det till att skriva motioner? - Rättshaverist kontra Whistle Blower - 4/6 2008 (Admin)
- Varför tror du att motionärer skriver sina motioner? - 4/6 2008 (Kulan)
- pers & Co gör oss till rättshaverister - 4/6 2008 (Ove Mollvik)
- Motionerna som Admin skrivit innehåller inte bara kritik, men också alltid förslag på åtgärd - 4/6 2008 (Francois)
- Så fick vi då ett bevis - 7/6 2008 (pers)
- Dåliga argument biter inte - 7/6 2008 (pers)
- Motionskurs - 7/6 2008 (Stephan)
- Hur skall man kunna förstå något som man inte har läst? - 7/6 2008 (Katten Georg)
- Att lära fullmäktige skriva motioner - 7/6 2008 (Admin)
- Ansvaret ligger med andra ord alltid hos någon annan - 8/6 2008 (Kulan)
- Avsaknad av empati och ingen tar sitt ansvar i HSB Malmö - 8/6 2008 (Admin)
- Är ANSVAR ett intetsägande ord, pers? - 9/6 2008 (Ove Mollvik)
- Motioner - 9/6 2008 (Stephan)
- Bara ord, ingen handling - 27/6 2008 (Admin)


Motioner (2) - 17/2 2008 (misteln)
- Motioner - 6/3 2008 (Goran)
- Motionssvar - 21/3 2008 (Fredde)
- När man ser HSB Malmös styrelses svar på motionerna till årets stämma så blir man mörkrädd - 9/4 2008 (Katten Georg)
- Föråldrat ? - Motion 118 - 14/4 2008 (misteln)
- Ingen dom - Problemen finns kvar och måste lösas - 15/4 2008 (Admin)
- Motionssvar av HSB styrelse - 18/4 2008 (Goran)
- Motioner det enda formella instrumentet en medlem har för att påverka organisationen - 24/4 2008 (Katten Georg)
- Demokrati tystnad - 30/4 2008 (Holger)
- Hur ska en styrelse agera i sina motionssvar/motionshantering? - 14/5 2008 (Stephan)


HSB har hemliga ombud för medlemmarna ! - 28/6 2008 (Admin)
- Precis vad PUL syftade till - 28/6 2008 (Ove Mollvik)
- HSB Malmö fortsätter vara hemliga! - 30/6 2008 (Admin)
- HSB Malmös ombud till HSB Riksförbund - 5/7 2008 (Admin)
- Beteendet tyder på rädsla - 9/7 2008 (Ove Mollvik)

Märkliga val av hemliga ombud inom HSB - 1/8 2008 (Admin)
Obesvarade frågor


Föreningsstyrningskod används av HSB för att sluta sig ännu mer! - 28/6 2008 (Admin)
- Lögner är tradition inom HSB - 30/6 2008 (Admin)
- Rättmissbrukare kallar varje motpart rättshaverist - 30/6 2008 (Ove Mollvik)
- Röstlängden från stämman behöver inte redovisas - 30/6 2008 (Kulan)

Föreningsstyrningskod inte lösningen på något! - 24/5 2008 (Admin)
- Spel för galleriet - 27/5 2008 (Ove Mollvik)


Vad händer i Turning Torso ? - 25/6 2008 (Goran)
- Finns HSB Malmös styrelse kvar? - 25/6 2008 (Admin)
- Information ! ? - 8/7 2008 (Goran)
- Styrelsen planerar att hålla styrelsesammanträde en gång per månad - 8/7 2008 (Admin)
- Absolut tystnad - 7/8 2008 (Goran)

Har tredje världskriget startat? - 22/5 2008 (Katten Georg)
- Inskränkning av yttranderätten stadgas bort av de som inskränkt yttranderätten - 22/5 2008 (Admin)
- Fullmäktige som saknar demokratikunskap ! - 26/5 2008 (Holger)
- Demokrati är ett bra ord men många vet inte vad det betyder som vi märkte på stämman - 28/5 2008 (Micke1)
- Sedan 2004 års stämma då skandalen med Turning Torso avslöjades har en styrelse bytts ut helt och en till nästan hälften - 2/6 2008 (Kulan)
- Ansvaret ligger med andra ord alltid hos någon annan - 8/6 2008 (Katten Georg)
- HSB Malmö skrev ner Turning Torso med 800 000 000 - 26/6 2008 (Kulan)
- Det går bra nu... eller? - 26/6 2008 (Admin)


Kurs för styrelse, fullmäktigeledamöter och medlemmar - 15/6 2008 (Admin)

Seminarier inom HSB - 9/8 2008 (Admin)

Seminarium för alla medlemmar ! - Motioner och Demokrati - 13/10 2008 (Admin)
- Utbildning i motionsskrivande a la HSB Malmö - 15/10 2008 (Holger)
- Seminarium om hur man skriver motioner... så att styrelsen tar dem på allvar... - 21/10 2008 (Admin)

Medlemmarna får betala för information !!! - 4/10 2008 (Admin)
- Brf tar ut avgift från medlemmarna för de som kommer på möten/stämmor - 5/10 2008 (Admin)
- Mer information för fler inom HSB ! - 31/10 2008 (Admin)
- Checklistor - 31/10 2008 (totiki)
- Checklista i händelse av vattenskada - 31/10 2008 (Admin)

HSB-medlemmar får betala dyrt för att se sin egendom - 28/5 2008 (Admin)
- Turning Torso, dyraste "attraktionen" i Sverige... eller i världen? - 9/8 2008 (Admin)

Underverk - HSB Turning Torso till salu - 11/9 2008 (Holger)
- Betonghäckar i betongväldet HSB - 11/9 2008 (Admin)
- Turning Torso till Dubai - 11/9 2008 (Stephan)
- Turning Torso till Dubai - 11/9 2008 (Admin)
- Senaste nytt - Nytt bud på Turning Torso !!! - 11/9 2008 (Admin)

Sanningen om försäljning av Turning Torso - 8/5 2008 (Admin)


HSB Malmös stämmoprotokoll (Goran)


HSB-styrelser som tillsatts på politiska grunder och som saknar all kompetens (Admin)


HSB Malmös fastighetsaffärer - förlust på 1,1 miljarder kr... och mer (Admin)


Kränkning av grundläggande demokratiska rättigheter inom HSB Malmö (Admin)

Är HSB Malmö en demokratisk organisation ? (Goran)

Diskriminering inom HSB - anmälan till DO (2) (Admin)

Mänskliga rättigheter i HSB Malmö ? (Goran)


Sanningen om Hemma i HSB - Ej miljömedvetet HSB och ej miljömedvetna medlemmar (Admin)

40-60 % av brf:arna är orepresenterade på HSB:s årsstämma (Admin)

HSB:s medlemmar i händerna på ett fåtal personer (Admin)

Hur väljs fullmäktigeledamöter (stephan)


Har HSB-ledamoten tystnadsplikt? (2) (Admin)

Hemligt HSB-dokument - Uppdragsavtal för HSB ledamöter - x/x 2008 (Admin)

HSB Malmös styrelse bryter medvetet mot lagen - HSB-ledamoten - x/x 2008 (Admin)

HSB representant - x/x 2008 (Anders Lundberg)


Bospara i HSB / Riksbyggen / SBC ? Varför det? - 3/6 2008 (Admin)
- HSB har nog bra skäl ! - 4/6 2008 (Schrapet)
- HSB sparformer... det finns betydligt bättre alternativ - 4/6 2008 (Admin)
- Q&A om bosparande inom HSB - 4/6 2008 (Admin)
- Bospara = Köpa grisen i säcken? - 24/6 2008 (Admin)
- Wow! Vilken höjning av räntan till "hela" 2,6 % - 5/7 2008 (Admin)
- Sänkt ränta på HSB Bosparkonto - 30/10 2008 (Admin)
Meningslöst bospara (Admin)

HSB:s styrelsetest (stephan)


Bostadsrätter och finansfrossa... eller mediafrossa? - x/x 2008 (Admin)
I finanskrisens spår... - x/x 2008 (Admin)
Finanskrisens inverkan på boendet (2) - x/x 2008 (totiki)
Kris i bygget? - x/x 2008 (Admin)


Svår bostadskris i Malmö... eller kanske inte? - x/x 2008 (Admin)

Prisras på bostadsrätter i Malmö. Varför? - 11/7 2008 (Admin)


Bostadsrätter - Vad byggs? Vad ligger priserna på? - Del 2 - 29/6 2008 (Admin)
- Senaste nytt om bostadsrätter - 5/7 2008 (Admin)
- Ägarrättslägenheter - 1/10 2008 (Stephan)
Bostadsrätter - Vad byggs? Vad ligger priserna på? - Del 1 (Admin)

Senaste nytt om bostadsrätter (Admin)

HSB bygger bara för de rikaste - 24/5 2008 (Admin)
- Gigantisk penningtvätt - 27/5 2008 (Ove Mollvik)
- Avhopp pga för dyra bostadsrätter - 14/9 2008 (Admin)

Malmö - 1.700 bostäder byggs i Västra Hamnen och Hyllie (Admin)

Pyramidspel med bostadsrätter i Malmö (Admin)


Bara bostadsrätter? Hyresrätten försvinner! (Admin)


Ombildningar av hyresrätter till brf (stephan)

Riksbyggen vs. HSB vid ombildning??? RÅD OCH RÖN BEHÖVS AKUT - 26/8 2008 (Thomparompa)
- Val av HSB eller Riksbyggen vid ombildning till bostadsrätter - 26/8 2008 (Admin)
- Offert - 26/8 2008 (Thomparompa)
- Välj ingen av HSB eller Riksbyggen - 26/8 2008 (Kulan)
- Välj någon som bara har ekonomi i sin produktportfölj - 27/8 2008 (Schrapet)
- Nu har vi valt MBF - 28/8 2008 (Francois)
- Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt - vem är bäst att anlita? - 29/8 2008 (Admin)
- Kommande underhåll viktigt - 29/8 2008 (Stephan)
- Vid ombildning måste man planera väl för underhållet ! - 30/8 2008 (Admin)

Om ombildning till bostadsrätt från hyresrätt - inte så lätt - x/x 2008 (Admin)


Att äga sin lägenhet - nya lagstadgade problem - störningar - x/x 2008 (Admin)

Ägarlägenhet/äganderätt införs (Admin)


Mäklarens/säljarens ansvar (2) - x/x 2008 (Chili)


Försäljning av bostadsrätt, nyhet i deklarationen (Admin)


Prisras på bostadsrätter - 25/3 2008 (Admin)
- Bostadsräntor - 3/10 2008 (Stephan)

Hemsidor i brf:ar (stephan)


Antal föreningar... (tractors)
Antal lgh i snitt per brf (aftersun)
Hur många bostadsrättsföreningar/medlemmar finns det? (Admin)

Föreningar som lämnat HSB (kgseverin)

Köp av bostadsrätt - viktiga frågor att ställa! (2) - 18/3 2008 (Admin)
- Att tänka på vid bostadsrättsköp - 27/10 2008 (Admin)
- Fråga om upplåtelseavtal, andrahandsuthyrning, etc - 27/10 2008 (totiki)
- Köp av bostadsrätt - ansvarsfördelning upplysnings- och undersökningsplikt, etc. - 27/10 2008 (Admin)
- Ingen skyldighet att lämna uppgifter till annan än medlemmen - 27/10 2008 (Admin)
- Skyldighet att lämna ut årsredovisning för brf - 28/10 2008 (totiki)
- Uppgifter som rör den enskilda bostadsrätten - 28/10 2008 (j.a.)
- Viktiga frågar för köpintresserade - 28/10 2008 (totiki)


Likhetsprincipen & Generalklausulen - minoritetsskydd för medlemmar - x/x 2008 (Admin)
Brott mot likarättsprincipen - x/x 2008 (TomasR)
Lika rättslagen? - x/x 2008 (andersson)

Otillbörlig fördel Bostadsförening


Medlemmarna får vara med och påverka... genom att leka - x/x 2008 (Admin)


Du har inflytande över ditt boende! Eller? - Motion och årsstämma - x/x 2008 (Admin)


Motionera i en brf - Hur gör man? (Admin)

"Anse motionen besvarad"... vad tusan är det? (2 3) - x/x 2008 (Admin)

motioner och svar (2) - x/x 2008 (Stephan)

Rösta på sin egen motion (2) Yakumo

Motioner - när ska de vara inlämnade? - x/x 2008 (per_a)

Motion till ordinarie föreningsstämma i maj tractors

Motioner - x/x 2008 (andersson)


Många motioner på Hyresgästföreningens riksstämma i Luleå 14-15 juli (Admin)


motioner på hsb stockholms stämma - x/x 2008 (Stephan)


Motioner från styrelsemedlem nyfiken3

Heter det motion eller proposition? - 10/10 2008 (Francois)


Förfalskade fullmakter, mutade ja-röstare och slagsmål på stämman (Admin)


Fullmakt för ombud - mall (Admin) -- Exempel på fullmakt

Regler för ombud på stämma (investigator)


Nivå på arvoden? (2 3) (nyombildad)
Styrelsearvoden (stephan)
Styrelsearvoden. Hur mycket? (2) - x/x 2008 (Emperor Foo)


Bostadsmyndighet = Valfråga 2010 (2) - x/x 2008 (totiki)
Kräv Bostadsutskottet tillbaka! - 31/8 2008 (Totiki)
- Bostadsutskott - 31/8 2008 (Admin)

Rättigheter som boende i bostadsrätt? - 20/8 2008 (Erikejw)
- En medlems rättigheter i en bostadsrättsförening - 21/8 2008 (Admin)


Hemligheter i en bostadsrättsförening (hobsala)

Maktmissbruk i styrelser är vanligt enligt forskare - x/x 2008 (Admin)

Är styrelsen egenmäktig? (2 3 ... Sista sidan) - x/x 2008 (Susanne)

"Hjälp! Styrelsen gör inte sitt jobb" - Årtusendets aprilskämt? - x/x 2008 (Stephan)

Styrelse som missköter sig (2) - x/x 2008 (rannerboy)

Tvist med styrelsen - x/x 2008 (14217)

Ordförande-våld (2 3 ... Sista sidan) - x/x 2008 (andersson)

Vad får en styrelse göra? (2) (Admin)

Vad för beslut får en styrelse ta? Ullis E

Styrelsens mandat (Sverre)

Rätt för styrelsen att ta beslut? - 26/8 2008 (Freddee)
- En styrelse som utnyttjar sin position för egna förmåner - 26/8 2008 (Admin)
- Förmåner till styrelsen - 28/8 2008 (Francois)

Behöver hjälp - 27/8 2008 (SEE)
Styrelsen lovat bort en ca 50 kvm stor innergård till en ny bostadsrättshavare
- Vad skall man råda om detta ?! - 28/8 2008 (Schrapet)

Parabol problem (gamla vanliga!) (2) - x/x 2008 (seak)

Styrelsen bestämmer dina gardiner (Admin)

Finns det bara dåliga styrelser? kgseverin

300.000 kr för 3 stämmor (Admin)

Förskingring i HSB-brf - Ledamöterna sitter kvar! (Admin)

Det kom ett mail en dag... (inspelning av samtal) (Admin)


Kompensation för försening av bostadsrätt? - x/x 2008 (eric)


Styrelsens besiktningsansvar - 26/8 2008 (steiermark)
- Styrelsens besiktning av föreningen och inventering av tillgångar - 26/8 2008 (Admin)
- Bara fuktbesiktning nödvändig i lägenheterna - 27/8 2008 (Schrapet)
- Fuktbesiktning av bostadsrätter - 27/8 2008 (Admin)
- Fuktbesiktning - 27/8 2008 (Stephan)
- Fuktbesiktning, Siemens - 27/8 2008 (Admin)

Yttre besiktning. MrDean

Var få tag på besiktningsman för fastighet? - 16/10 2008 (Vinetiketten) - 3

Lägenhetsbesiktningar (2) - x/x 2008 (Stephan)


Hotas av avhysning pga risiga stadgar i Riksbyggen-brf (Admin)

Avhysning i brf - 26/7 2008 (steiermark)
- Hur en styrelse ska agera vid avhysning - 30/7 2008 (Francois)


Avhysning av ett F.D ex... - x/x 2008 (lapplisa)


Hur lång tid ska det ta att godkänna medlem i en brf? - x/x 2008 (morg)


Vart anmäler man en styrelses felaktigheter ? - Andrahandsuthyrning spender

Hyresnämnden, vad gör de för en bostadsrättsägare? (Admin)

Hyresgästföreningen (2) (Myggan)

Bostadsägarnas medlemsorganisation VARNING! VARNING! VARNING! (Admin)


kollektivt bredband (2) - x/x 2008 (Stephan)

HSB bolina i Malmö ? (Jesper)
HSB bolina i Oxie/Malmö vad är det egentligen? (Jesper)


Giftormar bara i bostadsrätt (Admin)


Lösningen på alla problem? (Admin)


Juridisk hjälp? Felaktiga beslut? ansvar? - Ekonomisk plan - x/x 2008 (meanmachine)


Nya lagar för bostadsrätter - Den ekonomiska planen (Admin)


Omröstning: Allmänt om bostadsrätter (Admin)

Till sida 3Not.
Ovanstående länkar täcker inte alla inlägg i forumet (och speciellt inte de senaste inläggen).
Länkar läggs in här efterhandTipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
(senaste inlägg)


  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan