Diskussionsforum om HSB Bolina bredband

När kritiken blev för stark och avslöjanden om hur HSB skött bredbandsaffären så valde HSB att stänga ner anslagstavlan i ett försök att stoppa kritiken.

Skriv till media ! NU !!!Nedanstående är ett utdrag från det forum som finns på HSB Malmös webbsajt. Inläggen som jag kopierat över här är huvudsakligen inriktade på HSB Malmös/Telias bredbandslösning.

Mina kommentarer ligger i kolumnen längst till höger.

Av de 152 inläggen så är endast 5 av dessa inlägg svar från HSB (totalt 4 svar), och de är framhävda i denna färg.

1 2005-06-21 09:07 Bengt Skånhamre (HSB info.ch)

Till Caroline, frågor på dessa sidor får svar. Däremot kan vi inte från tjänstemanna organisationen gå in och svara/debattera ägarfrågor. Det är förbehållet ägarna. Sedan går det inte att komma ifrån att många av de frågor som belyses här är redan avgjorda i och med de beslut som fattades på stämman den 13/6.
Här utlovar HSB:s informationschef Bengt Skånhamre att alla som skriver i HSB Malmös forum kommer att få svar. Men detta visar sig sedan inte vara sanningen !
2 2005-07-14 12:12 Marina Karlsson

Det har varit jättedålig och motsägelsefull information av HSB vad gäller uppgraderingen av bolina och vad man ska/inte ska göra om man vill fortsätta sitt abonnemang. Med tanke på Sydsvenskans artikel idag (sid 7 i C-delen) borde HSB snabbt ha lagt ut korrekt information på Bolinas hemsida. Där finns ju överhuvudtaget ingen information om sådant som jag vill veta.
Bengt/HSB ger aldrig Marina något svar på hennes synpunkter/fråga.

Jag önskar jag hade en kopia av denna artikel.
3 2005-07-15 13:53 Leif

Telia erbjuder SUPERSNABBT adsl !!!
När man sen ska skriva nytt avtal så finns det bara samma hastighet som man har nu .....och blir upplåst i ytterligare an 12 månaders period !!
Man undrar ju
Leif
Det ska ta 2 veckor och ett antal ytterliggare inlägg innan någon form av reaktion kommer från HSB på denna kommentar.
4 2005-07-17 19:52 Mikael

Ser att det blivit lite skriverier gällande Bo-linan och här kommer mina synpunkter.
Med den köpkraften som HSB Malmö har är det väldigt konstigt att de boende i föreningarna skall behöva att tex betala 275:-/månaden för 10 M/bit när priserna sjunker på marknaden. Vår förening kommer att få en kostnad på mellan 120-150:-/månad när vi skiftar leverantör.
HSB Malmö tycker jag borde kunna komma ner i den nivån eller lägre med tanke på antalet medlemmar.
En känslig fråga för HSB att medlemmarna med HBS:s alternativ får betala avsevärt mer än andra. Dubbelt så dyrt med HSB:s lösning!

HSB vill inte svara på detta!
5 2005-07-17 19:53 Micke

Tittar man på kvaliten och tjänster så kommer det att vara likvärdigt.
Men det är klart att man vet ju inte vad som kommer att hända med prisbilden när nätet blir operatörsneutralt?
Men tittar man idag på MKB och Solna som har operatörsneutralt nät så ligger prisnivån över 200 för samma tjänst, sen tycker jag att bindningstiden på ett år är alldeles för lång tid.
Tre månader hade jag kunnat stå ut med för man vet ju inte vad som händer med nätet. Idag är det tex inte på topp mm.
Är ju en frihet som konsument att kunna skifta om man nu blir missnöjd eller vad nu orsaken är.
Man vet förvisso inte vad som kommer att hända med prisbilden när nätet blir operatörsneutralt, men det finns heller inget som säger att priserna ska bli lägre! Villkoren är rakt igenom hemliga (så får det naturligtvis inte vara). Föreningarna och medlemmarna ska alltså köpa grisen i säcken.
6 2005-07-18 04:02 Ingvar Andersson

Det senaste utskicket kring Bolina får nog mera ses som ett hastverk än något annat. Om meningen är att säga upp ett avtal borde det skett med större professionalism än vad nu skett. Det ger ingen bra information för hur fortsättningen kommer att se ut och går stick i stäv med tidigare besked.
Ja, ett hastverk och oprofessionellt och informationsbrist !
7 2005-07-20 18:14 Magnus

Noterade att man återigen måste binda sig för 12 månader när man tecknar avtal med Telia. Det är bara det att om man flyttar ifrån en Bolina fastighet måste man fortsätta att betala under bindingstiden enligt Telias villkor. Detta är en klar försämring jämfört med gamla bolinan som sades upp efter tre månader om man flyttade. Snälla ändra på detta. Ingen bindingstid och lägre månadskostnad, tack!
Påminnelse #1 till HSB !
8 2005-07-29 16:56 Magnus

Noterade att man återigen måste binda sig för 12 månader när man tecknar avtal med Telia Bolina 2005. Det är bara det att om man flyttar ifrån en Bolina fastighet måste man fortsätta att betala under bindingstiden enligt Telias villkor. Detta är en klar försämring jämfört med gamla bolinan som sades upp efter tre månader om man flyttade. Snälla ändra på detta. Ingen bindingstid och lägre månadskostnad, tack!
Kommentar från Bolinas representant?
Påminnelse #2 till HSB !
9 2005-07-29 18:12 Henric Lellky

Magnus >>

Detta hittade jag i Telias allmänna villkor:

"10. UPPSÄGNING
Efter den inledande avtalsperioden (bindningstiden) kan Kunden eller Telia när som helst säga upp avtalet med en (1) månads uppsägningstid. Bindningstiden regleras i de separata villkoren för respektive tjänst. Om avtalet gäller för viss bindningstid får Kundens uppsägning verkan vid utgången av bindningstiden."

Du kan överlåta avtalet

/Henric Lellky
Styrelseledamot HSB Malmö Ek för
henric.lellky@malmo.hsb.se

Efter alla frågor så känner sig tydligen HSB till slut tvingade att försöka komma med något svar.

Men du kan inte överlåta avtalet innan den inledande avtalsperioden! Kul för de som flyttar!
10 2005-07-30 12:04 Micke K

Henric >> Magnus >>>
Om man väljer Bo-linan nu och efter två månader så händer det något i ens liv vilket gör att man måste flytta. Köparen vill ej använda sig av Bo-linas tjänster vilket gör att man sitter fast med avtalet i 11 månader.
Inte så kul.
Detta vill HSB inte svara på!
11 2005-07-31 12:51 Gustav

Men varför ska alla tvingas in i en ny uppbindningsperiod på 12 månader, när det bara är en fortsättning av tidigare ab.?

Dvs ingen förändring mot tidigare (för de som inte komemr att teckna en av de 2 andra ab.typerna).

Detta bryter mot vad HSB/Telia skriftligen utlovat tidigare.
Denna känsliga fråga vill HSB inte svara på!

Men det kan inte vara lätt för HSB att försvara att man ljugit för medlemmarna.
12 2005-08-02 20:40 John

Det s.k. "Nya Bolina" är ett skämt. HSB/Telia vinner priset som landets sämsta internetleverantör. Inte bara pga det skandalösa DDR-inspirerade sätt som upphandladet av tjänsten skett, utan rent kvalitetsmässigt. Här ska man betala nästan 300/mån för en tjänst som redan från början var sämre än konkurrenternas, och nu blivit ÄNNU sämre (ja jag vet, har haft "nya" några veckor). Det behövs helt klart nytt folk på HSB som kan föra utvecklingen framåt istället för att lägga sig platt för Telia.
HSB sitter i knät på Telia!
13 2005-08-02 23:53 Patrik

Min förening suger.. dom sa upp bolina och sen fick vi nån lapp att dom flesta i föreningen ville gå med på att betala 200kr i månaden istället för 275 men när fasen ska vi få reda på vilken operatör vi ska få.. och inte vill jag heller få avbrott i mitt internet i flera veckor då jag är beroende av det.
 
14 2005-08-04 18:01

>>> Patrik
Varför inte prata med någon i styrelsen i föreningen, så får du reda på vem som kommer att bliva din nya leverantör.
Är väl bra att det blir lägre kostnad eller?
 
15 2005-08-04 21:08 Bengt

>>>Patrik
Vilken förening bor du i? Vi verkar bo i samma förening. Jag vet vilken leverantör vi skall ha.
 
16 2005-08-05 17:20 Magnus

Henric >> Micke K >>

Detta hittade jag i Telias allmänna villkor ang överlåtelse:

1.4 Överlåtelse av abonnemangsavtal
Kunden får överlåta avtalet om Telia medger det. Överlåtelsen och medgivandet skall ske skriftligen. För överlåtelsen skall betalas ersättning till Telia utom i samband med dödsfall, när den avlidnes abonnemang överlåtits till någon som varaktigt sammanbott med den som avlidit.

Slutsats
1. Telia måste godkänna det!
2. Det kostar pengar!

Bort med bindningstiden tack
Obegripligt att HSB i sin "upphandling" blint accepterat Telias orimliga krav /slavavtal.

Från de svar vi får här kan vi inte göra annat än att konstatera att HSB inte ens brytt sig om att i upphandlingen utreda vilka avtal som skulle gälla för medlemmarna.

HSB har verkligen inte arbetat för medlemmarnas bästa.
17 2005-08-05 17:52 Mikael Karlsson

>>> Magnus
Jag har inte Bo-lina här efter den 1 oktober, så bra att veta vad man slipper i varjefall. Vad jag förstår så är det inte så bra avtal man får där.
Förutom att det inte är något bra avtal så är det hemligt. Tecknar man avtal med HSB/Telia så ska man inte få veta vad som gäller.
18 2005-08-05 22:08 Hasse Enarsson

6. Jag pratade med Greg vid 2 tillfällen angående bredbandsofferter varvid Greg yttrade följande:
” Om det du säger är sant så skall jag riva upp avtalet med Telia. Vi har lagt ner stor möda på att utvärdera olika alternativ samtidigt som jag själv lagt ner mycket tid och kraft för att sätta mig in i vad Bolina innebär. Om det du säger är sant har vi uppträtt oprofessionellt”. Cirka 10 minuter senare skickade jag offerten från Ownit till Greg. Oprofessionellt var det.
Oprofessionellt av HSB!

HSB erkänner själva att de varit odugliga i sitt arbete!
19 2005-08-11 12:44 Micke

Om man läser Enarssons inlägg, så är Gregs uttalande imot Bo-lina 2005. Ny ”HSB-skandal” som kommer 2007 eller tidigare?
Tiden får utvisa det.
 
20 2005-08-11 15:53 Elin

Eller kanske det är en skandal redan idag? Om inte annat är det skandal att HSB inte vill svara på de reaktioner och frågor som dykt upp på denna anslagstavla (t.ex. om Telias 12 månaders bindningstid).
HSB bara låtsas som det regnar och vill inte svara på någonting!
21 2005-08-12 00:46 Peter Hansson

Jag har haft Bolina i flertalet år. Det har varit både en positiv och negativ upplevelse. Kvaliteten har skiftat från en sämre lananslutning (knappt modemhastighet) till det bättre. Jag band mig i två år och denna tid är nu utgången. I ett brev från HSB som berättade att Telia hade vunnit upphandlingen så nämdes det också att nuvarande uppkoppling skulle konverteras till en 10 Mbps uppkoppling.
Fort ->
 
22 2005-08-12 00:53 Peter Hansson

Det löftet innebar för mig som konsument, slutanvändare att mitt nuvarande avtal skulle fortsätta d.v.s bindningstiden var avslutad och en uppsägning kunde ske med en månads uppsägning till HSB. Så kom det ytterliggare ett brev från HSB där Börje Nilsson sade upp avtalet. Som konsument, slutanvändare blev man besviken eftersom det löfte som man tidigare hade givit inte gällde.
Fort ->
 
23 2005-08-12 01:00 Peter Hansson

Jag förstår att i en förhandling är det två parter som ger och tar, men i detta fall är det inte till konsumenternas, slutanvändarnas fördel. I de papper som Bolina (HSB Malmö) skickade ut till sina kunder nämns inte ett ord om hur avtalet mellan Telia och HSB Malmö är uppbyggt. Inte heller nämns det någonting på länken som går till Telias sida för hsbmalmolan där beställning sker enligt reklamen som HSB Malmö skickar ut till sina kunder.
Fort ->
Precis så är det!
24 2005-08-12 01:07 Peter Hansson

Här står det att bindningstiden är 12 månader, men ingen om hur avtalet mellan konsument, slutanvändare är utformat.

Jag har redan tecknat mitt avtal, men blir förundrad när jag läser detta forum.

Fråga till HSB Malmö :

Är det så att om man flyttar innan bindningstiden går ut så måste man betala om den person som flyttar in inte tar över mitt tecknade avtal??

Om så är fallet överväger man att bryta den beställning som redan är lagd.


Fort ->
 
25 2005-08-12 01:13 Peter Hansson

Då kommer följdfrågan :

Går detta att göra och i så fall när kan man senast göra detta??

Jag tycker inte att det är ett bra sätt att göra reklam för en tjänst där villkoren (om nedanstående inlägg stämmer) ändras så radikalt. Här tycker jag att HSB Malmö borde informerat bättre. Helt enkelt, tagit medlemmarnas intresse i första hand framför Telias.

Med vänliga hälsningar
Peter Hansson


 
26 2005-08-12 20:42 Magnus

>> Peter Hansson

Intressant det där med broschyren som de nu tagit bort från hemsidan. Där stod det faktiskt att läsa att man automatiskt fick Bolina 2005 med 10 Mb anslutning. Är väl tyvärr samma personer som sköter upphandlingen av Bolina 2005 som skötte upphandlingen av Turning Torso. In med lite skolade jurister och ekonomer till HSB som ser till medlemmarnas bästa och inte till kompisarna på Telia.


Rätt, och i detta fall borde HSB kanske haft några som kunde något om bredband.
27 2005-08-13 14:15 Mikael Karlsson

Hade varit intressant att få veta hur många anslutna medlemmar det finns i Bo-lina nätet i dagsläget.
Hörde siffror på ca 6000 vilket måste vara botten notering. Om jag inte har fel för mig så var det mellan 12-13.000 tidigare.
Detta vill tyvärr HSB hålla hemligt av oförklarlig anledning. HSB sluter sig alltmer (från att redan från början ha varit en rejält sluten organisation)!
28 2005-08-15 15:44 Inga svar?

Det verkar inte som om medlemmarna får några svar, speciellt inte vad gäller HSB Bolina (väldigt tyst).

Det är snart tre veckor sedan HSB svarade på några frågor. Finns det verkligen inte någon på HSB Malmö som åtminstone kan försöka ge lite svar på medlemmarnas frågor?

Det finns tydligen en hel del funderingar bland medlemmarna.

Är de senaste frågorna alltför komplicerade?


Nej, Bengts upprepade löften om svar till medlemmarna var inte vatten värt!
29 2005-08-15 18:04 Olof

Igår var mitt och några andra HSB-användare (alla i olika fastigheter) utan bredband. Var finns det ställe Ni (HSB alltså) lägger upp driftinformation och dylika nyheter?
 
30 2005-08-15 18:52

>>>> Olof

http://www.bolina.hsb.se/bolina2005/index.php?VAL=install


 
31 2005-08-15 19:11 Driftsstatus

Nej, på den länk som anges i föregående inlägg finns ingen sådan info.

Bolina har en länk till Telias driftsstatus på Bolinas sida.
Men där står sällan eller aldrig någon info om ifall Bolina har driftsproblem/ligger nere/kommer att ligga nere.

Så tyvärr Olof, du kan tyvärr inte få någon driftsstatus för Bolina.


Att HSB/Telia ej har någon driftsstatus är bara en av en mycket stor mängd nackdelar som borde ha upptäckts i samband med upphandlingen!
32 2005-08-18 16:17 Börje Nilsson

Att. Peter Hansson

Precis som du säger så kommer nuvarande uppkoppling att konverteras till att bli en äkta 10Mbit-anslutning med full duplex. Kvalitén och kapaciteten kommer därmed att förbättras mot dagens anslutning som ger ”upp till” 10Mbit.
Från början var tanken att alla avtal med slutkunderna skulle överlåtas till Telia så att slutkunden därmed inte skulle behöva göra något för att behålla sin uppkoppling, men våra jurister tittade på både Telias och vårt slutkundsavtal och de kom fram till att det inte var möjligt att lösa det på det viset. Därför var HSB Malmö tvunget att säga upp alla slutkundsavtal, och kunderna får teckna ett nytt avtal med Telia. Det enklaste sättet att lösa detta på ansåg vi var att skapa en Internetsida där alla befintliga kunder som önskar fortsätta med Bo-Lina anmäler sig. De som önskar avsluta sina abonnemang behöver inte göra något alls. Skillnaden blir nu att de som önskar fortsätta med Bo-Lina nu får ägna cirka en minut till att fylla i en intresseanmälan på Telias hemsida.
Tyvärr är detta något som vi inte kan kringgå.


Detta svar är bara trams !
33 2005-08-18 16:18 Börje Nilsson

Vi håller med dig om att informationen på Telias sida kanske varit bristfällig, och den kommer att kompletteras med allmänna villkor samt avtalstexter som du efterfrågar.

Angående avtalstiden då man flyttar från sin lägenhet så är vår ambition att den precis som idag ska gälla med tre månaders uppsägningstid. När Bo-Lina år 2007 blir operatörsneutralt så kommer även uppsägningstiden bli ett konkurrensmedel, och då brukar bindningstider på 1-3 månader vara standard från leverantörerna.

Läs gärna mer på vår hemsida på http://www.bolina.hsb.se/bolina2005 där vi har ”Frågor och svar” på uppkomna frågor.

Börje Nilsson – Chef Medlem / Förvaltning


Ännu ett löfte från HSB som inte är vatten värt. HSB lovar runt, men håller tunt!
34 2005-08-18 17:09 Peter Hansson

Till en början vill jag tacka Börje Nilsson för det svar som du har givit oss idag.

Jag förstår att ibland fungerar inte allt som det var tänkt från början. Som sagt, i en förhandling är det två parter som både ger och tar.

Jag har redan beställt Bolina 2005 genom att använda Telias beställningssida och hoppas att allt fungerar.

fort ->


Det är inte så lätt att läsa mellan raderna alltid, om man inte är insatt i detaljfrågor. Men för oss som kan detta ganska bra så vet vi att Börje Nilssons svar bara var ett skott i luften. Det var inte ett svar av något som helst värde, utan visar mer på ett förakt för medlemmarna, där Börje helt enkelt försöker lura medlemmarna med floskler!
35 2005-08-18 17:11 Peter Hansson

Ser fram emot år 2007 då nätet erbjuder fler operatörer, främst av kvalitetsskäl. Har märkt att på kvällstid så är det problem att nå vissa svenska sidor, vilket är en försämring gentemot gamla Bolina. Vår förening är redan konverterad till 10 Mbps.

Ännu en gång, tack för svaret.

Hjärtliga hälsningar
Peter Hansson


 
36 2005-08-18 17:24 Mikael Karlsson

Hade varit kul om Börje hade svarat på alla andra frågor med.
HSB:s strategi är att inte bemöta några synpunkter och inte svara på frågor.
37 2005-08-18 19:24 Gustav

Håller med Mikael.
Det finns fortfarande många obesvarade frågor.

Och det blir inte bättre av att Börje nu säger att det är tre månaders uppsägningstid (efter att de 12 månadernas bindningstiden passerat).

Enligt Henric (inlägg 2005-07-29 18:12) så är uppsägningstiden 1 månad.

Olika bud. Vad gäller egentligen?


HSB vill inte svara!
38 2005-08-18 19:28 Gustav

Börje skriver;
" Angående avtalstiden då man flyttar från sin lägenhet så är vår ambition att den precis som idag ska gälla med tre månaders uppsägningstid" !

What? Är inte HSB:s ambition att förhandla fram avtal som passar medlemmarna?

Om HSB hade haft någon koll på hur det fungerar ute i vida världen så skulle de förstå att 3 månaders uppsägningstid är helt oacceptabel!

Det är bara Telia som kan komma med sådana orimliga krav... utan att HSB ens reagerar... eller bryr sig.


HSB har en ruggig inställning till medlemmarna. Det är uppenbart att HSB saknat kompetens för att genomföra en upphandling!
39 2005-08-18 19:33 Gustav

Börje Nilsson skriver;
" Vi håller med dig om att informationen på Telias sida kanske varit bristfällig, och den kommer att kompletteras med allmänna villkor samt avtalstexter som du efterfrågar".

Ja, man kan ju undra om anledningen till denna bristfällighet och varför HSB inte velat lägga ut avtalet och andra ev. villkor tidigare...

Men frågan är när har HSB tänkt sig informera om vad avtalet mellan kund och Telia/HSB innehåller?

Varför inte t.ex. just NU !?


Börje Nilsson har helt enkelt ljugit medlemmarna rakt i ansiktet!
40 2005-08-18 19:38 Gustav

Börje Nilsson skriver;
" ...så kommer nuvarande uppkoppling att konverteras till att bli en äkta 10Mbit-anslutning med full duplex. Kvalitén och kapaciteten kommer därmed att förbättras mot dagens anslutning som ger ”upp till” 10Mbit."

Eeh... ?
Det var full duplex tidigare också... samt 10 Mbit (inget sagt om "upp till", tidigare!).

Så hur "kvalitén och kapaciteten" ska förbättras förstår jag inte riktigt.

Är de 10 Mbit som nu gäller snabbare än tidigare 10 Mbit ;-)?


Här var Börje Nilsson mållös. Det är lätt att argumentera mot dem som inte är insatta, men om man kan området, så är det inte lika lätt att slingra sig så som Börje Nilsson gör.
41
2005-08-31 23:13

Kan hålla med Mikael Karlssons inlägg att det hade varit intressant att veta hur många som är anslutna till Bo-linans nät numera. Eftersom om han har rätt att det bara är 6000 kunder så måste det vara en dålig affär för de som går in i det leverantörs neutrala nätet nästa år.
Eller rättare sakt en HSB flopp till men det får tiden utvisa.
Sen hade det varit intressant att veta vem som beslutade att Bo-linan skull ombildas.
 
42 2005-09-02 23:39 Frustrerad över inga svar

Angående Mikaels inlägg så räkna med att detta - precis som alla andra för HSB "känsliga" inlägg kommer att lämnas obesvarat!

HSB:s metod är uppenbart att försöka tysta ner all form av kritik genom att helt enkelt inte säga något.

Eller så blir det oriktiga svar som här från Börje Nilsson (chef fövaltning HSB).


Och naturligtvis blev det så... HSB valde att inte svara på frågorna från sina medlemmar... som vanligt.
43 2005-09-03 12:30 Mikael Karlsson

Frågan kommer säkert upp på ett fullmäktigemöte med tiden så jag kommer att få svar på det.
Så det är bara att vänta och se.
Skönt att någon engagerar sig! Berätta gärna för alla oss andra som inte får veta vad som händer på dessa sammanträden
44 2005-09-19 21:21 Hasse Enarsson

1.
Vi i Brf Ramen har tillsammans med 18 andra HSB föreningar valt Ownit som leverantör av det nya bredband som skall sättas i drift vid kommande månadsskifte. Ownit har planerat att sätta de olika föreningarna i drift några dagar innan månadsskiftet för att undvika avbrott i Internetförbindelsen mer än några timmar.
Ownit har av HSB Malmö blivit nekade tillgång till att koppla ur Bo-Linaförbindelsen och koppla in sitt bredband ett par dagar innan månadsskiftet.
 
45 2005-09-19 21:21 Hasse Enarsson

2
Detta innebär att de föreningar som är medlemmar i HSB och som tycker att Ownit har en pris/prestandamässigt bättre lösning straffas av HSB med ett avbrott på upp till 4 dagar. Är det detta som HSB kallar medlemsnytta? Är det så man tillvaratar medlemmarnas intresse?
I tidigare skeden av Bo-Linaupphandlingen har vi fått veta att om man inte valde Bo-Lina så skulle man få ett avbrott på 2 – 6 månader. På Bo-Linas hemsida har detta uttryckts som 2 – 3 månader.
HSb vill nog ta alla chanser de får att försöka få det till att se ut som de som inte valt HSB:s alternativ gjort ett dåligt val.
46 2005-09-19 21:22 h

3
Jag har fått veta att en förening som inte väljer Bo-Lina kan räkna med en anslutningsavgift på 50 000 kronor plus grävkostnader. Dessutom skulle vi få en bindningstid på minst 10 år. Jo det är sant att jag har fått denna information på E-post.
Sanningen är att Ownit erbjuder en månadskostnad på 150 kronor för 10 Mbps
Och 310 för 100 Mbps. Inga andra kostnader tillkommer.

 
47 2005-09-19 21:23 Hasse Enarsson

4
I grannföreningar har styrelseledamöter blivit hotade med trakasserier från HSB Malmö om man inte använder sig av Bo-Lina. På direkt fråga inför hela min styrelse har höga tjänstemän ljugit om dessa förhållanden.
Detta är skämmande att HSB tillåter att sådant sker. HSB Malmö har uppnått ett resultat med sitt agerande. Nästa upphandling kommer valet inte att bli den lösning som HSB Malmö förordar. Hur kan man agera så korkat som man de facto nu har gjort?
HSB kör tyvärr med mobbning, trakasserier och lögner när de inte kan argumentera för sin sak! Inte bara i denna fråga.
48 2005-09-20 19:12 Micke Karlsson

Kan hålla med inlägget innan att HSB har informerat/sagt oriktighet till en del styrelser i de olika föreningarna.
Sen om det är så att de blivit felinformerade eller inte kan man fundera över.
Men sådant straffar bara dom själva tids nog när bevisen är framlagda att det inte var så etc.
Skall man sälja en produkt så är det viktigt att sälja den på rätt sätt annars kan man lika bra börja lägga ner verksamheten eftersom man blir bara lurad en gång.
 
49 2005-09-20 22:00

Av en händelse heter han som håller i Bolinaupphandlingen Örbäck i efternamn.
 
50 2005-09-20 23:20 Styrelseledamot på Söderkulla

Och vad spelar det för roll? Den Örbäck som idag arbetar på HSB är både kompetent och duktigt. Det har han visat inte minst i vår förening. Det är tråkigt att detta forum numera skall utgöra någon sort klagomur åt enskilda förtroendevalda. Därigenom druknar flera bra inlägg och frågor.
HSB bör se över det och kanske stoppa några personer ett tag. De kan väl sitta i karantän?
Jo, men tänker vi på samma inlägg?
51 2005-09-20 23:23 Ingvar

Ja, och det mest fraperande är att Hasse E enligt uppgift är anställd på Ownit. Tala om moral och etik. Stämmer uppgifterna är det väl 18 gånger tack som ligger bakom.
Goddag yxskaft !
52 2005-09-20 23:32 Mikael Karlsson

Kan hålla med att Örbäck är en bra kille och ingen skugga skall falla över han. Så kan bara hålla med ledamoten på Söderkulla.
 
53 2005-09-21 08:12 Hasse Enarsson

Det är sorgligt att Ingvar inte kan förstå att mitt senaste inlägg görs i egenskap av att vara ordförande i Ramen. Långt efter det att 19 HSB föreningar valt Ownit blev jag erbjuden jobb. Detta förde med sig att jag kunnat avslöja detaljer som nog inte HSB tänkt sig att de skulle se dagens ljus. Du anar inte hur många som ringt hem och beklagat sig över HSB representanternas agerande i Bo-Linafrågan. Dessutom lämnar tjänstemännens agerande mycket i övrigt att önska.
 
54 2005-09-21 08:14 Hasse Enarsson

Detta framgår med all önskvärd tydlighet av mina tidigare inlägg. Tyvärr har HSB Malmö förvandlats till tjänstemännens lekstuga med våra pengar. Det är inte en dag för tidigt att dessa missförhållanden avslöjas.
 
55 2005-09-21 09:50 Med-lem

Jaså Enarsson är numera anställd på Ownit? Hasse säger att han anställdes EFTER att en hel hög föreningar valde Ownit, men man kan ju undra när hans anställning BÖRJADE diskuteras.
En sån här grej hade varit helt oacceptabel i vilket företag som helst, men det skulle nog Hasse aldrig erkänna!

Sure. Varför klagar du då inte på att HSB-representanterna sitter i alla styrelser?
56 2005-09-21 10:01 Med-lem

Jag tycker dessutom att det är väldigt oproffsigt av Hasse att beklaga sig över tjänstemän från HSB på ett forum på Internet, istället för att ta upp det direkt med HSB!
Hasse verkar gnälla på HSB oavsett vad det gäller, och tyvärr har han den energin/tiden som får honom att synas mest. Tänk vilken skillnad det hade varit på detta forum om de 99,9% som är nöjda också hade framfört sina åsikter här.
Och vilken nytta tror du det skulle ha varit att ta upp detta direkt med HSB (om Hasse inte gjort detta)? Det framgår ju tydligt här hur HSB totalt struntar i vad medlemmarna säger och tycker!
57 2005-09-21 10:43

Tror inte det är 99.99% som är nöjda med HSB Malmö. De gör en hel del misstag men för att kolla det så är det bara att gå igenom summan krediteringar efter klagomål så ser man det.
Bara tanken att 99,99 % skulle vara nöjda med HSB är löjeväckande. Men HSB skulle aldrig våga genomföra en enkät för detta!
58 2005-09-21 10:46 Styrelsemedlem på Söderkulla

Är Hasse anställd på Ownit? Det är nästan snudd på en dokisåpa av högsta rang. Så blåsta de föreningarna måste blivit om det stämmer. frågan är osökt, var det anställning eller prestanda som låg till grund för valet av internetleverantör?
 
59 2005-09-21 10:52 Hasse Enarsson

Du anonyme med-lem!
Min kritik av tjänstemän har framförts med all önskvärd tydlighet till berörda. Jag har skriftliga belägg för lögner och halvsanningar. Om du tycker att det är oproffsigt så är det synd om dig. Då har du problem. Jag erbjöds arbete på Ownit mer än ett kvartal efter det att avtal hade träffats. Jag tycker det är bra att ”mina medlemmar” får tillgång till billigt och bra bredband. Det är mitt sätt att skapa medlemsnytta. Anonyma inlägg får ju inte finnas så Bengt får radera
Det raderas inga inlägg här, oavsett hur regelvidriga de är, om de bedöms vara till HSB:s fördel.
60 2005-09-21 10:54

>>> Styrelsemedlem på Söderkulla
Varför har de föreningarna blivit blåsta?
Och sen så uppfattar jag ditt inlägg som att du dumförklarar 18 föreningars styrelser med.
Och vad jag har förstått så var det så att när den affären gjordes så var inte Hasse anställd av Ownit heller utan då var han där som ordf. i Ramen
 
61 2005-09-21 11:17 Martin Med-lem

Jag heter Martin, så Bengt behöver inte radera!
Förhoppningsvis är inte de föreningar som valt Ownit blåsta, men jag menar bara att det är snudd på jävigt från Hasses sida. Hur vet vi/ni att Hasse inte diskuterade anställning hos Ownit innan avtalen tecknades, och att de helt enkelt väntade med en öppen anställning.
???
62 2005-09-21 11:58 Mikael Karlsson

Vi är en av de föreningarna som var med i gruppen som kom fram efter att tagit in ex antal offerter och granskningar kom fram till att Ownit var den som passade bäst för våra föreningar. Hasse var ej anställd av Ownit under denna tid. Under de träffar vi hade så var det fria samtal gällande de olika leverantörerna av IT-tjänster utan påverkan från Hasse som en del antyder i sina inlägg. Hans roll var att representera sin förening i överläggningarna.
 
63 2005-09-21 13:05 Gustav

Konstigt att det ska vara så svårt att diskutera sakfrågor, och att vissa i stället måste angripa de som skriver inlägg, och dessutom vill införa censur mot de som har något icke-fördelaktigt att säga om HSB.

Låt alla få ha sina åsikter, och diskutera i sak i stället !!!
Och sluta med att hela tiden hoppa på enskilda debattörer!


 
64 2005-09-21 13:14 Gustav

Jaha, så det är inte "jäv" att HSB sitter i alla föreningars styrelser och påverkar via detta håll, utöver från alla andra håll och kanter???
Detta är väl en "dokusåpa" om något !

Hasse får naturligtvs ha vilket jobb han vill, och om han så anställts på Ownit för flera år sedan är det ointressant.

Sedan blir inget med automatik gnäll bara för att man framför något negativt.

Alla har möjlighet att säga vad de vill om HSB, vare sig det är bra eller dåligt. Detta kallas demokrati!


 
65 2005-09-21 13:16 Gustav

De 19 föreningar Hasse nämner har gjort ett fritt och demokratiskt val, där de haft mer än ett alternativ att välja mellan.

Frågan är; har resten av HSB-föreningarna gjort ett fritt val?


 
66 2005-09-21 13:25 Erik

Jag tycker det är bra att Hasse informerar om hur det går till.

Det kan vi alla ha nytta av, och HSB har ju alla möjligheter att uttala sig i alla frågor som tas upp här.


Att inte HSB vill uttala sig om någonting talar sitt tydliga språk!
67 2005-09-21 15:08 Magnus

Anställd eller ej det intressanta är att jämföra produkterna dvs Bolina mot övriga alternativ. I den konkurrensen verkar inte Bolina med Telia vara någon vinnare jämfört med andra gruppanslutningar.
 
68 2005-09-21 16:12 Söderkullare

From den 1/1 2007 kan alla som valt Bolina 2005 själva välja vilken internetleverantör de vill. Måhända att de just nu är uppbundna ett år med Telia, men inte längre om de inte vill. Idag står det i Aftonbladet att priserna rasar på bredband. I ljuset av allt detta kan det inte vara roligt att vara bunden av en leverantör under en längre tid, så som Ownit erbjuder, utan Bolina framstår som en klar vinnare. Friheten blir större med Bolina hur konstigt det än låter.
???
69 2005-09-21 17:00 Till Söderkullare

Jag vet inte var du hittat detta i Aftonbladet (jag kan bara se att det står om triple play), men Aftonbladet är inte precis känd för sin tillförlitlighet!

Sanningen är i stället att ingen idag vet vilket håll priserna kommer att gå på, men många av de mer insatta ser en möjlig prisökning.

Det är i huvudsak nätgrossisterna som styr prisnivån!

Frihet med Bolina/Telia efter Telias monopoltid? Jo delvis, men det beror på...


 
70 2005-09-21 17:07 Till Söderkullare

... man kommer för övrigt inte, om 1½ år, att kunna välja vilken internetleverantör man vill. Man kan välja mellan dem som HSB/Telia släpper in och som anser sig kunna ställa upp på HSB/Telias krav och avgifter.

Sedan styrs priset även av vilka avgifter HSB/Telia tar ut av de leverantörer som får vara med och leka.


 
71 2005-09-22 13:47 Börje Nilsson

Vi läser och ser allas åsikter, och vi tycker att det är bra att det förs en diskussion om HSB Bo-Lina!
Nu är drygt 24 000 ”pluggar” klara samtidigt som antalet abonnenter ökar över förväntan. Installationen går fortare än planerat och vi ser fram emot att HSB Bo-Lina 2005 snart drar igång!

Några föreningar har framfört önskemål om att få avbryta sin HSB Bo-Linauppkoppling tidigare än avtalat. Detta är något som vi vill tillmötesgå, och därför har vi gjort ett utskick till de föreningar som inte ska ha HSB Bo-Lina, där de själva kan välja när de vill bli urkopplade om de vill att det ska ske tidigare.

Med vänlig hälsning Börje Nilsson


24.000 kunder som får betala dubbelt så mycket i avgifter som medlemmarna i de 19 föreningar (hur många kunder... 200?) som valt Ownit! Otroligt !!!

Telia/HSB drar in runt 7 mkr per månad på Bolina-användarna. Telia/HSB plockar in över 80 miljoner kronor från medlemmarna bara under det första året! Kanske Telias (och HSB:s) bästa affär genom historien, och medlemmarna kan bara känna sig blåsta !!!
72 2005-09-22 20:45 Erik

Positivt att HSB här faktiskt lyssnat på föreningarnas önskemål i denna fråga!

Tänk om HSB varit lika lyhörd även i andra frågor !

Diskussionen om HSB Bolina kommer tyvärr lite sent. Bättre om denna funnits i ett tidigare skede, och om HSB hade tagit in synpunkter från de som ska använda sig av systemet, i stället för från styrelser som i de flesta fall saknar kompetens inom området (och som sällan/aldrig involverar medlemmarna).


 
73 2005-09-22 22:46 Hasse Enarsson

HSB/Telia har konsekvent vägrat Ownit att driftsätta någon eller några dagar innan Bo-Lina släcks. Då kunde nämligen driftsavbrottet ha begränsats till timmar. När allt slutligen blev klart efter långa förhandlingar stod det klart att driftsättning endast var möjlig på måndagen den 3 och tisdagen den 4 oktober. När HSB vet att alla planer är lagda och att ingenting går att ändra kommer man med detta ”generösa” erbjudande.
 
74 2005-09-22 22:47 Hasse Enarsson

HSB: s generositet är ingenting annat än ett kraftfullt men bedrägligt slag i luften som förorsakat ett litet men onödigt driftstopp. Jag undrar när vi skall få höra något som är sant från HSB i denna affär. Börje, du har ljugit tidigare under Bo-Linaupphandlingen och nu fortsätter du på samma sätt. Som högste chef för medlemsfrågor är det väl det som du kallar för medlemsnytta. Detta är det definitiva lågvattenmärket hittills är det väl bäst att tillägga.
 
75 2005-09-23 06:03 Bolina-bluff

Ja, det finns mängder med obesvarade frågor här och överallt annars avseende Bolina (& annat). Några vettiga svar får vi dock sällan/aldrig.

Se även inlägg här från 2005-08-18 om "full duplex", "förbättrad kvalitet och kapacitet", uppsägningstid, avtal och "komplettering av avtalstexten".
Svaren från Börje Nilsson var inte heller där särskilt relevanta/sanna.

Ärlighet och uppriktighet verkar inte vara riktigt HSB:s starka sida.


 
76 2005-09-23 06:46 Ingvar Andersson

Det är väl frågan om Hasse Enarssons inlägg inte skall börja betraktas som partsinlaga från Ownit? Hasse som jag trodde stod för etik och moral har utnyttjat sin ställning som ordförande i brf för att på så sätt få en anställning i Ownit. Det företag han pratat så väl om i flera föreningar och genom flera mailutskick. Nej, när allt kommer omkring är Hasse inte bättre kålsupare än de han konsekvent försökt peka ut den senaste tiden.
 
77 2005-09-23 07:07 Ingvar Andersson

De 18 eller 19 föreningar som nu får Ownit bör fundera över sitt val och på vilket sätt det har skett. I ljuset av det val dessa föreningar har gjort har allt när det kommer kring resulterat i att en person, den störste förespråkaren, fått en anställning. Hur och på vilket sätt det har gått till kommer aldrig att kunna förklaras på ett trovärdigt sätt. Det kommer alltid att framstå som att det är resultatet av "väl" utfört arbete. Hasse borde funderat både en och två gånger innan anställningen
 
78 2005-09-23 07:13 Malin

Jag blir både ledsen och bestört när jag läser att Hasse Enarsson har fått anställning på Ownit. Precis som Ingvar skriver kommer det aldrig att kunna förklaras trovärdigt. Att inte Hasse, som försökt göra sig tolks för att allting skall gå rätt till, inte insett att en anställning kommer att ifrågasättas och dessutom peka på att det luktar mygel om det hela förvånar mig verkligen.
 
79 2005-09-23 07:18 Sture Nilsson

Malin och Ingvar har rätt. Det ser inte friskt ut det som Hasse har gjort. Frågan är vad de föreningar som nu får Ownit tycker. På dessa sidor är det bara Mickael och Hasse som pratar för Ownit. De andra kanske går med svansen mellan benen och skäms när allting flyter upp till ytan.
Suck...
80 2005-09-23 09:31 Hasse Enarsson

Min anställning har gjort att jag fått information om HSB/Telias agerande som annars inte är tillgängligt för vanliga HSB: are. Det är denna information, som avspeglas i mitt förra inlägg som är det sjuka, ingenting annat.
 
81 2005-09-23 09:32

Varför har Bolinan tagit bort möjligheten att betala avgiften från månadsavgiften (sk hyran)? Det krånglar till det och fördyrar. Kommer den möjligheten att komma tillbaka?

Hälsningar Bosse!


Av HSB obesvarad fråga!
82 2005-09-23 09:48 Micke

>> Ingvar mfl
Eftersom ni inte vet hur våran upphandling gick till så tycker jag det är konstigt att ni kan ifrågasätta om Hasse var jävig eller inte.
Han var ej anställd av Ownit vid den tidpunkten utan representerade sin förening vid mötena. Jag tror att även om han ej haft anställning där så hade han pratat om Ownit eftersom "man får mycket för pengarna" vilket gör det valet till medlemsnytta.
Varför vårat val blev just den leverantören var inte Hasses förtjänst.
 
83 2005-09-23 09:59 Mikael Karlsson

Varför tex välja Bo-lina när man får samma sak för minst 125:- mindre per månad.
Det är medlemmarna i föreningen som gör valet i stort sätt eftersom de sätter kraven som styrelsen får verkställa.
Sen kan jag hålla med om att det bara är vi som syns på dessa sidor eller andra men det är ett val man gör om man vill vara offentlig eller ej.
Och att de andra går med svansen mellan benen är ett lågt påstående får jag säga. Och att jag bara har synpunkter i bredbandsfrågan också fel
 
84 2005-09-23 12:04 Danne

Jag har varit med på dessa möten där vissa påstår att Hans gjort reklam för det företag där han numera är anställd. Jag kan inte på något sätt säga att han har försökt göra reklam eller försökt påverka någon att välja Ownit som ISP.

Jag tror precis som sägs i detta forum att valet föll på Ownit för att deras produkt håller ett bra pris. Om produkten håller måttet kvalitetsmässigt får man se. Detta är ju exakt samma vilkor som gäller för Bolina 2005.


Ingen vågar argumentera mot Danne här. Han slår huvudet på spiken, så hur ska någon kunna invända mot detta?
85 2005-09-23 15:05 Anders Svensson

Jag förstår inte varför de som valt Ownit är de som diskuterar Bo-Lina friskast av alla här. Ni har ju valt en annan leverantör på grund av att ni inte varit nöjda eller tycker er hittat en bättre lösning. Varför inte fokusera på det istället för att diskutera en massa punkter här som inte berör/påverkar er längre?

Om jag är ute och skall köpa en bil och väljer en volvo framför saab. Då lägger jag väl inte mer tid på det och springer runt och för diskussioner överallt om hur dåliga saab är.


Där har du fel, min vän!

Rejält fel, dessutom.

Varför är detta så svårt att förstå för vissa?

Man ska naturligtvis få diskutera vad man vill som berör vårt boende, men de som diskuterar Bolina här (utöver de som bara håller sig till personliga påhopp) diskuterar det som berör dem.
86 2005-09-23 15:16 Ingvar Andersson

Anders Svensson har helt rätt. Tar vi Hasse Enarsson och den bostadsrättsförening där han är ordförande som exempel, så har han såvitt är känt bara medlemskapet kvar i HSB. Vän av ordning måste fråga sig varför? Den attityd och det sätt varpå han för fram sina åsikter på gör att han för sin trovärdighets skull bör lämna HSB, men då finns det väl inga Internetsidor att "glänsa" på längre.
Tyvärr så har Anders Svensson fel. Vad är det du menar, Ingvar?
87 2005-09-23 15:25 Till Ingvar Andersson

Vad menar du med att Hasses inlägg ska betraktas som partsinlaga från Ownit?

Bara för att det finns mer än en part (utöver HSB) så menar du att det inte är ok? Väldigt ologiskt !!!

Hasse utnyttjat sin ställning? Det är verkligen att nedvärdera de styrelser som bemödat sig att göra en utvärdering!

Du måste läsa vad som skrivits här om Hasse & Ownit, i stället för att bara förutsätta en massa!

Förstår du inte att konkurrens är bra? Speciellt i en krets där HSB annars har total dominans


 
88 2005-09-23 15:31 Till Ingvar Andersson

De som valt Ownit bör fundera över sina val?

Det har de nog redan gjort bra mycket mer, jämfört med de styrelser som gjort det enkelt för sig, och bara av slentrian valt Bolina !!!

Att inte välja Bolina kräver att man vet vad man gör, och jag är säker på att det är ett noga övervägt beslut av var och en av de 19 föreningarna!

Dina kommentarer är osunt ologiska!


 
89 2005-09-23 15:40 Till Sture och Malin

Ni måste nog tänka till lite här!

Det är t.ex. inte Hasse som valt leverantör åt 19 föreningar.

Om det är någonstans det luktar mygel så är det i de övriga föreningarna.

Det skulle t.ex. vara intressant att veta hur många styrelser som gjort en upphandling/offertförfrågan, som de är skyldiga att göra!

Om det är några som går med svansen mellan benen så är det nog de styrelser som utan utredning anslutit sig till Bolina.


 
90 2005-09-23 15:49 Bolina eller Ownit?

Med Bolina får medlemmarna betala en avsevärt högre avgift, jämfört med Ownit.

En styrelse har som uppgift att se till medlemmarnas bästa. I detta fall har 19 styrelser valt det alternativ som är ekonomiskt fördelaktigast för medlemmarna.

Beklämmande att det inte är fler.

Också beklämmande med dessa obefogade personangrepp mot Hasse. Ni får faktiskt både läsa och ta in vad som skrivs här, innan ni uttalar er!

Diskutera för- och nackdelar med Ownit/Bolina i stället!


 
91 2005-09-23 16:11 Till Ingvar Andersson

Med anledning av ditt inlägg kl. 15.16 vill jag säga att jag inte riktigt förstår vad du menar.

Jag tycker att personangrepp är onödiga och att det är avsevärt mer relevant att diskutera för- och nackdelar med de olika alternativen, i stället för "häxjakt" mot enskilda medlemmar.

Hasse ska lämna HSB bara för att han vågar säga vad han tycker?

Tack och lov för att det finns människor som Hasse. Medlemmarna i Hasses förening ska vara glada över en engagerad styrelse!


 
92 2005-09-23 17:33 Bolina eller Ownit?

Jag vill understryka att Danne i sitt inlägg nedan skriver vad som behöver sägas i denna diskussion.

För precis så är det!

Den 19 föreningarna har sett till medlemmarnas bästa - inte bara prismässigt, vill jag poängtera - med de förutsättningar som finns.

Ownit är onekligen ett bra alternativ, och det är trist att Bolina-användarna ska behöva betala ett överpris för sin uppkoppling bara för att styrelserna inte kollat marknaden, och HSB inte velat ha en diskussion innan beslut.


 
93 2005-09-23 20:25 Nillaw

Så har du Tryggve åter gjort sin stämman hörd på dessa sidor... ömsom som Gustav eller något annat. Tråkigt att debatten här bara handlar om kritik mot Bolina av de som har valt något annat. Att Hasse utnyttjat sin ställning är ju alldeles solklart.
Nackdelen med anonymitet är att korkade inlägg som detta kan framföras. HSB är säkert tacksamma för att diskussionen saboteras av de som inte har vett att hålla inne med sina dumheter..
94 2005-09-24 02:54 Ang. Malin/Nillaw

Hoppas Bengt inte tar bort inlägg som från Malin/Nillaw bara för att de inte klarar att läsa innantill - varken regler eller inlägg.

Dessa anonyma inlägg befinner sig på en så låg nivå att men bara kan tycka det är roligt.

Det är lite synd att vissa vill förstöra debatter med personangrepp (f.a. de ej klarar att argumentera), men vi är glada att allt är så solklart för Malin/Nillaw.


 
95 2005-09-24 14:37 Lågt

Man skulle ju önska att vissa här var lite mer nyanserade i sina uttalanden, men jag tror de flesta förstår - med ledning av uttalanden i stil med att Hasse utnyttjat sin ställning, för så är det bara - att alla här kanske inte direkt kvalificerar sig för Mensa.

HSB borde skämmas öronen av sig för att ha förhandlat fram ett så dåligt bredbandsavtal för medlemmarna, men finns det ingen annan som vill diskutera frågan i sak i stället?


 
96 2005-09-24 16:17 Ingvar Andersson

Varför skall HSB skämmas? Det står var och en fritt att anta avtalet om man vill eller ej. Det lustiga och faktiskt väldigt onyanserat på dessa sidor är att de som valt annan leverantör konsekvent och alltid bara skjuter in sig på dåligt HSBs alternativ är. Jag tror inte detta och kan inte förstå varför endast ett fåtal debatterar ensidigt. Det tål att fundera över och det här med Hasses anställning talar sitt eget språk. Det är inte snyggt.
 
97 2005-09-24 17:09 Magnus

Tyvärr står det inte oss boende i Sundsfastigheter fritt. Alternativet ADSL är inget alternativ. Jag har svårt att förstå hur HSB i rådande bredbandskonkurrens väljer Telia med en månadskostnad på 275 kronor. En så stark part som HSB Malmö borde få ett ännu bättre avtal än en enskild förening. Telia är inte heller kända för att leda priskonkurrensen på något område.
 
98 2005-09-25 12:48 Lurad !!!

Jo, Ingvar, HSB borde skämmas av många anledningar, men främst av tre skäl.

1. För att HSB inte tillvaratagit medlemmarnas intresse i denna förhandling... och utan att lyssna på medlemmarna, där man utnyttjat sin maktposition för att lura medlemmarna via styrelserna.

2. För att medlemmarnas tvingas betala ett pris som ligger nästan dubbelt så högt som det borde göra, och med maximalt usla avtalsvillkor.

3. HSB:s ovilja att diskutera alla frågor idag.

Det går att riva upp avtal!


 
99 2005-09-25 12:51 Fritt ???

Ingvar,
du skriver att det står var och en fritt att anta avtalet eller ej.

Snälla, tänk efter lite här nu !


 
100 2005-09-25 12:57 Forum utan diskussion?

Ingvar,
du tycker att de som valt annan leverantör alltid bara riktar in sig på hur dåligt HSB:s alternativ är.

1. Ja, det är kanske därför de valt ett annat alternativ, eller vad tror du?

2. Detta är ett diskussionsforum. Får man inte ha åsikter i ett diskussionsforum? Eller du menar att man får bara ha åsikter som stämmer överens med vad HSB tycker?

3. Det står fritt för alla att argumentera i sak. Inte lätt för den som står på HSB:s sida när argument saknas.

4. HSB är tyst.


 
101 2005-09-25 13:03 Diskutera mera

Du tror inte HSB Bolina med Telia är ett dåligt alternativ ???

Men nu är det ju så att det är ett dåligt alternativ. Jag, och många med mig, kan ge tydliga, raka skäl till varför det är så. Men ingen vågar/kan argumentera FÖR Bolina.
Inte ens HSB !!!

Alla som har något "positivt" att säga om Bolina kan göra detta. Men ingen KAN tydligen göra detta. Alltså inte sakligt (bara via t.ex personangrepp). Men jag bemöter gärna allt som alla har att säga i denna fråga!


Precis! Det är ingen som stoppar någon från att säga positiva saker.

Det är bara vissa - som inte begriper sitt eget bästa - som tcker att man inte ska få kritisera en enväldiga HSB-organsiationen.
102 2005-09-25 13:08 Funderar...

Endast ett fåtal debatterar ensidigt???

Jag och några andra framför några få av våra argument. Ingen vill dock bemöta dessa (annat än med meningslösa personangrepp).

Ensidigheten du ser beror således på att ingen kan/vill bemöta de argument som framförs.

Det är inte så mycket att fundera över, tycker jag.

Det är bara att föra en saklig diskussion!

HSB skäms förmodligen så mycket redan att de aldrig kommer att ge sig in i en diskussion.


Tyvärr får man nog acceptera att det finns en kategori som inte har kapacitet att diskutera sakligt.
103 2005-09-25 13:18 Ensidigt

Ingvar, du och de få andra som ensidigt står på HSB:s sida (utan att ens vilja argumentera i sak), varför bemöter du/ni aldrig något som sägs här på ett sakligt sätt?

Du klagar på Hasses anställning trots att du fått all info som visar att det gått rätt till!

HSB, HSB:s ledningsgrupp och HSB:s representanter sitter i samtliga styrelser och påverkar, men när det finns EN enda liten person som inte är ensidigt pro-HSB så är detta inte rätt enligt dig!

Kan något bli mer ologiskt?


Ingvar Andersson bemöter i princip aldrig de argument som han får som svar på sina synpunkter. Ej heller här.

Frågan är hur någon kan klaga på att Hasse arbetar för en konkurrent till Telia med de förutsättningar som finns där HSB/Telia har en ställning som gör att de garanterat skulle bli fällda (pga ingen konkurrens) utan någon längre process i en EU-domstol!
104 2005-09-25 17:26 Gustav 2

Gustav 1 sluta nu med allt ditt tjat.
det måste väl för tusan finnas annat att läsa här än dina ensidiga inlägg som bara går ut på en sak.
Ett givande inlägg i debatten.

En sak? Och vilken sak är det?
105 2005-09-25 19:10 Fritt eller?

Jag tycker att Gustav kan fortsätta med sina inlägg för det är ju svar tidigare inlägg etc.
Eller man får inte svara?
 
106 2005-09-25 19:35 Gustav 2

Jo, men det blir så ensidigt och faktiskt i längden bara tjatigt. Det är samma person som hela tiden raljerar på sidorna, vilket kommer att medföra att ingen vill titta här längre. Gustav, Katten, fritt fram osv måste lida av ett oerhört behov av att få skriva på sidorna. Det inser alla och det tillför inte så mycket, faktiskt.
Intelligensnivån är inte alltid så hög som man skulle önska bland de som inte gör annat än att kritisera personerna bakom inläggen, i stället för att argumentera i sak.
107 2005-09-26 00:41 Fritt eller?

Kan förstå vad du menar men det är lite upp till vilken sida man är på gällande inläggen.
Jag tycker att han svarar nitiskt på inläggen bara.
 
108 2005-09-26 05:47 "Forumhuliganer"

Inläggen i stil med Gustav 2 är de som är ensidiga. Hade det funnits någon med förmåga att argumentera i sak, i stället för de (samma personer, med olika namn) som bara vill diskutera de som står bakom inläggen, så hade det kunnat bli intressant.

Ett tips till alla är att ignorera dessa inlägg. De är här bara för att störa. Förr eller senare tröttnar dessa "forumhuliganer", så att vi kanske kan få en givande diskussion i stället.


 
109 2005-09-26 05:58 TRE FRÅGOR TILL HSB !!!

I väntan på lite mer nyanserade inlägg där någon vill argumentera i sak har jag tre frågor till HSB.

Vågar HSB svara?

1. Är HSB medveten om att avgiften för bredband som medlemmarna betalar är orimligt hög?
Ett ärligt svar önskas!

2. Har HSB för avsikt att göra något åt de på tok för höga avgifterna, och i så fall vad och när?

3. HSB erkände att de gjort fel som inte lämnat ut avtal kund-HSB/Telia, och lovade att genast rätta upp detta. Så har ej skett. Varför? Vad är HSB rädd för?


Löftet (se inlägg med #33 här) för 1 månad och 10 dagar sedan hade Börje och HSB tydligen inte för avsikt att hålla.
110 2005-09-27 04:42 Tre frågor

Börje Nilsson, varför svarar du inte?
 
111 En annan fråga framöver kan vara;
Vilka skäl har HSB för att en förening ska välja HSB Bolina framför Ownit, med tanke på att uppkopplingen är ungf. dubbelt så dyr för medlemmarna med HSB:s bredbandslösning (oavsett att valet är gjort redan idag)?
Dvs vilka fördelar har HSB Bolina i jämförelsen med Ownit?

Vilka skäl har HSB för att föreningarna inte ska riva upp avtalet med HSB/Telia?
 
112 2005-09-28 01:40 Nikolaos Tziampazis

Man behöver inte vara speciellt begåvad för att förstå att vissa personer använder anslagstavlan och stämmorna för att driva fram sina egna personliga kampanjer mot HSB Malmö (eller snarare mot hela HSB rörelsen) utifrån sina egna ideologiska ställningstaganden och egen vinning. Dessa personer, Gustav1, Hasse mfl, kommer alltid att leta efter specifika frågor som HSB Malmö har, antigen i verkligheten eller i deras fantasi, hanterat fel. Syftet med deras agerande är inte att medverka till att kooperationen skall fungera bättre utan att HSB ska sluta existera som en kooperation. Det är självklart att kvaliteten på de tjänster som HSB Malmö erbjuder bör granskas kritiskt och diskuteras men i syfte att få en bättre fungerade kooperation inte att avskaffa den. De frågor som dessa personer har hakat upp sig på kan diskuteras i det oändliga och utifrån många olika perspektiv. Men det är ganska omöjligt att föra en diskussion för kooperationens bästa med personer som inte delar de kooperativa idéerna. Det som saknas både här och på stämmorna är en positiv diskussion som kan föra kooperationen framåt. Finns det några intresserade?

 
Härefter blir det svårt att plocka ut inlägg om bredband eftersom diskussionerna går in i varandra, men jag plockar ut några inlägg (där vissa innhåller referenser till inlägg som ej är med här).
113 2005-09-28 19:53 Frustrerad medlem

Jo, men oavsett om man vill definiera Bolina som en tjänst eller medlemsförmån så kan man vara missnöjd med hur hanteringen skötts, och man kan vara missnöjd med att medlemmarna än idag inte får svar på frågor om vad som gäller (t.ex. avtalet) och vad som kommer att gälla i framtiden.

Och man kan vara missnöjd med hur HSB behandlar sina medlemmar.

Svårt att diskutera generellt, bättre att beta av punkt för punkt.

Vad tycker du vi ägare kan göra om HSB Malmö inte lyssnar på oss?


 
114 2005-09-28 22:47 En konfunderad

Som jag ser det så är det idag inte fullmäktige eller HSB Malmös styrelse som styr utan det är tjänstemännen som har kontrollen.
HSB Malmös styrelse har inte varit handligskraftiga innan så att tjänstemännen har kunnat ta över.
Sen är där många i fullmäktige som är nickedockor och köper allt som sägs utan att ifrågasätta.
Ett exempel är på detta är något som är på tapeten här. (Bo-lina)Vem bestämmde att det skulle bli 2005 lösningen. Styrelse, medlemmara eller tjästemännen?

 
115 2005-09-29 13:09 Lögner & svek från HSB

Avtalet Bolina-kund är ett annat lysande exempel på ett problem.

Efter många klagomål lovar HSB till slut att lägga ut dessa avtal. Men sedan håller HSB inte sitt löfte.
HSB ljög för medlemmarna !!!

T.o.m idag så vägrar Bengt/HSB hårdnackat att informera om dessa avtal.

Om vi här struntar i skälen för varför HSB beter sig på detta sätt så är frågan hur kan medlemmarna acceptera en så usel behandling?

Och vad kan vi göra för att stoppa lögner och nonchalans mot medlemmarna från HSB?


 
116 2005-10-05 19:57 Magnus

Idag startar TDC ett bredbandskrig. Kommer Telia/Bolina att delta?

Läs mer

 
117 2005-10-06 13:58 Anders Svensson

Läs artikeln noga så ser ni att det gäller ADSL. Så det har inget med Bolina att göra. Förresten så surfar jag i min HSB förening nu med Ownit för 150 kr/mån för 10 Mbit/s. Det funkar flera gånger bättre än Bolina. Vill tacka min styrelse som valde Ownit istället.

 
118 2005-10-06 14:39 Henrik

Ja. Visst verkar det som att andra aktörer än HSB och Telia är det bästa för de boende. Min förening "Skansen" hade tidigare två aktörer som "priskrigade" i det dolda om de boende. HSB eller Bo-lina tyckte att det uppenbart var illojalt och försökte pressa ut den konkurerande leverantören ifrån huset. Jag tror att det var Rixtelecom. Rix hade en korrekt prisbild på 135kr/månaden.
Hur som så har nu Bo-lina lyckats med sin verksamhet och återigen fått ensamrätt till de boende. Suck...

 
119 2005-10-06 14:54 Hans

Jag är glad att vår förening har valt Bolina. Då kan vi from 2007 välja vem vi vill till Internet. Det kan inte bostadsrättsföreningar med Ownit utan de står där med sin rentvättade hals. Och vad är priset om drygt ett år? Säkert inte dyrare utan mycket billigare.

 
120 2005-10-06 15:18 Anders Svensson

Fram till 2007 kostar Bolina 275 kr/mån, sedan vet ni inte vad det kostar! Billigare, Dyrare???
Titta på MKB och deras öppna nät där 10 Mbit/s(HALV DUPLEX)kostar 255 kr/mån. Så en bra gissning skulle vara 250-300 kr/mån i ytterligare 5 år (2012). Undrar vems hals som är renast?!

 
121 2005-10-06 16:00 Henrik

Ni måste fått det lite fel för Er! Eller vet Ni inte om hur avtalet är skrivet! Det står att HSB Bolina har ensamrätt till fastighets och områdesnätet. Så ni kan göra NADA!!! Det är upp till HSB centralt att bestämma för /åt Er och ni kan inte överhuvudtaget göra något åt det. Detta trots att föreningen betalt för hela nätet inom brf.

 
122 2005-10-06 16:18 Erik

Är det sant att HSB Bolina har ensamrätt till fastighetsnätet???

Det är ju hemskt !!!

Så vid varje steg i utvecklingen där fastighetsnätet måste användas (t.ex. dig.tv via bredband, tvättstugebokning, porttelefoni, etc) så ska alltså Bolina/Tela roffa åt sig en del av kakan och bestämma utformning!!!

SANSLÖST OCH HELT OACCEPTABELT !!!!


 
123 2005-10-06 16:25 Lasse

Ni som upprepar att det är så bra med Bolina ngn gång i framtiden (ingen kan säga detta idag) eftersom det då kanske blir flera operatörer och kanske billigare.

Det finns absolut inget som säger att det blir billigare!

Hur många medlemmar eller styrelser har sett vilka avtal HSB/Telia kommer att teckna med leverantörerna? HSB/Telias avtal kan mycket väl dra upp priserna i stället !

Detta måste alla inse !


 
124 2005-10-06 22:10 Eric Olsson

Många föreningar har ju gått ur Bolina avtalet och använt nätet så fler leverantörer kna komma in förutom telia tex Bredband2 detta är ngt fler föreningar borde göra!

 
125 2005-10-06 23:10 Henrik

Exakt.... Föreningarna som nu har skrivit under avtalet kan inget göra... utan de sitter nu helt i "HSBs händer" gällande aktörer, tjänster och även prisbilden. Det pratas ofta om att HSB skall ses som ett kooperativt boende där de skall verka för delägarens intresse. Ibland så kan man bara undra vems intresse det är av att låsa föreningarna så hårt och så länge till enbart ett KANSKE billigare och KANSKE fler aktörer. En tanke jag hoppas att någon vill svara på!

 
126 2005-10-06 23:29 Henrik

Ett exempel på Telias makt bakom kulisserna är IP-telefonin. Ställ Er frågan. Vem förlorar mest på att Vi boende konverterar vårt fasta telefon nummer till IP-telefoni. JO Telia.. Varför har inte Bo-Lina informerat om att IP-telefoni fungerar? Någon reklam om att det skulle fungera har de sannerligen inte gjort. Varför? Jag har använt Rixtelecoms IP-telefonidosa de senaste två åren och det fungerar perfekt. Varför har inte den informationen förmedlats till övriga medlemmar?(Gled lite från ämnet)

Läs mer

 
127 2005-10-07 00:22 Nikolaos Tziampazis

Åter igen har drevet om Bolina satt igång. I olika inlägg tas upp begränsade aspekter kring bredbandsoperatörer och för det mesta utan att klargöra vad man pratar om. 10 Mbps ja visst, men halv duplex eller full duplex, garanterade 10Mbps eller upp till? osv. Jag har Bolina och är i stort nöjd med det. Det finns brister i informationen från HSB Malmö och Bolina är kanske inte tillfredställande till 100% men inget annat alternativ har övertygat mig att det är bättre.

 
128 2005-10-07 10:51 Johan

>>> Nikolaos
Jag förstår att du är nöjd med Bo-lina och jag tror alla är nöjda med men det som det mest är uppe här är prisbilden och vad man får. Varför betala ett sådant högt pris fram till det operatörsneutrala nätet startar? Sen vet man inte hur prisbilden blir när andra kommer in. Svedala, Solna,MKB mm ligger det runt 250:- i månaden för en 10. Så det lär ju inte ligga under det i HSB:s neutrala heller. Men tiden får utvisa.

 
129 2005-10-07 10:53 Johan

Jag tycker att HSB borde syssla med bättre upphandlingar så att vi boende spara pengar samt att värdet höjs att bo i en HSB lägenhet.

 
130 2005-10-07 11:20 Daniel O

Men frågan är varför HSB som nu skall bevaka föreingarnas o medlemmarnas intresse fråntar just dessa från ALLA val möljigheter gällande sitt fasta nät för leveranser av tjänster så som Internet och fastighetsövervakning. Jag tror inte att HSBs anställda är helt inkompetenta så jag tror att det finns detaljer som inte redovisas för Oss!

 
131 2005-10-07 11:35 Henrik

Att prisbilden är så hög som den nu är skall du nog inte enbart skylla på Telia. HSB tar säkert ut sin del av kakan oxå. :) De har klart tittat på vad ADSL kostar och lagt sig aningen under det! Vad tror Ni övriga här inne? Vad får Telia? å Vad tar HSB?

 
132 2005-10-07 11:52 Anders Svensson

>>> Henrik
Jag är rätt insatt i detta eftersom jag satt med i gruppen som tog fram detta avtal, dock har jag nu slutat på HSB och kan därför uttala mig om detta. HSB får 100 kr av de 275 och Telia resten.

 
133 2005-10-07 12:34 Henrik

--> Anders

Trevligt att du är insatt i avtalet med Telia gällande Internet leveranserna. Men är det som du skriver officell information? Jag är också väl insatt i avtalet, dock främst mellan föreningarna och Bo-Lina som vi pratade mycket om innan. (Ensamrätten till fastighetsnätet mm) Jag har hjälpt vissa föreningar att få bättre avtal med Bo-Lina än det som skickats ut. De berörda föreningarna är ålagda med munkavel i samband med att det nya "bättre" avtalet undertecknades..


 
134 2005-10-07 12:47 Anna i Brf Ida

Varför har vissa föreningar fått bättre avtal än andra föreningar gällande Bolina?
Vår förening vill också ha det bättre avtalet !!!!!
Jag påkallar alla föreningar som fått ursprungsavtalet att ringa Greg för att få ett bättre avtal!
AGERA NU!!!!!

 
135 2005-10-07 13:09 Johan

Kommer alltid att vara olikheter mellan de olika föreningarna.
Det kommer man aldrig ifrån vilket område det än är.

 
136 2005-10-07 14:45 Daniel O

Vadå skillnader! Alla föreningarna skall väl behandlas på likvärdigt sätt! De har väl samtliga samma anknytning till HSB. Så "EN för ALLA,,, ALLA för EN" Eller hur var det? :)

Ja Greg är ansvarig. Kanske något för våra förtroendevalda att ta upp på nästa HSB stämma!


 
137 2005-10-07 15:35 med-lem

Snacka om ett sk flame bait! Möjligt att brf´erna har fått små ändringar i avtalen, men knappast något som skulle göra dem mer fördelaktiga! Kul att se hur folk DIREKT nappar på påståendet med... Tagga ner!

 
138 2005-10-07 19:19 Henrik

--> Med-lem

Alltså vet man inget så skall man heller inte heller utrycka sig. Vilket jag verkligen anser att du inte gör. Jag har sett avtalen och det är väldigt stora skillnader i dem. Bland annat bindningstiden för föreningen...

Så har du inget sakligt att framföra så är det bättre att inte säga något alls!


 
139 2005-10-09 10:11 Daniel O

Med tanke på --> 2005-10-07 11:52 Anders Svensson..

Tja där kom det som jag väntade på!

Det innebär att med de ca 30.000 uppkopplade HSB medlemmarna som finns idag så tjänar HSB över 36Miljoner kronor på Oss! Ja Dig och Mig! Jag kan knappast kalla det för kooperativt. Vad får vi för det? Att de vill ha lite för administration. Men fan vi skall väl inte betala Hela HSB Malmös organisation!!! Eller?

HSB värnar inte om oss som medlemmar utan gör saker enbart för egen vinning!!!


 
140 2005-10-09 12:04 Johan

Klart Att HSB tjänar pengar på oss.
Men det är upp till oss att fastslå inom vilka områden de skall gå med vinst samt hur mycket.
Idag är det bara röda siffror överallt utom i Sundsfastigheter.
Men så blir det lätt när man inte rensar bort dödslasten och satsar på fel projekt.
Vad jag förstår så har det effektiviserats en del men det lär behövas ännu mer. Vi som bor i HSB skall till viss mån finansiera kostnaderna men idag ger vi dem alldeles förmycket av vårt kapital.

 
141 2005-10-09 21:20 Henrik

Hur vi än vrider och vänder på det så är faktum det att:

1) Vissa föreningar fick ett bättre huvudavtal med kortare bindningstid. Detta då de inte accpeterat det avtal som först presenterades.

2) HSB tjänar 36Miljoner kr på Bo-Linan. Visst måste de ta ut en "administrativ" avgift. Frågan nu vad som är rimligt!


 
142 2005-10-09 23:22 ingvar Anderson

Henrik, vissa föreningar fick ett avtal med kortare bindningstid, tre år, där priset kan höjas med en månads varsel och där du är bunden till samma leverantör under hela tiden. Andra fick ett avtal med längre bindningstid, men är bara budna till leverantören under ett år. Därefter kan de välja vilken leverantör som helst. "Vinsten" av de "andras" avtal kommer hela HSB till del, även de som valde något annat. Snacka om medlemsnytta.

 
143 2005-10-09 23:26 Ingvar Anderson

Om "HSB" tjänar på en affär kommer det alla medlemmar till gagn på ett eller annat sätt. Så om HSB nu tjänar 36 miljoner kommer det alla medlemmar till del, till skillnad från om en förening som valt annan leverantör skulle tjäna något, då kommer det endast den föreningen till del. Förvisso bra (kanske) men det gagnar inte ett kooperativt tänk.

 
144 2005-10-10 05:27 Patrik

Ownits avtal har kortare bindningstid, men binder upp föreningen till en och samma leverantör. Det stämmer också att de kan höja priset med en månads uppsägning.

 
145 2005-10-10 08:46 Mikael Karlsson

>>>>Patrik
3 årigt avtal är det med föreningen.
Och det är rätt att då har de ensamrätten till Lan-nätet.
Under det 3 åriga avtalet så är där prisgaranti så höja priset funkar inte riktigt som du säger.

 
146 2005-10-10 10:16 Daniel O

--> Mikael Karlsson

Angående ensamrätt till Fastighetsnätet. I det huvudavtal som de flesta i blindo skrev på från HSB Malmö står det klart skrivet att från underskrift tills 2011 skall HSB ensamt ha rätten till HELA fastighetsnätet. Dvs att ansluta egen utrustning och utnyttja lediga svartfiber, som dragen i fastigheten är INTE tillåtet. Trots att föreningen betalt för installationen engång! HSBs motivering till denna avtalstext är mystisk. Gissar dock på HSB vill tjäna pengar även här!


 
147 2005-10-10 10:21 Micke

>> Daniel
Jag svarade Patrik gällande Ownits avtal som han hade lite fel i.
HSB avtal känner jag till sedan tidigare.
Min personliga tanke för det har jag redan redovisat här på tavlan.

 
148 2005-10-10 17:20 med-lem

För att jag, och säkerligen fler, ska kunna tro på att vissa föreningar har fått bättre avtal så vill jag veta vilka föreningar det gäller och exakt vad som skiljer deras avtal från vårt avtal!
Jag är trött på att någon, som känner någon, som har en kompis vars kusin är jäkligt insatt i vad som händer inne på HSB!

 
149 2005-10-10 19:10 Gustav

Om du vill veta vilka dessa föreningar är, varför inte ställa frågan direkt till HSB?

HSB verkar ha slutat svara på frågor här, men om du ringer HSB så blir det genast lite svårare att ignorera frågan.

Så kan du kanske informera oss andra i detta forum om svaret du fick?


 
150 2005-10-10 21:09 Henrik - administrator@rixmail.se

EXAKT!

Titta på den lilla länken som jag bifogade:) Intressant läsning! Jag funderar på även att publicera avtalen, Detta då vi inte skrev under dem så enligt mig inte hemliga.

Vad säger ni?

Vi som engagerar Oss försöker HSB enkelt ignorera och få oss att tappa drivkraften och orken!

Läs mer


 
151 2005-10-11 01:40 John

-->Ingvar. Jag förstår inte ditt resonemang om att du tycker det är bra att HSB plockar 36 milj. kr/år från medlemmarna... som sedan bara går till felsatsningar och fallskärmsavtal. Vad har det med kooperation att göra? Jag ser bara att pengar går TILL HSB. Ser du någonsin några pengar FRÅN HSB till dig?

 
152 2005-10-11 02:13 John

Jo, det var verkligen intressant läsning om Skansens problem med HSB/Telia. Ingen flexibilitet där inte, och från vad man kan läsa i SKD så springer alla på HSB och gömmer sig i garderoben (precis som här) när någon vill ställa frågor om bredbandet. Ser fram emot att du publicerar avtalen !!!
 
 
Efter detta datum och fram till när HSB stängde ner anslagstavlan (051022?), pga att sanningen började komma fram, har jag tyvärr ingen kopia av inläggen.
     
Turning Torso
HSB Malmös högkvarter
Byggt av medlemmarnas pengar
hotpot.se/forum


Tipsa en vän

NYTT - FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
(senaste inlägg)


Sök på denna sajt om bostadsrätter.
Relevans Datum

  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
BoRevision - en fara för din förening
  Certifiering av bostadsrätt
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse
  Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Valberedning
 
Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Hur en årsstämma kan gå till
 
Arbetsordning för styrelse
Exempel på protokoll från årsmöte
 
Information till medlemmarna
Justering av ovanstående protokoll
 
Svarar styrelsen på skrivelser?
Exempel på motioner till ett årsmöte
  DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Fler motioner
  DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Färdiga motioner
 
SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation
 
SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
Byte av stamrör
 
Vad är HSB bra för?
Vem ansvarar för vad?
  HSB Bolina - bredband
Vad gäller avseende p-plats?
 
Föreningar som censurerar bort kritik
HSB Malmös forum
 
HSB Malmös nerstängda forum
Länkar till lagar och föreskrifter  
Länkar till bostadsrättsföreningar
Vicevärdens uppgifter
 
HSB Malmö skandalen
Årsredovisningen
 
Vår Bostad
Exempel på hur medlemmar behandlas
 
HSB Riksförbund
Styrelsen varnar !!!
 
Dagordning - lagbrott
Budord för styrelsen
 
Färdiga motioner, del 2
Vad får styrelsen besluta om?
 
Vilka är de ansvariga?
Vad gäller avseende vattenledningsskada?
 

Om boendet i en brf
HSB Malmös forum
HSB Bolina - bredband

Riksbyggen
Se länkar ovan

Bredband / ADSL - Sanningen om Sveriges internetleverantörer !


© 2009 - Uppdaterad 2012-12-20