Faktabanken, innehållsförteckning

Forum för alla i bostadsrätt

Här listas alla ämnen/trådar i Faktabanken sorterat på ämnen som hör ihop.

STÖRNINGAR I BRF
Störningar i bostadsrätt - 26076->32947

Vad lagen säger om störningar och styrelsens skyldigheter? - 5933->7322

Störningar och Vanvård - 4443->5189

Grannar som stör och hotar - 3720->4500

Att äga sin lägenhet - nya lagstadgade problem - störningar - 2523->2916


ANDRAHANDSUTHYRNING I BRF
Andrahandsuthyrning - 15428->19907

Otillåten andrahandsupplåtelse - 1962->2387

Policy för tillstånd till andrahandsupplåtelse i brf - 627->1116


AVGIFTER I BRF
Överlåtelse- och pantsättningsavgift - 13759->18873
Moms
Pantsättning bostadsrätt, allmänt
Avgifter till bostadsrättsföreningen
• Överlåtelseavgift
• Pantsättningsavgift
• Prisbasbelopp
Övriga avgifter
• Insats
• Upplåtelseavgift
• Årsavgift

Avgift och insats - 13477->16721
Avgift och insats i brf
Övriga avgifter
Servicetjänster som inte är kopplade till Brl
Självförvaltning
Boendeservice i äldreföreningar
AVGIFTER TILL FÖRENINGEN
Vilka kostnader ska betalas via årsavgiften?
Kostnad för kabel-tv och internet
Dröjsmålsränta
Betalningspåminnelse
Inkassokostnad
Hur betalning sker
Deponering vid länsstyrelsen
Bostadsrättshavares återvinningsfrist
• Tidsfrist
• När är nyttjanderätten återvunnen?
• Vad ska underrättelsen innehålla?
• Delge underrättelsen
Definition av olika avgifter i en bostadsrättsförening
• Vad är insats och grundavgift?
• Vad är årsavgift?
• Vad är upplåtelseavgift?
• Vad är överlåtelseavgift?
• Vad är pantsättningsavgift?

Medlemsförteckning och lägenhetsförteckning
Avgifter, allmänt
FRÅGOR OCH SVAR OM AVGIFTER I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR
1. Hur sätts avgiften för lägenhet och hur får man rätt på felaktig avgift?
2. Vad baseras avgiften på i bostadsrätter?
3. Har föreningen rätt att kräva ersättning för obetalda månadsavgifter?
4. Ersättning för att inte ha kunnat vistas i brandskadad lägenhet
5. Ersättning för men och hinder i nyttjanderätten
6. Avgift för ostädad tvättstuga
7. Styrelsen hotar med höjda avgifter om inte sopnedkast stängs
8. Städdag - 500 kr i avgift för den som inte deltar
9. Hur köpa vindsutrymme om styrelsen nekar detta?

Sen betalning av avgift - 4204->5147
Förverkande vid försenad betalning av insats eller upplåtelseavgift
Dröjsmål med årsavgift
Dröjsmålsränta
Återvinning vid sjukdom
Rättelse innan uppsägning
Upprepade dröjsmål med betalning av årsavgifterna
Obetald avgift en vecka – lägenheten är förverkad
• Årsavgiften
• Förverkande och uppsägning
• Återvinningsfrist
Betalningspåminnelser och amorteringsplaner
Betalningsförsening

Väsentlig avgiftshöjning i en brf - 2321->2784

Nedsättning av avgiften i en brf - 2312->3009

Vem ansvarar för betalning av avgifterna? - 933->1127


KAPITALTILLSKOTT, INSATSHÖJNING, FÖRÄNDRING AV INSATS
Ändring av insats - 1418->1745

Kapitaltillskott och insatshöjning i brf - 109->1373
INSATSHÖJNING
Ta över föreningens lån
1. Vad är en insatshöjning?
2. Vad menas med insats?
3. Vad är det för mening med insatshöjning?
4. Varför ska jag betala mer för något jag redan äger?
5. Hur påverkar insatshöjningen bostadsrättsföreningen?
6. När är det lämpligt att använda insatshöjning?
7. Hur påverkas bostadsrätternas värde av insatshöjning?
8. Hur går beslut om insatshöjning till?
9. Vem bestämmer om insatshöjning?
10. Vad kontollerar hyresnämnden?
11. Vad händer om någon medlem inte vill vara med?
12. I vår förening vill några medlemmar skjuta till mer pengar, andra vill bidra med lägre andelar, vissa vill helt avstå. Går det ändå att göra en insatshöjning?
13. I vår förening sa stämman nej till friköp av våra friliggande hus för att det skulle försvaga bostadsrätten. Hur påverkar insatshöjningen bostadsrätten?
14. Klarar vi av att genomföra insatshöjningen utan konsulter?
15. Hur mycket lägre blir boendekostnaderna efter en insatshöjning?
16. Hur mycket sparar den enskilde medlemmen?
17. Hur bokförs insatshöjningen?
18. Om räntorna stiger kraftigt, hur klarar medlemmarna det?
19. Hur påverkar insatshöjningen värdet på lägenheten?
20. Tillkommer extraskatt om vår förening gör så här?
21. Finns det risk att skatteregler ändras så insatshöjningen blir en nackdel?
22. Om en medlem inte vill ta eller få lån på banken, vad händer då?
23. Hur fungerar det, vad blir boendekostnaderna för dem som tar ett lån?
24. Hur sätter man räntan på reversskulden?
25. Ska reversskulden amorteras?
26. Om en medlem tagit ett anståndslån, kan det övergå till en ny ägare om lägenhet säljs?
27. Varför är reversräntan inte avdragsgill?
28. Hur många reverslåntagare kan föreningen bevilja?
29. Gäller den legala panträtten även för ett sådant lån?
30. Ska alla medlemmar bidra med lika mycket?
31. I vår förening har vi olika andelstal för ägarandelar (insatserna) och för fördelning av avgifterna. Går det att göra en rättvis insatshöjning då?
32. Finns det någon övre eller undre gräns för hur stora insatshöjningar föreningen kan göra?
33. Varför är inte alla positiva till insatshöjning?
34. Alla kan ju inte få lån?
35. Påverkas medlemmarnas utrymme för att ta andra lån?
36. När är det olämpligt att göra en insatshöjning?
37. Finns det alternativ till insatshöjning som ger samma effekter för brf/medlemmar?
38. Regleras insatshöjningar i lag?

INSATSNEDSÄTTNING
KAPITALTILLSKOTT
39. Vad är det för skillnad på kapitaltillskott jämfört med insatshöjning?
40. Strimlade lån - definition
Insatshöjning i brf - exempel

ANDELSTAL OCH MÄTNING BOSTADSYTA
Andelstal i brf - 8483->11113
Vilka kostnader ska betalas via årsavgiften
Insats som fördelningsgrund
Andelstal som fördelningsgrund
Dubbla andelstal
Om andelstal i normalstadgarna
Hur beräknar man andelstal i en brf?
Var hittar jag lägenheternas andelstal i min förening?
Beräkning av andelstal i bostadsrättsförening
Andra beräkningsgrunder för andelstal
Fördel att använda annan beräkningsgrund
Ändring av andelstal - Hur ändrar man andelstalet?

Ändra andelstal i brf - När är det möjligt/lämpligt med omfördelning av andelstal? - 55->1154
Varning för ommätning och ändrade andelstal, enligt SBC... men varför?
Lägenhetsyta

Hur mäter man bostadsytan? - 5335->7056
SÅ HÄR MÄTER DU YTAN I DIN BOSTAD
Skillnad mellan yta och area
Skillnad mellan "småhus" och "lägenhet"
Huvudregel
Uppdelning av arean på boarea och biarea
Våningsplan ovan mark
Sluttningsvåning i småhus
Källarvåning

MÄTREGLER
• Innerväggar
• Omslutande väggar
• Schakt, skorstensstock, pelare mm
• Fönsterbänkar och värmeelement
• Öppen spis och kakelugn
• Trappa
• Förråd med ingång inifrån bostaden
• Förråd med ingång utanför bostaden
• Köks- och badrumsinredning och garderober
• Snedtak
Rätt bostadsyta enligt regelverket

Varför är det viktigt att bostadsytan mäts på rätt sätt?

ÖVERLÅTELSE, KÖP AV BOSTADSRÄTT, MÄKLARE, MEDLEMSKAP
Förvärv av bostadsrätt - Köpa bostadsrätt - 13199->16386
Förvärv av bostadsrätt - Försäljning av bostadsrätt
Överlåtelseavtal
Formkrav för överlåtelse av bostadsrätt
Ogiltig överlåtelse
Medlemskap krav för att bli bostadsrättshavare
Upplåtelseavtal
Förhandsavtal
  Allmänt om förhandsavtal
  Formella krav
  Till avtalet ska fogas en kostnadskalkyl
  Vissa krav gäller vid förskott
  Straffbart ta emot förskott i strid mot bestämmelserna
  Rätt till medlemskap
  Förbud för överlåtelse av förhandsavtal
  Kan en förhandstecknare frånträda ett förhandsavtal?
  Kan en bostadsrättsförening frånträda ett förhandsavtal?
Bodelning, arv, testamente
  Bodelning
  Bodelningsförrättare och bodelningsavtal
  God man
  Vad krävs av en god man vid övergång av bostadsrätt?
  Förvaltare enligt föräldrabalken
  Arv och testamente
  Omyndigt barns förvärv av bostadsrätt
Hur många bostadsrätter kan man köpa i samma förening / olika bostadsrättsföreningar?
LEGAL PANTRÄTT
  Föreningens säkerhet för obetalda avgifter
  Om en säljare har kvar skulder till föreningen efter försäljningen
PANTSÄTTNING
Inga pantbrev på bostadsrätt
Ingen lagfart på en bostadsrätt
Pantsätta bostadsrätt
Räntesats för lån till bostadsrätt
FRÅGOR OCH SVAR VID KÖP/FÖRSÄLJNING/BYTE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET
1. Köp - överlåta bostadsrätt, medlemskap, mäklare
Pantsättning av bostadsrätt
2. Köp - bostadsrätt överlåtelse, pris
3. Köpa flera bostadsrätter i samma förening
4. Gåvoskatt vid byte av bostadsrätt mellan varandra
5. Byta bostadsrätt mot hyresrätt
6. Byte från bostadsrätt till hyresrätt, pris - Köpekontrakt
7. Överlåtelseavgift och pantsättningsavgift
8. Två pantavgifter - bostadsrätt pantsatt
9. Säljaren debiteras kreditupplysning för köparen
10. Ska föreningen besiktiga lägenheten när den säljs?
11. Om lägenhetens yta visar sig mindre vid mätning - takhöjd, mäklare
12. Yta - ingår förråd i boytan?
13. Prisavdrag om lägenhet är mindre än vad som uppgavs?
14. Terass ingick i boyta, kan priset för bostadsrätten sänkas?
15. Slutbesiktning och reklamation - Skadestånd för att fel inte åtgärdas?
16. Städning av nyköpt lägenhet
17. Vad innebär "medlåntagare" - lån, ägandeförhållande
18. Mäklare hävdade att föreningen hade god ekonomi, var inte sant! - Mäklarens ansvar
19. Mäklaren använder köpt lägenhet i reklamsyfte
20. Ägarförhållande - Blir bostadsrätten pojkvännens egendom om han flyttar in?
21. Samboavtal
22. Ägarförhållande - Hur delas lägenhet om parterna betalat olika mycket?
23. Delat ägarskap
24. Samägande
25. Ärvd bostadsrätt
26. Gåva av bostadsrätt
27. Minderårig bostadsrättshavare
28. Rätt att kräva del av försäljning efter 10 år?


Överlåtelse, övergång av bostadsrätt - 13170->16256
Överlåtelse - Övergång av bostadsrätt
Ogiltig överlåtelse
Köpares tillträde till lägenheten
Pantsättning
Särskilda regler vid tvångsförsäljning
Undantag från kravet på medlemskap för juridiska personer
Samtycke krävs till ytterligare förvärv av bostadslägenhet
Hur ska en juridisk person använda sin bostadslägenhet?
Makes och sambos samtycke vid överlåtelse
Bodelning, arv och testamente
Bodelning
Bodelningsförrättare och bodelningsavtal
God man
Vad krävs av en god man vid övergång av bostadsrätt?
Förvaltare enligt föräldrabalken
Arv och Testamente
Överlåtelseavgift
Dödsbo
Vad gör jag när någon av mina närmaste avlider?
  Dödsbo
  Vad är det för handlingar som kan behövas?
  Bouppteckning
  Dödsboanmälan
  Bodelningsavtal
  Arvsskifte
  Testamente


Överlåtelse, förvärv av bostadsrätt - 10738->13533
Upplåtelse av bostadsrätt
Exempel på upplåtelseavtal
Ge bort bostadsrätt som gåva (utan ersättning)
Överlåtelseavgift
Pantsättningsavgift
Moms
Förslag överlåtelserutin
Förslag tillsynsrutin - Tillsyn av föreningens egendom i samband med överlåtelse
Optionsavtal
Överlåtelseavtal
Upplåtelseavtal
Andra avtal vid nyproduktion
• Förhandsavtal
• Intresseanmälan, bokningsavtal, eller liknande
Vad säger lagen om föreningens rätt att neka medlemskap i bostadsrättsföreningen?
• Rätt till medlemskap vid upplåtelse av bostadsrätt
• Rätt till överprövning av frågan om inträde

Undersöknings- och upplysningsplikt för bostadsrätt - Dolda fel - 2623->8904
Undersökningsplikt
Befintligt skick
Upplysningsplikt
Avhjälpanderätt
Dolda fel
Tvåårigt ansvar
Lyft på mattorna
Vad lämnas i lägenheten?
Fel i proportion till lägenhetens ålder
Köplagen
Dolda fel, frågor och svar
1. Har säljaren upplysningsplikt om detta och kan jag kräva ersättning, häva köp?
2. Vad räknas som dolt fel?
3. Köparens åtgärder vid dolt fel i bostadsrätt
4. Fel i lägenheten vid köp av bostadsrätt mellan privatpersoner
5. Åberopa fel (öppen spis) i bostadsrätt gentemot säljare och mäklare
6. Hävning av bostadsrättsköp
7. Fel i bostadsrätt. Undersökningsplikt
8. Fel i bostadsrätt - Inget bredband
9. Fel i bostadsrätt - Fel avgift
10. Dolt fel i bostadsrätt - Badrum
11. Undersökningsplikt vid köp av bostadsrätt
12. Fel vid köp av bostadsrätt - ventilation
13. Säljarens ansvar för meddelanden lämnade innan köp av bostadsrätt
14. Fel i objektsbeskrivning för bostadsrätt
15. Hävning av försäljning av bostadsrätt p.g.a. dröjsmål
16. Ersättning för fel i bostadsrätt - utbytt toastol
17. Dolda fel vid försäljning av bostadsrätt
18. Felaktigt köpeobjekt (bostadsrätt) har sålts vidare
19. Ansvarsfråga angående fel vid köp av lägenhet

VAD ÄR DOLT FEL I BOSTADSRÄTT?
• Som köpare har du en långtgående undersökningsplikt
• Har fastigheten avvikit från vad du som köpare rimligtvis kan förvänta dig?
• Exempel
• Borde du som köpare ha upptäckt felet vid en noggrann undersökning?
• Besiktningsmannen utför den noggranna undersökningen
• Besiktningsprotokollet
• Obesiktigade delar av huset
• Ersättning vid dolt fel
• Om din säljare har tecknat en Säljarförsäkring
• Anmäla en skada till din säljare
• Hur man utreder om ett fel är dolt

Uppgifter till mäklare - ->663
Uppgifter till mäklare från styrelse och bostadsrättshavare
Mäklarlagen
Årsredovisningen
Vem äger bostadsrätten, är bostadsrätten pantsatt?
Utdrag ur lägenhetsförteckningen
Obetalda avgifter eller andra skulder till förening?
Lägenhetens yta?
Otillåtna ändringar i bostadsrätt?
Ombyggd vind?
Framtiden i föreningen - underhållsplan; stambyte, avgiftshöjning, etc
Frågeformulär från mäklare
Mäklarens skyldigheter gentemot köparen
Beskrivning av objektet
Mäklarens upplysningsplikt
Köparens undersökningsplikt
• Mäklarens information om köparens undersökningsplikt
• Mäklarens intag
• Säljarens uppgifter
• Säljarens ansvar för utfästelser
• Mäklarens information om fel
• Besiktning – en byggnadsteknisk undersökning
• Överlåtelseförsäkring

Bostadens storlek
• Standard för hur man mäter area
• Uppgifter om bostadens storlek
• Säljarens uppgift om bostadens storlek
• Mätning före överlåtelsen
• Mäklarens kompletterande uppgifter om bostadens storlek
• Cirkauppgifter och uppskattade uppgifter

Policy för prövning av medlemskap i brf - 827->1548
Policy för prövning av medlemskap i bostadsrättsförening, mall
Medlemsprövning i brf
Hyresnämnden - Prövning av medlemskap
Ogiltiga skäl för att neka medlemskap
Juridisk person som medlem i bostadsrättsföreningen

UNDERHÅLL BOSTADSRÄTT, ANSVARSFÖRDELNING, FÖRÄNDRING LGH
Brandvarnare i bostadsrätt - 4813->6101

Sprickor i vägg och golv - 3681->4448

Underhåll av bostadsrätt - 3276->4010
Underhåll i bostadsrättsförening
Bristande underhåll - Bostadsrättsföreningen
Bristande underhåll - Bostadsrättshavaren
Ny bostadsrättshavare upptäcker gammal skada
Bostadsrättshavarens underhållsansvar
Gränsdragningsproblem
Bostadsrättshavarens ansvar för ohyra
Bostadsrättshavarens underhållsskyldighet kan inte omfatta annat än den egna lägenheten
Besiktning av bostadsrättslägenheten ( = tillsyn av lgh)
Tillsynsprotokoll
Förändring av lägenheten
• Bostadsrättshavaren vill ändra lägenheten
• När föreningen lämnar tillstånd
• Väsentlig förändring av fastigheten i övrigt
• Föreningen vill ändra i lägenheten

BYGGLOV
• Dyrt att inte följa bygglov
Skada på annans egendom
• Ansvar för skador på föreningens fastighet eller annan bostadsrättshavares lägenhet
• Olyckshändelse
• Ansvar för följdskador
Bostadsrättsföreningen övertar i vissa fall inre underhåll
• Underhålls- eller ombyggnadsåtgärder
Stambyte
Dörrar och fönster till bostadsrätt
Fonder
• Inre fonden

1. Vem ansvarar för läckage på golv från element?
2. Vem ansvarar för toalett som föreningen försett bostadsrättshavare med?
3. Vem ansvarar för om det inte är tillräckligt vattentryck i lägenheten?
Tätning av rökkanaler
Trivselbrasor
Bostadsrättsföreningens ansvar

Nycklar och lås i bostadsrätt - 2422->3830

Bostadsrättsförenings ansvar efter tillträdet, underhåll - 2284->2602

Bostadsrättsförenings ansvar vid tillträdet, underhåll - 1393->1694

Förändring av en lägenhet - 1371->1690
Ändring i lägenhet
Sammanslagning av lägenheter / Göra om två lägenheter till en
Ändring utanför lägenhet i brf
Ändring på mark upplåten med bostadsrätt

Policy vid ombyggnad av lägenheter i brf - 770->1264

Tillstånd för ändring av lägenhet i brf - blankett, exempel - ->302Vind, bygga om råvind till lägenhet - ->645
Varför inreda vinden i en brf?
Metod för ombyggnad av råvind
Vad är en råvind värd per kvm?
Processen vid ombyggnad av råvindBostadsanpassning i brf - ->484
Vem fattar beslut om bostadsanpassning i brf?
Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag
• Bostadsanpassningsbidrag
• Bidrag till återställning av anpassade bostäderBrännbart i trapphus - ->464
Brännbart i trapphus till bostadsrättsförening
Ställ inget brännbart i trapphuset!
Checklista: Minska risken för anlagd brand
Lagen till skydd mot olyckor
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

VATTENLEDNINGSSKADA OCH VATTENSKADA I BOSTADSRÄTT
Vad är "Vattenledningsskada"? - Prövning av HD - 1894->2455
Vad definieras som stammar?
Vem ska betala - Vad täcker de olika försäkringarna?
Medlem ansvarig endast för den egna lägenheten, men med två undantag
Åldersavdrag
Vad täcker bostadsrättsförsäkringen?
Skyldighet till skadestånd för det som föreningen ansvarar för
Bevisbördan ligger på den som kräver skadestånd
Vikten av bostadsrättstillägg
För att skadeståndsskyldighet ska gälla måste föreningen framställa krav mot medlemmen
Skada regleras i första hand mot fastighetsförsäkringen
Skadeståndskrav på maximalt föreningens självrisk
Kollektiv bostadsrättsförsäkring
Föreningens åtaganden vid skada

Hur hanteras en vattenskada i en bostadsrätt? - 1789->2798
Så hanteras en vattenskada - När en vattenskada inträffar
Innebörden av underhållsansvaret
Undersökning, Utrivning och Upptorkning
Vem ansvarar för att återställa ytskikten?
Om någon varit vållande
Särskilda regler vid vattenledningsskada

Vattenskada & vattenledningsskada - underhållsansvar & skada/skadereglering - 81->742
Underhållsansvar tappvattenledningar och åldersavdrag
Vattenledningsskada orsakad av vårdslöshet/försumlighet
Läckage från annat än tappvattenledningar
Huvudregeln
Bostadsrättshavarens ansvar för lägenhetens skick
Vattenledningsskada - Definition
Stadgarna visar vem som ansvarar för vilket underhåll
Reglering av kostnader för vattenskada i bostadsrätt
Vattenskada utifrån i brf

BALKONG OCH UTEPLATS, UTEMILJÖ, PARKERING & GARAGE I BRF
Uteplats och balkong - utemiljö brf - 11090->13807
Uteplats
1. Vem ansvarar för att underhålla förråd på uteplats?
2. Vem ansvarar för underhållet av altandörr och fönster till uteplats?
3. Endast vissa medlemmar får sina markplatser underhållna
4. Vem ansvarar för skada från istappar på uteplats?
5. Vem bestämmer över staket till uteplats?
6. Vad händer om medlemmar bygger uteplats utan lov?
7. Vad händer om en medlem inte sköter sina träd på uteplatsen?
8. Damm på uteplats
9. Kan föreningen bli skadeståndsskyldig om något händer med gunga/lekplats?
Balkong
10. Vem ansvarar för av föreningen installerade persienner och nya balkonggolv?
11. Kan styrelsen bestämma att bostadsrättshavaren ska måla sin balkong?
12. Vem svarar för målning av balkonggolv och underhåll av betonggolvet på balkongen?
13. Vem ansvarar för underhållet av balkongdörren?
14. Får jag sätta upp en parabol på balkongen?
15. Parabolantenner som sätts upp utan tillstånd
16. Kattstege till balkong
17. Får jag sätta upp nät på min balkong?
18. Får föreningen bestämma vilket balkongskydd jag ska ha?
19. Balkong som försämrar utsikt och sänker värdet på bostadsrätten
20. Olika höjningar av avgift för dem med balkong och för dem utan
21. Ska de utan balkong betala avgift för andra medlemmars balkongutbyggnad?
22. Ska medlemmar utan balkong betala renovering för dem med balkong?
23. Hur lång tid i förväg ska kommande avgift för fasad- och balkongrenovering börja betalas?
24. Hållbarhet för balkong
25. Blomlådor på balkongens utsida i en brf
Grill
26. Är utegrill tillåten på balkong?
27. Grill på gården skapar grillos

Parkering och garage, frågor och svar - 4308->6124
Felparkerade fordon
• Hur gör en brf för att bli av med felparkerade bilar på föreningens mark?
Avtal för garage och p-plats
• Garage/P-plats inomhus - hyresavtal
• P-plats utomhus - nyttjanderättsavtal/lägenhetsarrende
Kvarlämnade fordon
Kvarlämnade cyklar
Privat parkering
1. Stämman beslutar om max en parkeringsplats per hushåll
2. Vem är föreningens p-platser till för?
3. Parkeringsavgift för föreningens besöksparkering
4. Problem med träd som läcker sav på parkerade bilar
5. Kåda droppar från träd på parkerade bilar
6. Översvämmad p-plats
Garage
7. Vem underhåller portarna till föreningens garage?
8. Vem ansvarar för underhåll av insidan av tak till garage?
9. Hur fördelas garageplatser mellan bostadsrättshavarna?
10. Uthyrning av garage
11. Garage som inte används för det ändamål som garagen avsetts för

Utemiljö - lekplats, trafik, cyklar, träd, fåglar, basstation, katter, etc. - 1842->2227


FÖRRÅD
Lägenhetsförråd - Förråd i brf - Kvarlämnade saker - Kommer senareSTYRELSE, STYRELSEMÖTE, PROTOKOLL, TYSTNADSPLIKT, DAGORDNING
Styrelsen, tystnadsplikt gäller ej! - 8367->9678

Dagordning vid konstituerande styrelsemöte - MALL - 7471->10597
Förslag till dagordning vid konstituerande styrelsemöte
CHECKLISTA FÖR NY STYRELSE I EN BRF
• Konstituera styrelsen
• Fullmakter
• Nycklar
• Adressändra
• Kontaktnäten
• Planering

Om styrelsen - dess konstitution, skyldigheter, etc - 6595->8443
Styrelse i ekonomisk förening och bostadsrättsförening
Antal styrelseledamöter och mandattid
Storlek och sammansättning m.m.
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Suppleant till styrelseledamot
• Styrelsens uppgifter
• Arbetsformer
• Intern kontroll
• Arbete med redovisnings- och revisionsfrågor
Styrelsebeslut
Styrelsens beslutsrätt - Vad får styrelsen besluta om?
Beslutförhet
Jäv
Firmateckning
Ansvar
Sysslomannaställning
Styrelseledamots uppdrag
Skadeståndsansvar
Tillsättande och avsättande av styrelseledamot
Gränsdragning mellan styrelse och stämma
Vad får styrelsen i en brf besluta om?
Stämmobeslut eller styrelsebeslut?
Mötesteknik
Leda sammanträde i en styrelse
Streck i debatten
Röstning
Ny i styrelsen
• Lagar och regler
• Styrelsen
• Förvaltningen
• Arbetsfördelningen
• Protokoll
• Lydnadsplikt
• Vårdplikt
• Lojalitetsplikt
• Tystnadsplikt
• Ansvar - Reservera sig mot beslut
• Revisorer
• Firmateckning
• Fullmakter
• Likabehandlingsprincipen

Styrelsen, protokoll - 3337->4475
Protokoll för styrelsen, vad gäller?
Alla styrelsebeslut ska protokollföras!
Reservation av styrelsebeslut
Offentliga styrelseprotokoll

Styrelsens upplysningsskyldighet & offentliga styrelseprotokoll i brf - ->450

Offentliga styrelseprotokoll - Sanningen! Anders Mallmén, Håkan Julius, Ingrid Uggla - ->572
Öppna/Offentliga styrelseprotokoll i bostadsrättsförening - Exempel - 134->971

HSB-ledamot/HSB-representant, vad innebär detta? - 2900->3449

Policy vid upphandling av varor och tjänster i brf - 802->1388


Skatter för bostadsrättsförening
Vilka skatter betalar en bostadsrättsförening?
Skatteregler för bostadsrättsföreningar
• F-skatt
• Särskild löneskatt på pensionskostnader
• Fastighetsavgift
• Mervärdesskatt (moms)
• Moms - Redovisa och betala moms
• Arbetsgivaravgifter
• Skatteavdrag
• Kontrolluppgifter
Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar (SKV 378)
Fastighetsavgift per bostadslägenhet
Fastighetsskatt för lokaler
Oäkta bostadsrättsförening
Fastighetsavgift betalas av bostadsrättsföreningen
Deklaration och intäkter från annan verksamhet än fastighetsförvaltning
Upplåtelse av bostadsrätt - Insats, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift
Moms för brf
Uttagsbeskattning

EKONOMISK PLAN
Ekonomisk plan i brf - ->559
Ekonomisk plan
Vad ska den ekonomiska planen innehålla?
Vem upprättar den ekonomiska planen?
Ändring av ekonomisk plan för brf
Hur tar man del av en ekonomisk plan?

LÄGENHETSFÖRTECKNING, MEDLEMSFÖRTECKNING, BOSTADSRÄTTSBEVIS
Lägenhetsförteckning - 7253->8547
Lägenhetsförteckning - Lägenhetsregister i brf
Obligatoriska uppgifter
När ska uppgifterna föras in i lägenhetsförteckning?
Ändrade uppgifter i lägenhetsförteckning
Kopia av överlåtelsehandlingen
Anteckning om pantsättning
Felaktig pantsättning
Bekräftelse om att anteckning av pantsättning skett
Ändring av pantsättning
Utdrag ur lägenhetsförteckning
Lägenhetsförteckningen är inte offentlig
Utdrag ur lägenhetsförteckning ska alltid dateras
Utdrag ur lägenhetsförteckning är kostnadsfritt
Muntliga uppgifter ur lägenhetsförteckningen

Medlems- och lägenhetsförteckning - 3400->4203
Medlemsförteckning
• Lagtext
• Bostadsrättslagen 9 kap. 8 §
• Bostadsrättslagen 9 kap. 9 §
• Obligatoriska uppgifter
• Medlemsförteckningen är offentlig
• Vad menas med att förteckningen ska vara tillgänglig?
• Hur ska förteckningarna se ut?
• Straffbestämmelser
• Skadestånd
Lägenhetsförteckning

Bostadsrättsbevis - 2250->2940


FÖRENINGSSTÄMMA, RÖSTNING, ANSVARSFRIHET & MOTIONER I BRF
Rösträtt för medlem, stämma - Röstlängd - 7830->9321

Kallelse till föreningsstämma - rutiner - 5739->6853
Ordinarie föreningsstämma
Extra föreningsstämma
Hur ska kallelse ske till stämma?
Vad ska ingå i kallelsen?
• Dagordning
• Fusion, likvidation
• Stadgeändring

Vad händer om regelverk för kallelse ej följs?
CHECKLISTA FÖR STYRELSEN INFÖR ÅRSMÖTET
• Planering innan årsstämman
• Mötesutrustning
• Måltids- och festarrangemang

Mall dagordning till årsstämma i brf

Kallelse till årsmöte - regelverk - 2417->3112
Kallelse till stämma enligt lag, regler
• Föreningslagen, 7 kap, 5§, 8§, 9§
• Motioner ska medfölja kallelse

Stämma - Beslut på stämman, votering - 5085->6490
Stämma
• Ordinarie föreningsstämma
• Extra stämma
Kallelse till stämman
Protokoll vid föreningsstämma
Rösträtt
Beslut som måste tas på stämman
Motioner
Lagtext
Beslut på stämma, acklamation, etc
• Vad gäller avseende beslut som tas på stämma?
• Beslut på stämman
• Vad betyder absolut majoritet, relativ majoritet, enkel majoritet och kvalificerad majoritet?
• Enigt beslut
• Acklamation
1. Motionsbehandling
2. Får inte stämman ge styrelsen direktiv?
3. Votering vid årsstämma

Beslut i brf - Hur och med vilken majoritet på stämma? - 2437->3771
• Hur fattas beslut på föreningsstämman i bostadsrättsföreningen?
• Med vilken majoritet måste olika beslut tas på stämman?
• Vad säger stadgar och bostadsrättslagen om hur beslut ska fattas i föreningen?
Vad innebär enkel majoritet vid röstning på stämma?
Vad innebär kvalificerad majoritet vid röstning på stämma?

Ombud och biträde vid stämman - 2427->2881
Ombud
Biträde
Fullmakt
Vem får gå på stämma? - Styrelsen bryter mot stadgar
Ombud/biträde på stämman och fullmakt
Vem får närvara på stämma?

Val av styrelseledamöter och revisorer - 2386->2831

Dispositioner, vinst eller förlust - 2098->2526

Klander av beslut på stämma - 1440->1821

Ny lag tar bort ansvarsfrihet för styrelseledamöter - 1289->1803

Stämmans kompetens och Ansvarsfrihet för styrelsen - 1243->1484
Stämmans kompetens
Ansvarsfrihet - Minoriteten kan avgöra!
Om ansvarsfrihet inte beviljas?
Skadeståndstalan mot styrelse
Tillsätta och avsätta styrelseledamöter
Ändringar av stadgar, beslut om likvidation, fusion m m
Direktiv i förvaltningsfrågor

Medlems frågerätt - 1170->1361

7 kap. - Föreningsstämman - Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar - 1165->1419

Motionsrätt - 1288->1551

Hur skriver man motioner på bästa sätt? - 80->590
Vad är en motion? - Vad är ett ärende?
Varför skriva motioner?
Motionsbehandling
När ska motioner lämnas in?
Tillägg till motion
Skriva motioner- tips
Motionens uppbyggnad
Framgång med motioner - tips
Hur skriver man en motion? - Hur får man igenom en motion?


Arvoden i en brf - ->680
Arvode för styrelse, revisorer och övriga förtroendevalda
Arvode för kommande verksamhetsår
Fördelning av arvode inom styrelsen
Rekommendation för styrelsens arvode
Skatter, avgifter, etc
• Belopp över 100 kronor, kontrolluppgift
• Skatteavdrag med 30 procent på arvoden från 1.000 kronor
• Bilersättning
• Arbetsgivaravgift
• Arvode genom sänkt månadsavgift

VALBEREDNING
Valberedningsinstruktion, mall - Handledning för valberedning - 3482->5399
HANDLEDNING FÖR VALBEREDNING
1. Valberedning i bostadsrättsföreningen
• Valberedningen förbereder
• Genomtänkta val på årsstämman
2. Vad en valberedning ska känna till
• Vem är valbar till posten styrelseledamot / Vem kan vara styrelseledamot?
• Antal ledamöter i styrelsen
• Vem är valbar till posten revisor?
• Viktig information till stämman
• Vilka ska väljas?
3. Valberedningens nomineringsarbete inför årsstämman
4. Valberedningens roll på årsstämman
• För att effektivisera stämman
5. Förslag på tidplan och arbetssätt för valberedning
6. Styrelsens skyldigheter i förhållande till valberedningen
• Resurser som valberedningen har till sitt förfogande
7. Löpande uppdatering av valberedningsinstruktion
Valberedningens bibel i en bostadsrättsförening
Intervjufrågor i brf - Vilka frågor ska valberedningen ställa?

SÄRSKILD GRANSKNING, MEDREVISOR, REVISOR & REVISORSSUPPLEANT
Särskild granskare och medrevisor i brf - 1934->2421
Särskild granskningsman i bostadsrättsförening
Minoritetsrevisor/medrevisor i bostadsrättsförening
Mall för dagordning vid begäran om medrevisor och/eller särskild granskning

8 kap. - Revision och särskild granskning - Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar - 1426->1832

Revisorssuppleantens och revisorns roll i en brf - 134->682
Vad förväntas av mig som revisorssuppleant i min bostadsrättsförening?
Är det olämpligt att revisorn deltar som rådgivare på styrelsemöten?
Har en revisor eller revisorssuppleant rätt att närvara på styrelsesammanträden?
Ren eller oren revisionsberättelse
REVISORNS ROLL
Förtroendeuppdrag
Revisor i bostadsrättsförening
Vem kan vara revisor?
När måste revisorn anmälas till Bolagsverket?
Lag om ekonomiska föreningar (1987:667), kap 8
Årsredovisningslag (1995:1554)
Revisorslag (2001:883)

HYRESNÄMNDEN
Hyresnämnden - Vad gör de för bostadsrättshavare? - 6231->7369
Ärenden enligt bostadsrättslagen (BRL)
• Tvist om medlemskap i en bostadsrättsförening
• Tvist om bostadsrättsföreningens skyldighet att upplåta bostadsrätt
• Fastställande av hyresvillkor
• Tillstånd att upplåta en bostadsrättslägenhet i andra hand
• Godkännande av vissa stämmobeslut
Tingsrätten
Så här går sammanträdet inför nämnden till
Överläggning och beslut
Vad kan jag överklaga?
Var i lagen hittar jag reglerna om hur jag överklagar?
Hur överklagar jag?
Vad kostar det?
Rättshjälp/Rättsskydd
Tvist med bostadsrättsföreningen
Lagar m.m.
Vem kan pröva tvisten?
Hyresnämnden
Allmän domstol
Råd till bostadsrättshavare i tvist
Två exempel från behandling av medlemskap i hyresnämnden
Adresser och telefonnummer - Hyres- och arrendenämnden

Hyresnämnden, vad gör de för en bostadsrättsägare? - 852->1196

AVHYSNING, UPPSÄGNING, FÖRVERKANDE, AVSÄGELSE, TILLTRÄDE
Underrättelser avhysning, vad säger lagen? - 6225->7248
Mall för underrättelse till bostadsrättshavare om försenad avgift, möjlighet att få tillbaka bostadslägenhet
Mall för underrättelse till bostadsrättshavare om försenad avgift, möjlighet att få tillbaka lokal
Mall för meddelande till socialnämnd, försummad betalning av årsavgiften
Mall för underrättelse till socialnämnden, störningar

Underrättelse till borgensman / panthavare - 1880->2476

Förverkande, vem ska delges? - 1636->2060

Lägenhet används i strid mot upplåtelseändamål - 4338->5431

Förverkande, Uppsägning - 3429->4219

Förverkande, Tvångsförsäljning - 3273->3972
Tvångsförsäljning av bostadsrätt
Tvångsförsäljning/exekutiv auktion
Hur sker tvångsförsäljning?
Annons om auktion av bostadsrätt
Misslyckat försäljningsförsök av bostadsrätt
Kostnader för förfarandet vid tvångsförsäljning
Sammanträffande av exekutiv försäljning och tvångsförsäljning
Föreningens rätt till betalning ur köpesumman

Förverkande av bostadsrätt - 2988->3978
Förverkande
Ringa försummelse, rättelseanmaning
Kronofogden
• Styrelsens skyldigheter vid en utmätning

Avsägelse av bostadsrätt - 2608->3138

Rättelseanmaning - 2471->3132

Tillträde till lgh - 2469->2890
Föreningen vägras tillträde till lägenheten
Handräckning
• Vanlig handräckning
• Särskild handräckning

Förverkande
Tillträde till lägenhet
Vem står för kostnader för handräckning?
Rättelseanmaning
Uppsägning

Ohyra i lgh - 1853->2345
Ohyra i bostadsrätt
Vad räknas som ohyra?
Vad säger lagen om ohyra i bostadsrätt?
Rättelseanmaning, Tidsfrist för uppsägning, Uppsägningstiden

Förverkande, utomstående person i lgh - 1270->1664

Skild från lägenheten - 1210->1455

Skyldighet av synnerlig vikt - 997->1219
Skyldighet av synnerlig vikt för bostadsrättshavaren
Rättelseanmaning
Tidsfrist för uppsägning
Uppsägningstiden

Brottslig verksamhet i bostadsrätt - 977->1266


LIKHETSPRINCIPEN - LIKABEHANDLINGSPRINCIPEN
Likhetsprincipen, likställighetsprincipen, likabehandlingsprincipen - 5805->7167
Om likhetsprincipen i bostadsrättsförening
Undantag från principen om medlemmars lika behandling
NJA 2009 s. 550 HD Målnr T4916-08

ÄNDRING AV STADGAR I BRF
Stadgeändring bostadsrättsförening - 3000->3477
Tillvägagångssätt för stadgeändring i brf
Ändring av grunder beräkning årsavgift
Villkor för stadgeändring i stadgarna
Inskränkning medlems rätt
Ändring av stadgar ska godkännas av HSB-förening och HSB Riksförbund
Registrering av stadgar

SJÄLVFÖRVALTNING I BRF
Självförvaltning - 2686->3429
Självförvaltning i brf
Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar
Exempel

VÄSENTLIG FÖRÄNDRING AV FASTIGHET
Väsentliga förändringar av föreningens fastighet - 2312->2711JÄV
Jäv i brf - ->631
Vad innebär jäv i en bostadsrättsförening?
Jäv i styrelsen
Jäv för HSB-ledamot/Riksbyggen-representant
Om jäv kan bli aktuellt, vad gör man?
Jäv på föreningsstämman
Revisors jäv
Lagtexter om jäv

PUL
Personuppgiftslagen, PuL - 1756->2042SAMBOLAG
Sambolagen (2003:376) - 989->1251
Vad som avses med sambor
När ett samboförhållande upphör
Sambors egendom
Övertagande av bostad i vissa fall
Inskränkningar i rätten att förfoga över det gemensamma hemmet
Övriga bestämmelser
Fråga om dolt samägande

LIKVIDATION BOSTADSRÄTTSFÖRENING, FUSION, ÖVERLÅTELSE HUS
Likvidation av bostadsrättsförening - 2989->3649
Ombildning av bostadsrättsförening till egna hem
Processen steg för steg

Fusion av brf - 1483->1950

Överlåtelse av hus - 1093->1302


UTVIDGNING VERKSAMHET I BRF
Utvidgning av bostadsrättsförenings verksamhet - 940->1121STATISTIK
Hur många bor i bostadsrätt i Sverige? - Statistik om brf:ar - ->50
SE ÄVEN FAKTABANK FÖRTECKNING PÅ STARTSIDAN

STÖRNINGAR I BRF
AVGIFTER I BRF
UNDERHÅLL BOSTADSRÄTT, ANSVARSFÖRDELNING, FÖRÄNDRING LGH
EL VÄRME VATTEN I BRF
BALKONG OCH UTEPLATS, UTEMILJÖ, PARKERING & GARAGE I BRF
STYRELSE, STYRELSEMÖTE, PROTOKOLL, TYSTNADSPLIKT, DAGORDNING
BOSTADSORGANISATION - FÖRVALTARE
LIKHETSPRINCIPEN - LIKABEHANDLINGSPRINCIPEN
JÄV
SÄRSKILD GRANSKNING, MEDREVISOR, REVISOR & REVISORSSUPPLEANT
HYRESNÄMNDEN - BOSTADSRÄTT
REGELVERK FÖR BOSTADSRÄTT
AVHYSNING, UPPSÄGNING, FÖRVERKANDE, AVSÄGELSE, TILLTRÄDE BOSTADSRÄTT
ANDRAHANDSUTHYRNING I BRF
ANDELSTAL OCH MÄTNING BOSTADSYTA
KAPITALTILLSKOTT, INSATSHÖJNING, FÖRÄNDRING AV INSATS BOSTADSRÄTT
ÖVERLÅTELSE, KÖP AV BOSTADSRÄTT, MÄKLARE, MEDLEMSKAP
VATTENLEDNINGSSKADA OCH VATTENSKADA I BOSTADSRÄTT
EKONOMISK PLAN BOSTADSRÄTTSFÖRENING
LÄGENHETSFÖRTECKNING, MEDLEMSFÖRTECKNING
FÖRENINGSSTÄMMA, RÖSTNING, ANSVARSFRIHET & MOTIONER I BRF & Arvoden
VALBEREDNING I BRF
ÄNDRING AV STADGAR I BRF
SJÄLVFÖRVALTNING I BRF
SAMBOLAG BOSTAD
PUL BRF
VÄSENTLIG FÖRÄNDRING AV FASTIGHET
LIKVIDATION BOSTADSRÄTTSFÖRENING, FUSION, ÖVERLÅTELSE HUS I BRF
UTVIDGNING VERKSAMHET I BRF
STATISTIK BOSTADSRÄTTER


Forum för alla i bostadsrätt Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Forum för alla i bostadsrättSenaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)

  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   Håll koll på styrelsen - DN Bostad
Arvode HSB Malmö   Samarbete är nödvändigt - DN Bostad
Vicevärdens uppgifter   Talibanstyre & maktlösa medlemmar -SvD
BoRevision - en fara för din förening   Föreningar tar ut pengar från HSB - SDS
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf   -   Bo i brf

Riksbyggen
Se länkar ovan


© 2014 - Uppdaterad 2018-01-27 Stockholm • Göteborg • Malmö / Skåne