SANNINGEN OM ARNE AXRUPS STIPENDIEFOND

1999

Arne Axrups stipendiefond registreras 1999.

Not. HSB Malmö skriver;
"Fonden kom till på initiativ av bostadsrättföreningarna 1995 med syftet "att främja den kooperativa idén"."
Men fonden registrerades alltså först 1999.

157 brf-styrelser hade då använt medlemmarnas pengar för att skänka 10 kr av varje medlems pengar, och utan att fråga eller ens informera medlemmarna (i årsredovisning eller annanstans) om detta.
När dessa inbetalningar gjordes har inte redovisats någonstans heller.


2000

Stipendier delades ut för första gången år 2000.


2001 - 2006

Under dessa 6 år är det nog få som vet vad som hänt med och inom stipendiefonden.
Speciellt eftersom HSB Malmö inte vill lägga ut tidigare stämmoprotokoll, innan jag lyckades vända HSB Malmö till att publicera stämmohandlingarna.2007

HSB Malmös valberedning och HSB Malmös styrelse samarbetar. De nominerar sig själva och väljer in sig själva i Arne Axrups stipendiefond, enligt följande utdrag från HSB Malmös valberedning:
ARNE AXRUPS STIPENDIEFOND

Nominerad
Ingela Persson, Malmö
Ingrid Uller
Maria Bengtsson
Olle strand
Rolf Brandt, Malmö
och
Valberedningens förslag till förtroendevalda
inför HSB Malmös årsmöte 2007

Arne Axrups stipendiefond, styrelseledamöter 1 år
Barbro Molin brf. Domaren omval
Rolf Brandt brf. Roxen Malmö omval
Ingela Persson brf. Tapperheten 4 Malmö omval

Arne Axrups stipendiefond, styrelsesuppleant 1 år
Ingrid Uller brf Almen omval


2008

HSB MALMÖS VALBEREDNING VÄLJER IN SIG SJÄLVA I ARNE AXRUPS STIPENDIEFOND

Den sista gången medlemmarna i HSB Malmö hörde något om Arne Axrups stipendiefond på ett lite mer offentligt sätt var när HSB Malmös valberedning 2008 själv återigen valde in sig i denna stipendiefond, enligt följande utdrag från HSB Malmös valberedning;
Nomineringar HSB Malmö 2008 – Arne Axrups stipendiefond

Brandt Rolf Brf Roxen Ordförande Suppleant Valberedningen HSB Malmös styrelse
Molin Barbro Ledamot AA stipendiefond Anställd HSB Malmö HSB ledamot
Persson Ingela Brf Tapperheten 4 Tidigare ordförande Valberedning HSB Malmös styrelse
Thotlin Judith Bosparare Fullmäktigeledamot i Bosparrådet
Uller Ingrid Brf Almen Styrelseledamot
och;
Valberedningens förslag till förtroendeuppdrag inom HSB Malmö

Arne Axrups stipendiefond:
Ingela Persson Brf Tapperheten 4 Omval 1 år
Rolf Brandt Brf Roxen Omval 1 år
Barbro Molin Brf Domaren Omval 1 år


2009

BIRGITTA NILSSON, HSB MALMÖS STYRELSE, VÄLJER IN SIG SJÄLV I STIPENDIEFONDEN

År 2009 kom det bara ett enda livstecken från HSB Malmö och stipendiefonden, när HSB Malmös styrelse (25/11) skrev;
Protokollet från HSB Malmös styrelsemöte den 22 oktober är nu justerat och klart.
Vid mötet utsågs styrelseledamoten Birgitta Nilsson till ledamot i Arne Axrups stipendiefond. Birgitta ersätter Arne Axrup som gick bort för en tid sedan.
Det ska här noteras bl a att det aldrig någonsin eller någonstans offentligt ens framgått att Arne Axrup själv var ledamot i Arne Axrups stipendiefond. Därför tveksamt om vad styrelsen skrivit enligt citatet ovan är sant. Inget om detta nämndes ens i valberedningens redovisningar, nomineringar eller förslag till val varken till årsstämman 2007 eller 2008.


2010

CLAES CAROLI OCH BIRGITTA NILSSON VÄLJER IN SIG SJÄLVA I STIPENDIEFONDEN

Nyhetsbrev 2010 (12/10) från HSB Malmös styrelse (med styrelsens felstavning av finanspolicy);
Det nya verksamhetsåret inleddes med ett konstituerande styrelsemöte den 27/4 där vi hälsade våra nya styrelseledamöter Marianne Falck och Dorothea Lai välkomna. Maj-Britt Thulin utsågs till vice ordförande och Björn Andersson till protokollförare.
Claes Caroli och Birgitta Nilsson nominerades av styrelsen till ledamöter i Arne Axrups stipendiefond.
Vid mötet fastställdes vidare styrelsens arbetsordning, instruktion för VD samt instruktion för rapportering av föreningens ekonomiska situation samt finsanspolicy.
Här framgår det alltså att Claes Caroli och Birgitta Nilsson nominerat sig själva som ledamöter i Arne Axrups stipendiefond, men hur sedan själva valet gått till (på stämma?) nämns det inte ett ord om någonstans, eller till vem nomineringarna gått för behandling.


HEMLIG ÅRSSTÄMMA 2010 I ARNE AXRUPS STIPENDIEFOND

I december 2010 kom ännu en vag formulering från HSB Malmös styrelse om Arne Axrups stipendiefond, i sitt som vanligt extremt korta och intetsägande nyhetsbrev;
Under veckan avhölls också årsmöte i Arne Axrups stipendiefond. Styrelsen arbetar med att ta fram nytt informationsmaterial om fonden som kommer att presenteras i samband med styrelsekonferensen den 18 – 19:e mars.
Vad detta informationsmaterial från HSB Malmös styrelse innehöll vet som flest endast den lilla grupp av styrelseledamöter som valde att delta på den intetsägande styrelsekonferensen.
Medlemmarna i HSB Malmö ska, enligt HSB Malmös styrelse och ledamöterna i fonden, inte ha någon kunskap om fonden, eller möjlighet att påverka densamma. Inte ens medlemmarna i fonden och de som tvångsinbetalat pengar till fonden ska involveras.

Det kan också noteras att HSB Malmös styrelse & ledamöterna i fonden aldrig blir tydligare än "Under veckan avhölls också årsmöte i Arne Axrups stipendiefond". Vilka beslut som togs och vilka val som gjordes vill alla hålla extremt hemligt för HSB Malmös medlemmar och för dem som (ofrivilligt) betalat in pengar till fonden.


2011

INFORMATION TILL ETT FÅTAL UTVALDA OM ARNE AXRUPS STIPENDIEFOND

År 2011 kom det ett litet livstecken om denna fond när HSB Malmö i sitt "program för styrelsekonferensen" (för fredagen den 18 mars 2011) skrev;
16.50-17.00 Arne Axrups stipendiefond
Rolf Brandt, styrelseledamot i Arne Axrups stipendiefond, berättar om hur nomineringen går till.
Informationen om hur nomineringar till fonden går till skulle alltså hemlighållas för HSB Malmös medlemmar och det ska enbart vara styrelseledamöter i HSB Malmös brf:ar som skulle tillåtas att nominera (vilket knappast är förenligt med de hemliga stadgarna för fonden).


Tre månader senare (juni 2011) skriver HSB Malmö (för de ytterst få - om ens någon utöver mig - som hittar till detta minimala nyhetsbrev) i HSB Malmös nyhetsbrev;
Den 14 juni deltog ordförande och styrelseledamot Birgitta Nilsson i styrelsemöte och årsstämma för Arne Axrups stipendiefond.
Det är allt som HSB Malmö och ledamöterna i stipendiefonden ville att någon skulle få veta.


I oktober 2011 kom den senaste "informationen" om Arne Axrups stipendiefond. HSB Malmö skriver;
Styrelseledamoten Birgitta Nilsson och ordförande Claes Caroli sitter med i styrelsen för Arne Axrups stipendiefond.
Fonden hade styrelsemöte den 10 oktober.
Hur dessa två personer från HSB Malmös styrelse hamnat som styrelseledamöter i stipendiefonden framgår inte av någon text någonstans. Ej heller vem mer som ingår i fonden.
HSB Malmös "informationstexter" är skrivna på ett fullständigt meningslöst sätt. Till synes skrivet av personer som är helt okunniga i skrivkonstens grundläggande regler, och dessa personer vågar heller aldrig underteckna sina skrivelser.

Det här är också enda gången information givits om att styrelsemöte hållits i stipendiefonden. Har styrelsemöte aldrig hållits före eller efter detta tillfälle år 2011?
Det är mycket tråkigt att HSB Malmös styrelse bara för egen personlig vinning på detta sätt missbrukar Arne Axrups (som jag enbart hört gott om) goda namn.


Mygel av Claes Caroli/Rolf Brandt m.fl i Arne Axrups stipendiefond, HSB Malmö? (2012)

Hur HSB inte svarar på medlemsfrågor - Axrups stipendiefond (2012)

HSB Malmös styrelseordförande självutnämnd i Arne Axrups stipendiefond? (2012)

Claes Caroli (styrelseordförande HSB Malmö) / Styrelsen lurar medlemmar (2013)

Motion #1 2014: HSB Malmös stipendiefond
Är detta bara en fond för HSB Malmös styrelse att dela ut pengar till dem som står HSB Malmös styrelse närmast?
OBS! HSB Malmös styrelse har t.o.m utan att skämmas gett sig själv stipendium!

Arne Axrups stipendiefond, broschyrForum för alla i bostadsrätt Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Forum för alla i bostadsrättSenaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)

FAKTABANKEN - FORUM FÖR ALLA I BOSTADSRÄTT
Störningar i BRF A 01
Avgifter i BRF A 02
Underhåll bostadsrätt, Ansvarsfördelning, Förändring av lägenhet A 03
El, Värme och Vatten i BRF A 04
Balkong och Uteplats, Utemiljö, Parkering & Garage i BRF A 05
Styrelse, Styrelsemöte, Protokoll, Tystnadsplikt, Dagordning A 06
Bostadsorganisation - Förvaltare A 07
Likhetsprincipen - Likabehandlingsprincipen A 08
Jäv A 09
Särskild granskning, Medrevisor, Revisor & Revisorssuppleant A 10
Hyresnämnden - Bostadsrätt A 11
Regelverk för bostadsrätt A 12
Avhysning, Uppsägning, Förverkande, Avsägelse, Tillträde bostadsrätt A 13
Andrahandsuthyrning i BRF B 01
Andelstal och Mätning bostadsyta B 02
Kapitaltillskott, Insatshöjning, Förändring av insats bostadsrätt B 03
Överlåtelse, Köp av bostadsrätt, Mäklare, Medlemskap B 04
Vattenledningsskada och Vattenskada i bostadsrätt B 05
Ekonomisk plan bostadsrättsförening B 06
Lägenhetsförteckning, Medlemsförteckning B 07
Föreningsstämma, Röstning, Ansvarsfrihet, Motioner i BRF & Arvoden B 08
Valberedning i BRF B 09
Ändring av stadgar i BRF B 10
Självförvaltning i BRF B 11
Sambolag bostadsrätt B 12
PUL BRF B 13
Väsentlig förändring av fastighet B 14
Likvidering av bostadsrättsförening, Fusion, Överlåtelse av hus i BRF B 15
Utvidgning av verksamhet i BRF B 16
Statistik bostadsrätter B 17
   FAKTABANKEN
   Gå direkt till Faktabanken i Forum för alla i bostadsrätt


  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   Håll koll på styrelsen - DN Bostad
Arvode HSB Malmö   Samarbete är nödvändigt - DN Bostad
Vicevärdens uppgifter   Talibanstyre & maktlösa medlemmar -SvD
BoRevision - en fara för din förening   Föreningar tar ut pengar från HSB - SDS
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf   -   Bo i brf

Riksbyggen
Se länkar ovan


© 2012 - Uppdaterad 2018-01-27 Stockholm • Göteborg • Malmö / Skåne