Begäran om utdrag ur lägenhetsregister för bostadsrättsförening
FÖRFRÅGAN TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING
Begäran om utdrag ur lägenhetsregister för lägenhet nr __________ med adress _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
i föreningen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
Allmänt om fastigheten
Förening
Kontaktperson(er)
Telefon
E-post och Fax
Fastighetens adress
Postadress
Fastighetsbeteckning
Byggnadsår (ombyggd år)
Antal bostadsrättslägenheter
Antal lokaler
Antal hyresgäster
Antal hus
Har det beslutats eller diskuterats större reparationer eller ombyggnader av fastigheten? Om ja, vad?
Har det beslutats eller diskuterats avgiftshöjning eller kapitaltillskott för medlemmarna? Om ja, vad (och med hur mycket)?
Kända framtida förändringar i föreningens ekonomi (omläggning av lån, utfasning av räntebidrag, full fastighetskatt, etc).
Godkänns en juridisk person som medlem vid förvärv av bostadsrätt för privatändamål? Om ja, enligt vilka villkor?
Föreningens kostnader i samband med överlåtelsen
Överlåtelseavgift
Pantsättningsavgift
Övrigt som en köpare bör informeras om:
Datum och signatur
Bostadsrätten
Lägenhetsnummer
Andelstal
Antal rum + kök/kokvrå
Adress
Årsavgift idag
Inre reparationsfond idag
Förmögenhetsvärde
Förening
Utrymme:
Till bostadsrätten hör
Boarea och biarea
- Vindsförråd (m2)?
- Övrigt?
Area enligt ekonomisk plan
- P-plats (uppge ev. tillkommande kostnad)?
Area enligt faktisk uppmätning
- Garageplats (upge ev. tillkommande kostnad)?
eller...
- Källarförråd (m2)?
+
I bostadsrättens årsavgift ingår:
____Värme / ____VA / ____El / ____Gas / ____Kabel-TV / ____Bredband / ____Tvättstuga / ____P-plats / ____Garage / ____Cykelrum
Övrigt av betydelse om bostadsrätten:
Finns det en valberedning i föreningen (vänligen uppge namn och kontaktvägar till valberedarna)?
Vem är vicevärd i föreningen och hur når man denna person?
2008
Förfrågan till bostadsrättsförening
1(3)
Begäran om utdrag ur lägenhetsregister för bostadsrättsförening
Bostadsrättshavare
Namn
Personnummer
Andel
Förvärvsdatum
Namn
Personnummer
Andel
Förvärvsdatum
Namn
Personnummer
Andel
Förvärvsdatum
Namn
Personnr
Andel
Förvärvsdatum
Övriga noteringar av betydelse om lägenhetsinnehavaren
Ekonomisk information
Taxerad som äkta/oäkta förening?
Övrigt av vikt
Bostadsrätten är pansatt enligt följande
Bostadsrätten är ej pantsatt
Kreditgivare/Panthavare
Lån nr
Lån i kr
Datum
Övrigt
Kreditgivare/Panthavare
Lån nr
Lån i kr
Datum
Övrigt.
Kreditgivare/Panthavare
Lån nr
Lån i kr
Datum
Övrigt
Kreditgivare/Panthavare
Lån nr
Lån i kr
Datum
Övrigt
Övrigt om ekonomin - avgifter utöver årsavgiften, föreningens eventuella ekonomiska krav på nuvarande innehavare, etc.
Planerade avgiftshöjningar (främst inom de närmaste 5 åren):
Får de medlemmar som så önskar en kopia av stämmoprotokoll? Läggs stämmoprotokoll ut på föreningens webbplats?
Är föreningens styrelseprotokoll (exkl. personliga/känsliga uppgifter) offentliga för medlemmarna i föreningen?
Vänligen, bifoga årsredovisning och de tre senaste årens stämmoprotokoll (inkl. motioner)
samt föreningens stadgar och ordningsföreskrifter i svaret på denna skrivelse.
2008
Förfrågan till bostadsrättsförening
2(3)
Begäran om utdrag ur lägenhetsregister för bostadsrättsförening
Övriga viktiga frågor angående föreningen/fastigheten och bostadsrätten
Föreningens namn: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Har bostadsrättsföreningen någon hemsida? Om ja, vilken webbadress: _____________________________________________________
Har föreningen några speciella krav beträffande medlemsskapet? Om ja, vilka:
Till vem (var) vill föreningen att medlemsskapsansökan ska adresseras? ___________________________________
Vad har föreningen för typ av av ventilation i fastigheten?
Vad har föreningen för typ av uppvärmning i fastigheten?
Vem sköter trappstädning / gård (uppges om till någon del av de boende eller om av anställd/inhyrd)?
Finns kabel-TV? Vilka TV-kanaler ingår i basutbudet?
Finns bredband indraget? Vilken/vilka bredbandsoperatörer? Vilka alternativa hastigheter finns att välja mellan? Vad är kostnaden?
Vilka gemensamma utrymmen/lokaler finns (t.ex. gemensam fritidslokal)?
Vilka reparationer har gjorts i huset (enligt nedan). Uppge årtal när det utfördes.
• VA-stammar, bad samt kök
år ________ Info av betydelse: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
• Radiatorer och radiatorrör
år ________ Info av betydelse: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
• El, lgh och allm. utrymmen
år ________ Info av betydelse: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
• Tak
år ________ Info av betydelse: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
• Fasad
år ________ Info av betydelse: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
• Balkonger
år ________ Info av betydelse: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
• Hiss
år ________ Info av betydelse: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
• Trapphus
år ________ Info av betydelse: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
• Gård
år ________ Info av betydelse: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
• Tvättstuga/tvättmaskiner
år ________ Info av betydelse: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
• Fönster lgh/allm. utrymmen
år ________ Info av betydelse: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ort: ________________
Datum: ___________________
För föreningen
________________________________________
Underskrift
________________________________________
Namnförtydligande
Ordförande / Sekreterare / Styrelseledamot / Annan: _________________________
2008
Förfrågan till bostadsrättsförening
3(3)