Allt om bostadsrätt  

Sveriges största sajt om bostadsrätter

Inledning

Detta är startsidan till ett antal sidor (se länkar till dessa sidor längst ner, för närvarande ett hundratal webbsidor samt forum) som är till för att upplysa såväl medlemmar i bostadsrätt som styrelser om var problemen ligger och vad föreningarna kan göra för att det ska fungera bättre och för att föreningen ska framtidssäkras. Det är min förhoppning att dessa sidor framförallt kan påverka medlemmarna i föreningar runt om i Sverige att engagera sig mer i sitt boende och sin boende-ekonomi. Det är något som verkligen behövs!
Jag hoppas också att HSB och andra bostadsorganisationer tar kritiken på allvar och tar lärdom av alla tips och förslag som finns på dessa sidor så att förbättringar kan uppnås.

Sveriges största sajt om bostadsrätter!Forum om bostadsrätter - Bostad.st

För dig som är ny här så rekommenderar jag, förutom forumet, att främst besöka följande sidor (i prioritetsordning);
 1. HSB Malmö söker ny styrelse/styrelseordförande! (2008-01-11)
  HSB-styrelsen vill ha annan sorts direktör (SKD 2008-01-26)
  "Arbetet går som på räls".
  "Jag har jobbat här i 40 år och varit stolt men nu känns det gräsligt".
  Facken avgår ur HSB-styrelse (SKD 2008-01-25)
  HSB-vd avgår efter påtryckningar (SDS 2008-01-25)
  Beslut avgjordes genom votering i styrelsen. Enligt SDS avgår också flera styrelseledamöter, men inga namn uppges på styrelseledamöter som avgår.
  Vd tjänade 1,9 miljoner före HSB:s styrelsebråk (SKD 2008-01-22)
  HSB-medlemmar samlar röster för extrastämma (SDS 2008-01-19)
  HSB-ordförande avgår efter maktkamp (SDS 2008-01-18)
  Det var alltså inte sant att "verksamheten fortsatte som vanligt" (om det nu var någon som trodde på detta), som styrelsen tidigare hävdat.
  Läs mer om de senaste skumraskaffärerna inom HSB Malmö, här!
  Revisorer i HSB inte medvetna om krisen (SKD, 2008-01-12)
  Hela styrelsen i HSB Malmö uppmanas avgå (SDS, 2008-01-12)
  HSB:s styrelse kräver ordförandens avgång (SDS, 2008-01-11)
  Bolagets ledning blir gisslan i styrelsefejden (SDS, 2008-01-11)
  Läs mer i forumet.

  Utlandsenheten har räddat 43,5 miljoner åt staten (SDS 2008-01-19)

 2. Styrelse sökes! (2007-11-23)
  HSB Malmö söker styrelse samt medlemmar som vill ställa upp i den avgående valberedningen, till revisorer, och ombud till HSB Riksförbund! Ge förslag!

 3. Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009 Nytt 2009-02-01
  Index för motioner (pdf, 17 sidor)
  Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009, del 1 (pdf, 52 sidor -#17)
  Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009, del 2 (pdf, 25 sidor -#26)
  Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009, del 3 (pdf, 34 sidor -#28)
  Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009, del 4 (pdf, 26 sidor -#37)
  Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009, del 5 (pdf, 28 sidor -#48)
  Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009, del 6 (pdf, 53 sidor -#55)
  Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009, del 7 (pdf, 39 sidor -#64)
  Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009, del 8 (pdf, 37 sidor -#67)
  Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009, del 9 (pdf, 37 sidor -#77)
  Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009, del 10 (pdf, 35 sidor -#90)
  Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009, del 11 (pdf, 34 sidor -#99)
  Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009, del 12 (pdf, 36 sidor -#111)
  Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009, del 13 (pdf, 31 sidor Bil. till #142)
  Totalt: 467 sidor med 111 motioner (2008: 352 sidor med 178 motioner)

  Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009, del 14 (pdf, 51 sidor -#127)
  Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009, del 15 (pdf, 41 sidor -#140)
  Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009, del 16 (pdf,   5 sidor -#142)
  Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009, del 17 (pdf, 45 sidor -#155)
  Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009, del 18 (pdf, 28 sidor -#161)
  Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009, del 19 (pdf, 22 sidor -#171)
  Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009, del 20 (pdf, 19 sidor -#178)

  Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009, del 21 (pdf, 34 sidor -#188)
  Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009, del 22 (pdf, 18 sidor -#189)
  Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009, del 23 (pdf, 30 sidor -#190)
  Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009, del 24 (pdf, 33 sidor -#193)
  Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009, del 25 (pdf, 19 sidor -#200)
  Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009, del 26 (pdf, 21 sidor -#203)
  Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009, del 27 (pdf, 20 sidor -#204)
  Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009, del 28 (pdf, 32 sidor -#205)
  Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009, del 29 (pdf, 27 sidor -#208)
  445 sidor.
  Totalt 912 sidor med 208 motioner + delmotioner (+ index, 17 sidor)
  Frågan är om fullmäktigeledamöterna tagit åt sig av kritiken så att de kommer att börja skriva motioner till årsstämman. Kommer det ens att finnas mer än en eller ett par stycken utöver mig som skrivit motioner? Denna gång kommer HSB Malmö att lägga ut alla motioner så att alla medlemmar kan se om de som de valt presterat något. Jag kommer dessutom att särskilt redovisa alla brf:ar där de förtroendevalda inte engagerat sig till årets stämma. Det finns i princip obegränsat med ämnen att skriva motioner om. Bara i forumet här så finns det mängder med uppslag. HSB Malmö skriver; "På föreningsstämman ges möjlighet att komma med förslag på nya sätt att driva föreningen eller ändra på sådant som man anser felaktigt". Missa inte denna chans!
  Motioner mailas till den nyupplagda epost-adressen: motion@malmo.hsb.se

 4. Tips för hur man skriver en motion! 2008-01-05
  Motioner till HSB Malmös årsstämma ska vara inlämnade senast den 31/1 2008. Vad du gör, missa inte denna chans (för medlemmar inom HSB Malmö).
  I detta dokument kan du läsa hur du ska skriva en motion för att den ska ha en chans att gå igenom.


 5. HUR VALBEREDNINGEN I HSB MALMÖ MISSKÖTER SITT UPPDRAG! (2007-09-10)
  Klicka här för en lite mer lättläst sammanställning.
  Detta är en en rejält skrämmande läsning!!!

 6. Frågor till HSB Malmö (2007-10-16)
  34 frågor har ställts till HSB Malmös styrelse. 50 % har besvarats efter 2 månader, men bara ungf. 1½ fråga har besvarats med något som har med frågan att göra.

 7. Motioner till HSB Malmö (2007-09-10)
  De mest akuta motionerna till HSB Malmös (inställda) extrastämma (2007-10-11).

 8. Klander av HSB Malmös årsstämma (2007-10-15)
  Information om hur HSB Malmös styrelse hanterar klandret mot hur HSB Malmös årsstämma genomförts.
  Till Tingsrätten inlämnat klander mot HSB Malmö. Komplettering.
  HSB:s svar på klander (med mina kommentarer som gula post it-lappar).
  Svar på HSB:s svar om klander. (2007-10-27)

  Exempel på olagligt genomförd stämma av HSB (2007-06-02)
  När HSB (i detta specifika fall HSB Malmös ordinarie fullmäktigesammanträde 2007) genomför sina stämmor så gör de bevisligen inte detta enligt lag och stadgar.


 9. Mall för stadgar i en brf - Sveriges mest kompletta stadgar 2007-11-16
  Kom gärna med förslag på ändringar av stadgarna för en bostadsrättsförening!
  Ju fler som föreslår stadgeändringar enligt Stadgeförslag, med ett konkret uttalat och definierat minoritetsskydd, desto snabbare kommer demokrati att införas i brf-världen och desto fler föreningar kommer att skötas på ett lite mer professionellt sätt.
  Dessa stadgar kan vilken medlem som helst i vilken bostadsrättsförening som helst lämna in som motion alternativt begära att de ska tas beslut om på en extrastämma.


 10. Planering för styrelsearbetet (2007-11-15)
  Planeringsschema för styrelsen och föreningen (ge gärna synpunkter).

 11. Förslag på ändringar av regionförenings stadgar (2007-10-21)
  HSB Malmö har pga motion från mig startat en arbetsgrupp med syfte att ta fram nya, bättre stadgar! Alla bör ge förslag! Resultatet kommer att redovisas här.

 12. Föreningens stadgar - normalstadgar från HSB/Riksbyggen/SBC
  Ett av de absolut största problemen i föreningarna är bristen på regelverk och fungerande rutiner. Stadgarna i föreningarna är riktigt, riktigt dåliga och i stort behov av förbättringar. Det finns nästan ingenting i stadgarna om medlemmarnas rättigheter eller styrelsens skyldigheter gentemot medlemmarna. Jag har här ett utkast med tips på hur stadgarna kan formuleras om så att det fungerar bättre i föreningarna.
  Till min glädje ser jag att föreningar drar nytta av denna information.

  Efter lång tids letande har jag bara lyckats hitta en Riksbyggen-förening med stadgarna utlagda på nätet. Riksbyggen visar inte upp sina normalstadgar på sina webbsidor. Stadgar för SBC-föreningar var extremt svårt att hitta, men nu finns även dessa här.

  Stadgar för regionföreningen HSB Malmö nu inlagt (likartade för alla regionföreningar).

 13. Valberedningen (2007-04-11)
  Valberedningen har en mycket viktig funktion i bostadsrättsföreningen. Valberedningens uppgifter och skyldigheter regleras varken i lag eller stadgar. Därför är det extremt viktigt att föreningen kompletterar stadgar med ett regelverk för valberedningen.
  Valberedningens uppgift är primärt att se till så att det blir rotation inom styrelsen.
  En förening där exakt samma styrelseledamöter sitter år efter år är aldrig bra.

 14. "Budord" för styrelsen
  Jag har här försökt sammanställa några av de viktigaste utgångspunkterna för en styrelse. Att styrelsen svarar på skrivelser från medlemmarna och att styrelsen informerar på ett bra och effektivt sätt är några av de absolut viktigaste punkterna.


 15. Vem får vara med/rösta på stämman? Klander av stämma. Granskning. (2007-06-08)
  Vem får närvara på en årsstämma eller en extrastämma? Vem får rösta på en stämma? Får styrelsen ta med sig utomstående till stämman? Får HSB närvara på stämman?
  Hur klandrar man en stämma (och på vilka grunder kan man göra detta)?
  Här får du de otroliga svaren på dessa frågor, och många andra frågor!

 16. Vad får styrelsen besluta om?
  En av de mest luddigt reglerade bitarna i bostadsrättslagen och i stadgarna är vilka beslut som en styrelse får ta på egen hand, dvs utan stämmobeslut. På denna sida tas en del av dessa problem upp. Det är viktigt att alla föreningar kompletterar de ofullständiga normalstadgarna med ett regelverk för vilka beslut en styrelse får ta, eftersom en förening kan drabbas hårt av felaktiga/kostsamma beslut.


 17. "Var kan jag vända mig för att få hjälp?" - Lagar och regler
  På denna sida får du tips på var du kan vända dig med dina frågor om bostadsrätter. Det finns också många länkar till de lagar som reglerar bostadsrättsföreningar.

 18. Vattenskada - vad gäller avseende ledningarna i din lgh?
  Detta är en omfattande sida om vattenskador och ansvarsfördelningen för ledningarna i lägenheten;
  - vatten,
  - värme,
  - avlopp,
  - elektricitet / gas,
  - informationsöverföring,
  - ventilation.
  Som framgår på denna sida så är lagar och stadgar under all kritik, där alltför mycket lämnas till fria tolkningar från förening till förening såväl som från person till person.
  Det skapar en dålig säkerhet för medlemmarna. Om inte bostadsrättslagen skrivs om här så kommer den totala förvirringen att fortsätta om vad som egentligen gäller avseende lägenhetens ledningar.
  Denna webbsida är dessutom viktig för att se att ärligheten och uppriktigheten inom bostadsorganisationer kanske inte är riktigt vad den borde vara, och att medlemmarna måste börja ställa krav på att bostadsorganisationerna inte bara ger ut korrekt information utan att de även kan erkänna sina fel och misstag.

 19. 2007-10-31 (se "08" nedan)
  Motioner (med undersidor, t.ex. 04, 04b, 05, 05b, 06, 07, 07-b, 07-c, 07-d, 08)
  Index över alla motioner
  Dessa webbsidor om motioner är kanske det viktigaste för att se vilka de vanligaste och största problemen är inom föreningar. Jag har ca 200 exempel på motioner, och mycket av det som står där gäller för de flesta föreningar. Såväl styrelser som medlemmar kan dra nytta av dessa motioner. Motioner är idag normalt det enda sättet för medlemmar att försöka lösa problem inom brf:ar.

  Ett exempel av alla dessa motioner är att styrelseprotokollen ska vara öppna för medlemmarna. Här kan styrelser göra allt för att försöka styra medlemmarna att inte ta beslut om att medlemmarna ska kunna se styrelsens protokoll. Styrelser försöker, med stöd av HSB, med allt från rena lögner om att medlemmarna enligt lag inte har rätt att se protokollen till skräckhistorier om vad som kan hända om medlemmarna får se protokollen. Jag har under några år försökt få igenom öppna styrelseprotokoll, men trots stämmobeslut om detta vägrar styrelsen att låta medlemmarna få se protokollen.
  Se "Offentliga styrelseprotokoll".

 20. Lämna in en motion till HSB i din region! 2008-02-01

 21. Motioner och hur HSB svarar medlemmarna (2007-05-26)
  Här kan du läsa vad som händer i HSB:s alla regioner om en medlem lämnar in en motion till HSB. 22. Arvoden för styrelser och lön för VD (2007-11-04)
  Hur mycket tjänar styrelsen i varje HSB-region, och vad ligger lönen på för VD:n?
  Se hur föreningarna försöker dölja arvoden och löner i redovisningen.


 23. Brf:ar i HSB Malmö (2007-11-14)
  Förteckning över alla brf:ar i Malmö (4 webbsidor).


 24. HSB Riksförbund vägrar lämna ut stämmoprotokoll (2007-09-21)
  HSB Riksförbund är hemligare än CIA. Denna helt insynsbefriade del av HSB-organisationen vill inte låta medlemmarna få ta del av vilka beslut som fattas över medlemmarnas huvuden!
 25. Ärekränkning av HSB Malmö (2007-06-04)
  När HSB Malmö misslyckas med att få över medlemmarna på sin sida så går HSB Malmös styrelse över till ren och skär ärekränkning. Läs här om hela denna skrämmande historia.
  Kränkningar av HSB Malmös styrelse (2007-08-19)
  Stämning av HSB Malmö (2007-08-28).

 26. Möte med HSB Malmö (2007-08-17)
  Redovisning från möte med HSB Malmö 2007-08-15. Styrelsen lovar att svara på frågor och bekräfta mottagande av skrivelser, HSB-ledamöter kan bytas ut, möte med rädda HSB-anställda, muntliga avtal, krav för att få ställa frågor, frågor måste motiveras, ej behörig att svara på frågor, utropstecken accepteras ej.


 27. Citat från HSB (2007-10-24)
  Vad har HSB att säga om de som vågar framföra någon form av kritik?

 28. Medlemsundersökning HSB Malmö (2007-11-05)


 29. Diskussionsunderlag för HSB-föreningar (2007-08-10)
  Utskick från HSB till föreningarna om de problem inom bostadsrätter som det skrivits om i media.

 30. Frågor till bostadsorganisationerna
  Här listas några grundläggande, mycket viktiga, frågor som alla medlemmar bör fundera över och som medlemmarna måste kräva klart besked på från HSB och Riksbyggen.


 31. Oriktiga svar från HSB:s jurist (2007-09-21)
  Läs här hur HSB Malmös jurist, Stellan Håkansson, ger helt felaktiga svar på vad som gäller avseende stämmor.


 32. Skriftlig varning!
  Du kan här se ett exempel på hur ledamöter i en HSB-förening missbrukar sin position i styrelsen och med hot om vräkning försöker tysta en medlem (eg. en grupp av medlemmar) från att rikta kritik mot styrelsen. Den aktuella styrelsen baserar sitt hot om vräkning på vad som står i bostadsrättslagen avseende "störning", där styrelsen har gjort en helt unik tolkning av lagen, eftersom styrelsen anser att kritik mot styrelsen ska räknas till "störning". Man undrar hur vanligt dylikt beteende är?


 33. Felaktig dagordning - ogiltig stämma
  Här ges ett exempel på en förening där styrelsen gett ut felaktig information, och där årsstämman blivit ogiltig i och med att lag och stadgar ej följts för dagordning och kallelse. Det visar bl.a. hur viktigt det är att styrelsen har rätt kompetens. Det visar också att det inte hjälper att det sitter en HSB-representant i styrelsen för att det ska bli rätt ens med något så standardiserat som en stämma.

 34. Årsstämma - felaktigt utförd
  146 fel - exkl. behandling av motioner - förekom på årsstämman i min förening, av;
  - mötesordförande (advokat)
  - protokollförare (advokatens assistent)
  - styrelsen
  - revisorerna
  - HSB (jurist)
  De uppräknade felaktigheterna sträcker sig från små förseelser av mindre betydelse (men ändå viktiga i sammanhanget) till rena, solklara lagbrott. Webbsidan är den justering som jag gjorde av protokollet (justeringen är längre än själva protokollet).
  Här får du tips om vad som är viktigt att granska i årsredovisningen för din egen brf.


 35. Om revision i brf:ar - BoRevision
  Dessa bostadsrättssidor inleddes 2005 med att jag skrev om HSB BoRevision, där jag tog upp problemen med att en del av HSB (med ej auktoriserade revisorer) granskade sig själv såväl som föreningarna. HSB gick då ganska snabbt ut med ett försök till dementi av det jag skrivit, men jag ansåg inte att en enda bit av denna dementi var korrekt (se webbsidan om revision). HSB:s förnekande av det jag sagt drev mig ännu mer till att försöka bringa ljus över alla frågeställningar inom brf:ar.
  Idag har HSB skiljt sig från BoRevision vilket jag tycker är bra, även om jag anser att det bara löser en del av problemen.


 36. Om Riksbyggen
  Här får du information från G-I specifikt om Riksbyggen.
  Bl.a. visas ett schema på hur Riksbyggen tar ut extra avgifter från föreningarna. Riksbyggen tar t.ex. ut en avgift för samtliga poster som hamnar under "Underhåll och reparationer", oavsett om Riksbyggen varit involverad eller ej i detta. Alla föreningar inom Riksbyggen som inte uppmärksammat detta och sett till så att detta ändrats, får alltså betala helt onödiga pengar till Riksbyggen.


 37. HSB:s koder (2007-05-26)
  HSBs kod för föreningsstyrning innehållande förslag till kod, stadgeändring och rekommendationer. Bl.a. vill HSB införa allvarliga begränsningar i demokratin!
  Man talar i detta dokument om att man ska visa mer öppenhet från HSB till medlemmarna, men man förstör all trovärdighet i detta dokument genom att inte informera om koderna i förväg (hemliga koder endast för ett fåtal utvalda inom HSB). Man informerar inte ens efter att koderna antagits på HSB Riksförbund. Och aldrig i något läge så vill detta nya "öppna" HSB lägga ut de föreslagna koderna till allmän beskådan (varken HSB Riksförbund eller en enda region har gjort detta).
  Vad kommer detta att resultera i? Ge gärna dina synpunkter i forumet här!


 38. Byt leverantör av bredband!!! (2007-09-27)
  Om du är privatperson eller om du ingår i styrelsen för en förening inom HSB Malmö så byt bredband (och epost) i HSB Bolina.

 39. Gratis kurser från HSB Malmö (2007-08-25)
  Dock ej gratis för medlemmar.

Bostadsrättslagen
Juridik och lagar för brf:ar - Brl
Allt du behöver veta om lag & rätt
hotpot.se/forum

Mobilt bredband - vilket är billigast och bäst?


Nikke Lindqvist och InArchive


Varning för McAfee SiteAdvisor


Bredband

Om du bor inom HSB Malmö så finns det idag möjlighet att skaffa bra och billigt bredband.
Du rekommenderas då starkt att kika på denna sida för att se en relevant jämförelse mellan de olika leverantörerna som finns för närvarande.


OBS! Om du vill dela ut lappar i din förening med tips om denna sajt så har du en karta med länkar i vistkortsstorlek (16 per sida eller 8 dubbelvikta) om du klickar på denna länk.
PDF-version. Not. Om du inte använder dig av pdf-versionen kan du behöva göra en inställning i din webbläsare (gäller MS Explorer) för att även bilderna ska skrivas ut;
Verktyg - Internet-alternativ - Fliken Avancerat - Alternativet "Utskrift" (bocka där för "Skriv ut bakgrundsfärger och bilder").


Om du vill sätta upp information på anslagstavlorna i din förening med tips om denna sajt så klicka på denna länk för få en informationssida i A4-storlek, som du kan skriva ut.

Du kan även tipsa via mail genom att använda dig av tipsfunktionen "Tipsa en vän" som du hittar i slutet av varje webbsida.


Reagera & agera nu !

Många tycks tro att så länge man inte själv personligen drabbats av problem i föreningen så behöver man inte anstränga sig. Resonerar du på detta sätt så tänker du väldigt fel.

Systemet är sådant att förändringar och förbättringar endast kommer till stånd om det finns många som aktiverar sig i sin förening. Det fungerar helt enkelt inte att bara luta sig tillbaka och tro att allt löser sig till det bästa, och det är väl alltid någon annan som tar tag i problemen när de uppstår. Så är det inte!

Har medlemmarna inte kontroll på ekonomin i föreningen så kan faktiskt vilken förening som helst gå i konkurs i morgon. Det låter säkert föga troligt för många, men det är ett faktum som ingen kan förneka.

Och när en medlem blir illa eller orättvist behandlad av en styrelse (eller annan i föreningen) så vem tror du hjälper denna medlem om inte föreningen själv byggt upp en säkerhet för medlemmarna att undvika att bli illa behandlade?

Målet med dessa webbsidor

Målet med dessa sidor om bostadsrätter är att fler medlemmar i föreningar ska engagera sig, och att alla lekmannastyrelser runt om i landet ska kunna lära sig mer om hur föreningarna ska fungera bättre och hur ekonomin kan förbättras på olika sätt. Det ska helt enkelt vara kul att sitta i en styrelse och medlemmarna ska kunna veta att föreningen sköts på rätt sätt. Det är en långsam process, men precis som med allting annat så måste man börja någonstans. Inget kommer emellertid att hända så länge medlemmarna är passiva.

Problemområden

Det är inte många som känner till vad det egentligen innebär att bo i en bostadsrätt. Väldigt få känner till hur toppstyrt allt är inom all verksamhet som har med bostadsrätter att göra, om det så är små lokala föreningar, stora föreningar i storstäder, inom HSB, Riksbyggen, etc.

Att sitta i en styrelse för en bostadsrättsförening är inget som är särskilt lätt, men om man åtar sig ett sådant uppdrag så har man också en skyldighet att tillvarata medlemmarnas intresse. Detta innebär i första hand att föreningen ska underhållas på bästa möjliga sätt samtidigt som kostnaderna ska hållas till ett minimum. Tyvärr räcker inte alltid kunskaperna till för detta, och det drabbar alla medlemmar.

Några exempel på problemområden är;
1. Föreningar i stort.
2. Stadgar och regler.
3. Medlemmar (engagemang/intresse, demokratiskt tänkande, etc).
4. Styrelser.
5. HSB-organisationen/de anställda inom HSB samt motsvarande för Riksbyggen.
Vart och ett med ett antal delproblemområden.
Ovanstående är vad man måste utgå från när man definierar vad som inte fungerar eller vad som fungerar mindre bra.

Jag har noterat att det finns en viss rädsla bland medlemmar att träda fram så jag får en hel del frågor via mail. Jag försöker göra vad jag kan för att hjälpa alla, men min tid är begränsad och jag rekommenderar alla att i stället nyttja forumet så att fler kan ta del och lära sig av problemen och kanske fler vinklingar av svaren kan ges.

Det är lite tråkigt att medlemmar ska behöva vara rädda för repressalier om de riktar kritik mot styrelsen eller bostadsföreningen, och jag hoppas att detta kommer att förändras.

Bostadsrättsförening = oligarki

En brf kan bäst beskrivas som en oligarki, dvs ett fåmansvälde. Föreningarna styrs av ett fåtal personer, och dessa ledamöter är dessutom amatörer. Ett av problemen med låg kunskap inom styrelsen är att föreningen blir beroende av bostadsorganisationen, t.ex. HSB, och därmed mer eller mindre tvingas att gå i denna organisations ledband.

Det har inte hänt mycket under ett trekvartssekel inom bostadsföreningar. Utvecklingen tycks ha stått ganska stilla, och det känns lite som det är dags att börja anpassa föreningarna till hur Sverige och världen fungerar idag.

Bostadsorganisationer som HSB vill gärna försöka ge sken av att det råder demokrati inom föreningarna, och de baserar detta på att medlemmarna kan göra sin röst hörd på årsstämman en gång om året.

Jag tror att de flesta som bor i bostadsrätt vet att någon demokratisk ordning i föreningarna finns det verkligen inte (förutom i sällsynta undantagsfall).

Årsstämma och motioner

Årsstämmorna är det kanske tydligaste exemplet på något som oftast fungerar väldigt dåligt i föreningar. Det är t.ex. sällsynt att någon motion som skrivs går igenom. Detta beror på att styrelsen oftast inte vill att så ska ske (det tycks som att styrelser inte gärna vill lämna över beslutanderätten till det högsta beslutande organet, dvs föreningsstämman).

Även om en motion skulle gå igenom på stämman så är det inte alls säkert att styrelsen följer stämmans (det högsta beslutande organet) beslut. En styrelse kan vara ganska uppfinningsrik i metoderna för att strunta i att utföra vad stämman bestämt, och med dagens system är det tyvärr inte mycket medlemmarna kan göra åt detta.

I min förening så har t.ex. styrelsen förklarat att de inte genomfört motioner, med att det är upp till styrelsen att bestämma när motioner ska genomföras. Ett annat trick som används i min förening för att mer eller mindre omöjliggöra genomförandet av motioner är att styrelsen inte utreder motionerna (kostnader, etc), och därmed kan inte heller beslut tas på stämman. Den kanske vanligaste metoden är att styrelsen vilseleder medlemmarna med felaktiga uppgifter. I och med att styrelsen inte tar fram svaren på motionerna i samråd med den som skrivit motionen (som det borde fungera) så kan styrelsen ge en helt felaktig bild av motionen.

Dessutom är det ganska få medlemmar som skriver motioner till årsmötet (vilket kanske är ganska naturligt om man vet att motionen inte kommer att gå igenom ändå).

Stämmorna drivs normalt av en av styrelsen utsedd mötesordförande, och denna person är som regel antingen någon i styrelsen eller från bostadsrättsorganisationen.
En mötesordförande är alltså på styrelsens sida och har dessutom mycket stora möjligheter att styra stämman dit styrelsen vill. Det skapar inga bra förutsättningar för demokrati i föreningen.

Inget engagemang bland medlemmarna

I föreningar där under 50 % av medlemmarna kommer till stämman borde varje styrelse med självinsikt avsäga sig sitt uppdrag. Oavsett om dessa styrelser i övrigt har skött sitt uppdrag på ett bra sätt så har styrelsen misslyckats med sina uppgifter. Många styrelser ser det inte som sin uppgift att locka medlemmar till stämmorna, men dessa styrelser har då totalt missförstått sitt uppdrag. En förutsättning för en levande och väl fungerande förening är ett högt engagemang bland medlemmarna.

Det främsta skälet till att det är så dålig uppslutning till stämmorna är att medlemmarna inte känner att de kan påverka på något sätt. Ett annat skäl är att medlemmarna inte känner att de kan få svar varken på hur medlemmarnas pengar använts eller hur styrelsen tänkt spendera medlemmarnas pengar framöver. Årsredovisningen ger bara svar på vissa frågor, och av någon helt obegriplig anledning så får medlemmarna oftast inte se 5-års planen eller 20-års planen för föreningen.

Det finns föreningar där det är fler i styrelsen än antalet medlemmar som kommer till stämman. Jag såg senast en förening där man hade en stämma om en så extremt viktig sak som stadgeändringar. Endast 7 (varav 2 från styrelsen) av 175 medlemmar dök upp. Ett så uselt deltagande på stämmor är bara rent absurt, och visar med all önskvärd tydlighet på hur stora problemen är inom bostadsrättsföreningar!

Inga forum för medlemmarna

Som exempel kan nämnas att endast 9 av 251 föreningar inom HSB Malmö har år 2007 ett forum för sina medlemmar, och av dessa 9 föreningar så är det nästan inget som är aktivt. Ett av många tecken som bl.a. visar på en brist av engagemang bland medlemmarna.

HSB Malmö hade en gång i tiden ett forum för alla HSB-medlemmar, men HSB valde att stänga ner detta forum när diskussionernas vågor blev alltför heta för HSB, (se "Försök till förvanskningar av riktig fakta" (är HSB en "demokratisk organisation" som "styrs av medlemmarna"?) och sedan dess har forumet inte öppnats upp igen.

Endast 2 av alla 34 HSB-avdelningar har idag ett forum för medlemmarna. Lite trist eftersom praktiskt taget inga föreningar har något forum för medlemmarna.

Till alla brf-styrelser

Här följer några grundläggande tips till de som är ledamöter i en brf-styrelse.

Visa öppenhet och ärlighet mot medlemmarna. Involvera medlemmarna i allt vad som händer i föreningen. Framförallt så respektera medlemmarnas motioner och stimulera till aktiva medlemmar så att de kommer till stämmor och skriver motioner.

Föregå medlemmarnas motioner och krav om öppenhet och låt medlemmarna få insyn i såväl styrelsearbetet som i föreningen.

Skriv till media ! NU !!!


Alla typer av bostadsrätter

På de sidor som finns här om HSB och Riksbyggen - i första hand, men det mesta gäller alla typer av bostadsrättsföreningar, även t.ex. SBC - finns mängder med tips. Det gäller att såväl medlemmar som styrelser tar åt sig av denna information.

Tänk på att i princip allt som gäller för HSB gäller även för t.ex. Riksbyggen, och tvärtom. Alla bostadsrätter berörs på ett eller annat sätt av det mesta som skrivits här.

På dessa sidor kommer jag för enkelhetens skull att skriva "HSB", men om du t.ex. bor i en Riksbyggen-förening så kan du översätta "HSB" till "Riksbyggen" (eller SBC) i de flesta fall.

Farligt att bo i bostadsrätt?

Som det ser ut idag så är insynen minimal i verksamheten och en förening som är till synes fungerande och välmående kan nästa dag befinna sig på randen till konkurs. Det kan bli snabba vändningar, och orsaken till detta är i grund och botten att informationen är allt från obefintlig till nästan obefintlig i det övervägande antalet föreningar.

Det finns ingen som kan ange något konkret skäl till varför det inte ska finnas någon insyn i styrelsens arbete (utöver för att medlemmarna inte ska kunna se om/när styrelsen gör misstag). Det finns däremot mängder med mycket tungt vägande skäl till varför medlemmarna ska veta vad styrelsen håller på med och engageras i föreningens utveckling.

I väldigt många föreningar sitter det ledamöter i styrelsen som inte har nödvändig kompetens för sina uppgifter. HSB, Riksbyggen, m.fl. försöker få medlemmarna att tro att det inte gör något att styrelsen inte vet vad den gör. Men sanningen är i stället att det är av vital betydelse för föreningens fortlevnad att styrelsen behärskar sina arbetsuppgifter. Hur bra styrelsen gör sitt arbete återspeglas i de avgifter som tas ut av medlemmarna. Ju sämre en styrelse sköter sitt arbete desto högre avgifter får medlemmarna betala. Med andra ord så betalar medlemmarna för styrelsens misstag.

HSB är ingen objektiv part! Ju mer oerfaren en styrelse är desto större kontroll får HSB över föreningen. Att ha kontroll över föreningen är viktigt för HSB, eftersom föreningarna är HSB:s inkomstkälla. Det är dock inget som gagnar medlemmarna att det är HSB som styr föreningen i stället för medlemmarna, som det egentligen ska fungera. HSB, Riksbyggen och SBC är inte intresseorganisationer för de som bor i bostadsrätt. De är i stället inriktade mot styrelserna i föreningarna, vilket är mycket viktigt för de som bor i bostadsrätt att känna till.

Ett konkret exempel
styrelsen anställde sig själv

Sanningen är att om du bor i bostadsrätt så lever du farligt. Mycket farligt! Ett konkret exempel på detta fanns tidigare att läsa i "Vår Bostad" (april 2001). Artikeln handlar om en styrelse som anställde sig själv och utnyttjade sin maktposition för att plocka ut massor av pengar. Slutklämmen i denna artikel är; "Medlemmarna måste bevaka att de förtroendevalda agerar på ett sätt som kommer alla till godo".

Detta lilla exempel visar hur enkelt det är att du blir blåst på massor med pengar av skrupellösa styrelser, bara för att kontroll av styrelsen saknas. Med konkreta och detaljerade stadgar kan du säkra ditt boende och dina pengar. Så se till att du som medlem, med början nu, påbörjar processen med att införa bra stadgar i din förening!

Även bra kan bli bättre!

Naturligtvis finns det föreningar som fungerar rätt bra, men det finns inte en enda förening i hela landet som inte kan bli bättre i många avseenden. Faktum är att t.o.m. de föreningar där det fungerar bra kan bli mycket bättre på många sätt!

Föreningar ska styras som företag!

Endast om både medlemmar och styrelse är medvetna om att föreningen ska ses som ett företag, och man arbetar utifrån denna syn, så kan det fungera. En förening är nämligen inget annat än just ett företag där medlemmarna är arbetsgivare åt styrelsen (där styrelsen i sin tur kan ha hand om anställda som vaktmästare och vicevärd). Olika entreprenörer anlitas sedan via anbud för att löpande utföra arbeten med som mål att hålla föreningen i konstant gott skick.

Det är extremt viktigt att arbetsgivaren (medlemmarna) har insyn och kontroll över sin styrelse så att det inte barkar iväg åt fel håll med en styrelse som inte vet vad den gör.

Det finns ingen styrelse som skulle säga något annat än att de jobbar för medlemmarna. Sanningen är att i 99,9 % av fallen jobbar styrelsen i första hand i eget intresse, och detta är ett skäl så gott som något för medlemsinflytande!!!

Not. För den som ev. inte förstår ovanstående mening så kan jag bara kort förklara att jag menar att allt som görs i styrelsen naturligtvis är till nytta för en själv, det är inget välgörenhetsarbete, styrelsen får arvode (ibl. lite, ibl. mycket, men förmodligen aldrig i förhållande till prestation) och det som görs i föreningen har inte bara medlemmarna nytta av, utan även styrelsen. Så är det bara.
Sedan kan det kanske variera lite (förmodligen mer variation inom styrelser än mellan styrelser) hur mycket som görs av styrelsen som i första hand är i eget personligt intresse och hur mycket som görs som även är till lika stor nytta för andra medlemmar. Men av naturliga skäl får naturligtvis det som ligger en själv närmast till hands högre prioritet, speciellt med dagens förutsättningar. Det är här som en kontrollfunktion är av vital betydelse! Denna finns skrämmande nog ej idag!

Ditt livs största investering!

För många är boendet den största investering som görs under livet. Med detta i åtanke är det obegripligt att inte alla som bor i bostadsrätt intensivt engagerar sig i sin förening.

Många lägger ner stor möda på att spara några tior på sina telefonkostnader, men när det kommer till att "se om sitt hus" vad gäller sitt boende så tycker de flesta att någon annan kan sköta detta utan att man engagerar sig det minsta i sin bostadsrätt. Detta trots att vi pratar om investeringar på hundratusentals eller miljoner kronor.

Man förstår helt enkelt inte att man lägger sitt öde i händerna på ofta mer eller mindre helt okända personer som kanske inte har den minsta kunskap om vad de håller på med.

Hur kan man säkra sitt boende?

Ja, det enda sättet för att det ska fungera bra i en bostadsrättsförening är att medlemmarna engagerar sig. Att medlemmarna engagerar sig hör tyvärr inte till vanligheterna, men det är faktiskt en absolut nödvändighet!

Systemet är i grunden uppbyggt så att det bara är på den årliga stämman som medlemmarna ges en möjlighet att engagera sig, och då bara via motioner. Dessa motioner ska dessutom vara skrivna 3-4 månader före årsstämman, vilket gör att motioner kan hinna bli inaktuella och är i behov av uppdateringar när det väl är dags att behandla motionerna. Att få endast en chans om året att göra sig hörd är naturligtvis helt orimligt. Medlemmarna måste på olika sätt ges möjlighet att påverka löpande under året.

Det räcker inte med att styrelsen behärskar sina arbetsuppgifter. En stor anledning till att det fungerar så dåligt som det ofta gör i föreningar är att medlemmarna helt enkelt inte vet hur det ska gå till i en ekonomisk förening. Dessa sidor om boendet i bostadsrätt informerar om många viktiga bitar som medlemmarna måste känna till.

Det stora problemet uppstår när man ska försöka hitta metoder för att förbättra. Speciellt med tanke på HSB:s kanske inte alltid så roliga inställning till medlemmarna.

Det är en tung process!

Be HSB att göra en enkät med en fråga om medlemmarna tycker att HSB lyssnar på oss (och x delfrågor som jag inte ska gå in på nu).

Motsvarande görs inom varje bostadsrättsförening.

Om inte du som medlem sätter press på såväl styrelse som HSB så ska du inte räkna med att några förändringar till det bättre kommer att ske. Gör din röst hörd !!!

Motionera mera !!!

Steg 1 i att uppnå förbättringar i din förening är att skriva motioner. Du hittar bland dessa webbsidor färdiga motioner som du kan kopiera rakt av eller anpassa efter situationen i din förening.

Många tycker det är meningslöst att skriva motioner eftersom dessa alltid avslås av styrelsen. Men det är faktiskt medlemmarna som bestämmer, och någonstans måste man börja! Via motioner kan ett frö sås till framtida givande diskussioner.

Tips till dig som söker bostadsrätt

Ett hett tips till alla som söker efter boende i en bostadsrätt är att studera de senaste fem årens årsredovisningar. Om du inte hittar ett antal motioner där så är detta definitivt inte ett tecken på att allt är perfekt i föreningen. I 99 % av fallen är detta i stället ett mycket säkert tecken på att föreningen inte är en öppen sådan, att engagemang saknas i föreningen, och att det egentligen inte fungerar så bra i föreningen.

Via forumet här har jag fått några andra bra och mycket viktigt tips på vad mer som är av vikt att titta på. Jag kopierar denna text i princip rakt av;
Man bör jämföra med andra föreningar på orten med hänsyn till ålder på byggnaderna, vad som finns för att öka trivseln; egna tvättstugor i samma hus, gym, solarium, bastu, lekparker för barnen. Har man ett stort utbud av "utrustning"? Trots att alla kanske inte utnyttjar lekparken eller bastun så blir området attraktivt för många fler åldersgrupper vilket ger högre värde på bostadsrätten. Hur ser sopsorteringen ut? Och har det gjorts stambyten (beroende på ålder), den allmänna trivseln, osv.

Hittar du ett antal motioner så ska du dessutom kontrollera hur många av dessa motioner som styrelsen yrkat avslag på. Be även föreningen om de senaste fem årens stämmoprotokoll, för där kan du hitta mer information. Om styrelsen inte vill lämna ut stämmoprotokollen så ska du snabbt som ögat söka efter en annan förening att bo i! För då vet du med säkerhet att det fungerar illa i föreningen.


DU KAN PÅVERKA !!!

Du kan påverka på flera sätt och ett av de kanske bästa sätten är att du sprider länkar till dessa webbsidor i din förening.
 • Sätt upp länkar till dessa sidor på anslagstavlorna.
 • Lägg in länkar till dessa sidor som referens i de motioner du skriver.
 • Prata med dina grannar om dessa sidor.
 • Informera dina grannar via motioner och i möten om länken hotpot.se/bo.htm.
 • Dela ut lappar i din fastighet med en länk hit.
 • Länka till dessa sidor från dina egna webbsidor/andra forum.
Ju fler som börjar lära sig hur allt kan fungera bättre desto större sannolikhet att förändringar till det bättre verkligen kommer till stånd. Och ju fortare desto bättre.

Engagemang, demokrati & öppenhet

De tre nyckelorden är engagemang, demokrati och öppenhet !
Det är vad målet måste vara för såväl styrelse som medlemmar.

Den förmodligen viktigaste webbsidan av alla jag skrivit är webbsidan om stadgarna.
Allt grundar sig på dessa stadgar och det är av yttersta vikt att dessa stadgar ändras å det snaraste. Det första du ska rikta in dig på är alltså att få till stånd en förändring av föreningens stadgar (som i 99,9 % av fallen är i princip exakt så som HSB föreslagit att stadgarna ska se ut). Medlemmarna bestämmer vad det ska stå i stadgarna!

Diskutera, informera, ge förslag och fråga i

forumet

Du hittar på varje webbsida en länk till ett diskussionsforum. Ju fler som skriver i detta forum, desto mer kan vi lära av varandra. Det är därför viktigt att du som är "vanlig" medlem, såväl som styrelseledamot, styrelsesuppleant, revisor, revisorssuppleant, ingår i valberedning, ingår i en arbetsgrupp eller är annan förtroendevald, skriver om det som du tycker är viktigt.

Se detta forum som ett förstadie till den diskussion som sedan ska föras vidare in i din egen förening.

Med ledning av det som diskuteras i forumet kommer jag att efterhand bygga upp nya sidor med information som kan göra livet lättare för såväl styrelser som medlemmar.

Det är viktigt att rätt saker diskuteras i forumet, men inga frågor är dumma, så var inte rädd för att fråga. På förekommen anledning vill jag informera om att där t.ex. inte ska förekomma någon diskussion om layouten på dessa sidor.

Dokumentera och SPELA IN !

Om man ska komma till rätta med problemen i föreningar så kan en bra metod vara att dokumentera vad som händer (gärna i forumet här). Ett sätt att dokumentera kan vara att spela in samtal med styrelser. Speciellt bra kan vara att ta med en bandspelare till föreningens stämmor och spela in vad som händer där. Du får då de bästa möjliga minnesanteckningarna, och styrelsen kan inte hävda att något annat sagts än vad som egentligen sagts på stämmorna. Bevis finns därmed för alla beslut och alla löften.

Det är garanterat tillåtet att spela in en stämma, och du behöver inte ens informera om att du gör detta. Ingen kan förhindra dig från att föra anteckningar på detta sätt, men om du är rädd för att bli attackerad av andra på stämman så behöver du naturligtvis inte göra din inspelning öppet.

Du som vill veta mer om vad som gäller för inspelning av samtal/stämma kan klicka här.

Bor du i en bra förening?

Om du bor i en bra förening så hoppas jag att du skriver om detta i forumet här. Berätta vad det är som fungerar bra i föreningen. Hur lyckas styrelsen engagera medlemmarna i sitt boende? Hur informerar styrelsen medlemmarna? Ge tips om hur det fungerar i din förening så att andra medlemmar och ledamöter kan lära sig hur det egentligen ska fungera!

Vem är jag?

Vem jag är som skriver här om HSB och bostadsrättsföreningar spelar egentligen inte någon roll för den information som finns på dessa sidor, men jag bor i bostadsrätt och har suttit i några styrelser under årens lopp. Jag sitter för närvarande inte i någon styrelse och har under rådande omständigheter heller inget intresse av (eller tid) att sitta i styrelsen. Jag hoppas att jag kan göra mer nytta inom ett bredare område genom att i stället informera och upplysa via dessa webbsidor.

Du som läser vad jag skrivit ska inte tänka som att det jag tagit upp handlar specifikt om min förening, utan du ska börja fundera på hur det egentligen fungerar i den egna föreningen, och vad man behöver och kan göra för att uppnå förbättringar.

Den diskussion som förs i forumet ska inte handla om varken mig eller specifikt om min förening, och risken för att det blir så är betydligt mindre om jag framför denna information utan att gå in på i sammanhanget meningslösa detaljer om mig personligen.

Den diskussion som förs ska i stället handla om hur det fungerar i olika föreningar runt om i landet och vad man kan göra åt de problem som finns idag.

Hoppas alla kan respektera och förstå detta.

Jag vill helst att all diskussion förs i forumet här (alla är varmt välkomna att skriva inlägg), men för den som vill kontakta mig personligen så finns min e-post adress bl.a. i slutet av sidan om stadgarna.
Mer information kommer att fyllas på här i ett senare skede!


Om telefonförsäljningFORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, etc) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Forum för alla i bostadsrättSenaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)

FAKTABANKEN - FORUM FÖR ALLA I BOSTADSRÄTT
Störningar i BRF A 01
Avgifter i BRF A 02
Underhåll bostadsrätt, Ansvarsfördelning, Förändring av lägenhet A 03
El, Värme och Vatten i BRF A 04
Balkong och Uteplats, Utemiljö, Parkering & Garage i BRF A 05
Styrelse, Styrelsemöte, Protokoll, Tystnadsplikt, Dagordning A 06
Bostadsorganisation - Förvaltare A 07
Likhetsprincipen - Likabehandlingsprincipen A 08
Jäv A 09
Särskild granskning, Medrevisor, Revisor & Revisorssuppleant A 10
Hyresnämnden - Bostadsrätt A 11
Regelverk för bostadsrätt A 12
Avhysning, Uppsägning, Förverkande, Avsägelse, Tillträde bostadsrätt A 13
Andrahandsuthyrning i BRF B 01
Andelstal och Mätning bostadsyta B 02
Kapitaltillskott, Insatshöjning, Förändring av insats bostadsrätt B 03
Överlåtelse, Köp av bostadsrätt, Mäklare, Medlemskap B 04
Vattenledningsskada och Vattenskada i bostadsrätt B 05
Ekonomisk plan bostadsrättsförening B 06
Lägenhetsförteckning, Medlemsförteckning B 07
Föreningsstämma, Röstning, Ansvarsfrihet, Motioner i BRF & Arvoden B 08
Valberedning i BRF B 09
Ändring av stadgar i BRF B 10
Självförvaltning i BRF B 11
Sambolag bostadsrätt B 12
PUL BRF B 13
Väsentlig förändring av fastighet B 14
Likvidering av bostadsrättsförening, Fusion, Överlåtelse av hus i BRF B 15
Utvidgning av verksamhet i BRF B 16
Statistik bostadsrätter B 17
   FAKTABANKEN
   Gå direkt till Faktabanken i Forum för alla i bostadsrätt


  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Startsidan för information om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar i Forum för alla i bostadsrätt Huvudsida
  HSB stadgar för bostadsrätt - Det är allas ansvar att stadgarna innehåller allt av vikt för föreningen HSB:s normalstadgar
      - enbart för att skydda HSB och styrelse?
  Om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet, eller vägra styrelsen ansvarsfrihet Vad innebär det att inte bevilja
       styrelsen ansvarsfrihet?
  Mall för stadgar i en brf Sveriges bästa brf-stadgar   HSB - Vad kan HSB om juridik? Vad får styrelsen besluta om?
  Förslag på förändringar av föreningslagen och bostadsrättslagen NY FÖRENINGSLAG!   HSB - vilken arbetsordning gäller för styrelsen? Arbetsordning för styrelse
  HSB - Lagar, föreskrifter och regler för boende i bostadsrättsförening Länkar till lagar och föreskrifter   HSB - Förslag på vad styrelsens ledamöter måste arbeta utifrån Budord för styrelsen
  Hur gör du för att gå ur HSB trots att du bor i en HSB-brf? Utträde ur HSB   HSB - kompetens i styrelsen Vilken kompetens behövs i en styrelse?
  Exempel på en anmälan till hyresnämnden i anledning av en av styrelsen felaktigt genomförd stambytesrenovering Anmälan till hyresnämnden   Om valberedningen och dess uppgifter Valberedningen
  ad gäller vid uthyrning i andra hand? Andrahandsuthyrning   Tips och rekommendationer för hur man formulerar en motion till stämman Hur skriver man en motion?
  Vad gäller vid försäljning/överlåtelse av bostadsrätt? Rutiner vid försäljning. Köpa/sälja. Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift Överlåtelse av bostadsrätt   HSB - Exempel på motioner till en årsstämma Exempel på motioner till ett årsmöte
  Vad gäller vid försäljning/överlåtelse av bostadsrätt? Rutiner vid försäljning. Köpa/sälja. Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift Försäljning av bostadsrätt   Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009 Motioner HSB 2009
  HSB - Vad gäller avseende vattenskada i brf? Vad gäller avseende vattenledningsskada?   Länkar till alla dokument för HSB Malmös årsstämma 2009 HSB Malmös årsstämma 2009
  Begäran om utdrag ur lägenhetsregister för bostadsrättsförening - Mall. Viktig information att begära innan köp av bostadsrätt!!! Lag (2006:378) om lägenhetsregister Utdrag ur lägenhetsregister   Klander av HSB Malmös årsstämma 2008, del 2a Klander HSB årsstämma 2008
  HSB - Vem ska underhålla bostadsrätten? - Vad ansvarar medlemmarna för i sin bostadsrätt och vad ansvarar styrelsen för i föreningen? Vem ansvarar för vad?   HSB - information till medlemmarna Information till medlemmarna
  HSB - Vad gäller avseende parkeringsplats till bostadsrätt i en bostadsrättsförening? Vad gäller avseende p-plats?   Offertförfrågan för badrumsrenovering, tips med exempel på hur en offertförfrågan kan utformas för att få bästa möjliga svar Offert badrumsrenovering
  Vem får delta och rösta på föreningens stämma? En djupgående analys av regelverket Vem får närvara på stämman?   Information från HSB om certifiering av bostadsrätter. Vad innebär det att en brf är certifierad? Certifiering av bostadsrätt
  Hur många går på föreningens stämmor? En sammanställning över närvaron på stämmor i brf:ar inom HSB Malmö Stämma, närvarostatistik   Länkar till HSB, Riksbyggens, SBC:s samt privata bostadsrättsföreningar Länkar till bostadsrättsföreningar
  Hur tolkar man en årsredovisning på bästa sätt/enklast? Förklaringar till balansräkning och resultaträkning, etc Tolka en årsredovisning   Exempel på en anmälan till hyresnämnden i anledning av en av styrelsen felaktigt genomförd stambytesrenovering SDS om bostadsrätter
  Arvoden och ersättningar för alla styrelser i bostadsrättsföreningar inom HSB Malmö (förlorad arbetsförtjänst, bilersättning, telefonersättning, etc). Med rekommendation på arvodesnivå Arvode brf-styrelse - Per lgh   Att bo i bostadsrätt är inte som att bo i eget hus. Man får inte alls bestämma allt själv, tvärtom. Bostadsformen kräver samarbete, smidighet, tolerans och en bra styrelse. 15/3-2005 Håll koll på styrelsen - DN Bostad
  Ersättningar till styrelse och VD i HSB Malmö samt jämförelse med andra HSB-regioner i Sverige Arvode HSB Malmö   Hellre ett möte för mycket än ett för lite. Arbetsgrupper i huset som tar ansvar för gård, städning, hissinstallation och försäljning av lediga lägenheter. Stort och smått måste diskuteras, ansvaret delas, annars kan medlemmarna känna sig överkörda. 23/2-2005Samarbete är nödvändigt - DN Bostad
  HSB - Vicevärdens uppgifter Vicevärdens uppgifter   Syna föreningen - före bostadsköpet och Styrelsen bestämmer om protokoll ska lämnas ut. SVD 2004-06-10 Talibanstyre & maktlösa medlemmar -SvD
  Information om BoRevision BoRevision - en fara för din förening   Föreningar tar ut pengar från HSB - SDS
  Om värme och ventilation i bostadsrätt Värme och ventilation   Information om hur HSB lurade medlemmarna på 50 miljoner kronor HSB Malmö skandalen
  HSB - Varning från en förenings styrelse där enskilda medlemmar kränks Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB och Riksbyggen Frågor till HSB/Riksbyggen
  HSB - Utskick från en förenings styrelse där enskilda medlemmar kränks Ett styrelseutskick   Motion inlämnad till 32 regionkontor, och HSB:s respons på detta Hur HSB i Sverige svarar på frågor
  HSBs kod för föreningsstyrning HSBs kod för föreningsstyrning   Rättsskydd Rättsskydd
HSB om vad det innebär att bo i en bostadsrätt Om boendet i en brf
Allt om Riksbyggen Riksbyggen
Se länkar ovan       


Bredband / ADSL - Sanningen om Sveriges internetleverantörer !
Forum för alla i bostadsrätt Tipsa en vän


© 2014 - Uppdaterad 2014-08-18 Check PageRank Stockholm • Göteborg • Malmö/Skåne