Telia/HSB Bolina bredband

Mobilt bredband - vilket är billigast och bäst?

HSB Malmös hemliga avtal för HSB Bolina 2.0, år 2011Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Aktuella leverantörer;
- Adamo
- Bahnhof
- Bredband2
- TDC
- Tele2
- Telia

Ganska märkligt att så mycket saknas i den information som HSB Malmö lagt ut, samt att ett antal uppgifter om leverantörerna dessutom är helt felaktiga. Men genom att klicka på länken ovan så får du information om vad som egentligen gäller.

Jag har rätt mycket tips på mina bredbandssidor, men ett spontant tips är att du vid en värdering inte lägger någon vikt på e-posten (den ska du ha från annat håll, dock inte HSB BoLinas katastrofalt dåliga e-post). Samma sak gäller webbtjänsten. Det är bara en simpel lösning från leverantörerna.

Välj aldrig ett alternativ med startavgift (de som idag har ett "speciellt" erbjudande om 0 kr i startavgift kommer att tvingas fortsätta med detta).

Jag har god erfarenhet av Adamo och kan rekommendera denna leverantör med 95/185 kr/månad för 10 mbit/s i bägge riktningarna!!! Men å andra sidan så har Bahnhof de bästa priserna på upp till 100/10 Mbit/s (ex. 94 kr/mån för 10 Mbit/s).

Telia är det alternativ som enligt min bedömning är sämst. De har inget att konkurrera med, och de är klart dyrast.

Mer info kommer när HSB vill lämna ut mer info.
2007-01-08


Senaste nytt - juli 2005 !

HSB Malmö har nu gått ut med ett utskick som står i strid med vad HSB Malmö sagt tidigare.

Utan att förklara sig på något sätt varför man ändrat sig så vill nu HSB Malmö att alla som är intresserade av att fortsätta med HSB Bo-Lina ska tecka sig för ett nytt avtal.

Dvs alla måste återigen låsa upp sig ännu en gång på 12 månader i ett nytt avtal, oavsett när man tecknat avtal tidigare. Dvs du kan inte säga upp ditt abonnemang (om du flyttar får du snällt fortsätta att betala).

Det är ett mycket fult trick!

Inte nog med detta!
Du får också en uppsägningstid på en (?) månad vilket i praktiken innebär att många som flyttar från HSB tvingas att fortsätta betala sin abonnemangsavgift till HSB/Telia. Därigenom kan HSB/Telia få in dubbla inkomster under en period för många av de som flyttar.

Har du läst avtalet mellan Telia och dig som konsument? Låter de villkor som finns i avtalet okej för dig?

HSB verkar försöka mörka all information som gäller för avtal och allt annat avseende Bolina. Gå inte in i ett avtal med HSB/Telia förrän HSB/Telia vågar lägga ut avtal mellan dem och HSB-medlem öppet på Internet. De är uppenbart livrädda för att kritiken mot dem ska växa ännu mer, vilket är ett tydligt tecken på att de inte vet vad de håller på med.

Kräv svar på alla frågor, såväl om avtal som allt annat, och kräv att denna information ska offentliggöras. HSB/Telias taktik tycks vara att minimera informationen om vad som gäller i förhoppning om att de därigenom inte ska kunna kritiseras. HSB vågar inte ens svara på frågor om Bolina på HSB Malmös anslagstavla för medlemmarna. Frågor bara bemöts med tystnad.

Det är uppenbart att HSB inte tagit fram ett avtal som är förmånligt för medlemmarna. Allt är på Telias villkor!

Jag rekommenderar alla att välja ett ADSL-abonnemang från en annan leverantör (det kan du t.o.m. rent kostnadsmässigt tjäna på) - t.ex. Adamo, Tele2 eller Glocalnet - till dess att HSB/Telia tagit sitt förnuft till fånga och ändrat reglerna. Sätt press på HSB/Telia !!!

FORUM

Om du har några synpunkter, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!

Sedan finns det även en enklare gästbok.


ETT ANNAT FORUM

Genom att klicka här så får du en sammanställning (i kronologisk ordning) från HSB Malmös forum av de inlägg som berör HSB Bolina.

Senaste nytt - maj 2005 !

Det sägs finnas en hel del föreningar som hoppat av HSB Bolina. Om de som valt en annan leverantör än HSB Bolina hör av sig till mig så kan jag lista föreningarna här. Därigenom kan dessa föreningar utbyta erfarenheter med varandra och utveckla sin miljö till den bästa möjliga.
Brf Ramen har i maj 2005 valt Ownit som leverantör av bredband. Kostnaden för medlemmarna är endast 150 kr/månad för 10 Mbit/s ! Grattis Brf Ramen till ett bra val !!!

Brf Sandbacken kommer också att få Ownit som leverantör !

Brf Hagalund har valt Ownit !

Erbjudande HSB Bo-Lina

HSB Malmö har tecknat ett kontrakt med Telia avseende 7 års fortsatt leverans av bredband. Samarbetsavtalet mellan HSB och Telia gick ut i oktober 2004. HSB Malmö har gått ut med en upphandling, men frågan är om inte HSB Malmö valt Telia endast av bekvämlighetsskäl. Som vem som helst förstår är detta inte gynnsamt för medlemmarna, där konkurrens (redan i upphandlingen) garanterat hade lett till betydligt lägre priser för medlemmarna än det som nu HSB Malmö och Telia kommit överens om.

Det känns som att HSB Malmö arbetar mer i eget intresse än för medlemmarnas.

Lite om HSB Malmös och Telias avtal

Leverantörsoberoende nät ?

HSB skriver att det i Bo-Linas nät år 2007 kommer att finnas operatörsneutralitet. Det återstår att se hur det blir med detta.
 • För det första är det för vagt formulerat av HSB för att vara av något som helst värde. HSB måste förklara mycket bättre vad de definierar som operatörsneutralt!
  Det känns mer som att HSB nu går ut med detta på ett ogenomtänkt sätt för att ett antal föreningar tröttnat på HSB:s monopoltänkande och sagt att nu får det vara nog.
 • För det andra så vet jag vad som hänt i andra "operatörsneutrala" nät som Telia varit involverad i. Det har blivit Telia som styrt så att det inte funnits några vettiga alternativ att välja mellan. Att "välja fritt" bland leverantörer är en definitionsfråga (jag skulle kunna skriva mycket om detta)!
 • För det tredje så är det obegripligt att det ska ta två till tre år att uppnå detta. HSB vill inte göra dessa ospecifika förändringar förrän föreningarna tecknat nya (och mycket långvariga) kontrakt med HSB, och det känns väldigt, väldigt fel.
HSB/Telia skriver i sin broschyr att när alla tjänster för IP-telefoni och IP-tv driftssatts av Telia så ska de påbörja arbetet med att förbereda nätet för flera Internetleverantörer.
Man har alltså gjort ett avtal där Telia ska få första tjing på att erbjuda olika tjänster, och med detta nedprioriterat att släppa in andra internetleverantörer. Snyggt avtal för Telia!
Jag kan bara hoppas att medlemmarna inte låter sig luras in i de avtal Telia kommer att vilja teckna, med långa bindningstider, innan andra leverantörer långsamt och försiktigt eventuellt kommer att släppas in i nätet.

HSB/Telia uppger varierande tider för när de ska möjliggöra för andra Internetleverantörer än Telia att agera samtidigt i nätet. I den ena broschyren uppger de någon gång under 2007, i den andra uppger de att det ska ske efter 2007. Detta lämnar det öppet för HSB Malmö och Telia att göra som de vill !

HSB/Telia vet att det dessutom blir mindre intressant för andra leverantörer att komma in i ett nät där Telia tagit kontrollen från början och satt upp sina villkor. Telia har gjort liknande saker på andra håll och resultatet har blivit att få leverantörer har gått in, och då med tämligen ointressanta alternativ.

Blir det fler leverantörer?

 • Om HSB Bo-Lina skulle bli ett operatörsneutralt nät en gång i framtiden så har Telia haft några års försprång att få in kunder i sina långvariga avtal, vilket gör det svårt för andra leverantörer, kanske till och med helt ointressant, att erbjuda sina tjänster i HSB Malmös/Telias nät.
 • Avtalet mellan HSB Malmö och Telia är tydligen tecknat så att Telia kommer att erbjuda tjänster som ip-telefoni och ip-tv till ett pris som andra leverantörer kommer att få svårt att konkurrera med (som en form av märklig kompensation för Telias alltför höga avgifter till medlemmarna). Därigenom blir det ännu mer ointressant för andra leverantörer att gå in i detta nät.
 • Sedan framgår det inte vilka krav eller avgifter som ställs på de leverantörer som ska få tillstånd att agera i nätet, men det finns en uppenbar risk att de kan vara utformade till Telias fördel.
Man behöver bara tänka lite logiskt. Vem skulle välja en av marknadens dyraste leverantörer (Telia) i ett nät där det råder "fri" konkurrens? Naturligtvis kan alla vara helt säkra på att Telia kommer att sätta upp barriärer som gör att Telia utsätts för minsta möjliga konkurrens. I annat fall skulle ju ingen välja Telia. Ingen ska tro att Telia är dumma.

Inget förvaltningsavtal, inget bredband

Att sedan HSB hotar föreningarna med att säga upp deras bredbandsuppkoppling om föreningarna inte tecknar förvaltningsavtal med HSB skapar inte precis något förtroende. Vem vågar anlita HSB för bredbandsuppkoppling om de använder sig av dylika utpressningsmetoder? Känns mycket riskfyllt att HSB inte tillåter konkurrens på lika villkor, där föreningarna inte ska tillåtas att välja det för dem billigaste/bästa alternativet!

Grisen i säcken

Föreningar bör inte teckna avtal med en leverantör (oavsett om det är HSB, BBB eller någon annan) där man överlåter nyttjanderätten av fastighetsnätet fullt ut till denna leverantör, speciellt inte under så oklara former som i fallet med HSB Bo-Lina. Då lägger man verkligen krokben för sig själv, och har inte ens lyckats inhämta en av de viktigaste informationsbitarna från PTS.

Om HSB Bo-Lina ska erbjuda ett operatörsneutralt nät, där HSB inte längre ska vara tjänsteleverantör, och där alla leverantörer som vill (inte bara Telia) kan koppla in sig (helt utanför Telias kontroll, så att det inte blir som med telestationerna där andra leverantörer är helt utelämnade till Telia/Skanova) så är det bra. I alla fall om det blir många leverantörer i detta nät. Men det känns oerhört riskabelt för en förening att köpa grisen i säcken och teckna avtal med HSB innan detta har skett. HSB får nog först visa vad de kan åstadkomma, alternativt mycket, mycket detaljerat beskriva hur de tänkt att den operatörsneutrala lösningen ska se ut, med noga preciserade kostnader och allt (där det i avtalet står att avtal med HSB kan upphävas med omedelbar verkan om HSB inte uppfyller sina preciserade löften på för detta givet datum).

250 Kbit alternativ ? ? ?

Att som HSB erbjuda en LAN-lösning med 0,25 Mbit/s som ett av alternativen är att ta ett stort steg bakåt i utvecklingen. Detta gör HSB parallellt med att xDSL-leverantörerna plockar bort alla alternativ på 1 Mbit/s och under. Ska HSB (eller någon annan) investera i en lösning där flera alternativ erbjuds användarna (vilket jag alltså är förespråkare för och tycker är bra... om det är rätt utformat) så ska alternativen formuleras helt annorlunda.

Själva hastighetsalternativen bör snarare vara något i stil med 4 Mbit/s, 10 Mbit/s och 100 Mbit/s (dvs inte ens ett 1 Mbit/s-alternativ).

Är någon intresserad av ett 250 kbit-alternativ så vore det dåraktigt att välja HSB Bo-Lina för detta. Då väljer man självklart i stället en billigare och bättre DSL-leverantör!

De som är intresserade av ett riktigt snabbt alternativ (ex. 100 Mbit/s) ska på motsvarande sätt inte behöva betala ett fantasipris på 800 kronor/månad för detta! Hur många kunder tror HSB och Telia att de kommer att få på 100 Mbit/s med ett sådant löjligt högt pris? Alla priser över 400 kr/månad för 100 Mbit/s är ockerpriser!

De alternativ HSB kommer att erbjuda är alltså inte bra. Detta förutom att priserna de gått ut med är helt galet höga och därmed ändå gör det tämligen ointressant med flera alternativ om de så hade haft 50 olika alternativ att välja mellan. Meningen med flera alternativ är ju att de som inte har behov av en snabb förbindelse ska vilja koppla upp sig ändå genom att kostnaden är så låg.

Vad HSB inte förstår här är att om man har ett så långsamt alternativ som 0,25 Mbit/s så blir det svårare att sedan sälja in tjänster som kräver mer bandbredd. Man sätter upp trösklar
-för sig själv (dvs för HSB/Telia), och
-för de leverantörer som har bra tjänster att erbjuda, samt
-för de medlemmar som vill ha bra priser på erbjudna tjänster.
Just av denna anledning (tilläggstjänsterna) bör det inte finnas något alternativ under 4 Mbit/s (i bägge riktningarna, naturligtvis).
Vem som helst borde begripa detta!
Och det blir ju inte bättre, för varken HSB eller leverantörerna, av att man tappar kunder som i stället väljer DSL-lösningar.

När HSB Bo-Lina startade så gick man ut med så vag information som att hastigheten till lägenheten skulle vara 10-100 Mbit/s och mellan fastigheter/föreningar skulle hastigheten vara 100-1000 Mbit/s, samt att hastigheten mot Internet varierar med antalet uppkopplade och beteende.
Idag är man ännu vagare. Ex., 10 Mbit mellan var och var? Vad blir hastigheten mellan fastigheter/föreningar? Etc.

Priser

Jag vet att HSB Malmö skapat sig ett stort problem med Turning Torso, men det finns ingen anledning att medlemmarna ska finansiera Turning Torso med avgifterna för bredband. De priser som erbjuds med HSB Bo-Lina i framtiden är på tok för höga. Om en enskild förening kan få 10 Mbit/s för 150-200 kr/månaden (och t.o.m. priser under detta om fler föreningar går ihop) så borde HSB Malmö med sina nästan 31.000 medlemmar kunna få ner priset för en 10 Mbit/s-uppkoppling ännu en bit.

Turning Torso
HSB Malmös högkvarter
Byggt av medlemmarnas pengar
hotpot.se/forum

Föreningar är attraktiva kunder för leverantörerna. 300 kunder kan t.ex. vara väl värt att konkurrera om. Dvs upp till ca. 700.000 kronor om året i intäkter i ett svep (utan att behöva prestera eller investera särskilt mycket) är inte fy skam. Men om flera föreningar går samman och man kanske kan uppnå 3.000 (aktiva) kunder (upp till 7 mkr/år), eller fler (vilket borde vara fullt möjligt med nästan 31.000 potentiella HSB-kunder bara i Malmö-regionen), då kan man nog verkligen pressa priserna.

HSB vill inte informera om hur många kunder de har till HSB Bo-Lina, men min gissning är att det idag är minst 10.000 hushåll.

Eftersom man idag dessutom kan få det betydligt mer kostsamma ADSL 8 Mbit/s nedströms för 275 kr för en person så säger ju all rimlighet att en LAN-lösning (för 31.000 lägenheter) ska ligga en bra bit under detta.

Dvs antingen tecknar HSB nya bra ramavtal eller så går enskilda föreningar ihop och tecknar ett gemensamt avtal.

I detta sammanhang kan man undra vad HSB centralt gör avseende detta? Är det kanske så att HSB kommer att teckna nya förmånliga ramavtal samtidigt som HSB Malmö försöker gå sin egen väg (med sina höga priser)? Vad är planerna här?

Prisjusteringar

Vi har kunnat notera en mycket kraftig prissäkning av bredbandsuppkopplingar under de två senaste åren. Det är högst troligt att priserna kommer fortsätta sjunka ännu mer, pga
- ökad konkurrens,
- sjunkande kostnader för utrustning,
- och genom att allt fler skaffar sig bredband (större kundpark).
Ska då medlemmarna i en Brf låsa upp sig till ett pris under de kommande 7 åren (dvs den period HSB tecknat avtal med Telia på), enligt den av HSB utdelade prislistan? Självklart absolut ej!

Hur har HSB Malmö tänkt sig att detta skulle fungera med variabla priser i detta framtida "operatörsneutrala" nät, så att medlemmarna får ta del av allmänna prissänkningar?

Sju års avtalstid är en ohyggligt lång tid i denna bransch där man ofta tar en risk bara genom att låsa upp sig på ett år!
Föreningarna ska inte teckna avtal på mer än tre år (maximalt fyra år, beroende på olika omständigheter).

Medan alla andra sänker sina priser så har faktiskt HSB Bo-Lina höjt sina priser... det känns lite fel.
Vilka garantier har medlemmarna mot att denna trend inte fortsätter där Bo-Lina i egenskap av kommunikationsoperatör vill roffa åt sig en allt större del av kakan (via olika avgifter) åt sig själv, vilket då i stället kan leda till ökade priser för medlemmarna i samma takt som priserna sjunker på andra håll?

Tjänster

HSB skriver; "Avtalet innebär att samtliga hushåll inom HSB Malmö kommer att erbjudas bredbandsbaserade tjänster som internet, telefoni, och tv-tjänster i HSB Bo-Lina".
Jaha... det låter ju trevligt. Men alla tilläggstjänster som HSB tar upp är alltså något som vem som helst kan få utan samröre med HSB. Frågan är till viket pris? Priserna är ju en av de mest primära bitarna, men det nämner man inget om. Och exakt vem ska erbjuda dessa tjänster? Speciellt utvalda leverantörer, eller vem som helst? Under vilka villkor? Ska det ske med Bo-Lina som mellanhand eller direkt kontakt mellan kund och leverantör? Det är fullständigt oacceptabelt med så vag information för en förening som ska teckna ett långvarigt kontrakt.

Prestanda- och driftsgaranti krävs

Internet är inte gjort så att någon kan garantera en viss kapacitet i nätet. Hur skulle detta mätas? Hastighet mot vad? Från var till var? Mätt med vad? Under vilken tidsperiod?. Det är helt enkelt inte praktiskt möjligt. Men man kan ändå lämna vissa generella garantier (baserat på leverantörens kapacitet i sitt backbone).
En dylik fråga ska vara med i en upphandling. Dvs hur vill respektive leverantör uttrycka sig avseende garanti för den bandbredd användarna kan få i nätet?

En lika viktig fråga (kanske t.o.m. viktigare) är vilken driftsgaranti som lämnas. Oavsett om det är Bo-Lina eller någon annan som levererar bredband så måste leverantörerna, utöver någon form av prestandagaranti, även ha en detaljerad och klar driftsgaranti plus vad som händer om endera ej uppfylls (dvs den punkt som ofta "glöms bort" i upphandlingar)! Denna information måste öppet delges alla kunder.

Bo-Lina/Telia har ingen driftsgranti och ingen prestandagaranti, varken nu, eller (vad jag känner till) i oktober 2005, eller 2007.

Makten

Jag tror HSB Bo-Lina gärna vill sitta som spindeln i nätet i egenskap av "kommunikationsoperatör" och ha makten över nätet samt kontrollen över användarna/medlemmarna, och vem som ska tillåtas göra vad, i stället för att det är den enskilda leverantörens erbjudanden och villkor som ska gälla. Detta är naturligtvis i så fall inte lyckat (speciellt inte med tanke på alla de åtskilliga negativa bitar som finns med Bo-Lina redan idag).

HSB har inte ens specificerat för föreningarna vad Bo-Linas roll ska vara, samt vilka skyldigheter och rättigheter Bo-Lina ska ha!

Vilka skyldigheter och rättigheter har medlemmarna i egenskap av kunder, och gentemot vem?

Hur vill HSB/Telia att avtalet (som, vad jag förstår, föreningarna inte haft något att säga till om hur det ska utformas) mellan HSB/Telia och föreningarna ska se ut?

Vem tecknar medlemmen avtal med? Jag förutsätter att det blir Telia. Men varför får föreningarna ingen information om hur detta avtal är tänkt att se ut? Det är ju direkt avgörande för om kunderna är intresserade av att anlita HSB/Telia som leverantör.
Nu vill HSB/Telia att föreningarna först ska teckna ett avtal, och sedan är HSB/Telia helt fria att sätta upp precis vilka villkor och krav de vill i framtiden! Det känns inte som riktigt rätt väg att gå. Det är inget annat än ett rent slavkontrakt med föreningarna, där medlemmarna blir lidande.

Vad vill HSB Bo-Lina hävda för skäl till att HSB-föreningarna i Malmö ska ha HSB som mellanhand?
Vad menar HSB är vinsten med detta? Visst finns det vinster, men borde inte HSB Malmö börjat med att gå ut med denna information offentligt, med tanke på att det är en så primär fråga? Eller är HSB rädd för den respons det skulle få?

Många obesvarade frågor

I övrigt måste föreningarna beakta de 39 punkter som tagits upp på denna sida där HSB Bo-Lina brister på mer eller mindre allvarliga sätt. Har Bo-Lina för avsikt att bättra sig här och ge föreningarna tydliga, skriftliga garantier på detta?

T.ex. nedanstående punkter (som HSB/Telia inte vill informera om villkoren för i framtiden, utan de tycker att föreningarna ska gå in i ett 7-årsavtal utan att veta vad som kommer att gälla för någonting);
 • LÄGRE PRISER och prisgarantier mot höjningar
  Med de priser HSB/Telia satt så är risken stor att många kunder i stället väljer att koppla upp sig via andra leverantörer (xDSL)
 • Ingen inträdesavgift eftersom det inte är förenat med någon kostnad att koppla in en kund (idag 500 kr)
 • Bindningstid för medlemmen (borde ligga på max 6 månader, och aldrig i något läge över 1 år)
 • Uppsägningstid (borde ligga på maximalt 1 månad från uppsägningsdatum, och inte som idag på tre månader från närmaste kommande månadsskifte)
 • Inkopplingstid, med garanti (idag upp till 8 dagar, men borde ligga på en eller max två dagar)
 • Klara villkor för vad som gäller för medlemmen så att det inte är helt upp till HSB (Telia) att fritt stänga av eller på annat sätt trakassera medlemmar för olika saker (dylika villkor finns ej idag)
  Dvs ingen förening kan gå in i ett avtal med HSB Bo-Lina innan alla fått studera hur avtalet för medlemmarna kommer att vara utformat
 • Uppkoppling av flera datorer måste vara tillåtet (enligt HSB är detta inte tillåtet idag, trots att det ej står så i avtalet med medlemmen)
 • Uppkoppling av server måste vara tillåtet (enligt HSB är detta inte tillåtet idag, trots att det ej står så i avtalet med medlemmen)
 • Vettiga bandbreddshastigheter (ta bort det "tramsiga" alternativet på 250 kbit/s och ersätt det med 4 Mbit/s)
 • E-post valfritt, dvs 5 stycken e-post adresser ska ej ingå som standard, utan enbart tillkomma mot extra kostnad, för att därmed kunna få en lite billigare uppkoppling för de som i stället vill ha e-post från en oberoende leverantör (fungerar ej så idag, och är speciellt viktigt med tanke på att det e-post system som HSB Bo-Lina erbjuder idag är inget annat än ett rent skämt), HSB Malmö skriver att under 2003 hade ungf. 10.000 hushåll en Bo-Lina adress... men hur många använder sig av den?
 • Centralt spamfilter ska finnas (finns ej idag)
 • Centralt virusskydd ska finnas (finns ej idag)
 • POP3 och IMAP mail ska erbjudas
 • Minst 10 MB (helst minst 50 MB) lagringsutrymme per e-post konto (bara 5 MB idag), med möjlighet till utökning (denna möjlighet saknas idag)
 • Webbsideutrymme valfritt, dvs webbutrymme ska ej ingå som standard, utan enbart tillkomma mot extra kostnad för att därmed kunna få en lite billigare uppkoppling för de som i stället vill ha webbutrymme från en oberoende leverantör (fungerar ej så idag, och det erbjudande om webbsideutrymme som finns idag är så dåligt att det i praktiken inte är användbart till mycket)
 • Hemsideutrymme ska kunna kopplas till eget domännamn (ej tillåtet idag)
 • Fler webbsideutrymmen med lagringsutrymme på minst 20 MB/styck, som ska kunna utökas (idag endast ett lagringsutrymme, och endast på 10 MB, som ej kan utökas)
 • SMTP-server (saknas idag)
 • News-server (saknas idag)
 • Så tydligt utformad garanti som det är möjligt för den hastighet som erbjuds, och vilken kompensation medlemmen får om garantin ej uppfylls (ingen garanti överhuvudtaget idag)
 • Så tydligt utformad garanti som det är möjligt för att det inte blir för mycket "packet-loss", med vilken kompensation medlemmen får om garantin ej uppfylls (garanti saknas helt idag)
 • Angivna tider för när löften om IP-telefoni och IP-tv ska finnas, med vilken kompensation medlemmen får om garantin ej uppfylls, samt priser för dessa (inga tider har angivits, och inga priser har angivits)
 • Om fast IP-adress inte erbjuds som standard, måste HSB/Telia uppge vad den extra kostnaden blir för de som vill ha detta (ingen fast IP-adress finns idag, och ingen kostnad uppges för detta i framtiden)
 • Bra och effektiv information om avbrott, även planerade sådana, t.ex. via mail för de som så önskar (i princip obefintlig idag)
 • Så tydligt utformad driftsgaranti som det är möjligt samt webbsida med driftsinformation, och vilken kompensation medlemmen får om garantin ej uppfylls (ingen garanti överhuvudtaget idag, och usel/osann information om driftsavbrott)
 • Garanti om ekonomisk kompensation för längre driftsavbrott (t.ex. 12 timmar inom en period av 1 vecka)
 • Ett vettigt avtal med medlemmen (mycket fattigt avtal idag, där användaren inte ges i princip några rättigheter)
 • En vettig webbsajt med den information som önskas av användarna (en otroligt informationsfattig och dålig webbsajt från Bo-Lina idag, som sällan/aldrig uppdateras)
 • Bra service, där det är lätt att komma fram till personer som har kunskap inom området (finns ej idag), med någon form av garantier (HSB/Telia har inte ens informerat om vilken support medlemmarna ska vända sig till i framtiden)
 • Bra öppettider för kundsupport utan avgift, i princip dygnet runt alla dagar under året (idag endast fram till 18.00 vardagar och endast två timmar på lördagar-söndagar, vilket faktiskt är ett avtalsbrott av HSB, eftersom de utlovat betydligt bättre tider än så i sitt avtal med medlemmarna)
 • Klara och tydliga regler att HSB inte får utnyttja personinformation (idag får HSB göra i princip vad de vill med användarnas personuppgifter)
Detta var bara några exempel på information som HSB/Telia inte vill uppge innan föreningarna gått in i ett nytt 7-års avtal med HSB/Telia. Jag skulle kunna skriva en hel del mer om ovanstående punkter och kunna lägga till en hel del fler punkter.

Hur tror någon att medlemmarna och föreningarna skulle kunna ställa några krav enligt t.ex. ovanstående punkter efter att kontrakt tecknats med HSB Malmö/Telia? Det går naturligtvis inte, intresset att tillgodose medlemmarnas önskemål och se till medlemmarnas bästa är då av naturliga skäl väldigt litet från såväl HSB som Telia.

HSB får nog besvära sig med att lägga ut sin framtida struktur och organisation, med svaren på ovanstående frågor (och andra frågor), som offentlig information på Internet så att alla kan ta del av hur HSB tänkt det ska fungera i framtiden och så att alla medlemmar får en chans att framföra sina synpunkter och önskemål (är inte HSB Malmö "certifierad"... för då skulle de ju inte vara så hemlighetsfulla som de är nu).

Exakt hur har HSB tänkt sig att serviceavtalet för utrustningen (i föreningens skåp) ska vara utformad? Hur lång tid innan någon är på plats. Hur lång tid innan fel ska vara åtgärdat? Etc, etc.

Innan HSB Malmö gjort sin upphandling med Telia (vilka andra har HSB Malmö gått ut med offertförfrågan till?) så skulle nog HSB Malmö bemödat sig med att undersöka styrelsernas och framförallt medlemmarnas krav och önskemål inför framtiden.

Alternativ till HSB/Telia

Fastighetsnätet

Fastighetsnätet (som bör vara i föreningens ägo) är inte enbart det passiva nätet (kablage, etc) till lägenheter och ev. andra byggnader i föreningen. I fastighetsnätet inräknas den utrustning (switchar, router, övervakningsutrustning, etc) som föreningarna har i sina skåp. Dvs all utrustning såväl som allt kablage med ändutrustningar efter själva inkopplingspunkten i fastigheten.

Idag är det nog så att de föreningar som har bredband via Bo-Lina har skåp med utrustning som ägs av Telia. Vem serviceavtalet är tecknat på för denna utrustning är oklart i skrivandes stund, men det är rimligtvis Telia (vilket kanske förändras i framtiden).

Det passiva nätet (kablaget) ägs av respektive förening och där finns det normalt inget serviceavtal.

Det kan finnas leverantörer som har speciella krav på utrustning men då är de ute ur leken vid en upphandling. I alla fall om det kostar föreningen något. Men om någon leverantör har specifika krav på utrustning/kablage (utöver de självklara, som att det är cat5, cat5e, cat6 eller fiber-kabel, och att det är RJ45-uttag i stativen, etc) så spelar det ingen roll, om det inte tillkommer någon extra kostnad (eller annan nackdel) för föreningen. Detta är något som måste undersökas i samband med upphandlingen.

Vad det kostar att låta en leverantör dra in fiber till en förening måste undersökas, men att koppla upp en villa ligger normalt på mellan 10.000 - 20.000 kr (det exakta priset beror på många omständigheter).

Jag har sett exempel där kostnaden för anslutning för förening till ISP:ns nät och nödvändig utrustning för detta (switchar) ligger på totalt 30.000:- exkl. moms (engångskostnad). Men det behöver inte alls gå upp i dessa summor.

Om föreningen bara har utrustningen så är det enda som behövs att en leverantör drar en tåt in till inkopplingpunkten, och detta borde inte kosta några större summor pengar (inte ens om man vill ha fler än en leverantör).

Det vore märkligt om föreningarna bara accepterar Bo-Linas erbjudande utan att undersöka marknaden för att se vad det skulle kosta för en enskild förening med en egen uppkoppling mot Internet. Detta speciellt med tanke på att det dels finns leverantörer som tycks ha betydligt bättre erbjudanden än HSB, och dels att det finns enstaka föreningar som verkar ha förhandlat till sig väldigt bra priser redan idag.

Föreningarna bör tillsätta IT-grupper som arbetar i projekt för att utreda alternativ samt kostnader. Dessa IT-grupper bör helst samarbeta mellan föreningarna för att uppnå bästa möjliga resultat.

Rekommendation för föreningarna

Om inte HSB Malmö/Telia genast sänker priserna som medlemmarna ska betala för sin uppkoppling och mycket mer noga specificerar vad de kommer att erbjuda, så rekommenderar jag alla föreningar att teckna avtal med en annan leverantör för de kommande tre åren. Om HSB Bo-Lina efter detta skulle visa sig vara värda att vara ett alternativ för föreningarna så görs det efter dessa tre år en ny utvärdering, och en ny upphandling av leverantör.


HSB:s/Telias utskick

Uppgradering?

I sitt utskick till medlemmarna skriver HSB/Telia följande;
"De som redan är abonnenter blir, om inget annat anges, automatiskt uppgraderade till det nya systemets Standard-tjänst".
Inget gott tecken. Om de varit lite ärliga så hade de skrivit att för existerande abonnnenter fortsätter allt som vanligt. Någon uppgradering är det verkligen inte tal om!

Hemlig startkostnad

Sedan skriver HSB/Telia att det tillkommer en startkostnad för de som vill teckna abonnemang.

De vill inte informera om vad startkostnaden kommer att ligga på... varför? Är det för att de skäms för att andra motsvarande leverantörer inte har någon startkostnad alls?

Naturligtvis ska det inte finnas någon startavgift överhuvudtaget!

Kommande tjänster

utan tidsangivelser

HSB/Telia delar in sin framtida utveckling i tre steg. I dessa tre steg skriver HSB/Telia vad de planerat inför framtiden.
Notera för steg 2 och steg 3 att inga planerade tider angivits för när de här nämnda tjänsterna ska kunna erbjudas (ett inte helt ovanligt trick för att locka kunder är att marknadsföra tjänster man inte har, bara för att det ser tjusigt ut på papperet). Inga ungefärliga priser har ens angivits, vilket är ett tydligt tecken på hur långt fram i framtiden detta faktiskt kan komma att ligga.

Steg 1

Det första steget är bara att man delat upp internetförbindelserna i tre hastigheter. Det är alltså i praktiken den enda förändringen för i alla fall de närmaste åren;
 • 0,25 Mbit/s (meningslös uppkoppling till tokhögt pris på 160 kr/mån),
 • 10 Mbit/s (som idag, med oförändrat tokhögt pris på 275 kr och utan övriga förändringar/förbättringar), och
 • 100 Mbit/s (tokhögt pris på "ca." 800 kr/mån).
Notera att detta är priserna via Telia, som kommer att gälla via Telia, där Telia kommer att fortsätta att vara den enda operatören i nätet för ett bra tag framöver (och kanske ännu längre, eftersom HSB/Telia inte vill redogöra för villkoren för de som man ev. tillåter komma in i nätet 2007... eller efter 2007).

Vem tror HSB/Telia är så dum att man skulle välja en extremt långsam 0,25 Mbit/s uppkoppling för 160 kr/mån, när man lätt kan få t.ex. en 8 gånger så snabb uppkoppling för bara någon tia mer? HSB:s/Telias priser har inte hängt med i utvecklingen!

Med "Pro"-alternativet (900 kr/mån exkl. moms) har tydligen HSB hittat en ny marknad utanför de tjänster för medlemmar som normalt förknippas med HSB. Om man har uppkoppling via Bo-Lina så kan man fråga sig varför man ska betala 1.125 kr, istället för 275 kr för samma tjänst? Man får inget extra än tillåtelsen att använda internetuppkopplingen i samband med något företag. Var går gränserna?

Steg 2

Det andra steget innebär tre ospecificerade tilläggstjänster;
 • IP-telefoni via Internet - via Telia (ej nämnts)
 • IP-telefoni utanför Internet - via Telia (ej nämnts)
 • IP-TV - via Telia (ej nämnts)
Man har inte ens gått ut med ungefärliga priser. Då ska man veta att IP-telefoni kan man få från en mycket stor mängd operatörer. Av dessa är Telia bland de dyraste.
IP-telefoni (via internet eller inte via internet) beställer man med fördel från annan leverantör än Telia, om man är intresserad av denna tjänst.

Precis som med IP-telefoni så tjänar man på att beställa denna av Telia ännu outvecklade tjänsten för IP-tv från annat håll, i stället för från marknadens dyraste operatör, Telia.

Varför nämner inte HSB/Telia hur fria andra leverantörer kommer att vara att i HSB:s/Telias nät erbjuda tjänster som IP-telefoni och IP-tv i nätet? Exakt vilka villkor kommer att vara förenade med detta, och vilka mellanhänder ska ha del av kakan?

På annan plats i broschyren erkänner HSB/Telia dessutom att tjänsten för IP-tv egentligen är steg 3 fast det här placerats som steg 2.

Steg 3

I steg 3 (eg. steg 4) anges möjligheter (?) för bostadsrättsföreningen att "skapa" egna fastighetstjänster;
 • Passagesystem
 • Sophanteringssystem
 • Vatten- och värmemätning
 • Tvättstugebokning
 • Trygghetslarm
 • "Intelligenta" porttelefoner
 • Övervakningskameror
 • Etc.
Dvs steg 3 är inget som har med HSB/Telia att göra utan är bara förslag på saker som man vid behov kan och ska köpa in via upphandling på en fri marknad... med eller utan HSB Bo-Lina/Telia.

Det är som att skriva att du kan använda Internet för att ladda hem musik, titta på nyheter och söka efter information.

Är det att beteckna som en "tjänst" att tillåta föreningar att utnyttja nätet för olika system?

Ska det vara några villkor/kostnader förenade med detta för föreningarna?

Hur har HSB/Telia tänkt sig att detta ska fungera i praktiken?
Ska t.ex. passagesystem gå via det externa nätet?
Är inte detta något som bara ska vara åtkomligt inifrån föreningen, utan inblanding från HSB/Telia?

Varför nämner HSB/Telia inte något om Intranät?
Är inte detta fritt fram för vilken förening som helst att när som helst fritt bygga upp, utan inblandning från HSB/Telia, och utan avgifter från HSB/Telia?

Varför är detta steg inte steg 1 i stället??? Det borde faktiskt fungera så redan idag !!! Varför hämma föreningarna i sin utveckling på detta sätt?

Spindelns nät

Här är det mycket, mycket viktigt att understryka att ingen ska köpa ett system eller bygga upp en miljö som förutsätter uppkoppling via HSB/Telia. Föreningarnas IT-miljö måste vara öppen och operatörsneutral. Dessa två organisationer vill gärna ha dig fast i sitt garn så att föreningen i framtiden inte ska kunna byta till billigare och/eller bättre leverantörer.
De föreningar som låter sig luras in i spindelns nät, riskerar att bli för evigt fast där.
En förening måste alltid mycket noga tänka sig för i sina val så att man inte låser upp sig till en leverantör på detta sätt (oavsett om det gäller HSB eller någon annan).

På annan plats i broschyren står det att HSB Bo-Lina kommer att ge alla bostadsrättsföreningar i HSB Malmö möjlighet att skapa ovanstående nämnda fastighetsnätstjänster.
Som jag tolkar detta är det alltså inget som HSB/Telia kommer att erbjuda till förmånliga/bra priser. De bara ger möjligheterna - dvs tillåtelse - för föreningarna att göra dessa saker. Sedan lägger de till texten "utan månadskostnader under hela avtalsperioden". Vad de alltså säger är att HSB inte avser att debitera föreningarna extra om föreningarna installerar något system som HSB/Telia valt ut. Jaha? Det var ju snällt av HSB Bo-Lina att låta föreningarna utnyttja nätet. Men är det något som är bra eller utöver normalt? Är det inte bara självklarheter (även om detta inte tillåtits av HSB tidigare)?

Floskler i stället för information

I resten av utskicket från HSB/Telia står det mest en massa floskler där HSB/Telia försöker intala medlemmarna hur bra de är.

De skriver t.ex. att "nya" HSB Bo-Lina står väl rustat för framtiden, och att det hela tiden utvecklas nya tjänster som blir till direkt nytta för alla boende, etc.
Med HSB Bo-Lina har det inte utvecklats något sedan starten för fem år sedan, trots att de under dessa 5 år hävdat samma sak. De två tjänster (IP-telefoni och IP-tv) som påstås komma någon gång i framtiden är naturligtvis bra, eftersom man då börjar leverera något som funnits med andra leverantörer under några år nu. Men det är i så fall kanske bättre att välja en leverantör för dessa tjänster som redan har haft dessa under några år, så att man slipper "barnsjukdomar" och inkörningsproblem.

Kort sammanställning
över de viktigaste punkterna

 1. HSB/Telia lämnar inget "senaste datum" för när det utlovas att Bo-Linas nät kommer att vara leverantörsoberoende.

 2. HSB/Telia lämnar inga uppgifter om de krav som kommer att ställas på de leverantörer som vill gå in i nätet. Inga uppgifter om avgifter (från HSB och Telia) för framtida leverantörer lämnas heller. Det finns därmed mycket stor risk att tro att förutsättningarna blir så dåliga att inga leverantörer kommer att ha något intresse av att gå in i nätet, och att det därför inte kommer att bli mycker mer än Telia att välja mellan.

 3. Det känns som att det är helt upp til HSB/Telia att bestämma hur nätet ska utformas och vilken kostnadsnivå som ska gälla för användarna. Vilken möjlighet har föreningarna att påverka i framtiden (speciellt med tanke på att föreningar inte haft något att säga till om innan avtalet mellan HSB Malmö och Telia tecknades)?

 4. Prisnivån för de tre uppkopplingsalternativ som ska erbjudas är alltför hög! De måste sänkas rejält!

 5. Någon startavgift ska inte förekomma.

 6. 250 Kbit-alternativet är helt ointressant (alldeles speciellt till det otroligt höga pris som HSB/Telia vill ta ut). Måste ersättas med 4 Mbit-alternativ (till ett pris under 160 kr/månad, max. 120 kr/månad!).

 7. 100 Mbit-alternativet som HSB/Telia erbjuder för 800 kronor ska inte kosta över 400 kr/månad!

 8. Med tanke på att HSB höjt sina månadsavgifter när alla andra sänkt sina månadsavgifter så måste det finnas en för föreningarna (medlemmarna) acceptabel prisgaranti.

 9. Inga priser har uppgivits för vad kostnaden för IP-telefoni och IP-tv kommer att ligga på. Inget avtal kan tecknas innan priser lämnats ut för dessa tjänster.

 10. Tjänsterna HSB/Telia specificerat som steg tre ska naturligtvis ligga som det allra första steget. HSB/Telia måste också uppge exakt datum för när dessa tjänster senast ska fungera/vara tillåtet.

 11. Den bredbandsuppkoppling som HSB/Telia erbjuder är inte specificerad (inträdesavgift, tillåtet att koppla upp flera datorer samt server, etc., etc., enligt punkterna ovan).
  Det är verkligen som att köpa grisen i säcken om inte detta noga specificerats av HSB/Telia innan föreningarna tecknar avtal med HSB/Telia.
  Det avtal som ska gälla för föreningarnas medlemmar måste vara utformat och klart, samt godkänt av föreningarna innan föreningarna kan teckna avtal med HSB/Telia.

 12. Ingen prestanda- eller driftsgaranti lämnas. Utan detta kan naturligtvis inget avtal tecknas med HSB/Telia.

 13. Det är ospecificerat vilka hastigheter som ska gälla (t.ex. mellan fastigheter och inom Bo-Linas nät). Detta måste noga uppges.

 14. Innan avtal tecknas måste självklart HSB Malmös/Bo-Linas roll mycket klart specificeras. Vilka rättigheter/skyldigheter har HSB Malmö/Bo-Lina i sin roll som kommunikationsoperatör?

 15. Med tanke på att HSB hotat med att stänga av bredbandsuppkopplingen till föreningar som inte gör vad HSB säger till dem, vilka garantier finns för att detta inte inträffar igen?

 16. Vad kommer HSB centralt att gå ut med för erbjudande? Kommer detta kanske att bli bättre än med HSB Bo-Lina?

 17. Innan avtal tecknas med HSB/Telia måste varje förening gå ut med offertförfrågan till minst två andra företag utöver HSB/Telia!

 18. Avtalstiden mellan föreningarna och HSB-Malmö är för lång. Hur lång tid HSB Malmö och Telia tecknat sitt avtal på är upp till dem, men föreningarna ska inte teckna avtal med HSB/Telia som sträcker sig längre än 3 år. Maximalt 4 år!

Kräv svar!

Du som är medlem i en förening tillhörande HSB Malmö ska naturligtivs inte acceptera att bli överkörd på det här viset utan du bör ställa krav gentemot HSB Malmö att de öppet redovisar vad de egentligen tänkt sig. Du måste också kräva en drastisk sänkning av kommande månadsavgifter, och sker inte detta rekommenderar jag att du protesterar genom att välja en xDSL-uppkoppling från annan leverantör i stället för HSB Bo-Lina.


OBS !

I broschyren skriver HSB/Telia att sista bokningsdatum för bostadsrättsföreningarna är den 31 mars 2005. De försöker alltså med detta datum sätta press på föreningarna så att de inte ska få tid att hitta andra bättre och billigare alternativ! Av vilken anledning tror du att HSB/Telia har ett sista bokningsdatum överhuvudtaget? De vill låsa upp föreningarna på en så lång period som 7 år för ett system som de redan bestämt och beställt utan att undersöka behov, efterfrågan, önskemål och krav bland medlemmarna, och utan att redovisa vad det är de vill sälja in till föreningarna.

Att som förening gå in i ett 7-årsavtal på så lösa boliner som med de uppgifter HSB/Telia gått ut med vore vansinne! Det finns så många frågetecken i detta att det nästan känns skumt!

HSB/Telia vill att föreningarna ska teckna ett avtal där HSB/Telia inte har några krav på sig, och där HSB/Telia lugnt kan luta sig tillbaka utan att bekymra sig över krav från föreningarna. För vilka krav kan föreningarna och medlemmarna ställa när de väl låst upp sig på 7 år? Det är ju finurligt av HSB/Telia att vara så ofattbart ospecifika i vad som kommer att erbjudas, men frågan är om föreningarna är så dumma att de bara accepterar detta. Jag tror inte det.

Dessutom är en styrelse skyldig att undersöka alternativ. Föreningens styrelse får inte teckna ett avtal med HSB/Telia utan att undersöka alternativ (minst tre stycken) enligt reglerna. Att det är HSB som är involverad i detta gör inte att HSB ska kunna styra allt efter hur de vill ha det. Så varje förening måste gå ut med offertförfrågningar till minst två andra leverantörer!
Den styrelse som bryter mot detta kan ligga risigt till.


LÄNKAR

Se även denna sida om HSB Bo-Lina.


Broschyr HSB Bo-Lina
(utkom först den 26/1 2005 på nätet)


Offertförfrågan

Klicka här för att se exempel på vad du kan ta med i din offertförfrågan vid en upphandling.

Bl.a. följande föreningar har installerat Bo-Lina

01. Adjutanten (Malmö 42/5/5/1)
02. Aldebaran (Svedala 18/3/2/1)
03. Almedal - Webb (HSB)
04. Almen
05. Almgården (Trelleborg 17/3/3/1)
06. Almhög - Webb (HSB)
07. Almvik (Malmö 110 lgh 9 rh)
08. Ankaret (Lomma 96/2+3/88/8)
09. Anneberg (Malmö 315/4+8/27/7)
10. Antilopen (Svedala 42/5/5/1)
11. Arildsgården (Malmö 32/4/2/1)
12. Artisten - Webb (HSB)
13. Arvid (Malmö 324/6+16/12/4)
14. Astern - Webb (HSB)
15. Atle (Malmö 139/4/13/1)
16. Basunen (Basunen 2, Malmö 36/3+vv/3/1)
17. Berguven - Webb (HSB)
18. Beritsholm (Malmö 18/4/2/1)
19. Beritta Gurris
20. Bikupan (Malmö 16/4/1/1)
21. Björken
22. Björknäs (Malmö 41/1/x/5)
23. Blekingsborg - Webb (HSB)
24. Bollebygd - Webb (HSB)
25. Brage (Malmö 54/6/3/1)
26. Brotorp (Lomma 38/2/2/1)
27. Bulltofta - Webb
28. Bygården (Svalöv/Landskrona 34/?/?/?)
29. Båtyxan (Trelleborg 60/3/8/2)
30. Bärnstenen - Webb
31. Capella (Svedala 48/3/6/2)
32. Castor
33. Dadeln (Malmö 58/4/10/1)
34. Dalgården - Webb (HSB)
35. Dalslund - Webb
36. Dammhälla
37. Domaren - Webb (HSB)
38. Drivhuset - Webb (HSB) (Trelleborg 54/1-2/36rh+18kh)
39. Duvhöken - Webb (HSB)
40. Dådet (Malmö 36/4/3/1)
41. Eken - Webb
42. Elisetorp - Webb med gästbok
43. Ellstorp - Webb
44. Enskifteshagen (Malmö 84/4/7/2)
45. Eriksdal - Webb (HSB)
46. Eriksfält - Webb (annonssajt)
47. Erikslust - Webb (HSB)
48. Erikstorp (Malmö 108/5-6/7/1)
49. Fosiedal (Malmö 232/4+8/13/4)
50. Fosietorp - Webb (HSB)
51. Friheten (Malmö 96/4/15/2)
52. Furen (Svedala 15/3/4/1)
53. Gamban (Malmö 54/3/5/2)
54. Ganbo (Malmö 240/4/20/1)
55. Gertrud (Malmö 50/4/4/2+1 butik)
56. Godheten - Webb (HSB)
57. Granen (Malmö 71/4/4/1)
58. Gullvik - Webbsajt nerlagd
59. Gunnebo (Malmö 188/4/15/1)
60. Gåsen (Vellinge 38/1 ½/x/15)
61. Gässlingen (Vellinge 33/1/x/11)
62. Hackspetten (Malmö 19/3/4/1)
63. --
64. Hallabacken (Trelleborg 84/3/14/5+1 butik)
65. Hallamöllan (Trelleborg 30/3/4/1)
66. Hammarshus (Malmö 101/6/5/1)
67. Hansgården (Trelleborg 20/4/1/1)
68. Henriksdal - Webb (HSB)
69. Henriksgården (Lomma 104/3/12/3)
70. Hilda - Webb (HSB)
71. Hilleröd (Malmö 70/4/5/2)
72. Hindbygården (Malmö 54/2/x/x)
73. Huggaren - Webb (HSB)
74. Högaholm (Malmö 994/3+5+8/58/17)
75. Ida - Webb (HSB)
76. Idogheten - Webb (HSB)
77. Igelkotten (Trelleborg 23/3/3/1)
78. Ingelsgården (Vellinge 18/1/x/3)
78. Ingrid (Malmö 92/6/6/2)
79. Jacob (Malmö 12/4/2/2)
80. Jacob Persgården - Webb (HSB)
81. Jordholmen (Vellinge 12/1/x/6)
82. Judit (Malmö 9/4/1/1)
83. Jämlikheten (Malmö 158/4/13/3)
84. Järven (Malmö 323/9+16/7/7)
85. Kalkbrännaren (Malmö 90/1 ½/x/22)
86. Kallan (Malmö 60/3/9/3)
87. Kanslern (Malmö 59/5/4/1)
88. Kanten (Malmö 128/3/1/2)
89. Kapellmästaren
90. Kaplanen (Malmö 50/5/3/1)
91. Kaprifolen (Lomma 60/3/8/1)
92. Kasper - Webb
93. Kastanjen - Webb
94. Klas (Malmö 32/5-6/3/1)
95. Klockaren (Svedala 45/2/x/4)
96. Klostret (Malmö 13/6/1/1)
97. Knutsbo (Lomma 96/3+vv/6/6)
98. Konstnären (Malmö 41/1/x/41)
99. Kraften (Ej Bo-Lina?) - Webb (HSB)
100. Kroksbäck (Ej Bo-Lina?) - Webb (HSB)
101. Kronotorp - Webb (HSB) (Malmö 199/4+9/12/4)
102. Kulladal - Webb (HSB)
103. Kvadraten (Trelleborg 15/3/2/1)
104. Kyllret (Malmö 21/3/3/1)
105. Lagmannen - Webb (HSB)
106. Langeland (Malmö 186/3/23/4)
107. Leoparden 1 (Svedala 6/2/1/1)
108. Lillevång (Trelleborg 67/1+2/x/24)
109. Lindeborg - Webb (HSB)
110. Ljungen i Bjärred (via ADSL?) - Webb
111. Loke (Malmö 54/6/3/1)
112. Lorens Bager - Lämnat HSB 2004
113. Luftvärnet
114. --
115. Lundagården (Malmö 177/4+5+6/14/2)
116. Lutan (Malmö 80/2/x/11)
117. Lågan
118. Magistern (Svedala 27/1/x/10)
119. Magne (Malmö 122/6/6/1)
120. Magnolia Lomma
121. Manligheten - Webb + Webb (HSB)
122. Marbäck (Svedala 84/1+2/x/43)
123. Marietorp
124. Mellanheden (Malmö 397/6+vv/16/5)
125. Midgård (Malmö 54/6/3/1)
126. Misteln (Malmö 64/4/10/1)
127. Munken (Malmö 33/5/4/1)
128. --
129. Musköten (Malmö 155/3/18/4)
130. Myrstacken i Oxie (Ej Bo-Lina?) - Webb
131. Månsgården (Vellinge 16/1/x/3)
132. Möllan (Burlöv 20/2/x/5)
133. Norsen - Webb
134. Notarien (Malmö 57/1+8+9/5/3)
135. Nunnan (Malmö 32/7/2/1)
136. Nybo - Webb (HSB)
137. Nydala (Malmö 373/4+8/21/6)
138. Organisten (Svedala 75/3/9/3)
139. Oshögavången - Webb (HSB)
140. Ovalen (Anderslöv 31/1+1 ½/x/16)
141. Oxeln (Malmö 64/4/8/1)
142. Oxiegården - Webb (HSB)
143. Oxievång
144. Paulus - Webb (HSB)
145. Per Albins Hem - Webb (HSB)
146. Pildammen (Malmö 111/4-5/9/1)
147. Polaris (Svedala 53/3/6/2)
148. Pollux (Svedala 30/2/1/10)
149. Priorn (Malmö 116/4-5/9/1)
150. Pukan
151. Pålsgården 2 (Trelleborg 52/4/5/2)
152. --
153. Ranberga
154. Renen (Svedala 22/4/4/1)
155. Reveln (Lomma 77/6 ½/3/3)
156. Ribe - Webb (Annonssajt)
157. Ringsted (Ev. Bo-Lina i framtiden) - Webb (HSB)
158. Rishälla
159. Rosenvång 1 (Malmö 104/3/13/4)
160. Rosenvång 2 - Webb
161. Rosenvång 3
162. Roskilde (Malmö 154/5/11/2)
163. Roxen (Malmö 171/8/6/3)
164. Ryttmästaren (Ej Bo-Lina?) - Webbsajt nerlagd
165. Rådmannen (Malmö 27/5/2/2)
166. Rödvenen (Malmö 24/3/4/1)
167. Rönnen (Malmö 32/4/3/1)
168. Rönnstigen (Svedala 20/1/x/4)
169. Rörsjön (Malmö 21/5/2/2)
170. Samarbete (Malmö 42/4/4/1)
171. --
172. Sandmöllan (Trelleborg 90/3/12/4)
173. Sandstenen (Lomma 101/2-4-5-6/55/13)
174. Segevång (Malmö 147/3-4-9/9/3)
175. Sigrid
176. Siktet
177. Silversmeden (Malmö 289/2-3-5-8/21/6)
178. Sjöhem (Lomma 21/2/x/8)
179. Skansen (Malmö 147/8/8/2)
180. Skogsmården (Malmö 95/4/5/5)
181. Sköldbågen (Malmö 9/3/3/1)
182. Skölden (Malmö 90/3+4/9/1)
183. Sofieholm - Webb (HSB)
184. Solbacken (Malmö 37/1/x/5)
185. Solhus - Webb
186. Sorgenfri
187. Sparvhöken - Webb
188. Spelmannen (Malmö 171/2/x/28)
189. Spjutet (Burlöv 10/1 ½/x/10)
190. Steglitsen (Burlöv 17/3 ½/4/1)
191. Stella (Svedala 48/3/6/2)
192. Stenbocken (Malmö 410/5+8/10/4)
193. Stenmården (Malmö 235/3-5-8/14/6)
194. Stettin (Malmö 24/4-5/5/2)
195. Sundsterassen
196. Sälgen (Malmö 54/3+4/5/1)
197. Söderkulla - Webb
198. Södermanland (Malmö 18/4/2/1)
199. Södertorp - Webb (HSB)
200. Sölve (Malmö 64/4/5/1)
201. Tallen (Ej längre HSB-förening?)
202. Tapperheten 2 (Malmö 40/4/4/1)
203. Tapperheten 3
204. Tapperheten 4 - Webb (HSB) (Malmö 64/4/8/1)
205. Tapperheten 5
206. Tapperheten 6
207. Tapperheten 7
208. Tjädern (Trelleborg 45/3/5/1)
209. Tofta (Svedala 56/2/x/16)
210. Torbjörn (Malmö 138/4+10/10/3)
211. Torekov (Malmö 64/4/6/2)
212. Tornfalken (Malmö 295/3+5+8/17/4)
213. Tuban (Malmö 59/3/5/2)
214. Utanverket - Webb (HSB)
215. Vadsbo (Malmö 121/6/6/1)
216. Valby (Malmö 116/4/15/4)
217. Valnöten (Malmö 65/4/4/1)
218. Vapensmeden (Malmö 44/4/4/1)
219. Vega (Svedala 90/3/10/4)
220. Vesslan - Webb (HSB)
221. Vidar (Malmö 166/6/7/1)
222. Vindrosen - Webb (HSB)
223. Visenten (Malmö 83/6/3/1)
224. Väbeln (Malmö 23/4/4/1)
225. Väktaren (Malmö 166/6/7/1)
226. Vänern (Burlöv 12/2 ½/4/1)
227. Värby (Svedala 40/1 ½/x/19)
228. Värjan (Malmö 26/5/3/1)
229. Västergård
230. Västkusten - Webb (HSB)
231. Vättern (Malmö 52/4/3/1)
232. Ymer (Malmö 110/6/6/1)
233. Åsunden - Webb (HSB)
234. Ängdala (Malmö 92/4/7/3)
235. Änghög (Trelleborg 51/1+2/x/x)
236. Östra Torp

Ej Bo-Lina?

Hagalund - Webb (HSB) LÄMNAT HSB BoLina !
Lugnet (EJ BOLINA !) - Webb
Ramen - Webb (HSB)   Webb LÄMNAT HSB BoLina !
Munkhättan (EJ BO-LINA) - Webb
Sandbacken - Webb LÄMNAT HSB BoLina !
Adolf Fredrik
Kirseberg
Leoparden 2 Svedala 12/2/1/1
Lessö
Odlaren
Randers


De ovan med numreringar i rött är de enda föreningar som HSB Malmö redovisar på sin webbsajt att de hör till HSB Malmö.

De "Bo-lina"-föreningar ovan som ej är i fetstil och/eller ej med blå text är helt anonyma föreningar (t.ex. Almen, Björken, Damhälla, Kapellmästaren, Luftvärnet, Rishälla, Rosenvång 3, Sigrid, Sorgenfri, Tallen, Tapperheten 3/5/6/7, Västergård och Östra Torp) utan vare sig telefon/adress, e-post eller webbsajt (om någon vet var dessa finns så skicka gärna ett mail till mig om adress, tel.nr, e-post).

Följande 74 av ovanstående föreningar saknar kontaktsätt till styrelsen.
Aldebaran Almgården Antilopen Arildsgården Basunen Beritsholm Brotorp Bygården Båtyxan
Capella Drivhuset Dådet
Gamban
Gåsen Gässlingen
Hackspetten Hallabacken Hallamöllan Hansgården Igelkotten Ingelsgården Ingrid
Jacob Jordholmen Judit
Kaplanen
Klas
Klockaren Klostret Konstnären
Kronotorp Kvadraten Kyllret Leoparden1 Lillevång
Loke
Luftvärnet Lutan Magistern Marbäck Myrstacken Månsgården Möllan
Ovalen
Oxeln
Paulus
Polaris
Pollux
Pålsgården2 Renen
Reveln Rådmannen Rönnen Rönnstigen Rörsjön Samarbete Sandmöllan Sjöhem Sköldbågen
Spjutet Steglitsen Sälgen Södermanland Sölve Tapperheten Tjädern
Torekov
Tuban Vapensmeden Vänern
Värby
Värjan
Ängdala Änghög

Hur många föreningar av HSB:s totalt ca. 4000 föreningar som hör till HSB Malmö kan jag inte finna några uppgifter på.

Endast 64 av 236 föreningar (27 %) har information om sin förening på en webbplats. Det imponerar inte särskilt mycket. Sedan lämnar kvaliteten på de flesta föreningars webbsajter en hel del övrigt att önska. Märkligt att föreningarna inte förstår att utnyttja IT i sin verksamhet när det kan tillföra så mycket.

Hoppas att föreningarna skärper till sig och att medlemmarna ställer krav på en användbar och informationsrik webbsajt för sin förening. Det är viktig att det finns IT-kompetens i styrelsen!

Varning för BoRevision
Vädret i Malmö

  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
BoRevision - en fara för din förening
  Certifiering av bostadsrätt
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse
  Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Valberedning
 
Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Hur en årsstämma kan gå till
 
Arbetsordning för styrelse
Exempel på protokoll från årsmöte
 
Information till medlemmarna
Justering av ovanstående protokoll
 
Svarar styrelsen på skrivelser?
Exempel på motioner till ett årsmöte
  DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Fler motioner
  DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Färdiga motioner
 
SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation
 
SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
Byte av stamrör
 
Vad är HSB bra för?
Vem ansvarar för vad?
  HSB Bolina - bredband
Vad gäller avseende p-plats?
 
Föreningar som censurerar bort kritik
HSB Malmös forum
 
HSB Malmös nerstängda forum
Länkar till lagar och föreskrifter  
Länkar till bostadsrättsföreningar
Vicevärdens uppgifter
 
HSB Malmö skandalen
Årsredovisningen
 
Vår Bostad
Exempel på hur medlemmar behandlas
 
HSB Riksförbund
Styrelsen varnar !!!
 
Dagordning - lagbrott
Budord för styrelsen
 
Färdiga motioner, del 2
Vad får styrelsen besluta om?
 
Vilka är de ansvariga?
Vad gäller avseende vattenledningsskada?
 

Om boendet i en brf
HSB Malmös forum
HSB Bolina - bredband

Riksbyggen
Se länkar ovan


FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, etc) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)


Tipsa en vän
Varning för McAfee SiteAdvisor
© 2010 - Uppdaterad 2013-01-10