DalenFramsidan av huset. Lönnen i förgrunden.


Gårdsplanen. Två ekar till höger.


Framsidan av huset med gårdsplan (trädet i rabatten finns ej längre).
En rabatt framför muren på altanen och en vänster om köksdörren.

Den gräs(l)iga rabatten vänster om köksdörren. Ormbunke-rabatt vid hörnan av huset.


Sydöstra hörnet av huset. Granatäppelträd i bakgrunden till vänster.


Granatäppelträd i full blom.Altanen på framsidan av huset (ved förvaras till höger). Gårdsplanen till höger i bild.
Rolfstorp skymtas i bakgrunden, bortom åkrarna.

Södra sidan av huset, mot skogen


Gången söder om huset, med rabatten till vänster. Foto taget i västlig riktning.
Uteplatsen ligger snett framme till vänster i bilden, bortom rabatten.


Gången i östlig riktning.


Gången i östlig riktning.

Uteplatsen, södra sidan av huset


Midsommarfest på uteplatsen söder om huset

Sydöstra sidan av huset


I bakgrunden syns den gamla ladan.

Sydvästra sidan av husetMot öster


Äppelträd till höger. Snett bakom detta har ett körsbärsträd planterats.

Söder mot skogen, med äppelträd

Älgar på ingång.

Söder, mot skogen


Foto taget i sydvästlig riktning.

Mot väster


Foto taget i riktning mot bäcken (skogen till vänster i bilden).


Baksidan av huset (västra sidan)


Fasad innan fönsterkarmar målades ljusblåa (foto taget i nordöstlig riktning).


Utanför bild, till vänster, står ett stort valnötsträd intill bäcken.


I bakgrunden (bortom, och höger om, telestolpen) står ett plommonträd.
Tiill vänster (utanför bild) finns en jordkällare samt ett stenparti bestående av några jättestenar.Tillbyggnad mot norr, med balkongen


Balkongräcken nertagna. Foto taget i östlig riktning.
Den stora eken i bakgrunden, och bortom denna skymtas den gamla ladan intill hönshuset.
Utanför bild till vänster står två nyplanterade körsbärsträd.Nordvästra hörnan av huset.
Balkongen, som den såg ut förr i tiden, på tillbyggnaden av huset.


Balkongen, perfekt för party !


Vy åt ena hållet (nordväst) från balkongen.


Och här är jag...
Fler utomhusbilder kommer att läggas till senare.

För bilder inomhus, klicka här !

  Pusha