Vittne i ASAP Rockys misshandelsmål motsäger att flaska använts

Åklagarens två sista vittnen, som endast deltar via videolänk pga att dessa tjejer säger sig uppleva ”rädsla och oro” för att närvara i rättegångssalen, ger sin syn på vad som hänt i misshandelsmålet mellan ASAP Rocky och den ”ensamkommande flyktingen”, afghanen Mustafa.

Det är bara Mustafa som hävdar att någon använt sig av en flaska eller glas mot honom. Trots att inget glas hittats med vare sig blod eller de åtalades DNA.

Till åklagarens förtvivlan fastställer vittnet (precis som samtliga andra) att hon inte sett någon använda något tillhygge mot Mustafa. Istället bekräftar hon ASAP-sällskapets version av händelseförloppet. Bl a att inga slag eller sparkar utdelades efter det som visats på videon. Samt att Mustafa uppträdde hetsigt medan ASAP-sällskapet försökte lugna ner situationen.

Det första vittnet bekräftar att inga slag eller sparkar utdelades efter de få som syns i videon.

Det andra vittnet (en enda av alla vittnen) säger att den påstådda misshandeln skulle ha pågått under några sekunder efter det som videon visar. Vittnet är emellertid inte helt trovärdigt pga luddiga minnesbilder och att hon gång på gång säger att hon var i chocktillstånd.

Vittnet säger också att slagen var totalt ett eller två, men att sparkarna var fler. Oklart om sparkarna var totalt 2-3 samt om något av slagen träffade.

Här följer de två muslimska tjejernas (som sågs i videon) vittnesmål:

Nu är det dags för vittnesförhör via video. Anledningen är att de upplever obehag kring att vittna i rätten.

Rättens ordförande talar med ett av vittnena som var på plats utanför Max vid Hötorget.
– Vet du vilken händelse det handlar om?, frågar rättens ordförande.
– Ja, svarar vittnet.
Därefter får hon svära på heder och samvete att hon ska säga hela sanningen, med andra ord avlägga en vittnesed.

Vittnet berättar att de äter på Max när de upptäcker ASAP Rocky utanför fönstret. De ser att de har en diskussion med några killar.
– Mina vänner blev jätteglada, för de kände igen ASAP Rocky. Först tänkte jag, vem är det. Sen kom jag på att det är ASAP. Vi gick ut för att ta en bild med honom. Han hade en diskussion med några grabbar. När vi kommer ut har de redan gått lite längre ner. Min tjejkompis sa att vi skulle gå tillbaka, det kanske inte blir bra. Men vi ville ha en bild, så vi går dit. Då ropar vakten: Tjejer, kan ni översätta? Kan du be de här killarna att lämna oss ifred? Vi sa till de att lämna gruppen i fred, då sa han att han ville ha sina hörlurar.

Vittnet fortsätter:
– ASAP Rocky säger att han tog sönder hörlurarna på vakten. Vi säger till killen att han ska lämna gruppen i fred. Han vägrade. Vakten sa att han blöder och ber oss säga till killen att lämna dem ifred. Då tog han återigen upp hörlurarna. Vi uppmanade de att ringa polisen, berätta vad som hänt och då är allt klart. Vi bad ASAP Rocky säga vem han var, så att han skulle bli lämnad ifred. Men det ville han inte. Han ville inte berätta vem han var. Den här killen var fortfarande väldigt envis. En tjej kommer och säger till min kompis: Har den här killen gjort något mot er? Han har tafsat på mig och min tjejkompis.

Vittnet fortsätter:
– Vi berättar för ASAP Rocky samma sak som hon berättat för oss. Då hörde jag glas krossas. Jag vet inte om det gick sönder på marken eller om det träffade någon. Jag vet bara att någon hade en glasflaska i handen.

Vittnet berättar om när bråket eskalerade:
– De stod i klump runt killen. De slog och sparkade.

Vittnet berättar att polisen sedan kom, men att killkompisen till 19-åringen aldrig återvände till platsen.

Åklagaren vill backa till anklagelserna om att någon tafsat.
– Målsägande hade tafsat på henne och hennes kompis, säger vittnet.
– Var det han som pratade om hörlurarna?, frågar åklagaren.
Not. Svaret på denna fråga dokumenterades inte, men tafsandet ska enligt vad som sagts tidigare avse Mustafas kompis, Dawod.
– Sen sa hon samma sak till ASAP Rocky, säger vittnet.
– Svarade han då?
– Nej.
– Sen hörde du glas gå sönder?
– Ja, men jag såg inget.
– Varför?
Det gick så snabbt, och vi var livrädda.
– Vem hade glas i handen?
– Jag minns inte hur han såg ut. Jag minns bara att en av dem hade det.

– Vem var det som kastade killen, frågar åklagaren.
– ASAP Rocky, svarar vittnet.

Åklagaren Daniel Suneson backar till polisförhör, där vittnets berättelse skiljer sig en aning.
– Jag sa att en av de hade det, men jag vet inte vem. De måste ha missförstått.

– ”Polisen frågar, vem slog killen med glaset? Det var ASAP Rockys kompis, han med glaset”, läser åklagaren ur polisförhöret.
– Det här med att han och hans vänner hade glas, ja, det sa jag, säger vittnet.
Vittnet säger återigen att hon blivit missförstådd i polisförhöret.

– Då sa du att den gick sönder på en rygg, i dag säger du att den gick sönder på marken?, frågar åklagaren.
– Jag hörde bara att glas krossades, säger vittnet.
– Jag har läst upp flera frågor som du säger att polisen har missförstått, säger åklagaren.
– Det var bara några stycken, svarar vittnet.

– Sen säger du att ASAP Rocky kastade iväg killen, vad hände sen?, frågar åklagaren.
– Sen omringade de honom med sparkar och slag, svarar vittnet.
– Från vilka?, frågar åklagaren?
– Från alla.
– Hur många var det?
De som var där. Han, hans vakt, två till.
Not. Den ej åtalade livvakten deltog inte.
– Var det en eller flera sparkar?
– Vet inte. Det var i alla fall sparkar.
– Träffade sparkarna och slagen?
– Jag tror det.
Not. Ingen har kunnat bekräfta att spark eller slag träffat Mustafa.
– Såg du skador på killen som fick ta emot, och i så fall när?
– Vi såg honom blöda. Han visade skadorna på handen. Och han hade ont i ryggen.
Not. Mustafa blödde alltså från handen. Inte från armen där senare ett skärsår uppstod.
– Såg du skador på honom innan?
– Det vet jag inte.

Åklagaren frågar om 19-åringens kompis, om han gjorde något.
– Jag såg inte. Han följde bara efter. Vi försökte bara lugna ner situationen.

– Den här vakten, kan du beskriva honom?, frågar åklagaren.
– Han var stor. Mörk. Det är allt, säger vittnet.
– Har du sett om vakten har fått ta emot något våld?, frågar åklagaren.
– Nej, jag såg inget av det, säger vittnet.
– Hade du mobiltelefon med dig?
– Ja.
– Filmade du?
– Nej.
– Vem filmade?
– En av mina vänner.

Åklagaren säger att man på filmen ser att killen med hörlurar kastas och hamnar på marken, och sedan blir omringad.
– Sen bryts filmen. Den är väldigt kort. Dina minnesbilder på platsen, är det det som händer, eller händer fler saker?, frågar åklagaren.
Det är bara det som händer. Sen drog de tillbaka honom, säger vittnet.

Åklagaren frågar om vittnet såg några spår efter flaskor efter händelsen.
– Nej. Asså, det fanns glas på marken, svarar vittnet.
Not. Som helt eller delvis kunde ha funnits där redan innan ASAP kastade ner Mustafa. Det framgår inte var hon såg glas.
– Vad var det för typ av glas? Beskriv.
– Delar av en glasflaska. Den var sönder. Jag minns inte riktigt. Jag såg i alla fall glas på marken.
– Frågan är inte svår. Var det en hel eller trasig flaska?
– Den var trasig, för den gick sönder.
Det var åklagarens sista fråga till vittnet.

Målsägandebiträdet vill läsa upp ur polisförhör, från den 18 juli 2019, då han menar att vittnets uppgifter skiljer sig. Målsägandebiträdet tar upp att vittnet sa i förhör att ASAP Rocky ska ha bett de att ringa polisen.
– Det var när han blev slagen, inte innan. Vi gav honom förslag om att ringa polisen och lösa situationen på bästa sätt, svarar vittnet.
Målsägandebiträdet har inga fler frågor.

Vittnet fick inte läsa polisens anteckningar om vittnesmålet

Slobodan Jovicic ställer nu frågor.
– Hur går polisförhöret till?, frågar han?
– Vi hade förhör på telefon. Jag var hemma.
– Det står i anteckningen att förhöret är 28 minuter.
– Ja, det skulle ta 20 minuter.
– Sen ser jag att det är 2,5 sidor, glest nedtecknade. Minns du, efter förhöret, har du fått se det? Har de gått igenom det med dig?
– Ja, han läste upp det på telefon.
– Men har du fått läsa det som står skrivet?
– Nej.

Jovicic frågar vittnet om de olika gruppernas humör.
– När båda gängen pratade med oss var de lugna. ASAP Rocky och gänget var upprörda sen, för att de hade blivit förföljda.
– Hur var de andra?
– Han [Mustafa] var hetsig, han ville ha sina hörlurar.

– När flaskan går i kras så hör du det bara?, frågar Jovicic.
– Ja.
– Hände det bakom ryggen?
– Det gick så snabbt. Vi hörde glas krossas bakom oss, svarar vittnet.
– Får du en uppfattning om vad den stora vakten gör när glaset krossas?
– Nej.

Åklagaren tar upp att vittnet fått förhöret uppläst.
– Godkände du det då?
– Ja.
Åklagaren tittar på Jovicic och säger: ”vi var överens om det stod ’uppläst’”.
Not. Normalt är det vad som sägs i rätten som är det viktiga. I det här fallet är polisförhöret inte utskrivet som ett dialogförhör vilket gör det svårt att hänvisa till det.


Vittne #2

Nu ska nästa vittne förhöras.
Rättens ordförande Per Lennerbrant hälsar det nya vittnet välkommet. Även detta vittne deltar via länk. Därefter rättens ordförande henne om att avlägga vittnesed, vilket hon gör.
Rättens ordförande ber vittnet tala så tydligt som möjligt, samt med pauser, så att tolkarna ska kunna översätta till de åtalade och de målsägande (samt anhöriga).

Åklagaren Daniel Suneson ber henne berätta om händelsen.
– Jag satt på Max med två tjejkompisar. Vi ser ASAP Rocky när vi äter. Vi går ut och tar bild. När vi kommer fram förstår vi att de tjafsar.
Rättens ordförande avbryter och ber henne tala lite långsammare.
Vittnet fortsätter:
– Vi kommer ut och ser ASAP Rocky tjafsa med två killar om att de ska lämna dem ifred. Sen säger min kompis att vi ska ställa oss lite längre bort för att inte blanda oss i.

Vittnet berättar att ASAP Rocky säger att de inte vill ha bråk, att de vill bli lämnade ifred. Hon berättar att målsägandet vill ha sina hörlurar, och att han upprepar detta.
– En tjej kommer fram och frågar om killen har gjort något mot oss. Då säger jag nej. Då säger hon att han [Dawod] har tafsat på henne och hennes kompis, berättar vittnet.

– Efter att jag har hört det frågar jag målsägande kompis [Dawod] om detta stämmer. Han nekar, men hon fortsätter säga att de har tafsat. Men han nekar. Hon säger även detta till ASAP Rocky. Sen eskalerar allt. Jag ser hur ASAP tar tag i killen och kastar honom på marken. Sedan hoppar hans två andra kompisar in och börjar slå honom. När de är klara sticker de iväg, säger vittnet.

Åklagaren frågar om vittnet känner tjejen som berättade om tafsande. Sen frågar han vad som gjorde att situationen eskalerade.
– Min kompis försökte förmedla [dvs medla], efter det är allt jag ser att man kastar ner honom på marken.
– Vad är den tändande gnistan, frågar åklagaren.
– Jag vet inte. Men jag kommer ihåg att de bad honom att lämna honom ifred, målsägande ville ha sina hörlurar, vilket han upprepade hela tiden. Allt jag ser är att de kastar ner honom på marken. Det var ASAP Rocky som kastade, säger vittnet.
– Precis innan kastet, vad händer då?, frågar åklagaren.
– De stod och pratade. Min tjejkompis översatte mellan målsägande och livvakten. ASAP Rocky pratade med tjejen som hade kommit fram till mig, säger vittnet.
– Har du sett något våld innan ASAP kastar killen i marken?
– Inget som jag kommer ihåg.

Åklagaren frågar om killen med hörlurarna eller hans kompis har utövat något våld när de stod och pratade.
– Inte som jag kommer ihåg.
– Vad menar du, du stod ju på platsen?
– Jag pratade med målsägandes kompis. Det var han jag pratade med.
– Har du sett någon flaska på platsen?
– Ja, jag såg en kille från ASAP:s gäng hålla i två flaskor.
– Vad hände med dem?
– Jag vet inte om han kastade ner dem på marken eller inte. Jag var i chock när ASAP kastade killen på marken.
– Har du sett någon bli slagen med en flaska?
– Nej.
– Såg du glaskross på marken?
– Ja, efter händelsen.

Åklagaren frågar om hon filmade något.
– En del, där ASAP kastar ner honom på marken.
– Vad händer då?
– Han blir nerkastad på marken av ASAP Rocky. Sen hoppar två av ASAP:s kompisar in i bråket och börjar utdela sparkar.
– Hur många sparkar såg du?
– Det kommer jag inte ihåg exakt.
– Är det mer en än?
– Ja.
– Mer än två?
– Ja.

Åklagaren frågar om vittnet kan peka ut vem som sparkade.
– Det var ASAP och hans två kompisar.
– Har alla tre utdelat sparkar?
– Som jag minns det, ja.
Not. Detta är den enda som hävdat att alla tre utdelade sparkar… och hon är uppenbarligen inte alls säker på att så skedde (hon återkommer hela tiden till att hon var i chocktillstånd).
– Har de gjort något mer?
– Jag kommer även ihåg att ASAP utdelade några slag.
– Såg du om de träffade?
– Nej.
– Hur långt från den platsen stod du när du såg det här?
– Jag var nära. Några meter.
– Var vakten framme när killen låg på marken?
– Ja, han försökte stoppa bråket.
– Hur vet du det?
– Jag minns att han försökte stoppa de två kompisarna. När killen låg nere och de slog honom, sprang vakten in och försökte stoppa honom med händerna.
– Lyckades han?
– Jag vet inte.
– Hur länge pågick det på marken?
– Jag vet inte exakt hur länge, men kanske en minut eller mindre.

Åklagaren säger att när han sett sekvensen på marken, så tyckte han att den var väldigt kort.
– Finns det mer i verkligheten än vad vi ser på filmen?, frågar åklagaren.
Vittnet berättar att slagen och sparkarna fortsatte efter att klippet tog slut.
– Jag filmade på appen Snapchat, och då måste man hålla in när man filmar. Jag släppte av chock.
Hon säger att tre fjärdedelar av bråket spelades in.
Not. Om det vittne som upprepade gånger säger sig ha varit ”i chock” skulle ha rätt (och alla andra fel) så kan den påstådda misshandeln ha ägt rum i en minut (upp till 160 ”slag och sparkar”, enligt Mustafa).

Åklagaren frågar vittnet varför de slutade slå och sparka.
– Jag vet inte varför. Fråga dem, säger vittnet.
– Vad hände med killen på marken?
– Han började blöda.
– Hade han några skador när han tjatade om sina hörlurar?
– Inte vad jag kommer ihåg, säger vittnet.

Målsägandebiträdet Magnus Strömberg tar vid. Han tar upp att vittnet säger att kompisen medlade mellan 19-åringen och livvakten.
– Är det då någon tar upp frågan om huruvida man ska kontakta polis?, frågar Strömberg.
– Ja, både målsägande och livvakten, säger vittnet.
– Du säger att målsäganden tar upp detta, blir det någon reaktion på att polisen ska kontaktas?
– Jag kommer inte ihåg något om det.

Magnus Strömberg frågar om något togs upp om namn när polisen skulle kontaktas.
– Målsägande frågade om någon visste vem ASAP Rocky var. Hon frågade honom om han kan säga att han är ASAP Rocky, men då sa han: ”Nej, säg inte det”, berättar vittnet.
Not. Uppgifterna går isär. Enligt annan uppgift hade ASAP sagt att polisen inte skulle informeras om vem ASAP var. Nu säger vittnet istället att ASAP inte ville att Mustafa skulle veta vem ASAP var.

Slobodan Jovici, ASAP Rockys advokat, tar vid.
– Har du varit med om sådana här bråk tidigare?, frågar han.
– Nej, men jag har sett folk bråka tidigare, svarar vittnet.
– Hur kändes det att vara med om det här?
– Jag var i chock och visste inte vad jag skulle göra.

Jovici frågar om hon har tittat på filmen efter händelsen.
– Jag har sett den flera gånger, svarar vittnet.
– Är du helt säker på att det var just då du pratade med målsägandes kompis, eller kan det ha varit tidigare?
– Nej, jag minns att jag pratade med honom när tjejen pratade med ASAP Rocky, innan det eskalerade.
– Är du säker på att du pratade med honom just då?
– Ja.

Slobodan Jovici frågar:
– Tycker du att du har haft en bra uppsikt över bråket? Hur pass säker är du på att ASAP Rocky har gjort mer än det som finns på filmen?
– Jag är säker på vad jag har sett, säger hon.
Not. Strax därefter (se nedan) erkänner vittnet att hon kan minnas fel.
Vittnet säger att hon är säker på vad hon har sett, eftersom det var en ovanlig händelse som fastnade.
– Han utdelade sparkar och några slag, säger vittnet.
Slagen ska ha varit en eller två till antalet, men sparkarna var fler, berättar vittnet.
Not. Totalt 1-2 slag och 3 sparkar? Där det är okänt om något träffade Mustafa.

Slobodan Jovicic frågar ordförande om de kan få titta på ett filmklipp.
– Det kommer vara den film som du själv spelade in, säger rättens ordförande till vittnet.
Jovicic frågar, innan filmen sätts igång och endast en suddig bildruta syns:
– Vad ser det ut som att du gör här?
– Det är suddigt, men jag blev chockad och vände på kameran?
– Det verkar som att du höll på med din telefon?
Vittnet förklarar att hon vid det laget hade pratat klart med målsägandes kompis.

På filmen ser man hur målsägandes kompis springer från ASAP Rocky.
– Jag förstår att du har en minnesbild som är 20 dagar gammal. Om du har stått och hållit på med telefonen på andra sidan gatan, och kompisen springa en meter framför ASAP, kan du då minnas fel om ni pratade exakt då?, frågar advokaten.
– Jag pratade med honom då. När vi hade pratat klart tog jag upp telefonen för att filma, och då hände det här, säger vittnet.

Slobodan Jovicic frågar om vittnet håller med om att man kan minnas fel när det har gått så lång tid.
Ja, säger vittnet.

Målsägandebiträde Martin Strömberg säger att han vill få klarhet i en detalj.
– Har du en minnesbild av vad som hände med flaskan under förloppet?
– Jag har sagt att jag inte kommer ihåg vad som hände med flaskan. Men den var på marken, helt sprucken.
– Kan man säga att du inte vet hur den gick sönder? Mot målsägande eller mot marken?
– Det är inget jag vet.

Målsägandebiträdet ber om ursäkt och säger att det inte var någon avvikelse mellan polisförhöret och vad vittnet säger i rätten.
Målsägandebiträdet Magnus Strömberg läser upp polisförhör, där vittnet säger att hon inte vet om 19-åringen blev träffad av glasflaskan. Hon ska dock ha sagt att 19-åringen sa att han blev träffad.
– Det har gått en månad, jag vet inte, svarar vittnet.
– Kan det vara så att din minnesbild var bättre när du blev hörd av polisen än vad den är i dag?
– Så kan det vara, svarar vittnet.

Asylsökande åker regelbundet på semester till sina hemländer, länder de påstått sig ha flytt från. Vad gör Migrationsverket, gränspolisen och politikerna?
Källa: Expressen

Se även bl a;
Asap Rocky bakom lås och bom pga ”ensamkommande” afghan

Rättegången om A$AP Rocky mest om afghanens känslor – Mustafas berättelse full av hål

Asap Rockys misshandelsmål: Förhör med målsägare från Afghanistan

Asap Rocky vinnare i rättegång om misshandel av afghansk medborgare

ASAP Rocky: Förhör av afghanen Mustafas två vittnen – Märkliga vittnesmål

Asap Rocky: Åklagarens och advokaternas slutpläderingar i misshandelsmål


Varför diskuteras och granskas inte de ensamkommandes brottslighet?


För sidor om media, asylpolitik och integration se innehållsregistret.
Lista över alternativa källor

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *