(V)inklad uppsats om vad 7 volontärer tror om EU-migranter

Två socionomstudenter (Jönköping) utan insikt, förståelse eller kunskap om EU-migranter har skrivit en C-uppsats baserad på vad sju anonyma volontärer utan kompetens inom området tycker och känner.

JP och Skövde Nyheter (Johan Wallesjö) skriver om denna uppsats under den märkliga rubriken ”Svår balansgång med tiggare” på medias sedvanligt partiska och helt okritiska sätt. Inte en enda kritisk fråga.

Romerna har svårt att lita på människor i Sverige, efter erfarenheterna i hemländerna.

Red’s kom:
Varför skriva en uppsats bara innehållande vad media upprepat år efter år och varför skriver media en – som alltid okritisk – artikel om dessa upprepningar?

Ska Sverige vara Europas socialkontor?

Och volontärerna som möter dem efterlyser fler natthärbärgen. Det är något av det som högskolestudenterna Malin Ternstedt och Linda Rosén har kommit fram till i en uppsats.

Red’s kom:
Uppsatsen har alltså kommit fram till vad vi alla vetat sedan länge.

Alla som läst om EU-migranter i media vet att EU-migranterna efterlyser gratis boende, gratis mat, etc. Men vad andra EU-länders medborgare vill att svenska skattebetalare ska stå för är kanske inte vad som ska styra varken lokal eller nationell politik i Sverige.

Uppsats om romer utan sakliga fakta

”Resa mellan fattigdom och välfärd” heter studenternas uppsats, som är en studie om frivilligarbetarnas syn på stödet för de romska EU-medborgare som tigger i Sverige. Romernas egna röster finns dock inte med.

Red’s kom:
EU-migranternas och vänsterextremisternas egna röster har dominerat media tillräckligt under de senaste åren.

Den som läser uppsatsen kan enkelt konstatera att uppsatsen innehåller felaktigheter och oväsentligheter från start till slut och att det är ideologiska åsikter som styr allt i uppsatsen.

Oetiskt att intervjua utsatta?

— I början ville vi intervjua dem, men från skolans sida var det inte möjligt av etiska skäl eftersom människorna är utsatta. Så vi fokuserade på volontärarbetarna och intervjuade sju stycken. Fem av dem hade besökt Rumänien, berättar Malin Ternstedt.

Red’s kom:
Att resa till Rumänien på skattebetalarnas bekostnad kanske inte är någon bedrift. Ej heller alla politikers Rumänienresor har fört utvecklingen framåt.

De ideologiskt likatänkande volontärerna tyckte likadant

Samtalen har genomförts med volontärer på tre olika platser, däribland Jönköping. Och det visade sig att det i stora drag finns en gemensam syn på utmaningarna.

Uppsats med frågor om tyckande från sju ej initierade personer

Frågor som tas upp är hur man tror att romerna stöttas på bästa sätt, och erfarenheterna av hur romerna uppfattar sin situation.

Red’s kom:
Varför intervjua personer utan kompetens inom området?
Vilken relevans har det hur volontärer tror att EU-migranterna uppfattar sin situation? Det är något vi alla redan vet och som beskrivits i var och varenda artikel om EU-migranter i det vänsterstyrda media.

Kortsiktig hjälp saboterar långsiktig hjälp

— När det gäller hjälp på kort sikt blev svaren att härbärgen, rätt till sjukvård och samhällsinformation är viktigt. Långsiktigt handlar det om insatser i Rumänien och att fler ska kunna gå i skolan, säger Malin Ternstedt.

Red’s kom:
Dessa åsikter och floskler från vänsterextremister har totalt dominerat media, men det innebär inte att vänsterextremister vet mer än alla andra.

• Nej, gratis boende och gratis ej akut sjukvård i Sverige för en viss grupp av utländska medborgare som befinner sig illegalt i Sverige har negativ effekt för alla parter. Det försvårar hjälp på längre sikt.
• Nej, vinklad samhällsinformation hur man bäst kan utnyttja systemet för en viss grupp av utländska medborgare som befinner sig illegalt i Sverige tillför inget och har heller aldrig kunnat påvisas som en meningsfull åtgärd trots alla miljoner som spenderats på detta.

• Att försöka förenkla problemen med att det långsiktigt handlar om insatser i Rumänien tillför inget. Frågan är istället hur och av vem dessa insatser ska göras och om Sveriges skattebetalare ska fortsätta att betala dubbelt för insatser i andra EU-länder, samt varför.
• Att det långsiktigt handlar om att fler ska gå i skolan begriper alla är en av många olika dellösningar. Frågan är hur och om det är Sverige ensamt som ska bekosta detta arbete?

— Volontärerna upplever ofta den här dubbelheten kring hjälpen som lite svår, säger Malin Ternstedt.

Red’s kom:
Vilken ”dubbelhet”? ”Lite svår” på vilket sätt?
Vad vänsterextremister tycks uppleva som svårt är istället att sakligt kunna argumentera för sina åsikter.

Kan volontärer driva härbärge?

Härbärgen var något som de intervjuade kunde tänka sig att driva själva, med kommunens hjälp.

Red’s kom:
Värdelöst vetande. Självklart kan volontärerna tänka sig att driva härbärgen så länge andra står för kostnaden.

Att vara ”volontär” är heller inte alltid samma som att man gör en insats utan kompensation. Vi har tidigare sett hur t ex ”volontären” Joakim Månsson Bengtsson (Fi, Lund) tjänar en bra hacka på att förse EU-migranter med boende på skattebetalarnas bekostnad.

Vänstervolontärerna vill att EU-migranter ska fortsatt lockas till Sverige

Volontärarbetarna är inte helt eniga med regeringens utredare Martin Valfridsson, som anser att pengar i tiggarnas muggar alltid är fel väg att gå.

Red’s kom:
Nu är det inte bara regeringens f.d. utredare som ansåg detta, utan även S+MP-regeringen och en klar majoritet av Sveriges befolkning.
I motsats till vänsterextremisterna kan sakliga skäl uppges för denna åsikt att pengar i muggen inte tillför något utan i princip enbart har negativa effekter inte bara för Sverige utan även för EU-migranterna själva, och deras många barn.

Varför måste EU-migranter få hjälp i Sverige?

— Man menar att de ändå måste få någon form av hjälp här, eftersom de far illa.

Red’s kom:
Det enda volontärerna uppnår är att bibehålla EU-migranterna i fattigdom och göra dem beroende av Sverige.

EU-migranter litar inte på volontärer

En återkommande bild hos volontärerna av romerna är att de har svårt att lita på människor här. Det är också något som volontärerna fått jobba med – inte minst när det gäller att uppmuntra romerna att återvända hem, för jobbprojekt som skapats av svenska organisationer.

Red’s kom:
Det är inte volontärerna som ”uppmuntrar” EU-migranterna att åka hem. Det enda de gör är att uppmuntra EU-migranterna att komma till Sverige.

Svenska organisationer skapar jobbprojekt, men antalet jobb de skapar för EU-migranterna är försumbara, av naturliga skäl. Det är nämligen inte ett uppdrag de behärskar överhuvudtaget. Men, precis som i Sverige, kan organisationer dra nytta av och tjäna pengar på människor som behöver inkomster.

Vill EU-migranterna bli sedda?

— Grundläggande för romerna är enligt volontärerna att de vill bli sedda, att människor hälsar på dem. Här hade det ju varit roligare att kunna prata med romerna själva, medger Malin Ternstedt.

Red’s kom:
Att EU-migranterna vill ”bli sedda” är en vanlig felaktighet/floskel som vänsterextremister vill sprida i sin strävan att flytta fokus från sakfrågorna. EU-migranterna vill ha pengar, inget annat.

Det finns heller inget som helst skäl att alla svenskar ska gå runt och hälsa på alla EU-migranter. De flesta av oss har bättre saker för oss.

Vill EU-migranter ha jobb?

Uppsatsen visar också volontärernas uppfattning att romerna de har kontakt med har en önskan om att få jobb.

Red’s kom:
Om de baserat sin uppsats på vad som står i denna blogg så hade de kunnat spegla verkligheten istället för att formulera en ideologiskt baserad uppsats helt utan värde för någon annan än vänsterextremister.

Hur stor andel av EU-migranterna som vill ha jobb är en ointressant fråga, och en fråga som endast de utan vetskap om detta ger svar på.

Frågan är istället vilka jobb som EU-migranter utan utbildning och yrkeserfarenhet kan få och hur de ska få dessa i sitt hemland istället för i Sverige där förutsättningarna för detta är obefintliga.

Vänsterextremister tröttnar aldrig på att beakta problem från fel synvinkel.

Vad blir bättre av att en volontär sovit under en bro?

— Vi blev också imponerade av hur pålästa de var och att många besökt Rumänien. En volontär i Jönköping hade en natt provat att sova under en bro.

Red’s kom:
Det har aldrig förekommit det minsta tecken på att volontärer varit pålästa om EU-migranterna. Det har bara förekommit ideologiska tyckanden utan koppling till varken fakta eller verkligheten.

Att många volontärer gjort som många okunniga politiker och åkt till Rumänien på skattebetalarnas bekostnad är på intet sätt positivt. Dessa massresor till Rumänien har inte tillfört ett vitten för någon EU-migrant.

Vilken betydelse har det hur volontärer tror att EU-migranterna ser på svenskar?

— Det har varit en spännande uppgift, men det hade också varit roligt att få höra hur romerna ser på oss, säger Malin Ternstedt.Klicka här för att gå till artikeln i JP, 2016-10-02
Se även bl a;
Vänsterorganisationers propaganda om EU-migranter vilseleder barnen


SVT:s nya serie vinklade snyfthistorier om EU-migranter

Lundaforskare/SVT sprider myter: EU-migranternas tiggeri är en myt


För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret (tidigare register) eller använd sökfunktionen här.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *