Vilka risker finns det med att anlita EU-migranter för småjobb?

Att erbjuda en tiggare jobb gör dig till arbetsgivare och med det följer ett stort ansvar. Få privatpersoner vet vilka skyldigheter som det innebär och det är en djungel av lagar som kan tolkas på olika sätt.

Som privatperson kan du anlita en annan person och för det betala högst 999 kronor till samma person under ett kalenderår, utan att betala arbetsgivaravgifter.

Regelverk oklart om anlitad tiggare skadar sig

På Byggnads vet man inte vilka regler som gäller om det till exempel skulle vara så att du anlitar någon för att hjälpa dig renovera ditt hus och den personen ramlar ner från stegen och skadar sig. De hänvisar vidare till någon arbetsrättsjurist.

Örjan Edström, professor vid juridiska institutionen på Umeå universitet, anser att man rör sig i gråzonen för vad som är svartjobb och inte i de här fallen. Men med tanke på skatteverkets gräns vid 999 kronor är det inte svartjobb.

Kan anlita obegränsat antal tiggare för under 1 000 kr per person och år

Fast det är klart, om man sätter det i system kommer man nog inte undan.

För det är nämligen, åtminstone i teorin, möjligt att anlita hur många privatpersoner som helst – så länge man inte betalar mer än 999 kronor per person och år.

Kan den som anlitar en tiggare drabbas av skadestånd?

– Skulle det hända en olycka och någon skadar sig så kan ju den personen vända sig till en advokat som kan driva ärendet och krama ur en massa pengar och livränta som kan försörja personen resten av livet, säger Örjan Edström.

Som privatperson har man ett arbetsgivaransvar

Till slut visar det sig att man som privatperson har ett arbetsgivaransvar.

– Man kan bli åtalad för arbetsmiljöbrott och för vållande till kroppsskada om man inte följer lagen, exempelvis låter någon jobba på taket utan fallskydd, säger Heidi Wiik, jurist på arbetsmiljöverket.

EU-migranter omfattas inte av de svenska skyddsnäten

Om personen inte är svensk medborgare omfattas den inte heller av de svenska skyddsnäten, som försäkringskassan – utan hänvisas till egna försäkringar eller att vända sig till en advokat för att få hjälp.

Arbetsmiljölagen

I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Arbetsmiljön omfattar alla faktorer och förhållanden i arbetet: tekniska, fysiska, arbetsorganisatoriska, sociala och arbetets innehåll.

Arbetsgivarens ansvar
Enligt arbetsmiljölagen har arbetsgivaren huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetsgivaren ska se till att arbetsmiljöarbetet ingår naturligt i verksamheten. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att i det dagliga arbetet uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet.

Källa: www.av.seKlicka här för att gå till artikeln i Folkbladet, 2015-09-15
Se även bl a;
MP lovordar temporära jobb till EU-migranter som inte ger skatteintäkter

Stadsmissionen/Crossroads driver hopplöst projekt för att få EU-tiggare i arbete i Sverige

Stadsmissionen får 7 miljoner kr för att försöka skapa jobb i Sverige till EU-migranter

Kyrkhjälpen i Jönköping ska agera arbetsförmedling för EU-migranter

Kyrkan försökte lära EU-migranter plocka bär, misslyckat projekt

EU-tiggare vill inte dela ut reklam pga arbetstiderna

EU-migranter i Avesta ska sälja dubiös tiggartidning

Ge tiggande EU-migranter arbete och utbildning istället för att se dem som problem

Romer startar förening för att pressa Sverige på jobb och bostad till EU-migranter


Statlig medias extrema vinklingar: ”Nu får EU-migranter jobb”

Endast hälften av EU-migranterna bedöms kunna ta ett arbete i någon form


Här avslöjas bluffen i Fafo’s undersökning om EU-migranter


Ska jobb och bostad till tiggare prioriteras framför svenska medborgares behov?


Lunds kommun flippat ut i sitt stöd till EU-migranter

Lund kommuns vaga handlingsplan för EU-migranter

Politiker i Lund sopar EU-migranter under mattan


Regeringen lägger 52 miljoner kr på ”romers inkludering”. Vad betyder detta, Alice Bah Kuhnke?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *