Vilka privilegier är rimliga för EU-migranter i Sundsvall?

Under rubriken ”Ett år efter kungabesöket – nu stängs elen av” skriver SVT om Sundsvalls EU-migranter som att det är självklart att de ska ha rättigheter som ingen annan har:

Inför de kallaste vintermånaderna har Sundsvalls kommun beslutat stänga all el till husvagnarna i inre hamnen. Av ett 50-tal boende i lägret är tio barn. Det yngsta är sex månader.

Kommunens säkerhetschef har beslutat att stänga elförsörjningen till lägret av säkerhetsskäl. Enligt Gunnar Åberg har det skett farliga och olagliga elinstallationer i de elskåp kommunen satt upp. Han säger sig inte vilja ta ansvar för att det utbryter bränder eller att någon dör till följd av elen i området.

– Vi har satt upp instruktioner men får det inte att fungera. Beslutet att stänga av strömmen är oåterkalleligt och om det blir extremt kallt kan vi alltid erbjuda plats på ett härbärge, säger Gunnar Åberg.

SVT: Men är det rimligt att stänga elen under den kallaste perioden av året?

Red’s kom:
Varför ställer SVT inte istället den naturliga frågan:
Är det rimligt att kommunens skattebetalare överhuvudtaget ska stå för elkostnad till en viss grupp utländska EU-medborgare som befinner sig olagligt i landet, och på detta sätt finansiera tiggeriet?

– Vi måste samtidigt komma ihåg att socialförvaltningen utreder en långsiktig lösning på EU-migranternas boendesituation. Själv tar jag ansvar för säkerhetsfrågor och då ser jag inget annat alternativ än att stänga av elförsörjningen till området, säger Åberg.

Red’s kom:
Varför utreder socialförvaltningen ”en långsiktig lösning på EU-migranternas boendesituation” i Sundsvall? Den långsiktiga lösningen för dessa utländska medborgares boende kan väl enbart finnas i hemlandet, och är hemlandets ansvar (även om det sker i huvudsak på svenska skattebetalares bekostnad genom EU-bidrag)?

SVT: Hur vet ni att det inte är utomstående som saboterat elskåpen?
– Elskåpen står så placerade att man måste ta sig in bland husvagnarna för att komma åt dem. Det skulle ha märkts.

Red’s kom:
Dessutom har det bekräftats att EU-migranterna brutit upp elskåpen vid åtminstone ett tillfälle.

Under rubriken ”Kungen ilsknade till” tillägger SVT;

I fjol höll kung Carl Gustaf till och med på att ställa in sitt besök vid broinvigningen i Sundsvall när det stod klart att EU-migrantlägret i inre hamnen flyttats för att ge plats för invigningsceremonier och kungatal. ”Vi ställer oss mycket frågande”, meddelade kungahuset i ett pressmeddelande och det visade sig senare att kungen gått så långt att han hotat ställa in.

Red’s kom:
Det gör kanske att man starkt kan ifrågasätta kungahusets fortsatta existens.
Det räcker kanske med att Sverige har ”politiskt korrekta” politiker och media. Vi kan nog klara oss förutan ett ”politiskt korrekt” kungahus som helt uppenbart saknar kunskaper i frågan.

Varför ska Sverige tolerera EU-migranters olagliga bosättningar överhuvudtaget och att EU-migranter anser att de inte behöver respektera Sverige och dess befolkning på något sätt?

Förhandlingarna med hovet pågick in i det sista och samma morgon som bron skulle invigas bad kommunen offentligt om ursäkt och lovade EU-migranterna el som plåster på såren.

Red’s kom:
Denna historia känns mycket märklig, och det är sorgligt att kommunen utlovar gratis el till utländska medborgare som bryter mot lagen bara för att kungen ska tala vid invigningen av Sundsvallsbron. Då hade det väl varit bättre om kung C.G. stannat hemma eller försökt hitta något meningsfullt att syssla med istället.

Men det var då det. Nu stängs elen av, vilket sker samtidigt som det också skett flera polisanmälningar om allvarliga trakasserier av EU-migranterna i lägret.


Sundsvalls Tidning skriver:

Kommunens säkerhetschef Gunnar Åberg beslutade att strömmen skulle stängas av, eftersom elskåpet utsatts för sabotage och att fortsätta använda det skulle innebära livsfara för alla boende i lägret.

Socialnämndens ordförande Malin Larsson (S) står bakom beslutet med hänvisning till att säkerheten måste gå först.

Det råder viss oenighet kring vem som skulle ligga bakom sabotaget, men det står utom allt rimligt tvivel att någon eller några av personerna som bor i lägret vid åtminstone ett tillfälle har brutit upp skåpet för att laga strömmen vid ett tidigare tillfälle när kabeln till lägret var överbelastad så att säkringar gick.

Detta gjordes på ett amatörmässigt och inte säkert sätt, varför kommunen nu väljer att inte fixa strömmen.

Nu står kylan för dörren igen och utan ström kommer det att bli en hård vinter för dem som stannar i lägret.

Red’s kom:
Det är i så fall ett eget val av EU-migranterna. Det är väl ingen som tvingar dem att ockupera svensk mark?

Bland dem som har engagerat sig för tiggarna är det nu flera som riktar hård kritik mot kommunen och tycker lägret snarast bör förses med ström. Frågan är om det finns någon bortre gräns för vad kommunen bör göra? Hur många gånger ska de laga vad som är trasigt? Hur många gånger är det rimligt att informera de boende i lägret om vilka regler som gäller?

Red’s kom:
Det är enkla frågor med enkla svar: Det finns inget rimligt i att förse EU-migranter med gratis el och det är heller inget som gagnar EU-migranterna att kommunen underlättar deras tiggeri i kommunen.

Hittills har kommunen hanterat situationen med tiggarna förhållandevis väl. Vi är långt från situationen som rådde i exempelvis Malmö där flera hundra tiggare vräktes från det läger som byggts upp på privat mark.

Red’s kom:
Vad är skillnaden? Jo skillnaden är att Sundsvalls kommun ännu inte valt att göra det enda rätta, dvs att avhysa EU-migranterna från deras olagliga bosättning.

I september fattades beslut om att upprätta ett nytt ”läger” i Sundsvall, på en lämpligare plats än den nere i hamnen. Någon sådan plats har tyvärr inte ordnats.

Red’s kom:
Tyvärr”? Varför tycker skribenten – Sofia Mirjamsdotter – detta?

Det bästa vore såklart om denna plats kunde vara en enklare camping, med tillgång till el och vatten, samt toalett och dusch.

Red’s kom:
Sådana platser finns det bl a i och utanför Sundsvall. Dvs campingplatser.

För detta vore det också rimligt att ta ut en avgift från dem som bor där.

Red’s kom:
Det är så det fungerar på campingplatser.

Malin Larsson (S) säger nu att detta inte är aktuellt före sommaren, varför de akuta problemen nu måste lösas.

Red’s kom: Vilka akuta problem?

Vad är värst? Att tiggarna fryser hela vintern, eller att en livsfarlig brand riskerar att bryta ut i lägret?

Red’s kom:
Vad som är värst är väl upp till EU-migranterna själva att avgöra och att agera utifrån den bedömning de gör? Eller pratar vi om förståndshandikappade människor som är oförmögna att ta egna beslut?

Varför skulle det bara finnas dessa två alternativ? Varför bortse från det enda naturliga alternativet, dvs att EU-migranterna åker tillbaka till sina hem?

Finns alternativ? De som har barn har erbjudits boende i ett tillfälligt härbärge. Detta har de tackat nej till.


Allehanda.se har en videofilm som ett av tiggarbarnen filmat med sin mobiltelefon när raketer avfyrats mot EU-migranternas husvagnar:

– Både jag och barnen är rädda. Det kommer hit rasister flera gånger varje natt, säger hans mamma Cheza Caldarar.
Rasisti, rasisti, säger tioårige Darius med oro i blicken.

Red’s kom:
Hur vet de att det är rasister?
Även om raketerna mot husvagnarna inte är försvarbara så är denna aktion i sig inte något bevis om att det handlar om rasister.

Det är vänsterextremister som indoktrinerar EU-migranterna genom att referera till allt som rasism, oavsett om det handlar om EU-migranternas beteende och krav samt politikernas feghet i att agera som är orsaken till det som händer, och det är helt irrelevant vilket folkslag som det handlar om.

Emil Caldarar är en annan av den till synes stora släkten Calderar som befinner sig i Sverige, och som här valt att sova i en husvagn i Sundsvall utan att vilja eller kunna betala för värme.

Gasolplattorna på spisen intill Darius är blå och sprider en viss värme i husvagnen där tre syskon bor med sina föräldrar nere i husvagnslägret på Kolvägen. Tvåårige Rusalim är nyvaken och kryper omkring i sängen där tolvårige Anton också sover.

Red’s kom:
Det är underligt att dessa EU-migranter, som saknar förmåga att ta hand om sina barn under sin vistelse i Sverige, inte utvisas ur landet. De uppfyller ju inte kraven för EU:s fria rörlighet.

Frågan är om de heta gasolplattorna utgör en tryggare värmekälla. Särskilt när det kan dyka upp människor som avfyrar fyrverkeripjäser och kastar sten och flaskor med bensin mot de omkring 20 husvagnarna.

Red’s kom:
Det är väl helt och hållet upp till EU-migranterna själva att avgöra?
Däremot torde det vara ganska givet att kommunen inte ska bidra med riskmoment utöver vad de redan gör genom att tillåta EU-migranternas olagliga bosättning.

Enligt ett politiskt beslut är det inte aktuellt med någon avhysning av EU-migranterna och socialnämndens ordförande Malin Larsson (S) säger att man så småningom ska försöka ordna med en ny uppställningsplats för husvagnarna.

– Vi är glada att vi lyckats få till ett härbärge som öppnade dagen innan julafton så att ingen ska behöva frysa ihjäl, säger Malin Larsson.

Red’s kom:
Ingen behöver frysa ihjäl om EU-migranterna tar ansvar för sina liv och åker hem eller till en varmare plats.Klicka här för att gå till artikeln i SVT, 2016-01-04
Se även bl a;
Falska rykten om gratis bostäder i Sverige cirkulerar i Rumänien – Anstormning av EU-tiggare

EU-tiggare tar med sig sina barn till Sundsvall – Bråk mellan EU-tiggare eskalerar

EU-migranters barn erbjuds ej skola i Sundsvall – Pirjo Holmström (MP) ljuger

Sundsvall: Subventionerat boende för inte bara EU-migranter, utan alla världsmedborgare

Sundsvall bygger upp kåkstad för tiggare, humant och rakryggat?

Moderater i Sundsvall vill avhysa EU-migranter, men möter motstånd av bl a MUF

11 miljoner kr till EU-migranter i Umeå, Örnsköldsvik och Sundsvall – Syfte okänt!

EU-migranter i Sundsvall flyttas till gratis härbärge över vintern

Gratis vinterhärbärge etc för 80 EU-migranter med 21 husvagnar i Sundsvall

Sundsvall lägger 1,5 miljoner kr på att finansiera EU-migranters tiggeri och kåkstad

Ström för Sundsvalls EU-migranter avstängd pga olagliga inkopplingar


EU-tiggare – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-tiggare se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *