Vi är alla romer, menar Joakim Månsson Bengtsson (MP) Lund

Joakim Månsson Bengtsson (MP), Hjälp tiggare i Lund, och Emir Selimi, Unga Romer, skriver en insändare;

Nu är tiden då vi lär oss av mänsklighetens misstag och gör historia genom att inte upprepa den.

Red’s kom:
Det är bra om misstag inte upprepas, men att upprepa misstag är ju precis vad Joakim Månsson Bengtsson (MP) gör… sina egna och andras, och dessutom nya misstag.

Alla som inte är vänsterextremister diskriminerar romer

Runt omkring i kommuner, regioner och länder i Europa så diskriminerar majoritetssamhället romer och har gjort så i århundraden.

Red’s kom:
Det är många, många fler än romer som diskrimineras. I Sverige diskriminieras t o m svenska medborgare till förmån för romer.

Är diskriminering enda orsaken till att EU-migranter tigger i Sverige?

I vår direkta närhet ser vi resultatet av den diskriminering som fortsätter än idag. Det vill säga många utsatta EU-medborgare som försörjer sig och sina familjer genom att spela musik på gatorna, pantar burkar eller ber om hjälp från förbipasserande.

Red’s kom:
Det är att förenkla problemen rejält genom att ge diskriminering enskilt skulden för att EU-migranter tigger i Sverige.

EU-migranter söker ofta arbete i Sverige?

Ofta parallellt med sökande efter arbete.

Red’s kom:
Vem tror Joakim Månsson Bengtsson (MP) han lurar när han skriver att EU-migranter som tigger ofta söker arbete samtidigt? Finns det någon idag som inte vet att extremt få EU-migranter söker arbeten (arbeten som för övrigt inte finns i Sverige)?

Varför bara romer som tigger i Sverige?

Det är alltså ingen slump, mot bakgrund till historien, att de flesta av de utsatta EU-medborgarna på våra gator är romer.

Red’s kom:
Är det någonsin någon som hävdat att det är en slump att de som tigger i Sverige är romer, medan resten av Europas 120 miljoner utsatta EU-medborgare inte gör det, oavsett hur diskriminerade de är?

Varför lever EU-migranter i dåliga förhållanden i Sverige idag?

Utsatta EU-medborgare lever i dåliga förhållanden i vår närhet idag. Likt romer gjort i Europa under perioder historiskt.

Red’s kom:
Det har vi att tacka Joakim Månsson Bengtsson (MP) och hans gelikar för.

Fördrivning av utsatta… ?

Vi har ett val att göra nu. Ska vi göra som majoritetssamhället brukar och upprepa fördrivningen av utsatta eller ska vi skapa historia genom att lära oss av mänsklighetens misstag och bryta mönstret.

Red’s kom:
Frågan är snarare om Joakim Månsson Bengtsson (MP) vill och kan lära sig att det inte tillför något att cementera EU-migranters utsatthet i Sverige.

Joakim Månsson Bengtsson (MP) har valet att verka i romernas intresse istället för att, som idag, försvåra situationen för EU-migranterna, men det är föga troligt att han kommer att välja rätt.

Fördrivning av romer i Sverige… igen?

Organisationerna Hjälp tiggare i Lund och Unga Romer förespråkar starkt att vi tar avstånd från fördrivning av romer och riktar samhällets insatser på ett annat sätt.

Red’s kom:
Vilken fördrivning av romer???

Hjälp Tiggare i Lund vet inte hur man hjälper och stöttar romer

Riktar dem mot hjälp och stöttning.

Red’s kom:
Dvs i så fall raka motsatsen till vad Hjälp tiggare i Lund/Joakim Månsson Bengtsson (MP) gör. (”Unga Romer” har jag aldrig hört tillföra något.)

Avhysa, avvisa, anvisa eller utvisa – vilken visa är bäst?

Exempelvis har vi erfarenhet av att anvisa är en bättre metod än avvisa, för alla.

Red’s kom:
Denna form av särbehandling av romer kan vi alla konstatera utifrån erfarenhet att den aldrig lett till något positivt överhuvudtaget för någon part, och kommer heller aldrig att göra detta.

Joakim Månsson-Bengtsson (MP) ljuger friskt

Genom härbärgen, lagliga platser att uppehålla sig på nattetid och samarbete mellan ideell och statlig sektor har flertalet medmänniskor kommit i arbete, flertalet fått nödvändig vård och situationen förbättrats avsevärt för de utsatta medmänniskorna och deras familjer. Såväl i hemlandet som på platsen en tillfälligt vistas på utifrån den fria rörligheten inom EU.

Red’s kom:
Det är inte utan att man blir rädd över att det finns personer, i detta fall t o m en person som olyckligtvis fått en politisk post, som ohämmat kan ljuga så flagrant.

Joakim Månsson Bengtsson (MP) förlitar sig på att media bara fortsätter ställa de frågor som han vill svara på så att hans lögner inte avslöjas som de uppenbara lögner de är.

En lång rad floskler

Att vara fattig är inget fel, att vara rom är inget fel, att vara medmänniska är inget fel, att be om hjälp är inget fel och att stötta samt hjälpa kan aldrig vara fel.

Red’s kom:
Få kan presentera så många meningslösa floskler som Joakim Månsson Bengtsson (MP).

Så mycket fördrivning…

Vi uppmanar politiker och myndigheter att ta avstånd från fördrivning och rikta ansträngningarna mot mer humana insatser.

Red’s kom:
Det finns absolut inget humant i det Joakim Månsson Bengtsson (MP) gör, där han drar in mycket pengar på EU-migranterna och deras utsatthet.

Joakim Månsson Bengtsson (MP) + Vänsterstyret i Lunds kommun + Crossroads Lund

I Lund har vi ett otroligt bra samarbete mellan ideell sektor och kommun samt med många andra instanser.

Reds kom:
Ja, det har sina fördelar att sitta som politiker i kommunen och kunna påverka så att man själv tilldelas pengar av skattemedel.
Och samarbetet” med sig själv/Crossroads i Lund är säkert också klart ekonomiskt fördelaktigt för Joakim Månsson Bengtsson (MP).

Vänsterextremister vet inte vad medmänsklighet är

Lund kan vara en av de kommunerna i Sverige som tillsammans med bl.a. Helsingborg bryter historien och gör medmänskliga val.

Red’s kom:
Precis som vänsterstyret i Lunds kommun så har Helsingborgs kommun inte gjort några ”medmänskliga val” för EU-migranter.

Ingen verkar heller för de medborgare kommunpolitikerna är valda att prioritera framför allt och alla andra.

Ännu mera fördrivning…

Vi har väldigt goda möjligheter att i Lund förpassa fördrivning av utsatta medmänniskor till historien. Låt oss göra ett sådant val.

Betyder rom att vi alla är romer?

Rom betyder människa! Vi är alla romer, vi är alla människor.

Red’s kom:
Jag vet inte vad Joakim Månsson Bengtsson (MP) är eller om han har någon släkt i Indien. Själv är jag vallon, svensk och människa.


Joakim Månsson Bengtsson (MP) fick respons på sin insändare:

Joakim Månsson Bengtsson (MP) argumenterar tydligen mot just ingenting. Det kallas för floskler och tillför ingenting i sakfrågan. Det kräver större tankeverksamhet och intellekt för att svara på svåra frågor.

Jag är emot att ge andra människor pengar på gatan. Det beror på att jag värderar alla lika högt. Jag tror att alla friska kan tjäna pengar med eget arbete. Motsatsen är att dela upp människor i två grupper, vi som kan och ni som inte kan. Det finns utfattiga människor i Sverige i t.ex Rosengård. Men dit åker inte Joakim för att dela ut pengar. För svenskar förutsätts kunna jobba. De behöver inte hans välgörenhet. Det vore dåligt för för människovärdet, det är mycket bättre att styra sitt eget liv. På samma sätt måste vi göra med fattiga romer. Vi kan t.ex köpa mattor som tillverkas i byar som har tiggare. Vi kan ge bidrag till föreningar som jobbar aktivt i Rumänien med skolor.

Men att jobba för att de ska skicka hit sina gamla, som Tiggare i Lund gör, att få dem att sitta knäböjande på marken för att få några kronor av oss rika svenskar, det är förödmjukande för både Romer och svenskar. Hur länge ska de sitta på knä? Hur hjälper fem kronor för framtiden?

Jag ger aldrig pengar till tiggare, och jag uppmanar alla att sluta. Att köpa sig fri med slantar som räcker till ett tuggummi, känns det skönt? Sedan pillar du på sin nya mobil och går hem till ditt varma hem och sätter på maten och TVn. Så gjorde också de högborgerliga fina damer som förr i tiden gav julklappar till fattiga barn. Men det är i själva verket en förtryckande handling. En handling som uppdelar människor i ”bra och dåliga”. Ett sådant samhälle tror jag inte på. För jag har ett större förtroende för människors förmåga än vad Joakim och Hjälp Tiggare i Lund har.


Joakim Månsson Bengtsson (som nu lagt till titeln ”Ordförande Hjälp tiggare i Lund”) svarar, och ljuger sig blå om Lunds EU-migranter:

Det glädjer mig att Thomas är konstruktiv i sin replik till mig. Vi är ense om att arbete är en viktig väg ur fattigdomen och utsattheten. Vi är även på samma våglängd när det gäller att långsiktig förändring i utsatta EU-medborgares hemvist är ett måste.

Red’s kom:
Dvs inget som Joakim Månsson Bengtsson (MP) arbetar för.

Vilka ansträngningar gör EU-migranter?

Det som jag saknar är dock förståelse för att utsatta EU-medborgare som vistas här tillfälligt gör precis den ansträngning som Thomas förespråkar.

Red’s kom:
Joakim Månsson Bengtsson (MP) envisas med att kalla EU-migranter, dvs romer som tigger, för ”utsatta EU-medborgare som vistas här tillfälligt”, men hur lång beteckning han än ger EU-migranterna så gör de naturligtvis alls icke vad den uppenbart oärliga Joakim Månsson Bengtsson (MP) påstår.

Hur många EU-migranter får anställning i Sverige?

Det är inte så att flera lär sig svenska för skojs skull, utan för att öka chanserna till att anställas.

Red’s kom:
Flera lär sig svenska” hävdar Joakim Månsson Bengtsson (MP) luddigt.

Om någon av EU-migranterna lär sig svenska så är det svårt att veta skälet till detta, men vad vi vet med säkerhet är att det inte kommer att leda till någon anställning. Noll av de upp till 6 000 varierande EU-migranter som för stunden befinner sig i Sverige har till dags dato fått en anställning. Det kan jämföras med Sveriges egna romer där ca 80% lever i permanent utanförskap.

Se bl a: Statlig medias extrema vinklingar: ”Nu får EU-migranter jobb”

EU-tiggare vill inte dela ut reklam pga arbetstiderna

Kyrkan försökte lära EU-migranter plocka bär, misslyckat projekt

EU-migranter i Avesta ska sälja dubiös tiggartidning – Sofia Z igen

Stadsmissionen/Crossroads driver hopplöst projekt för att få EU-tiggare i arbete i Sverige

Stadsmissionen får 7 miljoner kr för att försöka skapa jobb i Sverige till EU-migranter

Hur många EU-migranter har Crossroads Linköping fixat ”jobb” till?

Hjälp till EU-migranter att skriva in sig på Arbetsförmedlingen och få samordningsnummer

Det är inte så att vi från föreningen Hjälp tiggare i Lund hjälper utsatta EU-medborgare att skriva in sig på arbetsförmedlingen och söka samordningsnummer gör det för att vi önskar vänner sitta knäböjda hela dagarna.

Red’s kom:
Nej, Joakim Månsson Bengtsson/Hjälp tiggare i Lund gör detta för att det ska se ut som att de gör något och för att öka chanserna för EU-migranterna att bli försörjda av kommunens skattemedel.

Det är emellertid inte något som kommer att leda till arbeten för dessa EU-migranter. Detta vet vi med säkerhet, oavsett vilka lögner som Joakim Månsson Bengtsson (MP) häver ur sig.

Härbärge för att permanenta EU-migranters utanförskap

Det är faktiskt inte så att föreningen tillsammans med kommunen och Crossroads Lund upprättat härbärge för den anledningen heller.

Red’s kom:
Kan det istället möjligen vara för den förtjänst som Joakim Månsson Bengtsson (MP) gör på detta?
Det är i alla fall inte för EU-migranterna, eftersom det står klart att hans härbärge inte tillför ett vitten för EU-migranterna. Tvärtom!

Rimlig chans till arbete i Sverige för EU-migranter?

Tryggheten det innebär att ha nånstans att sova i säkerhet på natten är betydelsefull för många anledningar men också för arbetssökandet. Om en ska ha rimlig chans till arbete bör en kunna tvätta sina kläder, ha mat för dagen, psykisk ohälsa hämmas i form av att kunna släppa stress och oro över att inte veta var en ska ta vägen inatt, kunna duscha samt sova i säkerhet från rasisternas högst reella hot.

Red’s kom:
Detta säger Joakim Månsson Bengtsson (MP) så som att det fanns någon av EU-migranterna som söker arbete och som att det skulle kunna finnas en möjlighet att någon fick ett arbete.

Göteborgs kommun har lärt sig att det alls icke fungerar på detta sätt. Joakim Månsson Bengtsson (MP) borde lära sig vad som gäller av de misstag som gjorts i Göteborg, där man nu gör avbön (som vi såg i del 1 av Uppdrag Granskning) och idag vet att en bostad inte leder till jobb. Om Göteborg kunnat göra om vad de gjort så hade romerna inte fått de boende de fick då, på skattebetalarnas bekostnad. Göteborg erkänner idag att det var fullständigt bortkastade pengar.

JOAKIM MÅNSSON BENGTSSONS (MP) SKRUPELLÖSA LÖGNER!

Detta har hjälpt flertalet in i arbete i Lund. Flertalet som nu har en möjlighet till ett liv och en framtid utanför fattigdomen.

Red’s kom:
Dessa ohämmade lögner av Joakim Månsson Bengtsson (MP) är skrämmande. I brist på argument så tar han hela tiden till sanslösa lögner, utan minsta rädsla för att hans lögner ska avslöjas. Den typ av människor som beter sig så här skrämmer mig mer än något annat.

Feltolkning

Ditt resonemang om att alla friska kan arbeta och tjäna sina egna pengar och därför bör ingen stöttas håller svag nivå av, om jag får låna ditt uttryck, ”intellekt”.

Red’s kom:
Det var inte vad som sades i repliken.

Inga förväntingar, inga krav?

En medmänniska som hela sitt liv varit frånskild sina rättigheter och inte minst utbildning kan vi omöjligen ha samma förväntningar på som någon som är så privilegierad som exempelvis mig själv.

Red’s kom:
Utan förväntningar, och utan krav, så fortsätter allt sin gilla gång.

Analfabetism är svårast för romer?

Analfabeter har det inte lätt och ännu svårare är det om du är rom. Framförallt i Rumänien men även i Sverige.

Antiziganismen

Den europeiska antiziganismen är utbredd och högst verklig.

Red’s kom:
Det är en separat diskussion, men det blir så tröttsamt att alltid höra denna ursäkt för att romer beter sig illa och inte anstränger sig.

Behövs förändring av samhällets eller av EU-migranternas attityd?

Samhällets attityd och struktur måste förändras. Detta tar tid.

Red’s kom:
Samhällets attityd är inte det första som måste förändras! Innan EU-migranternas attityd förändras kommer inte det svenska samhällets attityd att förändras. Så länge EU-migranterna helt saknar respekt för Sverige och dess medborgare kommer det att finnas en avog inställning till EU-migranterna. Det gäller att börja i rätt ände om man vill åstadkomma förändringar i samhället.

Samhällets struktur måste ändras???

Offra utsatta medmänniskor?

Under tiden som detta viktiga arbete sker tänker jag inte offra de utsatta medmänniskor som finns framför mig utan jag, och så många andra i föreningen och av medborgarna i Lund, vill stötta och hjälpa.

Red’s kom:
Men något stöd och hjälp har alltså Joakim Månsson Bengtsson (MP)/Hjälp Tiggare i Lund inte varit för EU-migranterna, och därför kan man fråga sig vad det bakomliggande syftet egentligen är.

Joakim Månsson Bengtsson (MP) undanber sig kritik

Jag ber dig snällt att inte motarbeta oss.

Red’s kom:
Kritik är som alltid det sista vänsterextremister vill ha, och det kan man förstå när man saknar argument för sin sak.

För om du använder, med dina egna ord, ”större tankeverksamhet” så tror jag du kan resonera dig fram till att det är inte de medmänskliga lundaborna som är fienden utan antiziganismen och fattigdomen i Europa.

Red’s kom:
Fattigdom saknar förmåga att vara ”fiende”, och antiziganismen i Europa är inte i närheten av ett så stort problem som EU-migranterna är för sig själva samt som vänsterextremisterna är för såväl EU-migranterna som för landet.

De som Joakim Månsson Bengtsson (MP) benämner ”de medmänskliga lundaborna” – till vilka han räknar sig själv – är inte så medmänskliga som de försöker ge sken av.
Klicka här för att gå till artikeln i Lokaltidningen, 2015-09-07--29
Se även bl a;
Joakim Månsson Bengtsson (MP), Lund, tror gratis boende för EU-migranter löser allt


Föreningen Hjälp Tiggare i Lund och deras bidragsansökningar – Med 25 frågor

Joakim Månsson-Bengtsson undanhöll arvode i ansökan om pengar från Lunds kommun


Aktivistgruppen Hjälp tiggare i Lund föreslås få drygt 200 000 kr av Lunds kommun

Lunds protokoll med rödgrönrosas beslut om pengar till EU-migranter och handlingsplan


Joakim Månsson Bengtsson (MP)/Hjälp Tiggare i Lund vill censurera debatten

FP kritiserar MP i Lund för att försöka tysta debatten om EU-migranter


Polisen undersöker lagbrott av föreningen Hjälp tiggare i Lund


Joakim Månsson-Bengtsson i SDS-chat om tiggeriet – korrekta svar?


Media undviker alla relevanta frågor till Lunds kommun om EU-migranter


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *