Västerås lägger – i strid med lagen – en halv miljon kr på försörjning av EU-migranter

Västerås kommun satsar en halv miljon kr nästa år på hemlösa EU-migranter.

Red’s kom:
I så fall innebär det att inga pengar går till landets EU-migranter, eftersom de inte är hemlösa. Dessutom innebär en ”satsning” att det är pengar som kommunen får igen på något sätt. Så är det ju inte.

Kommunstyrelsen beslutat att strategi ska tas fram för hur ½ miljon kr ska kunna gå till andra länders medborgare

Kommunstyrelsen har beslutat att ta fram en ny strategi inom den närmaste tiden för att kommunen ska kunna möta EU-migranter.

Red’s kom:
En strategi för att ”möta EU-migranter” borde – i allas intresse – istället vara en strategi för att göra det ointressant för EU-migranternas välfärdsturism.

Eftersom ett dylikt beslut om välgörenhet för andra länders medborgare strider mot kommunallagen kan man bara hoppas att det finns någon medborgare i Västerås som tycker att lagen ska följas och därför omedelbart överklagar kommunens beslut.

Varje enskild medborgare kan överklaga kommunens beslut;
LAGLIGHETSPRÖVNING
Kommunal välgörenhet, i form av försörjning av andra länders medborgare, strider mot kommunallagen och likabehandlingsprincipen samt kan klassificeras som diskriminering. Om en kommun tar ett lagstridigt beslut att försörja EU-migranter – oavsett om det är via en bulvan – så ska kommunens invånare omedelbart begära en laglighetsprövning (det kostar inget) eller lämna in ett förvaltningsbesvär (också kostnadsfritt).

För information om hur detta går till, se;
Hur man överklagar ett kommunalt beslut: Laglighetsprövning och Förvaltningsbesvär

– Så länge folk kommer hit så måste vi behandla alla på samma sätt, säger Anders Teljebäck (S), kommunstyrelsens ordförande.

Red’s kom:
Folk”? Vad Anders Teljebäck (S) menar – men inte vågar säga rakt ut – är;
Vi ska behandla alla utom romer på samma sätt. Längre ner på denna sida säger Anders Teljebäck (S) t ex att kommunen ska betala romernas hemresa. Är det vad Anders Teljebäck (S) tycker är att behandla alla på samma sätt?

SOCIALDEMOKRATERNA VERKAR INTE I VÄLJARNAS INTRESSE
EU-migranter kommer hit för att politiker som Anders Teljebäck (S) – precis som EU-migranterna – inte respekterar lagen och att det inte blir några konsekvenser av att bryta mot lagen.

Socialdemokraterna kan inte skilja på problemen i Sverige och problemen i Rumänien

– Vi kan inte lösa problemet, eftersom det ligger på en nationell nivå, men vi måste och kan försöka att hantera situationen på bästa sätt lokalt här i Västerås, säger Anders Teljebäck (S), kommunstyrelsens ordförande.

Red’s kom:
Lösa ”problemet”? Vänsterextremister vill gärna blanda ihop olika problem för att försöka försvåra en saklig diskussion. Anders Teljebäck (S) slår ihop problemen med EU-migranterna i Sverige, som kommunen har ansvar för, med problemen med EU-migranternas utsatthet, som hemlandet och EU har ansvar för.

Medan ”problemet” i Rumänien inte kan lösas av en enskild kommun i Sverige så kan ”problemet” i kommunen ganska enkelt lösas, om bara viljan hade funnits där.

Socialdemokraterna vill samarbeta med den obskyra Stadsmissionen

Förra vintern samarbetade kommunen med Stadsmissionen och man skapade en mötesplats för att hjälpa EU-migranterna. Under två timmars tid om dagen fick de möjlighet att tvätta sina kläder och duscha.
– Vi hoppas på att kunna göra om samma samarbete och även kunna jobba tillsammans med andra aktörer. Det viktigaste är att hitta ett bra förhållningssätt och försöka göra det bättre för de som kommer hit, säger Anders Teljebäck (S).

Red’s kom:
Vad kommunens invånare tycker och vad som är bäst för dem saknar uppenbart betydelse för Socialdemokraterna.


VLT skriver under rubriken ”Kommunen avsätter en halv miljon åt tiggarna”;

En ny strategi ska hjälpa kommunen att hantera de hemlösa EU-migranterna.

Red’s kom:
Tiggarna är alltså inte hemlösa. Det är bara sociala turister som saknar och inte vill eller kan betala för semesterbostad i Sverige, och därmed saknar rätt att vistas i landet.

Budgeterat ½ miljon kronor 2016 för att försörja tiggare

Nu kommer en sådan handlingsplan snart att vara färdig. I budgeten för nästa år har kommunstyrelsen avsatt en halv miljon kronor för att möta tiggare utan bostad i Västerås.

Red’s kom:
Hur mycket av dessa skattemedel kommer att gå till Stadsmissionen? Hur mycket har Stadsmissionen tjänat på detta tidigare?

Pengar budgeterats för en okänd strategi

– Pengarna ska stötta den strategi som vi har fattat beslut om att ta fram, säger kommunalråd Anders Teljebäck (S), ordförande i kommunstyrelsen.

Strategi för vad?

Vad kommer strategin att gå ut på?
-Det handlar om att samarbeta med andra aktörer, som t ex stadsmissionen, för att hitta en mötesplats för EU-migranter. Det handlar om hur vi ska hantera situationen och kunna kommunicera med varandra i den här frågan, säger Anders Teljebäck (S).

Red’s kom:
Vore kanske inte rätt väg att först ta fram en strategi och sedan bestämma hur mycket och om – inte minst ur juridisk synpunkt – pengar ska avsättas för att försörja EU-migranter?

Hur ska ½ miljon kr hjälpa hur många tiggare?

Vad innebär det konkret för de hemlösa EU-migranternas del?
– Vad vi kan bidra med är att de får ett bra bemötande här i staden. De har tre månader på sig att hitta arbete och jobb precis som alla andra, där kan vi inte göra skillnad beroende på vilket land man kommer ifrån. Men det rör sig samtidigt om utsatta människor som behöver hjälp med det mest akuta. Till exempel ordnade Stadsmissionen en mötesplats under vintern, som var öppen två timmar om dagen så att hemlösa kunde komma dit och tvätta kläder och duscha. Vi kan även bidra med akut bistånd, som hjälp med hemresa, säger Anders Teljebäck (S).

Red’s kom:
Många ord, men föga konkret.

Med vilken rätt betalar kommunen hemresa för EU-migranter? Speciellt med tanke på att ingen annan än romer erbjuds denna gratis hemresa, liksom att inget land i världen – inkl. Rumänien – erbjuder denna förmån för svenskar.

Regeringen vaknat sent… eller inte alls?

– Jag tycker att regeringen har vaknat väldigt sent i den här frågan, säger Anders Teljebäck (S).

Red’s kom:
Sent? S+MP-regeringen har på intet sätt vaknat överhuvudtaget.Klicka här för att gå till artikeln i SVT, 2015-09-01
Se även bl a;
Vänsterpartiet vill stödja tiggeriet i Västerås mer, krav på handlingsplan för EU-migranter

Explosionsartad ökning av EU-migranter i Västerås

Tiggare tvingas betala för sovplats och plats att tigga i Västerås


Att låta EU-migranter tigga i Sverige löser inte fattigdomen – en fattigdomsfälla


Politiker upprörs av att deras felaktiga hantering av EU-migranter kritiseras av nationella samordnaren


EU-migranter klarade sig från utvisning pga att Migrationsverket omorganiserade – Uppdrag Granskning


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?

Handlingsplan för romer i Norge gav ingen effekt


Stadsmissionen och Räddningsmissionen/Podrom sprider myter om EU-migranter

Stadsmissionen försöker medvetet lura Sverige om EU-migranter

Stadsmissionens Marika Markovits (71.000 kr/mån) skeptisk till tillståndsplikt för tiggeri

Stadsmissionen & GodEl ägnar sig åt subversiv verksamhet med ”reklam” till romer


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *