Varför vill Löfven inte samarbeta?

Stefan Löfven skriver; ”För det första handlar valet om huruvida man är beredd att samarbeta och ta ansvar för Sveriges bästa. Ska vi ha kaos, bråk och blockpolitik i Sverige eller ska vi ha ett vuxet samarbetsklimat och en konstruktiv diskussion över blockgränsen om hur vi tar vårt land framåt?

Löfven menar att valet handlar om att samarbeta, men innebär det inte att även Löfven ska samarbeta? Varför inte t ex samarbeta med representanter för 800.000, och allt fler, medborgare?

Att samarbeta innebär inte mer än vad ordet betyder, men ett steg i rätt riktning kanske skulle vara att presentera en flyktingpolitik? Att ta emot flyktingar och anhöriga till dessa handlar inte bara om antal. Det handlar givetvis också om hur det ska fungera och finansieras.

Mindre blockpolitik”? Gång på gång tar Löfven enbart upp frågor som han ser skulle vara till gagn för honom personligen istället för att debattera det som är relevant för Sverige i sin helhet och som för landet framåt.

Vuxet samarbetsklimat”? Med tanke på den sandlåda som Löfven varit drivande i att bygga upp så kanske talesättet; ”Man ska inte kasta sten i glashus” är högst passande här?

SD var inte ensamma om att rösta ner Löfvens budget

Löfven skriver; ”Sverigedemokraternas besked i tisdags innebar inte bara att de röstade ned den här regeringens budget.”.
I den demokratiska omröstningen av vänsterblockets budget röstade majoriteten ner deras budget. SD var inte ensamma om att inte vilja ha denna budget.

I övrigt har varken SD eller högeralliansen sagt att denna budget var dålig i alla avseenden. Någon så dålig budget finns inte, har aldrig funnits och kommer aldrig att finnas. Men om man som Löfven vägrar samarbeta med någon utanför vänsterblocket kanske man får ta konsekvenserna av detta?

Vem är det som brutit sina löften?

Löfven skriver; ”Det betyder att de bryter sina löften till väljarna, praxis i Sveriges riksdag och försöker tvinga till sig en makt som inte står i proportion till deras mandat.”.
SD har inte brutit några löften mer än vad Löfven gjort. Dvs den Löfven som ena dagen proklamerar att han kommer att avgå om det blir en borgerlig budget och nästa dag, när det blir en borgerlig budget, väljer att direkt bryta sitt löfte.

Vill Löfven förbjuda alla andra än sig själv att bryta mot praxis?

Vad sedan gäller praxis så är det bara en praxis, och kan brytas mot. Precis som de gånger Löfven själv gjort detta (där t ex Stefan Löfven och hans partikollegor år 2013 bröt ut förslag ur alliansregeringens budget och med stöd av SD röstade ner ett förslag). Varför skulle det bara vara Stefan Löfven förunnat att kunna bryta mot praxis?

Respektera majoritetsbeslut

Vad gäller att SD skulle försöka ”tvinga tvinga till sig en makt som inte står i proportion till deras mandat” så måste kanske Löfven respektera majoritetsbeslut istället för att införa regler som gör det möjligt att regera landet med en minoritet i Riksdagen, endast i syfte att försöka beröva SD:s 800.000 väljare deras möjlighet att påverka på något sätt?

Se även bl a;
Löfven vill samarbeta med de partier han baktalar

Så vill Löfven samarbeta i integrationsfrågan

Utsträckta händer ej seriöst menat

Politiker anklagar politiker för att tycka som SD hellre än att diskutera sakfrågorna


Stefan Löfven, gör din plikt!


Inget förtroende för Stefan Löfven och S+MP-regeringen bland svenska folket

98 % av Sverige ogillar S+MP

Slutresultat i riksdagsvalet 2018


För sidor om media, asylpolitik och integration se innehållsregistret.
Lista över alternativa källor

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *