Varför städar inte aktivisterna efter EU-migranterna?

Vad är lösningen på problemen med EU-migranterna? Är en lösning att de vänsterextremister som är högst delaktiga i problemen städar efter EU-migranterna för att det inte ska synas lika tydligt hur illa EU-migranter beter sig?:

Sommaren står för dörren och antalet tiggande EU-migranter lär åter öka i Norrland, även om alla nog hellre skulle se att fenomenet upphörde.

Alternativet till tiggande är givetvis arbete. Men vem ska anställa den som tigger och kan framstå som svår att matcha mot de lediga jobb som i dag finns?

Nyhetsredaktionen kunde nyligen berätta solskenhistorien om hur tre EU-migranter i Sundsvall lyckades gå från tiggeri till arbete tack vare att en företagare gav dem chansen. Exemplet är givetvis upplyftande och väl värt att uppmärksamma.

Red’s kom:
Solskenshistoria? Exemplet var värt att uppmärksamma endast för att det var en mediabluff, vilket avslöjades här;
Timanställda EU-migranter tror de aldrig ska tigga mer

Samtidigt gäller det att inte slå sig till ro med tanken att allt kanske löser sig bara näringslivet eller kommunen visar tillräckligt mycket god vilja.

Red’s kom:
Näringsliv eller kommun visar inte någon god vilja överhuvudtaget genom att utnyttja och försörja EU-migranter på skattebetalarnas bekostnad.

Ska Sverige ändra arbetsmarknadsmodell från arbete som leder till konstruktiva resultat?

För resan från armod till jobb och ordnade förhållanden behöver inte nödvändigtvis bli friktionsfri eller utan bakslag, och den svenska arbetsmarknadsmodellen förbättrar inte precis jobbutsikterna för den som främst kan komma i fråga för enklare ”lågproduktiva” arbeten.

Red’s kom:
Är lösningen att Sverige backar i utvecklingen för att närma sig U-landsnivå så att Sverige kan skapa arbeten till EU-migranter?

Är det inte bättre att länder med lågproduktiva jobb, som Rumänien och Bulgarien, sätter sina medborgare i arbete inom dessa lågkvalificerade jobb än att högteknologiska länder ska försöka skapa konstgjorda jobb till dem?

Följa upp och utvärdera projekt som är dömda att misslyckas från start?

Om man vill nå längre än till enstaka ljuspunkter i ett i övrigt oförbättrat läge, gäller det att följa upp och utvärdera de jobbfrämjande insatser som planeras och görs. Detta för att se var de svaga punkterna finns och vad som överhuvud taget är rimligt att förvänta sig.

Red’s kom:
Det är okunnig politikerretorik. Varför ska man ”följa upp och utvärdera” något som alla med ett uns förnuft begriper från början är misslyckat?

Är det inte bättre att göra rätt från början?

Var görs satsningar för att underlätta för EU-migranterna att försörja sig själva?

På olika håll i Norrland planeras det för projekt som ska underlätta en väg till egen försörjning. När dessa skattefinansierade satsningar väl är avslutade gäller det att skapa sig en så klar bild som möjligt.

Red’s kom:
Dessa kommunalt finansierade insatser har aldrig lett till något och kommer aldrig att göra det så länge okunnigheten styr och inga krav ställs på EU-migranterna.

Gjorde pengarna någon långsiktig nytta? Hur många fick jobb och hur gick det sedan? Tids nog måste den typen av frågor besvaras. För om så inte sker kommer formuleringarna om ökad anställningsbarhet bara att framstå som ett bedrägligt sätt att skapa folklig acceptans för pengarullning som kanske kostar mer än den hjälper. Åtminstone om man ser till jobbaspekten.

Red’s kom:
Ingen EU-migrant har till dags dato fått något fast arbete i Sverige. Sverige kan fortsätta att kasta hundratals miljoner kronor i sjön på meningslösa försök, men förutsättningarna för att det ska lyckas är obefintliga oavsett hur mycket pengar som läggs på detta.

Romer har en egen kultur och egna seder och är av tradition ovilliga att integreras i ett modernt västerländskt samhälle. Så länge alla strategier bygger på att det ska daltas med romer, och de ska ses som offer, så kommer inga resultat att uppnås.

Närmast omöjligt att få EU-migranter att arbeta för brödfödan

När ledarsidan följde upp fjolårets bärplockningsinitiativ i Örnsköldsviks kommun visade det sig att bilden var högst kluven. Initiativtagaren vittnade om initiala problem att hitta personer som ville plocka, vilket utmanar föreställningen om att alla som tigger inte vill något hellre än att arbeta.

EU-migranter förstörde sitt boende

Sedan, när en arbetsstyrka väl hade formerats, plockades det förvisso bär, men trångboddhet och onormalt slitage skapade problem för den näringsidkare som hyrde ut boende. EU-migranterna vräktes slutligen. De reste hem och lämnade en uppretad hyresvärd med renoveringskostnaderna.

Red’s kom:
Som här tidigare beskrivits var det t o m värre än så. EU-migranterna inte bara förstörde lägenheterna de fick bo i, de begick även kontraktsbrott och tog in andra EU-migranter (som de plockade på pengar i form av hyra) i sina och andra lägenheter som de bröt sig in i.

Vad är problematiken med EU-migranter?

Självfallet påverkar den typen av erfarenheter viljan att hjälpa, vilket i sin tur illustrerar problematiken ganska väl.

Red’s kom:
Problematiken är att EU-migranter är arroganta, respektlösa, arbetsovilliga, outbildade och brottsbenägna.
Men problematiken är också politikerna, som är fega, handlingsförlamade och bara vill sopa problemen under mattan till stora kostnader för skattebetalarna, utan att det leder till den minsta förbättring.

Är det en hållbar lösning att Sverige övertar andra länders ansvar och problem?

Den som vill söka en hållbar lösning måste tänka på att helheten (och inte bara en isolerad del). Målsättningen måste vara att få boende- och sysselsättningsfrågan att funka på en övergripande nivå, och inte bara i vissa fall eller på vissa håll.

Red’s kom:
Varför ska Rumäniens och Bulgariens problem vara enskilt Sveriges problem att lösa?

EU-migranternas boende och sysselsättning är hemländernas problem, inte Sveriges. Sverige kan förvisso vara en del i förbättringsarbetet i hemländerna, men Sverige ska inte ensamt ta över kostnaden för att lösa alla andra länders fattigdomsproblem.

I Umeå sätter vänsterextremister press på kommunen att försörja EU-migranter

Längre norrut, i studentstaden Umeå, har engagemanget för EU-migranterna varit starkt alltsedan tiggeriverksamheten kom till kommunen. Aktivister har protesterat mot avhysningar och satt press på kommunen att göra mer.

Red’s kom:
Vänsterextremisterna har satt press på kommunens svaga och handlingsförlamade politiker att försörja EU-migranterna med skattebetalarnas (inte vänsterextremisternas) pengar. Ingen sätter däremot press på kommunen att verka i allas intresse och att göra rätt.

Tonvis med avfall efter miljöförstörande EU-migranter boendes intill återvinningscentral

Men när saneringsarbetet efter ett tidigare läger vid handelsområdet Klockarbäcken nu ska utföras, blir det kommunen som får träda in. ”Tonvis med skräp, bildelar, olja, batterier och matrester har lämnats kvar”, rapporterar Västerbottens-Kuriren (5/5). Detta på en plats som ligger bara ett par hundra meter från en stor kommunal återvinningscentral.

Se:
Tonvis med avfall efter EU-migranter i Umeå

Så länge EU-migranter inte straffas för sina lagbrott kommer de inte att bry sig

Oavsett om de personer som bodde i lägret hade arbete eller inte sätter efterspelet givetvis spår. Detta bör den som vill engagera sig ideellt ha fullständigt klart för sig. Därför vore det kanske en god idé om aktivisterna, i de fall där problem uppenbarar sig, ägnade mer kraft åt att försöka få mottagarna av hjälpen att sköta sig och följa gängse seder och regler.

Red’s kom:
Vänsterextremisterna har säkert försökt få EU-migranterna att följa lagar och regler liksom gängse seder, men EU-migranterna bryr sig inte det minsta. Det går inte att prata EU-migranter till rätta. Det krävs kännbara straff och konsekvenser för att EU-migranter ska börja följa lagar och regler.

I Malmö kunde vi se att de runt 300 EU-migranterna i kåkstaden i bästa fall slängde sitt skräp utanför sopcontainern som stod bara några meter från dem. Att gå 4 meter runt containern för att slänga avfallet i containern var det ingen som orkade eller ville.

Vänsterextremisterna kämpade förtvivlat för att få EU-migranterna att städa efter sig så att verkligheten inte skulle synas för allmänheten, men de lyckades inte. Istället klagade EU-migranterna på att kommunen inte rengjorde bajamajan efter dem.

Kan vänsterextremisterna städa efter EU-migranterna?

Kanske kunde de rent av avsätta några av alla de ideellt satsade timmarna till att städa upp området, för att på så vis lindra de ekonomiska och attitydmässiga konsekvenserna av nedskräpningen.

Red’s kom:
Det skulle förvisso vara förnämligt om vänsterextremisterna för en gångs skull tillförde något till samhället istället för att mest bara vara en belastning, precis som EU-migranterna, men varför ska man försöka dölja sanningen hela tiden?

Är det inte bättre och rimligare att ställa krav på EU-migranterna själva att städa efter sig?

Allmänhetens inställning kommer nämligen mest troligt att hårdna om medborgarna upplever att det egna samhället drabbas på ett orimligt vis. Den som vill göra gott måste också tänka krasst.

Red’s kom:
Ja, allmänhetens inställning hårdnar allteftersom fler medborgare upptäcker sanningen om EU-migranterna trots medias försök att mörka.Klicka här för att gå till artikeln i Allehanda.se, 2016-05-06
Se även bl a;
EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen här.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *