Varför provocerar EU-migranter?

Den nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare, Martin Valfridsson, erkänner att han inte förstår problemet med EU-migranter;

De flesta är ju vänliga mot dem, men så finns det de som störs sig väldigt mycket. Jag är förvånad över hur det här kan provocera. Den här gruppen är ju inget hot mot någon annan.

Det är högst oroväckande att den nationella samordnaren inte förstår varför EU-migranter provocerar. Det finns många som uppfattar EU-tiggarnas sociala turism som att de parasiterar på samhället, och man måste nog utgå från verkligheten i diskussionerna och lösningsförslagen.

Det handlar inte om att det är ”jobbigt” att se fattigdom när tiggande EU-migranter sprider ut sig över landet. Det handlar istället om bl a följande för dessa EU-migranter;

 1. EU-migranter respekterar inte landets lagar och ej heller regelverket för den fria rörligheten.
 2. EU-migranter ockuperar obekymrat mark och hus över hela Sverige.
 3. Nedskräpningen av EU-migranter är enorm, och kostnaden för sanering efter deras olagliga bosättningar på såväl privat som kommunal och offentlig mark är stora.
 4. Behov uträttas i buskar och överallt där de befinner sig, och kostnaden för saneringen efter detta är också stor.
 5. EU-migranter skapar sanitära olägenheter som på olika sätt är en fara för hälsan inte bara för dem själva utan även för svenska medborgare.
 6. Det är vanligt med bråk mellan tiggare och ibland är det t o m stora grupper som slåss med varandra, där olika tillhyggen används.
 7. De utsätter sig själva och övriga i samhället för stor fara när de kör runt med oförsäkrade bilar/husvagnar och målvaktsbilar – som ibland är i mycket risigt skick. Vid en olycka kan de som drabbas inte få ersättning som normalt.
 8. De betalar aldrig några böter sna lagbrott. Samhället har t o m nästan helt och hållet gett upp att förelägga EU-migranter med böter eftersom de gör som de vill och ändå aldrig kommer att betala dessa.
 9. Det finns en tydlig risk för ökad brottslighet i olika former (hur vanligt det är med specifikt ficktjuvar vet vi inte eftersom det inte finns det statistik för detta, men trots mörkandet i media kan vi konstatera att bl a denna typ av brottslighet förekommer).
 10. Romer ägnar sig ofta åt åldringsbrott i Sverige, vilket bekräftats av media.
 11. Något som tycks vara vanligt förekommande är romer som fejkar handikapp som att de är dövstumma, och samlar in pengar till någon förening för detta.
 12. Många cyklar stjäls. I Kalla Fakta kunde vi se en EU-migrant som berättade att han ensam låtit frakta 100 stulna cyklar till Rumänien (med tiggarbussarna).
 13. De har husdjur med sig till Sverige som missköts.
 14. De har djur (stulna) som (vilket upptäcktes i Malmö) som de håller under vidriga omständigheter i väntan på att slaktas och ätas.
 15. EU-tiggare betalar inga böter (se t ex i Lund).
 16. Sverige har en folkgrupp som står utanför lagen genom att myndigheter inte ens utfärdar böter till EU-tiggare när så ska ske eftersom man vet att böter aldrig kommer att betalas eller kunna drivas in.
 17. Det är t o m så att polisen ser mellan fingarna när EU-tiggare begår brott bl a eftersom de inte vill få epitetet rasister som alla får som vågar säga sanningen. EU-tiggare är en folkgrupp som står över lagen.
 18. Trots att EU-tiggare saknar laglig rätt att vistas i Sverige genom EU’s fria rörlighet så har det till dags dato aldrig skett en enda utvisning av EU-tiggare.
 19. De för in människohandel i landet.
 20. Det är ofta en välfärdsturism där de drar nytta av den svenska välfärden utan att tillföra något för landet, och på bekostnad av välfärden för svenska medborgare.
 21. De ställer orimliga krav på att få jobb utan att ha några egentliga kvalifikationer.
 22. I de fall några av EU-migranterna lyckas få tillfälliga arbetsuppgifter så handlar det antingen om svartjobb – som inte ger några pengar till staten – eller underbetalda arbeten/”välgörenhetsjobb”, som inte heller ger några pengar till statskassan som kan bekosta i alla fall en liten del av de kostnader de orsakar samhället.
 23. Eftersom en klart övervägande andel av EU-migranterna saknar utbildning och/eller arbetslivserfarenhet samt kvalifikationer av värde för landet är de enda jobb de kan ta de allra enklaste. Dessa mycket få jobb borde landets unga svenska medborgare ha första tjing på för att få in en fot på arbetsmarknaden.
 24. Eftersom den enda möjligheten för EU-migranter att kunna få någon form av avlönat arbete i Sverige är via subventioner och lägsta möjliga löner, leder detta till lönedumpning (som i bl a Tyskland där EU-migranter jobbar för 3 Euro/timme i byggnadsbranschen).
 25. Det finns extra stor risk för spridning av sjukdomar, som TBC.
 26. EU-tiggare för olagligen in husdjur i landet (i syfte att beveka oss till att ge dem pengar) med risk för spridning av smitta till djur och människor. Dessutom missköts ofta dessa djur.
 27. Tiggare kommer ofta i en strid ström till uteserveringar och stör dem som vill ha matro, samt tigger på andra provocerande sätt.
 28. De är en stor kostnad för kommunerna och landet. Totalt kanske 6 miljarder kr/år. Omöjligt att veta hur mycket, men att kostnaden är stor vet vi.

ÄR DETTA FÖRDOMAR?
Ovanstående (som är fakta och inte förutfattade meningar eller rasistiska anklagelser) är övergripande de kanske viktigaste punkterna. Är det under dessa förutsättningar konstigt att EU-migranter provocerar och inte uppskattas i någon högre grad?

VÄNSTEREXTREMISTER, MEDIA & POLITIKER ÖKAR KLYFTORNA
Kanske hade detta och allt annat kunnat accepteras om det inte funnits vänsterextremister/aktivister i Sverige som inte har något perspektiv på frågorna och i sin okunnighet ställer löjeväckande krav. Dessa vänsterextremister/aktivister skapar ett klimat som inte är bra i landet och driver enstaka knäppgökar att göra det som inte får förekomma, dvs de ger sig på EU-migranter fysiskt och verbalt.

Medias ensidiga rapporter – som nästan uteslutande går ut på att vi ska tycka synd om en liten utvald grupp av fattiga i världen, men inte de mest utsatta – skapar ett obehagligt klimat i landet. Media driver upp en främlingsfientlighet som med största säkerhet aldrig funnits om debatten hållits på en saklig nivå med sans och förnuft, istället för en total dominans av diffusa känsloargument, som inte ens håller vid en närmare granskning.

Ovanpå allt detta har vi handlingsförlamade politiker som inte vågar säga vad de tycker av rädsla för att bli påhoppade av såväl extremister inom sitt eget parti som andra partier samt ett vänsterstyrt media, vänsterextremister och aktivister.

Punkterna ovan kommer ursprungligen från inlägget;
Martin Valfridsson om skola för EU-migranters barn och andra frågor om tiggarna
Med tanke på hur viktigt ovanstående är så förtjänar detta ett eget inlägg (som kan utvecklas, förtydligas och förbättas med tiden).EU-migranternas kåkstad i Malmö. Klicka här för en större bild

Oförsvarbara kostnader för zigenarna

1. Först betalar svenska skattebetalare mest i världen till Rumänien för att hjälpa zigenarna. Se: 471 miljarder kr till Rumänien från EU, mest från svenskar – Varför hjälp i Sverige?
2. Sedan skriver Sveriges inkompetenta S+MP-regering extra avtal med Rumänien med ytterligare kostnader – oredovisade – för svenska skattebetalare.
3. Sedan betalar svenska skattebetalare för kost och logi i Sverige så att en specifik folkgrupp ska kunna sitta hela dagarna – samt år ut och år in – framför butikerna i våra städer och tigga.
4. Ovanpå allt detta betalar vi för deras brottslighet (inte minst snatteri, ”ficktjuvning”, stölder av t ex verktyg, maskiner och cyklar samt mycket annan kriminalitet), rättskostnader, nedskräpning, illegala bosättningar/ockuperingar av mark, etc, etc, i Sverige.

Ovanstående är bara exempel, det finns mycket mer som zigenarna belastar Sverige med.

Alla dessa meningslösa och oförsvarbara kostnader för något som bevisligen inte leder till något positivt överhuvudtaget för någon, och enbart pga att Sverige har okunniga, fega, ansvarslösa och handlingsförlamade politiker som inte vågar ta tag i problem. Sveriges S+MP-regering motiverar zigenarna att tigga… som bara göder tiggarbossarna!

Se även bl a;
Vad är kostnaden för Sveriges 5.000-6.000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

Ligger inte EU-migranterna samhället till last?

Hemligt avtal mellan Rumänien och Sverige klart – Inte om romer!


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *