Varberg permanentar EU-migranters hemlöshet – Ska barnen erbjudas skola?

Socialchefen i Varberg tycker att husvagnsboendet för EU-migranter i Varberg är olyckligt eftersom ett sådant mer permanent hemlöshetsboende gör att även tiggarnas barn börjar komma hit. Och frågan om barnen är komplicerad.

Det fanns en viss nervositet hos två föräldrar i Falkenberg i våras. De visste vad socialtjänsten signalerat, att om minderåriga barn vistas i hemlöshet bland tiggare, så kan det vara ett skäl att starta en utredning om familjens situation.

Budskapet var klart: Vill man vara ifred från myndigheternas ingripande, så är det bäst att lämna barnen hemma hos anhöriga i Rumänien.

efter några dagars vistelse i Falkenberg togs barnet hem igen till Rumänien, medan föräldrarna fortsatte att tigga i Falkenberg – tills även de valde att lämna stan.

Det är först när barn finns här som socialtjänsten måste agera på eget initiativ, för att se under vilka villkor de lever. Vuxna EU-migranter, som inte själva söker upp socialtjänsten, kan räkna med att lämnas ifred av de sociala myndigheterna.

– Här i Varberg vet vi att två barn till EU-migranter vistas, säger socialchef Håkan Strömberg i Varberg.

Socialtjänsten har gjort en bedömning av dessa barns situation, och därefter beslutat att inte gå vidare med några åtgärder; barnens situation ansågs i de här fallen acceptabel, utifrån en myndighetsbedömning.

Husvagnar permanentar hemlöshet, säger socialchefen

Angående de husvagnar som EU-migranterna fått i Varberg för att bo gratis i anser socialchefen att det bara permanentar problemen.
– Som socialchef tycker jag att det är olyckligt när man permanentar ett slags hemlöshetsboende. För vi vet från annat håll att då kommer också barnen hit, säger Håkan Strömberg.

När EU-migranter erbjuds gratis boende leder det till nya problem

Det här kan ses som ett dilemma: att ett sympatiskt välkomnande, att ordna fram boendemöjligheter, också för med sig nya problem.

Skolgång för EU-migranters barn i Varberg och Falkenberg?

Barnens närvaro leder till en följdfråga: Då bör de väl också ha rätt till skola? Ännu har inte den frågan blivit aktuell i vare sig Falkenberg eller Varberg, men den kan mycket väl bli det.

Grundskolechefen menar att lagen ger EU-migranters barn rätt till skolgång

– Och lagstiftningen är klockren, barnen har rätt till skolgång i den kommun där de vistas, menar grundskolechefen Joachim Wadström i Varberg.

Så har skett i till exempel Göteborg, att tiggande EU-migranters barn fått möjlighet att gå i skola.

Red’s kom:
Lagstiftningen är allt annat än klockren, men det är skillnad på rätt till skolgång och skyldighet för kommunen att erbjuda skolgång. Vad som i alla fall är säkert är att någon skyldighet att erbjuda skola till EU-migranternas barn finns det i alla fall inte.

Det är också många (bl a regeringen och den nationella samordnaren) som – på saklig grund – avråder kommunerna från att erbjuda skolgång till EU-migranternas barn.

Här måste, för allas bästa, lagstiftningen ändras så att kommuner i sin okunskap inte ens har möjlighet att erbjuda EU-migranternas barn skolgång.

Är det inte i barnens intresse att återvända till hemlandet?

Men att frågan inte är helt enkel visar sig i socialtjänstens resonemang. I samband med att Falkenbergs socialförvaltning i maj redovisade sin kartläggning av EU-migranters situation i kommunen, så förde förvaltningens myndighetschef Johan Klingborg ett principiellt resonemang:
– I så fall måste vi ju också diskutera, utifrån barnens bästa, om en skolgång i Sverige är bästa lösningen eller om ett återvändande till hemlandet är ett bättre alternativ.

Red’s kom:
Genom att kommuner och frivilligorganisationer försörjer EU-migranter – och därigenom finansierar tiggeri i Sverige – drabbas EU-migranternas barn. Eftersom EU-migranterna dessutom i regel har väldigt många barn blir det också många som drabbas.

Socialtjänstens grundläggande inställning är att hjälpa EU-migranterna att ta sig hem

I den mån EU-migranter behöver stöd, så är socialtjänstens grundinställning att i första hand hjälpa dem tillbaka till hemlandet, genom att t ex betala reskostnaden.

Red’s kom:
Att kommunens skattebetalare finansierar tiggarresor på detta sätt är olyckligt. EU-migranterna vet att de i Sverige inte behöver betala sin hemresa, vilket de kalkylerar in när de väljer till vilket land de ska åka för att tigga.

Det finns ingen annan som får denna förmån. Om en svensk skulle bli strandsatt i ett annat land så finns det inget land som betalar hemresan för den olycksdrabbade. Det blir alltså en orimlig positiv särbehandling av romer.

Rätten att vistas i Sverige mer än tre månader bygger på principen att EU-migranten i så fall kan försörja sig här – och den försörjningsfrågan är inte alldeles lätt att besvara när det gäller tiggande personer.

Red’s kom:
Vad är svårigheten i detta? Om EU-migranter behöver någon form av stöd utöver egna inkomster så är deinte självförsörjande och saknar därmed rätt att vistas i Sverige. Inget kan väl bli enklare än detta?

Problemet är i stället;
1. Hur kan Sverige hindra eller minska strömmen av EU-migranter till Sverige som inte kan försörja sig på egen hand?
2. Hur kan Sverige avvisa/utvisa EU-migranter som inte kan försörja sig själv?
Det är dessa två frågor som det måste komma en nationell lösning på. Snabbt!

Så frågan om skolgång för EU-migranter är inte självklart besvarad i det individuella fallet, även om den principiella rätten finns.

Red’s kom:
Egentligen är frågan om skolgång för EU-migranter självklart besvarad i det individuella fallet. I barnens intresse ska skolgång inte erbjudas EU-migranters barn. Utvisning är lösningen om barn är i skolåldern. Rumänien och Bulgarien har skolplikt och det är inte något Sverige ska sabotera för dessa länder.

Fråga till politiker om skolgång för EU-migranters barn

Hallands Nyheter har i en enkät till kommunpolitikerna i Falkenberg-Varberg ställt frågan om man ska erbjuda skola åt EU-migranters barn:

Resultatet blev att följande var emot skolgång för EU-migranters barn:
• Centerpartisten Harald Lagerstedt och kristdemokraten Kerstin Hurtig, båda Varberg, säger nej.
Lagerstedt säger nej eftersom tiggande EU-migranter i regel får förmodas vara här bara en kortare tid. Kerstin Hurtig säger nej utifrån tanken att ”det vore inte bra om föräldrarna tog hit sina barn utan att de själva har en trygg försörjning och tillvaro”.
• Kristdemokraten Daniel Bernhardt i Falkenberg ställer sig också negativ.
• Sverigedemokraterna menar att skolgången är hemländernas ansvar.

• Vänsterpartisten Mikael Hallberg i Falkenberg svarar ja med motiveringen; ”utbildning är en mänsklig rättighet och en viktig väg för att lyfta sig ur fattigdom”.

Red’s kom:
Ett typiskt svar från Vänsterpartiet, där man med sina skyglappar inte kan se eller förstå de negativa konsekvenserna. Från Vänsterpartiet och Feministiskt initativ handlar det bara om att göra det som ytligt låter bra och humant, inte om det som varken är juridiskt korrekt eller det som är i barnens intresse. Dessutom är det inte en ”mänsklig rättighet” för all världens barn att gå i skola i Sverige.Klicka här för att gå till artikeln i HN, 2015-06-26
Se även bl a;
Barn i Rumänien och Bulgarien tas ur skola för tiggarresor till Sverige – alarmerande situation

Den galna professorn #3: Tror att skollagen ger EU-migranters barn rätt till skolgång i Sverige

Andreas Pettersson vill censurera diskussion om skolgång för EU-migranters barn

Soraya Post: Självklart ska EU-migranters barn gå i svensk skola – barnkonventionen

50-60 barn till EU-migranter går i skola i Göteborg

Moderater: Skola för barn till EU-migranter ska inte erbjudas


EU-migranter är turister, och har därmed inte rätt till skola för barnen

EU-migranters rätt att gå i skola i Sverige, svårtolkad lagstiftning

Kommuner avråds från att erbjuda skola för barn till EU-migranter

I Umeå ska EU-migranters barn få omsorg med pedagogiska inslag – Skola till romska barn

Tiggande EU-migranter och deras barn inget kommunalt ansvar anser partierna i Gävle

Lag kan skärpas mot utnyttjande av tiggare, EU-migranters bosättningar och skola

Migrationsministern kritiseras för att han klargjort hemlandets ansvar för barnens skolgång

Rätt till skolgång i Sverige för EU-migranters barn, Unicef kan inte motivera

Martin Valfridsson om skola för EU-migranters barn och andra frågor om tiggarna


Fler EU-migranter till Göteborg och Västsverige

Kommunledning i Göteborg och Stockholm önskar fler tiggare

FP: Felriktade insatser för EU-migranter leder bara till fler tiggare i Sverige


Slitna slogans om tiggeriet – en sammanställning


471 miljarder kr till Rumänien från EU, mest från svenskar – Varför hjälp i Sverige?

Justitieministern chockad över hur mycket bistånd Rumänien får


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *