Vänsterpartiet vill inte sluta blunda för problemen med EU-migranter

SD skriver 2015-08-14 som replik på inlägget ”Vänsterpartiet tolererar inte rasistiska budskap i den offentliga miljön” i HD;

Vänsterpartiet borde sluta blunda för problemen med tiggeriet
Vänsterpartiet gör i sitt inlägg det lätt för sig när de likställer romer och tiggare för att sedan använda det som grund för varför vår kampanj skulle vara rasistisk. Att likställa romer med tiggare är enligt vårt sätt att se det direkt rasistiskt. Det finns många romer i Sverige som lever som de flesta gör i Sverige och som kan vara föredömen för andra. Romer som går till jobbet och betalar skatt och som inte alls ser sig som offer på det sätt som vänstern beskriver dem. Det finns också tiggare som inte är romer eller EU-migranter.

Vänsterpartiet påstår också att det organiserade tiggeriet är en myt och inte alls förekommer i Sverige. Detta med utgångspunkt från någon norsk undersökning.
Alltså påstår vänstern att TV4:s Kalla Fakta hittat på historien om en ung man som utnyttjas under slavliknande förhållande och som sändes i början av maj i år.
Man påstår också då att Lars Fredin, som är polisområdeschef i norra Gävleborg, ljuger när han för Dagens Nyheter berättar om det organiserade tiggeriet i sitt län.

Vi Sverigedemokrater önskar givetvis att Vänsterpartiet har rätt, att det organiserade tiggeriet är en myt, men tyvärr finns det alltför mycket som tyder på motsatsen och vi vägrar att sticka huvudet i sanden och låtsas som att inga problem finns, på det sätt som Vänsterpartiet valt att göra.

Det är inte ett värdigt liv för någon, att sitta på gatan och tigga. Det finns inga snabba lösningar för att ta bort fattigdomen i världen, men det är inte en lösning att alla fattiga i världen tvingas tigga på gatorna i Sverige och det finns lösningar för att ta bort själva tiggeriet från våra gator. Framförallt handlar det om att upprätthålla de regler och lagar som vi har i Sverige.

Genom vår kampanj vill vi Sverigedemokrater sätt fingret på att vi måste lyfta upp problemen med framförallt organiserat tiggeri och ta bort möjligheten för internationella ligor att tjäna pengar på tiggare i Sverige.

Att Vänsterpartiet finner detta stötande är märkligt, men kan ha att göra med att de stödjer den regering som valt att blunda för problemen under en längre tid nu. I stället för att få regeringen att göra något åt problemen med organiserat tiggeri, så vill Vänsterpartiet skjuta budbäraren och göra det omöjligt att bilda opinion mot det och som vanligt gör man det genom att ta fram rasiststämpeln. Det är hög tid att sluta blunda för problemen och ta ansvar, i stället för att strypa debatten.

Not. Av 2165 läsare är det endast 5% som inte håller med SD i ovanstående.

I ännu en insändare fortsätter Vänsterpartiet Helsingborg framföra sina åsikter, i en replik på insändaren; ”Vänsterpartiet borde sluta blunda för problemen med tiggeriet”;

SD försöker i sitt svar på vår insändare angående deras annonskampanj om tiggeri hävda att annonskampanjen som sattes upp i Stockholms tunnelbana syftar till att värna om de människor som tigger i Sverige. Sällan har ett påstående känts som en mer uppenbar lögn.

Red’s kom:
Det var inte riktigt vad SD skrev (se ovan). Syftet med SD:s reklamkampanj var givetvis inte enbart att värna om EU-migranterna, men det är en oundviklig konsekvens av reklamkampanjen. Detta eftersom vänsterextremisters konserverande av EU-migranternas utsatthet inte gör annat än att skada EU-migranterna och det måste till handlingskraft samt förståelse för problemen – vilket de flesta politiker saknat så här långt, alldeles särskilt vänsterpartister – för att komma tillrätta med detta.

Vänsterpartiet underblåser rasism

Vänsterpartiet arbetar aktivt för en samhällsförändring mot ökande klassklyftor och rasism.

Red’s kom:
Vad gäller Vänsterpartiets påstådda försök till samhällsförändring mot rasism, så är ett av problemen här att det enda Vänsterpartiet gjort så här långt är att underblåsa rasism (t ex genom nedrivningen av SD-reklamen).

Ett annat problem är att Vänsterpartiet har sin helt egna definition av vad rasism är och så länge detta förekommer finns det inget Vänsterpartiet gör som blir rätt.

Vänsterpartiets hjälp till EU-migranter är kontraproduktivt och osolidariskt

I Helsingborg har vi i en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson (M) ställt krav på att kommunen agerar för att hjälpa EU-migranter.

Red’s kom:
Här är då ett annat problem. Vänsterpartiet förstår inte vad verklig ”hjälp” för EU-migranterna innebär. För Vänsterpartiet innebär ”hjälp” endast att svenska skattebetalare ska försörja EU-migranterna utan att dessa EU-migranter ska ha de minsta krav på sig eller tillför något för samhället. Detta samtidigt som EU-migranterna fråntas sin möjlighet att komma på rätt väg i livet på det enda ställe där förutsättningarna för detta finns. Dvs i sitt hemland.

Vänsterpartiet förespråkar gratis sjukvård till alla EU-migranter

Vi har i regionen fört fram krav på EU-migranternas rätt till sjukvård…

Red’s kom:
Problemen med Vänsterpartiet tycks oändliga. EU-migranterna har ingen rätt till gratis sjukvård. De har – precis som alla andra utländska medborgare – inte ens rätt till gratis akutsjukvård i Sverige.

Det fungerar inte att göra som Vänsterpartiet (precis som Miljöpartiet och Feministiskt initiativ) och i alla sammanhang särbehandla EU-migranter.

Om det är bristande kunskap som gör att Vänsterpartiet inte förstår detta eller om det beror på något annat, är okänt.

Vänsterpartiet klarar inte att bemöta Sverigedemokraterna i sakfrågor och försöker därför glida undan dessa. Istället blandar de in oväsentligheter om något – oavsett hur litet och obetydligt eller meningslöst det är – som de själva tycker att de gjort bra.

Oändligt med pengar till EU’s fattigaste länder

…och i EU kräver vi att större delar av budgeten ska gå till fattigdomsbekämpning.

Red’s kom:
471 miljarder från EU – mest från svenskar – för att lyfta Rumänien – ett av EU:s rikaste länder om de utnyttjat sina resurser rätt – ur sin fattigdom är inte precis en piss i Mississippi.
Se bl a; Justitieministern chockad över hur mycket bistånd Rumänien får

Det är inte bara en del av 6 miljoner romer som är fattiga. Så många som 1/4 av EU’s befolkning kan kategoriseras som fattiga. Varför vill Vänsterpartiet att allt stöd bara ska ges till en klar minoritet av EU’s fattiga?

Någonstans måste man nog se att hela Europa inte kan stanna upp – och kraftigt försämra sin egen välfärd – för att lyfta ett fåtal i några enstaka länder ur sin fattigdom.

Precis som i alla andra liknande förändringar genom historien är det något som kommer att ta många år. Denna förändring till det bättre enbart försvåras och fördröjs av Vänsterpartiets förslag och åtgärder.

Europas fattigaste länder kan inte helt befrias från ansvar själva, utan de måste också dra sitt strå till stacken, speciellt de länder som inte ens är berättigade medlemskap i EU (som Rumänien).

Antingen det eller att Sverige ockuperar Rumänien och tar över makten. Vilket alternativ tycker Vänsterpartiet är bäst?

Helt unikt vill Vänsterpartiet nu beakta ”vetenskapliga studier”

Medan SD hänvisar till två individers berättelser (vilka vi på inget sätt vill förringa) anser vi att politiska ställningstagande utöver empiri bör förankras i vetenskapliga studier.

Red’s kom:
Normalfallet är annars att Vänsterpartiet aldrig vill beakta varken välgrundade fakta, regelverk eller vetenskapliga studier. Men här har de då hittat en vänsterstyrd och manipulerad studie där de med lite ansträngning kan vända och vrida på orden så att det faller dem i smaken.

1 200 människor som TVINGATS till tiggeri???

Den norska studie som vi hänvisade till bygger på intervjuer med 1 200 människor som tvingats till tiggeri.

Red’s kom:
Det är inte riktigt sanningen, men man måste läsa studien – vilket Vänsterpartiet tydligen inte bemödat sig med – för att förstå vad det handlar om. Själv har jag läst hela undersökningen med de många felaktigheterna.
Se bl a; Forskare (Fafo) slår hål på myter som inte finns om tiggare

Är tiggeriförbud verkningslöst?

Forskarna bakom studien menar även att det förbud som SD presenterar som en lösning, är verkningslösa.

Red’s kom:
Det är korrekt att de fyra Fafo-forskarna desperat försökte komma fram till slutsatsen att tiggeriförbud inte har någon effekt på något, men det finns inget som helst vetenskapligt stöd för denna teori.

Däremot finns det otvetydiga empiriska bevis för att tiggeriförbud är en alldeles ypperlig lösning på problemen. Då inte bara de inhemska problemen.

Vänsterpartiet visar på total okunskap om hur det ser ut i Danmark

Erfarenheter från till exempel Danmark visar att tiggeriet inte upphör utan ändrar form.

Red’s kom:
Tvärtom. Erfarenheter från t ex Danmark (egentligen från praktiskt taget vilket annat EU-land som helst) visar med överväldigande tydlighet att problemen med EU-migranterna i praktiken upphör med ett tiggeriförbud.

Finns det ingen från Vänsterpartiet som varit i Danmark? Vänsterpartiet Helsingborg kan göra en studieresa över sundet och snabbt själva konstatera hur väl tiggeriförbudet där fungerat. Det är inte särskilt smart av Vänsterpartiet att ljuga om något där alla så lätt kan se vad sanningen egentligen är.

Vänsterpartiets rubrik på insändaren av Claudia Velásquez, Ingrid Mattiasson, Jenny Björklund Hansson och Peter Ahlbom är; ”SD är en del av problemet”. Jag skulle vilja göra en mindre justering av detta påstående till; ”Vänsterpartiet är en stor del av problemet”.Klicka här för att gå till insändaren, 2015-08-17Not. Endast 8 % av läsarna håller med Vänsterpartiet.

Se även bl a;
Vänsterpartiet hävdar envist att SD’s reklam om EU-migranter är hets mot folkgrupp


Sverige och Finland enda länder utan förbud mot tiggeri


Sveriges bistånd drygt 40 miljarder kr år 2015, 3-4:e mest i världen

Svenskar betalar mest i Europa till EU


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *