Vänsterpartiet vill ha fler tiggare till Sundbyberg genom gratis bostäder till EU-migranter – Moderaterna saknar förslag

Sundbybergs stad ska inte aktivt arbeta för att avhysa hemlösa om alternativt boende inte kan erbjudas. Det är ett av direktiven i den handlingsplan riktad mot fattiga EU-migranter som kommunen har beslutat att ta fram.
– Vi vill lösa problemet, inte bara flytta på det, säger kommunalrådet Jesper Wiklund (V).

Red’s kom:
Vilket problem löser gratis boende till EU-migranter?

Åtgärder endast för EU-migranter

Sundbybergs stad har beslutat att ta fram en handlingsplan för hur kommunen ska agera i frågan om EU-migranter som tigger och sover på gatorna.
– Det finns behov av bättre samordning och riktlinjer inom kommunen för hur vi ska stödja dessa människor, säger Jesper Wiklund.

Red’s kom:
Men vem stödjer svenskarna? Finns det inget parti som för de svenska medborgarnas talan?

Kommuner nyttjar välgörenhetsorganisationer som bulvaner

Stöd till organisationer engagerade i frågan, samverkan med andra kommuner, samt bättre information till EU-migranterna om boendealternativ lyfts fram som tre viktiga punkter.

Red’s kom:
Det blir allt vanligare att kommunerna kringgår regelverken genom att använda sig av hjälporganisationer som får pengar för att göra det som kommunerna inte har rätt att göra. På detta sätt blir det dessutom svårare att kunna se vad de egentliga kostnaderna för EU-migranterna blir, och denna kostnad verkar vara något som politikerna gärna vill försöka dölja.

Diskussioner med EU-migranter

– Vi har tolkar tillgängliga, men det kanske inte alla är medvetna om. Vi ska kunna föra en diskussion med dessa personer på deras språk, säger Jesper Wiklund.

Red’s kom:
Diskussion om vad? Av vilken anledning?

Jesper Wiklund anser inte att romer behöver följa svensk lag?

En av riktlinjerna i direktiven är att avhysning inte ska ske om alternativ boendelösning inte finns att erbjuda.
– När man avhyser människor i dag utan att erbjuda ett alternativ så flyttar man bara på problemet, säger Jesper Wiklund.

Red’s kom:
Nej. Om EU-migranter avhyses när de bryter mot lagen så upprätthåller man lagen och klargör att alla står lika inför lagen.
På längre sikt visar det också att lagbrott inte lönar sig, i motsats till idag, vilket i sin tur leder till att färre tiggare vallfärdar till Sverige, vilket leder till att man underlättar för att förbättra situationen för andra länders fattiga medborgare.

Gratis boende för EU-migranter utan kostnadstak

Riktlinjen innebär enligt Jesper Wiklund (V) att det inte är ok att människor bor på gatan.
– Vi ska inte ignorera dessa personer utan målet är att hitta alternativa boenden, säger Jesper Wiklund.

Red’s kom:
Vad menas med alternativa boenden? Permanenta året-runt bostäder?
Ser Jesper Wiklund (V) något kostnadstak för boende till EU-migranter som vill dra nytta av den svenska välfärden på svenska skattebetalares såväl som svenska hemlösas bekostnad?
Varför ska skattebetalarna stå för denna kostnad specifikt för romer?

Om gratis boende för EU-migranter inte finns…

Helt avgörande för att kommunen ska lyckas med sin handlingsplan är att det finns alternativa bostäder.

Red’s kom:
Om det inte finns ”alternativa bostäder” för EU-migranter, vad händer då?

Det finns förvisso en del härbärgen för EU-migranter inom Stockholms län i dag, men platserna är få. Jesper Wiklund (V) utesluter därför inte möjligheten att kommunen ordnar egna boenden.
– Jag vill inte utesluta någonting.

Red’s kom:
Varför inte? Är man lämpad som politiker om man saknar förmåga att utesluta någonting?

Handlingsplan utan att veta för vad

Finns det inte en risk att det blir en krock med andra kommuner som genomför avhysningar?
– Vi måste självklart förhålla oss till den krassa verkligheten. Sundbyberg kan inte ensamma lösa problemet med att det i dag lever runt 500 fattiga EU-migranter i Stockholms län. Här behövs det bättre samordning.

Red’s kom:
500 tiggande EU-migranter i Stockholms län? Andra säger mellan 1.000 och 2.000 EU-migranter bara i Stockholms stad redan idag? Kan det inte vara en bra förutsättning att veta vad man talar om innan man tar fram en handlingsplan?

Är det bättre samordning som behövs för att prioritera upp bostäder till andra länders medborgare framför bostäder till landets egna hemlösa?
Varför ska specifikt romer få rättigheter som ingen annan har?

Hur många miljoner – eller miljarder – kronor tycker vänsterpartisten Jesper Wiklund att det är rimligt att skattebetalarna bidrar med till gratis förmåner för romer, för att befästa tiggarnas situation som tiggare?

Jesper Wiklund (V) är en av de politiker som inte klarar att tänka mer än i ett steg åt gången, och denna typ av politiker kan skapa förödande konsekvenser för hela landet.

Vilka problem löser gratis boende, vilka problem skapas?

Oppositionsrådet Mikael T Eriksson (M) är bl a skeptisk till möjligheten att kunna erbjuda alternativa boenden för EU-migranterna.
– Det här kommer inte att lösa någonting om man inte har alternativa boenden.
Utan alternativa boenden så innebär beslutet enligt honom bara att hemlösa tillåts leva på gatan under ovärdiga förhållanden.

Red’s kom:
Ja, det är väl givet att om det inte finns alternativa boenden kan man inte lösa något genom att erbjuda boenden som inte finns.
Men frågan är istället vad alternativa gratis boenden till specifikt romer löser överhuvudtaget?
En ännu viktigare fråga är kanske vilka problem som blir konsekvensen av att erbjuda gratis boende för alla EU-migranter?

Gratis boende ger fler EU-migranter

Mikael T Eriksson (M) tycker att kommunen ger motstridiga besked.
– Kommunen säger att man ska samråda med andra kommuner, men tar ändå ett inriktningsbeslut som är en ren motsats till hur andra kommuner hanterar frågan. Resultatet kan bli att EU-migranter från andra kommuner söker sig till Sundbyberg, säger han.

Red’s kom:
Ja, det är väl givet för alla och envar att om man erbjuder något gratis, utan ens det minsta krav på motprestation, så kommer det leda till en tillströmning av tiggare från framförallt Rumänien och Bulgarien!
Det finns inget annat land i Europa med en dylik generositet, så Sverige blir naturligtvis det första land som de fattiga kommer att söka sig till.

Moderaterna har inga förslag till lösningar

– Eftersom vi inte har sett förslaget förrän nu så har vi inte hunnit ta fram något motförslag, men det här kommer att bli föremål för en debatt, säger Mikael T Eriksson.

Red’s kom:
Vem lurar Mikael T Eriksson med så usel retorik?
Det behövs inte ett förslag från någon annan för att kunna komma med ett förslag till lösning på problemen!

Har något av de övriga partierna i Sundbybergs kommunfullmäktige – Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna – en åsikt i frågan? Eller är Sundbyberg helt styrt av Vänsterpartiet?

Utdrag ur beslutet
De utsatta EU-medborgarna bor ofta i tillfälliga boenden i form av tältläger och i tunnlar. Dessa boendemiljöer innebär också olika sanitära problem och är aldrig hållbara eller ens humanitärt acceptabla. Av humanitära och sanitära skäl är det viktigt att de utsatta EU-medborgarna är informerade om vilka regler som gäller. I extremfallen blir det nödvändigt med avhysning eller avvisning. Avhysning ska dock inte ske om alternativ boendelösning inte finns att erbjuda.
Sundbybergs stad ska därför arbeta aktivt med att informera om vilka boendelösningar som finns, vilka regler som gäller och vilket stöd man kan få som utsatt EU-medborgare.Klicka här för att gå till artikeln, 2015-04-16
Se även bl a;
Migrationsforskare Ioana Bunescus icke-lösningar på EU-migranter – Förbjuda fattigdom?

Förbjud tiggeri, skriver fem moderata riksdagsledamöter

Förbud mot tiggeri minskar fattigdom och EU-migranter

Varför inte förbjuda tiggeri?

Sverige och Finland enda länder utan förbud mot tiggeri

Riksdagsledamöter emot förbud mot tiggeri

Endast 36% av svenskarna emot att lagstifta mot tiggeri

Vad är kostnaden för Sveriges 5.000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

Gratis vård i Sverige för rumäner! Samtliga vårdfakturor till EU-migranter är obetalda – mörkas av media

EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *