Vänsterpartiet protesterar mot att EU-migranter i Malmös kåkstad avhyses

Vänsterpartiet i Malmö har skickat ut ett pressmeddelande där de ställer sig mot att beslutet fattas om avhysning av EU-migranter.

Elisabeth Hellman är Vänsterpartiets ledamot i Miljönämnden.
– Jag kommer säga att jag yrkar avslag på att riva lägret innan man kan erbjuda något annat i stället. Vänsterpartiet kan också se att det är ett helt ovärdigt boende, på många sätt stämmer den beskrivningen av platsen och så ska ju inga människor behöva bo. Men så länge man inte anvisar en annan boplats och andra möjligheter är det bara att flytta problemen framför sig. Det löser inga problem detta, säger hon.

Red’s kom:
Om ”problemen” flyttas tillbaka till där de kom från, finns en möjlighet att förbättra situationen för romerna. Att bara sprida ut problemen utan att ha den minsta lösning på grundproblemen tillför givetvis ingenting.

Att erbjuda gratis boende för en viss grupp av fattiga medborgare i andra EU-länder är bara att flytta problemen framför sig och löser ingenting!!!

Vänsterpartiet saknar förslag som löser problem!

Vänsterpartiet saknar förslag på lösningar

Kommer du själv att presentera någon lösning på mötet?
– Kommunen måste samlas tillsammans med de berörda, och gärna frivilligorganisationerna, och komma fram till hur man ska hitta boenden med vatten och sanitära möjligheter och värme. Hur det ska se ut, det har ju inte Vänsterpartiet och jag någon lösning på, men det finns ju andra städer vad jag och vi förstår där man har såna diskussioner om att hitta lösningar där man inte bara tvingar romerna att flytta från plats till plats med polisen hack i häl.

Red’s kom:
Hitta boende med vatten, sanitära möjligheter och värme? Men detta är absolut ingen lösning. Det är bara en metod för att upprätthålla EU-migranternas utsatthet och belasta samhället i onödan.

Elisabeth Hellman förstår fel. Det finns ingen stad i Sverige där man hittat den minsta form av lösning på EU-migranternas situation. Det kan vara bra om man vet vad man pratar om.

Varför är det alltid så svårt för vänsterpartister att tänka i mer än ett steg?Klicka här för att gå till artikeln i Expressen, 2015-10-27

PRESSMEDDELANDE FRÅN VÄNSTERPARTIET MALMÖ

Vänsterpartiet säger nej till rivningen av EU-migrantlägret

I dag har Miljönämnden beslutat om den fortsatta vräkningen och rivningen av EU-migrantläget i Norra Sorgenfri. Vänsterpartiet anser att beslutet är oacceptabelt och att den fortsatta omänskliga behandlingen av fattiga EU-migranter måste upphöra.

Red’s kom:
På vilket sätt är det ”omänskligt” att avhysa utländska medborgare som ockuperat svensk mark?

Den ekonomiska ojämlikheten inom den Europeiska Unionen är enorm, och de senaste årens politik i både Sverige och EU har lett till en fördjupning av de ekonomiska klyftorna.

Red’s kom:
Vilken politik i Sverige har ökat de ekonomiska klyftorna i EU? Är det inte istället så att med Sveriges politik – där inget annat land i världen lägger så mycket pengar på bistånd och där inget annat land är så frikostig i flyktingpolitiken – så flyttas bara fattigdomen från ursprungsländerna till Sverige?

Vänsterpartiet saknar helt realistiska förslag på att utjämna de ekonomiska klyftorna.

En konsekvens av den förda politiken är att romer, som på grund av diskriminering, drabbas extra hårt av arbetslöshet och fattigdom och är tvungna att lämna barn, familj och hemländer för att kunna försörja sig på gator och torg.

Red’s kom:
Vad konsekvenserna blir av den politik som förs i andra länder är inget Sverige råder över. Länder är självständiga.

Sedan kan man inte göra som Vänsterpartiet och helt befria romerna själva från all skuld för sin situation. Varför de en gång i tiden för ca 600 år sedan tvingades lämna Indien vet vi inte och varför just romer utsatts för diskriminering i Rumänien finns det också många frågetecken om i den ensidiga och osakliga propaganda som ofta förs fram av det vänsterstyrda media.

Det enda vi med säkerhet kan konstatera är att en okänd andel av romer i EU har utsatts för någon form av diskriminering precis som många andra miljoner fattiga i EU (och ännu fler miljoner inte lika fattiga EU-medborgare).

Men i praktiken är det oväsentligt vad som hänt historiskt. Det är problemen idag som måste lösas, och det gör man garanterat inte genom att förse romer med boende i Sverige.

Mot denna bakgrund beslutar Vänsterpartiet att reservera sig mot beslutet att vräka EU-migranterna och rivningen av lägret på Brännaren 19.

Red’s kom:
Det var en väldigt märklig bakgrund för denna reservation. Det saknar liksom saklighet och relevans för aktuell situation.

Vänsterpartiet kan inte acceptera att människor bor i hälsofarliga läger, men inte heller att läger rivs när inget annat alternativ erbjuds.

Red’s kom:
Vänsterpartiet har inte opponerat sig mot det hälsofarliga boende som romerna befunnit sig i genom att bryta mot svensk lag på olika sätt.

En rivning av lägret innebär dock på inget sätt att situationen förändras, enbart att nya läger uppstår på andra ställen i staden.

Red’s kom:
Om så är fallet är det givetvis upp till rättssamhället att beivra dessa fortsatta lagbrott. Svensk lag gäller rik som fattig. Bara för att man kommer från ett annat land och tar sig rättigheter som inte medborgare i detta land har kan man inte per automatik tillförskansa sig förmåner.

Bara för att brott riskerar att fortsätta så ska man inte beivra brott?

– Sverige måste erbjuda de EU-medborgare som är diskriminerade och fattiga en rimlig boendestandard när de vistas i Sverige.

Red’s kom:
Hur motiverar Vänsterpartiet att Sverige eller en kommuns invånare med sina skattepengar ska erbjuda EU-migranter gratis boende i Sverige, och vad skulle konsekvenserna av detta bli på lång sikt?

Kostnaden för detta måste tas nationellt genom att Sverige drar av kostnaden för detta på EU-medlemsavgiften.

Red’s kom:
Det är ett rent ut sagt korkat förslag! Även om det hade varit möjligt så löser det absolut ingenting. Det bara skapar nya problem och förvärrar situationen.

Frågan om romernas situation i Rumänien, Bulgarien och EU måste lösas på EU-nivå, säger Elisabeth Hellman, ledamot för Vänsterpartiet i Miljönämnden.

Red’s kom:
Här säger Elisabeth Hellman (V) emot sig själv. Först säger Vänsterpartiet att Sverige kravlöst ska försörja EU-migranter och sedan att romernas situation ska lösas på EU-nivå. Detta resonemang går liksom inte ihop, inte ens om resonemanget utvecklas i mer detalj. Ologiska och orealistiska resonemang är symptomatiskt för Vänsterpartiet.

Elisabeth Hellman 0706-93 88 99
Roxana Ortiz, presskontakt 0768-76 77 08Klicka här för att gå till Vänsterpartiets pressmeddelande, 2015-10-27
Se även bl a:
EU-migranter kräver stöd från Malmö stad

EU-migranter i Malmö ställer krav via aktivister på boende/försörjning

EU-migranter/Allt åt alla i Malmö hotar att bryta mot lag om de inte får bo gratis

Gratis bostäder och EU-migranter blir sakägare – Krav från V och Allt åt alla

EU-migranters krav på försörjning och bostad i Sverige rimligt, menar Allt åt alla

EU-migranter hotar ockupera gator om de avhyses från Malmös kåkstad

Polisen planerar för avhysning av EU-migranter – som ska identifieras – i Malmös kåkstad

DI kritiserar polisens lögner om EU-migranter – Identifiering ej lagkrav för avhysning!

800 poliser/kravallpolis, hundar, helikopter för EU-migranter i Malmös kåkstad & vänsterextremister

EU-migranter som avhyses i Malmö erbjuds boende max 5 nätter och gratis hemresa

Svenska kyrkan vill sälla sig till aktivister när EU-migranter avhyses från Malmös kåkstad

Vänsterextremisterna förbereder sig inför avhysning av EU-migranter i Malmö den 2/11

Omgående (2/11) tömning av Malmös kåkstad med EU-migranter pga lucka i lagen

Rivning av EU-migranternas kåkstad i Malmö kostar 2 miljoner kr

Samtliga av EU-migranternas bilar i Malmös kåkstad har körförbud

EU-migranter protesterar mot avhysning utanför stadshuset i Malmö

Malmös kåkstad med EU-migranter jämnas med marken – Beslut taget


Malmös EU-migranter kostat skattebetalarna minst 1,3 miljoner kr hittills 2015

Dagverksamhet för EU-migranter i Malmö kostar 3,5 miljoner kr/år


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *