Vänsterblocket i Lund vill bistå EU-migranter i att bryta mot EU’s fria rörlighet

Sven-Bertil Persson (V) i Lund säger till SDS att han anser att kommunen ska bistå EU-migranter i att undanhålla sig från lagens långa arm och utvisning när de saknar rätt att vistas i Sverige:

Efter tre månader på camping för romer vill Sven-Bertil Persson (V) slussa EU-migranterna vidare till härbärge

Campingplats för 12 husvagnar ska erbjudas från den första november till den sista januari. Tanken är inte att sedan slänga ut EU-migranter i vinterkyla. Sven-Bertil Persson (V) hoppas att de som behöver vid det laget kan slussas vidare till något härbärge.
– Det får vi se då. Det ska finnas ett härbärge till förutom det som Hjälp tiggare i Lund driver på Smålands nation.

Red’s kom:
Kommunen/socialnämnden/socialförvaltningen (S+MP+V+Fi) har alltså för avsikt att vara EU-migranterna behjälpliga i att bryta mot lagen, vilket definitivt är fallet efter tre månader (även om de bryter mot lagen redan innan, dels genom att ockupera p-plats och dels genom att inte kunna försörja sig under sin vistelse i Sverige)!

De som flyttar till campingen ska registreras.
– Det är för att socialförvaltningen ska veta vilka som är där om det skulle hända något, men det är inga uppgifter som socialförvaltningen skickar vidare till någon myndighet, säger Sven-Bertil Persson (V).

Red’s kom:
Kommunen (socialförvaltningen) har upplysningsplikt i det fall de upptäcker någon EU-medborgare som stannar längre i landet än tre månader utan rätt att vistas här i enlighet med EU’s fria rörlighet. Avser kommunen att bryta mot lagen och dölja för polisen och Migrationsverket att EU-migranterna vistas olagligt i Sverige?

Sven-Bertil Persson (V) menar att man kan strunta i lagen

Tre månader är den tid som EU-medborgare har rätt att vistas i Sverige utan några formaliteter. Det skulle innebära att registreringen ger bevis för att de verkligen varit i landet under den tiden och måste ge sig av om de inte kan visa att de har möjlighet att försörja sig.
Det är inget högprioriterat från de myndigheter som eventuellt kan slänga ut folk och reglerna kan tolkas som att man bara behöver lämna landet en kort tid. Jag tror inte det drivits till sin spets någonstans. Det finns inga rutiner för det, säger Sven-Bertil Persson (V).

Red’s kom:
Sedan när blev Sven-Bertil Persson (V) talesman för ”de myndigheter som eventuellt kan slänga ut folk”, dvs polisen och Migrationsverket?
Vem är han att säga vad polisen tycker är prioriterat eller inte?
Varför tror Sven-Bertil Persson (V) att det inte finns rutiner för att utvisa utländska medborgare ur landet?Klicka här för att gå till artikeln i SDS, 2015-10-15
Se även bl a;
Lunds kommun flippat ut i sitt stöd till EU-migranter

EU-migranter gör att företag hotar lämna Lund

Kommunalråd (S) i Lund lovar ge EU-tiggare mark att bygga kåkstad på

FP motsätter sig S-löfte att upplåta mark gratis till EU-migranter i Lund

Joakim Månsson-Bengtsson (MP): EU-migranter ska få bo på företags p-plats och undantas från böter

Politiker i Lund sopar EU-migranter under mattan

EU-migranter – lagen inte lika för alla – Lund skräckexempel

MP i Lunds kommun har i hemlighet förberett gratis boende för EU-migranter


MP’s plan för två kåkstäder i Lund överklagas av SD

Lunds kommun kan starta camping för EU-migranter trots överklagan av bygglov

Emma Berginger (MP) vill att Lunds kommun ska vara välgörenhetsorganisation för EU-migranter

EU-migranter i Lund ser fram emot att få egen mark att bo gratis på

Media undviker alla relevanta frågor till Lunds kommun om EU-migranter

Polisen tror inte Lunds kommuns tilldelning av mark till EU-migranter löser något


Kungörelse bygglov för EU-migranters boende i Lund


Lunds kommun vill flytta EU-migranter från p-plats till gratis camping temporärt

Frågan om boende för EU-migranter i Lund går vidare till högre instans

Socialförvaltningen Lund anser att EU-migranter kan särbehandlas av kommunen

S, MP, V och Fi i Lund röstade för att belöna 48 EU-migranters lagbrott med gratis boende

Bakläxa för Lunds kommuns beslut att ge EU-migranter gratis boende?


FP kritiserar MP i Lund för att försöka tysta debatten om EU-migranter

Peter Bergwall (MP), Lunds kommun, föredrar lagvidrigt stöd till EU-migranter

Peter Bergwall (MP) hävdar att EU-migranter har lagstadgad rätt till gratis boende i Sverige

Peter Bergwall, MP Lund, vill inte följa kommunallagen, MP Malmö anser lag ska följas


Miljöpartiet i Lund särbehandlar EU-migranter – kritiseras av FP och den nationella samordnaren


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *