Vad innebär antiziganism i Sverige? Vad innebär romsk inkludering?

Samtidigt med Alice Bah Kuhnkes utspel den 8 april 2015 publiceras i Aftonbladet en artikel (under rubriken ”Romers livsvillkor är ofta sämre än andras”) av fem andra likaledes luddiga politiker;
– Erik Ullenhag (FP), gruppledare för riksdagsgruppen
– Mathias Sundin (FP), riksdagsledamot i konstitutionsutskottet
– Annicka Engblom (M), riksdagsledamot i konstitutionsutskottet
– Per-Ingvar Johnsson (C), riksdagsledamot i konstitutionsutskottet
– Tuve Skånberg (KD), riksdagsledamot i konstitutionsutskottet

De skriver att alliansregeringen ”inledde ett kraftfullt arbete mot antiziganism och för romsk inkludering i det svenska samhället”. På vilket sätt detta gjordes vill de inte specificera, lika lite som de förklarar vad de avser med ”antiziganism”.

Erik Ullenhag och de fyra andra politikerna skriver;
Alliansregeringen vidtog en rad åtgärder för att förbättra situationen för romerna. Bland annat skapades en strategi för romsk inkludering, med det övergripande målet att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom.

Red’s kom:
Bara flum-flum.
• Vad är detta för märklig 20-års-strategi för ”romsk inkludering”?
• Pratar de om Sverige, EU, Europa eller världen?
• Vem bedömer hur någon rom har ”likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom” och hur ska det mätas?

En annan viktig del var Vitboken om övergrepp och kränkningar av romer under svenskt 1900-tal.

Red’s kom
En vitbok i Sverige för vad som hänt i historisk tid i Sverige påverkar naturligtvis inte romernas situation i Europa det minsta, och knappast ens i Sverige.

Även i dag utsätts romer och resande för diskriminering och fördomar.

Red’s kom:
• Varför får vi aldrig veta vilka ”romer och resande” som avses? I Sverige?
• Varför får vi aldrig veta vad det är för ”diskriminering och fördomar” som onämnda ”romer och resande” utsätts för i Sverige idag?

Många romer upplever ett utanförskap och romers levnadsvillkor är i dag ofta sämre än för befolkningen i övrigt.

Red’s kom:
• Igen, vilka romer? EU-migranter/tiggare? I Sverige?
• Det finns många vars levnadsvillkor år dåliga i Sverige, inte bara EU-migranternas… eller romernas.

Okunskap om romer och resande bidrar till att lägga den största delen av skulden för nuvarande utanförskap hos den romska gruppen.

Red’s kom:
Vad är det för ”okunskap” som vem saknar om ”romer och resande”?

Arbetet mot antiziganism och för romsk inkludering får inte avstanna. Därför föreslår vi i riksdagen ett antal centrala utgångspunkter för det fortsatta arbetet, förslag som kammaren i dag tar ställning till och som även flertalet övriga partier i KU ställt sig bakom, vilket vi välkomnar.

Red’s kom:
Jag hade önskat att någon vid något tillfälle skulle vilja berätta vad som avses med antiziganism i Sverige idag. Jag lär nog aldrig få uppleva den dag då någon politiker ens vill fösöka förklara detta.

Risken är emellertid överhängande att Erik Ullenhag & co med sitt icke-konstruktiva svammel bygger upp en antiziganism i Sverige.

1. Spridning av Vitboken.

Den mörka historien om behandlingen av romer och resande i Sverige måste fortsätta att spridas till olika delar av samhället. Centralt är uppdraget till kommissionen mot antiziganism som innebär att kommissionen ska ta fram skolmaterial baserat på Vitboken.

Red’s kom:
• Lösningar på dagens ospecificerade problem med romerna ska alltså baseras på någon form av ursäkt och kompensation för vad som hänt långt, långt tillbaka i historien, menar de fem politikerna.
• Det som är historia, det är historia. Hur inhuman denna historia än varit, så finns där tyvärr inga lösningar att hämta för dagens problem med romerna.

2. Spridning av olika metoder för romsk inkludering.

Fem pilotkommuner har fått statsbidrag för att jobba med romsk inkludering. Deras arbetsmetoder behöver spridas till andra kommuner. Även myndigheter har tagit fram arbetssätt som kan vara användbara för andra myndigheter och införlivas i ordinarie verksamhet.

Red’s kom:
Sorgligt missriktade resurser.
• Vilka är dessa ”pilotkommuner”, som jag gissar avser Sverige?
• De s.k. ”arbetsmetoderna” för ”romsk inkludering” (vad som nu menas med detta) har inte utvärderats och ingen vet ifall något som helst positivt framkommit av detta. Hur kan man då anse att dessa ”arbetsmetoder” ska spridas?
• Vad är det för ”arbetssätt” som vilka ”myndigheter” tagit fram för exakt vad? Varför ska dessa arbetssätt införlivas i ”ordinarie verksamhet” (vilken?) innan de kan beskrivas vad de är och innan de kan bekräftas som meningsfulla på något sätt överhuvudtaget?

3. Fler brobyggare.

Metoden med brobyggare, som har romsk språk- och kulturkompetens, har visat sig fungera och har gett resultat inom ramen för de områden där brobyggarsatsningar gjorts, det vill säga förskola, skola och Arbetsförmedlingen. Som exempel kan nämnas att Arbetsförmedlingen uppskattar att brobyggarverksamheten bidragit till 297 nyinskrivningar under 2013 och att 86 personer av dessa kommit ut i arbete.

Red’s kom:
• På vilka sätt har metoden med ”brobyggare” visat sig fungera?
• 86 ”personer” (avses möjligen svenska romer?) har kommit ut i arbete? Efter hur lång tid? Till följd av vad? Vilken typ av arbete?

Arbetslösheten i Sverige är hög. T ex låg  Sveriges ungdomsarbetslöshet på 22,2 procent i januari 2015. Är det inte här resurserna primärt ska läggas om vi vill bygga upp en framtid för landets medborgare?

4. Språk och utbildning.

Utbildning är en av de viktigaste faktorerna för att nå bättre levnadsvillkor för den romska befolkningen. En del av detta är att främja utveckling och produktion av läroverktyg på samtliga varieteter av romani chib för barn, unga och vuxna.

Red’s kom:
Givetvis är utbildning – och bra kunskaper i svenska språket – de viktigaste faktorerna för bättre levnadsvillkor. Detta är mycket upp till var och en, och inte så mycket något en modern stat, med väl utbyggt skolsystem (om än bekräftat som dåligt fungerande för de flesta, oavsett härkomst) som Sverige, kan lösa.

främja utveckling och produktion av läroverktyg på samtliga varieteter av romani chib för barn, unga och vuxna”? Detta direkt motverkar sitt syfte istället för att det första steget är att lära sig det svenska språket.

Skolverkets läromedelssupplement om romsk kultur, språk, religion och historia bör spridas och tillgängliggöras i större utsträckning.

Red’s kom:
Vad skulle detta tillföra?

De fem allianspolitikerna avslutar med;
Med dessa åtgärder som utgångspunkt kan arbetet mot antiziganism och för romsk inkludering fortsätta, i dag på romernas dag och varje dag. Målet ligger fast: Romer ska ha samma möjligheter som alla andra att leva ett gott liv i Sverige.

Red’s kom:
Meningslös politikerretorik.
Om man inte ens vet vad man ska arbeta mot/för och istället mörkar med generella och odefinierade ord som ”antiziganism” och ”romsk inkludering” kommer man inte komma någonvart överhuvudtaget med vad det nu är man vill.Klicka här för att gå till artikeln i Aftonbladet, 2015-04-07
Se även bl a;
Är man rasist om man jobbar på ett härbärge för hemlösa svenskar?

Är man rasist om man kallar tiggare för tiggare?

Fi vill inte ha ord som tiggare eller EU-migrant för tiggare

FP-politiker tillrättavisas för harmlösa åsikter om tiggeri


Rasist/främlingsfientlig – Definition & hur anklagelser kan bemötas!


EU-migranter tigger pengar av hemlösa, ohållbar situation – tiggarlicens

Gravida tiggare skapar problem i Karlskrona

Är tiggarna ingen ohyra? Anders Lindberg, Aftonbladet, ute och snurrar igen

Boom för staket mot EU-migranter

Media i Rumänien hånar Sverige – Ett paradis för tiggare

Denna blogg uppmärksammas i Rumänien och Finland, etc

Statlig medias extrema vinklingar: ”Nu får EU-migranter jobb”


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter, se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *