Vad är problemet med att EU-migranter registreras av polisen?

Under rubriken ”Romska EU-migranter registrerades av polisen” reagerar SR (My Vingren – en inte okänd vänsterextremist – och Alexander Gagliano) på att EU-migranter registrerats.
Aldrig tidigare har det vänsterstyrda media refererat till EU-migranterna som ”romska EU-migranter”, men nu går det plötsligt alldeles utmärkt att göra detta antagande.

Ekot kan i dag avslöja att den svenska polisen i nästan ett års tid detaljerat kartlagt romska tiggare som befinner sig i Sverige – utan att de varit misstänkta för något brott.

Red’s kom:
Det är väl bra?

Vad är nytt i detta? Det har ju tagits upp i media ett stort antal gånger tidigare under året, t ex;
Polisen kartlägger EU-migranter i Stockholms län – ostrukturerat
och;
Inventering av EU-migranter i Sverige med start av polisen i Motala

Återigen vill SR understryka att det skulle handla om ”romska tiggare”. Borta är plötsligt alla eufemismer i stil med ”utsatta EU-medborgare”.

Register för att möjliggöra brottsbekämpning

Och uppgifterna har lagts in i ett omfattande register.

Red’s kom:
Frågan är varför det inte finns en lag som fastställer att det är polisens skyldighet att kartlägga och registrera EU-migranter?

Kontroll av EU-migranter

– Vi blev fotograferade och fick svara på mängder med frågor. I en halvtimme höll polisen på, säger Mariana som kommer från en ort i södra Rumänien.

Red’s kom:
Varför hemlighåller SR vilken ort de kommer från (en liten ort nära Severin)? Hur har SR hittat dessa personer? Varför uppger SR inte var de hittade dessa personer (Eskilstuna)? Vad heter de i efternamn (som SR nu inte vill berätta om)?

Hon är här tillsammans med Mario och Daniel, som vittnar om samma sak.
– De tog bilder på oss. De ville se id-kort också, säger Mario.

Red’s kom:
Det är polisens rättighet att be om att få se ID-kort. När det gäller EU-migranter är det snarare polisens skyldighet. Förutom problemet med människohandel, hur ska annars regelverket för den fria rörligheten kunna upprätthållas?

Not. Av artikel 6 i rörlighetsdirektivet följer att unionsmedborgare ska ha rätt att uppehålla sig på en annan medlemsstats territorium i högst tre månader
utan några andra villkor eller formaliteter än kravet på att inneha ett giltigt identitetskort eller pass.

Rätten enligt artikel 6 ska gälla för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar så länge de inte blir en belastning för den mottagande medlemsstatens sociala biståndssystem (artikel 14.1).

Därutöver gäller enligt artikel 27.1 i direktivet att medlemsstaterna får begränsa den fria rörligheten för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar, oavsett medborgarskap, av hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller hälsa.

Se: Vad gäller juridiskt för EU-migranters vistelse i Sverige? Regler för avvisning/utvisning av EU-migranter/tiggare

Vad som inte framgår här är i vilket sammanhang identifieringen skedde. Det är liksom inte helt oväsentligt och det är mycket märkligt att undvika informera om detta.

Dessutom blir det som EU-migranter påstår inte per automatik sanning bara för att de säger något.

Kartläggning med syfte att utreda människohandel

Polisens underrättelsetjänst har det senaste året kartlagt om tiggarna, där majoriteten är romer från Rumänien och Bulgarien, är offer för människohandel – dvs om de styrs av organiserade ligor.

Rapport från kartläggning presenterades i december 2015

I början av december presenterade polisen den färdiga rapporten som visar att det finns grupperingar med tiggare som styrs av kriminella, men att de allra flesta tigger frivilligt.

Red’s kom:
Frivilligt tiggeri är kanske en definitionsfråga, men vad spelar det för roll om det bara skulle vara t ex 40% av EU-migranterna som utsätts för människohandel? Det är väl lika oacceptabelt om det bara är 1%?

Insamling av uppgifter från polisens datasystem

Den enda metod som varit känd för hur polisen arbetat med kartläggningen är att de samlat in redan existerande uppgifter som finns i polisens datasystem, exempelvis från brottsutredningar om människohandel.

Poliser instruerades att fotografera id-handlingar och ställa frågor

Men Ekot har tagit del av en hemlig instruktion som skickats ut till poliser i hela landet, där de uppmanats att i stort sett när som helst de kommer i kontakt med tiggare fotografera deras id-handlingar och ställa mängder med detaljerade frågor.

Red’s kom:
Det är inte de instruktioner polisen fått. Det kan alla och envar snabbt konstatera som läser dessa ”instruktioner”. Det står mycket klart och tydligt; ”Om laglig grund föreligger, kontrollera ID-handlingar och dokumentera om möjligt dessa genom fotografering för att få med nödvändig information i syfte att kunna bedriva brottsutredning med ursprungslandet. Tänk på personuppgiftsregleringen och radera fotografier när de inte längre behövs!”.

Exempelvis vilken ort de kommer ifrån, varför de är här, vilka andra de reste hit med, namn på familjemedlemmar, registreringsnummer på bilen, adress, telefonnummer, inkomst och mycket mer.

Red’s kom:
Det låter som ett alldeles ypperligt sätt att försöka få en bättre bild av ett stort samhällsproblem i Sverige! Vad skulle alternativet vara?

Hans Caldaras

Debattören Hans Caldaras har, som svensk rom, själv upplevt hur det är att bli registrerad och misstänkliggjord av myndigheter.
– Det här är återigen en undersökning som grundar sig på etnicitet.

Red’s kom: Sedan när blev ”tiggare” en etnicitet?

– Man vill gå ut och säga att man gör det av humanitära skäl. Men när man gör en sådan här registrering så luktar det precis som att man använder samma metod och har samma baktanke som Skånepolisen, säger Hans Caldaras.

Red’s kom:
Utan att gå in närmare på Hans Caldaras favoritämne, dvs Skånepolisens registrering av svenska romer (där Hans Caldaras inte vet något om baktanken), så kan man konstatera en stor skillnad här. Det handlar om utländska medborgare. Dvs medborgare som i en fungerande rättsstat borde registreras per automatik, så som det fungerar i stora delar av världen i övrigt.

Hur tycker Hans Caldaras att man annars ska kunna komma tillrätta med en av de brottsligheter som EU-migranternas vistelse i landet leder till?

Hans Caldaras är kompis med Thomas Hammarberg (”Kommissionen mot Antiziganism”).

”Man vill ha en ursäkt för att få ut dem ur landet”

Det är hårda ord ändå?
– Ja, men det är så. Man vill ha en ursäkt för att få ut dem ur landet.

Red’s kom:
Nu var ju detta helt uppenbart inte avsikten med S+MP-regeringens direktiv och ej heller polisens material, men behövs det verkligen fler ”ursäkter” för detta än vad som redan finns?

Flera polisregioner i Sverige har försökt utreda människohandel

Vår granskning visar att flera polisregioner genomfört den här operationen och att svaren skickats in till centrala underrättelsetjänsten, där uppgifterna sedan lagrats i ett omfattande register.

Red’s kom:
Det är väl självklart. Ska vi gå tillbaka till 1800-talets system?

Bara ”flera” polisregioner har försökt utreda människohandel? Varför har inte alla polisregioner gjort detta?

Hur få svar utan att ställa frågor?

Linda Staaf är högsta chef för nationella underrättelsetjänsten:
– Om vi inom polisen ser att det är en utsatt person som vi misstänker kan fara illa behöver vi ställa frågor av omsorg. För om inte vi ställer frågor, och bryr oss om den enskilde, vem ska då ställa de frågorna?

Den här omfattande informationsinsamlingen har varit viktig för att kunna skapa sig en så bra lägesbild som möjligt av eventuell människohandel kopplad till tiggeri, menar Linda Staaf.

Tillstånd för register ska finnas

Polisen hävdar att det finns ett tillstånd för det register man upprättat. Men de lämnar inte ut beslutet, som ska ha tagits tidigare i år. Och vad exakt som finns i registret svarar Linda Staaf inte på.

Finns etnicitet med i det här?
– Den detaljkunskapen har inte jag, säger Linda Staaf.

Finns id-uppgifter?
– Jag törs inte svara på om det gör det i praktiken.

Bilder på personer? Foton på id-kort?
– Samma sak där. Jag har inte tittat på den här uppgiftssamlingen själv. Jag kan inte uttala mig om vad som finns där i nuläget, säger Linda Staaf.

Red’s kom:
Det skulle väl vara ganska meningslöst med ett register för att utreda människohandel om inte ovanstående uppgifter är med?

Helt onödigt av polisen att inte vara helt öppen med detta. Men man måste skilja på problemet med polisens bristande öppenhet (vilket gäller alla frågor i alla avseenden) och ett register över icke svenska medborgare, som i sig är helt naturligt under givna omständigheter, om det endast innehåller uppgift om hemland, och inte om etnicitet.

Hamnar svaren från frågeformuläret i den här uppgiftssamlingen?
– Det kan variera, säger Linda Staaf.

Är ett register över utländska tiggare ett register över romer?

Det finns kritik på att det blir ett register över romer eftersom de flesta som tigger är romer. Vad säger du om det?
– Vi gör inte registreringarna utifrån det överhuvudtaget. Vi följer polisdatalagen, avslutar hon.

Vid flera tillfällen under året har Ekot begärt ut instruktionerna till poliserna och frågeformuläret. Polisen har ständigt hänvisat till sekretess och inte lämnat ut handlingarna. Efter en dom i Kammarrätten fick Ekot rätt och dokumentet är numera offentligt.

Här är underrättelsetjänstens frågeformulär till polisenKlicka här för att gå till artikeln i SR, 2015-12-16
Se även bl a;
Soraya Post kritiserar polisens register över EU-migranter


Organiserat tiggeri bland EU-migranter, människohandel och tiggeriförbud


Thomas Hammarberg vill sätta munkavle på politiker om EU-migranter – Antiziganism?

EU-migranter ger upp sin demonstration vid Malmö stadshus


80% av Sveriges 50 000 romer har inte integrerat sig i samhället – Kostnad: 560 miljarder kr


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

En kommentar till “Vad är problemet med att EU-migranter registreras av polisen?”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *