Vad är demokrati?

Författaren Ian Buruma definierar demokrati enligt följande;
Demokrati, i väst eller var som helst, grundar sig i viljan att kompromissa, att lösa intressekonflikter fredligt inom lagens ramar. För att demokratin ska kunna fungera måste medborgarna vara villiga att ge och ta. Detta innebär också att vi i ett civiliserat samhälle accepterar att leva med kulturella eller religiösa olikheter, utan att medvetet förolämpa dem vars värderingar vi inte delar.

Det är lätt att uttala sig politiskt korrekt, där man undviker själva kärnproblemen och förenklar situationen med utsvävningar som bara kringgår vad det handlar om. Ian Buruma visar på brister i kunskapen om vad en demokrati är (även om han i meningarna efter ovanstående citat lite vagt försöker neutralisera vad han precis sagt).

1.
Kompromisser är ofta nödvändiga, men är långt ifrån allena avgörande i definitionen av en demokrati innebär. Demokrati handlar istället om yttrandefrihet och andra givna friheter och rättigheter. Alls inte nödvändigtvis inom lagens luddiga armar, så som Ian Buruma hävdar. Oftast kompromisslöst så länge det är fritt från hot, våld o. dyl. Dessa friheter ska stå utan förtryck och censur i olika former från varken stat, politiker eller enskilda grupper/personer i samhället.

2.
När man använder sig av uttrycket ”inom lagens armar” så låter det säkert bra för den oinitierade, men ett ostridigt faktum är att lagverket i de flesta fall är en tolkningsfråga (där tolkningarna som görs i domstolarna tyvärr alltför ofta görs av dem som ej har nödvändiga förutsättningar för att klara detta). Det gör det i praktiken omöjligt att på detta sätt generellt referera till ”inom lagens ramar”.

3.
När författaren skriver ”För att demokratin ska kunna fungera måste medborgarna vara villiga att ge och ta” så är det i sig riktigt, men man kan inte säga detta utan att understryka att det måste gälla alla grupper i samhället. En enskild samhällsgrupp kan inte ta sig rätten att stå utanför villigheten att ”ge och ta”, Men om så ändå sker är det politikernas förbannade skyldighet att reagera och tydligt ta avstånd från detta samt klargöra de demokratiska spelreglerna.

4.
Författaren skriver ”Detta innebär också att vi i ett civiliserat samhälle accepterar att leva med kulturella eller religiösa olikheter”.
Detta är självklart, men det är inte alls vad som är problemet här.
• Denna acceptans måste gälla alla. Enskilda grupper – t ex de som författaren försöker ta i försvar – kan inte accepteras att stå utanför behovet att ha denna acceptans.
• Författaren går in på en fråga som inte är relevant i dessa dagar. Varför ska man acceptera brott mot mänskliga rättigheter och friheter, diskriminering, att man försöker tysta välbefogad kritik, etc? Varför ska man acceptera att detta inte får kritiseras?

Vi kan alla känna oss förolämpade, och i en demokrati har man denna rätt att känna sig förolämpad. Men om vi skulle ta hänsyn till detta och avstå från åsikter bara pga att någon enskild känner sig förolämpad av kritik mot odemokratiska system så är det inte längre en demokrati.

Är det inte dessutom så att den som kritiseras normalt känner sig förolämpad? Oavsett om kritiken är berättigad eller ej. Naturligtvis skulle extremisterna tycka det var fint om ingen kritiserade dem.

Religion får inte användas som argument för censur!

Om t ex en muslim känner sig förolämpad av en bild som inte kritiserar muslimer utan en vrång bild av hur ett demokratiskt, och mer jämlikt samt rättssäkert samhälle ska fungera (med kritik av de människor – oavsett tro & härkomst – som stödjer detta), så är det denna persons demokratiska rättighet att bemöta denna bild på samma nivå, dvs med en bild eller text. Det är emellertid inte någons demokratiska rättighet att denna kritik censureras eller straffas.

5.
Ian Buruma tillägger ”… utan att medvetet förolämpa dem vars värderingar vi inte delar”.
Varför det? Självklart kan och ska vi på olika sätt ”förolämpa” dem vars värderingar vi inte delar när dessa värderingar är odemokratiska eller när deras handlingar är brottsliga. Något annat är inte acceptabelt.

Vem ska ändra sig?

Ian Buruma skriver;
Ju mer muslimer i Europa känner sig fruktade, förskjutna och under belägring av den icke-muslimska majoriteten, desto sannolikare är det att de kommer att stödja extremisterna.”.

Det är en väldigt ensidig syn på saken.
Det är också så att ju mer den icke-muslimska majoriteten i Europa känner sig förtryckta, belägrade, rädda, dominerade och styrda av den ännu så länge muslimska minoriteten, desto mer växer inte bara motståndet mot extremister utan även mot hela den muslimska religionen och dess anhängare.

Frågan är vem som ska ändra och anpassa sig? Ursprungsbefolkningen som vill leva som tidigare med mer demokratiska förutsättningar eller de migrerade medborgare som motsätter sig att anpassa sig och ställer krav på acceptans för deras avvikande åsikter och som försöker styra in väst på en annan linje?

Är Sverige en demokrati?

Sverige är ett av de länder som allmänt definieras som demokratiskt. Allt är relativt och visst är Sverige mer demokratiskt än t.ex. Turkiet, Iran och Nordkorea. Men om man analyserar problemen närmare så har Sverige mycket långt kvar att gå innan denna definition uppfylls.

Medborgarnas okunskap om problemen och bristande engagemang gör landet synbart mer demokratiskt än vad det är i verkligheten.

Demokratiminister

Vad Sverige skulle behöva är en permanent demokratiminister med ett permanent demokratiutskott. Där de som ingår ska vara kompetenta för sitt uppdrag. Inte som idag en demokratiminister (Alice Bah Kuhnke) som är PK tillsatt pga hudfärg istället för kompetens.

Ett land som inte har en permanent demokratiskt tillsatt kompetent demokratigrupp har ingen rätt att kalla sig för demokrati.

Vad anser politikerna att demokrati är?

Ingen har någonsin ställt frågan till politikerna vad deras heltäckande och konkreta definition är om demokrati. Samtliga politiker har till dags dato sluppit att behöva avslöja sina åsikter om detta. Den kanske viktigaste enskilda frågan av alla.

Borde det inte vara ett lagkrav att varje medborgare som är aktuell för en politisk post skriftligen och utförligen måste ge ett svar på denna fråga?

Var är media?Det är klart att jag och mina kamrater hyllar demokratin... så länge vi själva inte har makten

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *