Utvisning av EU-migranter utan vistelserätt sker inte i Sverige

Sedan något år tillbaka ska polisen rapportera EU-medborgare som saknar rätt att vara i Sverige till Migrationsverket. Men i praktiken är det väldigt sällan som det sker och när det sker är det mest av en slump.

Red’s kom:
Hur många EU-migranter har rapporteras under 2014? Hur många under 2015?

Polisen saknar uppföljning

– Vi har ingen uppföljning av den regeln, säger Per-Uno Johansson, tillförordnad chef vid gränspolisens utredningssektion i Stockholm.

Red’s kom:
Hur kan det vara att det inte finns någon ansvarig inom polisen eller ovanför som ställer krav på att det ska finnas uppföljning? Det måste givetvis finnas en registrering och uppföljning av;
– hur många som polisen upptäcker saknar rätt att vistas i Sverige
– vad som händer efter att polisen rapporterat EU-migranter som saknar rätt att vara i Sverige till Migrationsverket.

Regelverk förutsätter att man anmäler sig själv

– Om vi vid en inre utlänningskontroll skulle upptäcka att någon varit här i mer än tre månader rapporterar vi det till Migrationsverket, men det förutsätter nästan att den som vi kontrollerar säger att han varit här i mer än tre månader.

Red’s kom:
Om en rapportering förutsätter att den som stannat längre i Sverige än tillåtet frivilligt och på egen hand måste uppge att denne stannat längre än vad EU-migranten får, är det inte tydligast möjliga tecken på att regelverket omedelbart måste rättas upp?

Korrigering till polisen!

Då kan jag, som läst lag och förarbete, berätta för polisen hur det ska fungera enligt regelverken;

Bevisbördan ligger på EU-migranten. I praktiken innebär det att om EU-migranten inte kan bevisa att denne befunnit sig kortare tid än de tillåtna tre månaderna så kan EU-migranten utvisas.

Polisen följer inte lagen!

OBS!
PASS ELLER MOTSVARANDE ID-HANDLING
En EU-medborgare har inom de tre första månaderna efter inresan rätt att vistas i Sverige endast under förutsättning att personen har pass eller annan motsvarande identitetshandling.

UPPEHÅLLSRÄTT
En EU-medborgare har uppehållsrätt i Sverige under förutsättning att villkoren i 3 a kap. 3 § UtlL är uppfyllt, t ex att personen har egna medel för sitt uppehälle.

UTVISNING OM UPPEHÅLLSRÄTT SAKNAS
Efter tre månader måste villkoren för uppehållsrätt vara uppfyllt, t ex att EU-medborgaren är arbetstagare eller har egna medel för att försörja sig, för att uppehållsrätt ska finnas.

Om en EU-medborgare inte har uppehållsrätt kan personen utvisas på denna grund (8 kap. 10 § UtlL).

UPPEHÅLLSTILLSTÅND
Om en EU-medborgare inte har uppehållsrätt måste personen ha uppehållstillstånd för att vistas i Sverige.

Registreringskrav togs bort, försörjningskrav kvar

Fram till första maj förra året var en EU-medborgare som ville stanna i Sverige i mer än tre månader tvungen att registrera sig hos Migrationsverket och visa att han eller hon kunde försörja sig själv.

Nu har registreringen upphört men kravet på att kunna försörja sig för att få stanna i Sverige finns kvar.

Ingen kontroll att regelverk följs

Kontrollen är dock närmast obefintlig och Migrationsverket, som har i uppdrag att utvisa personer som saknar uppehållsrätt kan inte göra mycket.

Red’s kom:
Felet ligger alltså hos polisen. Det måste ställas krav på polisen att börja upprätthålla lagen så att de personer utvisas som stannat längre än vad regelverken medger.

Inget samarbete mellan polis och Migrationsverket

– Det där samarbetet har inte riktigt kickat igång. Och det beror väl också på polisen. Det är ju polisen som har inre utlänningskontroll. Vi har inget som helst övervakningsuppdrag, säger Anders Weström, Migrationsverkets samordningsansvarige i ärenden om fri rörlighet.

Red’s kom:
Anders Weström har helt rätt (men stryk orden ”väl också”)!

Sverige unik i vanlig ordning

Registrering av EU-migranter är något som varje medlemsland inom EU själv bestämmer om man vill göra eller inte. De flesta länder har ändå valt att ha någon form av registrering.

Red’s kom:
De flesta länder? Vad jag känner till är Sverige det enda EU-land som helt tagit bort registreringskravet.

30 000 EU-migranter om året i Sverige?

Anders Weström på Migrationsverket tycker att riksdagens beslut om att avskaffa registreringen var bra.
Inte enbart för att man nu slipper ta emot cirka 30 000 personer om året, som ska visa att de försörjer sig – genom arbete, pension eller studiemedel. Den registrerade uppehållsrätten, som gällde tills vidare, fyllde egentligen ingen funktion. Den enskildes förhållanden kunde förändras snabbt och därmed rätten att stanna i Sverige.

Red’s kom:
Här uppstår då osökt frågan varför det bara är Sverige av alla EU-länder som är av den åsikten?

Jag förstår att Migrationsverket strävar efter minsta möjliga arbetsbörda. Det är naturligt, men är det Migrationsverkets arbetsbörda som ska styra om regelverk ska följas eller ej?

Registreringen var ju den enda möjlighet att få såväl kontroll som överblick av situationen.

– Även om vi kunde konstatera vid ett visst tillfälle att den här personen uppfyller kraven för uppehållsrätt, så kunde de där villkoren förändras, när som helst. En person som hade ett registreringsbevis från oss hade antagligen uppehållsrätt, men det var absolut inte säkert att det var så, säger Anders Weström.

Red’s kom:
Det är förvisso sant, men fortfarande tog man bort möjligheten till att få kontroll och överblick genom att ta bort registreringskravet. Man vann lite i resurser men förlorade allt i rättssäkerhet.Klicka här för att gå till artikeln i SR, 2015-05-03
Se även bl a;
Vad gäller juridiskt för EU-migranters vistelse i Sverige? Regler för avvisning/utvisning av EU-migranter/tiggare

EU-medborgare som beviljats asyl i Sverige år 2014, flest från Rumänien


Översyn av ordningslagen för penninginsamling och avhysning, Beatrice Ask och Tomas Tobé (M)

8 av 12 ledamöter i justitieutskottet vill inte ha förbud mot organiserat tiggeri

Något måste göras åt tiggeriet i Sverige och den urholkade äganderätten

Lennart Bondeson (KD) tycker vi ska vänja oss vid problemen med tiggeriet

Tiggeriet är inte organiserat… för det har inte undersökts, menar DN’s Stefan Lisinski

Går inte att förbjuda fattigdom – en sliten slogan utan logik från dem utan argument

Att förbjuda tiggeri har inget att göra med förbud av fattigdom!

Argument mot ett tiggeriförbud saknas

Många tiggare utlämnade åt kriminella, säger en rom i Sverige

M hoppar på ”populisttåget” och för SD-politik när de vill vidta åtgärder mot EU-migrantproblemen?

Åsa Regnér fiskar i grumliga vatten

Polischef i Göteborg kritiserar Moderaternas tre förslag

EU-migranter gör inget fel. Allt är antiziganismens fel, enligt Fi

Rickard Klerfors har fel om bl a varför EU-migranter söker sig till Sverige

Inför tillståndsplikt för insamling av pengar, föreslår moderat i Luleå

Vänstern saknar åtgärdsförslag för problem med tiggeriet


Långt mer än en fördubbling av antalet tiggande EU-migranter i Sverige på ett år


Hans Swärd och Per Eriksson i Lund har fel om EU-migranter och tiggeriförbud – Pinsamt okunniga professorer
Samtliga frågor lämnas obesvarade
Forskare pratar som politiker istället för att hänvisa till forskning
Hans Swärd och Per Eriksson försöker luras med retorik

LUF visar upp sin okunskap om tiggeriförbud

Tiggeriförbud för att inte permanenta fattigdom och utanförskap

Förbud mot tiggeri minskar fattigdom och EU-migranter

Förbjud tiggeri, skriver fem moderata riksdagsledamöter

Varför inte förbjuda tiggeri?

Makedonsk minister varnar för konsekvenserna om tiggeriförbud inte införs i Sverige – Åsa Regnér vill inte

S+MP-regeringens nationella samordnare för EU-migranter utesluter tiggeriförbud

Riksdagsledamöter emot förbud mot tiggeri

Endast 36% av svenskarna emot att lagstifta mot tiggeri

Sverige och Finland enda länder utan förbud mot tiggeri

Förbud mot tiggeri av EU-migranter införs i allt fler städer i Europa

Danmark vill med sitt tiggeriförbud styra om EU-migranter till Sverige

Majoritet i Norge för förbud mot tiggeri

Politiker i Finland vill registrera tiggare

I Finland irriterar sig hälften på tiggare

Namninsamling om lokalt tiggeriförbud i Visby – Argument mot förbud att tigga tveksamma


Migrationsforskare Ioana Bunescus icke-lösningar på EU-migranter – Förbjuda fattigdom?


Sveriges bistånd drygt 40 miljarder kr år 2015, 3-4:e mest i världen

Svenskar betalar mest i Europa till EU


Vad är kostnaden för Sveriges 5 000-6 000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

Gratis vård i Sverige för rumäner! Samtliga vårdfakturor till EU-migranter är obetalda – mörkas av media

Smittsam sjukdom bland EU-migranter i Stockholm, TBC


Fejktiggare avhystes av polis i Stockholm

De försöker stoppa tiggeriet genom att konkurrera ut EU-migranter


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *