Utredning tillsatt om avhysning av EU-migranter – Vad görs åt problemen fram till 2018?

Efter Uppdrag gransknings avslöjande om ett stort migrantläger i Malmö vill regeringen nu göra det lättare för markägare att avhysa tiggare från andra EU-länder som bosätter sig illegalt på deras mark. En utredning tillsätts nu som senast 30 maj nästa år ska komma med förslag på lösningar.

När börjar ny lag om avhysning gälla?

Inte förrän 2017 väntas den förändrade lagstiftningen vara på plats.

Red’s kom:
Andra bud är att den nya lagstiftningen börjar gälla först 2018.

Den stora frågan är nu alltså vad S+MP-regeringen avser göra rent konkret åt problemen fram tills att lagstiftningen träder i kraft?

En annan stor fråga är vad som händer med övriga åtgärder som S+MP-regeringen utlovat med anledning av EU-migranterna?
Se bl a: SVT’s vinklade version av S+MP-regeringens åtgärdspaket

Tog S+MP-regeringen 5 månader att börja agera

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) flaggade redan i våras för att regeringen vill göra det enklare för markägare att avhysa tiggare från andra EU-länder som bosatt sig illegalt på deras mark.

Red’s kom:
Se: Regeringen fortfarande inte tillsatt utredning om avhysning av EU-migranter

Ensamutredare Maria Åhrling

Nu har kammarrättsrådet Maria Åhrling fått uppdraget att analysera och komma med förslag på hur det ska gå till.

Regelverk måste stoppa olagliga bostättningar

– Vi vill ha en situation där det faktiskt inte är möjligt för människor att ockupera andras mark och bosätta sig på den, säger Morgan Johansson.

Ofta utdragen och dyr avhysningsprocess för fastighetsägare

Med dagens regelverk riskerar en avhysning bli både komplicerad och dyr för markägaren. Den som vill ha hjälp med så kallad särskild handräckning av Kronofogdemyndigheten måste nämligen uppge namn och personnummer på dem som ska avhysas och varje ärende kostar 600 kronor per person att verkställa.

Hundratals olagliga bosättningar av EU-migranter i Sverige

Enligt Morgan Johansson är problemet med illegala bosättningar utbrett.
– Det är hundratals illegala bosättningar som har ökat väldigt kraftigt de senaste åren. Om inte vi sätter stopp för det här nu med enklare regler finns det en risk att det här kommer att fortsätta öka ännu mer.

Avhysta EU-migranter är inte hemlösa och får flytta hem om de inte har boende i Sverige

De som då avhyses, var ska de ta vägen?
– Ja, de får ju flytta hem. De här människorna är ju inte hemlösa. De har en bostad i Rumänien eller Bulgarien i många fall. Antingen får de flytta hem helt enkelt eller också så får de bosätta sig på ett legalt sätt i Sverige, hyra ett rum eller bo på en campingplats, säger Morgan Johansson.

FN:s barnkonvention

I utredningsdirektiven slår justitiedepartementet fast att utredaren ska utgå ifrån FN:s barnkonvention vad gäller barns särskilda rätt till skydd.

Red’s kom:
Vilket inte har med frågan om avhysning att göra överhuvudtaget!

Beatrice Ask (M) uttalar sig försiktigt om stöd till framtida förslag om avhysning

Moderaterna, som också vill underlätta för markägare att avhysa tiggare, har läst direktiven och regeringens förhoppning är att få deras stöd när förslaget väl hamnar på riksdagens bord.
– Blir det ett bra förslag kommer vi att rösta för det, det är självklart, säger den rättspolitiska talespersonen Beatrice Ask (M).

Utredning klar om åtta (8 !) månader

Utredaren ska vara klar 30 maj nästa år men lagstiftningen väntas inte vara på plats förrän 2017.

Red’s kom:
Andra bud är alltså att det är först 2018 som den nya lagen börjar gälla.

Mycket svagt av S+MP-regeringen att göra en så viktig fråga för Sverige till en ensamutredning, vilket bara drar ut på problemen och kostnaderna i onödan.

S+MP-regeringen beter sig därigenom lika respektlöst mot medborgarna som EU-migranterna gör, när regeringen först inte gör något alls, sedan dröjer 5 månader med att presentera utredningsdirektiv och sedan tillsätter en enmansutredning som ska ge resultat först efter ytterligare 8 månader, som sedan kommer att kanske ta ett år eller mer att införa.

Morgan Johansson tror att det finns rättsliga medel mot avhysningar redan idag

– Det är viktigt att den här lagstiftningen kommer på plats så fort som möjligt men man ska komma ihåg att man redan idag har rättsliga medel att använda sig av. Vad vi gör nu är att vi ser över hur vi kan förenkla reglerna så att polis och andra myndigheter ska ha ytterligare medel att använda sig av, säger Morgan Johansson.

Red’s kom:
Som synes av kåkstaden i Malmö så saknas dessa ”rättsliga medel”… så länge polis och kronofogde inte vill utföra sina uppdrag.

Se: Utsökningsbalken (1982:774), 16 kap 2 § om avhysning – Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning – Rättegångsbalk (1942:740)

Regeringens rejält undermåliga utredningsdirektiv hittar du här;
Regeringens utredningsdirektiv för avhysning av EU-migranter – Katastrofalt dåligt!
Klicka här för att gå till artikeln i SVT, 2015-09-30
Se även bl a;
Inrikesministern rasar över Malmöpolisens feghet att ingripa mot EU-migranters brottslighet

Åsa Regnér vägrar svara på hur länge EU-migranter ska tillåtas ockupera Sverige


Regeringen understödjer EU-migranter i att bygga upp en slum i Sverige, menar Beatrice Ask


Regeringen vill genomföra moderaternas förslag om EU-migranter

SD’s och Moderaternas förslag blev ok när regeringen föreslår samma sak


Åsa Regnér lurar medborgarna om åtgärder för problemen med EU-migranter


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *