Utökade befogenheter för polisen vid avhysning, motion från Moderaterna

Jessika Roswall (riksdagsledamot i civilutskottet) och Maria Malmer Stenergard (riksdagsledamot i finansutskottet) har lagt en motion i Riksdagen som föreslår utökade möjligheter och befogenheter för polisen att kunna agera så att det ska bli lättare och gå snabbare att avvisa personer som olovligen bosatt sig på någon annans mark.

De skriver att det tidigare som regel handlat om bärplockare och asfaltsläggare som på ett otillåtet sätt har bosatt sig på t ex skogsmark eller på allmänna platser, men på senare tid har problemet med otillåtna bosättningar med EU-migranter blivit ett allt större och växande på många platser i Sverige.

De skriver dessutom att ”det är nu hög tid att vi agerar för att stoppa utvecklingen. Dagens system är inte längre hållbart” och understryker att bosättningar i de flesta fall går långt utöver vad allemansrätten medger samt att det inte är en mänsklig rättighet att kunna bosätta sig var som helst. Speciellt eftersom det ofta lämnas kvar stora mängder med skräp efter EU-migranternas bosättningar, där kommunen eller en privat fastighetsägare måste bekosta bortforsling av.

Red’s kom:
Det ska bli spännande att se resultatet av denna motion och vilka partier som röstar emot. Kommer t ex V och MP stå fast i sina åsikt att enskilda kommuner ska ansvara för Europas/Världens fattiga och att ordningsmakten inte ska ha befogenhet att stävja brott?

Klicka här för att gå till artikeln i SvD, 2015-03-25

Motion till riksdagen
2014/15:292
av Jessika Roswall och Maria Malmer Stenergard (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utökade befogenheter för polisen vid avhysning och särskild handräckning.

Motivering

Under senare år har vi kunnat läsa i tidningar och se på nyheter om de problem som kan uppstå när polis och kronofogde ska verkställa beslut om avhysning och särskild handräckning. Det har i första hand gällt asfaltsläggare och EU-migranter. Problemen är ofta att dessa grupper huserar på parkeringsplatser, i skogen eller på andra platser där camping inte är tillåtet eller i en omfattning som går utöver vad allemansrätten medger. Inte sällan lämnas stora mängder skräp efter som antingen kommunen eller en privat fastighetsägare måste forsla bort, vilket ofta innebär en kostnad som kan bli mycket hög.

Reglerna om handräckning är inte helt enkla att tillämpa på dessa grupper. Sökanden (skogsägaren eller kommunen) upplever det ofta som krångligt och tidskrävande. Ansökan om avhysning eller särskild handräckning görs hos Kronofogdemyndigheten. Sökanden ska i sin ansökan ange vilka individer som ansökan gäller. En ansökan om handräckning kan omfatta flera individer, men när det senare ansöks om verkställighet måste en ansökan göras per individ. Varje ansökan kostar 600 kronor, vilket visserligen i första hand ska betalas av svaranden, men om denne inte kan betala är det sökanden som svarar för den kostnaden. Det innebär att bara ansökningsavgifterna kan uppgå till höga belopp som drabbar den som fått sin mark olovligen ianspråkstagen.

Förutom ansökningsavgifterna är handläggningstiden och svårigheten att identifiera personer vid förrättning betungande för såväl polisen som Kronofogden. Från det att beslutet om handräckning meddelades kan ytterligare individer ha flyttat till det aktuella området, varför inte alla kan omfattas av verkställigheten. Ett annat problem som uppdagats är att grupperna inför en verkställighet flyttar sig bara en bit bort för att på så vis undkomma verkställigheten. Det finns därför anledning att se över reglerna och undersöka möjligheten för Polisen att i större utsträckning kunna avvisa personer som olovligen bosatt sig av annans mark genom att bosätta sig eller under längre tid på annat sätt uppehålla sig där.

Se även bl a;

Bilder från tiggarnas kåkstad i Malmö 2015-03-21

Polisen: Romer får besittningsrätt till det område de ockuperar illegalt !!!

Markägare för EU-migranters läger på Industrigatan hotas med vite

EU-migranternas kåkstad utreds om det är svartbygge

Anslag om avhysning uppsatt för EU-migranternas kåkstad i Malmö, 2015-03-26

Beslut taget om att avhysa EU-migranterna från Pildammsparken i Malmö

Fattigdomsinvandring och medföljande miljöproblem i Malmö

Polisen: Förundersökning nedlagd om brott mot miljöbalken

Protest mot att EU-migranter inte får bostäder, vänsterorganisationen Allt åt alla

Vänsterpartiet Malmös åtgärder för EU-migranter förvärrar bara situationen

Långsiktiga förslag på EU-migrant-problemen lyser med sin frånvaro i Malmö

Handlingsplan för utsatta EU-medborgare i Malmö, Vänsterpartiets alla förslag nedröstade

Kommunernas hantering av tiggare i Malmö, Lund, Göteborg

Kommunledning i Göteborg och Stockholm önskar fler tiggare !!!


Olagliga läger för EU-migranter

Kronofogden vräker EU-migranter i Skara

EU-migranter avhyses i Jönköping, Skara och Gnosjö

Avhysning av EU-migranter i Stockholm

Moderaterna föreslår att vakter avhyser EU-migranter

Sissela Nordling Blanco (Fi) jämför avhysning via vakter med förintelsen av judar


Illegala bosättningar oacceptabelt – KD-förslag på lösning till tiggarproblem

Vad anser Sveriges partiledare om tiggeriet?

Debatt om tiggeriet med Gustav Fridolin

Vad tycker politikerna ska göras åt problemen med tiggande EU-migranter?

Nationell samordnare för utsatta EU-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *