Tiggeriförbud uppfostrar? EU-migranter kravlösa?

Hanna Marie Björklund, liberal skribent och fristående krönikör hos Liberala Nyhetsbyrån, skriver om sina synpunkter på hur hon tycker att samhället ska fungera under rubriken ”Lagar som uppfostrar folket”:

Få frågor har skapat lika mycket intern borgerlig debatt som tiggerifrågan.

Den lockar fram det sämsta hos statskonservativa som tycker att staten har rätt att uppfostra oss.

Red’s kom:
Vilka lagar ”uppfostrarinte folket?

För mig har lösdriverilagen, tillsammans med andra försök att socialt kontrollera människor, alltid varit något av det absolut sämsta med det socialistiska folkhemmet. Hur staten tyckte sig ha rätt att bestämma över människors sociala liv, deras inkomst och sysselsättning.

Lösdriverilagstiftningen fanns kvar till 1965 och innebar helt enkelt att man kunde bli arresterad om man inte hade ett godkänt jobb.

Låt mig därför vara mycket tydlig med hur min form av borgerlighet, min liberalism, ser ut: I min liberalism har staten aldrig rätt att uppfostra mig. Den ska lämna mig i fred. I gengäld kommer jag inte att kräva någonting tillbaka.

Det är bättre att styra över sig själv i helvetet än att tjäna i himlen.

Red’s kom:
Detta är dock av flera anledningar inte relevant för frågan om EU-migranter.

VAD ÄR SYFTET MED ETT TIGGERIFÖRBUD?
Ett tiggeriförbud för utländska medborgare är inte till för att fostra någon, syftet är istället att värna om svenska medborgare och landets välfärd. Samt för att ge förutsättningar att kunna bidra med hjälp som inte enbart befäster tiggarnas utsatthet och skapar diverse problem för alla parter.

VAD KRÄVER EU-TIGGARE?
EU-tiggare kräver oerhört mycket tillbaka. Bara för att ge några exempel på vad EU-migranter vill att Sverige ska erbjuda dem;

1. Gratis bostad
2. Gratis mat.
3. Gratis sjukvård/tandvård.
4. Gräddfil till arbete för en okänd andel av EU-migranter, trots att utbildning/arbetslivserfarenhet saknas.
5. Gratis skola för barn, på romska språket.
6. Gratis utbildning för vuxna, på romska språket.
7. Gratis avfallshantering och uppstädning efter tiggarnas miljöförstöring.

Listan kan göras lång (och specificeras mer noga), men generellt handlar det om att Sverige – till personer som aldrig betalat skatt på sin inkomst – ska erbjuda ett stort antal förmåner som oftast inte ens svenska medborgare får.

KONTRAPRODUKTIVA ÅTGÄRDER
Dessutom är åtgärderna för EU-migranter i Sverige kontraproduktiva!

RUMÄNIENS BISTÅND
Med tanke på att Rumänien får 471 miljarder kr av EU för att lösa problemen kan man fråga sig varför Sverige utöver detta ska lägga resurser på att göra samma sak, men utan långsiktigt effekt och med negativt resultat kortsiktigt;

Justitieministern chockad över hur mycket bistånd Rumänien får
Det är ett resursslöseri som förslår, särskilt med tanke på att Sveriges egna utsatta medborgare ställs åt sidan för att gynna andra länders medborgare.

KOMMUNER STÄLLER GRUPPER MOT GRUPPER
Kommuner och frivilligorganisationer ställer grupper mot grupper, och de i princip enda som prioriteras idag i Sverige är de där hjälpen inte tillför något eller skadar, dvs EU-migranterna.

EU-TIGGARE RESPEKTERAR INTE REGELVERK
Detta samtidigt som EU-migranter inte respekterar lagar och regelverk i Sverige och belönas för detta av kommuner som inte förstår problemen och som inte värnar om de egna invånarna.

TIGGARE SOM REKLAMPELARE FÖR FATTIGDOM
Tiggarna behövs inte längre som reklampelare för fattigdom. Nu har de bara motsatt effekt genom att intresset för att hjälpa dem minskar allteftersom irritationen ökar över politikernas handlingsförlamning.

Klicka här för att gå till artikeln i Norran, 2015-07-03

Varför provocerar EU-migranter?


Tiggeriförbud för att inte permanenta fattigdom och utanförskap


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *