Tiggeriförbud för EU-migranter, tillståndsplikt för att tigga eller registrering?

Tiggeriet måste upphöra för att Rumänien ska börja ta ansvar för sina egna medborgare, argumenterade Sverigedemokraterna i Hudiksvall.

– Jag störs absolut inte av tiggare. Jag brinner för att hjälpa människor, sa Patrik Nilsson (SD) i en måndagskvällens längre debatter i kommunfullmäktige.

Tillståndsplikt för att samla in pengar

Sverigedemokraternas förslag handlade om att i de lokala ordningsföreskrifterna införa ett tillståndskrav för att samla in pengar.

Red’s kom:
Detta står redan i de flesta svenska kommuners ordningsföreskrifter.
Se:
Insamling av pengar – Alla kommuners ordningsstadgar om tiggeri

Exempel:
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

Tillståndsplikt ger bättre kontroll av EU-migranter och möjliggör upprätthållande av lag och regelverk

Det skulle bland annat ge polisen verktyg att kontrollera tiggarna och att de inte stannar längre i landet än de för EU-medborgarna tillåtna tre månaderna.

Moderaterna tror att det inte finns stöd i lagen för att förbjuda tiggeri

Moderaterna sa sig vilja förbjuda tiggeri, men i dagsläget finns det inget stöd i lagen för att göra det.

Red’s kom:
Det finns inget hinder i lagen för att förbjuda tiggeri.

Se bl a;
Hinder mot lokalt tiggeriförbud saknas – redan införts i flera kommuner

De flesta partierna såg däremot inte tiggeriförbud som en lämplig väg att komma åt problematiken.

Red’s kom:
Vilken ”problematik”? Det finns flera olika problem, men när okunniga personer talar om dessa så bakar man ihop alla varierande problem till ett, som om att det bara finns en lösning på alla problem med EU-migranter.

De flesta partier har alltså inte något eget förslag på att komma åt de problem som EU-migranter orsakar samhället, men sågar ett förslag om tiggeriförbud (i detta fall tillståndsplikt) som helt uppenbart skulle skapa en avsevärt bättre situation för alla parter. Dessutom avslås motionen på felaktiga grunder, dvs att det inte skulle vara möjligt att införa tillståndsplikt för tiggeri (eller förbjuda tiggeri).

Vänsterpartister försitter aldrig en chans att sparka på dem som inte tycker som dem

– Det är inte förvånande att Sverigedemokraterna sparkar på de som redan ligger, sa till exempel Charliene Kiffer (V) och drog en parallell mellan tiggeriförbud och sjukförsäkringssystemet.
– Det är som att utförsäkra sjuka och tro att de ska bli friska.

Red’s kom:
Korkad jämförelse. Inte för att det i sig är en lösning att utförsäkra sjuka, men det handlar om metoder för att sätta press på dem som fejkar sjukdomar och lever på samhället utan att vilja dra sitt strå till stacken. Precis som EU-migranterna, men det var nog inte denna koppling som denna vänsterpartist såg.

Istället för att diskutera sakfrågan handlar det bara om att försöka smutskasta förslagsställaren

Debatten kom också att handla om Sverigedemokraternas människosyn och om det borde vara upp till var och en om de vill ge pengar till tiggarna.

Red’s kom:
Okunniga politiker undviker sakfrågan och vill bara skrämma andra från att föreslå konstruktiva lösningar.

Socialdemokraterna försöker i sin okunskap flytta fokus från sakfrågan

Mikael Löthstam (S) undrade om SD egentligen vill lösa situationen genom att driva motionen.
– Eller vill ni skapa motsättningar människor emellan?

Red’s kom:
På vilket sätt har det med sakfrågan att göra?

Men det förnekade SD bestämt, det här handlar inte om etnicitet.
– Alla människor är lika mycket värda, sa Patrik Nilsson (SD).

Motion avslogs på felaktiga grunder

Rent formellt avslogs motionen för att det inte är förbjudet att tigga och det behövs inget tillståndskrav för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentliga platser.

Red’s kom:
Är det logiskt att avslå en motion om att ”förbjuda tiggeri” (dvs införa tillståndsplikt, vilket inte är samma som att förbjuda tiggeri) för att det inte är förbjudet att tigga?

Tillstånd för att tigga krävs alltså redan i de flesta av landets kommuner. Sedan är det en annan sak att polisen inte vill upprätthålla lag och ordning och att fega politiker inte vill ta ansvar för dem de är valda att företräda.

För vem är EU-migranter ett dåligt samvete?

Och Bo Nilsson (S) var en av de sista att gå upp i talarstolen och passade på att vända på SD:s resonemang.
– Så länge tiggarna är här så är de ett dåligt samvete för hela Europa.

Red’s kom:
Ännu en okunnig socialdemokrat som borde sätta sig in i frågan istället för att haspla ur sig floskler.

Så länge EU-migranterna är i Sverige är de inte ett dåligt samvete för t ex Danmark. De är definitivt inte ett dåligt samvete ens för hemlandet (Rumänien/Bulgarien). De är heller inte ett dåligt samvete för en klar majoritet av det svenska folket… som inte försatt dem i den situation de befinner sig i, där politiker gärna vill göra EU-migranterna själva helt ansvarsbefriade för sin situation.

Faktum är att en överväldigande majoritet av Sveriges befolkning vill förbjuda tiggeri. När en undersökning om detta gjordes för nästan ett år sedan var det endast 36% av medborgarna som var emot ett tiggeriförbud. Idag har problemen uppmärksammats på ett helt annat sätt, och om en dylik undersökning gjorts idag så skulle säker betydligt färre vara emot ett tiggeriförbud (och då i huvudsak dem som hör till småpartierna V, Fi och MP).

Att politiker vägrar följa folkviljan kan givetvis inte göra annat än att gynna SD.

Se: Alla politiska partiers strategi för tiggare listas – Endast SD följer folkviljanKlicka här för att gå till artikel i Helahalsingland, 2016-02-23
Se även bl a;
Vad är problemet med att EU-migranter registreras av polisen?

Inventering av EU-migranter i Sverige med start av polisen i Motala


Varför inte förbjuda tiggeri?

Argument mot ett tiggeriförbud saknas

Varför ska tiggeri förbjudas i Sverige?

Förbud mot tiggeri minskar fattigdom och EU-migranter

Makedonsk minister varnar för konsekvenserna om tiggeriförbud inte införs i Sverige – Åsa Regnér vill inte

Tiggeriförbud för att inte permanenta fattigdom och utanförskap

Att förbjuda tiggeri har inget att göra med förbud av fattigdom!

Tiggeriförbud uppfostrar? EU-migranter kravlösa?

Att låta EU-migranter tigga i Sverige löser inte fattigdomen – en fattigdomsfälla

EU-migranter polisanmälda för tiggeri, brott mot ordningsstadgar

Organiserat tiggeri bland EU-migranter, människohandel och tiggeriförbud


Inför tillståndsplikt för insamling av pengar, föreslår moderat i Luleå

Inför tillståndsplikt för tiggeri för att skydda utsatta EU-migranter

Thomas Bodström: EU-migranter ska ansöka om tillstånd att tigga

Är tillståndsplikt för att tigga samma som tiggeriförbud för EU-migranter?

Stadsmissionens Marika Markovits (71.000 kr/mån) skeptisk till tillståndsplikt för tiggeri

Inför tillståndskrav för tiggeri, kräver KD-politiker

Mårten Schultz tycker tillståndsplikt för tiggeri är ”Orwellskt”

Motion om tillståndsplikt för att tigga avslogs i Kalmar


LUF visar upp sin okunskap om tiggeriförbud


Lokalt framtagna tiggeriförbud, enligt KD’s nya förslag, skapar stora problem

Svensk handel vill ha stopp för tiggeri i och vid butiker

Svårt förbjuda EU-migranter att tigga i Sjöbo?


Förbjud tiggeri, skriver fem moderata riksdagsledamöter

Förbud mot tiggeri krävs av Moderater i Bohuslän

Beslut om tiggeriförbud med förkrossande majoritet för Moderaterna Bohuslän

Partier kommer att haka på moderaternas förslag om tiggeriförbud, utom MP och V

Få kritiska röster mot Moderaternas förslag om tiggeriförbud, men blåses upp i media

Beatrice Ask tror att tiggeriförbud är samma som förbud att be om hjälp


Socialdemokraternas distriktsordförande i Bohuslän okunnig om EU-migranter, tiggeriförbud, etc

Sverige enda landet där tiggeriförbud är omöjligt, enligt Socialdemokraterna Vellinge


S+MP-regeringens nationella samordnare för EU-migranter utesluter tiggeriförbud

Martin Valfridsson saknar argument för att inte förbjuda tiggeri


Riksdagsledamöter emot förbud mot tiggeri

8 av 12 ledamöter i justitieutskottet vill inte ha förbud mot organiserat tiggeri

Endast 36% av svenskarna emot att lagstifta mot tiggeri


Sverige och Finland enda länder utan förbud mot tiggeri

Förbud mot tiggeri av EU-migranter införs i allt fler städer i Europa

Danmark vill med sitt tiggeriförbud styra om EU-migranter till Sverige

Majoritet i Norge för förbud mot tiggeri

Politiker i Finland vill registrera tiggare

I Finland irriterar sig hälften på tiggare


Namninsamling om lokalt tiggeriförbud i Visby – Argument mot förbud att tigga tveksamma


Migrationsforskare Ioana Bunescus icke-lösningar på EU-migranter – Förbjuda fattigdom?

Hans Swärd och Per Eriksson i Lund har fel om EU-migranter och tiggeriförbud – Pinsamt okunniga professorer
Samtliga frågor lämnas obesvarade
Forskare pratar som politiker istället för att hänvisa till forskning
Hans Swärd och Per Eriksson försöker luras med retorik


Tiggeri förbjudet skylt på Handelshögskolan Stockholm


Översyn av ordningslagen för penninginsamling och avhysning, Beatrice Ask och Tomas Tobé (M)

Går inte att förbjuda fattigdom – en sliten slogan utan logik från dem utan argument

Att förbjuda tiggeri har inget att göra med förbud av fattigdom!


Sveriges bistånd drygt 40 miljarder kr år 2015, 3-4:e mest i världen

Svenskar betalar mest i Europa till EU


Vad gäller juridiskt för EU-migranters vistelse i Sverige? Regler för avvisning/utvisning av EU-migranter/tiggare

Utvisning av EU-migranter utan vistelserätt sker inte i Sverige

EU-medborgare som beviljats asyl i Sverige år 2014, flest från Rumänien


Vad är kostnaden för Sveriges 5 000-6 000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

Gratis vård i Sverige för rumäner! Samtliga vårdfakturor till EU-migranter är obetalda – mörkas av media

Smittsam sjukdom bland EU-migranter i Stockholm, TBC


Fejktiggare avhystes av polis i Stockholm

De försöker stoppa tiggeriet genom att konkurrera ut EU-migranter


Europaparlamentariker Cecilia Wikström om EU-migranter

En svensk EU-parlamentarikers vaga förslag på hur problemen med EU-migranter ska lösas

Anna König Jerlmyr kräver att regeringen ska sluta ducka i frågan om tiggeriet

Illegala bosättningar oacceptabelt – KD-förslag på lösning till tiggarproblem

KDU efterlyser starkare åtgärder mot EU-migranternas olagliga bosättningar

Vad anser Sveriges partiledare om tiggeriet?

Debatt om tiggeriet med arg Gustav Fridolin

Fi kräver obegränsat stöd till EU-migranter

Bör Feministiskt Initiativ förbjudas?

Soraya Post (Fi) arbetar inte för Sverige i EU och konkreta förslag saknas

Vad tycker politikerna ska göras åt problemen med tiggande EU-migranter?

Utestäng Rumänien från EU’s fria rörlighet, anser en moderat kommunpolitiker i Haninge

Hjärta till hjärtas lösningar på Sveriges runt 5.000 EU-migranter

Hjälp till EU-migranter lockar fler tiggare, enligt Moderaterna i Haninge

Rykten om mer stöd och natthärbärge lockar EU-migranter till Uppsala

Romer otacksamma för hjälp i Gnosjö – kräver mer

EU-migranter är turister, och har därmed inte rätt till skola för barnen

I Umeå ska EU-migranters barn få omsorg med pedagogiska inslag – Skola till romska barn

Rumänien betalar inte skulder till Sverige för vård av EU-migranter

EU-migranter – Ge pengar till tiggare eller inte?

Ge inte tiggarna pengar – vädjar en rom som är ansvarig för romska frågor

Nationell samordnare för utsatta EU-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige

Samordnare för tiggare besöker Malmö och Lund

Sverige satsar 87 miljoner kr på samhällsinformation till 700 tiggare !!!

Projekt startas för att informera EU-migranter om deras rättigheter i Sverige – Göteborg experimentstad

”Kompetensutbyte” mellan Rumänien och Sverige? Var är EU? Media mörkar!

Samarbete mellan Rumänien och Sverige mot tiggeri

Regeringen lägger 52 miljoner kr på ”romers inkludering”. Vad betyder detta, Alice Bah Kuhnke?

Hemlösa svenskar glöms bort när romer prioriteras – Friggebodar åt EU-migranter


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *