Tiggande EU-migranter och deras barn inget kommunalt ansvar anser partierna i Gävle

Vilket ansvar har Gävle kommun för barn till EU-migranter, alltså tiggarnas barn? Det var ämnet i en debatt mellan Jörgen Edsvik, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Gävle, och Inger Källgren Sawela, moderat och kommunalråd i opposition i Gävle.

Kommunen har inget ansvar för tiggare och deras barn

Såväl Socialdemokrater som Moderater tycker att frågan inte är en kommunal angelägenhet.
– Det känns inte riktigt som att det är våran fråga, vi har egentligen ingenting med de här tiggarna att göra, säger Inger Källgren Sawela (M).

Moderaterna anser att frågan ska hanteras av SKL

Inger Källgren Sawela (M) hänvisar till den fria rörligheten mellan landsgränser i Europa, och tycker att frågan ska hanteras landsövergripande av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Mål att familjer med barn åker till sitt hemland

– När det finns barn med i bilden så känner jag ändå att vi har ett särskilt ansvar för dem, och därför vet jag att i Gävle kommun arbetar både socialnämnden och socialförvaltningen med de här frågorna, säger Inger Källgren Sawela (M).

Inger Källgren Sawela (M) förespråkar en dialog med barnens föräldrar, med målet att få familjerna att åka tillbaka till sina hemländer.
– Kommunerna i sig har inget ansvar för de här barnen, säger hon.

Socialdemokrater och moderater vill använda hjälporganisationer som bulvaner

Kommunstyrelsens ordförande, Socialdemokraten Jörgen Edsvik kommenterar att hans åsikt inte skiljer sig i grunden från moderaternas, och han menar att kommunen inte kan gå in och ge enskilda personer på besök i vårt land stöd.
– Utan då handlar det om att hitta former för till exempel stöd via frivilligorganisationer, och naturligtvis en tillsyn via socialtjänsten, vilket vi har idag. Att se till att barnen inte har det hur odrägligt som helst.

Inger Källgren Sawela (M) säger att hon är beredd att skjuta till ”sociala medel” till frivilligorganisationerna.

Red’s kom:
Alltså säger Socialdemokrater och moderater emot sig själva när de anser att tiggarna och deras barn inte är kommunens ansvar.

Det är olyckligt när kommuner använder hjälporganisationer som bulvaner, dvs att kommunen stödjer tiggeri genom att ge pengar till friviliigorganisationer istället frör att markera att kommunen inte kommer att underlätta för tiggare att komma till Sverige för att dra nytta av landets välfärd på skattebetalarnas bekostnad.

Centern och Folkpartiet föreslår ökat stöd till EU-migranter, t ex gratis camping

Nyligen gick några politiker från Centern och Folkpartiet ut och krävde att kommunen förbättrade förhållandena för EU-migranterna. De föreslog t ex en tillfällig camping.

Moderaterna anser inte att EU-migranter kan få särskilda förmåner

– Vi måste ha samma regler för människor som kommer tillfälligt till vår kommun som vi har för våra medborgare i kommunen, så därför anser jag att i grund och botten så ska vi inte göra i ordning några särskilda platser, utan de ska följa de regelsystem som finns, säger Inger Källgren Sawela (M).

Kommunens kostnad för gratis camping till EU-migranter: 6,4 miljoner kr/år

I Göteborg var man först ute med att erbjuda EU-migranter gratis camping. För 2016 innebär det att Göteborgs kommun måste betala 6,4 miljoner kronor för den här ”tillfälliga” bosättningen och ändå har man inte löst problemet.

I Borås inrättade man också en camping för EU-migranter vilket ledde till en dubblering av antalet EU-migranter som kom till kommunen.

Socialdemokraterna vill ge visst stöd till EU-migranter

Socialdemokraternas Jörgen Edsvik tycker inte svaret är lika självklart.
– Jag har sagt att det är en fråga som vi måste se över. De här människorna har rätt att komma hit, och det uppstår problem när de inte har tillräckliga faciliteter. Det kan handla om hygien eller någonstans att göra av sitt avfall, säger han.

Red’s kom:
Det vanligaste politikersvaret: ”Det är en fråga vi måste se över”.

Jörgen Edsvik (S) menar att det ofta är den här typen av problem som kommuninnevånarna reagerar på.
– Vi ska titta över frågan, och vi kommer att presentera ett förslag till lösning.

Red’s kom:
Ännu en gång säger Socialdemokraterna emot sig själva om att tiggarna och deras barn inte är kommunens ansvar.Klicka här för att gå till artikeln i SR, 2015-05-13
Se även bl a;
EU-migranter ska avhysas från privatägd tomt, ägd av HSB, i Gävle


S+MP vill erbjuda gratis härbärge för EU-migranter i Värmdö, i strid med kommunallagen


Utrensning av tiggare i Helsingborgs parker, flyttas till camping


Kommuner avråds från att erbjuda skola för barn till EU-migranter

Moderater: Skola för barn till EU-migranter ska inte erbjudas


Barn i Rumänien och Bulgarien tas ur skola för tiggarresor till Sverige – alarmerande situation

Den galna professorn #3: Tror att skollagen ger EU-migranters barn rätt till skolgång i Sverige

Andreas Pettersson vill censurera diskussion om skolgång för EU-migranters barn

Soraya Post: Självklart ska EU-migranters barn gå i svensk skola – barnkonventionen

Martin Valfridsson om skola för EU-migranters barn och andra frågor om tiggarna


Vem ska försörja EU-migranterna?


471 miljarder kr till Rumänien från EU, mest från svenskar – Varför hjälp i Sverige?

Justitieministern chockad över hur mycket bistånd Rumänien får


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *