Thomas Hammarberg vill sätta munkavle på politiker om EU-migranter – Antiziganism?

Thomas Hammarberg, tidigare Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, är en auktoritet när det gäller människorätt, han är också ordförande i regeringens kommission mot antiziganism som inom kort presenterar en rapport om hatbrott mot romer.

Red’s kom:
Thomas Hammarbergs kunskaper om människorätt kan emellertid starkt ifrågasättas med anledning av hans märkliga, ogrundade samt starkt subjektiva uttalanden och spekulationer här nedan.

Istället för en rapport om hatbrott mot romer så hade det varit intressant att läsa en rapport om antiziganism. Thomas Hammarberg har nämligen inte ens lyckats varken definiera vad ”antiziganism” är eller på vilket sätt den skulle yttra sig i Sverige.

Se: Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?
och;
EU-migranter gör inget fel. Allt är antiziganismens fel, enligt Fi

• Visst har romernas olagliga läger attackerats i ett fåtal fall (i förhållande till antal läger och i förhållande till interna bråk), men är det hatbrott mot romer eller en effekt av samhällets bristande förmåga att agera och en reaktion på romers respektlöshet?

• Spelar det den minsta roll för dem som attackerar EU-migranters illegala bosättningar om det är romer eller om det är något annat folkslag? Kan det vara rasism/antiziganism när aktioner riktar sig mot åtgärder/lagbrott istället för ett folkslag?

• Är det ilska mot EU-migranters respektlösa beteende eller är det ilska riktad mot romer bara för att de är romer?

Har regeringens extremt försiktiga signaler fått allvarliga konsekvenser?

Thomas Hammarberg menar att regeringens signaler kan ha fått allvarliga konsekvenser.
– Det har gett en sorts legitimitet till de aktioner som har genomförts av extremister och en del huliganer och en del berusade människor mot EU-migranterna. De har överfallits på trottoarer och inte minst om kvällarna när de söker något ställe att sova på.

Det blir mindre pengar till fattiga människor och fler hatbrott, enligt Thomas Hammarberg.

Red’s kom:
Thomas Hammarberg utesluter i sina starkt subjektiva spekulationer att det kan vara romerna själva som gett vissa (ett mycket litet antal) personer legitimitet till sina aktioner.

Han utesluter även medias, politikers och sin egen politiska korrekthet, handfallenhet, osanningar och vinklade påståenden som grund för en dylik legitimitet.

Det saknas helt koppling mellan regeringens alldeles för sent tillkomna signaler och de attacker som skett mot EU-migranter, och Thomas Hammarberg har inget som skulle visa en dylik koppling.

Är det inte avsevärt troligare att attacker mot EU-migranter har sin grund i politikernas politiska korrekthet, feghet och bristande handlingskraft än i att regeringen säger vad en klar majoritet tycker och önskar samt vad som är korrekt?

Thomas Hammarberg borde skämmas rejält för att försöka skrämma redan innan fega och handlingsförlamade politiker till tystnad!

Se även: Våld mot EU-migranter orsakas inte av debatt om tiggeri

Thomas Hammarberg råder politiker att undvika säga sanningen

Det här sätter du i samband med en del uttalanden från statsråd?
– Jag tror att det kan finnas ett samband. Och jag skulle vilja ge rådet att ledande politiker från flera olika partier, att de verkligen är försiktiga med att släppa uttalanden som kan leda till att det tolkas som att det är fritt fram att gå till aktion mot de besökare som vi får från Rumänien och Bulgarien, säger Thomas Hammarberg.

Red’s kom:
Det är provocerande uttalanden som de Thomas Hammarberg gör som han borde vara försiktig med, eftersom försök av denna typ att censurera debatten inte uppskattas av andra än vänsterextremister, som hela tiden förespråkar censur.

Se t ex;
Vänsteraktivister kräver att media censurerar information om EU-migranter

Sveriges vänsterstyrda media försöker dränka sanningen om EU-migranter

Joakim Månsson Bengtsson (MP)/Hjälp Tiggare i Lund vill censurera debatten

FP kritiserar MP i Lund för att försöka tysta debatten om EU-migranter

Erik Hansson tycker det är farligt att diskutera lösningar för EU-migranter, förespråkar censur

Linnea Swedenmark (Aftonbladet): Vi ska inte ens få diskutera tiggare

Andreas Pettersson vill censurera diskussion om skolgång för EU-migranters barn

Vänsterpartiet hävdar envist att SD’s reklam om EU-migranter är hets mot folkgrupp

Yttrandefrihet endast om det inte provocerar

Thomas Hammarberg vill inte att Sverige ska skicka rätt signaler

– Det finns också, inom flera politiska partier, åsikter som upplevs som att de egentligen syftar till att vi måste avskräcka folk från att komma hit från Rumänien och Bulgarien, tillägger Thomas Hammarberg.

Red’s kom:
Istället för att göra som tidigare och skicka signaler att alla som vill dra nytta av välfärden i Sverige är välkomna att göra så på de svenska skattebetalarnas bekostnad, så måste det väl vara bättre att berätta sanningen?

Om man vill göra som Thomas Hammarberg och kalla rätt signaler till EU-migranter för att ”avskräcka folk” så visar man bara på en beklämmande okunskap och bristande förståelse för vad som är rätt och fel.

Är svenska medborgare ”indignerade” över romers respektlöshet och lagbrott?

– När man diskuterar avhysningar till exempel – man kan vara oerhört indignerad över att människor tar plats där de inte borde vara, och avhysningar är nödvändiga, säger Thomas Hammarberg.

Red’s kom:
Indignerad” över EU-migranters till synes totala avsaknad på respekt för svensk lag? Känslorna är nog allmänt sett lite starkare än så.

– Men man diskuterar inte att det behövs alternativ så att människor har någonstans att ta vägen, säger Thomas Hammarberg.

Red’s kom:
Avhysningar är nödvändiga, vilket däremot inte gratis alternativ till boende är här i Sverige.

EU-migranterna har någonstans att ta vägen utan att Sverige behöver erbjuda romer en gratis semesterbostad.

På vilken grund skulle Sverige ta över ansvaret för medborgare från andra EU-länder, menar Thomas Hammarberg?

Regeringens avsikt att börja skicka rätt signaler

Men är det inte det som är regeringens avsikt, att folk inte ska söka sig till Sverige?
– Jo det finns en del uttalanden som tyder på det.

Red’s kom:
Ja, det är emellertid långt ifrån tydliga signaler pga den rådande politiska korrektheten i Sverige, men i alla fall bättre än ingenting.

Måste man analysera varför EU-migranter kommer till Sverige?

– Men då måste man analysera vad det är som gör att de kommer hit och till en del andra länder ute i Europa.

Red’s kom:
Av EU’s länder så kommer EU-migranter främst till Sverige och om inte Thomas Hammarberg vid det här laget vet varför de kommer till Sverige – och specifikt till Sverige – så är det bara att beklaga hans okunnighet.

Thomas Hammarberg spekulerar

– Det är att de klarar sig inte hemma. Det är ett sådant utanförskap och en sådan misär i de här länderna, så de drar sig ut för att överhuvudtaget få ihop lite pengar till sina barns framtid. Det är vad de alltid pratar om, barnens framtid. Det är själva orsaken. Om man inte hittar någon annan lösning på det, ska man åtminstone undvika att hindra dem komma hit och om möjligt få ett tillfälligt jobb. Men i annat fall får de väl vädja till vår generositet, säger Thomas Hammarberg.

Red’s kom:
Thomas Hammarberg uttalar sig om något han inte känner till. Skälen till varför EU-migranterna kommer till Sverige varierar. Det som Thomas Hammarberg nämner här, i syfte att vi ska tycka synd om dem som inte respekterar lagen, är förmodligen en av förklaringarna. Andra är t ex;
• I egenskap av välfärdsturister. De mest fattiga och utsatta är inte de som kommer i husvagnar och exklusiva, besninslukande bilar till Sverige.
• För att bosätta sig i Sverige i hopp om att bli försörjda av skattebetalarna.
• För att begå brott, t ex åldringsrån, ficktjuveri, kopparstölder, etc.

Se även: Varför provocerar EU-migranter?

Thomas Hammarberg spekulerar i att politikers uttalanden resulterar i att tiggare tjänar mindre

På sistone har flera ministrar gjort uttalanden om tiggeri och olagliga bosättningar. Thomas Hammarberg tror att det kan ha påverkat situationen för dem som sitter med en pappmugg och tigger på gatorna.
– Det är lite svårt att tydligt bedöma det, men mycket tyder på att det blivit mindre i muggarna. Att det har gått ner som en effekt av det där.

Red’s kom:
Om det skulle vara så att EU-tiggare får mindre pengar idag så är det en win-win situation. Men det finns absolut inte den minsta koppling mellan politikers uttalanden – totalt max 10 meningar – och att det är mindre lönsamt för EU-migranter att tigga i Sverige idag.

Tvärtom är det högst osannolikt! Det finns i så fall andra, mer logiska, förklaringar till detta. Speciellt eftersom ryktena om att EU-migranterna inte drar in lika mycket på tiggeri som tidigare, startade långt innan politikernas uttalanden.

För ytterligare skäl till varför – om så är fallet – EU-migranter inte får lika mycket pengar som tidigare se: SVT Agenda om EU-migranter – Oseriöst med Soraya Post, Ulrika Falk m fl!

En del romer har ”tagit illa vid sig”, tror Thomas Hammarberg

– Men vi vet också att en del som har fått översättningar av vad som har sagts från ledande politiker, har tagit illa vid sig. De upplever att de är totalt oönskade och att det är ett förebud för mera repressiva åtgärder. Det har spridit en stor oro, säger Thomas Hammarberg.

Red’s kom:
Vi vet absolut ingenting om vad EU-migranter tycker om vänsterextremisternas översättningar av vad politiker sagt. Men om man beter sig respektlöst mot Sverige, dess lagar och regler samt mot enskilda svenska medborgare så får man kanske räkna med att bli ”oönskad”. Vill man inte känna sig oönskad får man arbeta för detta. Det gäller samtliga oss övriga i samhället, och romer kan inte vara något undantag.

Svenska medborgare tar illa vid sig av t ex romers illegala ockupationer av mark, och att de – som i Malmö – tror sig kunna bestämma vem som får vistas på av dem ockuperad mark, samt att de förväntar sig att Sverige ska försörja dem, etc, etc.

När vänsterextremister uttrycker sig så handlar det bara om att svenska folket ska ändra sig och stillatigande acceptera de rättigheter som romer tar sig i Sverige. Romerna själva gör aldrig fel och har aldrig det minsta krav på sig.

Politikernas försiktiga uttalanden har spridit en stor oro bland EU-migranter? Det skulle man kunna hoppas, men tyvärr är det nog inte så.

Om politiker säger vad de/folket tycker leder det till hatbrott, menar Thomas Hammarberg

Du har till och med dragit en parallell till hatbrott, att det här kan elda på dem. Hur menar du?
– Det intryck jag har fått, genom att ha studerat den här frågan ganska länge, är att det har gett en sorts legitimitet till de aktioner som har genomförts av extremister och en del huliganer och en del berusade människor mot EU-migranterna. De har överfallits på trottoarer och inte minst om kvällarna när de söker något ställe att sova på.

Red’s kom:
Att säga vad folket tycker, vad folket vill och vad som är rätt leder inte till hatbrott. Uttalanden som de Thomas Hammarberg gör riskerar däremot att leda till hatbrott.

Sedan vill vänsterextremister gärna bortse från det våld som förekommer mellan romer. Detta kommer Thomas Hammarberg inte att ta upp sin rapport, trots att denna typ av våld är betydligt mer omfattande såväl som svårare att komma tillrätta med efter århundraden av släktfejder.

Några exempel;
Slagsmål mellan EU-migranter i Uddevalla

Slagsmål mellan ett 40-tal EU-migranter i Göteborg

Våldsam tiggaruppgörelse i Helsingborg

Bråk med påkar mellan EU-migranter i Enskede

EU-migrant i Malmös kåkstad anhållen för mordförsök och misshandel

Thomas Hammarberg tycker det är ”onödigt” att regeringen ger sin åsikt om ett stort samhällsproblem

Den 11 september skrev barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regner (S) en debattartikel där hon förespråkade att ge pengar till hjälporganisationer i stället för direkt till tiggarna.

Red’s kom:
Se: Samordnare och Åsa Regnér: Kommun ska ej upplåta mark till EU-migranter, ge inte pengar
Det är inte sant vad SVT skriver här. Åsa Regnér har inte sagt (även om hon definitivt borde göra detta) att att man inte ska ge pengar direkt till tiggarna;
Jag tycker att det är meningsfullt att betala till organisationer. Inte minst för att de har långsiktigt arbete och också för att omkostnaderna som organisationerna har inte får överstiga mer än 20-25 procent, sa Åsa Regnér.

Thomas Hammarberg säger att han tyckte artikeln var onödig.
– Jag tycker inte det är ett statsråds uppgift att peka finger om hur vi ska kanalisera vårt stöd till välgörande ändamål. Jag är rädd att det sprider fördomar mot dem som har kommit hit.

Red’s kom:
S+MP-regeringens uttalande är för att de målat in sig i ett hörn genom att säga att de inte avser införa ett tiggeriförbud. Medborgarna vill veta vad regeringens inställning är. Inget blir bättre av att göra som Thomas Hammarberg och dölja regeringens syn på saken istället för att visa öppenhet gentemot svenska folket.

Vilken fråga tycker Thomas Hammarberg inte ska censureras?

Hur känns det för dig som socialdemokrat?
– Jag tycker det är trist och det behövs att den här frågan diskuteras naturligtvis.

Red’s kom:
Vill Thomas Hammarberg diskutera om en regering ska tillåtas ge sin åsikt i stora samhällsfrågor, eller vad är det som han tycker ska diskuteras?

Summa summarum: Thomas Hammarberg är oseriös, inkompetent och partisk samt endast ett verktyg för vänsterextremister. Han har helt uppenbart en personlig agenda och därför kan och ska ingen ta denna person på allvar.

Det är hög tid att ta tillbaka Sverige från vänsterextremisterna och skapa lite ordning och reda i landet. Fler måste aktivera sig och då inte genom att attackera EU-migranter utan genom att skriva insändare, skriva medborgarförslag, begära laglighetsprövning av kommunala beslut som finansierar tiggeriet, kontakta politiker, ställa frågor till politiker och myndigheter och framföra sakliga och välgrundade åsikter, i motsats till det svammel vi överöses med varje dag av vänsterextremister i det vänsterstyrda media.Klicka här för att gå till artikeln i SVT, 2015-10-04

Se bl a;
SVT Agenda om EU-migranter – Oseriöst med Soraya Post, Ulrika Falk m fl!

Soraya Post talar i tungor om EU-migranter i SVT’s Agenda – Expressen översätter


Är vi intoleranta mot EU-migranter? Är Sverige ett rättssäkert land?


Alina Koltsova (MP): Avhysning av EU-migranter från olaglig bosättning är antiziganism

Den galna professorn #2: Rasism att inte låta EU-migranter ockupera svensk mark

80% av Sveriges 50 000 romer har inte integrerat sig i samhället – Kostnad: 560 miljarder kr

Regeringen lägger 52 miljoner kr på ”romers inkludering”. Vad betyder detta, Alice Bah Kuhnke?

Runt 35 000 hemlösa i Sverige, varför prioritera EU-migranter?

Propagandaprofessorerna Swärd & Haglund försöker minimalisera problemen med EU-migranter

Migrationsforskare Ioana Bunescus icke-lösningar på EU-migranter – Förbjuda fattigdom?

Susanne Nyström: Gratis bostad i Sverige till alla EU-migranter löser alla problem

Susanne Sjöstedt: Morgan Johansson spårade ur om romerna

Andreas Pettersson: Alla EU-migranter har rätt till försörjningsstöd och utbildning i Sverige

EU-migranter är turister, och har därmed inte rätt till skola för barnen

Alla politiska partiers strategi för tiggare listas – Endast SD följer folkviljan

FP: Felriktade insatser för EU-migranter leder bara till fler tiggare i Sverige

En svensk EU-parlamentarikers vaga förslag på hur problemen med EU-migranter ska lösas

Fi kräver obegränsat stöd till EU-migranter

Sissela Nordling Blanco (Fi) jämför avhysning via vakter med förintelsen av judar

Vänsterpartiet Malmös åtgärder för EU-migranter förvärrar bara situationen

Danmark vill med sitt tiggeriförbud styra om EU-migranter till Sverige

Varför inte förbjuda tiggeri?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *