Thomas Hammarberg sällar sig till vänsterextremisterna i Malmö – Stödjer EU-migranters lagbrott

Ett 30-tal EU-migranter ockuperade stadshuset i Malmö under tisdagsförmiddagen och krävde att få tala med kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S).

Se: EU-migranter ockuperar Malmö Stadshus för att få igenom sina krav på gratis boende

På eftermiddagen fick de sitt utlovade möte med kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), men Malmö stads beslut står fast – det blir ingen ny plats för EU-migranterna.

För två veckor sedan vräktes och avhystes romerna från Sorgenfrilägret. Efter det har många valt att fortsätta att protestera utanför stadshuset i Malmö.

Kommission FÖR antiziganism?

Vid 14-tiden anlände Thomas Hammarberg, ordförande i kommissionen för antiziganism, till stadshuset för att prata med romerna.

Red’s kom:
Och jag som trodde att det var en kommission mot antiziganism. Så fel man kan ha ibland.

Thomas Hammarberg: Malmö har inte följt internationella normer för vräkning

– Malmö stad gjorde fel. Man har brutit mot de internationella normerna för hur en vräkning ska gå till.

Red’s kom:
Internationella normerna för hur en vräkning ska gå till”?
I sann vänsterextremistisk anda hänvisar Thomas Hammarberg till regelverk som inte finns. Och han bryr sig inte heller om att det redan bekräftats bortom allt rimligt tvivel att Malmö stad inte brutit mot några ”internationella normer”.

Vad är pinsamt?

Det är pinsamt att Malmö stad inte har kunnat lösa det här på ett bättre sätt, när det finns andra kommuner som har gjort det, säger han.

Red’s kom:
Det är pinsamt för Thomas Hammarberg när han svamlar som en drucken.
Det är också pinsamt för Sverige – dvs Kulturdepartementet – att ha tillsatt Thomas Hammarberg i en kommission. Thomas Hammarberg har redan tidigare gjort kommissionen till ett skämt med sina uttalanden, och varje gång han yttrar sig blir det bara värre.

EU-migranternas ständiga strategi för att bli försörjda är att bete sig respektlöst och illa, samt bryta mot lagar. Eftersom det finns ett antal okunniga politiker i Sverige (alldeles särskilt inom MP, V och Fi) så lyckas denna strategi ibland, Men det innebär inte att alla politiker med lite sunt förnuft måste göra likadant och ge efter för romernas krav.

Se: Varför provocerar EU-migranter?

Thomas Hammarberg tycker att avhysningar ska ske mellan vissa klockslag

Thomas Hammarberg menar att det var fel att avhysningen skedde på natten och att den kom som en överraskning.

Red’s kom:
Thomas Hammarberg gör sig själv till åtlöje när han hävdar att;
• Det skulle bryta mot något regelverk att genomföra en avhysning på morgonen (inte på natten så som Thomas Hammarberg fantiserar om).
• Det skulle bryta mot något regelverk att genomföra en avhysning av lagbrytandes EU-migranter och vänsterextremister ”som en överraskning” (där avhysningen var extremt tydligt aviserad många dagar i förväg).

EU-migranterna fick inte klockslag för avhysning

Migranterna hade blivit förvarnade innan, men de hade inte fått någon exakt tidpunkt.

Red’s kom:

  1. Det handlar inte om migranter, utan om romer. Eller EU-migranter.
  2. EU-migranterna fick en exakt tidpunkt för när de som senast skulle ha avlägsnat sig från den mark de olagligen tagit i besittning.
  3. Varför skulle någon vara skyldig att försvåra det polisiära arbetet att hantera lagbrott genom att förbereda utländska medborgare och vänsterextremister som inte respekterar svensk lag? Det existerar naturligtvis inga dylika regelverk – varken nationella eller internationella – någonstans i världen.

Malmö erbjöd inte ett ”ordentligt alternativ till vart de skulle ta vägen”?

Han säger också att Malmö stad inte erbjöd ett ordentligt alternativ till vart de skulle ta vägen. Fem nätter på ett evakueringsboende och en bussbiljett hem är inte tillräckligt, menar han.

Red’s kom:
Det finns ett tydligt uttalat alternativ och det är att åka till sitt hemland – där det är hemlandet som har ansvaret för sina medborgare – och till sitt hem där.

Det är tveksamt om Malmö har rätt att ens erbjuda ett evakueringsboende som en form av belöning för bristande respekt och lagbrott, men det står helt klart att den gratis hemresa som erbjuds för romer inte är rimlig och med stor säkerhet strider mot regelverken.
Se: EU-migranter har ingen rätt till gratis hemresa eller annat, säger SKL

Det är också högst anmärkningsvärt att EU-migranterna inte blev åtalade och straffade – med krav på skadestånd – för sina lagbrott. Om det handlat om svenska medborgare så är det knappast troligt att de kommit så lindrigt undan. Det förekommer alltid en orimlig positiv särbehandling av EU-migranter, och det hör inte hemma i en rättsstat.

Sedan kan man fråga sig varför EU-migranternas agerande inte ledde till att de utvisades ur landet. Behövs det ett förtydligande om detta i svensk lag?

Se: Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?

Thomas Hammarberg vill att det ska utredas om det är rätt att avhysa EU-migranter som olagligen tar svensk mark i besittning

– Det borde göras en ordentlig och oberoende utredning kring hur vräkningen har gått till, säger Thomas Hammarberg.

Red’s kom:
Vem ska göra en sådan utredning (utöver vad som redan gjorts) av vilken anledning? Alla med det minsta förnuft vet att inget fel begåtts.

Romer står inte över svensk lag.Klicka här för att gå till artikeln i Aftonbladet, 2015-11-17

Thomas Hammarberg träffar EU-migranter och vänsterextremister

Thomas Hammarberg, ordförande för kommissionen mot antiziganism, träffade EU-migranter och aktivister utanför stadshuset på tisdagseftermiddagen.

Red’s kom:
Det är tragiskt att Thomas Hammarberg beter sig som övriga vänsterextremister, och ingjuter falska förhoppningar i EU-migranterna, precis som Soraya Post (Fi) tidigare gjort. Det tjänar ingen på.

Thomas Hammarberg: Det är inte enligt de internationella reglerna att avhysa romer

Då hade han ännu inte pratat med kommunens representanter om lägret, men tycker att det han fått höra visar på att Malmö brutit mot internationella regler när man avhyste migranterna och rev lägret.
– Att man kommer tidigt på morgonen, på nattetid, med överraskning när folk ligger och sover. Det är inte enligt de internationella reglerna.

Red’s kom:
Återigen kör Thomas Hammarberg med vänsterextremisternas retorik och refererar till något allmänt – ”de internationella reglerna” – som han helt uppenbart inte besitter någon kunskap om.

KOMMISSIONEN MOT ANTIZIGANISM MOTVERKAR SITT SYFTE
Thomas Hammarberg och Soraya Post bygger med sin retorik och okunnighet upp en allmän motvilja mot romer, och det är inte bra.

Har någon ”beslagtagit” EU-migranternas ägodelar från den mark de olagligen ockuperat?

Sen har man beslagtagit vissa ägodelar som man borde lämna tillbaka.

Red’s kom:
Vilka ”vissa ägodelar”? Skräpet har slängts!
1. Alla fick möjlighet att säkra vad de ville säkra innan avhysningen.
2. Det fanns bara skräp kvar (förutom en handfull saker som ägarna har möjlighet att återfå trots klara besked om att allt skulle slängas).

Varför kräver Thomas Hammarberg inte att romer som bryter mot lag ska åtalas precis som alla andra? Och att skadestånd ska utkrävas för den skada och de kostnader de orsakar samhället. Och att de EU-migranter som missköter sig ska utvisas ur landet?

Thomas Hammarberg ser inga problem i att han uttalar sig om något han inte känner till

Ser du något problem i att du uttalat dig så hårt innan du pratat med kommunen?
– Nej, jag har ju bara stött mig mot de internationella reglerna i den här frågan och de fakta som finns.

Red’s kom:
Vilka ”internationella regler”?
Vilka ”fakta”?

Varför ska Sverige skänka svensk mark till andra länders medborgare?

Men den stora frågan är alternativ. Finns det någon markplätt här i närheten av Malmö centrum eller i utkanterna som de kan resa sitt tält eller väldigt primitiva boenden medan de är här.

Red’s kom:
Svaret är nej! Varför förstår Thomas Hammarberg inte detta?

Ingen kommun ska – eller får – avsätta gratis mark för andra länders medborgare. EU-migranter får vackert rätta in sig i ledet och följa de regler och villkor som gäller i Sverige. Annars har de förverkat sin rätt att vistas i landet.

Thomas Hammarberg är beredd att diskutera

Där hoppas jag att det är möjligt att få en lösning och det är jag beredd att diskutera, säger Thomas Hammarberg.

Red’s kom:
Det finns ingen anledning för någon att diskutera med Thomas Hammarberg.

Men, Thomas Hammarberg, om du vågar diskutera frågan med mig så är du välkommen!

Ett tips: Jag resonerar med fakta och utifrån regelverk, inte efter personligt tyckande. Inga vänsterextremister är emellertid intresserade av denna typ av diskussioner så därför räknar jag inte med att Thomas Hammarberg hör av sig.

Kommissionen mot antiziganism – som tillsattes den 20/3 2014 och avslutar sitt arbete den 20/5 2016 – ska;
• samla kunskaperna om antiziganism och i samråd med berörda aktörer bidra till att sprida och förbättra genomslaget av befintlig kunskap,
• identifiera och förmedla goda exempel på åtgärder och metoder för att motverka och förebygga antiziganism,
• delta i den allmänna debatten och medverka i olika former av utbildnings- och informationsverksamhet,
• ta ställning till vilka insatser som kommissionen kan genomföra eller bidra till för att motverka antiziganism inom den offentliga förvaltningen och skolan,
• följa utvecklingen och sammanställa de granskningar och åtgärder som har vidtagits av olika aktörer när det gäller frågan om registrering av romer på etnisk grund.

Att kommissionen mot antiziganism har en ordförande som Thomas Hammarberg gör att vad kommissionen än kommer fram till nästa år så är det ingen som kan ta resultatet seriöst.Thomas HammarbergThomas Hammarberg : Det stämmer inte överens med de regler som gäller, som vi har ställt oss bakom tidigare och som vi har kritiserat andra länder för att ha brutit mot tidigare. Så det här är pinsamt.

Malmö stad tycker inte det är lämpligt att särbehandla romer

Katrin Stjernfeldt Jammeh får frågan om varför Malmö agerar annorlunda än Lund, där man har anvisat en campingplats för migranter.
– Kommunen kan inte anvisa en särskild plats där man accepterar att man lever under sämre förhållanden än på andra ställen. Jag tror också att när tre månader har gått så kommer man bli tvungen att förlänga den platsen, och den situationen vill vi inte hamna i, säger hon.

Red’s kom:
Frågan är inte; Varför gör Malmö inte som Lund?
Frågan är istället; Varför bryter Lunds kommun mot lagen, använder skattemedel på ett oförsvarbart och ogenomtänkt sätt och försvårar situationen för romer såväl som för svenska medborgare?

Malmö stad följer regelverken, inte vänsterextremister

Malmö stad tar inte åt sig av kommissionärens kritik.
Jag tycker att det är olyckligt att han uttalar sig på det viset. Vi har en lagstiftning som vi måste hålla oss till. Vi känner igen kritiken och vi har en stadsjurist som har svarat på den här kritiken tidigare, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Se:
Civil Rights Defenders kritiserar att Malmö upprätthåller lagen gentemot EU-migranter

Civil Rights Defenders påståenden om rättsfall för EU-migranter kritiseras

Civil Rights Defenders hittar på lagar om EU-migranter som Malmö stad brutit motKlicka här för att gå till artikeln i SR, 2015-11-17
Se även bl a;
Thomas Hammarberg vill sätta munkavle på politiker om EU-migranter – Antiziganism?

SVT tigger om stryk pga Soraya Post & Thomas Hammarberg, tycker SDS

FN-rapportör & organisationer kritiserar att EU-migranter i Malmö inte får bo gratis var de vill


Soraya Post talar i tungor om EU-migranter i SVT’s Agenda – Expressen översätter

Aktivism hör inte hemma i politiken – Soraya Post m fl försvarar EU-migranters lagbrott

Soraya Post ger Malmös EU-migranter/ockupanter falska förhoppningar

Soraya Post är pinsam för Sverige – kräver särlösningar för EU-migranter

Soraya Post – som inte verkar i Sveriges intresse – hävdar att Sverige är sämst i EU


Slitna slogans om tiggeriet – en sammanställning


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *