Samordnare för EU-migranter kommer inte med direktiv

Kemal och Ramona, två av upp till 5 000 EU-migranter som finns i Sverige under vintern, väntar i den kalla kvällsluften på sovplats vid ett natthärbärge.

Red’s kom:
Korrigering. Ska vara upp till 6 000 EU-migranter. Eftersom Sveriges regering inte vågar göra det självklara och registrera de utländska medborgare som tigger i Sverige vet vi inte antalet, vilket i sin tur försvårar hanteringen och möjligheterna att ta fram meningsfulla åtgärder (utöver tiggeriförbud).

Men alla får inte plats. Flera kommuner SvD har varit i kontakt med erbjuder platser på natthärbärgen – men inte till alla som vistas i kommunen.

Red’s kom:
Det är absurt att det överhuvudtaget finns kommuner som låter skattebetalarna i kommunen stå för boende och övrig försörjning av EU-migranter. En förmån för romer som ingen annan får.

20 EU-migranter på 16 platser

Klockan närmar sig nio på tisdagskvällen och vid härbärget Vinternatt i Stockholm väntar ett 20-tal EU-migranter på att släppas in.

Inne på härbärget förbereds kvällsmat och 16 våningssängar är bäddade.

– Little english only. Parle italiano? Español? Turkish? frågar Kemal.

Med en blandning av engelska, svenska, italienska och spanska ord förklarar Kemal att han är här med sin fru, Ramona, och att de inatt har en säng att sova i på härbärget.

Var finns jobben för EU-migranter?

Ramona sitter hela dagarna utanför en matbutik i Bromma och tigger pengar. Det är de pengarna de lever på.

– Jag får inget jobb här, jag har inga fyra siffror, personnummer. Bara min fru får pengar, jag samlar bara pant, säger Kemal.

Har varit i Sverige 4 av 3 månader

I Rumänien väntar deras tre barn, som paret försöker skicka så mycket pengar till som möjligt. Kemal och Ramona har inte sett barnen på fyra månader och medan de är i Sverige är det Kemals mamma som tar hand om dem.

2 dagar ute, 5 dagar inne

Kemal berättar att han och Ramona sover två nätter i veckan under lastkajen utanför härbärget, med enbart några plywoodskivor uppställda som vindskydd.

På härbärget blir man uppbokad av uppsökare som är ute i staden, då man fått en plats får man sova där i fem dagar.

– Sedan får de sova ute i två dagar, det är för att alla ska få en chans till en sovplats, säger Eva Sjödin, verksamhetsledare på Vinternatt.

Antal EU-migranter: Stockholm 650, Göteborg 500, Umeå 130

När SvD undersöker läget kring EU-migranterna i åtta av landets kommuner så visar det att stödet skiljer sig åt.

Göteborg: Det finns runt 500 EU-migranter, varav en del är barn.
Det finns med kommunens stöd totalt runt 35 sovplatser. Man erbjuder även en öppen förskola samt har dagverksamhet för gruppen.

Umeå: Det finns omkring 130 EU-migranter varav cirka 30 är barn.
Kommunen erbjuder ingen övernattning. Svenska kyrkan erbjuder uppställningsplats för husvagnar och tält. Det finns även en dagverksamhet.

Stockholm: Runt 650 EU-migranter i staden.
Runt 130 sovplatser erbjuds genom bl a Frälsningsarmén och Stadsmissionen. Dagverksamhet finns. Det finns även uppsökande verksamhet från socialtjänsten.

Västerås: 100 EU-migranter klarar sig på egen hand

Bland de kommuner SvD talat med är det endast Västerås som inte erbjuder någon verksamhet alls till EU-migranter. De cirka 100 EU-migranter som befinner sig i kommunen får därför sova utomhus eller i bilar.

Mångfaldsansvarig i Västerås

– Vi vill öppna en dagverksamhet men har inte lyckats hitta någon passande lokal, tanken är att det ska vara en mötesplats som har öppet på morgnarna, säger Ami Netzler, mångfaldsansvarig vid kommunledningskontoret i Västerås kommun.

Sju av åtta kommuner erbjuder gratis natthärbärge för romer

Sju av de åtta kommuner SvD varit i kontakt med erbjuder någon form av övernattning men platserna är begränsade och täcker inte hela behovet.

Helsingborg

I Helsingborg erbjuds alla EU-migranter en sovplats. Där har kommunen hyrt en campingplats, Svenska kyrkan har ställt upp tält och de boende har tillgång till dusch och toalett.

– De befinner sig här och då är det något vi måste hantera. Vi rev de illegala bosättningarna och löste det så här. Det har gett dem en tillit till oss, säger Mattias Hennius, pressansvarig på Helsingborgs stad.

Red’s kom:
Bara för att romer befinner sig här måste kommunen erbjuda härbärge? Varför?

Kommuner rädda för kritik om inga riktlinjer ges uppifrån

Samtliga kommuner som SvD talat med önskar tydliga riktlinjer på en nationell nivå.

Det behöver finnas tydliga riktlinjer så att vi vet vad vi ska och inte ska erbjuda för stöd till EU-migranter, säger Veronica Wolgast Karlberg, avdelningschef på socialtjänsten i Stockholms stad.

Rapport från nationella samordnaren om en dryg månad

I början av februari lägger Martin Valfridsson, regeringens nationella samordnare för tiggerifrågan, fram sin rapport om hur kommunerna ska arbeta med EU-migranter. Enligt Valfridsson själv kommer rapporten främst att fungera som vägledning.

– Vi har kommunal- och socialtjänstlagar som reglerar detta. Jag kommer i rapporten beskriva hur lagarna ska tolkas, säger Martin Valfridsson till SvD.

Några nya direktiv eller råd på detaljnivå ska inte kommunerna förvänta sig, enligt Valfridsson.

– Det är kommunerna som får styra det arbetet. I min rapport kommer jag beskriva vad de får välja att erbjuda och vad de inte får ge för stöd.

Red’s kom:
Vägledning? Jag kritiserar inte Martin Valfridssons juridiska kompetens men att gå ut med vad socialtjänstlagen och kommunallagen stadgar kan jag göra precis lika bra som han (och vad dessa lagar säger är dessutom sedan länge tydligt beskrivet i denna blogg).

Om det inte blir tydliga riktlinjer så kommer problemen att kvarstå som tidigare!
Många kommuner har inväntat tydliga direktiv som klargör inte vilka möjligheter det finns för kommunen att försörja EU-migranter utan var gränsen går för en kommuns rättigheter att spendera skattemedel på andra länders medborgare.

Kommunpolitikerna försöker gömma sig bakom någon annan (regeringen) och regeringen vågar inte ta sitt ansvar och gå ut med tydliga direktiv eller egna åtgärder (t ex konkreta lagförslag) för att stävja problemen.

Det verkar nu som att regeringen – via den nationella samordnaren – vill fortsätta att överlåta problemen på kommunerna istället för att ta egna initiativ på nationell nivå för att styra upp de många olika problemen med romerna som tigger i Sverige. T ex att alla tiggare ska registreras och/eller med någon form av tiggeriförbud.
Klicka för att gå till artikeln i SvD, 2015-12-25
Se även bl a;
EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Stockholm förlorat kontrollen över EU-migranter – avhysningar avstannat

Stockholms stad är på väg att tappa kontrollen över hur många EU-migranter som finns i staden.

Resurserna används nu till stor del för att hantera den akuta flyktingsituationen.
– Vi har varit tvungna att omfördela våra resurser kraftigt, säger Veronica Karlberg, avdelningschef på socialförvaltningen inom Stockholms stad.

EU-team jobbar med flyktingar

Enligt Veronica Karlberg innebär omfördelningen av arbetskraft i praktiken att stadens så kallade EU-team – socialsekreterare som arbetar med uppsökande verksamhet hos EU-migranter – inte under den senare tiden kunnat arbeta med att uppskatta antalet EU-migranter i staden.

130 ”ensamkommande flyktingbarn” under en enda dag

I stället arbetar personalen nu huvudsakligen på Stockholms central med att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Som exempel nämner här Karlberg att det bara under måndagsdygnet kom 130 ensamkommande barn till Stockholms central.

Lista över EU-migranters bosättningar har snabbt blivit inaktuella

– Det innebär också att de uppgifter som EU-teamet samlade in om var boplatser finns, hur många som bor på dessa platser och hur förhållandena är, nu är inaktuella, säger Veronica Karlberg.

60-tal kända boplatser i Stockholm med ca 700 EU-migranter som sover utomhus för 2 månader sedan

Men enligt de senast tillgängliga uppgifterna, alltså cirka två månader gamla, som Stockholms stad har finns ett 60-tal så kallade boplatser med EU-migranter inom staden. I den siffran ingår även det som benämns sovplatser vilket innebär att en mindre grupp personer övernattar, exempelvis under en bro, runt en trappuppgång eller på trottoaren mitt i Stockholm city.

Enligt en tidigare bedömning var det mellan 650 och 680 personer som levde i dessa boplatser.

Red’s kom:
Det kan jämföras med Götborgs 25 bosättningar med 400 EU-migranter.
Se: Göteborg har 400 EU-migranter i 25 bosättningar

Avhysningar av EU-migranter i Stockholm kommer att ske när tid finns

Kommer någon av de boplatser som finns i Stockholm att hanteras på ett liknande sätt som i Malmö?
– Jag vet inte om det är någon på gång exakt just nu. Men det kommer att ske, det är bara en fråga om tid. Men det ska inte vara några boplatser i Stockholm.

Det finns en stadsövergripande rutin som styr hur man som markförvaltare ska gå till väga, och det är uttalat att man inte får bo på platser som inte är avsedda att bo på, säger Veronica Karlberg.

Red’s kom:
Om det inte ska finnas några bosättningar i Stockholm så har det rödgrönrosa styret inte lyckats särskilt bra med sina minst 60 bosättningar.Klicka här för att gå till artikeln i SvD, 2015-11-04
Se även bl a;
Stockholm bland dem som tar emot minst flyktingar

Avhysning av EU-migranter i Stockholm

Kommunledning i Göteborg och Stockholm önskar fler tiggare

Ett 50-tal EU-migranter avhysta från Sveavägen i Stockholm – nya boplatser byggs snabbt upp

Paneldebatt om EU-migranter i Stockholm med Anders Lindberg och Sven Hovmöller

Stockholm erbjuder gratis härbärge till EU-migranter under minst resten av året

Polisen kartlägger EU-migranter i Stockholms län – ostrukturerat

Hundratals boplatser med EU-migranter i Stockholms innerstad

Stockholm inte glad över att kommuner skickar tiggare till Stockholm

Stockholms rödgrönrosa majoritet förenklar avhysning av EU-migranter

Avhysning av EU-migranter bromsas av polisen i Stockholm

Hur kan man låta sig luras av Fafo’s undersökning av EU-migranter i Oslo, Stockholm och Köpenhamn?

Fafo:s tabeller om EU-migranter från Rumänien i Stockholm

Städning efter EU-migranter kostade Stockholm 2,2 miljoner kr år 2014


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Stockholms rödgrönrosa majoritet förenklar avhysning av EU-migranter

Från och med i maj 2015 gäller nya regler för hur avhysningarska ske från Stockholms olagliga bosättningar med EU-migranter. Nu blir det både lättare och snabbare att avhysa.

Nya rutiner på uppdrag av Stockholms rödgrönrosa majoritet

De nya rutinerna är ett beslut av stadsledningskontoret på uppdrag av den rödgrönrosa majoriteten.

Tidigare har de som ansvarat för marken där bosättningarna ligger fått rapportera in till stadsledningskontoret som prioriterat avhysningar från olagliga bosättningar. Nu slopas den prioringslista som tidigare gjort att stadsdelar fått vänta i flera månader på att få avhysa.

De som ansvarar för marken ska själva sköta avhysningarna med hjälp av polisen eller Kronofogden.

Polis avhyser i parker och på gator och torg

I parker och på gator och torg kan polisen avhysa de boende.

Fortsatt svårt att avhysa EU-migranter från privat mark

Om platsen inte är offentlig så ska den som äger marken ta hjälp av Kronofogden för att avhysa.

Ewa Larsson undanber sig frågor

Socialborggarrådet Ewa Larsson (Mp) svarar inte på frågor om detta utan hänvisar till Veronica Wolgast Karlberg, samordnare på socialförvaltningen Stockholms stad.

Stockholms härbärgen har öppnats upp för att kunna avhysa EU-migranter

Veronica Wolgast Karlberg säger att man öppnat upp härbärgena i Stockholm under sommaren. Alla platser som brukar vara öppna på vintern är tillgängliga. Därför kan avhysningsärendena behandlas snabbare när migranterna har någonstans att bo.

Rutiner för avhysningar
Innan man avhyser ska den som ansvarar för marken kontakta EU-teamet som ska informera om sociala insatser, de boende ska också få information om alternativa boendeplatser i samband med avhysningen.

Den som ansvarar för marken är också ansvarig för städning och sanering av boplatserna.

Red’s kom:
Dvs tiggarna överlåter till de svenska skattebetalarna att betala för tiggarnas nedskräpning.Klicka här för att gå till artikeln i Stockholm Direkt 2015-06-05
Se även bl a;
12 avhysningar av EU-migranter har kostat 2,1 miljoner kronor – Ewa Larsson, socialborgarråd, flyr ansvar

Socialborgarråd vill kringgå lagen för att stödja EU-migranter i Sverige

Hundratals boplatser med EU-migranter i Stockholms innerstad

Stockholm erbjuder gratis härbärge till EU-migranter under minst resten av året

Olagliga läger för EU-migranter

Bosättningar med EU-migranter ökar i Skarpnäck – Veronica Wolgast Karlberg


Kommunledning i Göteborg och Stockholm önskar fler tiggare

Ett 50-tal EU-migranter avhysta från Sveavägen i Stockholm – nya boplatser byggs snabbt upp

Avhysning av EU-migranter i Stockholm

Moderaterna föreslår att vakter avhyser EU-migranter


Paneldebatt om EU-migranter i Stockholm med Anders Lindberg och Sven Hovmöller samt Veronica Wolgast Karlberg


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Stockholm inte glad över att kommuner skickar tiggare till Stockholm

Eskilstuna kommun har sedan en tid tillbaka köpt enkelbiljetter till Stockholm åt hemlösa EU-migranter som vill ta sig till sitt hemlands ambassad. Det uppskattas inte av Stockholms stad.

Red’s kom:
SR måste någon gång lära sig att EU-migranterna inte är hemlösa!

Stockholms stad kritisk till att tiggare slussas till Stockholm

Stockholms stad uppskattar inte Eskilstuna kommuns agerande, eftersom det kan leda till att fler tiggare samlas i Stockholm.
– Man kan ju ganska lätt ringa ambassaden och kolla vad de kan bistå med. Hemresa är inte något de hjälper till med, säger Veronica Wolgast Karlberg, som jobbar på socialförvaltningen i Stockholm och är samordnare för frågor kring fattiga EU-medborgare.

Red’s kom:
Det är inte sant. Ambassaden hjälper visst till med hemresa men kräver en deposition. Men om ingen deposition sker så är hemlandets medborgare ändå hemlandets ansvar, inte Sveriges.

Hon säger att Eskilstuna kommun inte är den första kommunen att göra så här. Hennes medarbetare har träffat flera EU-migranter som skickats till Stockholm från andra kommuner, just för att kunna ta sig till ambassaden.

– Förhoppningsvis handlar det inte om att lämpa över ansvaret på en annan kommun. Det är klart att ambassaden kan hjälpa till med olika saker, men gäller det en hemresa så blir det fel, säger Veronica Wolgast Karlberg.

Bara hjälp med akuta behov

Ansvarig chef på Eskilstuna kommun, Mattias Huuva, säger att kommunen inte försöker bli av med tiggare, utan bara hjälper till med akuta behov.

Red’s kom:
Om tiggarna koncentreras till Stockholm, så kanske de som härbärgerar sig i Riksdagshuset vaknar och börjar göra något åt problemen?

Ekonomiskt bistånd ansöks om på socialkontoret

Cecilia, en kvinna med kläder i lager på lager och en sjalett på huvudet, står inne på Servicecenter i Eskilstuna, socialkontoret där Eskilstunabor kan ansöka om ekonomiskt bistånd.

Hört att kommunen erbjuder gratis resa till Stockholm

Cecilia har tillfälligt lämnat sin plats på trottoaren utanför Systembolaget, där hon annars sitter med en pappmugg framför sig.
Hon har hört att hon kan få hjälp från kommunen att ta sig till Rumäniens ambassad i Stockholm.

Tiggare vill ha bussbiljett till Rumänien och nya pass

Cecilia vill ta sig till ambassaden i Stockholm av två skäl. Dels har hon och hennes son blivit av med sina pass och behöver nya id-handlingar, dels hoppas hon att ambassaden ska kunna hjälpa dem med bussbiljetter tillbaka till Rumänien, förklarar hon.

Red’s kom:
Vad behövs id-handlingar till i ett EU som inte bryr sig om att kontrollera dessa?

Rumäniens ambassad erbjuder tågbiljett till Rumänien

Efter ett besök hos en handläggare får hon en karta över Stockholm, där Rumäniens ambassad är markerad, och ett besked om att hon och hennes son kan få varsin tågbiljett till Rumänien.

Varken bulgariska eller rumänska ambassaden betalar hemresor

Varken den rumänska eller den bulgariska ambassaden betalar några hemresor, om det inte är så att det finns släktingar i hemlandet som kan deponera pengar.

Principen är ungefär densamma för svenskar som är utomlands och har blivit av med sina pengar.

Red’s kom:
Det finns en inte helt oväsentlig skillnad i att svenskar i regel har en försäkring som löser detta problem.

Vad jag känner till finns det inget EU-land som skulle erbjuda mig en gratis hemresa om jag inte har pengar för hemresan. Denna förmån tycks endast gälla i Sverige och då enbart för tiggande EU-migranter.
Klicka här för att gå till artikeln i SR, 2015-06-01
Se även bl a;
Eskilstuna avsätter inga pengar till EU-migranter

Eskilstuna kommun startar gratis året-runt boende för EU-migranter

Föreningar i Eskilstuna avslöjar hur de vill lura till sig pengar för EU-migranter


Linköping bussar hem EU-migranter, krav att hemresa ej tidigare betalats av kommunen

Kommunen vill flytta EU-migranter från Lidingö – INgen gratis hemresa erbjuds


Bosättningar med EU-migranter ökar i Skarpnäck

Paneldebatt om EU-migranter i Stockholm med Anders Lindberg och Sven Hovmöller


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Bosättningar med EU-migranter ökar i Skarpnäck

Antalet bosättningar i Skarpnäcks skogspartier har ökat drastiskt den senaste tiden.

Fem nya bosättningar med 40 EU-migranter

I mars fanns det en enda känd bosättning i stadsdelen Skarpnäck, i Flatens naturreservat. Nu är den bosättningen frivilligt övergiven och bortstädad. Istället har det tillkommit fem nya läger på andra platser, med totalt cirka 40 boende, vilket har fått flera medborgare att höra av sig med klagomål och frågor till stadsdelsförvaltningen.

Kan röra sig om en förflyttning av EU-migranter

Socialförvaltningens Veronica Wolgast Karlberg, samordnare för Stockholms stads insatser för EU-medborgare, säger att det inte är något anmärkningsvärt i det. Det ska inte ses som någon trend i just Skarpnäck.
– Bilden kan förändras från dag till dag. Varför det blivit en ökning just nu i Skarpnäck kan ingen svara på. Många av dessa boplatser rör på sig så det som är en ökning här kan vara en minskning i en annan stadsdel. Och imorgon kan det vara en minskning i Skarpnäck, säger Veronica Wolgast Karlberg.

Red’s kom:
Varför avhyses inte EU-migranterna från sina olagliga bosättningar?

Osäkra siffror för EU-migranter

Veronica Wolgast Karlberg berättar att hennes siffror släpar efter och rör april, då många EU-migranter åkte hem för att fira påsk. Staden räknar på mellan 500-600 EU-migranter som livnär sig på att tigga, men det är ytterst osäkra siffror.

Red’s kom:
500-600 EU-migranter är vad nivån kan ligga på bara innanför tullarna i Stockholm.

Ingen kontroll över antalet EU-migranter

– Andra städer har slutat uppge siffror då det egentligen är meningslöst då det rör sig om grova uppskattningar. Vi tror att antalet kommer att öka nu över sommaren. Men då vi inte haft den här tillströmningen av fattiga EU-medborgare på samma sätt tidigare så saknar vi det statistiska underlaget för att beräkna det.

Red’s kom:
Det hade nog varit en fördel om Sverige infört ett system för att hålla reda på EU-migranter. Det bästa sättet för detta är att införa ett tiggeriförbud.Klicka här för att gå till artikeln i Stockholm Direkt, 2015-05-19
Se även bl a;
12 avhysningar av EU-migranter har kostat 2,1 miljoner kronor – Ewa Larsson, socialborgarråd, flyr ansvar

Kommunledning i Göteborg och Stockholm önskar fler tiggare

Stockholm erbjuder gratis härbärge till EU-migranter under minst resten av året


Ett 50-tal EU-migranter avhysta från Sveavägen i Stockholm – nya boplatser byggs snabbt upp

Avhysning av EU-migranter i Stockholm


Moderaterna föreslår att vakter avhyser EU-migranter


Fejktiggare avhystes av polis i Stockholm


Polisen kartlägger EU-migranter i Stockholms län – ostrukturerat


Hans Swärd och Per Eriksson i Lund har fel om EU-migranter och tiggeriförbud


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Paneldebatt om EU-migranter i Stockholm med Anders Lindberg och Sven Hovmöller

En paneldebatt med Sören Eskilsson från Filadelfiakyrkan, Veronica Wolgast Karlberg från socialtjänstförvaltningen och Anders Lindberg från Aftonbladet diskuterade ämnet fattiga EU-migranter i Stockholm. Endast ett 20-tal stockholmare dök upp.

Red’s kom:
Kanske var det ett så litet engagemang eftersom det idag är känt att inga sakliga svar ges på frågor om EU-migranter, och då är det bortkastad tid att dels inte få några svar och dels att bli påhoppad av vänsterextremister som inte accepterar en annan åsikt än deras egen samt är oförmögna att föra en saklig diskussion. Speciellt med tanke på hur panelen var utformad – helt befriad från opposition – var det nog många som inte såg någon mening i att delta i debatten.

Sven Hovmöller – bajamajor & el till EU-migranter

Sven Hovmöller från föreningen Hem, som jobbar ideellt för att ”hjälpa” EU-medborgare, ställde den märkliga frågan;
När kommer staden att bli så civiliserad att man ställer ut bajamajor i lägren, och när kommer de att få elektricitet?

Veronica Wolgast Karlberg, samordnare för Stockholms stads insatser för EU-migranter, svarade;
– I dag finns inga planer på att ställa ut bajamajor i tältläger eller planer på omfattande jobbprogram för EU-medborgare i Stockholm. Kommunallagen sätter gränser för vad Stockholms stad kan och får göra.

Red’s kom:
Jag har tidigare läst om Sven Hovmöller och hans åsikter, men aldrig tagit upp något av detta här, eftersom jag inte kunnat finna att hans åsikter tillför något överhuvudtaget i debatten.

Rasist om man inte tycker som Sven Hovmöller

En kvinna hävdade att ”tiggarna vid Odenplan har de modernaste kläderna och de senaste mobiltelefonerna” och därför bör ifrågasättas. Tiggeriet är organiserat och kriminellt, fortsatte hon.

Sven Hovmöller från Hem skrek då:

”Sluta! Rasist!”

Red’s kom:
Ja, det var ju ett sakligt, konstruktivt och välformulerat inlägg i debatten från Sven Hovmöller. I sann vänsterextremistisk anda.

Se: Rasist/främlingsfientlig – Definition & hur anklagelser kan bemötas!

Anders Lindberg far med osanning

– Alla journalister som fördjupat sig i sådana fördomar har kommit fram till att de inte är sanna, replikerade Anders Lindberg från Aftonbladet på kvinnans åsikter.

Red’s kom:
Anders Lindberg, ledarskribent Aftonbladet, har förekommit några gånger tidigare i denna blogg där jag tydligt visat på hans bristande logik och saklighet i vad han skriver.
När nu Anders Lindberg återigen påstår något som bevisligen inte är sant är det dags att bemöta hans galenskaper igen;

  1. Vad är det som gör att en journalists personliga åsikt väger tyngre än någon annans?
  2. Ingen journalist har någonsin utrett (för övrigt inte ens möjligt) i vilken omfattning som tiggeriet är organiserat. Om något ska utredas så är det personer som är kompetenta för uppdraget, och objektiva, som ska göra detta. Sedan kan journalister vidarebefordra resultatet. Anders Lindbergs syn på hur systemet fungerar är inte riktigt hur verkligheten ser ut eller ska se ut.
  3. Ett flertal grävande journalister, i motsats till Anders Lindberg, har hittat exempel på organiserat tiggeri, där det inte bara varit organiserat inom en släkt.
    Tillägg: Bl a Corren, med riktiga journalister, har bekräftat kriminellt organiserat tiggeri i Östergötland.
  4. Om Anders Lindberg hade satt sig in i de frågor han uttalar sig om skulle han sett att även polisen har exempel på organiserat tiggeri (vilket jag refererat till flera gånger i denna blogg).

Hur Anders Lindberg kan tillåtas sitta i en paneldebatt är för mig obegripligt, med tanke på hans bristande kunskap och virriga samt genomgående faktabefriade svar. Det blir ingen seriös debatt.

Anders Lindberg söker desperat uppmärksamhet enbart genom att tycka tvärtemot alla andra. Det är sorgligt att en så uppenbart inkompetent journalist får sitta som ledarskribent. Hur tänkte Aftonbladet där?

Frågor utan svar

Exempel på andra frågor som dök upp var;
– Varför ber ni inte frivilligorganisationer att ordna en campingplats om staden inte kan göra det själv?
– Vad är det bästa man kan göra för de fattiga personer man passerar på gatan?

Red’s kom:
Även om inga svar gavs på de frågor som ställdes så visar frågorna i sig på hur stor okunskapen är dels om EU-migranterna och dels om vad som är bäst för de olika parterna.

Veronica Wolgast Karlberg undvek att gå i polemik. Hon förklarade att hennes jobb är att genomföra det som politikerna beslutat och att staden måste hålla sig till vissa lagar och regler.
Jag är stolt över det arbete som Stockholm gör i samarbete med frivilligorganisationerna men jag är inte stolt över hur det ser ut i Europa och att människor far illa”, sa Veronica Wolgast Karlberg, samordnare för Stockholms stads insatser för EU-migranter.

Red’s kom:
I vanlig ordning ersätts konkreta svar med personligt tyckande utan relevans för vad som måste göras lokalt och inom personernas ansvarsområde.Klicka här för att gå till artikeln i Stockholm Direkt, 2015-04-16
Se även bl a;
Migrationsforskare Ioana Bunescus icke-lösningar på EU-migranter – Förbjuda fattigdom?

Förbjud tiggeri, skriver fem moderata riksdagsledamöter

Förbud mot tiggeri minskar fattigdom och EU-migranter

Varför inte förbjuda tiggeri?

Sverige och Finland enda länder utan förbud mot tiggeri

Riksdagsledamöter emot förbud mot tiggeri

Endast 36% av svenskarna emot att lagstifta mot tiggeri

Vad är kostnaden för Sveriges 5.000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

Gratis vård i Sverige för rumäner! Samtliga vårdfakturor till EU-migranter är obetalda – mörkas av media

EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.