Länsstyrelsen stoppar Vänstern i Lunds planer på EU-migranters boende

Länsstyrelsen upphäver byggnadsnämndens beslut om boplats för EU-migranter vid Sankt Hans backar.

Det har snart gått ett år sedan Lunds byggnadsnämnd gav ett tillfälligt bygglov för uppställning av husvagnar, bajamajor och sopcontainer för EU-migranter vid Sankt Hans backar.
Det blev aldrig något boende där – många närboende överklagade och den 21 december 2015 bestämde länsstyrelsen att beslutet inte ska gälla medan överklagandet behandlas.

Nu har länsstyrelsen behandlat ärendet och upphävt beslutet om migrantboende vid Sankt Hans backar.

Red’s kom:
EU-migranter är inte migranter! Kommer SDS någonsin att lära sig detta?

Byggnadsnämnden kunde inte påvisa att EU-migranternas camping skulle vara tillfällig

Enligt länsstyrelsen skulle en husvagnsparkering ha gjort området till en campingplats, när det enligt gällande detaljplan ska användas för gatutrafik samt park och plantering.

Länsstyrelsen är framför allt kritisk till att byggnadsnämnden inte visar varför den planerade verksamheten kan anses vara av tillfällig karaktär. ”Visserligen kan ett tillfälligt behov av boendeplats uppstå för de enskilda personer till vilka åtgärden riktas, men behovet av området som evakueringsplats framstår inte som tillfälligt”, skriver länsstyrelsen i sitt beslut.

Länsstyrelsen påpekar också att det i underlaget till det tillfälliga bygglovet tydligt står att behovet av bostäder inte kan anses vara tillfälligt. Länsstyrelsen har inte fått besked från byggnadsnämnden eller tekniska förvaltningen om vilka andra, permanenta lösningar som planeras. Därför är det enligt länsstyrelsen inte visat att det planerade boendet skulle vara tillfälligt. Det innebär att det inte finns förutsättningar för ett tillfälligt bygglov, slår länsstyrelsen fast.
Se bl a:
Kungörelse bygglov för EU-migranters boende i Lund
Bygglov för bosättning till EU-migranter i LundKlicka här för att gå till artikeln i SDS, 2016-10-15


Lunds kommun kommer nu istället att använda skattemedel för att finansiera ett boende på Källby camping. Det innebär oundvikligen att det blir försämringar på olika områden för kommunens egna invånare när man tullar på kommunens skattkista för att försörja andra länders medborgare:

Fyra husvagnar kommer återigen att ställas upp på Källby camping i Lund.

Det är de ideella organisationerna Hjälp tiggare i Lund och Crossroads Lund som ansvarar för husvagnarna på campingen.

Red’s kom:
Är organisationer ideella när de, som Joakim Månsson Bengtsson och Per Eriksson, avlönas med skattemedel?
Se bl a:
Joakim Månsson Bengtsson (MP) och Per Erikssons öppna brev – krav på lön för ideellt arbete med EU-migranter
Crossroads Lund försöker dölja att de tigger höga löner för ideellt arbete med EU-migranter – Per Eriksson

Skånskan har varit och tittat på parkeringen och kan konstatera att det står bilar på området som uppenbarligen är bostäder. Det är också oklart om bilarna är körbara. En bil har punktering på mer än ett däck. En annan saknar registreringsskylt. En tredje har pallats upp med stenar.

Red’s kom:
Var kommer alla skrotbilar från och varför bötfälls inte de som står registrerade på bilarna (vänsterextremisterna)?Klicka här för att gå till artikeln i SkD. 2016-08-19


Majoriteten i kommunfullmäktige har i alla fall tagit ett förståndigt beslut när de sa nej till Liberalernas förslag om en vänort i Rumänien, med tanke på att det inte ligger i kommunens uppdrag:

Lunds kommun ska inte skaffa sig en vänort i Rumänien. Majoriteten i kommunfullmäktige sa nej till idén, som förts fram både av Liberalerna och i ett medborgarförslag.

Ett vänortsavtal med en rumänsk kommun skulle kunna vara ett sätt att hjälpa många av de fattiga EU-migranter som kommer till Lund. Det var utgångspunkten för både medborgarförslaget och Liberalernas motion.

Liberalerna vill att Lunds kommun ska agera välgörenhetsorganisation i Rumänien, på skattebetalarnas bekostnad

– De allra flesta som har kommit till Lund för att tigga kommer från en av två rumänska kommuner. Vi tror att Lunds kommun skulle kunna spela en viktig roll för att säkra skola, socialtjänst, stadsplanering, jämställdhetsarbete, folkhälsa och barnens rättigheter på plats – samtidigt som vi markerar mot korruption, diskriminering och rasism, sa Philip Sandberg (L).

Han frågade sig varför de flesta partierna i kommunfullmäktige inte ville säga ja till ett formaliserat samarbete med en rumänsk kommun.
– Är det kostnaderna, när det finns EU-pengar som ligger och väntar på att vi ska söka dem? sa han bland annat.

Red’s kom:
Varför tror Philip Sandberg (L) att det finns EU-pengar för detta? EU-pengarna (som ändå bara skulle täcka en del av kostnaderna) är inte för svenska kommuner att använda utan för Rumänien. En kommun i Sverige har ingen rätt att missbruka dessa pengar.

Varför förstår inte Philip Sandberg (L) vad kommunallagen säger?

Liberalerna samstämmiga med Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ

Philip Sandberg fick dock stöd från ett parti som annars sällan gör gemensam sak med Liberalerna – Vänsterpartiet.
– Jag måste säga att det hedrar Vänsterpartiet att de står upp för internationell solidaritet inte bara i ord utan också när vi faktiskt ska göra något i praktiken. Och det hedrar V att de – till skillnad från det rödgröna styret – inte har en ryggmärgsreflex att rösta avslag på ett förslag bara för att det i partibeteckningen står ett L istället för ett S.

Hanna Gunnarsson (V) svarade:
– Jag får tacka Philip för de vänliga orden och ser fram emot fortsatt samarbete mellan Vänsterpartiet och Liberalerna i de frågor där vi är eniga, sa hon.

Även Feministiskt initiativ ville säga ja till ett samarbete med en rumänsk kommun.

Red’s kom:
Se bl a: Fi Lund vill ha 2 miljoner kr/år för att försörja EU-migranter

Peter Fransson (S) menade dock att idéerna i sig inte var fel.
– Philip gör ett kardinalfel. Bara för att vi inte delar hans syn på hur något ska göras och var beslut ska fattas så skulle vi per definition vara emot intentionerna i motionen. Så är det inte. Vi anser absolut att det kan finnas anledningar att ta upp de här sakerna, men inte på det sätt som det förs fram och inte genom att fatta beslut i kommunfullmäktige, sa han.

Red’s kom:
Någon som förstår vad Peter Fransson (S) säger?Klicka här för att gå till artikeln i SDS, 2016-08-25
Se även bl a;
Lunds kommun vill flytta EU-migranter från p-plats till gratis camping temporärt

Frågan om boende för EU-migranter i Lund går vidare till högre instans

Lundabor oroliga över S+MP:s plan om skattefinansierat boende för EU-migranter

S, MP, V och Fi i Lund röstade för att belöna 48 EU-migranters lagbrott med gratis boende

Lunds socialförvaltning: avslag till arvode för arbete med EU-migranter

Lunds socialförvaltning: avslag till arvode för arbete med EU-migranter – Per Eriksson

Socialförvaltningen Lund anser att EU-migranter kan särbehandlas av kommunen

Socialnämnden i Lund gick emot juristerna och beslutade om camping för EU-migranter – Per Eriksson

Lund startar gratis camping för EU-migranter… utan att veta något om behoven

Lunds kommun kan inte genomföra socialnämndens beslut om gratis boende för EU-migranter

Kommer de EU-migranter som bor på gratiscamping i Lund att utvisas den 31/1 2016?

Lunds olagliga camping för EU-migranter ska beslutas om av fullmäktige

Joakim Månsson Bengtsson (MP) säker att Lunds EU-migranter fortsatt försörjs

Laglighetsprövning av EU-migranters camping, fullmäktiges beslut – Per Eriksson

Laglighetsprövning av bidrag till Hjälp Tiggare i Lund

Per Eriksson, Crossroads Lund, vill stoppa våldsamma avhysningar av EU-migranter


Lund ska hjälpa tiggare

Aktivistgruppen Hjälp tiggare i Lund föreslås få drygt 200 000 kr av Lunds kommun

Hjälp tiggare i Lund, avslöjande om bidrag för EU-migranter som media missat

Föreningen Hjälp Tiggare i Lund och deras bidragsansökningar

Lunds kommun flippat ut i sitt stöd till EU-migranter

Lunds protokoll med rödgrönrosas beslut om pengar till EU-migranter och handlingsplan

EU-migranter gör att företag hotar lämna Lund

Kommunalråd (S) i Lund lovar ge EU-tiggare mark att bygga kåkstad på

FP motsätter sig S-löfte att upplåta mark gratis till EU-migranter i Lund

Joakim Månsson-Bengtsson (MP): EU-migranter ska få bo på företags p-plats och undantas från böter

Politiker i Lund sopar EU-migranter under mattan

MP i Lunds kommun har i hemlighet förberett gratis boende för EU-migranter

Moderat i Lund rasar över MP’s hemliga planer på kåkstad för EU-migranter

MP’s plan för två kåkstäder i Lund överklagas av SD

Lunds kommun kan starta camping för EU-migranter trots överklagan av bygglov

Emma Berginger vill att Lunds kommun ska vara välgörenhetsorganisation för EU-migranter

EU-migranter i Lund ser fram emot att få egen mark att bo gratis på

Polisen tror inte Lunds kommun tilldelning av mark till EU-migranter löser något

Polisen undersöker lagbrott av föreningen Hjälp tiggare i Lund

Emma Berginger/MP Lund vill inrätta gratis härbärge för specifikt EU-migranter

FP kritiserar MP i Lund för att försöka tysta debatten om EU-migranter

Joakim Månsson Bengtsson (MP), Lund, tror gratis boende för EU-migranter löser allt

Peter Bergwall (MP), Lunds kommun, föredrar lagvidrigt stöd till EU-migranter

Vi är alla romer, menar Joakim Månsson Bengtsson (MP) Lund

Lunds kommun bryter mot Socialnämndens beslut om EU-migranters gratiscamping i Lund

Kan kommunen gynna en särskild grupp av EU-medborgare, dvs EU-migranter?

Polisanmälan för förtal av Joakim Månsson Bengtsson (MP Lund)

Föreningen Hjälp Tiggare i Lund och deras bidragsansökningar

Joakim Månsson-Bengtsson undanhöll arvode i ansökan om pengar från Lunds kommun – Per Eriksson

Vänsterblocket i Lund vill bistå EU-migranter i att bryta mot EU’s fria rörlighet

Socialnämnden i Lund tar beslut om EU-migranter utan kompetens för detta

EU-migranters bosättning på p-plats i Lund växer efter rykten om försörjning

Lunds camping för EU-migranter prövas rättsligt – likabehandlingsprincipen

Malmös avhysta EU-migranter flyttar till parkering i Lund

Hjälp Tiggare i Lund söker mer och mer pengar för EU-migranter – 700 000 kr 2015 – Per Eriksson

Pengar för EU-migranter i en aldrig sinande ström till Hjälp Tiggare i Lund

Lunds kommun hoppas EU-migranter på Källby camping lämnar frivilligt

Lund finansierar boende för EU-migranter som bryter mot rörlighetsdirektivet

Hjälp Tiggare i Lund/EU-migranter bryter mot avtalet med Lunds kommun

Ännu ett härbärge för 20 EU-migranter öppnar i Lund

Crossroads Lund kräver att alla EU-migranter ska försörjas av Sverige

Joakim Månsson Bengtsson (MP) vill ha mer pengar för Lunds EU-migranter

Joakim Månsson Bengtsson (MP) vill ha mer pengar för Lunds EU-migranter


Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Joakim Månsson Bengtsson lämnar MP för Feministiskt Initiativ

Joakim Månsson-Bengtsson i SDS-chat om tiggeriet – korrekta svar?

Joakim Månsson Bengtsson (MP)/Hjälp Tiggare i Lund vill censurera debatten

(V)inklad uppsats om vad 7 volontärer tror om EU-migranter


Per Eriksson och Hans Swärd i Lund har fel om EU-migranter och tiggeriförbud

Hans Swärd och Per Eriksson i Lund har åsikter om hemlösa… eller EU-migranter?

Lundaforskare/SVT sprider myter: EU-migranternas tiggeri är en myt


EU-migranter – lagen inte lika för alla – Lund skräckexempel

Miljöpartiet i Lund särbehandlar EU-migranter – kritiseras av FP och samordnaren


Stadsmissionen/Crossroads försöker få EU-migranter att stanna i Sverige


Media undviker alla relevanta frågor till Lunds kommun om EU-migranter

Rakel Chukri på SDS tycker inte lagar ska gälla romer från andra länder


Begäran om Laglighetsprövning av kommunalt beslut, EU-migranter – mall


För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret (tidigare register) eller använd sökfunktionen här.

Nödhjälpen i Ronneby vill att kommunen försörjer EU-migranter

Nätverket Nödhjälpen har hjälpt EU-migranter sedan förra hösten. Samtidigt undrar de varför kommunen inte gör något. Roger Fredriksson (M) menar att Ronneby kommun bara följer lagen.

Varför kan kommunen inte finansiera tiggeriet i Ronneby, undrar Anders Stenberg

I Nödhjälpen ingår såväl föreningar och organisationer som privatpersoner.
– Vår ambition har varit att de inte ska behöva sova ute eller i bil, att de ska kunna sköta sin hygien och sin kosthållning. Många kommuner ordnar detta tillsammans med frivilliga krafter. Varför kan inte Ronneby, när andra kommuner kan, undrar Anders Stenberg, som är en av initiativtagarna.

Red’s kom:
Måste Ronneby göra fel bara för att ca 30 av 290 kommuner gör fel?

Kommunen vill hjälpa i hemlandet

– Kommunens linje är att de ska hjälpa på plats. Det som är problematiskt är att det verkar utesluta att man ska hjälpa de som är här, säger Edvin Rahmanovic, som också har varit med sedan starten.

Red’s kom:
Det som är problematiskt är att Edvin Rahmanovic inte förstår något så elementärt som att hjälp i Ronneby är en björntjänst som saboterar hjälp i hemlandet, vilket hjälporganisationer försökt få politiker i Sverige att förstå.

Nätverket hyrde boende för EU-migranter… med skattemedel?

Förra vintern hyrde Nödhjälpen vandrarhem, Aspans lägergård och en lägenhet. Detta gjorde att föreningen gick back ekonomiskt.

Red’s kom:
Om skattemedel använts för detta finns all anledning att fortsättningsvis inte bevilja nätverket Nödhjälpen något bidrag.

Privatperson som bulvan

– Sedan var det en av våra medlemmar som förvärvade en fastighet och hyr ut den till självkostnadspris. Där bor sju personer, varav två barn, berättar Anders.

Gravid, som vanligt

Nu är det bara två personer som inte har bostad. Det är ett par äkta makar och kvinnan är gravid.

Lösningen finns inte i Sverige

Ett förslag är att kommunen kunde upplåta ett hus, som står tomt i centrala Ronneby.

Detta är dock inget alternativ enligt kommunalrådet Roger Fredriksson (M).
– Det är inte anpassat för bostadsändamål, så det kan vi inte hyra ut. Den möjlighet vi har är att hjälpa dem att komma hem. Jag förstår också att de har det svårt, men lösningen för dem finns inte i Sverige.

Vänortsavtal, varför?

Ronneby kommun har fattat beslut om en avsiktsförklaring om att upprätta ett vänortsavtal med en stad i Rumänien. Förhoppningen är att det ska bli klart i vår.
– Jag tror att man måste våga ha det långsiktiga perspektivet, säger Roger Fredriksson.

Vad säger SKL?

Men det finns kommuner som öppnar härbärgen och enligt SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) kan detta vara lagligt.
– Det beror på hur man tolkar lagen, menar Anders Stenberg.

Red’s kom:
SKL har aldrig sagt att det är lagligt för en kommun att finansiera härbärgen för EU-migranter!Klicka här för att gå till artikeln i Lokaltidningen, 2015-12-16
Se även bl a;
Med skattemedel betald semesterresa till Rumänien för Ronnebys politiker och tjänstemän


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Helsingborg vill ägna sig åt rikspolitik och lägga skattepengar på välgörenhet i Rumänien

Senast den 31 mars blir det stopp för Helsingborgs stads lösning att låta EU-migranter att bo på Stenbrogården. Istället vill stadens politiker hjälpa Rumänien på plats.

31/3 slutar Helsingborgs stad finansiera tiggeriet i staden med 50 000 kr/månad

Den 31 mars måste EU-migranterna lämna Stenbrogårdens camping. Staden slutar då att subventionera deras boende.
– Vi är övertygade om att lösningen för dessa människors enorma fattigdom inte är att tigga och bo på subventionerade campingplatser, säger Peter Danielsson (M), ledare för stadens blågröna styre.

Red’s kom:
Men denna övertygelse om det för alla uppenbara har inte hindrat de blågröna politikerna i Helsingborg att under ett års tid finansiera tiggeriet med bl a 50 000 kr/månad för camping till EU-migranter.

Socialdemokraterna tycker att Helsingborgs stad ska använda invånarnas pengar för välgörenhet i andra länder

Ola Möller, kommunalråd för oppositionspartiet Socialdemokraterna, talar i liknande termer.
– Det är bättre att fokusera på hur vi kan hjälpa dem i deras hemländer. De styrande säger att Helsingborg ska vara i framkant i alla möjliga områden. Då ska vi vara i spets även i att hjälpa utsatta människor, säger han.

Red’s kom:
Hade det inte varit bättre att ”vara i spets” med att hjälpa de egna invånarna istället?

Var hittar politikerna stöd i kommunallagen för att på kommunal nivå kunna ägna sig åt välgörenhet i Rumänien och Bulgarien?

Varför ska en kommun stödja annat land, dessutom parallellt med nationellt och EU-stöd?

Det handlar om att aktivt skicka stöd till i första hand Rumänien.
– De styrande i Helsingborg har varit senfärdiga. Vi kunde ha agerat redan i september, Men det är glädjande att de inser att vi hade rätt från första början, säger Ola Möller (S).

Red’s kom:
Alla politiker i Helsingborg hade fel från början som ens startade upp denna camping där en specifik folkgrupp, romer från andra länder, särbehandlas med i praktiken gratis boende.

Ola Möller (S) och Peter Danielsson (M) har inte förstått S+MP-regeringens bluffavtal med Rumänien

Både han och Peter Danielsson hänvisar till att Sverige i somras skrev på ett samarbetsavtal med Rumänien. Där är siktet inställt på välfärdsutveckling, barn rättigheter och jämställdhet. Och målet är att färre ska tvingas till Sverige för att tigga.
– Vi är beredda att vara med. Helsingborg vill gärna dra ett strå till stacken, säger Peter Danielsson (M).

Red’s kom:
Detta avtal med Rumänien (dess tidigare regering) var bara en rökridå av S+MP-regeringen och involverar inte enskilda kommuner i Sverige.

Se: Hemligt avtal mellan Rumänien och Sverige klart – Inte om romer!

Vänort i EU-land inget kommunalt uppdrag

HD väckte tidigare i år frågan om inte Helsingborg kunde skaffa en vänort i Rumänien. Detta har diskuterats på högsta politiska nivå.
– Vi vill gå mer rakt på än ett vänortssamarbete. Vi kan exempelvis skänka utrustningar och att skicka folk som hjälper till med utbildningsinsatser, säger Peter Danielsson (M).

Red’s kom:
Det är positivt om Helsingborgs politiker begriper att de inte ska ge sig in i någon form av ”vänorts-arbete” (omskrivning för bistånd) med Rumänien. Ju fler kockar desto sämre soppa. Och antalet svenska kockar för Rumänien är hissnande.

Men att skänka ”utrustning” och avsätta personal som ”hjälper till med utbildningsinsatser” (vad nu det innebär) i Rumänien känns så långt utanför det kommunala uppdraget som man kan komma.

Ola Möller (S) vet inte vad Helsingborgs stad kan ställa upp med utanför det kommunala uppdraget

Ola Möller (S) vill inte peka ut exakt vad han tror Helsingborgs stad kan bidra med.
– Vi måste utgå från vad de behöver. Men Sverige är expert på välfärd och kan säkert ge stöd både till medborgarna och den offentliga sektorn, säger han.

Red’s kom:
Önsketänkande! Sverige är verkligen inte någon expert på välfärd! Det är bara politiker och okunniga vänsterextremister som tror detta i sin lilla bubbla.

Samarbetspartners i Rumänien

Ola Möller (S) ser också möjligheter för staden att hjälpa organisationer i Helsingborg att hitta rätt samarbetspartner i Rumänien.

Red’s kom:
Sedan när blev Helsingborgs stad expert på Rumänien?

Finns det ingen ände på galenskaperna bland politiker?

Sverige befinner sig i ett krisläge med alla flyktingar som S+MP-regeringen lockat till Sverige men kommunpolitiker tycker att de ska lägga resurserna utomlands istället för att försöka minimera skadorna i den egna kommunen.

Sverige är nog i stort behov av att byta ut politiker från de som bara lallar med i sin politiska korrekthet till några som tar ansvar för det egna landet i första hand.Klicka här för att gå till artikeln i HD, 2015-12-10
Se även bl a;
Utrensning av tiggare i Helsingborgs parker, flyttas till camping

EU-migranter i Helsingborg tänker inte flytta från parker till camping

Subventionerad camping för EU-migranter utanför Helsingborg kan stängas


Politiker upprörs av att deras felaktiga hantering av EU-migranter kritiseras av nationella samordnaren

Gratis camping för EU-migranter – Nationella samordnaren kritisk


Samarbete mellan Rumänien och Sverige mot tiggeri – Expressen 2015-01-23

”Kompetensutbyte” mellan Rumänien och Sverige? Var är EU? Media mörkar!

Veronica Palm åker till Rumänien för att tala med talmannen om tiggare i Sverige

Regeringen erkänner: Sveriges avtal med Rumänien sekretessbelagt

Samarbetsavtal mellan Rumänien och Sverige – Här är det!


Justitieministern chockad över hur mycket bistånd Rumänien får

Sverige betalar mest i världen för EU-migranter, precis som EU-avgift och bistånd

Vad är kostnaden för Sveriges 5 000-6 000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

225 000 pensionärer lever under fattigdomsgränsen – varför prioritera EU-migranter?

Runt 35 000 hemlösa i Sverige, varför prioritera EU-migranter?

Kostnader för bostadslösa ökat med 45% på 2 år


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Fi’s motion om att Malmö ska försörja alla EU-migranter debatteras i fullmäktige

Den 19 november debatterade Malmö kommunfullmäktige (där EU-migranter och vänsterextremister kastades ut ur lokalen pga deras störningar) under nästan 3 timmar en motion där Katerin Mendez (Fi) yrkar på att EU-migranter ska särbehandlas enligt följande:

• att Malmö stad säkerställer att den strategiska utvecklingsplanen för arbetet mot diskriminering i Malmö även gäller utsatta EU-medborgare.

• att likvärdig myndighetsutövning garanteras utsatta EU-medborgare genom att 2 kap 1 § SoL och 4 kap 1 § SoL tolkas som lagen är avsedd, utan undantag. Vilket innebär att Malmö tolkar socialtjänstlagen som ger socialt utsatta EU-medborgare rätt till bistånd med skälig levnadsnivå, på samma villkor som för alla andra som vistas i kommunen.

Vilket innebär att Malmö tolkar socialtjänstlagen som ger socialt utsatta EU-medborgare rätt till bistånd med skälig levnadsnivå, på samma villkor som för alla andra som vistas i kommunen.

• att Malmö stad i sina arbetsmarknadsåtgärder inkluderar socialt utsatta EU- medborgares arbetslöshet i detta arbete.

• att Malmö stad i sina insatser mot hemlöshet inkluderar socialt utsatta EU-medborgares hemlöshet i detta arbete.

• att Malmö stad utökar uppsökarverksamhet och information för att säkerställa att utsatta EU-medborgare får möjlighet att ta del av de insatser som redan idag finns till deras förfogande. Bland annat information om hur en skriver in sig i Arbetsförmedlingen.

• att Malmö i sin handlingsplan för utsatta EU-medborgare upprättar sovplatser efter det faktiska behovet som finns.

Fi´s motion med tillhörande handlingar, 2015-11-19


Nedan följer den första delen i behandlingen av motionen. Notera hur alla försöker dölja att diskussionen handlar om EU-migranter/romer. Det är nedtecknat som det uttryckts varför det emellanåt kan se konstigt ut, speciellt för Katerin Mendez (Fi) och Momodou Jallow (V), där språkkunskaperna brister.


=== Carina Nilsson (S) ===

Feministiskt initiativ har en unik syn på EU’s fria rörlighet

Fi har lämnat en motion med begäran om sex åtgärder för utsatta EU-medborgare i Malmö. Åtgärderna innebär ett helt nytt synsätt på den fria rörligheten inom EU.

Kommunallagen, Socialtjänstlagen, EU’s rörlighetsdirektiv

Malmö stad stödjer sig i grunden på Kommunallagen som definierar vem som är medlem i kommunen, Socialtjänstlagen och det rörlighetsdirektiv som EU gett ut som anger förutsättningarna för EU-medborgare att uppehålla sig i ett annat medlemsland.

Socialstyrelsen om rätt till socialt bistånd

Vi har också Socialstyrelsen som gett ut en vägledning om rätten till socialt bistånd för medborgare inom EU/EES-området.
Där gäller att vi alla har rätt att resa till ett annat land i EU för att söka arbete. När det gått tre månader så inträder en rad kriterier som de flesta handlar om att man ska klara sin egen försörjning om man ska få uppehålla sig längre. Annars har man inte längre uppehållsrätt.

Socialtjänstlagen

När det gäller socialtjänstlagen så ger den rätt till alla att ansöka om hjälp av Socialtjänsten. Sedan sker det en individuell prövning. Den prövningen och det mötet med Socialtjänsten, det ska naturligtvis vara fritt från diskriminering. Och där ska man möta alla individer respektfullt och icke kränkande.

SKL har bl a med hänvisning till ett avgörande i regeringsrätten gett klara riktlinjer till kommunerna hur vi ska tolka när det gäller rätten till hjälp för människor på besök i kommunen, som vistas här tillfälligt. Det går ut på att kommunen i det läget kan bevilja s k nödhjälp. Och det gäller samma om jag kommer från Boden eller Bukarest. Så är jag tillfälligt på besök i kommunen kan jag ha rätt att söka nödhjälp. Den kan bestå av enstaka nätter med tak över huvudet. Den kan bestå av pengar till mat eller bussbiljett till hemorten.

Red’s kom:
Dock finns inget stöd för gratis hemresa.

EU-migranter är inte Malmöbor i lagens mening

I lagens mening är EU-medborgarna utan rätt att uppehålla sig här längre än tre månader inte att betrakta som Malmöbor och de kan därför inte ingå i det arbete som Malmö stads strategiska utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering är riktat till.

Stadsmissionen/Crossroads

Men även om då inte lagen har tvingat oss att göra något så har vi då genom att ge bidrag till frivilligorganisationer ändå när vi ser den utsatthet som en del av de EU-medborgare som finns här är i, så har vi ändå vidtagit åtgärder för att kunna lindra den situationen. Det är framför allt bidrag till Stadsmissionen som Crossroads-mötesplatsen där man kan få frukost och hygien-, dusch- och tvättmöjligheter och där man också kan få information om hur man söker arbete eftersom det är den vägen som man kan få uppehållsrätt här.

Vinterhärbärge, evakueringslokal, samordnartjänst, vänort i Rumänien

Vi har också beslutat om vinterhärbärge, om evakueringslokal vid extremväder och vi har en samordnartjänst. Vi har inte minst också den punkten som handlar om att påverka förhållanden i Rumänien som bygger på att vi utvecklar ett samarbete med den orten i Rumänien där de flesta romer som är i Malmö kommer från.

Red’s kom:
Där kan man starkt ifrågasätta inte minst om Malmös skattebetalare ska stå för kostnader i Rumänien utöver de statliga bidragen!

Är EU-migranter i Sverige för att jobba eller för att tigga?

Alla de EU-medborgare som jag har pratat med själv, de är här för att de har ett och samma mål, att få ett arbete, att få en inkomst som kan ge ett värdigare liv. Det är ingen som vill tigga när man kommer hit men samtidigt är det inte heller enkelt att få ett arbete.

Red’s kom:
Det är politisk retorik. Vad EU-migranterna vill vet ingen, men vad vi vet med säkerhet är att de kommer till Sverige främst för att tigga. Samt av andra anledningar. T ex för att begå brott, även om politiker aldrig vågar nämna detta.

Arbetsmarknadsåtgärder i Sverige gäller inte utländska medborgare

När det gäller arbetsmarknadsåtgärder så menar Malmös nämnd på arbetsmarknadsområdet att Malmös insatser i första hand gäller Malmöbor och i annat fall så krävs det beslut av Arbetsförmedlingen eller Socialtjänst.

Så med det här yrkar jag att motionen ska anses besvarad.


Hanna Gedin (V)Hanna Gedin

SKL:s rekommendationer

Carina Nilsson, du hänvisade till SKL här och det är då en tolkning som hänför sig till ett avgörande från tiden innan Sverige var med i EU. Från tiden innan Sverige fick en ny Socialtjänstlag.
Det är ett rättsfall om en iransk medborgare som hade sin försörjning tryggad i sitt eget land. Och det har kritiserats hårt av flera jurister just det här att man hänför sig till detta rättsfall och jag är benägen att hålla med där.

Red’s kom:
kritiserats hårt av flera jurister”? Typiskt vänsterextremister att hänvisa till någon eller något som ingen känner till eller kan kontrollera.

Man har applicerat tankesättet i ett rättsfall på motsvarande juridiska situationer, så som man normalt gör. Om Hanna Gedin (V) inte tycker jämförelsen är korrekt är det de konkreta sakfel hon ser i jämförelsen hon ska ta upp inte den vedertagna juridiska metoden för att avgöra vad som gäller.

Se bl a;
Har de tiggande EU-migranterna rätt till samma bidrag som alla svenskar?
och;
EU-migranter utan EU-kort ska betala all vård med egna medel
och;
Tiggande EU-migranter och deras barn inget kommunalt ansvar anser partierna i Gävle

Ska Malmös utvecklingsplan mot diskriminering omfatta EU-migranter i Sverige?

Men den här motionen handlar bl a om den utvecklingsplan mot diskriminering som kommunfullmäktige fattat beslut om och frågan om den ska omfatta fattiga EU-medborgare.

Red’s kom:
Varför vill Fi och V att utvecklingsplnanen bara ska omfatta romer av alla utländska EU-medborgare? Borde inte utvecklingsplanen i så fall omfatta även rika EU-medborgare? Eller alla världsmedborgare? Eller kanske även djur… och växter? Och varför ska utomjordingar diskrimineras genom att inte omfattas av utvecklingsplanen?

Ska EU-migranter omfattas av en utvecklingsplan riktad till andra grupper?

På sidan 7 i den utvecklingsplanen står det; ”Att Malmö stad ska ge asylsökande och papperslösa unga rätt till skolgång, barnomsorg och skolbarnomsorg”.
Min fråga till dig Carina Nilsson är; Anser du att även fattiga EU-medborgare omfattas av den här skrivningen?

Eller håller du med din barn- och jämställdhetsminister Åsa Regnér när hon ställer sig negativ till att fattiga EU-medborgares barn skulle kunna gå i svensk skola?

Jag är mycket mån om att vi upprätthåller de beslut som fattats här i kommunfullmäktige.

Red’s kom:
Vilka beslut?

Och vad i motionen handlar om skolgång för tiggarbarn?

Se bl a;
Räddningsmissionen i Göteborg ser inte nackdelarna med skola för EU-migranters barn
och;
EU-tiggares barn har inte rätt till skolgång i Sverige enligt barnkonventionen
och;
Örnsköldsvik utreder om EU-migranters barn ska erbjudas skolgång
och;
Skolgång för barn till EU-migranter överklagas till förvaltningsrätten
och;
Rätt till skolgång i Sverige för EU-migranters barn, Unicef kan inte motivera
och;
Unicef vill ge EU-migranter och deras barn särrättigheter i Sverige
och;
Soraya Post: Självklart ska EU-migranters barn gå i svensk skola – barnkonventionen
och;
Den galna professorn #3: Tror att skollagen gör Sverige skyldig att ge EU-migranters barn skolgång i Sverige
och;
Andreas Pettersson vill censurera diskussion om skolgång för EU-migranters barn
och;
Barnkonventionen innebär inte att Göteborg ska ta över ansvaret för Rumäniens barn


=== Carina Nilsson (S) ===

Till Hanna. Hon säger att SKL:s vägledning inte skulle vara tillämplig i detta men jag började ju med att hänvisa till en hel del andra lagstiftningar; Kommunallagen, Socialtjänstlagen, EU’s rörlighetsdirektiv och Socialstyrelsens vägledning. Så där är ju flera andra dokument att hänvisa till.

Sedan har jag efterlyst att kommunerna behöver stöd i den här frågan eftersom det är en oerhört komplicerad fråga. Där vi ser en utsatthet och samtidigt så har vi en lagstiftning som inte är riktigt anpassad till den situationen.

Red’s kom:
Lagstiftningen finns där, men borde vara tydligare så att även Fi och V förstår den.

Därför har den nuvarande regeringen tillsatt en samordnare på det här området, Martin Valfridsson, som vi står i kontakt med.

Åsa Regnér var här i veckan. Vi hade möjlighet i vårt gruppmöte i den sociala resursnämnden att ha Åsa Regnér på plats och under en halvtimme bara prata EU-migranter och den situationen med henne.


Katerin Mendez (Fi)Katerin Mendez Feministiskt Initiativ

Vem är det fria rörlighetsdirektivet skrivet av och för vem?

Motionen avslås alltså och den första motivering är rörlighetsdirektivet. Men jag vill att vi håller i åtanke att när vi hänvisar till den fria rörligheten och de direktiven som är där så måste vi också ha en förförståelse (?) för vem den är skriven av och vem den är skriven till.

För fattiga romska EU-medborgare som inte har sparade medel, som inte har en heltäckande sjukförsäkring betyder detta direktiven i praktiken att de är utdömda till ett liv i fattigdom.

Red’s kom:
Varför det? Det betyder bara att lösningen för EU’s 120 miljoner utsatta medborgare (varav romerna bara är en liten grupp) finns inte i Sverige.

Se bl a;
Vad gäller juridiskt för EU-migranters vistelse i Sverige? Regler för avvisning/utvisning av EU-migranter/tiggare
och;
Kommunpolitiker (t ex Lund) hotar den fria rörligheten med stöd till tiggare

Varför skulle Sverige vara lösningen för all världens fattiga?

Innebär EU’s fria rörlighet att EU-migranter inte kan ta sig ur sin fattigdom?

Att det är lättare för en kamel att ta sig genom nålsögat än för en fattig romsk EU-medborgare att finna vägar ut ur fattigdom i Europa 2015.

Red’s kom:
Omöjligt att förstå hur Katerin Mendez (Fi) kom fram till denna slutsats.

Ekonomiskt aktiva och icke-ekonomiskt aktiva EU-medborgare

Och jag önskar också lyfta det här med de här kriterierna som behöver uppfyllas. Ett av kriterierna är då, som jag upplever det, att man missar och man blandar ihop äpplen och päron därför att vi ska skilja på ekonomiskt aktiva EU-medborgare och icke-ekonomiskt aktiva. Och de som står till arbetsmarknadens förfogande, alltså den som står inskriven på Arbetsförmedlingen ska räknas enligt EU-direktiven som ekonomiskt aktiva.

Red’s kom:
Nej! Det finns inget som säger att man är ekonomiskt aktiv bara för att man skrivit in sig på Arbetsförmedlingen.

En icke-aktiv är studenter och pensionärer som står utanför. Hur förhåller du dig till detta, Carina? Är det något ni tagit i beaktan?

Red’s kom:
Hur skulle detta beaktas för vad?

Likabehandling?

Och sedan vill jag också att vi noterar att SKL:s jurister också säger det att för den som är arbetssökande så är det likabehandling som gäller.

Red’s kom:
Vad? Likabehandling mellan vilka och på vilket sätt?


=== Carina Nilsson (S) ===

När det gäller att motionen avslås, nej det gör den inte. Den besvaras.

När det gäller det här med uppehållsrättens tre månader så kan den ju utsträckas till 6 månader. Om man är i närheten av att få ett jobb så får man en förlängd tid. Men det ska vara en realistisk chans till arbete.


Katerin Mendez (Fi)Katerin Mendez Feministiskt Initiativ

Skyldighet att ge information, råd och stöd?

Och därför har jag ju också lagt en motion senare om skyldigheten att ge information, råd och stöd så att de ska kunna skrivas in på Arbetsförmedlingen på riktigt.

Red’s kom:
Någon sådan skyldighet har inte en kommun att informera eller ge råd och stöd. Inga andra EU-medborgare än romer får detta. Eftersom romer ändå får detta så särbehandlas alltså romer. Här som i så många andra fall.

Kommunen ska ta över Crossroads arbete

Därför Crossroads har ju faktiskt inte fullföljt det åtagandet som de har ålagts. Och jag önskar att kommunen då istället tar på sig det ansvaret.

Se: Malmös handlingsplan för EU-migranter – Samordnare för 100-200 tiggare

Vem ska bedöma om man har en verklig möjlighet att få ett arbete?

Det står, som du säger att det ska bedömas att man ska ha riktiga chanser att komma in i arbetsmarknaden. Men vem är det då som ska göra den bedömningen?

Red’s kom:
Det är Migrationsverket i samband med utvisning ur landet för de EU-migranter som inte uppehåller sig i landet enligt EU’s fria rörlighet.
Det är också Socialtjänsten i samband med bedömning av visst bistånd.

SKL och Socialstyrelsen utgår från att romers möjligheter till arbete är minimala

För i såväl SKL:s direktiv som i Socialstyrelsens så utgår man från att romernas möjligheter att komma i sysselsättning är minimala, varvid man kommit att skriva att gruppen är här för att tigga.

Red’s kom:
Men så är det helt uppenbart i normalfallet för tiggarna, även om sanningen kan vara obekväm för vissa.

Det här menar jag är en konsekvens av en djupt rotad syn som svenska samhället har av romer.

Red’s kom:
Är tiggeriet en konsekvens av en djupt rotad syn på romer?

Och vi behöver ta hänsyn till detta.

Red’s kom:
Ta hänsyn till vad, och hur?

Romer är flerspråkiga?

Faktum är att flertalet som är här är flerspråkiga. De pratar spanska, portugisiska, italienska för att de har varit nere i södra Europa och arbetat.

Red’s kom:
Bara trams. Jag har själv pratat med dem på spanska och italienska. De kan inte fler ord på dessa språk än vad man kan lära sig på ett par timmar. I princip ingen av EU-migranterna pratar ens engelska mer än några få ord. Inte ens de som bott 10-20 år utomlands i olika länder.

Det finns arbeten till EU-migranter?

Det finns arbeten om de får en chans att matchas till dessa, menar vi.

Red’s kom:
Visst. För några enstaka EU-migranter: fläta korgar, slå in julklappar, dela ut tidningar (även om många vägrar göra detta), och plocka bär när det är säsong för det.

Se bl a: EU-tiggare vill inte dela ut reklam pga arbetstiderna

Förvägras EU-migranter information?

Men jag menar att vi måste ge romska EU-medborgare en chans att få lov att få information på hur man skriver in sig i Arbetsförmedlingen och att det här måste ske via kommunen. Kommunen kan inte fortsätta delegera.

Red’s kom:
Precis som för alla andra EU-medborgare så är alla fria att söka information.

Heltidstjänst för EU-migranter otillräckligt?

Därför ställer jag mig också kritisk till att vi bara har en heltidstjänst delat på två tjänster och att vi inte har några planer på att utöka den.

Red’s kom:
Frågan är varför Malmö överhuvudtaget har en tjänst för en viss grupp av EU-medborgare, medan alla andra får klara sig utan.


Hanna Gedin (V)Hanna Gedin

Har all världens barn rätt att gå i svensk skola utan kostnad?

Jag tyckte inte att jag fick ett riktigt tydligt svar där så jag kanske ska tydliggöra frågan kring fattiga EU-medborgare, romers och deras barns möjlighet att gå i skolan.

Åsa Regnérs tal om att fattiga EU-medborgare inte ska gå i svensk skola det har kritiserats bl a av Rädda barnen och då citerar jag Elisabeth Dahlin på Rädda barnen; ”FN’s barnkonvention är solklar. Alla barn har rätt att gå i skolan. Det är en självklarhet”, säger Elisabeth Dahlin.
Min fråga till dig, Carina Nilsson, anser du att Rädda barnen har fel?

Red’s kom:
Om Rädda barnen har fel vet vi inte, men Elisabeth Dahlin har inte fel i ovan nämnd mening. Alla barn har rätt att gå i skolan. Dock inte i Sverige, utöver svenska medborgare och ”papperslösa”.

Se bl a: Migrationsministern kritiseras för att han klargjort hemlandets ansvar för barnens skolgång
och;
Rättsligt prövat fall för EU-migranters barn – ingen rätt till skola i Sverige


=== Carina Nilsson (S) ===

Crossroads särskilda rådgivning för EU-migranter

När det gäller Crossroads arbete att ge individuell vägledning till rättigheter man har här i Sverige, skyldigheter, hur man går tillväga för att skriva in sig på AF och sådana saker så har vi litat till att Stadsmissionen har anställt rätt kompetens för att kunna ge den vägledningen. Det är ju naturligtvis så att vi kommer att följa upp det arbetet.

Inga barn till EU-migranter finns i Malmö

När det gäller frågan om skolan så har vi ju inte några barn här i Malmö. Det är ingen som bekräftat att det funnits barn i lägret. Vi har ibland fått signaler att det skulle vara så. Vi har alltid skickat ut socialjour för att se om det fanns barn, letat, men inte hittat några barn.

Barn tas ur skolan i Rumänien

Jag tycker det är oerhört olyckligt att man ska behöva åka från sina barn och man har också pekat på det här att barnen tas från skolan i Rumänien för att följa med föräldrarna hit som då oftast försörjer sig i gatumiljö. Då skrivs barnen ut ur skolan och kan sedan inte komma tillbaks vilket jag ser som ytterst olyckligt.


Katerin Mendez (Fi)Katerin Mendez Feministiskt Initiativ

Vi vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla männisors lika värde och lika rätt. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den demokratiska socialismens mål. Människan ska vara fri att utvecklas som individ. Råda över sitt eget liv. Forma sin tillvaro efter egna önskningar och påverka det egna samhället. Denna frihet ska gälla alla. Därför är jämlikhet frihetens förutsättning. Vi vill avlägsna de ekonomiska, sociala och kulturella hindren för människornas frigörelse. Vårt mål är ett samhälle utan över- och underordning, utan klasskillnader, patriarkat, rasism eller homo och transfobi. Ett samhälle utan fördomar och diskriminering. Respekten för de mänskliga rättigheterna är en förutsättning för en demokrati. Vi vägrar acceptera att någon makt pga politiska eller ekonomiska intressen kränker de mänskliga rättigheterna.
Vem ligger bakom dessa eftersträvansvärda ord? Det jag nyss läste upp har jag hittat i ett program för förändring. Det är socialdemokraternas partiprogram som antogs i kongressen 2013.

Vi vill också detta, Feministiskt initiativ, och det är därför vi lagt denna motion.
Den är ett förslag för hur vi ska kunna gå från ord till handling.

Red’s kom:
Men socialdemokraternas uppenbart flummiga partiprogram saknar koppling till Katerin Mendez (Fi) motion.

Är det EU-migranters mänskliga rättighet att få allt de vill i Sverige?

Vi har antagit en antidiskrimineringsplan där Malmö visar att vi vill vara en öppen och inkluderande stad där lika rättigheter och möjligheter för alla människor är den rådande normen. Och att staden ska styras så att allas lika rättigheter och möjligheter uppnås. Men det är väl självklart att detta också ska gälla romska EU-medborgares mänskliga rättigheter.

Red’s kom:
Det finns inget självklart i att all världens medborgare – som inte bidragit till samhället och heller inte fortsatt kommer att göra det – skulle ha samma rättigheter som landets medborgare. Det finns inget land i världen som fungerar så – inte ens (och särskilt inte) världens kvarvarande kommuniststater.
Det har inget med ”mänskliga rättigheter” att göra.

Debatt om mänskliga rättigheter…

Den strategiska handlingsplanen vi antagit visar också att Malmö vill ta ansvar för att avstå från handlande, beslut och regler som inskränker eller kränker dessa rättigheter och ser till att det finns samhällssystem som förverkligar dessa rättigheterna.

Internationell konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter

Men i samband med avhysningen så har en stor debatt om respekten för de mänskliga rättigheterna uppstått. Bl a från politiker, aktivister och människorättsorganisationer. Som Amnesty, FN, Civil Rights Defenders och Centrum för sociala rättigheter.

Red’s kom:
Jo, okunniga vänsterextremister på olika håll har framfört mycket märkliga synpunkter. Men någon debatt har det kanske inte varit… det blir det sällan där vänsterextremister är en part.

Sverige har ratificerat de flesta människorättsdokumenten som utarbetats inom ramen för FN och Europarådet. Däribland konventionen om de ekonomiska sociala och kulturella rättigheterna som är juridiskt bindande.

Red’s kom:
De är inte juridiskt bindande i motsats till svensk lag utan ska mer ses som en avsiktsförklaring.

Rätt till hälsa, bostad, utbildning och försörjning för EU-migranter?

Där förtydligas rätten till hälsa, bostad, utbildning och försörjning ska tillförsäkras för varje enskild individ som befinner sig inom ens konventionsstats territorium.

Red’s kom:
Det är alls icke vad som står där. Det står bara;

Artikel 14
Varje konventionsstat som, när den blir bunden av konventionen, ännu inte har kunnat införa obligatorisk och kostnadsfri grundskoleutbildning inom sitt territorium eller inom territorier som faller inom dess jurisdiktion, åtar sig att inom två år utforma och anta en detaljerad plan över åtgärder som är nödvändiga för att gradvis under en skälig tidsperiod som anges i planen genomföra fullständig tillämpning av principen om obligatorisk och kostnadsfri grundskoleutbildning för alla.

Garanteras EU-migranter särbehandling?

Konventionsstaterna åtar sig att garantera att rättigheterna i denna konvention utövas utan diskriminering av något slag pga ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan åskådning, nationell eller social härkomst.

Red’s kom:
Det som står i artikel 2 innebär inte att romer åtnjuter fler rättigheter i Sverige än andra EU-medborgare;

2. Konventionsstaterna åtar sig att garantera att rättigheterna i denna konvention utövas utan diskriminering av något slag på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan åskådning, nationell eller social härkomst, egendom, börd eller ställning i övrigt.

Dokumentets juridiska status anger vilka skyldigheter den svenska staten har gentemot enskilda individer oavsett medborgarskap.

Red’s kom:
De extremt övergripande formuleringarna i den aktuella konventionen ger alltså inte EU-migranter särrättigheter i Sverige, och Katerin Mendez (Fi) kan som synes heller inte påvisa detta.

Kommuners plikt

Ytterst vilar dessa skyldigheter på den svenska regeringen och riksdagen, men såväl statliga myndigheter som kommuner är faktiskt förpliktigade att följa dem.

Red’s kom:
Följa vad för EU-migranterna?

Vad verkar Fi för?

Så istället för att försöka driva bort fattiga romska EU-medborgare verkar Feministiskt Initiativ för att Malmö ska följa konventionerna och de goda exemplen som finns ute i landet.

Red’s kom:
Nej, Fi verkar för att följa paragrafer i konventioner som inte ens finns, tillika de ”goda exempel” som heller inte finns.

Tre dåliga exempel

Gotland har valt att finansiera boende för det 40-tal utsatta EU-medborgare som vistas på ön.
I Göteborg så har man valt att verka för att förbättra levnadsförhållanden genom Idéburet Offentligt Partnerskap.
I Lund så har man upprättat kommunala camping.

Fi verkar för särbehandling av EU-migranter

Så därför verkar Fi för att fattiga romska EU-medborgare garanteras en miniminivå i vår stad och med en miniminivå menar vi en skälig levnadsstandard för samtliga som befinner sig i Malmö.

Vi menar att det är det enda rimliga att göra för en stad som säger sig värna om och stå upp för allas lika värde.


=== Carina Nilsson (S) ===

Vad gör Helsingborg, Lund och Göteborg för EU-migranter?

Det nämns ofta vad andra kommuner gör för gruppen. Det märkliga är att när man framhåller då t ex Lund, Göteborg och Helsingborg som exempel så när jag granskar dem lite närmare så är det faktiskt inte särskilt imponerande.

Red’s kom:
Dessa kommuner gör absolut ingenting annat än att cementera EU-migranterna i sin utsatthet och undanhålla dem möjligheten till att förbättra sina liv i hemlandet.

Göteborg

Göteborg har vi varit uppe och tittat i och vi har faktiskt tagit väldigt mycket av deras idéer. Jag nämnde det här med IOP. Det är exakt den modellen de har.

Crossroads tog vi därifrån. Det har Stockholm också. Vinterhärbärge har Göteborg också.
De har däremot inga sanktionerade boplatser för den här gruppen. Möjligtvis kan man säga att Göteborgs geografi ser lite annorlunda ut så att man tillåter att folk bor i enstaka tält på olika platser om det inte är för många. Så uttrycker man det själv där. Det har kritiserats på olika sätt.

Red’s kom:
Dessa åtgärder gör inget annat än att finansiera tiggeri i Sverige av romer från andra länder.

Lund

Lund har upplåtit 11 husvagnar. Ja, det är rätt, men det är på 3 månader. Det är absolut ingen lösning. De kommer att stå med exakt samma problem om tre månader.

Helsingborg

Samma sak med Helsingborg. De upplät en campingplats med 25 tält den 1:a april och skulle stänga den efter tre månader. Det har de inte gjort, men nu har jag fått information om att de kommer att göra det.

Så jag kan inte se att vi har så särskilt mycket att lära från andra, utan det är tillfälliga lösningar.

När det gäller FN:s rättigheter så är det faktiskt så att Malmö stad har inte ansvar för att tillgodose rättigheterna i FN:s deklaration för alla människor som tillfälligt vistas i Malmö. Utan vi ska tillgodose de rättigheter som finns i svensk lag.


Katerin Mendez (Fi)Katerin Mendez Feministiskt Initiativ

Migranter och mänskliga rättigheter

Angående det här med att mänskliga rättigheter inte, för er information här inne så har Europa, Europakonventionen grundar sig på de mänskliga rättigheterna.

Sverige har antagit och tagit in i svensk lag Europakonvention, ok. Och det är alltså de mänskliga rättigheterna anpassade till vår kontext.

I samband med den nationella migrationsdagen den 18 dec 2008 sa FN’s generalsekreterare Ban Ki-Moon kring irreguljära migranter, grundläggande mänskliga rättigheter är inte förhandlingsbara och behandlingen av migranter, både reguljära och irreguljära, måste alltid överensstämma med internationell standard.

Red’s kom:
Irreguljära migranter är de som ibland kallas för illegala invandrare eller papperslösa.

EU-migranter är inte migranter – varken reguljära eller irreguljära – bara för att vänsterextremisterna bytt namn på romerna från zigenare till EU-migranter.

Men det handlar inte om de ”mänskliga rättigheterna” som naturligtvis även EU-migranter ska få ta del av, dock inte direkt av Sverige.

Och för övrigt är de mänskliga rättigheterna universella.

Red’s kom:
Dock inte Fi’s mänskliga rättigheter.

Det betyder att de gäller alla oavsett om de befinner sig bara på besök.

Red’s kom:
Det betyder det inte. Så länge vi har självständiga stater så fördelas ansvaret för de mänskliga rättigheterna mellan länderna – t ex rätten till bostad. Där EU (inte Sverige) har ett visst övergripande ansvar.

Menar ni på fullaste allvar att Malmö inte har ansvar för att mänskliga rättigheter inte ska införlivas bara för att människor befinner sig på genomresa i Malmö?

Red’s kom:
Det är det ingen som menar.

Betyder det att jag har rätt, vi har rätt att kränka människors suveräna mänskliga rättigheter?

Red’s kom:
Det betyder det inte.

För det är det som är implikationen av tolkningen av det som jag nyss fick.

Red’s kom:
Det är det inte.


=== Ewa Bertz (FP) ===

Ogillar Katerin Mendez (Fi) ton

Först och främst så tycker jag att man i alla fall kan hålla en viss ton i debatten.

Det låter ungefär från Fi som att alla andra politiska partier här är intet värda utan det är bara ni som tänker på dessa personer. Jag tycker inte det är rätt det ni säger. Jag tycker också ni ska lyssna väldigt noga på vad Fi säger. För det ni talar om det är att vi ska införa en EU-skatt. Och jag trodde ni var emot hela EU. Men det är precis det ni säger om du ska kunna införa allt detta du räknar upp.

Svaret från kommunen tycker jag, utifrån hur motionen är skriven, är med rätta.
Så från Folkpartiet Liberalernas sida så stödjer vi kommunstyrelsens svar.


Katerin Mendez (Fi)Katerin Mendez Feministiskt Initiativ

EU-migranter är problembärare

Feministisk initiativs tydliga hållning och konsekventa synliggörande av de strukturella hinderna får aldrig tolkas som att vi hänger ut enskilda individer som problembärare. Vi pratar om strukturella företeelser.

Red’s kom:
Även utan Fi vet vi ändå alla att EU-migranterna ofrånkomligen är ”problembärare”.

Vill Fi ha ett ”konstruktivt” samtal?

Vi väljer att lyfta detta i hopp om ett konstruktivt samtal. Inte för att slå oss för bröstet och säga det är bara vi som vill advocera mänskliga rättigheter.

Red’s kom:
Fi pläderar inte för de mänskliga rättigheterna utan för att romer ska särbehandlas.

Utan vi vill att detta ska leda till att vi upphör reproducera mekanismer som leder till att människor exkluderas och diskrimineras.


Nils Karlsson (MP)Nils Karlsson Miljöpartiet Malmö

Tolkningar av mänskliga rättigheter

När man pratar om mänskliga rättigheter i bestämd form så pratar man oftast om de grundläggande mänskliga rättigheter som definierades i FN’s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Vi lämnade den liberalfilosofiska akademiska diskussionen om rättigheter och konkretiserade till några lättförståeliga artiklar som de flesta nationer lovade att respektera och verka för. Och när jag säger lättförståeliga så menar jag hett omdebatterade och under ständig diskussion om vilken tolkning som är den rätta.

En av de saker som förvirrar är att rättigheterna är av två olika typer, negativa och positiva.
De negativa rättigheterna är att slippa någonting, t ex att godtyckligt bli ihjälslagen av staten och positiva är rätten att få någonting, som t ex artikel 25, som är den vi diskuterar idag.

Artikel 25
1. Var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala tjänster samt rätt till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makas eller makes död, ålderdom eller annan förlust av försörjning under omständigheter utanför hans eller hennes kontroll.
2. Mödrar och barn är berättigade till särskild omvårdnad och hjälp. Alla barn skall åtnjuta samma sociala skydd, vare sig de är födda inom eller utom äktenskapet.

Problemet med de positiva rättigheterna är att det inte framgår av själva rättigheten i artikelformen vem det är som har den mänskliga skyldigheten att tillfredsställa den mänskliga rättigheten.

De nationer som skrivit under FN’s deklaration om mänskliga rättigheterna har tagit på sig ett ansvar för sina medborgare. Alla respekterar inte det, men var skyldigheten vilar är tydlig. Det talas i generalförsamlingens inledning till artikeln att nationerna ska samverka och verka för en universell respekt för de mänskliga rättigheterna.

EU är många saker, men också ett exempel på en sådan samverkan.

Sverige har ett ansvar för personer med uppehållstillstånd eller asylsökande i Sveriges mänskliga rättigheter. Sverige har förbundit sig att samverka med andra EU-länder för att hjälpa varandra i detta.

Kommuner i Sverige har en skyldighet att undantagslöst följa svensk lag. Bl a då kommunallagen.

Vad är det som behöver förtydligas i lagen?

Om svensk lag strider mot de mänskliga rättigheterna bör detta synliggöras, t ex genom överklagande av myndighetsbeslut. Det slår mig när det nämns att det är den enda rättsprocess som drivits är väldigt gammal. Det förvånar mig att det här inte har testats. Att ingen har överklagat något beslut så att vi kan luta oss på det. För det finns inga avgöranden i högre instans om det här relativt nya fenomenet med utsatta EU-medborgare som stannar i tre månader, eller längre.

Red’s kom:
Det beror på att regelverket är så sällsynt tydligt att det enda rättsfall kan leda till är att EU-migranter får sämre villkor än idag.

Det är inte en enskild kommuns uppgift eller ansvar att ta på sig andra EU-länders ansvar

Oavsett detta så är det orimligt att en enskild kommun självmant tar på sig Sveriges eller andra EU-länders ansvar för sina invånare. Det är inte vårt uppdrag och det är inte heller vår skyldighet.

Självklart kan vi göra mer än det som krävs av oss. Det är bl a därför vi antagit den handlingsplan som utöver det socialtjänstlagen styr handlar om de EU-medborgare som berörs av motionen. Precis som vi gör med de papperslösa barnen som vi ger rätt till att gå till skolan för att vi tycker att barns rättigheter är så viktiga att vi inte kan hålla på att krångla med vilket land som egentligen har ansvar för det.

MP vill utreda möjligheten att anvisa platser för kåkstäder

Malmö tittar såklart på hur andra kommuner agerar och vi gröna har t ex velat utreda möjligheterna att anvisa platser att bo. Men det ligger utanför det som motionären föreslår.

Bifall till kommunstyrelsens förslag.


Hanna Gedin (V)Hanna Gedin

Juridiken ska inte styra, tycker Hanna Gedin

Tack Nils Karlsson. Jag tycker det är roligt att se att det i den här församlingen tycks finnas väldigt många jurister.
Min uppfattning är att politiken ska utmana juridiken. Juridiken ska inte slå fast politikens begränsningar.

Red’s kom:
Så talar en sann vänsterextremist. Det ska brytas mot lagar och regelverk på bekostnad av de egna medborgarna.

MP röstade inte för V:s yrkande att anvisa bosättning för EU-migranter

Men när jag läser ert särskilda yttrande i Miljöpartiet om detta så har jag några frågor.
Ni sitter ju i ett styre här i Malmö som vägrar erbjuda ett reellt alternativ vid avhysning men ni säger att ni vill något annat.
När Vänsterpartiet i Sociala Resursnämnden yrkade på just att staden ska anvisa annan plats vid avhysning då röstade ni inte för. Jag undrar vad vill ni egentligen?

Samhällsservice för utlänningar utan rätt att få stanna i Sverige gäller EU-migranter?

Sedan har jag en fråga om den här strategiska utvecklingsplanen som ärendet berör. Den har ju antagits här i kommunfullmäktige. Då står det på sidan 11; ”Malmö ska arbeta för att personer som saknar rättsliga dokument som ger dem rätt att stanna i Sverige att de personerna ska omfattas av samhällsservice”.
Nils, har detta uppfyllts i förhållande till fattiga EU-medborgare?


=== Ewa Bertz (FP) ===

MP’s särskilda yttrande i kommunstyrelsen

MP, hur långt har ni kommit i arbetet med att finna en annan plats?

Och sedan detta att ni ser det oacceptabelt när man tog bort EU-migranterna från Sorgenfri.
Menar ni då att ni står upp för det Hanna Gedin (V) säger, att ni bryr er inte om juridiken utan politiken är viktigare? Dvs att vem som helst kan få slå läger var som helst?


Nils Karlsson (MP)Nils Karlsson Miljöpartiet Malmö

V röstade inte för MP:s yrkande att anvisa bosättning för EU-migranter

Var det rätt beslut att avhysa? Ja, miljöbalken lämnar inget utrymme för godtyckliga undantag. Oavsett etnicitet eller vad som helst.

När Miljöpartiet i sociala resursnämnden yrkade på att anvisa en plats vid avhysning så röstade V emot.
Vi röstade tydligen inte på varandras förslag även om de såg väldigt lika ut. Det betyder ju inte att vi röstade emot anvisning utan vi röstade för anvisning.

MP’s särskilda yttrande i kommunstyrelsen

Det särskilda yttrandet. Vi ville utreda möjligheten att anvisa plats.

Just nu står vi tillsammans för den handlingsplan som är antagen av en bred majoritet och jag hoppas att den räcker.

Samhällsservice för utlänningar utan rätt att få stanna i Sverige gäller EU-migranter?

Det är ingen tvekan om att de här människorna som är så desperata att de med all rätt, för man har rätt att protestera, en stor grupp demonstrerar utanför Stadshuset sedan två veckor tillbaka, att de är väldigt utsatta, men jag ser inte att vi har diskriminerat dem eller att de har stängts ute från någon samhällsservice.

Ska kommunen inte besluta om avhysning?

Kommunen ska inte fatta några beslut om avhysning egentligen. Det är en polisiär sak när folk gör intrång. Att polisen valde att inte agera, de frågorna får man ställa till polisen, men kommunen har sitt ansvar att se till att miljöbalken upprätthålls.


Katerin Mendez (Fi)Katerin Mendez Feministiskt Initiativ

Ja, i Sverige har vi valt transformering, alltså t ex konventionen för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter återfinns i regeringsformen också t ex i utsnitt av den, så det är klart att vår grundlag, även den, genomsyras av mänskliga rättigheter. Vi behöver bara påminnas om det emellanåt.

Red’s kom:
T ex äganderätten som romer från andra länder ser sig stå över i Sverige.

Alla som vistas i Sverige omfattas av ”stöd och hjälp” men inte samma ”stöd och hjälp”

Om vi går tillbaka till svensk lagstiftning så kan vi se att Socialstyrelsen är tydlig. Alla personer som vistas i Sverige omfattas av bestämmelserna om kommunernas yttersta ansvar för stöd och hjälp enligt 2:a kapitlet 1:a paragrafen i Socialtjänstlagen.

Red’s kom:
Katerin Mendez (Fi) utelämnade bekvämt nog meningen ”Detta innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän.” i Socialtjänstlagen 2:a kap. 1 §:

2 kap. Kommunens ansvar
1 § Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän.
Bestämmelser om ansvarsfördelningen mellan kommuner i fråga om stöd och hjälp enligt denna lag finns i 2 a kap.

På vilket sätt innebär det att Socialstyrelsen är tydlig och i vad?

Att alla har rätt att söka bistånd är inte samma som att alla har rätt till bistånd

Alla personer som vistas i en kommun har därför rätt att ansöka om ekonomiskt eller annat bistånd enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen. Och har också rätt att få sin sak prövad och avgjord genom ett formellt beslut.

Om beslutet innebär ett avslag på en ansökan så har man rätt att överklaga detta givetvis.
Och socialstyrelsen skriver också att rätten att ansöka om bistånd och socialtjänstens skyldighet att pröva en ansökan gäller även för EU-medborgare.

Red’s kom:
Det är dock inte samma sak som att ansökan beviljas. Turister har inte samma rättigheter till välfärden som landets medborgare och får därför inte samma förmåner. Som Socialstyrelsen skriver har EU-migranter – precis som andra turister – endast rätt till akut nödhjälp. Det finns inga tveksamheter om detta.

Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun

Även de regler som gäller för ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun är tillämpliga för EU-medborgare.

Red’s kom:
Enligt vilket regelverk och tillämpliga på vilket sätt?

Den 1 maj 2011 infördes nya regler i socialtjänstlagen. Om den enskilde saknar stadigvarande bostad ska den kommunen till vilken den han eller hon har sin starkaste anknytning anses vara bosättningskommunen.

Red’s kom:
Socialtjänstlagen (som inte är riktad till turister);

3 § Om den enskilde är bosatt i en annan kommun än vistelsekommunen, ansvarar bosättningskommunen för det stöd och den hjälp som den enskilde behöver. Med bosättningskommun avses i detta kapitel
1. den kommun där den enskilde är stadigvarande bosatt, eller
2. om den enskilde är stadigvarande bosatt i en kommun men har sin starkaste anknytning till en annan kommun, den sistnämnda kommunen, eller
3. om den enskilde saknar stadigvarande bostad, den kommun till vilken han eller hon har sin starkaste anknytning. Lag (2011:328).

EU-migranter har en bostad i sitt hemland men om en EU-migrant i undantagsfall saknar ”stadigvarande bostad” så är det inte någon stad i Sverige som EU-migranten har sin starkaste anknytning till, utan till sin stad i hemlandet (Rumänien/Bulgarien etc).

Önskar förtydligande för EU-migranter

Det kan t ex gälla en person som är hemlös eller som flyttar mellan tillfälliga boenden. Och den tycker jag ju är tillämpningsbar på situationen som romska EU-medborgare har i Malmö. Och där önskar jag ett förtydligande.

Red’s kom:
Om Katerin Mendez (Fi) inte förstår regelverket får hon väl söka få detta förtydligande av någon. Vi som förstår regelverket behöver inget förtydligande.


Nils Karlsson (MP)Nils Karlsson Miljöpartiet Malmö

Katerin Mendez! Ja, men överklaga då. Är det så att någon bryter mot lagen så kommer det att visa sig i ett eventuellt överklagande.
Jag är inte ens säker på att det finns något beslut fattat i någon individ- och familjeomsorgsgrupp om ett avslag som ens går att överklaga. Men finns det så överklaga.


Momodou Jallow (V)Momodou Jallow Vänsterpartiet Malmö

Har Carina och Nils sagt att Malmö stad inte har något ansvar för EU-migranter?

Jag måste bara säga något för att sitta här och höra Nils och Carina prata om att Malmö har inte något som helst ansvar för att se till att människor som bor här, inte bara Malmöbor som är svenskar, utan EU-migranter inkluderade.

Vi har inget ansvar att tillgodose deras mänskliga rättigheter. Det tycker jag är skandal att stå här och säga det. Mänskliga rättigheter har inga gränser.

Det spelar ingen roll var man bor. De mänskliga rättigheterna följer med individen. Och det måste vi respektera. Alltid. I alla sammanhang. Det är det som gäller. Inget annat. Och då är det oroväckande att höra ansvariga politiker här i Malmö stå här och säga det.

Red’s kom:
Bevisligen så har ingen sagt det som Momodou Jallow (V) hävdar.

Sedan kan man fråga sig om det är en mänsklig rättighet att bli försörjd av Sverige?

Kan inte ha julfest för det finns tiggare?

Det jag vill prata om helt enkelt är den mänskliga faktorn. Att vi pratar om regelverk. Vi pratar om pengar. Snart ska vi ha en jättestor middag, julfest där vi spenderar mycket pengar. Alla har det. Alla myndigheter. Vi pratar om människor som står där ute. Utanför Stadshuset. Dag in, dag ut. Och lider. De har inte mat att äta. Det är en gravid kvinna som nästan får förlösa barnet utomhus.

Red’s kom:
Förlösa barnet utomhus? Hon är i femte månaden och har i övrigt ett ansvar för sitt eget liv.

Kan ni sätta er i den situationen?

Red’s kom:
Nej, det är ansvarslöst att försätta sig i denna situation och inget som en ansvarskännande person skulle försätta sig i.

På barrikaderna

Kan ni sitta hemma med era familjer i värme och trygghet och känna er bekväm med att pga de beslut ni har fattat, folk sitter där ute och lider och fryser nästan ihjäl.
Och ni sitter här och pratar om regelverk. Och tolkning av regelverk. Jag hoppas verkligen att vi kan alla gå hem och sova. I lugn och ro. För jag kan inte göra det. Som politiker i Malmö. När jag varit där och ser hur folk lider.
Och det är det du måste ta hänsyn till ibland.

Red’s kom:
Vad Momodou Jallow (V), i sin egenskap av vänsterextremist, inte förstår är att regelverk ska följas, även om han tycker att regelverk som inte passar hans personliga och ologiska inställning ska brytas mot.

Floskler

Man måste komma ihåg över en miljon svenskar reste till USA. Samma omständigheter som vi ser idag.

[Applåder av vänsterblocket]

Red’s kom:
Svenskar emigrerade i en annan tid under helt andra omständigheter och inte för att tigga eller för att kräva att någon annan försörjde dem.
Momodou Jallow (V) borde lära sig i alla fall lite om svensk historia innan han uttalar sig om den.


Nils Karlsson (MP)Nils Karlsson Miljöpartiet Malmö
Vi säger inte alls att vi inte har något ansvar. Vi säger att vi tar ett större ansvar än det lagarna kräver av oss.


Kommunfullmäktige 19/11 2015

Nästa del av denna debatt kommer senare. Det blir bara mer och mer galet.

Sverige betalar mest i världen för EU-migranter, precis som EU-avgift och bistånd

Regeringen måste börja utkräva kompensation från Rumänien för Sveriges kostnader för de EU-migranter som vistas i Sverige. Inte minst avseende vård och hemresor. Alternativt dra av alla kostnader på den avgift som betalas till EU. Allt annat är naturligtvis helt orimligt.

Se: Fakturera Rumänien för EU-migranters hemresor och vård, menar Folkpartiet i Lund

 1. Svenska medborgare bidrar mest i världen med bistånd till Rumänien, via EU-pengar.
 2. Ovanpå detta betalar Sverige stora summor för FEAD-projekt i Sverige som går ut på att lära EU-migranterna hur de bäst ska kunna dra nytta av välfärden i Sverige på bekostnad av de svenska medborgarna.
  Se bl a: Projekt startas för att informera EU-migranter om deras rättigheter i Sverige
 3. Ovanpå detta betalar Sverige till Rumänien via enskilda kommuners insatser (t ex Göteborg) i Rumänien (bl a genom s k ”vänorter” i Rumänien som enbart är en ensidig välgörenhet).
  Ovanpå detta betalar Sverige för ”studieresor” till Rumänien för ett stort antal politiker och deras närmaste, som aldrig tillfört något och aldrig kommer att tillföra något för någon.
 4. Ovanpå detta betalar Sverige enorma summor – huvudsakligen via bulvaner som t ex Joakim Månsson Bengtsson i Lund/Hjälp Tiggare i Lund och Crossroads Lund – för gratis boende till romer i Sverige och andra försörjningsåtgärder under deras 3-månaders vistelse i Sverige i enlighet med EU’s fria rörlighet, såväl som på obegränsad tid som EU-migranter vistas olagligen i Sverige.
 5. Ovanpå detta betalar Sverige till Rumänien via de avtal som S+MP-regeringen (Åsa Regnér) slutit med Rumänien (och som det därefter blivit helt tyst om).
 6. Ovanpå detta får EU-migranter utan EU-kort (vilket i princip inga EU-migranter har) gratis eller subventionerad sjukvård och tandläkarvård, i strid med lagen (där Sverige inte kompenseras av Rumänien trots Rumäniens skyldighet till detta).
 7. Ovanpå detta särbehandlar Sverige romer genom att se till att deras tiggarresor finansieras av skattebetalarna med gratis hemresa.
 8. Ovanpå detta kostar EU-migranterna stora summor för såväl samhället som privatpersoner i de brott de begår. Och andra samhällskostnader, inte minst de ständiga avhysningarna, som tar resurser från bl a ordningsmakten.
 9. Ovanpå detta finns det ett antal människor i Sverige som i sin missriktade välvilja lägger pengar i tiggarkoppen (som ofta inte täcker mer än enkel resa till Sverige och uppehälle under sin vistelse här, inte minst eftersom maten är betydligt dyrare här).
  Se bl a: Samordnare och Åsa Regnér: Kommun ska ej upplåta mark till EU-migranter, ge inte pengar
 10. Ovanpå detta skänker privatpersoner, organisationer och företag pengar till välgörenhetsorganisationer som arbetar i Rumänien. Detta är bra, och det enda rätta, eftersom det är frivilligt, tillför något konstruktivt (i motsats till pengar direkt till EU-migranter), och inte skadar någon (också i motsats till pengar direkt till EU-migranter).

Allt detta samtidigt som EU-migranter inte tillför landet något positivt överhuvudtaget och;

 1. Inte ett enda krav på motprestation ställs på EU-migranterna.
 2. Inga krav ställs på Rumänien.
 3. Inga krav ställs på EU att ställa krav på Rumänien.
 4. Ingenting av det som görs tillför något av värde. Samtliga åtgärder i Sverige är en missriktad välgörenhet som enbart cementerar EU-migranternas utsatthet.

Detta dessutom samtidigt som alla som inte synliggör sig lika tydligt om EU-migranterna får klara sig själva bäst de vill, utan något stöd och hjälp.

Det blir ytterst ostrukturerat, orättvist och fel på alla sätt när välgörenhet för andra länders medborgare sker på kommunnivå.


S+MP-regeringen måste börja ta ansvar för landets allt större problem och utgifter för EU-migranter.

I varje fråga ser vi brist på handlingskraft från regeringen. Det är bara ord och utredningar till förbannelse. Vi har t ex en s k ”flyktingkris” i Sverige där alla begriper att gränsen måste stängas. T o m S+MP-regeringen förstår detta, även om de inte vågar säga det högt pga inre konflikter. S+MP-regeringen vågar inte göra vad som krävs förrän de fått stöd i stängning av gränsen från fler partier än M och SD. Dvs från KD. Centerpartiet, med sin galna ledning, kommer (precis som V) inte att rösta för en stängning av gränsen, och FP vet man aldrig var man har.


Se även bl a;
Justitieministern chockad över hur mycket bistånd Rumänien får

471 miljarder kr till Rumänien från EU, mest från svenskar – Varför hjälp i Sverige?

Svenskar betalar mest i Europa till EU

Sverige går back 30 miljarder kr/år på medlemskapet i EU

Sveriges bistånd drygt 40 miljarder kr år 2015, 3-4:e mest i världen

Invandringen gör Sverige fattigare: Nettoförlust på 125 miljarder kr/år – redan innan ”flyktingkrisen” 2015

Minska kostnaden för flyktingmottagandet föreslås av KD

Pensionerna räcker inte till alla


Vad är kostnaden för Sveriges 5.000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

225 000 pensionärer lever under fattigdomsgränsen – varför prioritera EU-migranter?

Runt 35 000 hemlösa i Sverige, varför prioritera EU-migranter?

Kostnader för bostadslösa ökat med 45% på 2 år


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?


Regeringen lägger 52 miljoner kr på ”romers inkludering”. Vad betyder detta, Alice Bah Kuhnke?

80% av Sveriges romer har inte integrerat sig i samhället – Kostnad: 560 miljarder kr


EU-migranter klarade sig från utvisning pga att Migrationsverket omorganiserade – Uppdrag Granskning

Utvisning av EU-migranter utan vistelserätt sker inte i Sverige

Vad gäller juridiskt för EU-migranters vistelse i Sverige? Regler för avvisning/utvisning av EU-migranter/tiggare


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Med skattemedel betald semesterresa till Rumänien för Ronnebys politiker och tjänstemän

Kommunpolitiker verkar inte försitta en chans att få semesterresor på skattebetalarnas bekostnad. Medan det går en strid ström av EU-migranter till Sverige går det en strid ström av kommunpolitiker till Rumänien. Många politiker över hela landet åker plötsligt och omotiverat till Rumänien. Sällan kommer dessa med skattemedel finansierade semesterresor till allmänhetens kännedom, men här är ännu ett exempel från Ronneby kommun:

Ronneby kommun reste till Rumänien för att se hur de kan hjälpa EU-migranterna på hemmaplan.

Sju personer från Ronneby kommun, både tjänstemän och politiker, åkte den 14 oktober till Gherla i Rumänien och stannade där till den 18 oktober.

Syfte att se hur kommunen kan hjälpa EU-migranter – dvs ett annat lands medborgare

Syftet var att se på vilket sätt kommunen kan hjälpa till på ett bättre sätt. Under resan fick de både se de rikare och de fattigare områdena.

Red’s kom:
Att verka i ett annat land ligger inte inom det kommunala uppdraget!

Kommunpolitikerna klargör i sina protokoll att det befinner sig maximalt 10 EU-migranter i kommunen, och kommunen har inga uppgifter på var dessa 1-10 EU-migranter (som varierar) kommer från!

Tidigare har Ronnebys politiker använt skattemedel för att betala för en rumänsk delegation att komma till Ronneby.

Om inte kommunens revisorer är köpta – t ex genom att de följde med på resan – så finns det inte en möjlighet att revisionen godkänner detta.

Varför behöver kommunens politiker åka till Rumänien för att se fattigdom?

– Vi fick en väldigt ambitiös och rättvis bild av hur det är i det här området. Vi fick se hela bredden. De försökte inte förställa något, säger Roger Fredriksson (M), kommunalråd, som var med på resan.

Red’s kom:
Om de försökte förställa något saknar helt relevans men om detta vet Roger Fredriksson (M) givetvis ingenting.

Usel hygien, där som här

I ett fattigt litet område bodde 38 familjer. De hade rinnande vatten men bara en kran som de fick dela på. Där fanns inte några toaletter vad besökarna kunde se och det luktade inte trevligt.

– Hygienen var bedrövlig, säger Roger Fredriksson (M).

Red’s kom:
Alltså ingen skillnad mot när EU-migranter befinner sig i Sverige. Och så som vi sett i åtskilliga reportage på TV och i övriga media.
På vilket sätt har detta betydelse för vad?

Skattebetalarna betalar för Nils Ingmar Thorell (FP) semesterresor till Zimbabwe och Sydafrika

Nils Ingmar Thorell (FP), kommunfullmäktiges ordförande som också var med på resan, jämför det fattiga området med besök han har gjort i både Zimbabwe och Sydafrika.
– Där är det bättre standard än det vi fick se här. Det var bedrövligt att se att människor lever så här i Europa 2015. Det trodde inte jag, säger han.

Red’s kom:
För att uttrycka det i klartext; Är Nils Ingmar Thorell (FP) en komplett idiot?
Alla vi andra vet hur det ser ut, vad är det som gör att just Nils Ingmar Thorell (FP) är helt okunnig om förhållandena i Rumänien?

Svenskt företag villigt att anställa romer i Rumänien

En ljuspunkt på resan var att se ett svenskägt företag i landet som är villiga att anställa romer, det gör de redan i dag. Kanske kan EU-migranterna i Ronneby få jobb på det företaget framöver.

Red’s kom:
Eller kanske inte. Vad har dessa spekulationer för betydelse?

Varför åtgärder för EU-migranter på skattebetalarnas bekostnad?

Men Roger Fredriksson (M) menar att det fortfarande krävs arbete här i Ronneby.

Red’s kom:
Varför krävs det arbete – dvs skattemedel – för EU-migranter i Ronneby? På vilket sätt anser kommunen att kommunens medborgare är skyldiga att använda sina pengar för välgörenhet i Rumänien?

Och varför just i Rumänien med tanke på att det finns mer och större och värre fattigdom i andra delar av världen?

Varför ska kommunens skattebetalare betala för medborgare i en rumänsk stad?

Nu ska kommunen ingå ett vänortsavtal med Gherla för att hålla kontakten och kunna stötta med erfarenheter härifrån.

Red’s kom:
Politiker i en kommun som ägnar sig åt välgörenhet för andra länders medborgare har helt missuppfattat sitt uppdrag och ska aldrig igen tillåtas få en politikerpost.

Varför ska kommunens skattebetalare tvingas lägga sina pengar på välgörenhet i ett av kommunen utvalt land?

Sedan ska de även hjälpa till på de sätt de kan.
– Vi får ha en diskussion med dem om vilket sätt vi kan hjälpa dem på, säger Nils Ingmar Thorell (FP).

Red’s kom:
Men alla andra fattiga i världen då? För att inte tala om de fattiga och behövande i Sverige som inte får någon hjälp.

Skänka saker som kommunen inte behöver?

Det kan handla om att skänka saker som kommunen inte längre har användning för. Det finns funderingar på att till exempel skänka köksutrustning som blir över nu när kommunen gör om sina kök.

Red’s kom:
Det finns många fattiga – t ex flyktingar – i Sverige som skulle behöva detta.

Not.
Beslut och information om politikernas och tjänstemännens resa till Rumänien saknas i protokoll och det går därför inte att finna information vilka de övriga fem politiker och tjänstemän är som fick en gratis resa till Rumänien. Allt som står i kommunfullmäktiges protokoll (som visar på en extrem okunskap bland politikerna) om EU-migranter/Rumänien är;

Sammanträde Kommunfullmäktige 2015-05-28
§ 121 Dnr 2015-000278 709

Kommunfullmäktigeledamot Peter Bowin (V) har lämnat in följande interpellation ställd till Socialnämndens ordförande Åsa Evaldsson (M) angående hemlösa EU-migranter i Ronneby.

Anmälan av interpellation ställd till Socialnämndens ordförande Åsa Evaldsson (M) från kommunfullmäktigeledamot Peter Bowin (V) angående hemlösa EU-migranter i Ronneby

Sammanfattning
Alla länder i Europa har en lång och tragisk tradition av förföljelse och trakasserier mot romer och resandefolk. Rasismen runt om i Europa är stark och i länder som till exempel Rumänien pågår utbredd diskriminering av romer och resandefolk. Många av dessa tvingas söka sig till andra länder för att kunna försörja sig själva och sina familjer, ett fåtal av dessa kommer till Sverige.
Vänsterpartiet menar att det behövs en aktiv politik för att förbättra situation en i Rumänien och att Sverige genom EU ska bidra till detta. MEN vi har samtidigt ett ansvar att att se till att de människor som vistas i Sverige kan göra det under värdiga former. Även om staten borde bidra med finansiering måste kommunen ta det praktiska ansvaret för att människor som vistas inom kommunens gränser kan leva under värdiga och humana omständigheter.
EU-migranter i Ronneby har övernattat eller övernattar nu i bilar, tält eller på en bänk på järnvägsstationen.
Goda exempel på kommuners agerande finns från Linköping, Göteborg, Uppsala och många fler kommuner som ekonomiskt stöder frivilligorganisationernas hjälpverksamhet, med bl a härbärge.
Med anledning av ovanstående ställs följande frågor kring EU-migranter med rätt att uppehålla sig i Ronneby:

1.
Vilken kännedom/kunskap har nämnden om:
a. antal bostadslösa EU-migranter?
b. antal barn?
c. deras behov/problem?
2. Vilket stöd/hjälp har erbjudits?
3. Vilka initiativ har tagits för samarbete/stöd till frivilligorganisationer?

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras på Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni 2015.

Nils Ingmar Thorell (FP) Ordförande
Christoffer Stenström (M) 1:e vice ordförande §§ 109-129,131-147
Bo Johansson (S) 2:e vice ordförande §§ 109-138, 140-147

Mikael Karlsson (S)
Annette Rydell (S)
Ola Robertsson (S)
Monika Lindqvist (S) T o m § 136
Jan-Eric Wildros (S) §§ 109-129,131-147
Ingrid Karlsson (S) §§ 109-138, 140-147
Stefan Österhof (S)
Malin Norfall (S)
Malin Månsson (S)
Tommy Andersson (S)
Amani El-Ali (S) T o m § 136
Marie Olsson (S) Fr o m § 111
Magnus Pettersson (S)
Tina Lindqvist (S)
Kranislav Miletic (S)
Lindis Ohlsson (S)

Helena Augustsson (MP)

Peter Bowin (V) Fr o m §§ 110-129, 131-147
Eric Ohlson (V)

Kenneth Michaelsson (C)
Tim Svanberg (C)
Hillevi Andersson (C)
Kristina Valtersson (C)
Mats Paulsson (C) §§ 109-129,131-147

Roger Fredriksson (M)
Åsa Evaldsson (M)
Anders Bromée (M)
Lennarth Förberg (M)
Birgitta Lagerlund (M) §§ 109-138, 140-147
Claes Diurhuus-Gundersen (M) T o m § 121
Anders Lund (M) §§ 109-129,131-147
Christer Stenström (M) §§ 109-129,131-147

Roger Gardell (FP)

Willy Persson (KD)

Christer Leksell (SD)
Tomas Lund (SD) §§ 109-129,131-147
Nicolas Westrup (SD)
Rose-Marie Leksell (SD) Fr o m § 122
Magnus Stridh (SD)
Ylva Olsson (SD)
Sandra Bergkvist (SD)

Anna Carlbrant (RP)
Sune Håkansson (RP)


Sammanträde Kommunfullmäktige 2015-06-17
§ 156 Dnr 2015-000278 709

Besvarande av interpellation ställd till Socialnämndens ordförande Åsa Evaldsson (M) från kommunfullmäktigeledamot Peter Bowin (V) angående hemlösa EU-migranter i Ronneby

Socialnämndens ordförande Åsa Evaldsson (M) lämnar följande svar på interpellationen.

Bakgrund:
Fri rörlighet är en viktig grundprincip i EU-rätten. För EU-medborgare och medborgare i EES-länder krävs inget uppehållstillstånd för att vistas i Sverige i upp till tre månader.
– Man har rätt att söka ekonomiskt bistånd eller annan hjälp enligt socialtjänstlagen och få sin sak prövad, men socialtjänsten måste i varje enskilt fall också bedöma om personen har uppehållsrätt eller inte, säger Socialstyrelsens utredare Annika Remaeus.

Uppehållsrätt
EU-och EES-medborgare som bedöms ha uppehållsrätt i Sverige har samma rätt till socialt bistånd som svenska medborgare. Det är en konsekvens av EU-rättens likabehandlingsprincip. Den innebär även att socialtjänsten kan ställa samma krav på dessa personer som svenska medborgare till exempel vad gäller skyldigheten att efter förmåga bidra till sin egen försörjning.
Uppehållsrätt har en person som arbetar eller söker arbete.
För icke ekonomiskt aktiva, till exempel studenter, krävs att man har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning samt en heltäckande sjukförsäkring.
– Tolkningen av arbetstagarbegreppet är bred och omfattar även praktikanter, lärlingar, hembiträden eller au pairarbete under förutsättning att ersättning betalas. Mycket låga ersättningar eller deltidsarbete är inget hinder, säger Annika Remaeus.

Saknar uppehållsrätt
EU- och EES-medborgare som bedöms sakna uppehållsrätt i Sverige, exempelvis någon som sökt sig hit utan realistiska möjligheter att göra sig gällande på den svenska arbetsmarknaden och därför till exempel måste tigga för sin försörjning, har som huvudregel endast rätt till nödvändig hjälp för att avvärja en akut nödsituation. Vad det är måste socialtjänsten bedöma från fall till fall. I praktiken innebär det ofta enstaka bistånd till mat, logi och resa tillbaka till det land som EU-eller EES-medborgaren kommer från.

Barn som behöver skydd ska utredas
Även om det gäller ett barn som vistas i en kommun, men saknar uppehållsrätt i Sverige, är det socialtjänstens ansvar att ta ställning till om en utredning ska inledas eller ej. Om en utredning visar att barnet behöver stöd och skydd ska socialtjänsten utifrån barnets bästa ta ställning till vilka insatser som kan behöva erbjudas. Om familjen saknar uppehållsrätt i Sverige kan socialtjänsten behöva kontakta myndigheter i barnets hemland.
– Fler bedömningar finns i domarna och exemplen som vi tar upp i vägledningen och eftersom det i hög grad saknas avgöranden på området från Högsta förvaltningsdomstolen och Migrationsöverdomstolen så har ett flertal domar från kammarrätter tagits med, säger Socialstyrelsens jurist Marcus Nydén.

Källa: Socialstyrelsen – rätten till socialt bistånd för EU-medborgare.

Interpellationens frågor:
Vilken kännedom har nämnden om:
1. -antal bostadslösa EU-migranter?
Nämnden utför inget aktivt uppsökande arbete med syfte att kontinuerligt kartlägga antalet bostadslösa EU-migranter. Socialförvaltningen beräknar att det fn finns högst 10 personer i kommunen.

antal barn?
Vid två tillfällen, då nämnden fått kännedom om att det finns barn, har personalen aktivt tagit kontakt för att bedöma om det föreligger risk för att barn far illa. Vidare har man informerat om vilka möjligheter till stöd som kan erbjudas

deras behov/problem?
Det är socialtjänstens ansvar att ta ställning till om utredning skall inledas eller ej. Om en utredning visar att barnet behöver stöd/skydd skall socialtjänsten, utifrån barnets bästa, ta ställning till vilka insatser som behöver göras.
Saknar familjen uppehållsrätt kan socialtjänsten behöva kontakta myndigheter i barnets hemland.
Barn erbjuds skolgång om efterfrågan finns.

2.
Vilket stöd/hjälp har erbjudits?
EU- och EES-medborgare som bedöms ha uppehållsrätt i Sverige har samma rätt till socialt bistånd som svenska medborgare.
Saknas uppehållsrätt följer Socialnämnden den rättspraxis som råder i övriga landet, vilket innebär hjälp med resa hem och om behov finns tillfälligt boende i avvaktan på hemresan om uppehållsrätt saknas.

Vid två tillfällen har EU-migranter sökt ekonomiskt bistånd som Socialförvaltningen i Ronneby har avslagit, då de saknat uppehållsrätt (enligt gällande lagpraxis). Bägge fallen överklagades till Förvaltningsrätten i Växjö och i bägge fallen avslår Förvaltningsrätten överklagandet och Socialförvaltningens avslag bedöms som riktigt.

3.
Vilket initiativ har tagits för samarbete/stöd till frivilligorganisationer?
Socialförvaltningen har varit representerad i de forum då frågan diskuterats med frivilligorganisationer. Aktörer såsom Svenska kyrkan, Röda korset och Rädda barnen är väl förtrogna med att de kan vända sig till Socialförvaltningen vid förfrågningar.

Deltar i debatten
I debatten deltar ledamöterna Åsa Evaldsson (M), Peter Bowin (V), Christer Leksell (SD), Nicolas Westrup (SD) och Anna Carlbrant (RP).
Kommunfullmäktigeledamot Peter Bowin (V) tackar för svaret.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera interpellationssvaret till protokollet.Klicka här för att gå till artikeln i Commersen, 2015-10-21
Se även bl a;
Romer i Umeå förstår inte varför svenska kommunpolitiker åker till Rumänien


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Malmös handlingsplan för EU-migranter – Samordnare för 100-200 tiggare

Här nedan följer Malmö stads ”handlingsplan för arbetet med fattiga och socialt utsatta EU-medborgare i Malmö”, dvs för tiggande EU-migranter, från sociala resursförvaltningen 2015-03-17.

Särskilda insatser som har gjorts för målgruppen fram till nu

Nedan beskrivs insatser som helt eller delvis finaniseras av Malmö stad och som riktar sig till målgruppen.

Samordnare
Det är många som är involverade i frågan om socialt utsatta EU-medborgare som vistas i Malmö. Därför har det beslutats att tillsätta samordnare och uppdraget påbörjades den 17 november 2014 och planeras fortgå under sex månader. En viktig del i uppdraget är att sammanföra information och kunskap, återge en samlad bild av frågan och utifrån den arbeta med möjliga förbättringsåtgärder. Som samordnare för kommunens arbete med utsatta EU-medborgare blir det viktigt att se helheten av vad som görs, vad som behövs göras och hålla fokus på vilken riktning det sammantagna arbetet ska ha.

Red’s kom:
Vad blev resultatet från denna samordnare (med bl a uppdraget att sammanföra information och kunskap, återge en samlad bild av frågan och utifrån den arbeta med möjliga förbättringsåtgärder och komma fram till vad som behöver göras och vad det sammantagna arbetet ska komma fram till)?

Det känns märkligt att Malmö stad behöver en lokal samordnare för 100-200 personer i en stad med 320 000 invånare och oerhört många grupper – utan samordnare – som är betydligt större än EU-migranterna.

Samordnare ska ha kanaler för att nå ut med information till de som behöver den och för att inhämta information som finns, samt att tillsammans med andra skapa information och föra den vidare. Samordnarna har hittills startat upp fyra nätverk:
• Krisberedskapsnätverk
• Boplatsnätverk
• IOF/barnärende-nätverk
• Frivillignätverk

I respektive nätverk sker informationsutbyte samt arbete med att lyfta gemensamma frågor, ta fram rutiner och handlingsplaner som berör aktuellt nätverk och fokusområde.

Red’s kom:
Hur ser dessa rutiner och handlingsplaner för de 100-200 EU-migranterna?

En krisberedskapsplan är framtagen. Arbetet i respektive nätverk kommer att ligga till grund för konkreta handlingsplaner utifrån de beslut som tas inom respektive område.

Red’s kom:
Hur ser krisberedskapsplanen ut för dessa 100-200 EU-migranter?
Hur ser de konkreta handlingsplanerna ut för dessa 100-200 EU-migranter?

Samordnarna har idag fyra fokusområden för både det strategiska och det mer konkreta arbetet med EU-medborgare. Inom varje område finns pågående och planerade aktiviteter.
• Boplatser
• Försörjningsmöjligheter
• Liv och hälsa
• Barn

Crossroads
Verksamheten drivs i Stadsmissionens regi och vänder sig direkt till målgruppen. Här finns möjlighet att tillgodose basala behov som mat och hygien. Det serveras frukost sju dagar i veckan, och det finns duschmöjligheter. Det är öppet vardagar 8.00 – 11.00 och helger 8.00 – 10.00. På vardagar finns även möjlighet till rådgivning och andra bokade aktiviteter för målgruppen efter öppettiden. Personalen på Crossroads är rumänsktalande. Crossroads har utifrån vädersituationen även öppnats upp nattetid vid några tillfällen under vintern.

Red’s kom:
Hur mycket i bidrag får Crossroads av kommunen 2014 och 2015?

Nattlokal
Sofielunds Folkets Hus har under januari och fram till 22 februari då den meteorologiska våren inträdde haft öppet varje natt mellan kl. 20.00 – 06.00. Det har inte funnits några sovplatser i lokalen. Verksamheten öppnades utifrån att situationen bedömdes som akut och det behövdes en snabb lösning.

Den akuta nattlösningen har inte fungerat tillfredsställande. Det har dels uppstått problem utifrån att antalet besökare snabbt ökade till ett större antal än vad som var beräknat, räddningstjänsten hade inte godkänt lokalen för övernattning och samtidigt togs det dit madrasser vilket ledde till att räddningstjänsten beslutade om sovförbud. Ett beslut som sedan har diskuterats vid ett flertal tillfällen. Det har också funnits problem när det gäller personal då svårigheterna som uppstått har ställt höga krav på de frivilliga som arbetat där, något som fått lösas genom att ta in väktare samt vid några nätter personal från Malmö stad. De svårigheter som funnits är något som Malmö stad behöver ta lärdom av inför kommande insatser.

Samordnarna kommer att sammankalla till ett utvärderingsmöte med berörda parter.

Red’s kom:
Här har ”samordnaren” blivit pluralis, vilka är dessa samordnare?
Vad blev resultatet av utvärderingsmötet?

Socialtjänstens insatser
De två personer i Uppsökarverksamheten för vuxna som delar på samordnartjänsten fokuserar det uppsökande arbetet på målgruppen och bedriver främst det uppsökande arbetet på boplatser samt på Crossroads för att kunna delge målgruppen information om den aktuella situationen såväl som samhällsinformation. Det uppsökande arbetet sker en dag i veckan på respektive plats.

Red’s kom:
Uppsökande arbete för vuxna EU-migranter? Det är inte den bild som givits i media att det skulle finnas. Det är heller inget jag kunnat se att någon annan kommun i Sverige haft. Vad är planen för detta? Ska denna uppsökande verksamhet fortsätta för de 100-200 ständigt varierande EU-migranterna?

Verksamhetens övriga arbete bedrivs av två vikarier som har fokus på den ordinarie målgruppen, personer med missbruks- och hemlöshetsproblematik i Malmö. Det finns i dagsläget inte utrymme för ett utökat uppsökande arbete riktat mot EU-medborgare.

Red’s kom:
Frågan är varför detta uppsökande arbete mot EU-migranter finns överhuvudtaget?
Räknas EU-migranter in i ”hemlöshetsproblematiken” (med tanke på att EU-migranter inte är hemlösa)?

Social jour har kontakt med målgruppen utifrån nödprovningar i samband med ansökningar, vilket främst handlar om ansökan om hemresa. Man beviljar ett stort antal hemresor och utifrån belastningen har man beslutat om att ha särskilda tider avsatta för detta.

Red’s kom:
Hur många hemresor har beviljats 2013, 2014 och så här långt 2015?
Vad har det kostat Malmös skattebetalare per år?

Alla anmälningar gällande barn, exempelvis misstanke om barn i lägren, ska göras direkt till social jour. Social jour ansvarar vid behov för att göra en anmälan till aktuellt stadsområde. Det är idag social jour som kontaktas vid en eventuell avhysning. Barnärenden fördelas ut på stadsområdena och hanteras utifrån gällande rutiner och riktlinjer.

Red’s kom:
Hur många fall med EU-migranters barn har Malmö haft 2013, 2014 och 2015?

Handlingsplan för arbetet med fattiga och socialt utsatta EU-medborgare i Malmö

Malmö Stad har i arbetet med målgruppen utsatta EU-medborgare en mängd lagar, regler och riktlinjer att följa, exempelvis uppehållsrätten, socialtjänstlagen, kommunallagen och lokala ordningsföreskrifter.

Det är viktigt att det görs avtal med tydlig ansvarsfördelning mellan de som ansvarar för driften av verksamheter och Malmö Stad samt ett tydliggörande av samordnarrollen. Nedan presenteras handlingsplan över de insatser som Malmö stad erbjuder utsatta EU-medborgare som uppehåller sig i Malmö.

Samordnaruppdraget
Samordnaruppdraget är förvaltnings-, myndighets- och organisationsövergripande. Uppdraget är en socialtjänstfråga men bör ligga under Sociala resursförvaltningen då arbetet med EU-medborgare utgår från mänskliga behov.

Red’s kom:
Här verkar det finnas olika uppgifter om samordnaruppdraget. Finns det fortfarande en samordnare för Malmös 100-200 EU-migranter och i så fall; hur länge till?

Som samordnare finns det tillgång till en samlad kunskap och utifrån denna kan samordnare agera stödfunktion till ledning, verksamheter inom Malmö stad, andra myndigheter, organisationer och övriga civilsamhället som arbetar med EU-medborgare. I uppdraget ska ingå att länka ihop verksamheter och personer/funktioner när något specifikt ska göras för att det ska finnas en överblick och en tydlig linje i arbetet.

• Samordnare ska ansvara för utbyte och samarbete i nätverk på lokal, regional och nationell nivå. Ett särskilt fokus ska ligga på ett storstadssamarbete (Stockholm, Göteborg och Malmö) samt med Skånes kommuner.

Red’s kom:
Tycker Malmö stad det är rimligt med denna stora insats för 100-200 EU-migranter, med tanke på alla andra problem som Malmö har?
Hur resonerar Malmö stad när man kommer fram till att det är stadens (inte statens) uppgift att försörja delar av övriga Europas 125 miljoner fattiga?

• Samordnare ska ansvara för Malmö stads ansökan ur FEAD-fonden som ska göras i samverkan med Göteborgs stad och kommunernas respektive Crossroads.

Red’s kom:
Detta finner jag mycket oroväckande. Det låter som att Malmö stad beslutat att permanent försörja fattiga från andra EU-länder istället för att de fattiga ges stöd för att komma ur sin fattigdom. Vad är aktuell status på denna ansökan?

• Samordnare ska ansvara för att driva samarbeten över förvaltnings- och verksamhetsgränser inom områden som rör arbetet med fattiga och socialt utsatta EU-medborgare.

Red’s kom:
Vilken typ av samarbeten är detta för de 100-200 EU-migranterna?

• Samordnare ska inte ansvara för operativa uppgifter som ingår i andra verksamheters uppdrag då det är i dessa verksamheter det finns personal, kompetens och rutiner för uppgiften.
• Samordnaren ansvarar för att utvärdera de insatser som genomförts under 141201 – 150531
• Samordnare ska efterhöra EU-medborgarnas behov och erfarenhet av insatserna

Red’s kom:
Är detta verkligen nödvändigt? Svaret är givet; Gratis boende, mat, hemresa samt arbete. Vad mer?

• Samordnare ska tillsammans med andra förvaltningar och myndigheter arbeta med att uppmärksamma hot och våld mot gruppen

Red’s kom:
Varför inte uppmärksamma t ex hot och våld inom gruppen? Borde inte detta vara relevant i sammanhanget?

• Samordnaruppdraget bör bli en permanent tjänst inom Sociala resursförvaltningen

Red’s kom:
Jag finner det oroväckande att Malmö stad har denna inställning att man ser EU-migranterna som ett bestående problem och att staden behöver en samordnare och oerhört mycket andra resurser för en så liten grupp som 100-200 personer.
Hur motiveras att en samordnartjänst behövs för en specifik liten grupp på 100-200 personer i en stad med 320 000 invånare?

Har beslut tagits om att permanenta samordnartjänsten?

Insatser för fattiga och utsatta EU-medborgare som uppehåller sig i Malmö

Sociala resursförvaltningen får i uppdrag att ta fram:

Vinterhärbärge
• 40 sovplatser
• Öppet 1 december – 28 februari
• Den enskilde betalar en avgift på 15 kr per natt (inkluderar sovplats/madrass och frukost)
• Drivs av frivilligsektor, Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP)

Daglokal året runt
• Erbjuder möjlighet till att ta hand om mer basala behov, frukost, kläder och dusch.
• Rådgivning kring möjligheten till arbete/försörjning i samarbete med Arbetsförmedlingen
• Stöd i frågor kring hälsa och sjukvård
• Information kring rättigheter och skyldigheter

Evakueringslokaler
• Vid extremväder såsom skyfall, snöstorm, klass 2- varning eller från -5 grader och kallare
• Vid eventuell avhysning i max fem nätter
• En lokal med möjlighet att få varm dryck, tillgång till toalett samt madrasser att sova på

Rutin vid avhysning
• Gällande regler och lagar följs
• Samordnare är ansvariga för att snarast ta fram rutiner vid avhysning

Samarbete med andra länder
• Undersöka förutsättningarna för vänort i Rumänien med syfte att till exempel utbyta erfarenheter och hjälp med ansökningar om EU-medel och antidiskrimineringsarbete
• Sprida erfarenheterna från arbetet med Romskt informations och kunskapscenter (RIKC)

Red’s kom:
Ovanstående frågor har ställts till Malmö stad. Svaren kommer att presenteras här.Klicka här för en större bild
Se även bl a;
Handlingsplan för EU-migranter i Lund – befäster tiggarnas fattigdom


EU migranter – Bilder du inte får se i media

Bilder från EU-migranternas läger i Malmö, förr och nu

Bilder från tiggarnas kåkstad i Malmö 2015-03-21

Bilder från EU-migranternas kåkstad i Malmö, nyaste området

Malmös kåkstad, bilder från 2015-04-17 – aggressivare EU-migranter

Polisen: Romer får besittningsrätt till det område de ockuperar illegalt

Markägare för EU-migranters läger på Industrigatan hotas med vite

EU-migranternas kåkstad utreds om det är svartbygge

EU-migranternas läger i Malmö, utredning av ansvar för svartbygge

Räddningstjänsten anser inte åtgärder behövs för säkerhetsrisker i EU-migranternas läger

Fattigdomsinvandring och medföljande miljöproblem i Malmö

Polisen: Förundersökning nedlagd om brott mot miljöbalken

Miljöförvaltningens anmälan om miljöbrott för kåkstaden i Malmö läggs ner pga att brott ej går att utreda

Polis, chefsåklagare och vice överåklagare vill inte utreda uppenbart miljöbrott av EU-migranter i Malmö

Nätverket Solidaritet för EU-migranter och Fi försöker få EU-migranter att städa i Malmös kåkstad (bilder)

EU-migrant i Malmös kåkstad anhållen för mordförsök och misshandel

Bråk mellan EU-migranter i kåkstaden i Malmö – man misshandlad – Fi protesterar

EU-migranter avhyses från sin illegala kåkstad i Malmö – Efter 1 år!

Anslag om avhysning för EU-migranternas kåkstad i Malmö, 2015-03-26

Allt åt alla uppmanar alla att störa avhysning av EU-migranter i Malmö 27/4

Uppskjuten avhysning i Malmös kåkstad med EU-migranter, bilder 2015-04-27

Centrum för sociala rättigheter stoppar avhysning av EU-migranter från kåkstaden i Malmö till kanske 2016 med fejkat överklagande

Frederick Batzler om besittningsrätt

Skäl för överklagande av avhysning från kåkstaden i Malmö är bara svammel

Överklagande om avhysning av EU-migranter i Malmö endast vag begäran om anstånd

Miljöförvaltningen i Malmös yttrande för överklagande av avhysning av EU-migranter!

Överklagande inlämnat av Miljöförvaltningens avhysningsbeslut av EU-migranter i Malmö

Överklagan avhysning av EU-migranter från Malmös kåkstad, del 1

Överklagan avhysning av EU-migranter från Malmös kåkstad, del 2

Överklagan avhysning av EU-migranter från Malmös kåkstad, del 3

Länsstyrelsen upphäver Miljöförvaltningens beslut mot EU-migranter i Malmös kåkstad

Miljöförvaltningen överklagar Länsstyrelsens beslut om EU-migranter i Malmö

Föreläggande vid vite angående nedskräpning av EU-migranter; kåkstaden Malmö

Misslyckad avhysning av EU-migranter i Malmö

Polisanmälan olaga intrång / egenmäktigt förfarande av EU-migranter i Malmö, kåkstaden

Kommunens ordningsstadgar hindrar inte EU-migranter att bosätta sig var de vill

Avhysning av EU-migranter vid Singelgatan i Malmö misslyckades… igen!

Bilder från EU-migranternas läger vid Singelgatan i Malmö, 2015-04-22

Vanvårdat stulet får hittat i läger med EU-migranter i Malmö – Djurslakt

När ska avhysning ske av tiggare från Pildammsparken i Malmö?

Beslut att avhysa EU-migranter från Pildammsparken i Malmö

Solidaritet med EU-migranter kräver ersättning av Malmö stad för 51 EU-migranters sopor

Protest mot att EU-migranter inte får bostäder, vänsterorganisationen Allt åt alla

Vänsterpartister, Martina Skrak m fl, i Malmö-Lund-området vill stoppa avhysningar av EU-migranter

Vänsterpartiet Malmös åtgärder för EU-migranter förvärrar bara situationen

Vänsterpartiets förslag på problemen med EU-migranterna skadar istället för att hjälpa

Handlingsplan för utsatta EU-medborgare i Malmö, Vänsterpartiets alla förslag nedröstade

Folkpartiet Malmö vill lägga 5 miljoner kr/år på gratis boende för EU-migranter

Långsiktiga förslag på EU-migrant-problemen lyser med sin frånvaro i Malmö

Dagverksamhet för EU-migranter i Malmö kostar 3,5 miljoner kr/år

EU-migranter kräver stöd från Malmö stad

EU-migranter och Allt åt alla i Malmö avhysta


Kommunernas hantering av tiggare i Malmö, Lund, Göteborg

Lund ska hjälpa tiggare

Lund kommuns vaga handlingsplan för EU-migranter


För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Illegala bosättningar oacceptabelt – KD-förslag på lösning till tiggarproblem

Ännu så länge har varken regering eller något parti tagit ställning till problemen med tiggarna i Sverige. Alla partiledningar verkar livrädda för att säga något som kan kritiseras av någon. Men som första representanter för ett parti går nu några KD-politiker ut med sina förslag på åtgärder, där de menar att lösningen endast finns i EU-migranternas hemländer.

Vi kan omöjligt ha parallella lagsystem för olika medborgare. Därför är det rätt att genomföra avhysningar av olagliga bosättningar, skriver Erik Slottner (gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stadshus) och Sofia Modigh (ledamot i kommunfullmäktige samt ersättare i socialnämnden).

Förslagen på åtgärder för tiggande EU-medborgare:

• EU måste hjälpa till med att bygga upp fungerande strukturer och myndigheter i fattiga EU-länder. Inte minst krävs en fungerande socialtjänst i respektive land. Vi är öppna för att Stockholm ska kunna bidra i detta arbete med kompetensförsörjning.

• Sverige behöver nationella riktlinjer för arbetet med hemlösa EU-medborgare och tiggare. Som det är nu agerar kommunerna enskilt och utan samordning. Det är i längden helt ohållbart.

Not.
Få eller inga EU-migranter är hemlösa. De har i regel ett hem i sitt hemland, men ofta även ett hem i Sverige, om än spartanskt. Det är viktigt att göra denna åtskillnad jämfört med svenska medborgare som är hemlösa i verkligheten.

• I Köpenhamn finns ett projekt för utsatta EU-medborgare som vill återvända till sina hemländer. Utöver hjälp med hemresan erbjuds hjälp med att etablera kontakter med sociala myndigheter i hemlandet och med andra lämpliga organisationer. Vi vill att Stockholm tittar närmare på Köpenhamn för att se om vi kan införa liknande insatser.

• Det civila samhället behöver ett tydligare politiskt stöd, såväl ekonomiskt som moraliskt. Det arbete som föreningsliv, kyrkor och hjälporganisationer utför är ovärderligt. Till exempel hjälper svenska hjälporganisationer fattiga kommuner i Rumänien med lån till medfinansiering av EU-projekt. Utan detta stöd skulle projekten inte kunna genomföras. Regeringens slopande av avdragsrätten för gåvor till ideella organisationer som Kristdemokraterna infört är direkt stötande.

• Vi kan inte acceptera olagliga bosättningar. Det är därför helt rätt att polisen och kronofogden i samarbete med kommunerna genomför avhysningar. Denna process drar dock ofta ut på tiden och behöver effektiviseras. Kommunen måste få större befogenheter att säkerställa att ordningslagarna följs. Det är inte heller rimligt att en och samma person blir avhyst vid flera tillfällen från i princip samma plats. Ett beslut om avhysning måste därför kunna gälla ett större område.

• Stockholm ska se över möjligheten att skaffa lämpliga vänorter i Rumänien och Bulgarien och genom detta arbete bidra till att bygga upp fungerande samhällen med skola, socialtjänst och infrastruktur. Kommuner får inte ge bistånd, men vänorter är ett sätt att samarbeta och ge nödvändigt stöd.

Fri rörlighet gäller inte tiggeri

De skriver vidare;
Det europeiska samarbetet vilar på den fria rörligheten – utan den förlorar EU sitt existensberättigande. Men den fria rörligheten gäller inte tiggeri utan arbete och studier. Boende och försörjning förväntas man ordna på egen hand. Kommunerna har en socialtjänst, ett bostadsförsörjningsansvar och en skolplikt. Detta ansvar har vi dock för invånare som är skrivna i kommunen, inte för människor som bor i andra svenska kommuner eller i andra EU-länder.

Inga särskilda rättigheter för EU-migranter som inte gäller för svenskar

De tillägger att Sverige inte kan öppna upp för särskilda rättigheter för personer som saknar asylskäl men som tillfälligt vistas i landet.

Miljöpartiet har tidigare drivit frågan om ”tak över huvudet-garanti” för EU-migranter i hela landet. En sådan politik skulle på sikt hota hela asylrätten.

KD-politikerna understryker att det är viktigt att fastställa att svensk lag gäller i Sverige och att den gäller för alla som vistas här.

De tillägger:
Vi kan omöjligt ha parallella lagsystem för olika medborgare. Därför är det rätt att genomföra avhysningar av olagliga bosättningar. Vi är därmed kritiska till att majoriteten i Stockholms budget 2015 skriver att ”avhysningar ska undvikas i största möjliga utsträckning.Klicka här för att gå till artikeln i SvD, 2015-03-17

Se även bl a:
EU migranter – Bilder du inte får se i media

Bilder från EU-migranternas läger i Malmö, förr och nu

Bilder från tiggarnas kåkstad i Malmö 2015-03-21

Polisen: Romer får besittningsrätt till det område de ockuperar illegalt !!!

Markägare för EU-migranters läger på Industrigatan hotas med vite

EU-migranternas kåkstad utreds om det är svartbygge

Avhysning av tiggare från Pildammsparken i Malmö

Fattigdomsinvandring och medföljande miljöproblem i Malmö

Polisen: Förundersökning nedlagd om brott mot miljöbalken

Protest mot att EU-migranter inte får bostäder, vänsterorganisationen Allt åt alla

Vänsterpartiet Malmös åtgärder för EU-migranter förvärrar bara situationen

Kommunernas hantering av tiggare i Malmö, Lund, Göteborg

Kommunledning i Göteborg och Stockholm önskar fler tiggare !!!

Socialborgarråd vill kringgå lagen för att stödja EU-migranter i Sverige

Fi påstår att Socialtjänstlagen ger tiggarna rätt till socialbidrag, bostad, etc

Har de tiggande EU-migranterna rätt till samma bidrag som alla svenskar?


Olagliga läger för EU-migranter

Kronofogden vräker EU-migranter i Skara

EU-migranter avhyses i Jönköping, Skara och Gnosjö

Avhysning av EU-migranter i Stockholm

Moderaterna föreslår att vakter avhyser EU-migranter

Sissela Nordling Blanco (Fi) jämför avhysning via vakter med förintelsen av judar


Vad anser Sveriges partiledare om tiggeriet?

Debatt om tiggeriet med Gustav Fridolin

Fi kräver obegränsat stöd till EU-migranter

Vad tycker politikerna ska göras åt problemen med tiggande EU-migranter?

Sverige och Finland enda länder utan förbud mot tiggeri

Nationell samordnare för utsatta EU-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige

Samordnare för tiggare besöker Malmö och Lund

Sverige satsar 87 miljoner kr på samhällsinformation till 700 tiggare !!!

Samarbete mellan Rumänien och Sverige mot tiggeri

Hemlösa svenskar glöms bort när romer prioriteras – Friggebodar åt EU-migranter


Gravida tiggare skapar problem i Karlskrona

Media i Rumänien hånar Sverige – Ett paradis för tiggare

Statlig medias extrema vinklingar: ”Nu får EU-migranter jobb”

Är man rasist om man kallar tiggare för tiggare?


Tiggeri bekräftas som organiserat

Polisen: Tiggare ofta del av kriminella ligor

Halta och lytta tiggare, eller?

Våldsam tiggaruppgörelse i Helsingborg

Faktum-försäljare hotas av EU-migranter

Tiggare avhyses, städnota på 50.000 kr

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.