Parodi politik

Löfvén har meddelat nu på morgonen att han försökt förhandla med SMHI men att de inte mottagit hans utsträckta hand, så nu är det skitväder i Sverige. Det är alltså inte hans fel.

SD meddelar samtidigt att regnet kommer från utlandet och att det är precis sånt som händer om man inte stänger gränserna.

Alliansen har röstat för ett annat väder och kan inte kommentera om någon mer är beredd att rösta på deras väder.

FI har börjat bränna BH:ar och andras inkomster för att hålla sig varma , men hänvisade till att om vi haft fler kvinnliga meteorologer så hade det här aldrig hänt.

V är i Göteborg och anser att det finns inget dåligt väder, bara dåliga städer.

Ingen har kunnat nå MP för en kommentar; hela deras kansli går på solenegeri och har laddat ur under november. Fridolin har tidigare sagt att han ska lösa det på 100 dagar.

Utsträckta händer ej seriöst menat

Stefan Löfven ägnade stora delar av valrörelsen åt att berätta att något höll på att gå sönder i Sverige. Sedan förklarade han att han ville samarbeta med just de partier som dragit isär Sverige, tömt ladorna och bränt jorden.
Kan man fortsätta sträcka ut en hand till de borgerliga partierna, samtidigt som man ger dem fingret?

Just när vi börjat hoppas att smarta människor som beter sig korkat åter skulle bli smarta utlyste Stefan Löfven nyval. Där dog det hoppet. Nu väntar ytterligare tre månader av skattefinansierade personangrepp, övertramp, medvetna missförstånd och extrem enögdhet. Frågan är vad som är mest tröttsamt – påhoppen eller de devota hyllningarna av den egna ofelbare ledaren?

Se även bl a;
Löfven vill samarbeta med de partier han baktalar

Så vill Löfven samarbeta i integrationsfrågan

Varför vill Löfven inte samarbeta?

Politiker anklagar politiker för att tycka som SD hellre än att diskutera sakfrågorna


Inget förtroende för Stefan Löfven och S+MP-regeringen bland svenska folket

98 % av Sverige ogillar S+MP

Slutresultat i riksdagsvalet 2018


För sidor om media, asylpolitik och integration se innehållsregistret.
Lista över alternativa källor

Alliansen försöker ta fokus från vad Alliansen orsakat

Det extra valet är ett misslyckande för Stefan Löfven, i en situation orsakad av Sverigedemokraterna”?
Alliansen skyller rådande ”situation” på det parti som röstade på deras budget!!!
Detta samtidigt som alliansen inte tar något som helst ansvar för sina egna handlingar.
Allaiansen verkar inte kunna ta sig ur sandlådan och visa sig i alla fall lite ansvarskännande för landet.

Alliansen trodde att makten skulle lämnas över till dem

Den främsta orsaken är att Sverigedemokraterna valde att bryta mot praxis, men också att regeringen inte tagit ansvar för det parlamentariska läget.”.
Eller om man läser mellan raderna; Alliansen är besviken över att vänsterblocket inte lämnade över regeringsmakten till dem efter att Alliansen försökt måla in vänsterblocket i ett hörn med stöd av SD.

Sedan är det ett faktum att praxis kan brytas mot. Praxis är ingen lag. Dessutom måste man förstå att om praxis brutits mot så är det inte bara av SD, eftersom SD bara röstade som Alliansen!


En maktfullkomlig allians

Genom allianssamarbetet har vi under åtta år visat att vi kan ta ett sådant ansvar för Sverige, där ytterkanterna berövas avgörande inflytande och där breda uppgörelser kunnat slutas i viktiga frågor
Eller, om man läser mellan raderna;
Alliansen är stolt över att de kunnat koncentrera makten till sig själv och att alliansen kunnat blockera för V, MP och SD att ha någon som helst inverkan i någon fråga eller ens kunna sätta press på alliansen att redovisa sakliga grunder för beslut som tagits.


Makt korrumperar

Samtidigt som Alliansen påstår sig sträcka ut en hand så upprepar Alliansen gång på gång att regeringen misslyckats, t ex;
Vi går nu till extra val för första gången på över ett halvsekel. Regeringen har misslyckats med att ta ansvar för det parlamentariska läget.”.

Det tyder på att Alliansen inte är seriös i att ta ansvar när man inte kan formulera en önskan om förhandling på ett diplomatiskt sätt utan måste försöka trycka ner motparten i skorna samtidigt som man säger sig önska förhandla.

Dessutom är det inte fråga om lösningar på konkreta problem i landets framtida utveckling man vill uppnå utan endast en fråga hur man på bästa sätt kan blockera partier från möjlighet till inflytande i demokratisk ordning och behålla mesta möjliga makt för egen del.

Se även bl a;
Slutresultat i riksdagsvalet 2018


För sidor om media, asylpolitik och integration se innehållsregistret.
Lista över alternativa källor

Plan för integrering liksom en utredning om kostnader och redovisning om hur allt ska finansieras saknas

En massa utsträckta händer åt två håll i två enskilda frågor. Frågan är om dessa utsträckta händer räcker för att blockera 1 miljon väljare från att kunna påverka på något sätt i den enskilda fråga som påverkar Sveriges ekonomi mest?

Ingen plan för integrering

Hade det inte varit bättre med lite öppenhet om den flyktingpolitik som inget parti (utom KD & SD) vill diskutera i sak? Fortfarande saknas helt en plan för integrering liksom en utredning om kostnader och redovisning om hur allt ska finansieras.

Minoritetsstyre är odemokratiskt

Kräver ändrad grundlag för att stoppa SD

Handlar inte om att föra en politik som har majoritetens stöd

Gunnar Hökmark (M) skriver bl a följande i en debattartikel i SvD (2/12):
Budgeten ska vara sammanhållen och inte kunna förändras genom detaljbeslut som påverkar inkomsterna eller utgifternas storlek. Finns en majoritet emot regeringens förslag finns det inte, och ska inte finnas, något som hindrar ett alternativ att vinna.

Det är obegripligt att Stefan Löfven inte tagit detta till sig. Istället har han i lyckoruset efter regeringsbildningen försökt kidnappa makten och driva igenom en vänsterpolitik som saknar stöd i Sveriges riksdag och i valmanskåren.

Attacken på lagen om valfrihet är ett exempel. Attackerna på välfärdsföretagande och valfrihet i välfärden ett annat.

Eftergifterna till MP ifråga om Förbifarten, Bromma och kärnkraften har en majoritet emot sig. Den nya utrikespolitiken med ensidigt erkännande av en palestinsk stat och ett uppbrott från den gemensamma utrikespolitiken i EU vilar på vänsterminoritetens grund. Skattehöjningar på arbete och företagande utmanar en majoritet som vill se nya jobb växa fram.

De utsträckta händerna är inte seriösa. De handlar om att försöka så split och splittring mellan de borgerliga, inte att föra en politik som har majoritetens stöd.