”Socialistiska Läkare” kritiserar att EU-migranter inte får göra som de vill i Sverige

Under rubriken ”Malmös hetsjakt på romer hotar liv” skriver studenterna Marcus Lindsköld och Sten Axelson Fisk från ”Socialistiska Läkare” och ”Solidaritet med EU-migranter” (se: Läkarstudenter/aktivister tycker EU-migranternas hälsofarliga boende i Malmö är bra) om sin udda bild av verkligheten;

I går kväll fick Malmös romska EU-migranter ännu en gång se sina sovplatser förstörda av polis.

Vänsterextremister har sin egen bild av verkligheten

Som sjukvårdare såg vi hur människor som kramade sina madrasser och täcken fick slag mot huvudet, blödningar i ögat, hjärnskakning och skrubbsår.

Red’s kom:
Vi har sett bilder i media på dessa ”madrasskramare” som höll varandra i armkrok för att försvåra för polisen. Det var inga romer, det var istället de hänsynslösa vänsterextremister som utnyttjar romerna för sitt eget syfte och gör allt för att uppvigla romer mot polisen oavsett hur det drabbar romerna.

Marcus Lindsköld och Sten Axelson Fisk är en del av vänsterextremisterna och därför finns det inget som dessa personer säger som någon kan tro på. Att inga media rapporterat om det som de anklagar polisen för här ger en tydlig indikation på att sanningshalten inte är särskilt hög.

Armina klagar igen

En kvinna gravid i andra månaden klagade på smärtor i buken efter att ha blivit släpad av polis.

Red’s kom:
Givetvis klagar Armina med de många namnen oavsett vad som hänt. Om hon inte velat bli ”släpad” så hade hon enkelt kunnat undvika detta genom att åtlyda polisen. Vi lever i en värld där man får ta konsekvenserna av sitt handlande. Romer är inget undantag.

Bryter man mot lag och ordning måste man vara beredd att ta konsekvenserna

Vi menar att polisens våldsamma insats är oproportionerlig. Syftet – att rensa undan madrasser större än 60×60 cm – motiverar inte ett våld av den här digniteten.

Red’s kom:
Vänsterextremisternas strategi påminner om krig som i Irak där man använde amerikaner som mänskliga sköldar. Vänsterextremisterna utnyttjar romerna som mänskliga sköldar och de bryr sig inte om vem som drabbas så länge de får synas i media.

Vad är det som gör att vänsterextremister tror att anarki, lagbrott och motstånd ska leda till att man får göra precis som man vill?

Polisen har helt uppenbart agerat betydligt mildare, och tolererat mycket mer, än om det handlat om någon annan än romer. Romer särbehandlas alltid.

”Forskning visar…”

Forskning visar att den romska minoriteten har en ökad dödlighet jämfört med icke-romer i flera europeiska länder. Vintertid ses en ökad dödlighet i hela befolkningen, men för romer är denna långt större. Framförallt är det lungor och luftvägar som vållar hälsoproblem.

Red’s kom:
Vad har detta med vad att göra?

Vems fel är det att EU-migranter inte vill anta erbjudande om boende?

Mot den bakgrunden är det allvarligt att även gamla människor blir av med det skydd de har mot kyla.

Red’s kom:
Om EU-migranterna ville ha skydd mot kyla så hade alla alternativet att sova inomhus. Vill de inte göra detta så får de vackert stå sitt kast, och vänsterextremisterna kan inte köra sina snyfthistorier enbart för att vänsterextremister inte har några som helst hämningar i vad de utsätter romerna för.

Vänsterextremister förespråkar anarki

Polisen tog inte bara de plötsligt olagliga madrasserna, utan även filtar, kuddar och mössor.

Red’s kom:
Inget blev ”plötsligt” olagligt. Men även vänsterextremister måste väl begripa att vi kan inte alla gå och strö ut sängkläder och personliga tillhörigheter på allmän plats?

Risk att ”människor” dör i onödan pga att polisen upprätthåller lag och ordning?

Misstron mot kommun och polis spiller över på vården, vi vet av egen erfarenhet att många är rädda för att söka vård. Denna insats ökar risken att människor i onödan dör i lunginflammationer i vinter.

Red’s kom:
Vad har detta svammel med vad att göra?

Vänsterextremister tycker att de själva och romer alltid är ansvarsbefriade för sina handlingar

Malmö kommun kommer då att bära ett tungt ansvar.

Red’s kom:
Ja, för inte kan väl romer ha något som helst ansvar för vad de gör?
Inte heller är det möjligt att vänsterextremister har något ansvar för vad de utsätter romer för?

Vilka ändamål helgar inte vilka medel?

Kommunens ändamål helgar inte medlen.

Red’s kom:
Romers och vänsterextremisters ändamål helgar inte medlen,

Är målet med upprätthållande av lagen att fastighetsägaren ska bli rikare?

Målet är att miljardären som äger tomten ska få möjlighet att tjäna ytterligare pengar på sin mark.

Red’s kom:
Marcus Lindsköld och Sten Axelson Fisk tycks vara två mycket vilsna och förvirrade personer.Marcus Lindsköld och Sten Axelson Fisk från "Socialistiska Läkare"

Vänsterextremister tror att kommunen betalar polisen

Malmö stad har själva lagt ut en okänd summa på en stor polisinsats och 2 miljoner på att röja ödetomten.

Red’s kom:
Nej, så fungerar det inte. Malmö stad betalar inte polisen för upprätthålla lag och ordning. De kostnader som romer och vänsterextremister orsakar samhället i polisinsatser får Sveriges alla skattebetalare dela på.

Röjningen av tomten borde i första hand betalas av de romer som brutit mot svensk lag, men som alltid klarar de sig undan krav på ersättning. I andra hand skulle kostnaden betalas av den rumänska staten. Inga av dessa vill ta något ansvar. I tredje hand skulle denna rensning och sanering av tomten betalats av de vänsterextremister som varit med och byggt upp kåkstaden. Ej heller de får någon faktura.

Konsekvensen blir att Malmös skattebetalare och fastighetsägaren får stå för de kostnader romer och vänsterextremister orsakar samhället. Till ingen som helst nytta för någon, tvärtom!

Varför ska lagen gälla olika beroende på förmögenhet?

Resursbrist tycks inte råda när den rikes rätt är hotad.

Red’s kom:
Rik som fattig så måste man utgå man från lagen och inte från okunniga vänsterextremisters förvridna världsbild.

Vänsterextremister vill ha lagbrott som mall för kommunen

I andra städer har långt mindre summor i stället använts till att upplåta mark för camping åt EU-migranterna…

Red’s kom:
• Lagbrott ska beivras, inte belönas.
• Att ca 4 kommuner i landet valt att bryta mot lagen genom att upplåta mark till EU-migranter innebär inte att även Malmö måste bryta mot lagen.
• Dessa fyra kommuners åtgärder försvårar situationen för romerna.
• En camping för EU-migranter löser inga som helst problem, det enbart skapar nya problem.
• Det handlar inte om ”långt mindre summor”.

Vad det är som gör att dessa unga studenter inte begriper självklarheter som ovanstående är svårt att förstå.

Vems hälsa gagnas av gratis camping för en viss grupp utländska medborgare?

…, en önskvärd insats som skulle gagna hälsan.

Red’s kom:
Vems hälsa skulle en ej önskvärd insats som gratis camping gagna? I alla fall definitivt inte EU-migranternas!

Strukturellt orsakad ohälsa?

Socialistiska läkare kritiserar bristen på strukturell förståelse av ohälsa inom dagens sjukvård. Tydligare exempel på strukturellt orsakad ohälsa än detta finns inte.

Red’s kom:
Marcus Lindsköld och Sten Axelson Fisk kritiserar något de inte förstår.

De har aldrig brytt sig om svenska hemlösa, men bara för att EU-migranter är på tapeten i media genom deras provokationer och lagbrott så vill Marcus Lindsköld och Sten Axelson Fisk passa på och få lite uppmärksamhet. Dessa egocentriska vänsterextremister bryr sig helt uppenbart inte det minsta om EU-migranternas välmående.

Vad som hänt i historien är inte relevant för EU-migranters lagbrott och provokationer idag

Den romska minoriteten har i Sverige utsatts för förtryck under flera sekler.

Red’s kom:
Vad som hänt i historien kan diskuteras, men saknar helt relevans för nutiden. Det existerar inga romer i Sverige som utsätts för förtryck. Det är i stället raka motsatsen som gäller. De utsätts genomgående för positiv särbehandling.

Sedan måste vänsterextremisterna snart lära sig att skilja på EU-migranter och svenska romer.

Vem skapar EU-migranternas ohälsa?

Ohälsan skapas på många sätt: av polisens batong, av den bitande kylan och av den kroniska stressen som kommer av att inte ha någon trygg plats att bo på samt den ständiga rädslan för rasistiskt våld.

Red’s kom:
Det finns säkert en hel del av EU-migranterna som är fysiskt och psykiskt sjuka, men ohälsan skapas genom eget agerande och är Rumäniens ansvar. Rumänien får stora resurser för att komma tillrätta med detta. Det är inte Sverige som får resurserna.

I Sverige finns inga EU-migranter som är förtryckta

Att vara förtryckt tär på hälsan. Det ser vi på sjukhusen, det ser vi i forskningen och det såg vi med våra egna ögon utanför stadshuset i går.Klicka här för att gå till artikeln i Aftonbladet, 2015-11-05
Se även bl a:
EU-migranter kräver stöd från Malmö stad

EU-migranter i Malmö ställer krav via aktivister på boende/försörjning

EU-migranter/Allt åt alla i Malmö hotar att bryta mot lag om de inte får bo gratis

Gratis bostäder och EU-migranter blir sakägare – Krav från V och Allt åt alla

EU-migranters krav på försörjning och bostad i Sverige rimligt, menar Allt åt alla

EU-migranter hotar ockupera gator om de avhyses från Malmös kåkstad

Vänsteraktivister börjar nu bygga ut kåkstaden med EU-migranter i Malmö

Polisen planerar för avhysning av EU-migranter – som ska identifieras – i Malmös kåkstad

DI kritiserar polisens lögner om EU-migranter – Identifiering ej lagkrav för avhysning!

800 poliser/kravallpolis, hundar, helikopter för EU-migranter i Malmös kåkstad & vänsterextremister

EU-migranter som avhyses i Malmö erbjuds boende max 5 nätter och gratis hemresa

EU-migranters olagliga bosättning i Malmö: Varför har polis inte agerat tidigare? – Karin Åberg

Svenska kyrkan vill sälla sig till aktivister när EU-migranter avhyses från Malmös kåkstad

Vänsterextremisterna förbereder sig inför avhysning av EU-migranter i Malmö den 2/11

Omgående (2/11) tömning av Malmös kåkstad med EU-migranter pga lucka i lagen

Rivning av EU-migranternas kåkstad i Malmö kostar 2-2,5 miljoner kr

Samtliga av EU-migranternas bilar i Malmös kåkstad har körförbud

EU-migranter protesterar mot avhysning utanför stadshuset i Malmö

Malmös EU-migranter: sittstrejk i protest mot avhysning… ingen skillnad mot tidigare

Malmös kåkstad med EU-migranter jämnas med marken – Beslut taget

Vänsterpartiet protesterar mot att EU-migranter i Malmös kåkstad avhyses

Läkarstudenter/aktivister tycker EU-migranternas hälsofarliga boende i Malmö är bra

MP Malmö vill att att problemet med EU-migranter ska lösas, men vilket problem?

Idag söndag stängs kåkstadens grind, imorgon arbetsfri dag för kringliggande företag

Sverige värsta rasistlandet, tycker EU-migranter i Malmös kåkstad

Sveriges största mediauppbåd för icke-avhysning av EU-migranter från Malmös kåkstad

Civil Rights Defenders kritiserar att Malmö upprätthåller lagen gentemot EU-migranter

FN-rapportör & organisationer kritiserar att EU-migranter i Malmö inte får bo gratis var de vill

Vänsterextremister försöker skada Malmös EU-migranter in i det sista

Nu är det klart! EU-migranter kan avhysas från kåkstaden i Malmö

Tolken Catalin Mihai tror att polisen vill trötta ut vänsterextremisterna i Malmös kåkstad

EU-migranter i Malmös kåkstad fortsätter ställa krav på försörjning

Avhysningen av EU-migranter i Malmö ett vänsterjippo – Aktivister skadar romer

EU-migranter avhysta från Malmös kåkstad – lägret saneras nu

EU-migranter och aktivister protesterar vid Malmös stadshus

EU-migranter har ingen rätt till gratis hemresa eller annat, säger SKL

EU-migranter i Malmö kräver bostad och att kommunalråd ska stå till svars för något

Frederick Batzler hotar fortsätta med sina juridiska processer om EU-migranter

Den rumänska ambassadören besöker Malmö där EU-migranter demonstrerar

EU-migranter sover utanför stadshuset i Malmö i protest

Malmös avhysta EU-migranter flyttar till parkering i Lund

Malmös avhysta EU-migranter försökte gömma nio olagliga husvagnar – Nu beslagtagna

EU-migranter som demonstrerar framför Malmös Stadshus börjar tappa sugen

Rakel Chukri på SDS tycker inte lagar ska gälla romer från andra länder

Özz Nûjen & Måns Möller hånar Carina Nilsson för att lagen följs för EU-migranter

Vänsterextremister i Malmö visar sitt rätta jag, uppviglar EU-migranter

Vänsterextremister håller kvar EU-migranter i kylan i sin laglösa demonstration

Karin Åberg JO-anmäler polisens upprensning av olaglig demonstration i Malmö


Varför provocerar EU-migranter?

EU-migranter skiter i kyrkogården, bokstavligen

EU-migranter säljer sex i Malmö, 75% från Rumänien


Bilder på EU-migranter: Tiggare eller tiggarboss?


Rado Poeo i Malmös kåkstad heter nu Radu Ciprian: Ingen kommer att lämna lägret

EU-migranter kastar ut Janne Josefsson från kåkstaden och kastar sten på filmteamet

Uppdrag Granskning, EU-migranter och Malmö kåkstad

Uppdrag granskning granskar Malmös kåkstad


Polisanmälan olaga intrång / egenmäktigt förfarande av EU-migranter i Malmö, kåkstaden

Malmöpolisen vägrar utföra sitt uppdrag och identifiera EU-migranter

Polisen: Nu har människorna varit där så länge att de har någon form av besittningsrätt. Det är komplicerat men så har vi tolkat det.


Malmös EU-migranter kostat skattebetalarna minst 1,3 miljoner kr hittills 2015

Dagverksamhet för EU-migranter i Malmö kostar 3,5 miljoner kr/år


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?

Justitieministern chockad över hur mycket bistånd Rumänien får

Regeringen lägger 52 miljoner kr på ”romers inkludering”. Vad betyder detta, Alice Bah Kuhnke?


EU-migranter klarade sig från utvisning pga att Migrationsverket omorganiserade – Uppdrag Granskning

Utvisning av EU-migranter utan vistelserätt sker inte i Sverige

Vad gäller juridiskt för EU-migranters vistelse i Sverige? Regler för avvisning/utvisning av EU-migranter/tiggare


Överklagande inlämnat av Miljöförvaltningens avhysningsbeslut av EU-migranter i Malmö – Karin Åberg

Aktivister befäster EU-migranters utsatthet – inhumant och osolidariskt – Karin Åberg


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Läkarstudenter/aktivister tycker EU-migranternas hälsofarliga boende i Malmö är bra

Fyra läkarstudenter – aktiva i Socialistiska Läkare och Solidaritet med EU-migranter – Sten Axelson Fisk, Maria Weber, Karolin el-Jaleb, Miriam Lukasiak skriver en märklig insändare om kåkstaden på Sorgenfri i Malmö.

Nästa vecka kommer den olagliga bosättningen att rivas

På söndag kommer 200 personer se sina hem jämnas med marken.

Red’s kom:
Det är inte dessa 200-350 personers hem. Det är deras olagliga semesterbostad på privat mark i strid med grundlagen.

Varför tror aktivisterna att den olagliga bosättningen kommer att jämnas med marken på söndag?

Få eller inga av EU-migranterna kommer att se saneringen eftersom de då inte befinner sig där längre.

Se: Malmös kåkstad med EU-migranter jämnas med marken – Beslut taget
och;
Omgående (2/11) tömning av Malmös kåkstad med EU-migranter pga lucka i lagen
och;
Rivning av EU-migranternas kåkstad i Malmö kostar 2-2,5 miljoner kr

Många tunga skäl för avhysningen

Syftet är, jämte främjad brandsäkerhet, enligt Malmö Stads miljönämnd att ”olägenhet för hälsa ska upphöra”. Vi bestrider miljönämndens bedömning att det skulle gagna hälsan för EU-migranterna som bor i lägret att bli ställda på gatan.

Red’s kom:
Ni kan bestrida vad ni vill. Det är ett ostridigt faktum att det inte gagnar EU-migranternas hälsa att bo på förgiftad mark i skjul utan tillgång till toalett eller vatten.
Sedan blir ingen ”ställd på gatan”. Det är bara löjlig vänsterextremist-retorik.

Dessutom kan man inte göra som vänsterextremisterna och begränsa frågan till enbart markockupanternas väl och ve, det är en fråga som anbelangar hela samhället, och även svenska medborgare har vissa rättigheter.

Varför ska en kåkstad, upprest av utländska medborgare utan respekt för lag och ordning, bibehållas?

Skjulen och husvagnarna är inte värdiga boenden, men de utgör en fast punkt och ett skydd mot regn, vind och i viss mån kyla.

Red’s kom:
Det är inget argument för att understödja lagbrott.

Vi kan aldrig undkomma risker i livet

Därför menar vi att Sorgenfrilägret måste få stå tills ett långsiktigt hållbart alternativ har presenterats. Annars finns en stor risk för att psykisk ohälsa, infektioner eller kyla denna vinter kommer att skörda människoliv.

Red’s kom:
Må så vara. Exakt samma risk finns om lagen inte upprätthålls.

Vi pratar om vuxna människor och som sådana måste man ta i alla fall något ansvar för sitt eget liv och leverna… även om vi – från bl a alla graviditeter och barn de inte kan försörja – kan konstatera att många romer inte gör detta.

Aktivister försöker aktivt försämra hälsan för EU-migranter

Malmö stad har varit en pionjär inom folkhälsosatsningar. Genom malmökommissionen uppdrog kommunpolitiker åt forskare att ta fram åtgärdsplaner för att nå en mer jämlik hälsa. Mot den bakgrunden är det sorgligt att se hur kommunen inte bara försummar utan aktivt försämrar hälsoförutsättningarna för den sedan länge utsatta romska minoriteten.

Red’s kom:
Det är bara ointelligenta personer som tror att ett vinterboende i Sverige under inte människovärdiga förhållanden är bättre än att de bor i sina bostäder i hemlandet.

Läkarstudenter ger ”medicinskt stöd” tillsammans med vänsterextremister i Solidaritet med EU-migranter

Många i vår förening är aktiva i solidaritetsarbetet med EU-migranter och har fungerat som medicinskt stöd i det uppsökande arbetet i lägren.

Fler tunga skäl för avhysning

När vintern nalkades för ett år sedan såg vi förfrusna extremiteter, allvarliga och enkla infektioner och en stor komponent av psykisk ohälsa.

Red’s kom:
Räcker inte detta som bevis för vänsterextremisterna att det inte är ett hälsovänligt klimat och omgivning för markockupanterna?

Psykisk ohälsa” finns bland EU-migranterna oavsett klimat och oavsett vad Sverige gör.

Markockupanterna har inte gjort något för att förbättra hälsosituationen

De boende har under det gångna året gjort stora insatser för att förbättra hälsosituationen i Sorgenfrilägret.

Red’s kom:
De har inte lyft ett finger för att förbättra sin hälsosituation.

Container och bajamajor har inte tillfört något

En container finns för sopor, dass har ställts upp där de boende går på toaletten och till Kontrapunkt kan de komma och duscha.

Red’s kom:
Som vi konstaterat bl a genom Uppdrag Granskning;
• Container har ställts upp på bekostnad av – i slutänden – skattebetalarna, men EU-migranterna slänger ändå bara sitt skräp utanför containern, eftersom de tydligen inte orkar gå två meter runt hörnan av containern.
• Bajamajor har ställts upp på bekostnad av – i slutänden – skattebetalarna, men de används inte pga att ingen städar bajamajorna åt EU-migranterna.

Solidaritet med EU-migranter har enbart skadat EU-migranterna

Dessutom är det möjligt för personer ur solidaritetsrörelsen att hålla en kontinuerlig kontakt genom att så många bor relativt permanent på samma plats.

Red’s kom:
Vad tillför det?

Historien irrelevant för dagens situation

Denna höst tränger sig historien nära inpå. Filmen Taikon visas för närvarande på Malmös biografer och det skulle förvåna ifall någon i kommunfullmäktiges majoritet har kunnat förmå sig att se den filmen.

Red’s kom:
När argumenten saknas får vänsterextremisterna försöka hitta argument, som inte är relevanta längre, i historien. Filmen saknar helt relevans för dagens situation. Om man inte kan hålla sig i nutid och till verkligheten så kommer man aldrig vidare i lösningarna.

Katarina Taikon kämpade för att tältlägren skulle stängas, att romerna skulle få bostäder. Olof Palme kunde inte få sin långtgående solidaritet att räcka till romerna, som i en dyster scen i filmen tvingas packa ihop sina läger och lämna Sverige. Det är deprimerande att vi i dag, 46 år senare, kämpar för att tältlägren ska få stå kvar. Ett knappt halvsekel har inneburit ett steg bakåt för romernas rättigheter.

Red’s kom:
Gratis boende och försörjning är ingens rättigheter, inte ens svenska medborgares i Sverige eller något annat land på denna planet. Än mindre är det utländska medborgares rättigheter i Sverige.

Skäl saknas för att svenska skattebetalare ska försörja andra länders medborgare

Vi delar miljönämndens uppfattning att rådande förhållande inte är acceptabla på lång sikt. Men att anföra hälsoskäl som argument för avhysning, när inget bättre alternativ har presenterats, är ohederligt.

Red’s kom:
På vilket sätt skulle det vara ohederligt? Hälsoskälen, som är ett av flera argument för avhysningen, är helt uppenbart ett mycket tungt vägande skäl för att upplösa den olagliga bosättningen på privat mark.

Att erbjuda ”bättre alternativ” för utländska medborgare är hemlandets ansvar, som dessutom får medel för detta, mest av svenska medborgare.

Hälsofaran klargjord

Miljönämnden måste precisera vad den akuta hälsofaran består i.

Red’s kom:
Det har Miljönämnden redan gjort med all önskvärd tydlighet, sedan är det upp till var och en att förstå detta.

Ett olagligt alternativ är inget alternativ

Under vårt besök i lägret på onsdagskvällen såg vi husvagnar och skjul som var klart varmare än gatan, toaletter som var undermåliga men som användes och människor som djupt oroades över var de ska ta vägen på söndag.

Red’s kom:
Det finns säkert en del boenden i lägret som tillfälligt är varmare än utomhus, och?
Bajamajorna är lika mycket en hälsofara som de behov som uträttas runt skjulen.
En eventuell oro bland markockupanterna är inget argument. Bryter man mot lagen så ska man istället vara glad att man kommer undan de straff som svenska medborgare inte kommit undan med om de gjort samma sak.
Sedan finns ingen anledning till oro över vart de ska ta vägen. Svaret är enkelt; till sin bostad i hemlandet, som bl a migrationsministern säger.

Ingen tvingar romer ut på gatan

Tiden när svenska kommuner tvingade romer ut på gatan måste vara förbi.

Red’s kom:
Det finns ingen kommun som tvingar romer ut på gatan.

Sverige kan inte lämna garantier för all världens medborgare

Vi förväntar oss att miljöförvaltningen river upp beslutet om avhysning och i linje med tidigare folkhälsosatsningar snarast ställer lokaler till förfogande…

Red’s kom:
Det kommer givetvis inte att hända. Speciellt eftersom det skulle stå strid med tidigare folkhälsosatsningar.
Dock är det oroväckande att Malmö kommun avser spendera 5,6 miljoner kr nästa år på romer, utan att det redovisas hur.

… som garant för att ingen Malmöbo ska få frysa ihjäl med kommunens goda minne.

Red’s kom:
Romer är inte Malmöbor. Om ni aktivister åker till Tokyo på semester, tror ni att ni blir Tokyobor bara för det?

Det finns ingen på planeten som har några garantier för att inte frysa ihjäl. Varje människa har ett eget ansvar för sitt välbefinnande, och man kan inte enbart förlita sig på andra genom sitt liv.Klicka här för att gå till artikeln i Expressen, 2015-10-29
Se även bl a;
Aktivister befäster EU-migranters utsatthet – inhumant och osolidariskt


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?

471 miljarder kr till Rumänien från EU, mest från svenskar – Varför hjälp i Sverige?

Regeringen lägger 52 miljoner kr på ”romers inkludering”. Vad betyder detta, Alice Bah Kuhnke?


Kommunernas hantering av tiggare i Malmö, Lund, Göteborg

Överklagan avhysning av EU-migranter från Malmös kåkstad, del 2

Avhysning av EU-migranter från Malmös kåkstad sker den 2/11 – Krav på särbehandling av romer

Vänsterpartiet protesterar mot att EU-migranter i Malmös kåkstad avhyses

Malmös EU-migranter: sittstrejk i protest mot avhysning… ingen skillnad mot tidigare

EU-migranter protesterar mot avhysning utanför stadshuset i Malmö

Rado Poeo i Malmös kåkstad heter nu Radu Ciprian: Ingen kommer att lämna lägret

Bilder på EU-migranter: Tiggare eller tiggarboss?


Vänsteraktivister börjar nu bygga ut kåkstaden med EU-migranter i Malmö

EU-migranter/Allt åt alla i Malmö hotar att bryta mot lag om de inte får bo gratis


Smittsam sjukdom bland EU-migranter i Stockholm, TBC

MP vill att alla EU-migranter ska få gratis vård i Sverige

EU-migranter utan EU-kort ska betala all vård med egna medel

NLL klargör vad som gäller för vård av EU-migranter i Sverige

Gratis vård i Sverige för rumäner! Samtliga vårdfakturor till EU-migranter är obetalda – mörkas av media


EU-tiggares boende och försörjning inget kommunalt ansvar, säger moderat politiker

Emma Berginger vill att Lunds kommun ska vara välgörenhetsorganisation för EU-migranter


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.