Hälften av EU-migranterna ser Sverige som sitt hem – SR ljuger!

I en skamligt lögnaktig text i SR (av Agneta Johansson) – under den missvisande rubriken ”EU-migranter vill lära sig svenska” – så redovisas valda utdrag från en rapport som Kommunförbundet Västernorrland skrivit baserat på en rad märkliga och infantila frågor till EU-migranter.

Man utgår i vanlig ordning från vad EU-migranterna tycker, och känner för att svara på frågorna, istället för att utgå från verkligheten.

Själva rapporten får vi inte se. Den läggs inte ut så att allmänheten får insyn i verksamheten och kan kontrollera galenskaperna. Varken kommunförbundet eller organisationen ”Make sense” har någon hemsida eller annan webbpublicering.

SR inleder med:

Att lära sig svenska skulle påverka utsatta EU-medborgarens situation i Umeå, Örnsköldsvik och Sundsvall allra mest. Det visar en EU-rapport.

Red’s kom:
Ovanstående är en ren och skär lögn av SR! Som framgår av SR:s egen text nedan så säger ett oredovisat antal EU-migranter att de vill lära sig svenska. Påståendet att kunskaper i svenska skulle påverka EU-migranternas situation (dessutom ”mest”) är helt taget ur luften och är naturligtvis inget som ett frågeformulär har kommit fram till.

Vi får inte reda på varken hur många EU-migranter som vill lära sig svenska eller av vilken anledning de vill detta (även om man kan förstå att det är för att EU-migranterna avser bosätta sig i Sverige under förhoppning att Sveriges handlingsförlamade politiker fortsätter att försörja dem).

Sedan är det skillnad på att vilja lära sig svenska och att kunna lära sig svenska.

Slutligen: Det är inte en ”EU-rapport”, det är en rapport till EU-organisationen FEAD.

10,7 miljoner kr rakt ut i sjön

I oktober fick Umeå Örnsköldsvik och Sundsvall 10,7 miljoner från EU för att starta mötesplatser för utsatta EU-medborgare på de tre orterna under tre år.

Red’s kom:
Utsatta EU-medborgare” är alltså de politiskt korrektas omskrivning av det politiskt korrekta uttrycket ”EU-migranter” som alltså i sin tur är är en omskrivning av romer, dvs zigenare.

Hur kan Sverige starta ett dylikt projekt för EU-migranter som olagligen befinner sig i Sverige istället för att lagen upprätthålls och de utvisas?

Social inkludering och egenmakt för EU-migranter

Nu har den första rapporten kommit från projektet vars mål är social inkludering och egenmakt för EU-medborgarna.

Red’s kom:
Aldrig någonsin har dylika projekt fungerat för romer. Varken i Sverige eller i andra länder. Men i Sverige vill man inte lära sig av tidigare erfarenheter utan tuffar bekymmerslöst på som vanligt där alla tidigare fel bara upprepas.

Rapport baseras på vad hälften av EU-migranterna tycker

Rapporten bygger på intervjuer med 85 vuxna och 10 barn av de totalt 180 EU-medborgare som uppskattningsvis fanns på de tre orterna i början av 2016.

Red’s kom:
Varför vill man inte ens bemöda sig med att intervjua alla för att få en så rättvisande bild som möjligt… eller är det just vad man inte vill få?

Umeå är EU-migranternas favoritresmål

Flest fanns i Umeå: 120, varav 40 barn.

90 procent av EU-migranterna har barn

Merparten av de 85 vuxna som svarat kommer från Rumänien, och 90 procent är föräldrar.

Red’s kom:
Hur mycket är ”merparten”? När det nu finns en rapport så kan SR väl lika gärna redovisa en exakt siffra över hur många av dessa romer som kommer från Rumänien och hur många som kommer från Bulgarien.

Om man nu ställer en fråga som denna är en naturlig följdfråga hur många barn de har!

Hälften av EU-migranterna ser Sverige som sitt hem

Hälften betraktar Sverige som hemma motiverat med att här kan man äta, sova, arbeta, och här har man möjligheter.

Red’s kom:
Är det vad som definierar ett hem? Kan EU-migranterna inte äta, sova, arbeta och ha möjligheter i något annat land än Sverige?

Hur definierar EU-migranterna då sitt hem i hemlandet? Semesterbostad?

EU-migranterna ser Sverige som sitt hem så länge de blir försörjda. Den dag detta upphör så åker de hem till sitt riktiga hem.

Drygt hälften av EU-migranterna kan läsa OCH skriva, 32 procent kan inte

Bara lite fler än hälften, 55 procent, kan läsa och skriva på sitt förstaspråk.

Red’s kom:
Översättning:
55 procent av EU-migranterna hävdar själva i intervjun att de kan läsa och skriva på Romani Chib (inte på rumänska). Dock finns ingen gradering av denna kunskap vilket gör att en siffra närmare sanningen är att 20 procent av EU-migranterna kan läsa och skriva på sitt eget språk.

Hur svarar man på en fråga som denna om man kan läsa men inte skriva?

32 procent kan inte läsa och skriva alls.

Red’s kom:
13 procent har alltså själva i intervjun sagt att de ligger på någon ospecificerad plats mellan att kunna läsa och skriva på Romani och att inte alls kunna läsa och skriva.

Bara hälften av EU-migranterna känner någon form av oro över sin situation som tiggare

Nära hälften säger att de lider av oro och nedstämdhet, fler kvinnor än män.

Red’s kom:
Jämfört med svenska medborgare så är det alltså en mindre andel EU-migranter som känner sig oroliga och nedstämda?

Varför är denna fråga den enda där SR redovisar skillnad mellan kvinnor och män?

Inte ens hälften har brytt sig om att ta reda på eller minns var man kan söka jobb

Färre än hälften känner till var de kan söka arbete.

Red’s kom:
Färre kvinnor än män?

Detta resultat ska ses i perspektivet att information om hur man söker arbete ständigt går ut till EU-migranterna från olika håll.

Notera att man i denna okunniga undersökning inte ens ställt frågor om vem som sökt vilka jobb och när. Trots att det är en i sammanhanget mer relevant fråga än alla andra frågor som ställts.

Drygt hälften av EU-migranternas barn gick i någon form av skola

Av de tio barn som intervjuats gick sex i skolan.

Red’s kom:
Skola var?

10 barn (av ett femtiotal) till hur många föräldrar?

I huvudsak kvinnor som tigger

De barn som inte går i skolan tas om hand av pappor. Det är i större utsträckning kvinnorna som försörjer familjen genom tiggeri.

Red’s kom:
Detta blir pinsamt uppenbart om man tittar i EU-migranternas läger om dagarna, då det är en klar övervikt på män… som gör ingenting.

Varför ställs dessa frågor?

De här svaren ska hjälpa till för att få lämpligt innehåll på de mötesplatser som nu byggs upp i Sundsvall Örnsköldsvik och Umeå för utsatta EU-medborgare.

Red’s kom:
På vilket sätt ska dessa svar – som vi visste redan innan undersökningen – skapa ett ”lämpligt innehåll” på mötesplatserna?

Vill lära sig svenska, hur man söker jobb (som inte finns) I SVERIGE samt läsa och skriva

Själva vill de lära sig svenska, få hjälp med att söka jobb, och lära sig läsa och skriva, framgår av rapporten.

Red’s kom:
Kort och gott, de vill förbereda sig på att bosätta sig permanent i Sverige, och bli försörjda. Men det framgår inte av rapporten?

* Hur många vill lära sig svenska?
* Hur många vill lära sig söka jobb i Sverige?
* Hur många vill lära sig läsa och skriva och på vilket språk?

EU-migranterna vill ha allt de kan få gratis, så länge det inte finns krav på motprestation

De vill också kunna tvätta kläder, duscha, och få tillgång till internet på mötesplatsen.

Red’s kom:
Behövs det en undersökning för att komma fram till att dessa välfärdsturister vill ha ovanstående?

Dylika faciliteter ingår inte i FEAD-projektet, men vi kan konstatera att man struntar i regelverket. EU-migranterna i Umeå har redan fått tillgång till dusch och tvättmaskiner för sina kläder. Allt gratis, som alltid för denna grupp av välfärdsturister.

Bara 90 procent vill ha det alla vill ha

Närmare 90 procent av de som svarat säger att de skulle behöva tillgång till information rådgivning eller utbildning.

Red’s kom:
Information om vad? Om vilka förmåner de kan få under sin olagliga vistelse i Sverige?
Rådgivning om vad? Sjukdomar och diverse hälsoproblem?
Utbildning i vad, utöver svenska? Korgflätning?

Utbildning får inte ingå i detta FEAD-projekt, men de vänsterextremister som driver projektet lär inte bry sig särskilt mycket om vilka ramar som gäller för att få pengarna.

Vilka är EU-migranternas vanligaste frågor?

De vanligaste frågorna från de utsatta EU-medborgarna rör jobb och bostad.

Red’s kom:
Vi vet alla att den vanligaste frågan är hur de ska få gratis boende, men när det presenteras här av SR så slås denna fråga ihop med ”jobb” utan att redovisa resultatet per fråga.

Frågor om graviditet, abort och hälsoproblem

När det gäller hälsovård rör de flesta frågorna graviditet, abort, infektioner och frågor om medicin för hjärt-kärlsjukdomar eller astma.

Red’s kom:
Ej heller här vill SR redovisa per område, men vi vet att det är ett stort antal graviditeter bland EU-migranterna och att de gärna vill dra nytta av sjukvården i Sverige utan att behöva betala in något till staten och utan att behöva betala någon patientavgift, så som alla vi andra måste göra.

Konstigt att tandvård inte ingick här.

Vem har EGENTLIGEN skrivit rapporten?

Rapporten har givits ut av Kommunförbundet Västernorrlands och Fead – fonden för europeiskt bistånd för dem som har det sämst ställt. Titeln är Social inkludering och egenmakt för utsatta EU-medborgare i Norra Sverige.

FEAD står för ”Fund for European Aid to the Most Deprived”.
Det är inte FEAD som skrivit någon rapport. De bara tar emot rapporter. Rapporterna är ett krav för att få EU-pengar som betalats in av Sverige.

De frågor som ställts är sorgliga, svaren är sorgliga och rapporten är sorglig. Och i tre år ska man ägna sig åt detta meningslösa projekt för EU-migranter i Sverige, i stället för att lägga pengarna på att verkligen förbättra situationen för EU-migranterna i hemlandet.

Projektet går under namnet Make sense.

Red’s kom:
Makes no sense.

SR (Agneta Johansson) skriver också;

EU-migranternas samlingslokal öppnades den 11 april, på ovanvåningen på Öppen gemenskap på Kungsgatan i Umeå. Men än så länge har tillströmningen varit ganska liten.

Linnea Snäll är ”brobyggare” i Umeå

Linnéa Snäll som talar rumänska och jobbar halvtid som brobyggare i projektet tror att fler hittar till lokalen när det härbärge som ligger på Backen stängs om en vecka.

Kläder finns till försäljning för en billig peng, och det finns möjlighet att tvätta kläder och duscha. Det finns även en lekhörna för barnen.

Lena Bolin, projektledare på heltid för projektet ”Make sense”

Projektet som går under namnet Make sense ska pågå i tre år och förutom Linnea Snäll på halvtid finns en projektledare på heltid, Lena Bolin.Klicka här för att gå till artikeln i SR, 2016-05-09
Se även bl a;
EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen här.

SR sprider felaktig information om EU-migranter

Under den på flera sätt felaktiga rubriken ”Regeringen riktar ekonomisk hjälp till migranternas hemländer” skriver SR följande:

Nyligen fattade regeringen ett antal beslut för att stoppa tiggeriet i Sverige.

Red’s kom:
Jasså, vilka då? Några sådana beslut har inte redovisats någonstans, varken av regeringen eller av media.

– Vi behöver göra det som behövs både för att stödja de här människorna i sin utsatthet men också för att tiggeriet ska upphöra, kommenterade Åsa Regnér (S), barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Red’s kom:  Hur?

Felaktiga uppgifter om antalet EU-migranter i Sverige

I uppgifter från polisen handlar det om mellan 3900 och 4500 EU-migranter som finns i Sverige. Siffror som också stöds av SVT:s egen undersökning och som presenterades veckan efter påsk. Siffrorna är oförändrade sedan den senaste undersökningen, för ett år sedan.

Red’s kom:
Statlig media upprepar oriktiga uppgifter om antalet EU-migranter hela tiden!
Hur har polisen kommit fram till sin uppgift? Bara genom att kopiera de felaktiga uppgifterna från SVT?

SVT kom 2015 fram till att att det fanns 3.400 – 4.100 EU-migranter i de kommuner som besvarade SVT:s enkät. Men det handlar bara om rena gissningar där ett antal kommuner (66 st) exkluderats, och där svaren (utom för Skåne) hemlighålls av SVT.

2015 svarade inte 49 kommuner på enkäten och ytterligare 17 kommuner svarade att de inte visste hur många EU-migranter som vistades i kommunen.

Se:
Långt mer än en fördubbling av antalet tiggande EU-migranter i Sverige på ett år

För SVT:s enkät 2016 (när SVT kom fram till att det vistas 3.900 – 4.700 EU-migranter i Sverige) var det 36 kommuner som inte besvarade SVT:s enkät.

Utöver dessa 36 kommuner så var det 24 kommuner som inte visste hur många EU-migranter som vistas i kommunen.

Vilka dessa 36 + 24 kommuner är redovisas inte. SVT erkänner att det finns ett mörkertal (men beaktas sedan aldrig när uppgiften utnyttjas av SVT eller andra media). Flera kommuner som säger att det vistas tiggande EU-migranter i kommunen har dessutom inte uppgett antalet.

Se:
Långt mer än en fördubbling av antalet tiggande EU-migranter i Sverige på ett år

Idag finns tiggande EU-migranter i stort sett i alla kommuner i landet.

Red’s kom:
Men för 60-70 kommuner finns inga uppgifter ens om hur många  kommunen gissar att det finns.

Meningslösa åtgärder där blinda ska leda blinda

För drygt ett år sedan tillsattes en Nationell samordnare för utsatta EU-medborgare, Martin Valfridsson, som lämnade över sin slutrapport till regeringen i februari i år. I rapporten föreslår han regeringen att:

• Socialstyrelsen får i uppdrag att stödja kommunernas socialtjänster med vägledning och kunskap om hur man kan möta den här gruppen när det behövs.

• Samordningen läggs på länsstyrelsen i Stockholm.

Red’s kom:
Dvs inga åtgärder för att få bukt på problemen med EU-migranterna!

SR tror att staten skänker pengar i tiggarmuggar

Utöver det har regeringen också följt samordnarens rekommendationer och beslutat att rikta ekonomisk hjälp mot migranternas hemländer, istället för att skänka pengar direkt till dem som tigger.

Red’s kom:
Det är inte vad Martin Valfridsson rekommenderat och S+MP-regeringen har inte beslutat att rikta ekonomisk hjälp till Rumänien och Bulgarien. S+MP-regeringen har tvärtom varit noga med att poängtera att de absolut inte gör detta (även om sanningen är en annan).

När ska Sveriges okunniga journalister lära sig att EU-migranter inte är migranter? De är EU-migranter – dvs romer – som ägnar sig åt välfärdsturism och som försöker ockupera svensk mark… under lite andra omständigheter hade denna ockupation betecknats som en krigsförklaring.

Har SR ingen som helst koll på vilka galenskaper som sägs av de statsanställda journalisterna?

– Jag tycker att man ska arbeta med fattigdomsbekämpning på det här området som vi gör annars, säger Åsa Regnér (S), barn-, äldre- och jämställdhetsminister, i en kommentar till SVT, direkt efter beslutet.

Red’s kom:
Hur gör vi annars?

Sverige samtalar med Rumänien och Bulgarien

Sverige för kontinuerliga samtal med Rumänien och Bulgarien, hemländer till de flesta tiggande EU-migranter i Sverige, för att komma tillrätta med situationen och uppmana hemländerna att hitta lösningar på sociala problem och fattigdom internt.

Red’s kom:
Inget S+MP-regeringen gjort eller sagt har av naturliga skäl haft den minsta effekt. Och de avtal Sverige tecknat med Rumänien och Bulgarien kommer heller inte minska problemen med EU-migranterna i Sverige i framtiden.Klicka här för att gå till den felaktiga artikeln i SR, 2016-04-27
Se även bl a;
Samarbete mellan Rumänien och Sverige mot tiggeri – Expressen 2015-01-23

”Kompetensutbyte” mellan Rumänien och Sverige? Var är EU? Media mörkar! – SvD 2015-04-01

Veronica Palm åker till Rumänien för att tala med talmannen om tiggare i Sverige – Expressen 2015-05-19

Hemligt avtal mellan Rumänien och Sverige klart – Inte om romer! – DN, SvD och Expressen 2015-06-03

Regeringen erkänner: Sveriges avtal med Rumänien sekretessbelagt – Expressen 2015-06-04

Samarbetsavtal mellan Rumänien och Sverige – Här är det!

Åsa Regnér har tecknat avtal med Bulgarien om EU-migranter – Spel för galleriet


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Fred Taikon: Samordnarens rapport gör att Sverige backar 100 år

Fred Taikon, ansvarig för organisationen É Romani Glinda, säger att tiggerisamordnarens föreslagna åtgärder kommer göra livet svårt för romer, skriver Rafal Szoppe, Radio Romano och Isabelle Swahn på SR.

Red’s kom:
En åsikt som tycks vara frekvent bland vänsterextremister är att svenska medborgares medel obegränsat ska gå till att försörja EU-migranter som missbrukar den fria rörligheten.

Överdrifter utan like

– Det känns jättejobbigt för mig som rom att behöva ta upp det här igen. Jag ser ju att Sverige med sin goda vilja faktiskt går tillbaka till det man pratade om för 100 år sedan.

Red’s kom:
Om man för 100 år sedan pratade om att även romer måste följa lagen så har Fred Taikon rätt.

Hur gör Sverige situationen ”jävla dålig” för EU-migranter?

– Att man ska göra situationen så jävla dålig för romerna så att de självmant flyttar ut ur landet, säger Fred Taikon, ansvarig för organisationen É Romani Glinda och romsk aktivist.

Red’s kom:
Tyvärr kommer nog EU-migranterna inte självmant att börja följa lagen.

Fred Taikon menar att det är Sveriges skyldighet att förse alla EU-migranter med gratis boende

Han är mycket kritisk till de förslag som presenterades i tiggeriutredningen i dag.

Rapporten som den nationella samordnaren Martin Valfridsson tagit fram föreslår att barnen till EU-migranter generellt inte ska ha tillgång till svensk skolgång och att kommuner inte ska erbjuda boplatser till EU-migranter eftersom det kan göra det för attraktivt att åka till Sverige och tigga.

– Jag kan hålla med om att man inte ska ha olagliga boplatser, men vad gör man istället då? Då får man väl skapa en plats där man kan bo på. Nu säger Martin Valfridsson att de har tittat på den frågan och bedömer att man inte ska upprätta några sådana platser.

Red’s kom:
Det finns kommuner som Lund och Helsingborg som skapat bosättningar där EU-migranter som bryter mot lagen får bo gratis. Detta tillvägagångssätt har aldrig tillfört något annat än att locka fler EU-migranter att komma till Sverige för att bryta mot lagen.

Kostar mindre att försörja EU-migranter än att verka för att EU-migranter följer lagen?

– De pengar som man lägger ner på avhysningar kostar mycket mer än att upprätta en plats att bo på, säger Fred Taikon.

Red’s kom:
Detta är typiskt för hur logikbefriade vänsterextremister resonerar. Om EU-migranter bryter mot lagen så ska de belönas för detta, och denna belöning ska bekostas av svenska medborgare som jobbat för pengarna och bidragit till samhället, vilket EU-migranterna inte gjort.

Någonstans måste det kanske gå en gräns för hur mycket svenska medborgare ska lägga på andra länders medborgare, särskilt på åtgärder som inte ens tillför något för någon?

Fred Taikon gör som EU-migranterna, dvs han bara ställer krav på Sverige att ensamt ta ansvaret för att försörja romer som inte tillför något till samhället… i stället för att göra någon samhällsnytta.

EU-migranternas tiggeri inte lika lönsamt idag?

Ett av förslagen i utredningen är att människor ska skänka pengar till frivilligorganisationer som hjälper till på plats i Rumänien och Bulgarien så att ingen ska behöva åka hit och tigga. Fred Taikon säger att han inte vet om bidragen till organisationerna har ökat, men att pengarna som människor skänker direkt i tiggarnas muggar har halverats under de senaste månaderna.

Red’s kom:
Det skulle vara ett stort steg i rätt riktning om pengarna i muggarna halverats under de senaste månaderna, men det finns tyvärr inget som styrker detta.

Mindre pengar gör livet svårt för EU-migranter i Sverige

– I mina ögon så kommer man göra livet ganska så svårt för de EU-medborgare som kommer hit, säger Fred Taikon.

Red’s kom:
Men då kommer de förhoppningsvis inte hit, eller?
Det blir i sådant fall en win-win-situation.

Om inte linjen är att Sverige ska ta över ansvaret för alla människor från andra länder så vet vi att kritik alltid kommer som ett brev på posten från bl a Thomas Hammarberg, Hans Caldaras, Mats Åberg, Aaron Israelson, Robert Hårdh/Civil Rights Defenders, Eliot Wieslander/Läkare i världen, Anders Lindberg/Aftonbladet, Feministiskt initiativ/Soraya Post, Vänsterpartiet/Annamaria Bauer, Sofia Mirjamsdotter, Micael Grenholm/Johannes Widlund/Stefanushjälpen, Lars Ströman och Fred Taikon. Alltid utan några relevanta åsikter. Det är bara samma oväsentligheter, floskler, plattityder och osanningar som upprepas hela tiden och de tillför aldrig något sakligt och meningsfullt till debatten.Klicka här för att gå till artikeln i SR, 2016-02-01
Se även bl a;

Kritik mot S+MP-regeringens och Martin Valfridssons rapport (SOU 2016:6) om EU-migranter

Martin Valfridssons rapport om EU-migranter – En total flopp!

Valfridssons rapport om EU-migranter kritiseras av alla aktivister

Vänsterextremistgrupper kräver att alla EU-migranter ska försörjas av Sverige

Vänsterpartister vill inte utgå från verkligheten när det gäller EU-migranter

Kritik mot rapport om EU-migranter: Soraya Post, Hans Caldaras, Fred Taikon…

EU-migranters barn ska ha rätt till skolgång i Sverige menar Stefanushjälpen

Rädda barnen tror barnkonventionen stödjer skola till EU-migranters barn

Stadsmissionen kräver gratis bostad, vård och skola för alla EU-migranter

Fi kritiserar Martin Valfridsson pga att EU-migranter inte erbjuds skola

Thomas Hammarberg samt V och MP i Malmö kritiserar rapporten om EU-migranter

Anders Lindberg: Humanitärt underskott i diskussionen om EU-migranter

Aaron Israelson upprörs över att regeringen inte stödjer EU-migranters olagliga bosättningar

SR frågar en tiggare vad han tycker om rapporten om EU-migranter

EU-migranter i Sundsvall hotar sova på gator om rapport om EU-migranter följs

Rapport om EU-migranter: Cyniskt och stor besvikelse, menar Sofia Mirjamsdotter

Lars Ströman kritiserar Valfridsson för att ha noll koll på EU-migranter

Annamaria Bauer (V) anklagar samordnaren för EU-migranter för att inte ha koll

Driver S+MP-regeringen en moderat politik för EU-migranter?

Är det SD-politik att Sverige inte försörjer alla EU-migranter som så önskar?

Har EU-migranter rätt att missbruka EU:s fria rörlighet?

Om Sverige inte försörjer EU-migranter fryser de ihjäl och orsakar terrorhandlingar?

Vänsterstyrda Nyköping struntar i samordnarens rapport om EU-migranter

Med vilken rätt kan EU-migranter få subventionerad vård i Sverige?

Läkare i världen vill att alla EU-migranter ska räknas som ”enstaka fall”

Sammanställning av vad media skrivit om Martin Valfridssons rapport om EU-migranter


POSITIV TILL S+MP-REGERINGENS TIGGARRAPPORT

Hjälp EU-migranter genom att inte hjälpa dem i Sverige


Justitieministern chockad över hur mycket bistånd Rumänien får

Sverige betalar mest i världen för EU-migranter, precis som EU-avgift och bistånd

Vad är kostnaden för Sveriges 5 000 – 6 000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

Lista över svenska kommuner som försörjer EU-migranter och finansierar tiggeri

225 000 pensionärer lever under fattigdomsgränsen – varför prioritera EU-migranter?

Runt 35 000 hemlösa i Sverige, varför prioritera EU-migranter?

Kostnader för bostadslösa ökat med 45% på 2 år

Överskott på härbärge för EU-migranter, underskott för svenska hemlösa

EU-migranter gör att ingen bryr sig om hemlösa svenskar


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?

Är vi intoleranta mot EU-migranter? Är Sverige ett rättssäkert land?

Att låta EU-migranter tigga i Sverige löser inte fattigdomen – en fattigdomsfälla

Rika romer åker till Sverige för att tigga – Romer är inte som andra, menar Liv och Ljus

EU-migranter skaffar sig förmåner genom lagbrott och provokation

Varför provocerar EU-migranter?

Stoppa tiggeriet bums och skäll ut EU!


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

SR frågar en tiggare vad han tycker om rapporten om EU-migranter

SR har frågat en (not. 1 st!) tiggare på gatan vad han tycker om Martin Valfridssons rapport om EU-migranter som kom för ett par timmar sedan;
S+MP-regeringens och Martin Valfridssons rapport om EU-migranter – En total flopp!

SR (Isabelle Swahn, Rafal Szoppe, Radio Romano, Rikard Jansson, Radio Romano) skriver sedan under rubriken ”Romsk kritik mot tiggeriutredning”:

Barn till EU-migranter ska inte få gå i skolan och människor ska skänka pengar till etablerade organisationer istället för tiggarna direkt på gatan.

Red’s kom:
Det är inkorrekt. Människor är fortfarande fria att skänka pengar i tiggarmuggen, trots alla uppenbart negativa konsekvenser av detta.

Shaban Ibram är mycket kritisk till tiggeriutredningen.
Även om Shaban Ibram inte har läst tiggeriutredningen som presenterades i dag så säger han att sådana här förslag alltid slår hårt mot romer som grupp.
– Som vanligt kommer ett sådant här förslag slå hårt mot romer. Det finns ingen hjälp till romer och barnen kommer alltid att lida, säger Shaban Ibram, som sitter och tigger utanför en kontorsbyggnad i Stockholm.

Red’s kom:
Vilket förslag?
• Att EU-migranters barn av naturliga skäl inte ska gå i svensk skola?
• Att den bästa hjälpen för EU-migranter är stöd till hjälporganisationer i hemlandet?

Är en EU-migrant som tigger i Sverige kanske partisk i denna fråga?
Är tiggaren Shaban Ibram mer insatt i detta än någon annan?

Länsstyrelser ansvarar för samordning av EU-migranter

På grund av de senaste årens kraftiga ökning av tiggande EU-medborgare i Sverige har regeringen tillsatt en nationell samordnare som presenterade sin slutrapport i dag. Rapporten föreslår att länsstyrelserna ska få ansvara för samordningen för de utsatta EU-medborgarna och att länsstyrelsen i Stockholm ska få ett övergripande ansvar för frågan.

Inte skola för EU-migranters barn och kommuner ska inte anvisa boplatser

Bland annat föreslår rapporten att kommuner generellt inte ska erbjuda skolgång till eu-migrantbarn och att kommunerna inte heller ska erbjuda särskilda boplatser för EU-migranterna eftersom det gör det mer attraktivt att komma hit.

Tiggaren Shaban Ibram tror inte det är en lösning att skänka pengar till frivilligorganisationer

Vidare vill man också se att människor skänker pengar till frivilligorganisationer som arbetar i personernas hemländer, ofta Rumänien och Bulgarien, för att göra situationen bättre på plats.

Det tror inte Shaban Ibram, romsk eu-migrant, är en lösning.

Red’s kom:
Men att tigga i Sverige är en ”lösning”?

Shaban Ibram vill tydligen ha skattebefriade pengar direkt i handen istället och fortsätta leva på bidrag hellre än att arbeta för brödfödan.

Shaban Ibram misstror alla hjälporganisationer

– Människor stjäl från oss. Pengarna kommer inte att komma till oss. Vi är vana att icke-romer säger att ska hjälpa men de bara hjälper sina egna fickor. De organiserar sig för att hjälpa oss, men de fyller bara sina egna fickor och våra barn svälter och vi är tvungna att leva på det här sättet. Vi litar inte på våra länder och de vill inte ha oss heller, säger Shaban Ibram.

Red’s kom:
Om Rumänien inte vill ha romer så finns det alltid en möjlighet att visa att man kan vara till nytta för landet, eller? Man kanske inte alltid enbart kan lägga hela skuldbördan såväl som ansvaret på en av två parter?

Mer lönsamt att tigga i Sverige än att arbeta i Rumänien, menar Martin Valfridsson

Regeringens nationella utredare Martin Valfridsson säger att många tiggare får ihop mer pengar här i Sverige än vad de skulle tjäna om de hade vanliga jobb i sina hemländer, och att det skapar en ohållbar situation då föräldrarna tvingas åka hit och tigga och barnen hamnar i kläm.

Red’s kom:
Det är fakta.

Är frågan om romer inte en fråga om romer?

Det här är inte en fråga för romer utan det handlar om fattigdom, säger Martin Valfridsson till Radio Romano. Utgångspunkten är att minska lidandet och skapa en hållbar situation.

Red’s kom:
Det är inte korrekt.
Det finns två olika problem (vilket Valfridsson borde känna till);
1. Fattigdomen i EU-länder (bl a Sverige), men även i övriga länder i världen.
2. EU-migranterna som tigger i Sverige och de samhällsproblem det leder till för Sverige.

Den sista punkten var Martin Valfridssons uppdrag, men där inga konkreta lösningar på detta presenterats.

Den nationella samordnarens uppdrag var inte att lösa världsproblemen.

Martin Valfridsson vill inte förbättra bristerna i gällande lagstiftning

– Jag har försökt att utgå från den lagstiftning vi har och vad jag tror långsiktigt är det bästa sättet att hjälpa.

Red’s kom:
Det är att göra det väldigt, väldigt enkelt för sig i sitt uppdrag.

Jag har försökt att ha klarsynthet och medmänsklighet som ledsnöre. Att förstå bakgrunden hur romer har varit utsatta i Sverige men också i hela Europa. Men det innebär inte att vi kan börja tillämpa svensk lag olika i motsvarande situationer, säger Martin Valfridsson.

Civil Rights Defenders

Tiggeriutredningen har kritiserats av bland annat människorättsorganisationen Civil Right Defenders som menar att människorättsperspektivet helt saknas i utredningen.

Red’s kom:
Människorättjuristen Robert Hårdh på organisationen Civil Rights Defenders säger idag till nyhetsbyrån TT att det är fel att inte erbjuda barnen skolgång.

Den ogrundade och osakliga kritik som framförts av denna vänsterorganisation, utan reell kunskap i frågorna, har framförts innan rapporten presenterats.

Se:
Civil Rights Defenders kritiserar att Malmö upprätthåller lagen gentemot EU-migranter

FN-rapportör & organisationer kritiserar att EU-migranter i Malmö inte får bo gratis var de vill

Civil Rights Defenders påståenden om rättsfall för EU-migranter kritiseras

Civil Rights Defenders hittar på lagar om EU-migranter som Malmö stad brutit mot

Civil Rights Defenders ljuger om kritik från Rita Izsák om avhysning från Malmös kåkstad

EU-migranter har samma rättigheter som svenska medborgare, menar Civil Rights Defenders

Avhysningar av EU-migranters olagliga bosättningar kritiseras av Civil Rights Defenders

Civil Rights Defenders hävdar att EU-migranter står över svensk lag

Johanna Palmström stöttar Civil Rights Defenders galenskaper om EU-migranter

Samordnare för EU-migranter avfärdar Civil Rights Defenders som de stollar de är

Thomas Hammarberg, ordförande för svenska kommissionen mot antiziganism, säger till TT att kommunerna måste kunna erbjuda alternativ när EU-migranter avhyses från sina olagliga bosättningar.

Om inte linjen är att Sverige ska ta över ansvaret för alla människor från andra länder så vet vi att kritik alltid kommer som ett brev på posten från bl a Thomas Hammarberg, Hans Caldaras, Mats Åberg, Aaron Israelson, Robert Hårdh/Civil Rights Defenders, Eliot Wieslander/Läkare i världen, Anders Lindberg/Aftonbladet, Feministiskt initiativ/Soraya Post, Vänsterpartiet/Annamaria Bauer, Sofia Mirjamsdotter, Micael Grenholm/Johannes Widlund/Stefanushjälpen, Lars Ströman och Fred Taikon. Alltid utan några relevanta åsikter. Det är bara samma oväsentligheter, floskler, plattityder och osanningar som upprepas hela tiden och de tillför aldrig något sakligt och meningsfullt till debatten.Klicka här för att gå till artikeln i SR, 2016-02-01
Se även bl a;
Nationell samordnare för utsatta EU-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige

Samordnare för tiggare besöker Malmö och Lund

Nationella samordnaren för EU-migranter ger sin lösning på problemen – En flopp!

S+MP-regeringens nationella samordnare för EU-migranter utesluter tiggeriförbud

Martin Valfridsson saknar argument för att inte förbjuda tiggeri

Samordnare för EU-migranter har inga svar till kommunerna

Martin Valfridsson om skola för EU-migranters barn och andra frågor om tiggarna

Barn i Rumänien och Bulgarien tas ur skola för tiggarresor till Sverige – alarmerande situation

Miljöpartiet i Lund särbehandlar EU-migranter – kritiseras av FP och samordnaren

Gratis camping för EU-migranter – Nationella samordnaren kritisk

Politiker upprörs av att deras felaktiga hantering av EU-migranter kritiseras av nationella samordnaren

Nationella samordnaren förvånad över vänsterextremisters diskussion om EU-migranter

Samordnare och Åsa Regnér: Kommun ska ej upplåta mark till EU-migranter, ge inte pengar

Samordnaren kritiserar Helsingborg för camping till EU-migranter – laglighetsprövning

Nationella samordnaren kräver nolltolerans mot EU-migranters läger

SKL:s önskemål om riktlinjer till den nationella samordnaren för EU-migranter

Samordnare för EU-migranter avfärdar Civil Rights Defenders som de stollar de är

Samordnare för EU-migranter kommer inte med direktiv

Martin Valfridsson saknar argument för att inte förbjuda tiggeri

Martin Valfridsson om skola för EU-migranters barn och andra frågor om tiggarna


Kritik mot S+MP-regeringens och Martin Valfridssons rapport (SOU 2016:6) om EU-migranter

Martin Valfridssons rapport om EU-migranter – En total flopp!

Valfridssons rapport om EU-migranter kritiseras av alla aktivister

Vänsterextremistgrupper kräver att alla EU-migranter ska försörjas av Sverige

Vänsterpartister vill inte utgå från verkligheten när det gäller EU-migranter

Kritik mot rapport om EU-migranter: Soraya Post, Hans Caldaras, Fred Taikon…

EU-migranters barn ska ha rätt till skolgång i Sverige menar Stefanushjälpen

Rädda barnen tror barnkonventionen stödjer skola till EU-migranters barn

Stadsmissionen kräver gratis bostad, vård och skola för alla EU-migranter

Fi kritiserar Martin Valfridsson pga att EU-migranter inte erbjuds skola

Thomas Hammarberg samt V och MP i Malmö kritiserar rapporten om EU-migranter

Fred Taikon: Samordnarens rapport gör att Sverige backar 100 år

Anders Lindberg: Humanitärt underskott i diskussionen om EU-migranter

Aaron Israelson upprörs över att regeringen inte stödjer EU-migranters olagliga bosättningar

EU-migranter i Sundsvall hotar sova på gator om rapport om EU-migranter följs

Rapport om EU-migranter: Cyniskt och stor besvikelse, menar Sofia Mirjamsdotter

Lars Ströman kritiserar Valfridsson för att ha noll koll på EU-migranter

Annamaria Bauer (V) anklagar samordnaren för EU-migranter för att inte ha koll

Driver S+MP-regeringen en moderat politik för EU-migranter?

Är det SD-politik att Sverige inte försörjer alla EU-migranter som så önskar?

Har EU-migranter rätt att missbruka EU:s fria rörlighet?

Om Sverige inte försörjer EU-migranter fryser de ihjäl och orsakar terrorhandlingar?

Vänsterstyrda Nyköping struntar i samordnarens rapport om EU-migranter

Med vilken rätt kan EU-migranter få subventionerad vård i Sverige?

Läkare i världen vill att alla EU-migranter ska räknas som ”enstaka fall”

Sammanställning av vad media skrivit om Martin Valfridssons rapport om EU-migranter


POSITIV TILL S+MP-REGERINGENS TIGGARRAPPORT

Hjälp EU-migranter genom att inte hjälpa dem i Sverige


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Har folket inte rätt att veta om brott begås av personer med utländsk härkomst?

I ett antal media – bl a SVT, SR, Vimmerby tidning, Västerviksposten, Dagens Vimmerby samt polisens egen rapportering – skrivs om ett bråk utanför en ICA-butik i Vimmerby kommun. Samtliga media – utom en – följer statlig medias riktlinjer att oavsett var människor kommer från så ska alla beskrivas som svenskar.

I praktiken innebär riktlinjerna att om det är svenska medborgare som begår brott mot utländska medborgare är det helt ok att informera om detta. Men om det är utländska medborgare (eller någon med utländsk härkomst) som begår brott mot svenska medborgare (eller andra utländska medborgare) så ska ingen nationalitet/härkomst framgå i artikeln.

Det blir onekligen lite lustigt när SVT (m fl) kritiserar polisen för att ha hemlighållit de Afghaner i Stockholm, Kalmar, etc (precis som i Köln på nyårsafton) som ofredat och våldtagit flickor när SVT själv döljer information.

Ofta måste var och en utifrån texten som skrivs i media själv lista ut om det handlar om EU-migranter (dvs romer), andra utlänningar eller kanske t o m svenskar som begår brott.

När det handlar om bråk utanför butiker får vi helt enkelt förutsätta att det handlar om EU-migranter. Dock finns det undantag. Som i nedanstående fall där det istället handlade om 8-10 personer (nationaliteten framgår inte, men de tycks vara av utländsk härkomst) som med knivar attackerade tre Palestinier. Att förövarnas härkomst hemlighålls gör att vi måste förutsätta att det handlar om utlänningar.

Här nedan kan du läsa hur de olika parterna informerade om historien, och avgöra vilken av dessa du känner tillit till, om någon:

1. SVT

Fyra gripna efter omfattande bråk i Storebro / Stort bråk i Vimmerby tre till sjukhus

Ett större bråk bröt ut vid 16-tiden på torsdagseftermiddagen vid Torgrundan i Storebro i Vimmerby kommun

Tre personer attackerades vid en busshållplats av ett gäng på cirka 8-10 personer. Vad som startade bråket är oklart men samtliga tre personer fördes med ambulans till sjukhus.
– Vi ser allvarligt på detta. Grov misshandel är ett grovt brott, säger Calle Persson, pressinformatör hos polisen.

En patrull fanns på plats på sjukhuset för att höra de skadade och senare på kvällen greps fyra personer.
– Jag vill inte säga hur de greps eller var, eftersom vi fortfarande är på plats och letar efter fler misstänkta, sa Fredrik Blom, inre befäl vid polisen i Kalmar.

En bil som stod parkerad i närheten av busshållplatsen har tagits i beslag, man misstänker att den har samröre med gärningsmännen.


2. SVT

Sju anhållna efter stort bråk / Sju misstänks för grov misshandel efter stort bråk

Sju personer är anhållna efter det större bråk som bröt ut på torsdagseftermiddagen vid Torgrundan i Storebro i Vimmerby kommun.

Tre personer fick föras till sjukhus efter att de på torsdagseftermiddagen attackerats vid en busshållplats av ett gäng på mellan åtta och tio personer.

En av de skadade hade skurits i benet men de övriga två som fick föras till sjukhus efter händelsen är lindrigare skadade. Enligt vakthavande befäl är det mycket som fortfarande är oklart kring händelsen.
– Ja, samtliga är ju förhörda men vi vet inte så mycket om vad för tillhyggen som har använts eller hur många knivar som varit inblandade i bråket, säger Mikael Erkki, som är vakthavande befäl på Kalmarpolisen.

De anhållna männen är alla mellan 20 och 25 år gamla.


3. SR

Knivbråk i Storebro – fler gripna

När polisen kom till platsen anträffades en man som hade skärskador i ett ben och han fick föras med ambulans till sjukhus.
– Just nu är det väldigt mycket som är oklart. Det har varit någon form av bråk, säger Jimmy Modin, presstalesman hos polisen.

Vad är det för vapen eller tillhygge som använts?
– Troligtvis är det någon form av kniv.

Polisen rubricerar ärendet som grov misshandel.

Polisens presstalesman uppger att det är två olika gäng som bråkat och det ska ha varit 8-10 personer i det ena gänget. Två ytterligare personer har förts till sjukhus med oklara skador.

Alla tre som fördes till sjukhus var lindrigt skadade. Två har kunnat lämna sjukhuset medan en stannar kvar över natten för observation.

Efter bråket har polisen gripit sju personer som misstänks har varit inblandade i bråket. De misstänks för grov misshandel. Polisen har även tagit en bil i beslag.

Johan Bruun, som är informationsansvarig hos polisen, säger till P4 Kalmar att det kan komma att handla om ännu fler gripanden och ännu fler målsäganden. Samtliga inblandade är män. Och de som har gripits togs på plats i Storebro igår kväll efter bråket.


4. Vimmerby tidning

Sju personer anhållna efter storbråk

Misstänks för grov misshandel – tre personer fick föras till sjukhus.

I går eftermiddag/kväll rapporterade vi att polis och ambulans skickats till Storebro, på grund av ett bråk utanför ICA-butiken vid Torgrundan.

När polisen kom till platsen anträffade de en man med skärsår i benet. Den mannen fördes snabbt till sjukhus med ambulans. Polispatrullen påträffade kort därpå ytterligare två personer med skador som krävde vård. Även de fördes till sjukhus.

Totalt sitter nu sju män anhållna efter bråket. Alla är misstänkta för grov misshandel. Enligt uppgifter från polisen är de mellan 25 och 50 år.

Red’s kom: Enligt SVT var de mellan 20 och 25 år.

Vad vi ni om upprinnelsen till bråket?
– Det har varit ett stort bråk, absolut. Jag vågar inte spekulera i vad personerna kan ha för relation till varandra. Men det kom in som bråk utanför ICA-butiken i vårt system. Vi kan väl säga som så att de har en relation till varandra, säger polisens presstalesman Kim Hild.

Alla tre personer som fördes till sjukhus hade ådragit sig lindriga skador. Två av dem kunde dock lämna sjukhuset, medan en fick kvarstanna kvar över natten för observation.

Med tanke på att den ena mannen hade skärskador, vet ni vilken typ av vapen eller tillhygge som använts?
– Vissa tekniska fynd på platsen har gjorts, exakt vad det är kan vi inte gå in på i nuläget.
– Vi har haft en bärgare på platsen också, ser jag i rapporten. Så det kan nog vara så att vi har tagit en bil i beslag, avslutar polisens presstalesman Kim Hild.

– Ja, samtliga är ju förhörda men vi vet inte så mycket om vad för tillhyggen som har använts eller hur många knivar som varit inblandade i bråket, berättar vakthavande befäl på Kalmarpolisen, Mikael Erkki.


5. Vimmerby tidning

KNIVBRÅKET I STOREBRO: Trio anfölls – 25-åring kvar på sjukhus

”Inte omöjligt att fler personer kommer bli inblandade.”

Sju personer i åldrarna 25-53 år har anhållits efter knivskärningen och storbråket utanför ICA-butiken vid Torgrundan i Storebro i torsdags eftermiddag. Samtliga är misstänkta för grov misshandel.
– Utredningsläget är gott. Vi har ganska bra koll på vad som har hänt, även om det inte alltid är lätt att fastslå vem som har gjort vad när det är många personer inblandade. Vi har även hittat en kniv som vi kan koppla till händelsen, berättar Johan Bruun, pressansvarig vid polisen i Kalmar.

Det var klockan 16.01 i torsdags eftermiddag som polisen fick in ett larm om pågående brott i Storebro. Ett tiotal personer ska då ha attackerat tre män med slag och sparkar samt även ha knivskurit en av männen. Detta skedde vid busshållplatsen i centrala Storebro.

30 minuter efter larmet var den första av tre polispatruller på plats och hittade då den knivskurne mannen i anslutning till ICA-butiken i Storebro. De två övriga skadade männen, som hade fått ta emot slag och sparkar, hittades strax därefter i närheten.

Enligt uppgift till vår tidning bottnar bråket i tidigare kontroverser mellan personerna, vilka samtliga är boende i Storebro.
– De målsägande och de misstänkta tillhör olika grupperingar. Så mycket kan jag väl säga. I övrigt, vad gäller motiv, har vi bara hypoteser än så länge och är inget vi kan berätta mer om, säger Bruun.

De sju misstänkta männen greps och anhölls sent på torsdagskvällen. Några av dem fördes till polisstationen i Västervik, medan ett antal fördes till Oskarshamn.

I samband med gripandena av männen tog polisen också en bil i beslag.
– Jag kan inte ge någon information om var personerna greps eller om uppgifterna kring bilen, säger Johan Bruun.

Under fredagen förhörde polisen vittnen, hörde de misstänkta samt genomförde teknisk undersökning. Det var då man hittade den kniv som kan kopplas till dådet.
– Den återfanns i närheten av brottsplatsen, säger Johan Bruun.

Uppgifter gör gällande att flera tillhyggen ska ha använts.
– Det kan jag inte uttala mig om. Den kniv vi har hittat är i alla fall rätt vapen, menar Bruun.

Efter attacken togs de tre skadade akut till Västerviks sjukhus. Två av männen fick lämna sjukhuset redan under torsdagen. Den knivskurne, en 25-åring, är kvar på sjukhus för observation.
– Hans skador är dock lindriga, berättar man på landstingets pressjour.

Samtliga de sju anhållna männen nekar till brott.
Senast söndag kväll måste åklagaren besluta om han ska begära männen häktade. Häktningsförhandling sker då under måndagen.
– Det är inte omöjligt att fler personer kommer bli inblandade i utredningen, avslutar Johan Bruun.


6. Polisen

Bråk på Torgrundan, Storebro

Polis och ambulans skickas till Torgrundan med anledning av ett bråk. På plats anträffas en man med en skärskada i ett ben. Övriga omständigheter kring ärendet är inledningsvis oklara.

Uppdatering: Patrull på plats kommer i kontakt med ytterligare två målsäganden. Dessa två förs till sjukhus med sjuktransport. Ärendet rubriceras som grov misshandel.

I ärendet har det frihetsberövats och anhållits sju misstänkta män i mellan ca 25-50 års åldern, alla misstänkta för grov misshandel.

Organisation
Polisen Kalmar län


7. Dagens Vimmerby – Endast här kommer en del av  sanningen fram!

Här berättar de om knivattacken i Storebro

Saleh och Saleem stod och väntade på bussen till Hultsfred tillsammans med en vän. Då stannade en bil till – och åtta till tio män gick till attack. – Jag kom till Sverige för att det skulle bli lugnt, inte för problem, säger Saleh Abusaleh.
De har precis kommit hem från sjukhuset till lägenheten i Storebro. Saleh haltar betänkligt. Saleem har lättare att gå.

Båda två var inblandade i det uppmärksammade knivbråket i lilla Storebro på torsdagskvällen. Enligt bröderna Abusaleh stod de och väntade på bussen till Hultsfred när åtta till tio personer gick till oprovocerad attack.
– Vi skulle till Hultsfred och hämta några saker när de kom. När de kom ut började de slå oss och en hade kniv, berättar Saleh Abusaleh via Mohammad Sous, som översätter.

Den tredje personen är kvar på sjukhuset. Det var han som blev knivskuren och enligt de båda bröderna är läget allvarligt. Varför de gick på dem vet de inte.
– Jag vet inte om de inte gillar palestinier eller vad det är. De har ställt till med problem förut, säger Saleh.

Känner du dig rädd?
– Ja, det gör jag.

Kommer ni gömma er för dem eller hur tänker ni göra?
– Jag kommer springa till polisen.

Mohammad Sous, som tillsammans med sin pappa kom till Storebro från Syrien för några månader sedan, går på gymnasiet och berättar att det är några personer som ställer till med bråk ofta.

Vad var det som hände?
– De sa till oss: ”Hämta kniv och slåss med oss om du är en man”. De var åtta-tio stycken och sedan knivskar dem vår kompis. Grabbarna på ICA hjälpte oss sedan.

– Jag har försökt att prata med Migrationsverket om det och att de här måste flytta. Men då säger de bara ”Vill du att vi ska hjälpa dig till någon annan plats?”. Det är ju inte vi som borde flytta, det är ju dessa personer.


Se även bl a:
7-8 EU-migranter i gängbråk i Mölndal


För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen här.

Vad är problemet med att EU-migranter registreras av polisen?

Under rubriken ”Romska EU-migranter registrerades av polisen” reagerar SR (My Vingren – en inte okänd vänsterextremist – och Alexander Gagliano) på att EU-migranter registrerats.
Aldrig tidigare har det vänsterstyrda media refererat till EU-migranterna som ”romska EU-migranter”, men nu går det plötsligt alldeles utmärkt att göra detta antagande.

Ekot kan i dag avslöja att den svenska polisen i nästan ett års tid detaljerat kartlagt romska tiggare som befinner sig i Sverige – utan att de varit misstänkta för något brott.

Red’s kom:
Det är väl bra?

Vad är nytt i detta? Det har ju tagits upp i media ett stort antal gånger tidigare under året, t ex;
Polisen kartlägger EU-migranter i Stockholms län – ostrukturerat
och;
Inventering av EU-migranter i Sverige med start av polisen i Motala

Återigen vill SR understryka att det skulle handla om ”romska tiggare”. Borta är plötsligt alla eufemismer i stil med ”utsatta EU-medborgare”.

Register för att möjliggöra brottsbekämpning

Och uppgifterna har lagts in i ett omfattande register.

Red’s kom:
Frågan är varför det inte finns en lag som fastställer att det är polisens skyldighet att kartlägga och registrera EU-migranter?

Kontroll av EU-migranter

– Vi blev fotograferade och fick svara på mängder med frågor. I en halvtimme höll polisen på, säger Mariana som kommer från en ort i södra Rumänien.

Red’s kom:
Varför hemlighåller SR vilken ort de kommer från (en liten ort nära Severin)? Hur har SR hittat dessa personer? Varför uppger SR inte var de hittade dessa personer (Eskilstuna)? Vad heter de i efternamn (som SR nu inte vill berätta om)?

Hon är här tillsammans med Mario och Daniel, som vittnar om samma sak.
– De tog bilder på oss. De ville se id-kort också, säger Mario.

Red’s kom:
Det är polisens rättighet att be om att få se ID-kort. När det gäller EU-migranter är det snarare polisens skyldighet. Förutom problemet med människohandel, hur ska annars regelverket för den fria rörligheten kunna upprätthållas?

Not. Av artikel 6 i rörlighetsdirektivet följer att unionsmedborgare ska ha rätt att uppehålla sig på en annan medlemsstats territorium i högst tre månader
utan några andra villkor eller formaliteter än kravet på att inneha ett giltigt identitetskort eller pass.

Rätten enligt artikel 6 ska gälla för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar så länge de inte blir en belastning för den mottagande medlemsstatens sociala biståndssystem (artikel 14.1).

Därutöver gäller enligt artikel 27.1 i direktivet att medlemsstaterna får begränsa den fria rörligheten för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar, oavsett medborgarskap, av hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller hälsa.

Se: Vad gäller juridiskt för EU-migranters vistelse i Sverige? Regler för avvisning/utvisning av EU-migranter/tiggare

Vad som inte framgår här är i vilket sammanhang identifieringen skedde. Det är liksom inte helt oväsentligt och det är mycket märkligt att undvika informera om detta.

Dessutom blir det som EU-migranter påstår inte per automatik sanning bara för att de säger något.

Kartläggning med syfte att utreda människohandel

Polisens underrättelsetjänst har det senaste året kartlagt om tiggarna, där majoriteten är romer från Rumänien och Bulgarien, är offer för människohandel – dvs om de styrs av organiserade ligor.

Rapport från kartläggning presenterades i december 2015

I början av december presenterade polisen den färdiga rapporten som visar att det finns grupperingar med tiggare som styrs av kriminella, men att de allra flesta tigger frivilligt.

Red’s kom:
Frivilligt tiggeri är kanske en definitionsfråga, men vad spelar det för roll om det bara skulle vara t ex 40% av EU-migranterna som utsätts för människohandel? Det är väl lika oacceptabelt om det bara är 1%?

Insamling av uppgifter från polisens datasystem

Den enda metod som varit känd för hur polisen arbetat med kartläggningen är att de samlat in redan existerande uppgifter som finns i polisens datasystem, exempelvis från brottsutredningar om människohandel.

Poliser instruerades att fotografera id-handlingar och ställa frågor

Men Ekot har tagit del av en hemlig instruktion som skickats ut till poliser i hela landet, där de uppmanats att i stort sett när som helst de kommer i kontakt med tiggare fotografera deras id-handlingar och ställa mängder med detaljerade frågor.

Red’s kom:
Det är inte de instruktioner polisen fått. Det kan alla och envar snabbt konstatera som läser dessa ”instruktioner”. Det står mycket klart och tydligt; ”Om laglig grund föreligger, kontrollera ID-handlingar och dokumentera om möjligt dessa genom fotografering för att få med nödvändig information i syfte att kunna bedriva brottsutredning med ursprungslandet. Tänk på personuppgiftsregleringen och radera fotografier när de inte längre behövs!”.

Exempelvis vilken ort de kommer ifrån, varför de är här, vilka andra de reste hit med, namn på familjemedlemmar, registreringsnummer på bilen, adress, telefonnummer, inkomst och mycket mer.

Red’s kom:
Det låter som ett alldeles ypperligt sätt att försöka få en bättre bild av ett stort samhällsproblem i Sverige! Vad skulle alternativet vara?

Hans Caldaras

Debattören Hans Caldaras har, som svensk rom, själv upplevt hur det är att bli registrerad och misstänkliggjord av myndigheter.
– Det här är återigen en undersökning som grundar sig på etnicitet.

Red’s kom: Sedan när blev ”tiggare” en etnicitet?

– Man vill gå ut och säga att man gör det av humanitära skäl. Men när man gör en sådan här registrering så luktar det precis som att man använder samma metod och har samma baktanke som Skånepolisen, säger Hans Caldaras.

Red’s kom:
Utan att gå in närmare på Hans Caldaras favoritämne, dvs Skånepolisens registrering av svenska romer (där Hans Caldaras inte vet något om baktanken), så kan man konstatera en stor skillnad här. Det handlar om utländska medborgare. Dvs medborgare som i en fungerande rättsstat borde registreras per automatik, så som det fungerar i stora delar av världen i övrigt.

Hur tycker Hans Caldaras att man annars ska kunna komma tillrätta med en av de brottsligheter som EU-migranternas vistelse i landet leder till?

Hans Caldaras är kompis med Thomas Hammarberg (”Kommissionen mot Antiziganism”).

”Man vill ha en ursäkt för att få ut dem ur landet”

Det är hårda ord ändå?
– Ja, men det är så. Man vill ha en ursäkt för att få ut dem ur landet.

Red’s kom:
Nu var ju detta helt uppenbart inte avsikten med S+MP-regeringens direktiv och ej heller polisens material, men behövs det verkligen fler ”ursäkter” för detta än vad som redan finns?

Flera polisregioner i Sverige har försökt utreda människohandel

Vår granskning visar att flera polisregioner genomfört den här operationen och att svaren skickats in till centrala underrättelsetjänsten, där uppgifterna sedan lagrats i ett omfattande register.

Red’s kom:
Det är väl självklart. Ska vi gå tillbaka till 1800-talets system?

Bara ”flera” polisregioner har försökt utreda människohandel? Varför har inte alla polisregioner gjort detta?

Hur få svar utan att ställa frågor?

Linda Staaf är högsta chef för nationella underrättelsetjänsten:
– Om vi inom polisen ser att det är en utsatt person som vi misstänker kan fara illa behöver vi ställa frågor av omsorg. För om inte vi ställer frågor, och bryr oss om den enskilde, vem ska då ställa de frågorna?

Den här omfattande informationsinsamlingen har varit viktig för att kunna skapa sig en så bra lägesbild som möjligt av eventuell människohandel kopplad till tiggeri, menar Linda Staaf.

Tillstånd för register ska finnas

Polisen hävdar att det finns ett tillstånd för det register man upprättat. Men de lämnar inte ut beslutet, som ska ha tagits tidigare i år. Och vad exakt som finns i registret svarar Linda Staaf inte på.

Finns etnicitet med i det här?
– Den detaljkunskapen har inte jag, säger Linda Staaf.

Finns id-uppgifter?
– Jag törs inte svara på om det gör det i praktiken.

Bilder på personer? Foton på id-kort?
– Samma sak där. Jag har inte tittat på den här uppgiftssamlingen själv. Jag kan inte uttala mig om vad som finns där i nuläget, säger Linda Staaf.

Red’s kom:
Det skulle väl vara ganska meningslöst med ett register för att utreda människohandel om inte ovanstående uppgifter är med?

Helt onödigt av polisen att inte vara helt öppen med detta. Men man måste skilja på problemet med polisens bristande öppenhet (vilket gäller alla frågor i alla avseenden) och ett register över icke svenska medborgare, som i sig är helt naturligt under givna omständigheter, om det endast innehåller uppgift om hemland, och inte om etnicitet.

Hamnar svaren från frågeformuläret i den här uppgiftssamlingen?
– Det kan variera, säger Linda Staaf.

Är ett register över utländska tiggare ett register över romer?

Det finns kritik på att det blir ett register över romer eftersom de flesta som tigger är romer. Vad säger du om det?
– Vi gör inte registreringarna utifrån det överhuvudtaget. Vi följer polisdatalagen, avslutar hon.

Vid flera tillfällen under året har Ekot begärt ut instruktionerna till poliserna och frågeformuläret. Polisen har ständigt hänvisat till sekretess och inte lämnat ut handlingarna. Efter en dom i Kammarrätten fick Ekot rätt och dokumentet är numera offentligt.

Här är underrättelsetjänstens frågeformulär till polisenKlicka här för att gå till artikeln i SR, 2015-12-16
Se även bl a;
Soraya Post kritiserar polisens register över EU-migranter


Organiserat tiggeri bland EU-migranter, människohandel och tiggeriförbud


Thomas Hammarberg vill sätta munkavle på politiker om EU-migranter – Antiziganism?

EU-migranter ger upp sin demonstration vid Malmö stadshus


80% av Sveriges 50 000 romer har inte integrerat sig i samhället – Kostnad: 560 miljarder kr


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Vänsteraktivister börjar nu bygga ut kåkstaden med EU-migranter i Malmö

Allt fler privatpersoner vill hjälpa Malmös bostadslösa EU-migranter.

Red’s kom:
Det finns absolut ingenting som tyder på detta!
1. EU-migranter är inte ”bostadslösa”. De har ett boende i sitt hemland och dessutom en olaglig semesterbostad i Sverige.
2. Det är hela tiden samma aktivistgrupper som försöker sabotera för såväl EU-migranterna själva som för kommunen, dess medborgare och landet.
3. Ingen ”privatperson” har så här långt bistått någon av Malmös EU-migranter med hjälp. Vänsteraktivister gör tyvärr inget annat än att förvärra situationen för redan tidigare utsatta EU-migranter.

Vänsteraktivisterna har redan skadat EU-migranterna mycket nog. Det är hög tid att de övriga 99 procenten av Sveriges befolkning sätter stopp för detta och ser till EU-migranter inte fortsätter att utsättas för alla de problem som vänsteraktivisterna skapar för dem, innan det tar en ände i förskräckelse.

Nu bygger frivilliga bättre bostäder i tältlägret inför vintern.

Red’s kom:
Varför envisas SR med att kalla kåkstaden för ”tältläger” när det i princip inte finns något tält alls bland byggnaderna?

Om något ska byggas, varför kan EU-migranterna inte göra det själva?

Solidaritet med EU-migranter påstår sig sjudubblats på två månader

På två månader har gruppen ”Solidaritet med EU-migranter” växt från ett 20-tal medlemmar till närmare 150.

Red’s kom:
Om detta vet vi ingenting. Det finns inte ens en medlemsförteckning. Man kan inte – som SR – alltid utgå från att vänsterextremister är sanningsenliga.

Dessutom är det samma aktivister som är med i olika grupper (Solidaritet med EU-migranter, Allt åt alla, Fi, MP, V, etc). Att samma person är med i många olika aktivistgrupper gör inte dem fler. De är fortfarande en försumbar andel av Sveriges befolkning.

Solidaritet med EU-migranter bygger tält till EU-migranter?

De gör allt från att bygga bättre tält till att hålla vakt på nätterna för att förhindra nya brandattentat.

Red’s kom:
Vänsteraktivisterna ”bygger” inga tält.

Nya brandattentat”? För att kunna använda ordet ”nya” måste det ha hänt i alla fall en gång tidigare… vilket det inte har.

Oro inför vintern?

– Det finns en stor oro i lägret inför vintern, säger Somaya Al Sad, en av gruppmedlemmarna.

Red’s kom:
För vad? Vi får förutsätta att fram till dess kommer de antingen vara avhysta, utvisade pga deras brott mot EU’s fria rörlighet eller frivilligt själva åkt hem.

Antalet ockuperande tiggare minskat till 50 stycken över en natt?

När Somya Al Sad från nätverket ”Solidaritet med EU-migranter” kommer in i lägret på en ödetomt utmed Nobelvägen hälsar många igenkännande. Hon har tidigare mött de flesta av de omkring 50 rumänska EU-medborgare som bor där just nu.

Red’s kom:
Är detta ett skämt? 50 ”rumänska EU-medborgare”? Vem försöker SR lura? Vi vet att kåkstaden växt den senaste tiden från 200 till en okänd siffra som av vissa uppges vara ca 400 st. Andra uppger som minst 250. Att döma av det mycket stora antalet bilar i kåkstaden är det troligt att det finns som minst 350 EU-migranter i lägret.

Solidaritet med EU-migranter tillförde 170 extra lastpallar under måndagen

Under måndagen hämtade gruppen ”Solidaritet med EU-migranter” 170 lastpallar som ska användas för att förbättra lägerbostäderna.

Red’s kom:
Det är märkligt att fastighetsägaren inte åtalar vänsteraktivisterna för den rätt de tar sig på denna privata mark.

Kan inte EU-migranterna själva hämta lastpallar längre?EU-migranter, läger i Malmö vid Industrigatan-Nobelvägen. Klicka här för en större bild

Tobias Lohse visar hur man med hjälp av pallarna kan få upp tälten från den kalla leriga marken och också bygga provisoriska väggar.

Red’s kom:
Finns det verkligen ingen av de upp till 400 EU-migranterna som har kunskap om så elementära saker? Har ingen av EU-migranterna själva uppfört de byggnader de sover i?

– Så att tälten får ett ”hus” omkring sig, förklarar han.

Red’s kom:
Vilka tält?
Ett hus omkring sig? De flesta skjul har andra skjul ”vägg i vägg”, där finns inte utrymme för mer.

Sanningen om el, vatten och toaletter

Trots lastpallarna är nöden skriande i lägret. Där finns ingen el, inget vatten och inga toaletter.

Red’s kom:
Är det inte bättre att hålla sig till sanningen?
• Vatten finns, men de måste göra som de ofta gör i sin bostad i hemlandet och hämta vatten. Varför är det så mycket besvärligare att göra detta i Sverige?
• Bajamajor finns, men eftersom ingen vill städa dessa så gör EU-migranterna som tidigare och uträttar sina behov utanför skjulen.
Se: EU-migranter i Malmös kåkstad kräver att någon ska städa åt dem
och;
EU-migranter skiter i kyrkogården, bokstavligen

När vänsteraktivister talar om EU-migranter så beskriver de EU-migranterna som helt oförmögna att kunna göra någonting överhuvudaget på egen hand. De verkar vara lika apatiska i kåkstaden som de är utanför butikerna där de tigger.

Många äldre EU-migranter hittar bara mellan tiggarplats och kåkstad

– De yngre vågar sig kanske ner på stan för att hitta en riktig toalett. Men många av de äldre hittar inte alls, de kan bara vägen mellan lägret och platsen där de tigger om dagarna.

Red’s kom:
När det nu finns upp till 400 EU-migranter, kan de inte hjälpa varandra? Finns ingen sammanhållning alls?
Om EU-migranterna inte vill hjälpa varandra, kan i så fall inte vänsteraktivisterna hjälpa dem med något så oerhört enkelt som att hitta till en toalett?

– Och dessutom är de ständigt rädda för attentat.

Red’s kom:
Vad menar Somya Al Sad det har att göra med att hitta till en toalett? EU-migranterna saknar förmåga att på egen hand hitta dit de vill för att de är rädda för attentat? Låter som en ganska krystad bortförklaring.

Solidaritet med EU-migranter ska köpa många fler presenningar samt skaffa filtar, kläder och ved

Gruppen ska också köpa många fler presenningar, skaffa fler filtar, varma kläder och ved.

Red’s kom:
Allt för att fortsatt befästa tiggarnas utsatthet. Solidaritet med EU-migranter förstår inte att de gör tiggarna en björntjänst.

Man får förutsätta att de pengar som vänsteraktivisterna lägger ut på EU-migranterna inte så mycket kommer från ”insamligar” utan snarare i grunden är skattemedel som missbrukas.

Solidaritet med EU-migranter hjälper EU-migranter få gratis vård

De följer också med tältinvånarna till besök hos myndigheter och läkare.
– Många är sjuka, här finns allt från sårskador till infektioner. Men de flesta vet inte att de kan få läkarhjälp.

Red’s kom:
Ja, det finns nog en hel del smittosamma sjukdomar som de riskerar sprida.
Se bl a: Smittsam sjukdom bland EU-migranter i Stockholm, TBC

Men de har i alla fall förmånen att få gratis sjukvård vilket inte är alla förunnat bland svenska medborgare. Andra turister får betala för detta om de behöver vård.

Det är kanske inte så troligt att de flesta inte vet att de får gratis sjukvård. EU-migranterna verkar vara mycket väl insatta i vilka förmåner de kan få och hur de kan dra nytta av den svenska välfärden på bästa och mesta sätt.

Ordet ”tältinvånarna” har jag aldrig hört innan.

Försämrad psykisk hälsa

Även lägerinvånarnas psykiska hälsa blir allt sämre för varje dag, berättar Somaya Al Sad.

Red’s kom:
Somaya Al Sad vill gärna att vi ska tycka synd om de romer som tar sig rätten att ockupera svensk mark och som visar väldigt liten eller ingen respekt för varken landet, medborgarna eller regelverken. Visst har säkert en del av dem tufft, men den bistra verkligheten är ändå att det inte är kommunens ansvar att försörja EU-migranter.

När vänsterextremisterna bistår EU-migranterna att leva i den utsatthet de lever i så är det också effekterna av detta som dessa vänsterextremister måste ha på sitt samvete.

– Jag ser hur de mår allt sämre för varje vecka.

– Många oroar sig mycket för vintern, hur de ska överleva. Och sen finns oron för familjen hemma i Rumänien, för barnen. Hur ska de klara vintern?

Red’s kom:
Därav att det är viktigt att de fortast möjligt avhyses.

Brandfarliga eldstäder och kaminer i EU-migranternas träskjul

En äldre man kommer fram och visar sin brännskadade fot. Han låg och sov i sin sovsäck mitt i natten när den nedre delen av täcket plötsligt började brinna. Innan han lyckades kravla sig ut ur tältet hade foten skadats och nu haltar han fram, sårig, öm och svullen.

För tolken har han berättat att någon eller några tände eld på det som låg närmast tältöppningen, nämligen hans fötter i sovsäcken.

Red’s kom:
Eller så kanske sanningen istället är att det är en av de mycket brandfarliga hembyggda kaminerna som startade en brand?

– I branden förlorade han också allt han jobbat ihop i Sverige, berättar Somya Al Sad. Kvar finns bara sönderbrända madrasserna.

Red’s kom:
Vad EU-migranter, vänsterextremister och deras tolk säger måste man nog ta med en väldigt, väldigt stor nypa salt. Även om SR inte gör detta.

En stor fråga här är hur de kunnat släcka branden och varför inte en större del av kåkstaden brann ner? De flesta byggena är ju bara centimeter från varandra. Brandrisken är enorm med alla hembyggda kaminer – cementklumpar eller lösa tegelstenar med ett plåtrör ut genom trät – i skjulen. De skulle inte accepterats en dag av myndigheterna om det inte handlat om EU-migranter.

De öppna eldarna utanför, precis intill byggena, är också en oerhört stor brandrisk. Bara för att det handlar om EU-migranter så vågar Räddningstjänsten Syd inte ta tag i detta problem.

Om det sker en allvarlig olycka där pga av dessa uppenbara bandrisker är det inte bara myndigheterna som ska skuldbeläggas. Vänsteraktivisterna har då också en mycket stor skuld i detta.

Solidaritet med EU-migranter nattvakt i kåkstaden

Efter att sovsäcken började brinna förra veckan håller gruppen ”Solidaritet med EU-migranter” vakt om nätterna i lägret.

– Jag gillar inte alls tanken på ett medborgargarde, men så länge inte polisen har någon extra bevakning på lägret så känns det nödvändigt att vi hjälper till, säger Tobias Lohse.

Red’s kom:
Polisen har bevakning på kåkstaden i Malmö, men man kanske inte kan begära att polisens resurser ska användas till 24-timmar-om-dygnet bevakning av en olaglig bosättning. Någonstans måste det finnas en gräns för de resurser samhället lägger på EU-migranterna, där Malmös EU-migranter kostat samhället åtskilliga tiotals miljoner kronor redan.
Se: Malmös EU-migranter kostat skattebetalarna minst 1,3 miljoner kr hittills 2015
Klicka här för att gå till artikeln i SVT, 2015-09-28
Se även bl a;
Solidaritet med EU-migranter kräver ersättning av Malmö stad för 51 EU-migranters sopor

Solidaritet med EU-migranter lyckas inte få med sig EU-tiggare till möte i stadshuset

Solidaritet med EU-migranter: ”Sluta köra runt fattiga människor”


EU-migranter i Malmö ställer krav via aktivister på boende/försörjning

EU-migranter/Allt åt alla i Malmö hotar att bryta mot lag om de inte får bo gratis

Respons på Allt åt allas skrivelse som de påstod var från EU-migranter i Malmö


EU-migranter från kåkstaden i Malmö bjuds in av MP för diskussion om byggplaner nästa år

EU-migranter och vänsteraktivister lyssnade på V och Fi vid möte i Malmös kåkstad


Uppskjuten avhysning i Malmös kåkstad med EU-migranter, bilder 2015-04-27

Överklagande om avhysning av EU-migranter i Malmö endast vag begäran om anstånd

Centrum för sociala rättigheter stoppar avhysning av EU-migranter från kåkstaden i Malmö till kanske 2016 med fejkat överklagande

Överklagande inlämnat av Miljöförvaltningens avhysningsbeslut av EU-migranter i Malmö


Allt åt alla uppmanar alla att störa avhysning av EU-migranter i Malmö 27/4


Aktivister befäster EU-migranters utsatthet – inhumant och osolidariskt

Vänsteraktivister kräver att media censurerar information om EU-migranter


Förslag på åtgärder för Rumänien i stället för ­missriktad svensk solidaritet till EU-migranter

Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?


EU-migranter utan EU-kort ska betala all vård med egna medel

Läkare i världen kräver att Sverige ska vaccinera EU-migranter gratis


Bilder från EU-migranternas läger i Malmö, förr och nu

Fi försöker arrangera städning i Malmös kåkstad

Bilder från EU-migranternas kåkstad i Malmö, nyaste området


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Tiggare sökes till Almedalen

Statlig media har uppmärksammat att det inte synts till några tiggare innanför ringmuren i Visby under Almedalsveckan. SR skickade ut en spejare som lokaliserade några av de försvunna tiggarna vid de stora mataffärerna utanför stadskärnan. SR’s medarbetare ville veta om någon bett dem flytta på sig och frågade tiggarna varför de inte tigger innanför muren just under Almedalsveckan, men eftersom han inte pratade romska föll det projektet.

Politiker talade nedsättande om SR’s låtsastiggare?

När SR inte kunde få några svar pga språkförbistringen (väl genomtänkt?) så gjorde SR’s medarbetare, Tahir Yousef, som så många andra gjort före honom. Han satte sig ner på trottoaren i Visby och låtsades vara tiggare. Detta trots att varken hans kläder, utseende eller längd överensstämde på något sätt med en enda av Sveriges EU-migranter. Han påstod att tusentals personer passerade utan att titta på honom, samt att vissa kända politiker gick förbi och talade nedsättande om honom.

Det var till och med kända politiker som uttryckte nedsättande ord mot mig.

Klicka här för att gå till artikeln i SR, 2015-07-02

Fiktiv historia av Sveriges Radio

Det var en helt uppenbart fiktiv historia som SR återgav till allmänheten. Det fanns naturligtvis varken okända eller kända politiker som talade nedsättande om denna låtsastiggare från Sveriges Radio. Om det Tahir Yousef påstod varit sant hade han naturligtvis berättat både vad som sagts och vem som sagt det.

Om man inte har något att berätta hittar man på. Vi har sett det så många gånger förut, inte minst från statlig media.

Det starkt subjektiva statliga media vill inte att folket ska basera sina åsikter på fakta, utan det är – precis som för vänsterextremisterna – bara känsloargument som är relevanta. Dock nöjer sig media inte ens med detta utan vi ska dessutom påverkas av påhittade känsloargument, som här.

Kan inte förbjuda viss grupp att vara på viss plats?

Utställare under Almedalsveckan har frågat om det går att få till ett förbud mot tiggeri i Almedalsområdet, men har fått till svar att veckan är öppen för alla och att man inte kan förbjuda en viss grupp att vara på en viss plats, skriver SR.

Red’s kom:
Det handlade inte om att förbjuda en viss grupp från att vara på viss plats. Det handlade om att förbjuda bettleri inom ett visst område, oavsett härkomst!

Tiggare under Jonas Sjöstedts tal

Idag är det Jonas Sjöstedts dag i Almedalen. Det skulle vara roligt om det i TV syntes några tiggare gå runt med en kopp, särskilt under Jonas Sjöstedts tal.

Vänsterpartiets partiledning är ju de enda som inte yttrat sig överhuvudtaget i någon fråga som rör EU-migranter. De håller sig räddhågset helt utanför denna diskussion. Lite märkligt eftersom vänsterpartister i denna blogg är en hög andel, vilket indikerar att det det finns intresse för dessa frågor även bland vänsterpartiets medlemmar.

Turister ger inte tiggare pengar

För de som tigger i Visby innebär hela turistsäsongen, men i synnerhet Almedalsveckan, att de får mindre pengar.
– De tjänar nästan ingenting. Det lönar sig inte att sitta, säger Annamaria Bauer, samordnare för EU-tiggare på Region Gotland.

På frågan vart tiggarna tagit vägen under Almedalsveckan spekulerar hon till SVT att det kan ha varit en av dem som ”la stengången på campingen där du övernattade” eller som ”diskade på krogen där du lunchade” eller att de ”medverkat i debatter och seminarier”. Annamaria Bauer menar att tiggarna plötsligt under just denna vecka kan ha bytt skepnad, utseende, kläder och boende.

Det finns ett femtiotal EU-tiggare på Gotland.Klicka här för att gå till artikeln i DN, 2015-07-03
Se även bl a;
Aktivist försökte störa Jimmie Åkessons tal – Aktivister, ett hot mot demokratin

Anders Lindberg (Aftonbladet) gillar inte Jimmie Åkesson


Namninsamling om lokalt tiggeriförbud i Visby – Argument mot förbud att tigga finns inte


Fascism att städa bort fattigdom, hävdar Elin Bååth, Feministiskt initiativ

Elin Bååth (Fi) vill att EU-migranter ska få gratis boende på Gotland


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

50-60 barn till EU-migranter går i skola i Göteborg

Barn till EU-migranter får inte gå till skolan i Stockholm och flera andra städer men i Göteborg får de göra det.

Red’s kom:
Det är en handfull städer i Sverige som erbjuder skola till barn och det är dit EU-migranter som tagit sina barn ur skola i hemlandet för att kunna tigga under längre perioder i Sverige främst söker sig.

Rykten sprids fort.

Göteborg sänder fel signaler till EU-migranter

Mona Lisa Pruteanu, från Rumänien uppskattar, att hennes barn har fått gå i skolan här.
– Det är viktigt att de går i skolan så att de kan lära sig något och att de inte blir analfabeter, säger Mona Lisa.

Red’s kom:
Det är därför Rumänien har skolplikt. Som bl a den nationella samordnaren för tiggare säger så är det viktigt att Sverige inte sänder ut de signaler som Göteborg gör att det är fritt fram att ta med sig barn till Sverige på sina tiggarresor där EU-migranterna förutsätter att Sverige ska ta över Rumäniens ansvar.

Nationell samordnare och hjälporganisation ogillar Göteborgs strategi

Enligt organisationen Hjärta till hjärta så har det kommit många vittnesmål om att EU-migranter tar sina barn ur skolorna för att de ska följa med till Sverige medan föräldrarna tigger. Organisationen vill att man satsar på eleverna i skolorna på plats i deras hemländer.

Räddningsmissionen i Göteborg förstår inte barnens bästa

Ulrika Falk som är verksamhetsansvarig på räddningsmissionen i Göteborg menar att skolgång ska erbjudas till alla barn.
Man kommer inte till Sverige för att få gå till skolan men under tiden som man är här så är det bra att man använder tiden för utbildning och utveckling, säger Ulrika Falk.

Red’s kom:
Ulrika Falk vet inget om de olika skälen till varför EU-migranter kommer till Sverige, utöver för att tigga. Men naturligtvis kommer tiggarna till Sverige även i syfte att utnyttja välfärdssystemet. Det tror jag de flesta som är det minsta insatta i frågan förstår.

Det är tråkigt att Räddningsmissionen försvårar för redan utsatta barn. Det är naturligtvis inte medvetet som de skadar barn, men hjälporganisationers och kommuners okunskap och missriktade välvilja är onekligen en fara för barnen.

EU-migranter söker sig till Göteborg för att utnyttja erbjudandet om skola

Det är många barnfamiljer som söker sig till just Göteborg på grund av det här men också att man i andra städer exempelvis Stockholm omhändertar barnen istället, säger Ulrika Falk.

Nationella riktlinjer efterlyses

Ulrika Falk efterfrågar gemensamma regler för detta i hela landet.
-Det är tydligt att vi behöver nationella riktilinjer som kan fungera utifrån barnperspektivet.

50-60 barn till EU-migranter har erbjudits skolgång

Här i Göteborg så rör det som om 50-60 barn som är eu-medborgare och som går i skolan.

SR (Maria Repitsch, på mycket dålig svenska) skriver;

Fel om alla barns rätt till skolgång

I Sverige är det sällsynt att barnen får gå i skola – trots alla barns rätt till skolgång.

Red’s kom:
Nej, det är absolut inte alla världens barns rätt att gå i skola i Sverige. Det är bara ett påhitt av okunniga personer som saknar förmåga att läsa och förstå regelverk samt riktlinjer.

Maria Repitsch på det vänsterstyrda SR borde vara lite mer noga med vad hon sprider ut för subjektiva personliga och felaktiga åsikter.

Sängplats för barn i Umeå och Uppsala genom Räddningsmissionen

Om barnen till EU-migranter erbjuds härbärgen eller skolgång skiljer sig åt mellan landets kommuner. På vissa håll i Umeå och i Uppsala kan barn erbjudas en sängplats på ett härbärge eller en dagmottagning. I Göteborg erbjuds barnen skolundervisning, men inte härbärge.

Inga härbärgen för barn i Stockholm och Göteborg

I Stockholm kontaktas de sociala myndigheterna om barnen kommer till ett härbärge – och en utredning inleds för att se över barnets levnadsvillkor.

Margaretha Svensson Paras är verksamhetschef vid Stadsmissionen i Uppsala. Hon bekräftar att deras verksamheter i Stockholm och Göteborg skiljer sig från den i Uppsala.
– Våra systerorganisationer i Stockholm och Göteborg tar inte emot barn.

Vill ta med sig barnen till Sverige för att sova i bil

Florin, som tigger i centrala Stockholm, berättar att han vill spara pengar så han kan skaffa pass till sina barn och ta med dem till Sverige i framtiden.
– Jag har funderat på att ta hit mina barn för här får de mat och de skulle ha det bra även om de sov i en bil. Planen är att gå ihop två – tre familjer och skaffa en bostad, en lägenhet eller så, säger Florin.Klicka här för att gå till artikeln i SR, 2015-06-24
Se även bl a;
Barn i Rumänien och Bulgarien tas ur skola för tiggarresor till Sverige – alarmerande situation


Den galna professorn #3: Tror att skollagen ger EU-migranters barn rätt till skolgång i Sverige

Andreas Pettersson vill censurera diskussion om skolgång för EU-migranters barn

Soraya Post: Självklart ska EU-migranters barn gå i svensk skola – barnkonventionen

Moderater: Skola för barn till EU-migranter ska inte erbjudas

Varberg permanentar EU-migranters hemlöshet – Ska barnen erbjudas skola?


EU-migranter är turister, och har därmed inte rätt till skola för barnen

EU-migranters rätt att gå i skola i Sverige, svårtolkad lagstiftning

Kommuner avråds från att erbjuda skola för barn till EU-migranter

I Umeå ska EU-migranters barn få omsorg med pedagogiska inslag – Skola till romska barn – Daniel Kallós (V)

Tiggande EU-migranter och deras barn inget kommunalt ansvar anser partierna i Gävle

Lag kan skärpas mot utnyttjande av tiggare, EU-migranters bosättningar och skola

Migrationsministern kritiseras för att han klargjort hemlandets ansvar för barnens skolgång

Rätt till skolgång i Sverige för EU-migranters barn, Unicef kan inte motivera

Martin Valfridsson om skola för EU-migranters barn och andra frågor om tiggarna


Fler EU-migranter till Göteborg och Västsverige

Kommunledning i Göteborg och Stockholm önskar fler tiggare


Slitna slogans om tiggeriet – en sammanställning


471 miljarder kr till Rumänien från EU, mest från svenskar – Varför hjälp i Sverige?

Justitieministern chockad över hur mycket bistånd Rumänien får


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Expo ljuger om EU-migranter, statlig media hakar på

SR skriver;
En granskning av tidskriften Expo visar att under 1,5 år har minst 76 attacker skett mot EU-migranter som tigger i Sverige. Och under samma tid har ett trettiotal forum på nätet vuxit fram där det förekommer uppmaningar till våld mot tiggarna.

Red’s kom:
Varför går det inte att kontrollera dessa påståenden av Expo?
Vad menas med ”attacker”? Attacker från vilka?

Det finns ett samband mellan retoriken och våldet, menar Anders Dalsbro, redaktör på Expo.
– Fattiga EU-migranter som kommer till Sverige för att tigga utsätts för våld och trakasserier och hot och samtidigt förekommer det i sociala medier, uppmaningar till våld och eller avhumaniseringar av människor som i förlängningen riskerar att legitimera ytterligare våld och hot mot de här människorna, säger han.

Red’s kom:
Vilken fantastiskt intelligent slutsats från Anders Dalsbro. Självklart finns det ett samband mellan retoriken och ”våldet”. Det begriper alla. Det är precis som när t ex Expo driver upp ett hat bland vänsterextremister mot alla som inte tycker exakt som dem. Frågan är istället vad som ger upphov till retoriken om EU-migranter!
Orsaken till retoriken är främst;

  1. Vänsterextremisters retorik (kanske den klart övervägande orsaken)
  2. Politikers ovilja att lyssna på folket och rädsla för att säga vad de tycker
  3. Politikers rädsla för vänsterextremister
  4. Kommuners okunskap och prioriteringar på andra länders medborgare med stora resurser som inte ens tillför något för EU-migranterna och där landets egna utsatta kommer i andra hand
  5. S+MP-regeringens totala handlingsförlamning och starkt oärliga försök att föra folket bakom ljuset
  6. Vänsterstyrt media som hela tiden vinklar sanningen och undviker att presentera mer än en sida av verkligheten.

Angående de 76 påstådda ”attackerna” mot EU-migranterna;
1. Ställ det i relation till 100.000 ”attacker” (?) mot andra i samhället.
2. Hur många av dessa ”attacker” var interna bråk mellan EU-migranter? 65 st?

Det finns inget försvar för att attackera EU-migranter. De som gör detta ska straffas hårt. Men det finns heller inget försvar för att vända och vrida på sanningen så som Expo gör, vilket sedan helt okritiskt stöds av statlig media.

Larisa Lacatus är verksamhetsansvarig för Frälsningsarméns center för EU-migranter dit ett hundratal tiggare kommer varje dag.
– De flesta är utsatta för olika sorters hot.

Red’s kom:
Det är märkligt att Fafo kommer till en annan slutsats, där Fafo säger att endast upp till 1/3 av EU-migranterna upplevt någon form av trakasserier (inberäknat t ex att de ombetts flytta från olagligt ockuperad mark).

Naturligtvis är tiggare från andra länder inte precis den mest populära gruppen i samhället pga alla de negativa konsekvenser som strömmen av tiggare till Sverige medför för samhället. Men frågan är hur allvarligt de påstådda ”attackerna” är i relation till hur det ser ut i övrigt i samhället.

Sedan blir läget det motsatta till vad Expo vill hävda när Larisa Lacatus säger att tiggarna anser att de flesta svenskar hjälper dem.

Ett större problem är säkert de interna bråken mellan EU-migranterna och de ständiga konflikterna mellan familjerna.

Obegripligt att statlig media kan återproducera information från en så starkt subjektiv organisation som Expo – dessutom med ej kontrollerbar information – utan att någon får bemöta detta.Klicka här för att gå till artikeln i SR, 2015-06-23
Se även bl a;
Bråk mellan tiggare i Jönköping – misshandel

Bråk mellan EU-migranter i Örebro om tiggarplats – Olaga hot

Bråk mellan tiggare i Stockholm, kvinnlig tiggare sparkad i ansiktet

Våldsam tiggaruppgörelse i Helsingborg

Polis larmas pga bråk mellan EU-migranter i Örebro

Två EU-migranter stal pengar från EU-migrant i Linköping, fem polispatruller

Bråk med påkar mellan EU-migranter i Enskede

Faktum-försäljare hotas av EU-migranter

EU-migrant greps av polis efter attack mot försäljare av de hemlösas tidning… igen

EU-migranter åtalas för misshandel i Östersund – utvisning

EU-migranter får fängelse men utvisas inte

Olika grupper av EU-migranter i bråk utanför butiker i Årjäng

Bråk mellan EU-migranter allt vanligare – knivbråk i Uppsala

Tiggarbråk i Nynäshamn, i matmarknad och heminredningsbutik

EU-migrant i Malmös kåkstad anhållen för mordförsök och misshandel

Bedrägeri av EU-migrant – VW Passat reg.nr DN313LT efterlyses

Tiggare angriper hotfullt kunder till ICA i Linköping

Olaga intrång/hemfridsbrott av EU-migranter i Stockholm

Tiggare i Linköping försöker bryta sig in – video

Olaga intrång/hemfridsbrott av EU-migranter i Södertälje

Fyra rumänska EU-migranter anhållna efter inbrott på Biltema i Värnamo

EU-migranter säljer sex i Malmö, 75% från Rumänien

EU-migranter ockuperar uteservering i Malmö – Tyst från lokala media

Ofredande tiggare hade 12.000 kr i fickan – Polisen kritiserad för information om detta

Halta och lytta tiggare, eller?


EU-migrant polisanmält människohandel i Jönköping

Utpressning av EU-migranter, 3 000-5 000 kr för tiggarplats

Tiggare tvingas betala för sovplats och plats att tigga i Västerås

EU-migranter tvingas av kriminella landsmän att tigga i Östergötland

Tiggeri bekräftas som organiserat

Polisen: Tiggare ofta del av kriminella ligor

19 kommuner med EU-migranter som tvingas att tigga – Kalla Fakta avslöjar

Korrespondenterna bekräftar kriminellt organiserat tiggeri

Människohandel med tiggare i Sverige bekräftat… igen

Två gripna för människohandel med tiggare i Falun

Bråk mellan tiggare i Södertälje om tiggarplatser – Tiggarboss och människohandel


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Statlig media hakar på Fafos undersökning av EU-migranter – försöker manipulera medborgarna

Under rubriken ”Forskning: Tiggarna förvinner inte med förbud” försöker Sveriges Radio lura oss med stöd av Fafo’s personliga åsikter – inte deras forskning! – att tiggarna inte försvinner om Sverige skulle förbjuda tiggeri.

SR bryr sig inte ens om att det är så enkelt att genomskåda bluffen. De bara kör på och hoppas kunna lura så många som möjligt med sina vinklade historier:

Ett förbud mot tiggeri leder inte till att tiggarna försvinner. Istället påverkar det vilka tiggare som söker sig till det land där det råder förbud. Det är en av slutsatserna i en nordisk forskningsstudie som har intervjuat över 1 000 tiggande EU-migranter i Oslo, Stockholm och Köpenhamn.

Red’s kom:
Det är en av de uppenbart felaktiga slutsatserna från Fafo. Dessutom den kanske mest uppenbart felaktiga slutsatsen.
Slutsatsen har i praktiken ingen koppling till vad som framkommit i rapporten i övrigt. Det är bara ett stickspår som Fafo kommer in på utan att de kan motivera sin teori sakligt på något sätt överhuvudtaget.

Till Danmark där det är förbjudet att tigga kommer de starkaste tiggarna, menar Karin Borevi som är statsvetare på Södertörns högskola och deltar i forskningsprojektet.

Red’s kom:
Det framgår inte på vilket sätt Karin Borevi deltar i ”forskningsprojektet”, men det verkar som hon okritiskt tagit åt sig de påhittade slutsatser som de fyra Fafo-forskarna präntat ner utan saklig motivering.

Starkaste tiggarna”? Vad menas med det. De som kan lyfta mest skrot?

Tiggare och tiggeri är två olika saker, men det beaktar inte Fafo

– Det är inte så att tiggeriet helt har försvunnit…

Red’s kom:
Det är korrekt att tiggeriet inte ”helt” försvunnit i Danmark. Det finns t ex fortfarande danska tiggare i Köpenhamn och det finns romer/rumäner som passerar förbi till Sverige, Norge och Finland eller på väg tillbaka till sitt hemland.

Man måste skilja på ”tiggare” samt romer/rumäner och på ”tiggeri”! Men det har man inte gjort i Fafo’s undersökning!

… eller att de här människorna har slutat att komma till Danmark,

Red’s kom:
De här människorna”? Ett av många sätt att utröna vad som är lögn och vad som är sanning är att notera graden av luddighet i formuleringarna. I denna specifika fråga uttrycker man sig extremt luddigt. Dvs de avslöjar därigenom att de  själva är medvetna om att de inte håller sig riktigt till sanningen.

… utan sammansättningen av de människorna som tar sig till Danmark för att försöka tjäna pengar ser annorlunda ut.

de människorna som tar sig till Danmark”? Mer luddigheter. Man skiljer inte på de tiggare som tar sig genom Danmark och de tiggare som tar sig till Danmark.

Felaktig slutsats om vilka som tar sig till Danmark

Det är de tuffaste som åker för att man måste klara sig i en situation där polisen har hårdare metoder.

Red’s kom:
Det finns inget belägg för detta. Det är bara de fyra Fafo-forskarnas (Anne Britt Djuve, Jon Horgen Friberg, Guri Tyldum, Huafeng Zhang) personliga tycke som Karin Borevi upprepar.

Tiggare kommer till Danmark av den enkla anledningen att det är på vägen till Sverige… samt Norge och Finland. Samt på vägen tillbaka till tiggarnas hemländer.

Att tiggeri minskar är inte samma som att tiggeri upphör

Slutsatsen är att tiggeriet slutar inte.

Red’s kom:
Det är en helt ovetenskapligt grundad teori och en retorik som endast avser att manipulera medborgarna.

Ingen har påstått att tiggeriet slutar för att ett tiggeriförbud införs. Däremot – som man kan konstatera från konkreta exempel såväl i som utanför Danmark – minskar tiggeriet drastiskt. Alldeles särskilt från EU-migranter.

Om de starkaste söker sig till Köpenhamn är det de svagaste som kommer till Stockholm visar studien enligt Karin Borevi.

Red’s kom.
Där slant det dessutom in ett litet ”om” i lögnerna… ett sätt att försöka minska på styrkan i lögnerna.

Karin Borevi drar egna slutsatser från rapporten

– De informanter man har pratat med i Stockholm skiljer ut sig från Oslo till exempel genom att vara svagare vad beträffar utbildning och social bakgrund. Det är möjligt för svaga grupper att klara sig i Sverige och till viss del även i Norge.

Red’s kom:
Märklig slutsats som inte tillför något för någon.

Fafo har definitivt inte sagt att det är de starkaste – i avseende ”utbildning och social bakgrund” som söker sig till Danmark. Det har Karin Borevi tagit helt ur luften. Det kan alla konstatera som läser Fafo’s rapport.

Forskarna har – till synes medvetet – dragit en felaktig slutsats från sin egen undersökning. Studerar man undersökningen lite så ser man att det är fler romer som tigger i Stockholm än i Norge och i Norge. Denna struktur får man inte pga att någon är ”starkare” eller ”svagare”utan för att vissa romska grupper lärt sig att åka till Sverige. Ryktet sprids.

Intervjuobjekt har ej identifierats

Den här forskningsstudien bygger på intervjuer med över 1 200 hemlösa rumäner i de tre huvudstäderna, Köpenhamn, Oslo och Stockholm.

Red’s kom:
Det påstås i Fafos raport att man i en specifik undersökning intervjuat 385 rumäner i Köpenhamn. Även om det är avsevärt färre än vad det finns i Stockholm så är det inte sannolikt att de lyckats hitta så många! Inte ens om man räknar in dem som passerar förbi Köpenhamn! För denna undersökning handlar det i så fall till stor del om fast boende romer/rumäner i Köpenhamn, inte tiggare!

Sedan är det värt att notera att det är högst osannolikt att det är enbart rumäner som intervjuats. Var de kommer från är inte bekräftat på något sätt. Det kan mycket väl vara t ex ett stort antal romer från Storbritannien (eller andra länder).

Ej hemlösa definieras som hemlösa

Sedan framgår det inte av rapporten att någon av intervjuobjekten är hemlös.

SR nämner inget om att frågorna ger missvisande svar

Frågor man har ställt handlar om vad som styr vart de reser, hur mycket pengar de får in – och på vilket sätt är deras verksamhet organiserad.

Red’s kom:
Här är det viktigt att konstatera att t o m Fafo tydligt erkänner att de inte tror svaren är korrekta när det t ex gäller hur mycket pengar tiggarna får och människohandel. Men det bekymrar inte SR när de för fram sin starkt vinklade historia.

SR nämner inget om att känsliga frågor exkluderats

Man kan också konstatera att i princip alla känsliga frågor utelämnats i undersöknigen. T ex hur de utnyttjat välfärdssystemet i landet, eller hur de utnyttjat de gratis hemresor som de erbjuds av svenska kommuner på rutin.

Den bekräftade brottsligheten finns inte, enligt undersökningen

Enligt den här inledande studien i ett samnordiskt forskningsprojekt som ska hålla på under flera år och som Karin Borevi är med i, finns inga tecken på att de som tigger är utsatta för någon form av trafficking.

Red’s kom:
Naturligtvis inte. Men det har inget att göra med hur frekvent trafficking är.

Tråkigt att denna bluff ska finansieras under flera år. Illa nog som det är.

– Det finns inga eller små indikationer på att det skulle röra sig om det, alltså organiserad brottslighet, om vi nu talar om organisering som någon slags juridisk brottslighetsterm.

Red’s kom:
Det är tur att vi i alla fall i Sverige och Norge fått den organiserade brottsligheten bekräftad innan denna Fafo-undersökning kom ut så att alla kan konstatera med 100% säkerhet att studien är en bluff.

Men däremot i en sociologisk term organiserar sig människor, man samordnar sig.

Red’s kom:
Jag tror alla begriper att detta också förekommer. Saknar relevans.

Statlig media undviker rapportera ”känsliga” resultat från undersökningen

Det är intressant att statlig media inte tar upp ett enda av de fakta som undersökningen kommit fram till, t ex hur låg utbildningsnivån är, hur extremt få som någonsin haft ett arbete, etc.

Relevanta frågor har undvikits till förmån för känslofrågor

Det är också intressant hur Fafo i alla dessa frågor koncentrerat sig på känslofrågor istället för faktafrågor. Man har t o m utelämnat de mest grundläggande frågorna som;
– Hur länge har du varit i landet denna gång?
– Vilka andra länder i Skandinavien har du tiggt i och hur länge varje gång?
– Vilka andra länder i Europa har du tiggt i och hur länge varje gång?
– Hur många tiggarresor har du gjort?
– Etc.

Eller;
– Hur många barn har du?

Fafo har också noga undvikit alla frågor som visar vilka kostnader tiggarna varit för samhället, t ex;
– Hur ofta har du varit hos tandläkaren i respektive land som du tiggt i, vad kostade det och vem betalade?
– Hur ofta har du varit hos sjukvården i respektive land som du tiggt i, vad kostade det och vem betalade?
– Etc.

Man har försökt mörka alla interna konflikter mellan romer/rumäner genom att inte ställa frågor som;
– Har du varit involverad i ett bråk om tiggarplats?
– Har du sett ett bråk om tiggarplats?
– Har du varit involverad i ett bråk om annat än tiggarplats?
– Har du sett ett bråk om annat än tiggarplats?
– Etc.
Istället slår man ihop frågor så att man lägger in interna bråk som om det var externa personer (svenska medborgare) som startade dessa.

Man har exkluderat i princip alla frågor som bekräftar vikten av att Sverige inte understödjer tiggeriet om man vill verka i tiggarnas eget intresse.

Fafo har också formulerat sig så att det skulle kunna utnyttjas av t ex statlig media genom att vända och vrida på Fafo’s åsikter så att de t o m blir ännu mer fel än vad åsikterna ursprungligen var.

Undersökningens syfte

Det är är kristallklart att Fafo’s undersökning bara har ett syfte; Vi ska tycka synd om tiggarna och glömma bort alla negativa konsekvenser för landet och dess medborgare och de stora samhällskostnaderna för tiggeriet.

Staten styr dig

Är inte detta ”Orwellskt” om något, där staten på ett så otroligt manipulativt sätt försöker styra våra tankar i en specifik riktning?Klicka här för att gå till artikeln i SR, 2015-06-18
Se även bl a;
Forskare (Fafo) slår hål på myter som inte finns om tiggare

Hur kan man låta sig luras av Fafo’s undersökning av EU-migranter i Oslo, Stockholm och Köpenhamn?

Här avslöjas bluffen i Fafo’s undersökning om EU-migranter

Fafo:s tabeller om EU-migranter från Rumänien i Stockholm


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

EU-migranter. Så här lurades medborgarna år 2013 av Socialstyrelsens utredare Annika Remaeus och SR

2013-05-29 skriver Markus Landén, SR International, följande – som vi nu alla vet inte alls var sant;

Många hemlösa EU-migranter är välutbildade män som flyttar till Sverige för jobb, visar en ny kartläggning från Socialstyrelsen. De är en rörlig grupp som snabbt flyttar från land till land i jakt på jobb, menar Socialstyrelsens utredare Annika Remaeus:

Kartläggningen visar att 80% av de hemlösa EU-migranterna är män och att många av dem är välutbildade.

Det var bara två år sedan. Säkert trodde en hel del på vad SR uppgav, eftersom många okritiskt läser resultat av utredningar och förutsätter att om någon gjort en utredning så måste det stämma.

Men som sagt, idag vet vi att dessa tiggare, som omskrivs till ”eu-migranter”, på intet sätt var eller är välutbildade, eller för den delen ens hemlösa.

Markus Landén fortsätter;

Kamal El Aissaoui, 35 år, är själv hemlös och kom till Sverige från Italien för att bli svetsare. Han säger att språket, boende och jobb har varit det svåraste med att komma hit. Han har stött på många välultbildade och hemlösa EU-migranter och säger att Sverige borde bli bättre på att ta hand om deras kompetens.

Sveriges Radio har hittat en tiggare som saknar utbildning men som vill utbilda sig. Denna tiggare utnyttjas sedan för att bekräfta en osanning.

Markus Landén återger vad EU-migranten påstått;

– Nästan alla unga som kommer hit är välutbildade och entusiastiska, men de får inget stöd. Sverige kan tjäna på deras kompetens. De har erfarenhet och behöver bara en knuff in på arbetsmarknaden, säger han.

Så för att en outbildad tiggare, utan någon som helst saklig grund, hävdar att ”nästan alla unga” tiggare som kommer till Sverige är välutbildade så skulle vi tro att det var så det var.

Idag är det primärt Feministiskt Initiativ som står för desinformationen om EU-migranter. Tyvärr med stöd av regeringen i de få fall de vill yttra sig i frågan. Media ifrågasätter aldrig Fi, och nästan aldrig regeringen. Men förhoppningsvis vet de flesta bättre idag än att så lätt låta sig luras.Klicka här för att gå till artikeln, 2013-05-29

Se även bl a;
Tiggeri bekräftas som organiserat

Polisen: Tiggare ofta del av kriminella ligor

Halta och lytta tiggare, eller?

Bråk mellan tiggare i Stockholm, kvinnlig tiggare sparkad i ansiktet

Våldsam tiggaruppgörelse i Helsingborg

Faktum-försäljare hotas av EU-migranter

EU-migranter åtalas för misshandel i Östersund – utvisning

EU-migranter får fängelse men utvisas inte

Varning för irländska/engelska hantverkare och asfaltsläggare

Tiggare avhyses, städnota på 50.000 kr

För övriga sidor om EU-migranter, se innehållsregistret.

Lyssna på väljarna framför medierna

I Moderaternas färska eftervalsanalys finns två meningar som avslöjar något viktigt om inte bara M, utan svensk politik överlag: Partiet har vid flera tillfällen under regeringstiden försökt lyfta integrationspolitiska förslag, men debattläget, särskilt i media, har gjort det mycket svårt. Diskussionen kom i stället att handla om hur dessa förslag förhöll sig till Sverigedemokraternas politik”.

Journalisters åsikter skiljer sig mot folkets

Hur ska politikerna veta vad väljarna egentligen tycker, när kommunikationen filtreras av en journalistkår vars värderingar i vissa avseenden skarpt skiljer sig från folkflertalets?

Moderaterna anpassar sig efter media

Ett exempel var när tidigare migrationsminister Tobias Billström (M) i början av 2013 ville sänka volymerna för såväl asyl- som anhöriginvandring. Billström möttes av hård medial kritik och anklagades för att anpassa politiken till SD. Till en början stod Billström på sig och förklarade att partimedlemmar och väljare varit ”väldigt tydliga” med att de ville se denna förändring av migrationspolitiken.
Efter några dagars mediestorm sade Fredrik Reinfeldt att M aldrig skulle överväga att minska invandringsvolymerna.

Drevet var över, ordningen återställd. I valet ett och ett halvt år senare förlorade M 340 000 röster medan SD fick 460 000 nya väljare.

Åsa Romson & vita heterosexuella män

Miljöpartiet kan också ha tappat väljare på att anpassa sig till medielogiken. De gröna har förvisso alltid varit feminister, men inte av den aggressiva, manshatande sorten. När Åsa Romson i somras plötsligt talade om ”vita, heterosexuella män” som icke-människor försvann nog ett antal MP-röster.Åsa Romson och Medleålders vita heterosexuella män

Att ”lyssna in” väljarna mer, och medierna mindre, vore en demokratisk välgärning och vitaliserande för politiken.

Är SVT:s journalister miljöpartister?

Åsiktsklyftan ökar mellan journalister och allmänhet

SVT och SR, dags att erkänna era partisympatier

Medias påverkan – Ett demokratiskt problem

Journalisters partisympatier:
V, S och Mp: 70%
Alliansen: 29%

Journalister inom SVT:s partisympatier:
V, S och Mp: 83%
Alliansen:    17%

Allmänhetens partisympatier:
V, S och Mp: 45%
Alliansen:    49%

Sifo gjorde en undersökning om mediernas rapportering om aktörerna i riksdagsvalet 2014.

Miljöpartiet gynnas starkt av den rödgröna journalistkåren.
Även Feministiskt Initiativ gynnas oproportionellt mycket med tanke på att de inte ens satt i Riksdagen år 2013 – eller i någon kommun – innan valet.

Tror du att du kan lita på media?


SVT, 83 procent vänsterpartister, socialdemokrater och miljöpartister


2012 skrev Affärsvärlden under rubriken ”Så röstar journalisterna”:

Totalt hamnar stödet för MP på 41 procent bland landets journalister.

Sedan JMG:s senaste undersökning 2005 har stödet för Miljöpartiet ökat med hela 19 procent bland de svenska journalisterna, rapporterar SVT.

Journalister: 14% röstar på Allianspartierna

När det gäller Allianspartierna ger 14 procent av journalisterna sitt stöd till Moderaterna medan Centerpariet fick 4 procent, Folkpartiet 7 procent och Kristdemokraterna 2 procent.

Red’s kom:
Märkligt att Alliansen inte verkar för åtgärder mot vänstervridningen i media med tanke på att inget drar ner antalet röster på dem så mycket som detta.

SR: 54% miljöpartister

På Sveriges Radio uppger 54 procent av journalisterna att de sympatiserar med Miljöpartiet.

SVT: 52% miljöpartister

På Sveriges Television är den siffran 52 procent.

Dagspressen: 40% miljöpartister

I dagspressen är stödet för Miljöpartiet 40 procent.

Enligt Kent Asp, professor på JMG, gör de ökade sympatierna för MP att partiet får en gräddfil i medierna.
– Miljöpartiet granskas inte lika tufft som andra partier. De befinner sig på sätt och vis i en fredad zon när det gäller bevakningen av politik, säger han till SVT.

Journalisternas och allmänhetens partisympatier (%)

Journalister

Allmänhet

Skillnad

Vänsterpartiet

15

5

+10

Socialdemokraterna

14

28

-14

Miljöpartiet

41

12

+29

Centerpartiet

4

5

-1

Folkpartiet

7

7

±0

Moderaterna

14

34

-20

Kristdemokraterna

2

3

-1

Sverigedemokraterna

1

3

-2

Feministiskt initiativ

1

+1

Annat

2

1

+1

Antal personer

1338

4326

Se även bl a;
Åsiktsklyftan ökar mellan journalister och allmänhet

Lyssna på väljarna framför medierna


Högutbildade kebabtekniker höjer utbildningsnivån i Sverige


För sidor om EU-migranter se innehållsregistret.