Avhysning av EU-migranter bromsas av polisen i Stockholm

Den rödgrönrosa majoriteten i Stockholm har ändrat reglerna så att stadsdelarna lättare ska kunna vräka EU-migranter från sina bosättningar. I praktiken innebär det liten skillnad. ”Vi är beroende av polisen”, säger Susanne Aplehag Balotis på förvaltningen.

Polisen ska identifiera EU-migranter

De nya rutinerna infördes i maj. Stadshusets prioriteringslista, där t ex närhet till förskolor vägt tyngre än mitt i skogen, har slopats. Nu är det stadsdelarna själva som ska hålla koll på sina bosättningar och besluta om avhysning.
– Ja, vi följer de nya rutinerna och det gör det lite enklare och snabbare. Men inget görs utan polisen. Det är polis som ska identifiera personerna som bor där. Vi planerar inget utan deras information, berättar Susanne Aplehag Balotis på Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.

”EU-team” informerar EU-migranter om alternativ vid avhysning

Efter polisens identifiering av EU-migranter kontaktar stadens EU-team ockupanterna som informeras om läget och eventuella alternativ, t ex härbärgen.

Först efter det gör förvaltningen en bedömning om kronofogden ska kallas in för en avhysning.

Polisen hör inte av sig

Än så länge har avhysning inte skett i Skarpnäck sedan de nya reglerna infördes. Susanne Aplehag Balotis säger att de inte hört något från polisen på länge, trots att de rapporterat in de bosättningar som finns.

Någon tidsram för möjliga avhysningar finns inte.

Ingen hemma, då gör polisen inte mer

– Men som sagt: vi avvaktar polisen identifiering. De hade visst varit där men då hade det inte varit någon hemma.

Antalet läger med EU-migranter okänt

Hur många läger det rör sig om i Skarpnäck är också svårt att säga då läget skiftar snabbt. Förra månaden skrev vi att det fanns fem, varav fyra var EU-migranter, i stadsdelens skogar. Nu säger Aplehag Balotis att hon bara känner till två av den karaktären som kan vara aktuella för avhysning.
Klicka här för att gå till artikeln i Stockholm Direkt, 2015-06-09
Se även bl a;
Stockholms rödgrönrosa majoritet förenklar avhysning av EU-migranter


Bosättningar med EU-migranter ökar i Skarpnäck


Centerpartist vill att vildcampare ska kunna avhysas


12 avhysningar av EU-migranter har kostat 2,1 miljoner kronor – Ewa Larsson, socialborgarråd, flyr ansvar


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Bosättningar med EU-migranter ökar i Skarpnäck

Antalet bosättningar i Skarpnäcks skogspartier har ökat drastiskt den senaste tiden.

Fem nya bosättningar med 40 EU-migranter

I mars fanns det en enda känd bosättning i stadsdelen Skarpnäck, i Flatens naturreservat. Nu är den bosättningen frivilligt övergiven och bortstädad. Istället har det tillkommit fem nya läger på andra platser, med totalt cirka 40 boende, vilket har fått flera medborgare att höra av sig med klagomål och frågor till stadsdelsförvaltningen.

Kan röra sig om en förflyttning av EU-migranter

Socialförvaltningens Veronica Wolgast Karlberg, samordnare för Stockholms stads insatser för EU-medborgare, säger att det inte är något anmärkningsvärt i det. Det ska inte ses som någon trend i just Skarpnäck.
– Bilden kan förändras från dag till dag. Varför det blivit en ökning just nu i Skarpnäck kan ingen svara på. Många av dessa boplatser rör på sig så det som är en ökning här kan vara en minskning i en annan stadsdel. Och imorgon kan det vara en minskning i Skarpnäck, säger Veronica Wolgast Karlberg.

Red’s kom:
Varför avhyses inte EU-migranterna från sina olagliga bosättningar?

Osäkra siffror för EU-migranter

Veronica Wolgast Karlberg berättar att hennes siffror släpar efter och rör april, då många EU-migranter åkte hem för att fira påsk. Staden räknar på mellan 500-600 EU-migranter som livnär sig på att tigga, men det är ytterst osäkra siffror.

Red’s kom:
500-600 EU-migranter är vad nivån kan ligga på bara innanför tullarna i Stockholm.

Ingen kontroll över antalet EU-migranter

– Andra städer har slutat uppge siffror då det egentligen är meningslöst då det rör sig om grova uppskattningar. Vi tror att antalet kommer att öka nu över sommaren. Men då vi inte haft den här tillströmningen av fattiga EU-medborgare på samma sätt tidigare så saknar vi det statistiska underlaget för att beräkna det.

Red’s kom:
Det hade nog varit en fördel om Sverige infört ett system för att hålla reda på EU-migranter. Det bästa sättet för detta är att införa ett tiggeriförbud.Klicka här för att gå till artikeln i Stockholm Direkt, 2015-05-19
Se även bl a;
12 avhysningar av EU-migranter har kostat 2,1 miljoner kronor – Ewa Larsson, socialborgarråd, flyr ansvar

Kommunledning i Göteborg och Stockholm önskar fler tiggare

Stockholm erbjuder gratis härbärge till EU-migranter under minst resten av året


Ett 50-tal EU-migranter avhysta från Sveavägen i Stockholm – nya boplatser byggs snabbt upp

Avhysning av EU-migranter i Stockholm


Moderaterna föreslår att vakter avhyser EU-migranter


Fejktiggare avhystes av polis i Stockholm


Polisen kartlägger EU-migranter i Stockholms län – ostrukturerat


Hans Swärd och Per Eriksson i Lund har fel om EU-migranter och tiggeriförbud


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

12 avhysningar av EU-migranter har kostat 2,1 miljoner kronor – Ewa Larsson, socialborgarråd, flyr ansvar

Skarpnäck har två bosättningar med EU-migranter. Stadsdelen vill avhysa, men har ingen makt att besluta när så sker.

En av boplatserna i Skarpnäcks stadsdel har funnits länge. Men nyligen har ytterligare en dykt upp i närheten i samma skog. Hur många människor som bor där är oklart eftersom det varit tomt varje gång socialtjänstens uppsökningsteam besökt lägren.

Även om de två fasta boplatserna ligger i en skog i Söderort är det staden centralt som bestämmer när polis och kronofogden verkställer avhysningen.
– Polis ser till att lag och ordning följs. Staden ser till att det finns evakueringslokaler och erbjuder sängplatser under kortare period. Det ligger inom mitt ansvarsområde. Och som ordförande i Skarpnäck så stöttar jag min förvaltning när den begär avhysning, säger Ewa Larsson (MP), nämndordförande i Skarpnäcks stadsdel samt socialborgarråd och högsta ansvarig för sociala frågor i Stockholm.

Kriterier för avhysning

Prioriteringen för avhysningar nu, när det finns bäddar som kan ta emot de hemlösa, bestäms efter vissa kriterier.

Bosättningar som ligger nära miljö där barn vistas ligger högst, på grund av problem med nedskräpning, avföring och eldning. Skarpnäcks bosättningar ligger i skyddade naturområden, vilket prioriteras lägre.

EU-migranter får inte göra mer än svenska medborgare?

Ewa Larsson viftar bort åsikter om att svenska medborgare aldrig skulle tillåtas uppföra sig på samma sätt i ett reservat, och komenterar detta med;
Så är det inte, det är samma regler för alla människor”.

Ingen politisk fråga att bromsa bosättningar… eller?

Hon ser det som en strikt polisiär fråga där hon som politiker gjort vad hon kan för att erbjuda sociala kopplingar vid avhysning.

Men när hon sedan får till svar att medborgarna ser det som en politisk fråga som politikerna måste lösa, så ändrar Ewa Larsson sig och säger;
– Polisen är också en politisk organisation. Så det är helt rätt. Det är en politisk fråga.

När responsen på detta blir att det är Ewa Larsson som folk röstar på och det är politikernas röst folk vill höra eftersom det här är en politisk fråga säger Ewa Larsson undvikande;
– Fast polisen är också en politiskt styrd organisation.

Odefinierat samarbete med frivilligorganisationer

Ewa Larsson säger att staden samarbetar med frivilligorganisationer i Rumänien, men hur detta samarbete är utformat kan hon inte svara på.
– Jag har träffat dem, jag har lyssnat på dem. Staden kommer att fortsätta stötta civilsamhället. Och jag vill tala om för alla människor att de finns. Vi pratar med kulturförvaltningen. Kan de få hjälp att exponera sin organisation på Kulturhuset i Stockholm, kanske även på kulturhuset i Skarpnäck så att människor kan få kanalisera sitt engagemang och känsla av vanmakt som vi alla känner när vi ser utsatta människor.

Snart kan Rumänien hjälpa till?

Ewa Larsson tror att Rumänien inom en snar framtid kommer att ta hand om sina utsatta och fattiga.
– Det är väldigt många organisationer som arbetar med hjälp till självhjälp för fattiga människor. Och de har precis fått mycket pengar från EU för att aktivt arbeta med den akuta fattigdomen, säger Ewa Larsson.

FAKTA

Hur går en avhysning till?

Alla stadsdelsförvaltningar informerar fortlöpande till ­socialförvaltningen om var bosättningarna finns i deras område. Socialförvaltningen gör sedan en lista i vilken ordning lägren ska avhysas där exempelvis närhet till förskolor och skolor prioriteras.

Avhysningen utförs sedan i samråd med polis och kronofogdemyndigheten. Stadsdelarna har sedan årsskiftet rätt att få ersättning av staden centralt för avhysningar.

12 avhysningar har kostat skattebetalarna i Söderort 2,1 miljoner kronor

Exploateringskontoret har utfört 12 avhysningar i Söderort under 2013 och 2014 till en total kostnad på 2,1 miljoner kronor.
Kostnaden för en avhysning varierar beroende på boplatsens storlek, hur mycket som ska städas bort, tillgänglighet för fordon med mera.

I januari antog politikerna i staden en policy som i stora drag innebär att fler tillfälliga sovplatser ska ordnas, gemensamma rutiner för avhysningar och samarbeten med frivilligorganisationer för att förbättra situationen i deras hemländer.Klicka här för att gå till artikeln i Stockholm Direkt, 2015-04-08

Anna König Jerlmyr: ”Socialborgarrådet flyr sitt ansvar”

Ewa Larsson duckar för frågan om illegala bosättningar. Det är provocerande. Det säger oppositionens Anna König Jerlmyr.
– Hon sitter på dubbla stolar. Dels är hon socialborgarråd i staden och stödjer en politik som slår fast att avhysningar ska ske mycket restriktivt. Och dels så är hon nämndordförande i Skarpnäck och säger sig där stödja när förvaltningen vill att polisen ska avhysa. Det är dubbla budskap som skapar stor förvirring, säger Anna König Jerlmyr.

Moderaternas gruppledare anser att Ewa Larsson i sin roll som socialborgarråd för ett regeringsparti har alla möjligheter i världen att påverka.
– Hon kan hemställa till regeringen att ändra lagen så att polisen får fler verktyg att avhysa och byråkratin minskar. Det går att göra det mindre krångligt så att polisen mäktar med sitt jobb. Bland annat genom att ta bort att kronofogden måste medverka vid avhysning.

Ewa Larsson sätter sin tilltro till att Rumänien inom kort ska kunna ta hand om sina egna fattiga. Det anser Anna König Jerlmyr är orimligt.
– Rumänien är decennier bort att kunna ta hand om det här. Samtidigt beräknas att antalet EU-migranter i Stockholm kommer att dubblas i sommar. Det är ohållbart att vi ska acceptera permanenta kåkstäder. Att då som Ewa Larsson prata om att ordna utställningar på Skarpnäcks kulturhus så att medborgarna kan ”kanalisera sitt engagemang”, är provocerande.

Se även bl a;
Migrationsforskare Ioana Bunescus icke-lösningar på EU-migranter – Förbjuda fattigdom?

Förbjud tiggeri, skriver fem moderata riksdagsledamöter

Förbud mot tiggeri minskar fattigdom och EU-migranter

Varför inte förbjuda tiggeri?

Sverige och Finland enda länder utan förbud mot tiggeri

Riksdagsledamöter emot förbud mot tiggeri

Endast 36% av svenskarna emot att lagstifta mot tiggeri

Vad är kostnaden för Sveriges 5.000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

Gratis vård i Sverige för rumäner! Samtliga vårdfakturor till EU-migranter är obetalda – mörkas av media

EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.