Avhysning av EU-migranter från Malmös kåkstad sker den 2/11 – Krav på särbehandling av romer

En nystartad grupp som kallar sig för ”Nätverket för Romers Rättigheter” har startat en namninsamling angående den kommande avhysningen av EU-migranter från Malmös kåkstad, där de önskar följande;

Vi kräver omgående:
-att kommun och polis samverkar så att avhysningen skjuts upp tills en alternativ boplats, ett värdigt alternativ, kan erbjudas
-att Malmö Stad sätter mark och resurser till förfogande för en temporär boplats att drivas av romer och frivilligorganisationer tillsammans

Red’s kom:
Nätverket för romers rättigheter har helt uppenbart missförstått EU-migranternas rättigheter och fullständigt bortsett från svenska medborgares rättigheter;
• EU-migranterna har inte rätt till någon särskilt utvald bosättning i Sverige på skattebetalarnas bekostnad.
• EU-migranterna har inte rätt till gratis mark och resurser från skattebetalarna för någon form av boplats som ska drivas av romer och vänsterextremister.

Det nystartade nätverket skriver i övrigt;

Måndag den 2 november planerar Malmöpolisen att påbörja vräkningen av det läger som sedan ett år tillbaka växt fram i stadsdelen Sorgenfri i centrala Malmö.

Cirka 350 EU-migranter från huvudsakligen Rumänien ska avhysas från Malmös kåkstad

Med hjälp av inkallade styrkor från hela södra Sverige är över 400 poliser aktiverade för de fyra dagarnas arbete det beräknas ta att tömma lägret på dess invånare – 150 fattiga rumänska romer som ska köras bort, utan att erbjudas något alternativ. Vi kräver att avhysningen stoppas tills att ett värdigt alternativ finns!

Red’s kom:
Hur många EU-migranter som olagligen ockuperat mark i Malmös kåkstad vet ingen, men det är definitivt fler än 150 personer.

Hur många av ockupanterna av svensk mark som är från Rumänien vet heller ingen. Även om säkert en klar majoritet är från Rumänien så finns det även EU-migranter/romer från andra delar av världen, t ex Bulgarien.

Avhysning sker pga lagbrott

Med miljöhänsyn som svepskäl har myndigheterna gjort en avhysningsplan och samverkat för att återigen ställa fattiga romer i Sverige på bar backe.

Red’s kom:
Det behövs inga svepskäl för att agera mot romer som bryter mot lagen i Sverige. Miljöaspekten är dock inte helt oviktig i sammanhanget.

De som avhyses från sin olagliga ockupering ställs inte på bar backe. Malmös skattebetalare har tvingats betala hemresor för de som bryter mot svensk lag med 350 000 kr bara under perioden januari-oktober 2015.

För nästa år tvingas Malmös skattebetalare punga ut med 5,6 miljoner kr bara för boende, hemresor, dagcenter och mat till ett par hundra EU-migranter i form av välfärdsturister. Till detta kommer ytterligare kanske 10 -30 miljoner kr i övriga kostnader för de EU-migranter i Malmö som saknar rätt att vistas i Sverige.

Vänsterextremisterna bryr sig inte det minsta om EU-migranternas hälsa och därav försöker de i egenintresse hålla kvar romerna så länge som möjligt på den av EU-migranterna ockuperade marken.

Politiker fortsätter att särbehandla romer

Från styrande politiker både lokalt och nationellt råder i bästa fall tystnad, i värsta fall uppmaningar från ministrar om att inte ge pengar eller stöd och att istället underlätta avhysningar.

Red’s kom:
Det är korrekt att tystnad råder från politiker lokalt som nationellt, men det förekommer i bästa fall uppmaningar från ministrar att ”inte ge pengar eller stöd” samt att avhysningar ska underlättas.

Vad blir resultatet av att EU-migranter inte tillåts stå över lagen?

Resultatet i Malmö kommer bli samma som redan är verklighet i Stockholm och många andra svenska städer – ett liv i ständig rörelse där man blir bortkörd från plats till plats.

Red’s kom:
Förhoppningsvis är det fortsatta avhysningar från illegala bosättningar av romer som kommer att bli resultatet.

Men det är naturligtvis inte acceptabelt, utan i de fall romer från annat land saknar förmåga att försörja sig med boende och mat i Sverige måste det till starka signaler att visa att Sverige inte tolererar brottslighet i någon form av EU-migranter. Sverige måste därmed upprätthålla regelverket för EU’s fria rörlighet och utvisa de utlänningar som inte är självförsörjande enligt detta regelverk.

På vilket sätt förtrycker Sverige EU-migranter som inte vill följa svensk lag?

Därmed fortsätter det svenska samhällets systematiska förtryck av det romska folket som nu pågått i över 500 år.

Red’s kom:
Därmed kan den orimliga särbehandlig av dem som struntar i svensk lag upphöra.

Att även romer måste följa svensk lag är inte förtryck. De enda som utsätts för förtryck av EU-migranternas härjningar är svenska medborgare.

Att svenska romer är en nationell minoritet innebär inte att utländska medborgare står över svensk lag

Statliga kommissioner, ursäkter, prisutdelningar eller det faktum att romer sedan år 2000 är erkända som en nationell minoritet i Sverige verkar inte förhindra att historien återupprepar sig.

Red’s kom:
Omöjligt att veta vad som åsyftas med ovanstående text, men även nationella minoriteter måste följa svensk lag.

Vad som hänt i historien saknar relevans för dagens situation

Så sent som förra året publicerades det en vitbok över den svenska statens förtryck och diskriminering av det romska folket. Vår skamliga historia som innehåller bland annat tvångssteriliseringar, utvisningar, avhysningar av tältläger, hatbrott, förnekande av skolgång och polisregistreringar av barn och oskyldiga. Men av detta är det bara steriliseringarna som faktiskt tillhör historien – resten fortsätter i samma anda och med samma retorik när nu Europas romer återigen söker sig till Sverige undan förföljelser och ekonomisk kris i de länder de är födda.

Red’s kom:
Allt här ovan nämnda hör till historien. T ex har romer från andra länder inte mer rätt till skolgång i Sverige än vad andra turister har. Det är ett ostridigt faktum.

Vad gäller ”hatbrott” mot EU-migranter som bryter mot svensk lag så finns det inget eller väldigt lite som bekräftar att dessa förekommit. Däremot har angrepp på några EU-migranter som saknar respekt för lag och regelverk förekommit i mindre utsträckning. De som har skulden för dessa angrepp är vänsterextremister samt handlingsförlamade politiker och myndigheter.

Varför ska romer inte ha något ansvar?

Men Sveriges och EUs ansvar är ännu tyngre idag, då det är den politik som har ordinerats Rumänien och Bulgarien – …

Red’s kom:
I vanlig ordning vill vänsterextremisterna lägga allt ansvar på alla utom på romerna själva. Varför vänsterextremisterna anser att EU-migranter ska vara ansvarsbefriade får vi aldrig veta.

Är det Sverige som styr i Rumänien?

… med en förödande nedläggning av ländernas industrier och samhällsägda jordbruksproduktion – som har bidragit till romernas nuvarande extrema utsatthet.

Red’s kom:
Det är inte Sverige som bestämmer vilka industrier eller jordbruk som Rumänien lägger ner.

Sedan borde det räcka ganska långt med att Sverige tar mest ”ansvar” av alla länder i världen för romerna. Någonstans måste det finnas en gräns (inte minst ekonomiskt) för Sveriges ansvar för andra länders medborgare.

Jobbtillfällen minskar överallt i EU

Bara i Rumänien har fem miljoner jobb, av totalt nio som fanns 1990, försvunnit på 20 år.

Red’s kom:
Ja, dessa arbetstillfällen har inte flyttat till Sverige i alla fall.

Rumänien har fått enorma resurser från EU (där svenska medborgare bidragit mest) för att förbättra situationen för alla i landet (inte bara för romer).

Även här måste man nog lägga lite ansvar på det egna landets befolkning att lösa sina problem.

Vilket ansvar har Sverige för Rumäniens nationella politik?

Svenska regeringar har unisont stött och fortsätter stödja denna samhällsomvandling, som drabbat romerna skoningslöst,…

Red’s kom:
Bara svammel.

Varför ska svenska skattebetalare försörja inte bara landets egna romer, utan även alla andra länders romer?

… men är inte beredda att ta hand om de som flyr från fattigdomen den skapat.

Red’s kom:
Svenska skattebetalare har fått ta den största smällen i EU för den oreda Rumänien skapat för sig själv.

EU-frågor är EU’s ansvar

Att enbart skicka pengar till de korrupta regeringarna i dessa länder, också ökända för sin utbredda antiziganism, kommer med stor sannolikhet inte lösa romernas utanförskap.

Red’s kom:
Säg det till de det berör istället, dvs EU-organisationen.

Vänsterextremister vill kalla romer/zigenare för “utsatta eu-medborgare”

Om man delar upp romer efter medborgarskap eller kallar dem “utsatta eu-medborgare”…

Red’s kom:
Det är bara vänsterextremister och räddhågsna politiker som kallar EU-migranterna för “utsatta eu-medborgare”.

Var finns den romska kampen, och hur yttrar sig denna… utöver med lagbrott?

… så ignorerar man det faktum att den romska kampen för rättvisa sträcker sig över nationsgränser.

Red’s kom:
Vilken kamp?

Vilken rättvisa?

Varför ska en särskild grupp av utländska medborgare få särskilda rättigheter?

Det handlar inte om utsatta individer. Det handlar om en utsatt och diskriminerad europeisk folkgrupp.

Red’s kom:
Grupp eller enskilda. EU-migranter har samma rättigheter och skyldigheter i Sverige som alla andra. Dock har romer inte rätten att stå över lag och regelverk och ej heller rätten att bli försörjda av svenska skattebetalare.

Rättigheter är inte något man bara får per automatik. Man måste förtjäna dessa rättigheter.

Vilka ”stöd och möjligheter” ska Sverige erbjuda en mindre del av EU’s 120 miljoner fattiga?

När inte Sverige ger de rumänska romerna som söker sig hit stöd och möjligheter att sig ur utanförskapet, bidrar detta till att förpassa dem till ett liv där nöden är lag och man gör det som krävs för att överleva – ett liv utanför systemet.

Red’s kom:
Vad mer stöd och möjligheter ska dessa personer ha rätt till än vad de redan har?

Romer kriminaliserar sig själva, det är inte Sverige som gör detta

Det kommer alltid att vara enkelt att beskylla och kriminalisera romerna när ett liv under dessa förutsättningar gör alla aspekter av deras tillvaro olaglig.

Red’s kom:
Även om det inte sker så hade det varit enkelt att lagföra de romer som bryter mot svensk lag och de regelverk som gäller i Sverige. Men hittills har samhället fegt undvikit att skicka rätt signaler.

Vilken ”realitet” har Sverige ansvar för på vilket sätt?

Detta är de fattiga romernas realitet. En realitet som vi inte kan blunda för. En realitet vi alla har ett ansvar för.

Red’s kom:
Vi alla – utom romerna själva – har ett ansvar för vad?

Historien upprepas inte

Vi kräver att de svenska myndigheterna inte upprepar historien.

Red’s kom:
En klar majoritet av Sverige kräver att det inte ska löna sig att begå brott i Sverige.

Vem har vilket ansvar för vad på vilket sätt?

Vi har ett ansvar, både mot de romer som är svenska medborgare och de romer som idag söker sig till Sverige i flykt från fattigdom, svält och rasism.

Red’s kom:
Återigen; Men romerna själva har inget ansvar för något?

Tydliga signaler krävs

Sorgenfrilägret i Malmö är det största i Sverige och hur man väljer att agera här kommer att skicka en tydlig signal till hela landet om hur samhället ser på den här frågan.

Red’s kom:
Ja, det vore väl bra att skicka tydliga signaler om att samhället inte tolererar lagbrott?

Är att upprätthålla svensk lag samma som att tvinga utländska medborgare till ett liv på gatan?

Vi vädjar till berörda myndigheter och politiker att inte tvinga människor till ett liv på gatan när det finns konkreta förslag som frivilligorganisationer är beredda att driva.

Red’s kom:
Det är dessa frivilligorganisationer – som tyvärr nästan uteslutande verkar i egenintresse – fria att göra, men med egna – inte andras – medel.

Vänsterextremister har aldrig någonsin presenterat ett enda konstruktivt förslag

Vi uppmanar er att välja konstruktiva alternativ framför våld, hemlöshet och fortsatt fördrivning.

Red’s kom:
Våld? Menas de klanstrider som förekommer bland romer?
Hemlöshet? EU-migranterna är inte hemlösa.
Fördrivning? Detta ord – fördrivning – är ett favoritord bland vänsterextremister, men vad de än vill kalla avhysning av dem som illegalt ockuperar mark så är det så det måste fungera i ett rättssamhälle. Trots allt är äganderätten inskriven i grundlagen, även om inte ens grundlagen är något som politiker tycker är relevant alltid.

Vad är ”ett värdigt alternativ”?

Bryt tystnaden!
Stöd romernas kamp för rätten till ett bättre liv!
Ingen avhysning utan ett värdigt alternativ!

Red’s kom:
Det är upp till hemlandet att erbjuda…. vilket blir med våra pengar.

Sammanslagning av vänsterextemistgrupper

Uppropet har startats av Nätverket för Romers Rättigheter – men många fler organisationer, grupper och personer står bakom. Hör gärna av dig om din organisation eller grupp vill stå bakom uppropet!
• Solidaritet med EU-migranter
• Allt åt Alla Malmö
• Romers och resandes förening i Blekinge
• Stad Solidar
• Romska Kulturcentret i Malmö
• Romska Ungdomsförbundet
• Kontrapunkt/Föreningen Kontrakultur

Nätverket för Romers Rättigheter är ett nystartat nätverk med bas i Malmö.
Vi har akut samlats för att försvara de romska eu-medborgarnas rättigheter och kamp för ett värdigt liv i Malmö. Vi vill med gemensam styrka verka för alla romers rättigheter i Sverige, oberoende av nationalitet.

Red’s kom:
Vem verkar för svenska medborgares rättigheter?


Se även bl a;
Malmöpolisen vägrar utföra sitt uppdrag och identifiera EU-migranter

Inrikesministern rasar över Malmöpolisens feghet att ingripa mot EU-migranters brottslighet

Polisen planerar för avhysning av EU-migranter – som ska identifieras – i Malmös kåkstad

Solidaritet med EU-migranter varnar för åtgärder mot polisens avhysning av EU-migranter

EU-migranter hotar ockupera gator om de avhyses från Malmös kåkstad

EU-migranters olagliga bosättning i Malmö: Varför har polis inte agerat tidigare?

EU-migranter som avhyses i Malmö erbjuds boende max 5 nätter och gratis hemresa

Svenska kyrkan vill sälla sig till aktivister när EU-migranter avhyses från Malmös kåkstad


DI kritiserar polisens lögner om EU-migranter – Identifiering ej lagkrav för avhysning!


Malmös handlingsplan för EU-migranter – Samordnare för 100-200 tiggare

Malmös EU-migranter kostat skattebetalarna minst 1,3 miljoner kr hittills 2015


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Linköping öppnar härbärgen för 40 EU-migranter

Höstkylan är här och på fredagen öppnade härbärgena i Linköping för EU-migranter som försörjer sig som tiggare.

Linköpings kommun driver härbärge för EU-migranter

Blå Villan drivs av personal från Linköpings kommun.

I år är Blå Villan på Folkungavallen öppen från start och 40 sovplatser erbjuds varje natt.

Platserna är fördelade mellan Ryttargårdskyrkan och Blå Villan på Folkungavallen. För härbärget i Ryttargårdskyrkan ansvarar Stadsmissionen, vars volontärer bistår migranterna med en enkel kvälls- och morgonmacka varje dag och bemannar lokalen nattetid.

De 40 platserna kommer högst troligt att vara fyllda, enligt Lars Linebäck, direktor för Stadsmissionen. Visserligen har betydligt färre migranter försörjt sig som tiggare i Linköping den här sommaren jämfört med året innan.

Red’s kom:
Lars Linebäck har säkert rätt. Rykten sprids snabbt bland EU-migranter och romer från andra kommuner kommer säkert att söka sig till Linköping för att dra nytta av kommunens skattefinansierade härbärge för specifikt romer.

Hjärta till hjärtas verksamhet i Rumänien minskar intresset att tigga i Linköping under sommaren

En stor bidragande orsak till det är den Linköpingsbaserade hjälporganisationen Hjärta till Hjärtas arbete i Rumänien. Organisationen har bistått i att öppna lokal odling och tillverkning i fattiga byar, vilket gjort att fler kan försörja sig och inte måste ge sig av på tiggarresor.

– Men vi tror att fler kommer hit under vintern när odlingarna stänger och de inte lyckas hitta andra jobb, säger Lars Linebäck.

Crossroads hjälper EU-migranter att dra nytta av välfärden i Sverige

Stadsmissionen och kommunen driver redan Crossroads, som kvällstid hjälper migranter till rådgivning, läkarbesök och där sovbiljetter till platserna i härbärgena delas ut varje torsdagskväll. Inom kort startar också enskild rådgivning på dagtid i Sankt Larskyrkan.

Red’s kom:
All denna ”rådgivning” från de kyrkliga organisationerna handlar i praktiken enbart om att tipsa EU-migranterna hur de bäst kan låta sig försörjas av de svenska skattebetalarna. Crossroads gör aldrig något för att romerna ska bli själförsörjande, vilket inte är så märkligt eftersom förutsättningarna och kompetensen för detta inte finns inom Crossroads.

– Där kan man få djupare information med tolk om sina rättigheter och skyldigheter och möjligheter och omöjligheter i Sverige, säger Lars Linebäck.

Red’s kom:
Vad gäller ”skyldigheter” och ”omöjligheter” – vad det nu skulle kunna tänkas vara – så tycks det, utifrån hur verkligheten ser ut, vara bortkastad tid att informera om detta.

Rådgivning under romernas ”arbetstid”

Han räknar med att många migranter tar chansen till sådan rådgivning, trots att den sker under deras arbetstid.

Red’s kom:
De kan säkert lyfta sig från sin tiggarplats för den knappa timme som denna information tar, med tanke på att det alltid är intressant att få reda på vilka privilegier man kan få. Men det är trist att Crossroads försvårar möjligheten för EU-migranterna att komma på fötter.Klicka här för att gå till artikeln i Corren, 2015-10-16
Se bl a;
Gratis mat och husrum för EU-migranter i Linköping – 2,5 miljoner kr/år


Stadsmissionen och Podrom (STAND) sprider myter om EU-migranter

Stadsmissionen, Röda korset , Frälsningsarmén motståndare till regeringens förslag och folkets vilja

Stadsmissionen & GodEl ägnar sig åt subversiv verksamhet med ”reklam” till romer

Stadsmissionens Marika Markovits (71.000 kr/mån) skeptisk till tillståndsplikt för tiggeri


Stadsmissionen/Crossroads driver hopplöst projekt för att få EU-tiggare i arbete i Sverige

Stadsmissionen får 7 miljoner kr för att försöka skapa jobb i Sverige till EU-migranter


EU-migranters hemresa på Sveriges bekostnad inställd pga missbruk – Blå villan


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Skattemedel ska inte stödja EU-migranters tiggeri och vistelse i Sverige

I en insändare (under rubriken ”Rätt om tiggarboende”) skriver en klok medborgare att kommunala skattemedel ska användas för kommunens invånare istället för att politiker ägnar sig åt välgörenhet för andra länders medborgare och därmed belastar medborgarna dubbelt via skattemedel (bistånd – bland världens högsta – via statlig skatt såväl som för ostrukturerade kommunala åtgärder som inte tillför något för någon);

EU-migranter måste själva svara för sitt uppehälle

En ideell förening i Mark framförde nyligen krav på upplåtelse av kommunal lokal eller mark för förläggning av tiggande EU-migranter. De många tusen tiggare som nu finns från Skåne till Norrbotten är inte sådana som avses i EU:s regler för tidsbegränsad vistelse i annat land. Sådan vistelse är tillåten upp till tre månader, varunder man själv är skyldig att svara för sitt uppehälle.

Rumänien/Bulgarien övervältrar ansvar för sina medborgare på andra länder

De tiggare som nu finns överallt har på många ställen ockuperat sommarstugor, olagligt bebyggt skogspartier och obebyggda tomter med primitiva skjul och gamla husvagnar, samt åstadkommit en grov nedskräpning både i terrängen och i bebyggda områden. Detta är inte turism eller arbetssökande på egen bekostnad, utan ett annat EU-lands övervältrande av sitt ansvar för den egna befolkningen på andra, ofta avlägsna länder.

Sveriges flathet gentemot EU-migranter

Sverige uppvisar här en flathet utan like. Tiggarnas hemländer är medlemmar i EU och har fått mycket stora belopp för att lösa sina minoritetsproblem. De ländernas regeringar bör sättas under hårdare press från både Sverige och EU.

Insatser för romerna måste ske i hemländerna och börja med en massiv satsning på utbildning, vilket har gett goda resultat där romerna själva engagerar sig. Jag har tittat på flera av dessa projekt som är goda förebilder.

Korrekt att inte slösa bort skattemedel på lokal eller mark till EU-migranter

I en ideell förening som lever upp till namnet borde medlemmarna upplåta halva huset för boende eller parkera en husvagn på tomten. Kommunens avböjande på den nämnda framställningen är alltså helt riktig.
Se: Solidaritet med EU-migranter i Mark förstår inte vad medmänsklighet är

En kommun ska/får inte använda skattemedel till missriktad välgörenhet för andra länders medborgare

Skattemedlen ska i första hand gå till kommunens kärnverksamhet och invånarnas bästa. Vi har framför oss problem med flera verksamheter och skatteunderlaget sviktar. Då ska inte Markborna, som redan med skatten deltagit i EU:s finansiering av bidragen till Rumänien och Bulgarien, bekosta ännu mer.

Alla som utöver detta vill öppna sina hjärtan bör också i motsvarande grad öppna sina egna plånböcker.Klicka här för att gå till artikeln i BT, 2015-10-12
Se även bl a;
Ingen mark till EU-migranter i Mark kommun – Välfärdsturister inte kommunens ansvar


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Ingen mark till EU-migranter i Mark kommun – Välfärdsturister inte kommunens ansvar

I Mark har föreningen ”Solidaritet med EU-migranter i Mark” vädjat till kommunen om att få hyra mark där man skulle upplåta plats åt EU-migranter från Rumänien.
– Kommunen bör ju ha fastigheter som man kan ha boende i, om viljan finns. Om inte det så i alla fall lite mark som vi kan hyra för att ställa upp några husvagnar, sa föreningens Håkan Andersson till Radio Sjuhärad förra veckan.

Red’s kom:
Det finns t ex camping för detta, där romer får betala som alla andra. Annars finns det hotell, motell, B&B, vandrarhem, etc.

Inga lokaler eller mark till utländska medborgare som kommunen inte har ansvar för

Kommunstyrelsens ordförande Margareta Lövgren (M) håller fast vid att någon uthyrning av lokaler eller mark till föreningen inte är aktuell.
– Det är inte vårt uppdrag i kommunen, för i nästa steg kommer det frågor om hur man ska kunna sköta sin hygien och då handlar det om riktiga bostäder, säger hon till radion.

Red’s kom:
Det är heller inte en kommuns uppdrag att erbjuda skola till välfärdsturisters barn. Mark kommun erbjuder skola för tiggarbarn, där ordförande Sofia Sjöstrand (FP) föreslog att barn till EU-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige har rätt till skolgång i Mark (avser en bulgarisk familj av EU-tiggare, med två barn, 13 respektive 14 år gamla). Beslutet går emot Folkpartiets inställning.

Bejaka och understödja en infrastruktur för tiggeri i Sverige

Ja, hur hårt det än kan låta är det förstås precis så det är: Väljer samhället att öppet se mellan fingrarna på våra lagar och indirekt bejakar, understödjer, en infrastruktur för tiggande öppnas ett sluttande plan som i längden inte gagnar de EU-migranter som ändå inte har rätt att vistas i landet mer än i tre månader.

Red’s kom:
EU-migranter har inte rätt att vistas i Sverige ens tre månader om de inte kan försörja sig själva, dvs betala för boende, mat och allt som behövs. Att EU-migranter inte utvisas när de inte kan försörja sig själva beror enbart på politikernas feghet och Migrationsverkets bristande engagemang. Det finns helt enkelt ingen som tar ansvar för landet.

Felriktade insatser som inte gagnar EU-migranter

Om det ädla engagemanget till deras stöd i stället riktas mot hemländerna kan verklig skillnad göras.

Red’s kom:
Valet står mellan att cementera EU-migranters utsatthet i Sverige eller att verkligen hjälpa romer genom att stödja dem i deras hemländer. Lata, fega och okunniga kommunpolitiker väljer det första alternativet.Klicka här för större bildI alla läger med EU-tiggare ser man alltid ett antal dyra och ibland exklusiva bilar. Så även i detta läger i Borås. Är det verkligen de allra fattigaste som upprättar bosättningar i Sverige med sina husvagnar och bilar?

Vad är medmänsklighet?

Vem är mest medmänsklig, den som lägger en slant i tiggarens mugg eller den som säger nej och kräver att Rumänien och Bulgarien tar ansvar för sitt folk?

Medan vi kivas kring den frågan river svenska kommunpolitiker sitt hår över om och i så fall hur EU-migranter som tigger ska tas om hand med skattepengar i vinter, och om deras barn ska erbjudas skolgång eller inte.

Felriktad snällism i Göteborg börjar stödjas även av Alliansen

I Göteborg har det rödgrönrosa styrets felriktade snällism på senare tid fått stöd från delar av alliansen. Där går redan ett 20-tal barn i stadens skolor.Klicka här för att gå till artikeln i BT, 2015-10-04
Se även bl a;
Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?

471 miljarder kr till Rumänien från EU, mest från svenskar – Varför hjälp i Sverige?

80% av Sveriges 50 000 romer har inte integrerat sig i samhället – Kostnad: 560 miljarder kr


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Anna König Jerlmyr ger förslag på åtgärder mot EU-migranter som inte löser problemen

Anna König Jerlmyr, oppositionsborgarråd Moderaterna Stockholms stad, ger ännu en gång förslag på hur man ska komma tillrätta med problemen med EU-migranterna. Men dessa sju förslag kommer inte att ha någon effekt i det stora hela, när ett tiggeriförbud – så som andra EU-länder har – skulle lösa problemen avsevärt effektivare, snabbare och billigare;

Fattiga EU-medborgare som sitter utanför butiker och på gator har de senaste åren blivit allt vanligare i Sverige, precis som i många andra länder i Europa.

Red’s kom:
Den största ökningen av EU-migranter/romer har dock skett i Sverige.

Bakgrunden är att människor är fattiga, arbetslösa och saknar tillräcklig utbildning och inte sällan beror detta på brister som korruption och diskriminering i deras hemländer. Som följd av detta växer allt fler olagliga boplatser fram med sanitära olägenheter och stundtals ökad otrygghet som följd.

Red’s kom:
Nej, att människor är fattiga, arbetslösa, outbildade och på vissa sätt diskriminerade har inte att göra med de sanitära olägenheter som EU-migranter orsakar Sverige (bland så mycket annat). Anledningen till dessa är enbart en fullständigt bristande respekt bland romer för det land de befinner sig i.

Vid samtal med lokal polis i Stockholm framgår det tydligt att boplatserna och sovplatserna aldrig varit så många som nu.

Sveriges politiska partier har misslyckats

Svenska partier måste vara självkritiska. Det måste också vi inom Moderaterna. Valet 2014 var tiggeri en av de mest diskuterade frågorna på gator, torg och vid köksborden. Ändå kunde vi moderater inte nå ut med tydliga svar eller någon enad partilinje. Trots att vi aktivt arbetat med frågan i flera år, både lokalt i Stockholms stad och andra kommuner. Att Moderaterna var tysta i en så angelägen fråga är ett underkännande av vår kommunikation till väljarna och något vi måste ta lärdom av för framtiden.

Någon som bryr sig om vad väljarna tycker?

Det är viktigt att vi inom politiken ser utmaningarna utifrån väljarnas perspektiv. Att hjälpa utsatta människor är viktigt, där är alla överens. Men vi får aldrig glömma tryggheten inom det offentliga rummet. Svensk lag gäller lika för alla, oavsett vem man är eller var man kommer ifrån.

Ingen vill ta sitt ansvar

Alla verkar dessutom säga att det är någon annans ansvar. Regeringen hänvisar till den nationella samordnarens arbete och förändringar som inte kommer att lösa de utmaningar vi ser på stadens gator i dag. Kommuner som Stockholms stad hänvisar till EU och regeringen.

Lokala ordningsföreskrifter och nationell lagstiftning

Moderaterna har varit tydliga med att i ett långsiktigt perspektiv måste hemländerna ta ansvar för sina medborgare och säkerställa välfärd och skolgång. Detta kan inte Sverige göra. I det kortsiktiga perspektivet måste svensk lag gälla lika för alla. De lokala ordningsföreskrifterna i kombination med nationell lagstiftning möter idag de allra flesta utmaningar som finns, men samtidigt ser vi en utmaning i att gällande regelverk inte följs. Polisen anser sig inte ha tid och resurser att upprätthålla lagen.

Moderaterna i Stockholms stad föeslår följande förändringar:
1. Möjliggör för kommuner att anställa lokala ordningsvakter som kan avlasta polisen i arbetet med att självständigt agera efter ordningslagen och lokala ordningsföreskrifter. På så sätt kan lokala vakter avhysa och flytta på boplatser och sovplatser.

Red’s kom:
Till orimliga kostnader för samhället så länge ett tiggeriförbud inte införs i Sverige.

2. Inför en ny specialutbildning för ordningsvakter med särskilt fokus på ordningslag och lokal ordningsstadga.

Red’s kom:
Vad hjälper det när ordningslag/ordningsstadgar är otillräckliga och  EU-migranter fullständigt struntar i regelverken ändå?

Ordningsvakter skulle medföra stora kostnader för landet som inte har någon märkbar effekt så länge tiggeriförbud inte införs i någon form.

3. Minska byråkratin som omgärdar avhysning, i dag vittnar polis, markägare och andra aktörer om hur byråkratisk och segdragen processen runt avhysningar är.

Red’s kom:
Att bara minska byråkratin runt avhysningar tillför i sig väldigt lite. Kostnader för EU-migranters olagliga bosättningar ska inte drabba privata markägare. Olagliga bosättningar ska resultera i böter för EU-migranterna, och när dessa inte betalas ska deras fordon beslagtas och de ska utvisas. Mycket tydliga signaler måste skickas till EU-migranterna att olagliga bosättningar kommer att beivras med kraft.

4. Möjliggör för kommuner att bötfälla nedskräpning, vilket enbart polisen har mandat att göra i dag.

Red’s kom:
Vad skulle det tillföra när det ändå inte finns någon EU-migrant som bryr sig det minsta om att betala några böter?

5. Stärk arbetet mellan polis och socialtjänst i Rumänien och Sverige med uppsökande arbete för att upptäcka eventuell människohandel eller utnyttjande av fattiga EU-medborgare.

Red’s kom:
Rumänien är inte ett så civiliserat land. Polisen i Rumänien är korrupt. Varför skulle de bry sig?

Varför bortse från Bulgarien här?

6. Förstärk kommuners arbete med att informera redan vid anländandet till Sverige om regelverket kring den fria rörligheten, vilka skyldigheter EU-medborgare har och vad uppehållsrätten innebär.

Red’s kom:
Hur skulle det gå till rent praktiskt med gränser utan gränskontroller?

EU-migranterna vet mycket väl att de bara får vistas 3 månader i Sverige – och endast om de är självförsörjande. Varför skulle information om något de redan vet tillföra något?

7. Initiera ett toppmöte på EU-nivå om mänskliga rättigheter där sanktioner kan sättas in mot medlemsländer, som Rumänien och Bulgarien, som har utbredd diskriminering och förtryck.

Red’s kom:
Sverige kan inte initiera några toppmöten. Sverige är bara en lydstat till EU, där svenska politiker inte ifrågasätter något samt bugar och tackar för alla krav som ställs på Sverige och alla pengar vi glatt betalar till EU utan att få något tillbaka.

MP passiviserar regeringen

Vi välkomnar att regeringen allt mer driver Moderaternas linje i frågan om långsiktighet och behov av nationella riktlinjer, men befarar att deras utlovade insatser kommer att falla på grund av samverkan med Miljöpariet. Vi har sett detta i Stockholms stad där Socialdemokraterna helt har lämnat walk over i frågan till Miljöpartiet.

Oviljan att upprätthålla svensk lag och avhysa olagliga boplatser har snabbt lett till negativa konsekvenser och upplevd otrygghet. Parklekar tvingas stänga på grund av att de inte kan garantera säkerheten, parker och gator kan inte städas på grund av att medarbetare hotas när de försöker att utföra sitt arbete. Det är helt centralt att vi ska kunna garantera tryggheten för medborgare och stadens medarbetare. I synnerhet i våra allmänna rum och inte minst vid barns lekplatser, vilket inte är fallet i dag. Genom att ge kommuner rätt verktyg att själva agera som vi kan göra en verklig förändring här och nu.

Vill någon ta ansvar?

Det är dags för ansvar. Därför vill jag bjuda in Socialdemokraterna och Karin Wanngård till samtal om hur att lösa de utmaningar vi ser i Stockholms stad. Det är genom ett gemensamt ansvarstagande som vi kan göra skillnad.

Red’s kom:
Det är mycket bra att det finns i alla fall några politiker i landet som ökar pressen på att åtgärder ska vidtas, men det krävs betydligt kraftfullare åtgärder än ovan föreslagna om de ska ha någon märkbar effekt. Framför allt kostnadseffektivare åtgärder.Klicka här för att gå till debattartikeln i SvD, 2015-09-19
Se även bl a;
Anna König Jerlmyr kräver att regeringen ska sluta ducka i frågan om tiggeriet

Ordningsvakter för att avhysa tiggare och bötfälla nedskräpning

12 avhysningar av EU-migranter har kostat 2,1 miljoner kronor – Ewa Larsson, socialborgarråd, flyr ansvar

M, FP och KD kräver hårdare tag mot EU-migranters olagliga tältläger på Södermalm


Ska jobb och bostad till tiggare prioriteras framför svenska medborgares behov?


Beatrice Ask tror att tiggeriförbud är samma som förbud att be om hjälp


Avhysning av EU-migranter – Stefan Löfvén uttalar sig, sensationellt


Sissela Nordling Blanco (Fi) jämför avhysning via vakter med förintelsen av judar


Utestäng Rumänien från EU’s fria rörlighet, anser en moderat kommunpolitiker i Haninge


Vad gäller juridiskt för EU-migranters vistelse i Sverige? Regler för avvisning/utvisning av EU-migranter/tiggare


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Pengar till EU-migranter cementerar fattigdom och utanförskap

Syftet med EU’s fria rörlighet är inte att ett land ska omhänderta andra länders fattiga

EU-medborgares fria rörlighet har vissa förutsättningar. För att få uppehålla sig i ett annat EU-land krävs först och främst egen försörjning, eller att man på ett relevant sätt står till arbetsmarknadens förfogande. Uppfylls inte dessa kriterier ska man efter tre månader återvända till det land varifrån man kom. Den fria rörligheten innebär alltså inte att man kan åka till ett annat land och förvänta sig att där bli omhändertagen, eller i brist på omhändertagande tigga. Tiggeri är inte arbete.

Red’s kom
Det viktiga är vad som nämns här, dvs att en förutsättning för att få dra nytta av den fria rörligheten är att man inte ligger landets välfärdssystem till last. Saknar man förmåga att försörja sig själv med boende, mat och annat så har man förverkat sin rätt att vistas i landet och övergår till att bli föremål för utvisningsbeslut av Migrationsverket. Romer är inget undantag.

En kommun saknar rättigheter att idka välgörenhet för andra länders medborgare, och en kommun kan inte kringgå regelverket genom att anlita bulvaner för detta.

Tiggeriet leder till åtskilliga problem och kostnader för Sverige

Tiggeriet för med sig många problem såsom olagliga bosättningar, men också långtgående risker exempelvis i form av människohandel och prostitution. Att understödja tiggeriet är därför knappast att långsiktigt hjälpa människor.

Red’s kom:
Problemen och kostnaderna med EU-migranterna är åtskilliga;
Varför provocerar EU-migranter?

Samhället uppbyggt på att skattemedel ska gå tillbaka till svenska medborgare

Vårt samhälle bygger på att vi medborgare underförstått tecknat ett samhällskontrakt som innebär att den skatt vi betalar går till de gemensamma byggstenarna i form av vård, skola och omsorg – ett finmaskigt välfärdsnät där ingen ska behöva tigga och vara beroende av okända välgörare – ett synsätt skapat i demokratiskt samförstånd och utvecklat under det senaste dryga halvseklet.

Vi måste vara på det klara med att det uppstår långtgående följder om vi börjar rucka på grunderna i detta samhällsbygge.

Regeringen klargör att pengar i tiggarkopp cementerar utsatthet

I dagarna har regeringens nationella tiggerisamordnare, Martin Valfridsson, och ansvarig minister, Åsa Regnér, i riksmedia framhållit problemen med att fortsätta ge pengar till tiggare i Sverige. Budskapet är tydligt: Pengar i pappmuggen cementerar fattigdom och utanförskap. Bättre är att ge pengar till organisationer som hjälper på plats i hemländerna. Analysen är korrekt. Det är bara en varaktig förändring av situationen i Rumänien och Bulgarien som verkligen hjälper en utsatt grupp – som är långt större än det antal individer som nu uppehåller sig i Sverige.

Red’s kom:
Bara de som kommer till Sverige och syns ska hjälpas. Det är exakt samma bristande logik som för flyktingar, där t ex S+MP-regeringen resonerar som att om de kan ta sig till Sverige så ska de försörjas, annars kan vi strunta i dem. De som är så fattiga att de inte kan ta sig till Sverige får klara sig bäst de kan.

Ge pengar bara för sitt eget personliga välmående oavsett alla negativa konsekvenser

I diskussion och samtal har vi mött många som uttrycker att de själva mår bra av att ge pengar till tiggare. Men tyvärr, och säkert helt omedvetet, innehåller denna hållning ett slags cynism; att utsatta människor görs till instrument för någon annans känslor.

Målsättningen måste vara att romernas situation i deras hemländer varaktigt förändras till det bättre, inte att svenskar ges möjlighet att känna sig givmilda och goda, att döva ett dåligt samvete för stunden i utbyte mot några kronor som de facto cementerar fattigdom och utanförskap.

Denna fråga kan inte styras av känslor. Vår uppmaning, även om den kan verka hård, är därför densamma som Martin Valfridssons och Åsa Regnérs: Sluta ge pengar i pappmuggen! Ge istället till de organisationer som kan åstadkomma långsiktig och varaktig förändring på plats!

Ovanstående skriver: Elisabet Stålarm (M), oppositionsråd Skara, och Markus Hagberg (M), vice ordförande omsorgsnämnden, Skara.

Justitieministern chockad över hur mycket bistånd Rumänien får

Sveriges bistånd drygt 40 miljarder kr år 2015, 3-4:e mest i världen


Ovanstående insändare bemöts av två diakoner i Skara pastorat; Ingela Tidqvist Karlén och Åsa Wikman;

Världen är större än Skara

Vilken värld lever Elisabeth Stålarm och Markus Hagberg i? Inte i vår värld i alla fall.
Vår värld befolkas av människor som går under av fattigdom på Skaras gator, som inte får behandling av sina psykiska sjukdomar, som sover på cementgolv i källare och under bilar.

Red’s kom:
Skara är inte världen. Världen sträcker sig utanför Skaras stadsgräns och man måste nog kunna se längre än vad man bara ser framför sig.

Sedan kan man inte bortse från de kriterier som gäller. Ett av de viktigaste kriterierna är att utländska medborgare inte är kommunens ansvar att försörja, ett annat är att kommunen bryter mot kommunallagen om den använder skattemedel till missriktad välgörenhet för andra länders medborgare, vilket kommunen inte ens har rätt att göra för andra kommuners invånare.

Diakoner upprätthåller romers utsatthet när de finansierar tiggeriet

I vår värld delar vi ut 10 matkassar i veckan till människor som inte passar in i sociallagen. De har inte uppehållstillstånd, de söker inte arbete på rätt sätt eller de kan inte språket. Självklart talar vi här i allmänna termer, exemplen gäller flera olika grupper i vårt samhälle.

Red’s kom:
Självklart talar diakonerna inte alls i generella termer eftersom de med ”människor som inte passar in i sociallagen” avser specifikt EU-migranter.

Med diakonernas agerande löses inga problem överhuvudtaget. Tvärtom. De bara befäster EU-migranternas utsatthet. Så blir det tyvärr när man har tunnelseende och bristande kunskaper om regelverk såväl om vad som är bäst för andra länders utsatta medborgare under givna förutsättningar.

Ingenting är gratis

I vår värld finns det tack och lov en och annan vårdcentral som tar emot romer kostnadsfritt, annars kan de över huvudtaget inte få medicinsk behandling i Sverige.

Red’s kom:
Kostnadsfritt för EU-migranter blir ofrånkomligen en kostnad för svenska skattebetalare.

Om EU-migranter är i behov av medicinsk behandling så har de ett hemland som ansvarar för detta. När Sverige övertar vården av andra länders medborgare så blir det förvisso bekvämt för dessa länder, men samtidigt så sätts ingen press på ländernas vårdsystem att utvecklas och förbättras.

Håller med om att tiggeri inte är arbete, att det inte är människovärdigt och löser inget

Vi håller helt och hållet med Stålarm och Hagberg om att tiggeri inte är arbete, det är inte människovärdigt och det är inte en långsiktig lösning.

Men romerna väljer ändå tiggeriet för att det är något bättre än det som de har i sitt hemland.

Red’s kom:
Det är diakonernas personliga åsikt. Det finns inget stöd för att tiggeri i Sverige är ett bättre alternativ till vad romer har i sitt hemland.

Vi håller helt med om att det optimala är att regering, riksdag och EU inför åtgärder så att romerna kan leva drägligt hemma. Utan trakasserier, slipper skjul utan vatten och el, med mat och skola för barnen. Ja! Vi gillar det.

Men vi måste också vara medvetna om att när regeringen och för all del EU och välgörenhetsorganisationer som Svenska kyrkans Internationella arbete, Hjärta till hjärta och Slättmissionens hjälpande hand, inför åtgärder, sätter upp riktlinjer och bygger skolor, då är det ett mycket långsiktigt arbete. Vi talar om 15-20 år framåt. Självklart skall vi arbeta långsiktigt framför allt.

Red’s kom:
Detta långsiktiga arbete i hemländerna saboteras/försvåras när bl a diakoner finansierar tiggeriet (med skattemedel) och upprätthåller EU-migranternas fattigdom.

Det kommer att ta många år för alla fattiga – inte bara romer, där allt fokus ligger idag – att få ett drägligt liv. Men det enda välgörenhetsorganaisationer för EU-migranter gör med sina åtgärder är att förlänga denna process och därmed försvåra ytterligare för EU’s fattiga.

Diakoner tror att finansiering av tiggeri hjälper trots att det stjälper

Men inte bara. För utanför våra affärer sitter människor av kött och blod. Människor som behöver kläder, insulin för sin diabetes, möjlighet att duscha och litet barmhärtighet och medmänsklighet. De kan inte vänta 15 år. De behöver medmänsklighet och omsorg nu.

Red’s kom:
Det finns några miljarder människor i världen med lika stort eller större behov än vad romer har.

Kortsiktiga akutinsatser som diakonerna förespråkar riktar sig bara till dem som finns framför näsan på dem och tillför dessutom inget ens för dem.

Man kan heller aldrig komma från att det inte är kommunens uppgift att försörja EU-migranter, förutom det faktum att en kommun inte ens har denna rättighet. Denna försörjning är lagstridigt.

Är försörjning av andra EU-medborgare en fråga om vad Sveriges medborgare har råd med?

Sverige och svenskarna har råd att ge sina småpengar, erbjuda mat och dusch, kanske till och med en möjlighet att tvätta sina kläder.

Red’s kom:
Om Sverige och svenskarna har råd att försörja andra länders medborgare kan diskuteras – inte minst med tanke på Sveriges egna 35.000 hemlösa och 225.000 fattigpensionärer som lever under existensminimum, med som inte har alla dessa vänsterorganisationer och religiösa organisationer som intresserar sig för dem.

Om man trots detta skulle komma fram till att Sverige och svenskarna har råd att försörja andra länders medborgare, så finns det endast en väg och det är att det sker det strukturerat via staten. Det får inte ske via kommunala skattemedel, som dessutom enbart är kortsiktiga nödlösningar som stjälper mer än det hjälper.

Är det Sveriges uppgift att bygga upp andra EU-länder?

Samtidigt som vi ger de stora pengarna till uppbyggnad och omvandling av det samhälle som romerna kommer från.
Samtidigt som vi ger pengar till de välgörenhetsorganisationer som gör ett fantastiskt arbete med att installera vatten, bygga skolor och dela ut mat i Rumänien.

Red’s kom:
I ”vi” ingår inte kommuner. Många kommuner missbrukar skattemedel, i strid med lag, och det måste upphöra omedelbart!

Sverige har inte något enskilt ansvar för att bygga upp andra länder på bekostnad vårt eget. Alla vänsterextremister och religiösa organisationer måste lära sig att rikta sina krav rätt, och i detta fall är det EU.

Skara finns, och har alltid funnits, för alla

För att skapa ett Skara för alla, ett Skara som bygger på alla människors lika värde krävs att vi kan göra flera saker samtidigt.

Red’s kom:
Ett Skara för alla har funnits i alla tider, så länge regelverk följs. Man ska inte tro att att Sverige är tillgängligt för alla som inte följer regelverk samt lag och ordning.

För ett medmänskligt Skara!

Reds kom:
Medmänsklighet är inte att göra missriktade insatser med fel resurser. Diakonerna har inte riktigt rätt uppfattning om vad som är medmänsklighet.


Diakonerna får svar på tal under rubriken ”Skjut inte budbäraren!”, där moderaterna klargör att de inte tog upp andra länders eventuella nödställdhet utan tiggeriproblematiken;

Skaras diakoner, Ingela Tidqvist Karlén och Åsa Wikman, ger i sin insändare ett utmärkt exempel på hur man går tillväga när man vill misstänkliggöra andra människor. Syftet med deras svar är uppenbarligen inte så mycket att argumentera i sak som att ifrågasätta vårt sociala patos. Det är lågt, för att inte säga skamligt.

Red’s kom:
Det är den strategi som vänsterextremister – och numera även religiösa organisationer – använder sig av. När argumenten tryter så kritiserar man istället dem som inte är av samma åsikt.

Medmänsklighet är inte vad Skaras diakoner förespråkar

Det är heller inte så att Skaras diakoner har patent vare sig på medmänsklighet eller på hur verkligheten ska uppfattas.

Red’s kom:
Medmänsklighet ska vi ha, men missriktad medmänsklighet måste vi undvika. Om man inte utgår från hur verkligheten ser ut så blir det omöjligt att komma till rätt slutsatser.

Diakoner saknar helikoptersyn och tänker bara i ett steg

Anspråken är häpnadsväckande. De möter en sida genom sitt arbete, men det finns naturligtvis fler synvinklar. Det är ingen hemlighet att samhället just nu står inför stora utmaningar och att människor ibland faller mellan stolar, inte minst de med psykiska problem. Det är inte detta vi diskuterar.

Red’s kom:
Det är tydligen många i detta avlånga land som inte kan tänka längre än i ett steg i taget.

Om man
• feltolkar medmänsklighet,
• inte utgår från hur verkligheten ser ut,
• inte kan tänka i flera steg framåt,
så kommer man aldrig att uppnå några förbättringar.

Politiker har ett ansvar inför sina väljare

Som förtroendevalda har vi ett stort ansvar i denna situation. I ansvaret ingår att betrakta frågorna från så många håll som möjligt, och det är inte alltid så att den bästa lösningen framträder i det kortsiktiga perspektivet.

Red’s kom:
Vad kommunpolitiker tycker är den bästa lösningen för andra länders medborgare saknar helt relevans för kommunpolitiken. De är skyldiga enligt lag att välja det alternativ som är bäst för kommunens invånare oavsett vad som är bäst eller sämst för EU-migranterna.

S+MP-regering, nationell samordnare och hjälporganisationer eniga i att pengar i tiggarmuggen inte tillför något

Vi är heller inte ensamma i vår analys. Tillgänglig expertis, däribland regeringens tiggerisamordnare och organisationer som arbetar bland romer på plats i deras hemländer, är eniga med oss då vi skriver att pengar i pappmuggen cementerar fattigdom och utanförskap. Detta är fakta. Skjut inte budbäraren!

Red’s kom:
Diakonerna bortser i sitt resonemang helt från tiggeriproblemen i Sverige och utgår bara från att man ska ”hjälpa”. Dessutom med en missriktad välvilja, som inte hjälper.

Nöd i världen är en sak, tiggeriproblemen i Sverige är en annan sak

Men nu gällde alltså inte vårt inlägg nöden i stort utan tiggeriproblematiken specifikt.

Lösningen på världens fattigdom är inte att tigga i Sverige

Det finns många miljoner fattiga människor runt om i världen. Lösningen på deras fattigdom är inte att tigga i Sverige.

Romer är välfärdsturister, inte flyktingar från krig och katastrofer

De romer som nu tigger på bland annat Skaras gator har rest många hundra mil för att tigga just här. Vi ifrågasätter inte att de kommer från bedrövliga omständigheter, tvärtom, men de flyr inte från krig och katastrofer.

Pengar i tiggarmugg löser inget på varken kort eller lång sikt

Det finns ingen lösning, vare sig kortsiktigt eller långsiktigt, i att ge dem pengar här och nu. Det är bara i hemlandet som de kan få hjälp.

För att hemlandet ska kunna lösa romers problem måste de befinna sig där

Återvändandet är därför en del av lösningen, och när de har återvänt, då kan vi hjälpa dem där genom betrodda organisationer som arbetar på plats.

Red’s kom:
Inget blir bättre av att fattigdom exporteras till Sverige och att dumpa alla problem på de svenska skattebetalarna.

Konstruktiva förslag och saklig debatt saknas

Vårt förslag, som alltså förordas av Sveriges regering, hjälporganisationer och den sakkunnige nationelle samordnaren, är konstruktivt och det enda som på sikt kan hjälpa romerna. Låt oss ha en saklig debatt om detta, utan misstänkliggöranden och personangrepp. Det är ju inte om oss det handlar, utan om romerna.

Red’s kom:
Om man – som så många vänsterextremister gör – inte kan hålla isär olika problem med tillhörande lösningar så blir diskussioner meningslösa.

Problem 1: De många problemen och kostnaderna med EU-migranters tiggeri i Sverige.
Problem 2: Fattigdom i Rumänien/Bulgarien.

Diakonerna blandar ihop dessa två olika problem och tror att lösningar på problemen med fattigdomen i Rumänien/Bulgarien löser problemen/kostnaderna med EU-migranetrnas tiggeri i Sverige. Så är det naturligtvis inte!Klicka här för att gå till insändaren i Skaraborgs Allehanda, 2015-09-16
Se även bl a;
Samordnare och Åsa Regnér: Kommun ska ej upplåta mark till EU-migranter, ge inte pengar

EU-migranter – Ge pengar till tiggare eller inte?


Kronofogden vräker EU-migranter i Skara

Polisen: Tiggare ofta del av kriminella ligor


EU-migranter: Folket kokar men ingen vaktar spisen

EU-migranter som ockuperat mark: 102 anmälningar till Kronofogden 2015, 32 avhysningar


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

EU-migranter klarade sig från utvisning pga att Migrationsverket omorganiserade – Uppdrag Granskning

De romska EU-migranterna fick hjälp av kommunen. Samtidigt ledde det till att lagen gav Migrationsverket rätt att utvisa dem.

Romska barn bodde 1 år på camping i Göteborg

Hösten 2008 bodde totalt 14 romska barn på Meros camping i Göteborg.

Red’s kom:
Plus 28 vuxna romer (8 barnfamiljer). Efter en skottlossning på campingen slog polisen larm till socialtjänsten. Som EU-migrant får man vistas i Sverige i högst tre månader, men man får inte vara en belastning för socialtjänsten.

Av de 14 barnen som bodde på campingen är det 13 som fortfarande bor kvar i Göteborg.

Det är fler rumänska barnfamiljer som flyttar till Göteborg än till andra svenska städer. Politiker förnekar det uppenbara och påstår att Göteborgs generösa erbjudande 2008 inte har med detta att göra.
– Det finns en diskussion kring detta men jag tror inte att vår generositet och värme gör att folk kommer hit. De kommer hit för att det finns fattigdom och förtryck, säger kommunalrådet Dario Espiga (S).Klicka här för en större bildDet är en uppenbar brist på logik i Dario Espigas (S) påstående att det inte beror på att Göteborgs stad gett falska förhoppningar till barnfamiljer.

Dario Espiga (S) erkänner att det var ett misstag att ge EU-migranter bostäder. Skyller det på okunskap, och men säger de vet bättre idag.

När kommunen rev campingen året efter hade flera av barnen och deras familjer fått hjälp från socialtjänsten, bland annat med lägenheter och pengar.

Det handlade om att säkra att barnen hade det bra, hette det.

Kollektivt beslut istället för individuell bedömning

– Jag tycker det var en djärv sak att Göteborgs stad vågade välja barnperspektivet i den frågan. Normalt sett brukar man göra individuella bedömningar eller biståndsbeslut, men här fattades ett kollektivt beslut, säger Ulrika Falk, som arbetade på Social resursförvaltning i Göteborgs stad.

Red’s kom:
Det var ”djärvt” av Göteborgs kommunpolitiker att bryta mot lagen, men vad de inte gjorde var att ”välja barnperspektivet”.

Ulrika Falk är idag verksamhetsansvarig för EU-migranter på Göteborgs räddningsmission. Se bl a;
Stadsmissionen försöker medvetet lura Sverige om EU-migranter

Att låta EU-migranter tigga i Sverige löser inte fattigdomen – en fattigdomsfälla

50-60 barn till EU-migranter går i skola i Göteborg

Fler EU-migranter till Göteborg och Västsverige

Bistånd till EU-migranter grund för utvisning

Men det som kommunen då inte kände till var att deras biståndsbeslut skulle kunna få allvarliga konsekvenser för många av familjerna.

När Migrationsverket fick veta att en av familjerna från Meros camping bland annat fått hjälp med lägenhet ledde det till att familjen skulle utvisas från Sverige.

Red’s kom:
Det är märkligt att varken kommuner, politiker eller ”vanliga” medborgare begärt att Migrationsverket ska utreda om utvisning för andra EU-migranter som får stöd av kommuner i Sverige.

Stöd från kommunen innebär att EU-migranter inte är självförsörjande – Saknar därmed uppehållsrätt

Migrationsverket ansåg att eftersom familjen fick lägenhet och annat stöd från kommunen, så kunde de inte anses försörja sig själva, och därmed hade familjen inte längre någon uppehållsrätt i Sverige.

Kommunen trodde att de kunde göra EU-migranter ”bofasta” genom att försörja dem

Kommunen förvånades över utvisningsbeslutet.
– Kommunens jurister tyckte att de skulle uppfattas som bofasta i och med att de hade bott här mer än ett och ett halvt år. Men sedan sa Migrationsverket något helt annat, säger Dario Espiga (S), kommunalråd i Göteborg.

Red’s kom:
Om Dario Espiga, se;
Fler härbärgen till EU-tiggare i Göteborg

Kommunledning i Göteborg och Stockholm önskar fler tiggare

Migrationsverket skyldig att utreda om någon befinner sig illegalt i Sverige

Men Migrationsverket nöjde sig inte med att vilja utvisa en av familjerna. Eftersom de är skyldiga att utreda om någon befinner sig i Sverige illegalt, skrev myndigheten brev till Göteborgs kommun och krävde uppgifter om alla EU-migranter som bott på Meros camping.

Man ville veta namn och personnummer på de EU-medborgare som kommunen hjälpte.

Migrationsverket frågade också om en prislapp på hur mycket bistånd varje person hade fått, och anledningen till frågorna var att “det visat sig att ett flertal av dem fortfarande uppehåller sig i Göteborg, utan uppehållsrätt och till stor kostnad”.

Migrationsverket ifrågasätter om EU-migranterna hade rätt överhuvudtaget att befinna sig i Sverige

Tre år efter att Göteborgs kommun erbjudit åtta familjer bostad och försörjningsstöd, ifrågasätter Migrationsverket om romerna från Meros överhuvudtaget hade någon rätt att befinna sig i Sverige.

Red’s kom:
Eftersom dessa romer levde på skattebetalarnas pengar så uppfyllde de inte kraven för vistelserätt i Sverige och skulle därmed ha utvisats omedelbart.

Dario Espiga (S) förstår inte konsekvenserna av sitt handlande

Men Dario Espiga (S) tror inte att kommunen gjorde barnfamiljerna någon björntjänst.
– Jag tror inte det. Men det kan vi inte veta idag, det vet vi först om en generation när vi ser dessa barn växa. Då ser vi om de lyckats bryta fattigdomen, men idag är det för tidigt att veta, säger kommunalrådet.

Red’s kom:
Det finns naturigtvis ingen möjlighet att veta ens efter en generation om kommunens olagliga slöseri med skattebetalarnas pengar tillfört något. Inte minst eftersom det är en alltför liten kontrollgrupp.

Se; Barn i Rumänien och Bulgarien tas ur skola för tiggarresor till Sverige – alarmerande situation

Docent i EU-rätt konstaterar att Migrationsverket gjorde rätt – utlänningslagen följdes

Thomas Erhag är docent i EU-rätt vid Göteborgs universitet. Han är en av Sveriges främsta experter på EU-medborgares rättigheter. Han anser att kommunen gjorde rätt som försökte hjälpa EU-migranterna. Men han anser också att Migrationsverket gjorde helt rätt utifrån utlänningslagen.

Red’s kom:
Förtydligande: Denna docent i EU-rätt tyckte att kommunen gjorde rätt i att bryta mot lagen eftersom att han tror att kommunen gjorde EU-migranterna en välgärning, inte för något annat. Men att han tror att det var en välgärning beror på att han inte är insatt i de negativa konsekvenserna av kommunens agerande.

I Uppdrag Granskning säger Thomas Erhag att om en EU-medborgare erhållit bistånd, kontanta medel eller boende så förverkar man sin rätt att vara i Sverige.

Det ska noteras att det saknas lagstöd för den gratis hemresa som ett antal kommuner erbjuder EU-migranter i syfte att på enklast möjliga sätt bli av med problemen.

Om andra EU-länders medborgare inte är självförsörjande i Sverige upphör rätten att vistas i Sverige

– Om Migrationsverket får in uppgifter på att man i flera år har fått bistånd från kommunen, då är det ju personer som inte lyckats skaffa egen försörjning och då förverkar man sin lagliga bosättning i Sverige, och då kan man med stöd av utlänningslagen behöva lämna Sverige, säger Thomas Erhag.

Reporter: Så de här olika bedömningarna är helt korrekta på ett sätt?
– Givet omständigheterna på Meros så andas det här en ansvarsfull bedömning enligt socialtjänstlagen av kommunen, på samma sätt som Migrationsverket också gör sitt arbete.

Red’s kom:
Detta är ett mycket undvikande svar, men alla kan säkert se att hans personliga åsikt om kommunens agerande helt och hållet baseras på att han inte förstår de negativa konsekvenserna och att han i denna del bortser från att kommunen inte följde lagen.

Göteborgs stad hänvisade allmänt till barnkonventionen

Göteborgs stad svarade på Migrationsverkets frågor, men poängterade också att ”med tanke på FN:s barnkonvention vore det mycket olyckligt om familjerna utvisades och barnen rycktes upp ur sin nuvarande miljö för att gå en oviss och sannolikt mycket svår framtid till mötes.”

Red’s kom:
Förutom det faktum att barnkonventionen inte är lag så finns det inget stöd för kommunens agerande i barnkonventionen.

Se bl a;
Barnkonventionen innebär inte att Göteborg ska ta över ansvaret för Rumäniens barn

Utvisning exekverades inte pga omorganisering på Migrationsverket

Men kommunens oro för barnen visade sig vara obefogad. Den avdelning på Migrationsverket som begärt ut uppgifterna om romerna lades plötsligt ner och frågan blev aldrig avgjord.

Red’s kom:
Vad hände med romerna och deras barn?

Varför lades denna avdelning inom Migrationsverket ner? Hur kan ett pågående ärende ”försvinna” bara för att avdelningen läggs ner?Klicka här för att gå till Uppdrag Granskning, 2015-09-16
Se även bl a;
Uppdrag granskning granskar Malmös kåkstad


Vad gäller juridiskt för EU-migranters vistelse i Sverige? Regler för avvisning/utvisning av EU-migranter/tiggare


SD begär laglighetsprövning av Säffles beslut om gratis boende för EU-migranter


Rättsligt prövat fall för EU-migranters barn – ingen rätt till skola i Sverige


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Hjälp Västerbottens tiggare känner sig motarbetade av alla

Darja Buzarova och Linda Lundqvist i den obskyra Facebookgruppen Hjälp Västerbottens tiggare, som ibland kallar sig för RUNG (Resande, ung ny och gammal), uttrycker sitt missnöje med att EU-migranter inte försörjs av de svenska skattebetalarna fullt ut;

Den fria rörligheten inom EU kan både vara en tillgång och ett hinder. De EU-migranter som tagit sig från fattiga EU-länder för att kunna skapa sig en dräglig tillvaro i bland annat Sverige blir ett tydligt exempel på de brister den fria rörligheten bär med sig. Borde inte den fria rörligheten innebära ökad frihet, i stället för ökade klyftor?

Red’s kom:
Den fria rörligheten innebär ökad frihet. På gott och ont, kanske mest ont. På vilket sätt skulle den fria rörligheten innebära ökade klyftor?

Hans Lindberg, kommunalråd i Umeå gick den 27 Augusti ut med citatet ”vi tar det försiktigt, lagar efter läge och samarbetar med frivilligsektorn” angående situationen för Umeås tiggare i Dagens Samhälle.
Sanning med modifikation kan vi från ovan nämnda frivilligsektor tycka. Socialdemokraterna har lokalt gjort allt i sin makt för att tvärtom motverka alla civilsamhällets försök till integration och samarbete med myndigheter.

Red’s kom:
Även om vänsterextremister inte ser det som ett problem att bryta mot lagen så måste de facto kommunen följa lagen. Att frivilligorganisationer inte får alla pengar de kräver för att bibehålla EU-migranters utsatthet därför kanske har sin naturliga förklaring?

Gratis skola för EU-migranters barn

För några veckor sedan så ville kommunen neka tre barn skolgång trots att en av föräldrarna faktiskt lyckats få sig ett jobb, vilket var det tidigare kravet.

Red’s kom:
S+MP-regeringen har tagit bladet från munnen i en av många frågor om EU-migranter, och konstaterar att EU-migranters barn inte ska erbjudas skola i Sverige.
Tillfälliga dagjobb med några timmars arbete gör ingen skillnad i denna fråga.

Gratis utbildning för EU-migranter

Komvuxutbildningen håller nu i skrivande stund på att utestänga romer från SFI-undervisningen, med skälet att dessa människor inte har svenska personnummer, ett personnummer du som EU-medborgare endast har möjlighet att få efter fem år i Sverige. Människor ska alltså bo och verka i Sverige i fem år innan dom får tillgång till språkundervisning?

Red’s kom:
SFI står för Svenska För Invandrare. EU-migranter är inte invandrare. De är turister – välfärdsturister – och saknar rätt att erbjudas gratis utbildning i Sverige.

Varför finns denna diskussion överhuvudtaget om att en viss grupp turister i Sverige ska erbjudas gratis utbildning i svenska?

Se; EU-tiggares barn har inte rätt till skolgång i Sverige enligt barnkonventionen

Här blir som vanligt integrationens största problem synligt, den kostar pengar.

Red’s kom:
För vänsterextremister är ekonomi aldrig ett hinder.

Det är emellertid inte i Sverige romer ska integreras, utan det är i deras hemländer.

Språket är den enskilt viktigaste ingrediensen i det vi kallar integration.

Red’s kom:
Nej, språket är inte enskilt den viktigaste ingrediensen för integration. Integration är inte en ensidig företeelse där allt ansvar ligger på Sverige.

Samordningsnummer för EU-migranter

Ytterligare ett exempel på kommunens direkta motarbetande av vårt arbete var när den kommunalt ansvariga för utsatta EU-migranter Ahmet Gümüscü kontaktar arbetsförmedlingen och rekommenderar dessa att inte skicka in de ifyllda ansökningarna för samordningsnummer (ett sorts tillfälligt personnummer som är nödvändigt för att arbeta i Sverige och skaffa ett bankkonto för att få sin lön utbetald).

Red’s kom:
Sanningen är naturligtvis en annan.

Fakta:
Skatteregistrering vid vistelse i Sverige i mer än 6 månader men mindre än ett år
Den som är bosatt utomlands ska inte folkbokföras i Sverige om vistelsen i Sverige understiger ett år. När en person som är bosatt utomlands utför arbete i Sverige under en period som överstiger 6 månader, blir denne normalt obegränsat skattskyldig i Sverige. Det innebär att inkomsten ska beskattas i Sverige.
Även om ingen folkbokföring ska ske i Sverige så ska en skatteregistrering göras hos Skatteverket. I samband med skatteregistreringen tilldelas ett så kallat samordningsnummer. Samordningsnumret ersätter i dessa fall personnumret och ska användas vid kontakter med Skatteverket, t.ex. anges på kontrolluppgifter.

Har frivilligorganisationer helt tagit över integrationsarbetet?

Civilsamhället har helt tagit över det offentligas uppgift: integration.

Red’s kom:
Bara för att man kommer till Sverige som turist innebär det inte att alla turister ska integreras i Sverige.

Hjälp Västerbottens tiggare känner sig motarbetade

Vi blir på daglig basis i alla våra insatser motarbetade av myndigheter och tjänstemän.

Red’s kom:
Stackars ”Hjälp Västerbottens tiggare”.

Rasism och ”flykt”

Romer har förföljts i Europa i 500 år. Människor som i dag utsätts för strukturell rasism utan dess like. I sitt hemland Rumänien och i samtliga andra länder som vissa väljer att fly till.

Red’s kom:
Alltid detta luddiga rasistkort när argumenten saknas. Romer utsätts inte för strukturell rasism i Sverige.

För det är precis vad det är. Flykt.

Red’s kom:
Det är kanske ofta en flykt från fattigdom. Men Sverige är inte och kan inte vara det enda land i EU som övertar ansvaret för dessa ”ekonomiska flyktingar”. Speciellt inte när Rumänien får historiens största bidrag för att bl a förbättra situationen för romerna i sitt hemland.

Romer saknar asylskäl

Dessa människor har dock inte möjligheten att söka asyl som dom flesta andra invandrare. Dom är ju EU-medborgare och inom EU har vi den fria rörligheten.

Red’s kom:
Romer saknar grund för att få asyl i Sverige.

Fri rörlighet är inte samma som rätt till försörjning av andra länders medborgare

Det blir smärtsamt tydligt vem denna fria rörlighet riktar sig till och vilka invandrare som är välkomna här. En frisk, vit och gärna välutbildad medelklass som inte kräver några som helst integrationspolitiska insatser.

Red’s kom:
Har vi hört det förut, ”vita medelålders heterosexuella män”?

Återigen, EU-migranter är inte invandrare, men annars är det helt korrekt att den fria rörligheten inte är samma som att alla och envar i andra EU-länder har rätt att själv bestämma att Sverige ska försörja dem.

Avgift för utbytestudenter

Den förra regeringens införande av avgifter för utbytesstudenter vid dom svenska universitetet är ytterligare en yttring av samma tanke. Du ska helst redan vara ganska välbärgad när du kommer hit, och endast då är du välkommen till Sverige.

Red’s kom:
Det blir kanske lite märkligt att Sverige är det enda EU-landet som inte tar ut en avgift för utbytesstudenter? Den avgift som infördes alltför sent (2011) var en nödvändighet om Sverige skulle kunna hantera situationen. Att svenska medborgare ska betala en avgift för att studera i andra länder medan andra länders medborgare får en gratis utbildning i Sverige förstår väl alla inte är hållbart?

Inget val?

Det är viktigt att komma ihåg, den som flyr har inget val.

Red’s kom:
Vi har alla val, även de som ”flyr”.

Ej om EU-migranter

Det är i dag väldigt tydligt om vi tittar på hur mycket pengar som satsas på unionens yttre gränser genom organisationen Frontex som i år fick en 17,5 procents ökning av sin budget till 114 miljoner euro.

Red’s kom:
Det har inget med EU-migranter att göra, men denna budget är ändå långt ifrån vad som behövs.

Uppbyggandet av buffertzoner i form av Turkiet och Marocko där stora och allt mer permanenta flyktingläger byggs upp är ett steg i att faktiskt bygga upp det imperium som så många tidigare europeiska ledare drömt om att bygga upp.

Red’s kom:
Tyvärr är buffertzoner och flyktingläger omöjligt att undvika. Det förstår alla som har den minsta kunskap om hur världen ser ut och fungerar.

Att Rumänien och Bulgarien fick medlemsskap i EU utan att uppfylla kriterierna för detta är ett mysterium

För när EU-projektet byggdes så var det nog ingen som hade räknat med att behovet av flykt skulle uppstå INOM fortets murar.

Red’s kom:
Det är riktigt att EU inte är en fungerande organisation, och man kan förstå att en majoritet i England nu vill lämna EU.

Fattigdom, inget asylskäl

Fattigdom är inget flyktingskäl är ett vanligt förekommande argument. Och visst är det så, det är det inte. Även om vi personligen tycker att det ska vara legitimt.

Red’s kom:
Nej, ”vi” (dvs majoriteten av den svenska befolkningen, motsvarande alla andra EU-länder) tycker inte att fattigdom ska vara ett skäl för att beviljas asyl. Men detta endast pga att man måste dra gränsen någonstans av praktiska och ekonomiska skäl.

Förföljelse är en sak, diskriminering en annan

Något som däremot är ett asylskäl är förföljelse. Etnicitet är i Sverige en av de sju diskrimineringsgrunderna.

Red’s kom:
Förföljelse och diskriminering är två olika saker. Förföljelse pga etnicitet är, under vissa förutsättningar, ett av sju skäl för att bevilja asylsökande uppehållstillstånd.

Andra länders problem

Romers ekonomiska utanförskap har i dag djupt cementerats tack vare en flera hundra år lång förföljelse. Fortfarande i dag utstår barn i skolan hemma i Rumänien daglig bespottning. Verbal och ibland fysisk. Av klasskamrater, lärare och människor på gatan.

Red’s kom:
Då är det upp till romer och EU att ta tag i dessa frågor. Motsvarande förekommer i Sverige, och då är det upp till Sverige – inte något annat land – att hantera detta.

EU-migranter har rätt att vistas i Sverige så länge de inte belastar det svenska bidragssystemet

Ingen människa är illegal.

Red’s kom:
Vad?

Tragiskt nog är det som under lång tid varit en paroll för den antirasistiska rörelsen totalt verkningslös i det här fallet. Dessa människor är inte papperslösa. Systemet benämner dom inte som illegala. De har full rätt att befinna sig i landet så länge dom inte är en belastning för det svenska bidragssystemet.

Red’s kom:
I så fall är det väl en lösning att EU skrotar den fria rörligheten, så att EU-migranter kan betecknas som illegala?

Varför ska papperslösa ha fler rättigheter än EU-migranter?

Utan att ställa samhällsgrupper emot varandra måste vi få belysa det faktumet att EU-migranter har färre rättigheter än papperslösa.

Red’s kom:
Ja, kanske det lagverk som Fredrik Reinfeldt och Göran Hägglund tog fram en gång för papperslösa också borde skrotas, så att ”papperslösa” inte har fler rättigheter än EU-migranter?

Verkligheten skiljer sig oftast från utopin

Vi tycker detta är konstigt, vi har ju fri rörlighet inom unionen? Borde vi inte kunna flytta till vilket land som helst inom unionens gränser och åtnjuta ett socialt, ekonomiskt och kulturellt drägligt liv? I teorin är det nog så, men den praktiska verkligheten ser annorlunda ut.

Red’s kom:
Allt faller tillbaka på vad som är ekonomiskt möjligt. Sverige gör redan mest i världen för andra länders medborgare. Denna enorma påfrestning på samhället håller inte länge till, och vänsterextremisternas ständiga krav på att Sverige ska försörja ett obegränsat antal av världens befolkning saknar helt all sans och förnuft.Klicka här för att gå till insändaren i Folkbladet, 2015-09-11
Se även bl a;
Vänsteraktivister kräver att media censurerar information om EU-migranter

Aktivister befäster EU-migranters utsatthet – inhumant och osolidariskt

Kyrkan avhyses, kommunen stänger av el för EU-migranter som vägrar lämna camping


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Norsjö kommun vilseleder om EU-migranter på sin webbplats

Norsjö kommun skriver (2015-09-08) på kommunens webbplats följande information om EU-migranter:

Varför kommer det tiggare till Sverige?
EU-migranter som tigger på våra gator har tidigare varit ett storstadsfenomen men som nu sprider sig runt om i Sverige. Merparten är medborgare i Bulgarien och Rumänien och tillhör etniska guppen romer, en grupp som diskrimineras i sina hemländer och har små möjligheter till inkomster. Att tigga i Sverige är ett sätt att försörja sig själv och kvarvarande familj i sitt hemland.

Red’s kom:
Detta är subjektiv information som knappast hör hemma på kommunens webbplats. Varför det kommer tiggare till Sverige finns det olika åsikter om – liksom att det finns olika anledningar till detta – och det är inte nödvändigtvis så att Norsjö kommuns åsikt om detta är den rätta.

Lagligt att tigga på gatan
I Sverige är det inte olagligt att tigga på offentliga platser.

Red’s kom:
Det är lagligt att tigga på offentliga platser i Norsjö kommun eftersom denna kommun är en av dem utan ordningsföreskrifter om insamling av pengar. Emellertid har en majoritet av Sveriges 290 kommuner regelverk för detta som måste följas. Det är alltså inte korrekt att det inte är olagligt att tigga på offentliga platser i Sverige.
Se; Insamling av pengar – Alla kommuners ordningsstadgar om tiggeri

Den fria rörligheten är en grundprincip som regleras av EU. För vistelse i högst tre månader ställs inga andra krav än att personen kan identifiera sig med giltigt pass eller annan ID-handling.

Red’s kom:
Detta är inte korrekt.
För vistelse i högst tre månader av andra EU-länders medborgare krävs att dessa personer är självförsörjande.

Kommunen har ansvar för akuta insatser
För personer som vistas här men inte är bosatta i Sverige har kommunen biståndsansvar när det gäller akuta insatser, så kallad nöd. Personer som inte har för avsikt att söka arbete har inte rätt till långvarigt stöd, men har rätt till akuta insatser om behov uppstår och personen vänder sig till socialtjänsten.

Sådan hjälp kan bestå av resa till hemlandets ambassad eller pengar till mat eller härbärge.

Red’s kom:
Detta är värdelöst vetande så länge kommunen inte vågar tidsbestämma nödhjälpen på något sätt.

Sedan är det fel att nödhjälp kan bestå av resa till hemlandets ambassad. Var har kommunen fått detta från?
Se; Stockholm inte glad över att kommuner skickar tiggare till Stockholm

Alla beslut enligt socialtjänstlagen ska ske efter ansökan och individuell prövning av sökandes behov.

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar när det gäller barn. Även om en familj inte själv söker hjälp så har socialtjänsten genom bland annat genom uppsökande verksamhet ett ansvar att försäkra sig om att inte något barn far illa.

Se även bl a;
EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Sundsvall bygger upp kåkstad för tiggare, humant och rakryggat?

Sofia Mirjamsdotter på mittmedia skriver återigen om sina personliga synpunkter på kommunens olagliga försörjning av tiggare från andra länder.
Se; Sundsvalls kommun vill erbjuda subventionerat boende för inte bara EU-tiggare, utan till alla världsmedborgare
Som alltid är hennes synpunkter kliniskt rena från vad regelverken säger, och från de egna invånarnas synpunkter och rättigheter. Det handlar enbart om felgrundade känsloargument med felriktade satsningar;

Förra vintern överrumplades Sundsvall av de tiggare från Rumänien och Bulgarien som sov ute, på järnvägsstationen, i pappkartonger och andra mindre lämpliga platser.

Visst stöd av kommunen = Skattebetalarna står för allt

Privata initiativ med visst stöd av kommunen…

Red’s kom
Visst stöd” av kommunen? Det är kommunens skattebetalare som – utan att få säga sin mening om detta – genom politikerna tvingats att försörja andra länders medborgare, trots att det inte är lagenligt.

Kommunen bygger kåkstad

… gjorde att ett läger växte fram i hamnen, som försågs med el och bajamaja för att hålla den värsta misären på avstånd.

Red’s kom:
Dvs kommunens politiker försåg tiggarna med en kåkstad på skattebetalarnas bekostnad.

EU’s fria rörlighet – tandlöst regelverk som måste skrivas om

Men lägret har varit omtvistat, och det är heller inte en lämplig plats för det permanenta boende som det nu blivit för många av tiggarna.

Red’s kom:
Självklart blir det ett permanent boende för tiggare, eftersom ingen av tiggarna bryr sig det minsta om att EU’s tandlösa regelverk ger dem maximalt tre månaders vistelse i Sverige, under förutsättning att de är självförsörjande.

Varför finns det inget politiskt parti i Sverige som ställer krav på EU att uppdatera regelverket för den fria rörligheten inom EU, efter de förhållanden som gäller idag, så att denna fria rörlighet inte kan fortsätta att missbrukas?

Är en lösning inte en lösning

Att bara fösa iväg dem skulle vara omänskligt, olämpligt, och inte lösa några problem.

Red’s kom:
Det är inte en komplett lösning på fattigdomen i världen. Men förutom att det är en dellösning på tiggarnas utsatthet att avhysa, och i förekommande fall utvisa, så är det en lösning på kommunens problem.

Sundsvalls politiker har istället valt att bryta mot kommunallagen.

Är att upprätthålla tiggarnas utsatthet den bästa lösningen?

Att däremot försöka hitta en lämpligare plats och förse den med något bättre faciliteter än i det nuvarande lägret är det bästa kommunen kan göra.

Red’s kom:
Märk hur extremt subjektivt och vinklat Sofia Mirjamsdotter uttrycker sig;
– Att avhysa dem som bryter mot lagen och verka i allas intresse kallar hon ”fösa iväg” och att det inte är att ”lösa några problem”.
– Att finansiera tiggeriet och upprätthålla tiggarnas utsatthet, till nackdel för samtliga parter, kallar hon ”det bästa kommunen kan göra”.

Det är bara okunniga personer – i regel vänsterextremister – som tror att försörjning av andra länders tiggare är ”det bästa”.

Härbärge för andra länders tiggare är fel och lagstridigt

Att redan nu börja leta efter härbärge inför vintern är också helt rätt av kommunen, då de förra vintern tycktes tagna på sängen och det dröjde lite för länge innan sovplatserna i Fläsian gjordes tillgängliga för tiggarna.

Red’s kom:
Logiken falerar rejält.

Sundsvall permanentar tiggarnas boende – Tiggarna ställer krav

Tiggarna själva säger att de vill bo kvar. Det är inte konstigt. De har gjort sig hemmastadda, att flytta är bökigt. De känner sig trygga med den omgivning de nu befinner sig i och de flesta av oss kan förstå att det är besvärligt att ryckas upp och tvingas flytta till en okänd plats.

Red’s kom:
Tiggarna nöjer sig inte bara med att bli försörjda av skattebetalarna, de anser sig dessutom ha rätt att bestämma var i kommunen de ska få bo på skattebetalarnas bekostnad.

Kraven från tiggarna blir allt större. Se t ex i Malmö där tiggarna kräver inte bara att kommunen ska ge dem gratis boende utan även arbete, utan att de ska behöva göra någon ansträngning själva;
Tiggare/Allt åt alla i Malmö hotar att bryta mot lag om de inte får bo gratis

Se även;
Romer startar förening för att pressa Sverige på jobb och bostad till EU-migranter

Standardhöjning för tiggarna

Detta bör kommunen inte ta hänsyn till i det här fallet, detta eftersom – om det nu blir som det sägs – den nya platsen kommer att hålla högre standard än den nuvarande, något som jag är säker på att de boende kommer att uppskatta när de väl fått göra sig hemmastadda.

Red’s kom:
Frågan är varför kommunen ska ta hänsyn överhuvudtaget till vilka krav tiggarna har på hur de ska försörjas av kommunens skattebetalare?

Är avhysning att lämna tiggarna åt sitt öde?

En annan åtgärd, som vore fullt lagligt och som tillämpats på andra platser i landet vore att endast avhysa dem och lämna dem åt sitt eget öde. Inför det alternativet är valet inte svårt.

Red’s kom:
Är avhysning att lämna tiggarna åt sitt öde? Eller kan det vara så att tiggarna själva har möjlighet att påverka sina liv, så som andra människor har i världen, även om deras utsatthet begränsar alternativen?

Det finns inget stöd i lagen för att erbjuda gratis hemresa, så som många kommuner gör, men det är i alla fall ett mindre allvarligt brott än att försörja tiggarna. Varför skulle detta inte vara ett alternativ för kommunen?

Tiggarna är här för att stanna, om Sverige inte bestämmer något annat

Tiggarna är här för att stanna,…

Red’s kom:
Ja, så länge Sveriges inställning är att andra länders tiggare bestämmer över Sverige så är tiggarna här för att stanna.
Men om Sverige som stat, och kommuner, bestämmer sig för att följa medborgarnas vilja och Svea rikes lag, samt verka i allas intresse, så är det inte utländska medborgare som bestämmer om svenska medborgare ska stå för deras försörjning på lokal nivå i Sverige.

Floskler: Måste försörja tiggare, så att de inte fryser ihjäl

… att då ordna så att de slipper frysa och har möjlighet att sköta personlig hygien är det minsta vi kan göra,..

Red’s kom:
Det är ett val EU-tiggarna har. Om de vill frysa spenderar de vintern i norra Sverige, om de inte vill frysa så åker hem till sitt hem, dvs i Rumänien eller Bulgarien.

Det finns naturligtvis en anledning till att tiggare åker ända upp till norra Sverige. Det är där vänsterblocket har sitt starkaste fäste och kunskapen bland politikerna är den lägsta, varför enskilda kommuner också i större omfattning finansierar tiggeriet på olika sätt.

Tiggarna jublar

… och det kan och bör göras även om de själva inte jublar till att börja med.

Red’s kom:
Tiggarna jublar över att Sverige är ett av få länder i EU där de, genom vänsterextremister och religiösa organisationer, lyckats få del av skattemedel som enligt lag skulle gått tillbaka till de egna medborgarna men som nu istället går till försörjning av rumänska och bulgariska medborgare.

Sundsvalls kommun agerar nu humant och rakryggat, betydligt bättre än de gjorde i vintras.

Red’s kom:
Det är en inställning som okunniga vänsterextremister har. Men de som är lite mer initierade, och kan tänka längre än i ett steg, förstår att dessa åtgärder alls inte är humana.

Att kalla det ”rakryggat” att bryta mot lagen och i praktiken försnilla pengar från medborgarna är kanske inte riktigt den rätta benämningen.Klicka här för att gå till artikeln i ST, 2015-09-03
Se även bl a;
EU-tiggare tar med sig sina barn till Sundsvall – Bråk mellan EU-tiggare eskalerar

Falska rykten om gratis bostäder i Sverige cirkulerar i Rumänien – Anstormning av EU-tiggare


EU-tiggare – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-tiggare se innehållsregistret.

Stadsmissionen och Podrom (STAND) sprider myter om EU-migranter

Föreningen STAND, tillsammans med Stadsmissionen och Podrom (dvs Räddningsmissionen) sprider osanningar om EU-tiggare. Även Svenska kyrkan verkar vara delaktig i denna mörkläggning.

Föreningen STAND för EU-migranter är mycket hemlig. Det framgår t ex inte vem eller vilka som står bakom STAND, men en person i denna förening har förekommit i media; Marie Söderlind.

STAND skriver;
Informationsspridning mot fördomar och om EU-migranters situation ska ske genom att engagera föreningens medlemmar att upprätthålla och sprida en korrekt bild av EU-migranterna och på så sätt stävja och undvika en felaktig bild och ryktesspridning.

Här nedan rättas alla felaktigheter i den desinformation som den obskyra föreningen STAND försöker sprida tillsammans med Stadsmissionen och Podrom;

Vanliga frågor och påståenden om EU-migranter

STAND har samlat ett antal frågor och missuppfattningar som ofta förekommer när man talar om EU-migranter, romer och ’tiggare’. Några utav dessa påståenden har blivit till myter som florerar i många sammanhang och på många orter. Inte bara i våra kommuner. Till exempel att det handlar om en organiserad, maffialiknande verksamhet och att dessa människor tjänar väldigt mycket pengar som går till lyxbilar och lyxhus i deras hemländer.

De flesta av dessa frågor och svar är hämtade från andra källor vilka finns angivna nedan. STAND hoppas att denna samling kan vara ett stöd för att bemöta och skingra fördomar och oro kring detta ute i samhället. Det vi inte känner till är vi ofta rädda för, det skapar oro och misstänksamhet vilket kan leda till diskriminering, rasism och i värsta fall våld.

Red’s kom:
Stadsmissionen, Räddningsmissionen och Stand är enbart ute efter att sprida myter och försöka förvränga sanningen.

1. Vem är EU-migrant?

Majoriteten av de individer som kommer till Sverige och tigger på gatorna är personer som redan är marginaliserade av samhället, oavsett om de stannat kvar i sitt hemland, hamnat i ett annat europeiskt land eller tagit sig hit till Sverige. En stor andel är romer från Rumänien och tillhör en av samhällets mest diskriminerade och marginaliserade grupp, individer som inte ens i sitt eget hemland har grundläggande medborgerliga rättigheter. För dem är tiggeriet ett desperat försök att försörja sig själva och de familjer som ofta är kvar i hemlandet och lever långt under existensminimum.

Red’s kom:
Sanningen är istället:
Ungefär 100% av EU-migranterna är romer.

Det finns även många svenska medborgare som lever under existensminimum. Men några föreningar som vill deras väl och ve bildas inte.

Ofta lämnar man barn och familj kvar i hemlandet (Källa: Stadsmissionen).

Red’s kom:
Sanningen är istället:
Ofta tar man med sig barn och delar av familj/släkt till Sverige. Och ju fler förmåner landet erbjuder desto fler kommer hit, av naturliga skäl.

EU-migranter är människor som kommer från hela Europa men framförallt från södra och östra Europa.

Red’s kom:
Sanningen är istället:
EU-migranter är den beteckning vänsterextremister gav romer – vilket snabbt anammades av media – för att de av okänd anledning inte ville att vi skulle kalla zigenarna för zigenare.

EU-migranter (dvs romer) kommer till största delen från Rumänien, och nästflest från Bulgarien, men även från Polen.

Det är inte bara gruppen romer det berör. Allt fler sydeuropéer kommer på grund av arbetslösheten i sitt hemland.

Red’s kom:
Sanningen är istället:
Det finns inga belägg för att det förekommer andra än romer som kommer till Sverige för att tigga.

Det är EU:s fria rörlighet som gör att de tar chansen till ett bättre liv i Norden. När Socialstyrelsen räknar antalet hemlösa i Sverige är det bara svenskar som räknas. EU-migranter kommer aldrig med i statistiken.

Red’s kom:
Sanningen är istället:
Det finns två anledningar till att Socialstyrelsen inte räknar EU-migranter som hemlösa;
a. De är inte hemlösa.
b. Genom EU’s regelverk vet vi inte längre vilka som befinner sig i Sverige.

Samhället är liksom anpassat efter att man talar svenska.

Red’s kom:
Sanningen är istället:
Alla samhällen i världen är anpassade för att man talar något språk som medborgarna i aktuellt land förstår. Det finns ingen anledning för svenskar att byta språk till det romska.

Man är ingen/inget om man lever som denna grupp (Källa: Stadsmissionen).

Red’s kom:
Sanningen är istället:
Floskler! Romer är romer.

2. Hur länge har EU-medborgare rätt att stanna i Sverige?

EU-medborgare har rätt att stanna i Sverige i tre månader.

Red’s kom:
Sanningen är istället:
EU-medborgare har rätt att stanna i Sverige i tre månader om de kan försörja sig på egen hand. Dvs utan att kommuner erbjuder gratis boende, mat, etc, annat än i en akut nödsituation.

Efter den tiden har man rätt att stanna om man arbetar, aktivt söker jobb och har en verklig möjlighet att få jobb, eller studerar. I lagens mening heter det att man ska vara ekonomiskt aktiv.

Man har också uppehållsrätt om man har tillräckliga tillgångar för att själv försörja sig och sin familj.

Dessutom krävs en heltäckande sjukförsäkring, något många fattiga EU-migranter saknar (Källa: Podrom).

Red’s kom:
Eftersom romer ofta saknar sjukförsäkring, saknar de rätt att vistas i Sverige bara av denna anledning. Osökt uppstår varför dessa romer som då befinner sig illegalt i Sverige inte utvisas omedelbart av Migrationsverket?

Se även; Villkor för EU-migranters vistelse i Sverige

3. Vad har papperslösa EU-migranter rätt till i Sverige?

Red’s kom:
Sanningen är istället:
EU-migranter är inte papperslösa! STAND/Stadsmissionen försöker öppet ljuga om detta!

Som EU-migrant har du rätt till akut sjukvård och ibland möjlighet att få hjälp med en biljett hem.

Red’s kom:
Sanningen är istället:
Ingen har rätt till gratis hemresa i något land, inte ens svenska medborgare.

Var finns det regelverk som säger att romer är världens enda folkgrupp som har rätt till gratis hemresa på skattebetalarnas bekostnad?

Många av dem vi (stadsmissionen) möter i verksamheterna har inga planer på att åka hem. De menar att de har det mycket bättre här – hemlöshet och arbetslöshet till trots (Källa: Stadsmissionen).

Red’s kom:
Sanningen är istället:
EU-migranter i Sverige har i regel ett hem i sitt hemland och ett hem i Sverige.

4. Vilket stöd får utsatta EU-migranter av kommunerna i Sverige?

SKL, Sveriges kommuner och landsting, gjorde en enkätundersökning mellan 10 maj och 6 juni 2014, bland alla Sveriges kommuner. 204 kommuner besvarade den.

70 kommuner svarade att de har haft kontakt med EU/ESS-medborgare i akut hemlöshet.

Red’s kom:
Eftersom det inte är sant måste frågan ha varit felställd till de 290 kommunerna, eller feltolkad av Podrom.

70 kommuner av hur många (det var inte av 204)?

67 personer besvarade frågan om det förekommer barn i gruppen, en fjärdedel av de svarande kommunerna uppgav att barn förekommer.

68 kommuner besvarade frågan ”Har kommunen erbjudit någon form av stöd och hjälp?”. Det vanligaste stödet är hjälp till hemresa, det hade 57 procent av de svarande kommunerna erbjudit.

34 procent hade erbjudit akut logi, vilket var den näst vanligaste formen av stöd.

Red’s kom:
Notera hur Räddningsmissionen fullt medvetet här undanhåller oss informationen om hur många som svarade på frågan; 34% av hur många?

18 procent av de 68 kommunerna som svarade, svarade att de inte erbjudit någon form av stöd och hjälp (Källa: Podrom).

Red’s kom:
Meningslös statistik av olika anledningar (inte minst pga usel svarsfrekvens).

5. Tiggarna är ute efter svensk välfärd

En uppfattning som regeringens nationella hemlöshetssamordnare Michael Anefur ofta stöter på är att EU-medborgare som reser till Sverige för att tigga gör det för att få del av det svenska välfärdssystemet.

Red’s kom:
Sanningen är istället:
Det finns ingen nationell hemlöshetssamordnare.

Det är inte sant.

Red’s kom:
Sanningen är istället:
Det är sant att EU-tiggare är välfärdsturister.

Man har rätt att komma till Sverige för att försöka försörja sig. Men man har inte tillgång till det svenska välfärdssystemet, som försörjningsstöd eller något sånt, säger han.

Red’s kom:
Sanningen är istället:
Vad Michael Anefur (KD) sagt en gång i tiden saknar helt relevans. Han var inte insatt i frågeställningarna (och dessutom har vissa förhållanden ändrats sedan hans tid).

Att EU-migranterna inte har rätt till försörjningsstöd hindrar inte EU-migranterna att dra nytta av den svenska välfärden på bekostnad av de svenska skattebetalarna, vilket vi sett otaliga exempel på.

Om man är i akut nöd har man rätt till tak över huvudet en natt och ett mål mat. Eventuellt också biljett hem. Sen har man rätt till akut sjukvård, men inget mer. Social turism existerar inte, säger Michael Anefur.

Red’s kom:
Sanningen är istället:
EU-migranter har inte rätt till gratis hemresa på skattebetalarnas bekostnad.

Den gratis hemresa som erbjuds EU-migranter på rutin är enbart ett sätt för kommuner att tillfälligt skyffla undan problemen istället för att lagen upprätthålls.

Vad gäller rätten till akutsjukvård så stämmer det endast med det viktiga tillägget att EU-migranter inte har rätt till gratis akut vård.

Social turism till Sverige existerar i allra högsta grad.

6. Är tiggeriet organiserat?

Det finns inga belägg för att tiggeriet är en del av organiserad brottslighet.

Red’s kom:
Sanningen är istället:
Det finns ett antal odiskutabla belägg för att tiggeriet är en del av organiserad brottslighet, inte minst via Kalla fakta som fick Kristallenpriset för sitt avslöjande om den organiserade brottsligheten med tiggare.

Vänsterextremister, och andra som drar personlig nytta av EU-migranterna, har uppenbara problem att ta åt sig fakta.

Hur Stadsmissionen vågar ljuga så här öppet är ett mysterium.

Det rör sig helt enkelt om för lite pengar i jämförelse med exempelvis vapen- och sexhandel. För att kunna genomföra resan till Sverige är det däremot många som organiserar sig och reser i grupp, passar varandras barn och hjälper på så vis varandra (Källa: Stadsmissionen).

Red’s kom:
Sanningen är istället:
Det rör sig om väldigt stora pengar (vilket vi inte minst kan konstatera från tiggarbossarnas slottsliknande hus).

7. Tiggare kör lyxbilar och bor i lyxhus i sina hemländer

Det händer att tiggare kör bilar av dyra märken, enligt Michael Anefur. Men då brukar det röra sig om en kanske 20 till 25 år gammal BMW eller Mercedes, som alltså inte är så dyra längre.

Red’s kom:
Den som tittar på t ex mina bilder från kåkstaden i Malmö kan se att dessa äldre bilar är i minoritet. Tiggarnas gamla BMW:ar och vråldyra Mercedsbilar är ersatta med exklusiva nya – mindre iögonfallande – bilar. De kanske tillhör tiggarbossarna, men vi vet inte för ingen har undersökt detta.

Varken tecken på lyxliv i form av fina bilar eller dyr mat i Sverige eller att romer som kommer hit bor i lyxhus hemma i Rumänien finns det några belägg för, säger Michael Anefur, regeringens nationella hemlöshetssamordnare.

Red’s kom:
Sanningen är istället:
Michael Anefur är inte regeringens nationella hemlöshetssamordnare. Någon sådan finns inte längre, utan har ersatts med en samordnare för EU-migranter som inte är hemlösa.

Att det inte finns belägg för detta är inte samma som att det inte är korrekt. Vi vet inte, eftersom ingen undersökt detta, men det är givet att en klar majoritet av EU-tiggarna inte lever i lyx.

Det är vederlagt i massor av reportage från Rumänien att den här myten om lyxhus hemma inte är sant, säger Michael Anefur (Källa: SvD).

Red’s kom:
Sanningen är istället:
Michael Anefur har inte en susning om vad som gäller. I reportage från BBC kan man se dessa slottsliknande hus, á la Saddam Husseins palats. De tillhör förvisso de omåttligt rika tiggarbossarna, men dock.

8. Varför ser man ibland någon med bil som kommer och hämtar upp pengar som någon fått ihop genom att tigga?

Alla är rädda om pengarna och det kan förekomma att man samlar in dem för att ha i tryggt förvar. Familjer samarbetar, pengarna man får ihop går till hela familjen. Om du sett någon hämta upp pengar kan det vara en familjemedlem som gör det. Det har förekommit att de som tigger blivit bestulna och därför kan det finnas en rädsla att mista sin dagskassa varför man vidtar åtgärder för att minska den risken (Källa: Podrom).

Red’s kom:
Sanningen är istället:
De flesta av oss förstår att det som bl a Kalla fakta bekräftat gäller. Dvs att det är tiggarbossar eller liknande som varje dag – mot ersättning – kör runt EU-migranter för utplacering på strategiska ställen så att tiggeriet blir så effektivt som möjligt.

9. Är tiggeri ett brott?

Nej, tiggeri är inget brott, det försvann 1964. I grunden är det ingen ordningsstörning om en person sitter passiv mot en husvägg med en mugg, det är inget brott (Källa GP, 2014-10-22).

Red’s kom:
Sanningen är istället följande om passivt tiggeri:
Ingen vet vad som gäller ifall passivt tiggeri – precis som aktivt tiggeri – är ett brott (mot lokala ordningsföreskrifter) eftersom det inte finns någon lagtext som klargör detta samt ej heller någon prejudicerande dom.

I Sverige har vi idag inget förbud mot tiggeri och som EU-medborgare har man rätt att vistas i ett annat EU-land i tre månader för att söka försörjning.

Red’s kom:
Sanningen är istället:
Som EU-medborgare har man rätt att vistas i ett annat EU-land i tre månader för att söka försörjning under förutsättning att man inte ligger samhället till last.

Tiggeri är därmed fullt lagligt.

Red’s kom:
Sanningen är istället:
Se ovan.

Som EU-medborgare har man dock ingen rätt till logi på något av stadens, i detta fall Stockholms, ordinarie härbärgen. Detta eftersom EU-regler om fri rörlighet föreskriver att EU-medborgare ska ha resurser att försörja sig själva, utan att belasta det mottagande landets socialförsäkringssystem.

Med andra ord handlar det om en grupp individer som är lika marginaliserade här som de är i sitt hemland. (Källa: Stadsmissionen).

Red’s kom:
Sanningen är istället:
Samma regelverk gäller alla medborgare. Ett regelverk som är hundraprocentigt lika för alla – bortsett från att specifikt EU-migranter, dvs romer, får särskilda förmåner i Sverige som ingen annan får – innebär inte att romer blir marginaliserade.

10. Kommer det inte fler tiggare hit om vi ger dem pengar? Är att ge pengarna en lösning?

Nej, många av dem som kommer (till ett ställe/ort) kommer från samma by. De inser att det inte är någon idé att för många kommer hit samtidigt (Källa: Sinisa Ismailovic, Vägledare Hbg stad. Intervju i HD 3/12 2014).

Red’s kom:
Sanningen är istället:
Varifrån romerna kommer saknar relevans. Alla begriper att ju fler särrättigheter romerna får desto fler kommer till Sverige. Därav den dubblering av tiggare som Sverige fick på bara ett år.

Självklart måste situationen förbättras i hemländerna. Men just nu är de ju här, och då anser jag att vi måste hjälpa dem här (Källa: Sinisa Ismailovic, Vägledare Hbg stad. Intervju i HD 3/12 2014)

Red’s kom:
Sanningen är istället:
Den ”hjälp” de får av bl a Stadsmissionen gör inget annat än att befästa tiggarnas utsatta situation. Hjälporganisationer – som Stadsmissionen – har en egen personlig agenda och verkar mest bara vilja dra personlig nytta av EU-migranterna… på bekostnad av EU-migranterna.

Att ge tiggare pengar löser inget problem. Tvärtom!

Se även bl a;
Runt 35 000 hemlösa i Sverige, varför prioritera EU-migranter?

225 000 pensionärer lever under fattigdomsgränsen – varför prioritera EU-migranter?

471 miljarder kr till Rumänien från EU, mest från svenskar – Varför hjälp i Sverige?

Stockholms Stadsmission ser inte att ett tiggeriförbud hjälper gruppen.

Red’s kom:
Sanningen är istället:
1. Tiggeriförbud hjälper Sverige.
2. Tiggeriförbud hjälper EU-migranterna.
En majoritet av Sveriges medborgare har förstått vad vänsterextremister och organisationer som Stadsmissionen inte förstår (eller inte vill förstå), och därför önskar det svenska folket ett förbud för EU-migranter att tigga i Sverige.

Genom ett sådant förbud döljer man istället de verkliga problemen och tar bort den enda möjligheten till försörjning för en stor grupp individer.

Red’s kom:
Sanningen är istället:
Tvärtom!
Det är inte att dölja de problem vi alla känner till att genomföra ett tiggeriförbud för allas bästa.
Genom att upprätthålla EU-migranternas utsatthet – så som bl a Stadsmissionen gör – försvårar man eller tar man bort EU-migranternas möjligheter att dra nytta av de 471 miljarder kronor som EU skänker till Rumänien.

Stockholms Stadsmission ser heller inte tiggeriet i sig som EU:s största utmaning – istället är det hur man inom EU gemensamt bör arbeta mot extrem fattigdom, samt lagstifta kring diskriminering av romer som bör stå i fokus. (Källa: Stadsmissionen).

Red’s kom:
Sanningen är istället:
Om man ser det i ett lite större perspektiv än vad Stadsmissionen förmår att göra så är tiggeriet en av EU:s största utmaningar.

EU arbetar redan mot ”extrem fattigdom”. Stadsmissionen förstår inte problemet.

Extrem fattigdom finns inte bland de EU-migranter som tigger i Sverige.

11. Tigger men har råd med mobiltelefon

Stockholms Stadsmission får ibland frågor om hur man som tiggare i extrem fattigdom har råd med en mobiltelefon. En stor del av de som reser hit för att tigga har sin familj kvar i hemlandet. Mobiltelefonen är därför den enda kontakten man har med sina barn och de man älskar. Det gör telefonen till ens viktigaste ägodel, överordnat mat, husrum och kläder (Källa: Stadsmissionen).

Red’s kom:
Sanningen är istället:
Det finns telefonkiosker.

12. De har väldigt fina, dyra kläder. Hur har de råd med det?

Många gånger är de kläder de bär sådant som de fått till skänks. Det kan också vara fina, hela och dyra kläder. Många blir berörda och vill försöka hjälpa, att lämna lite kläder är ett vanligt sätt. Det kan också hända att en person faktiskt tackar nej till kläder. Detta kan ha att göra med att de kanske redan fått tillräckligt och inte har möjlighet att förvara och ta med sig mer (Källa: STAND).

Red’s kom:
Det enda som är någorlunda korrekt av vad Stadsmissionen skriver.

13. Jag gav mat och en kopp kaffe men personen ville inte ha det?

Det kan ju vara så att personen faktiskt inte var hungrig eller törstig.

Red’s kom:
Sanningen är istället:
Det innebär istället att EU-migranten har mat och dricka och kan köpa detta själv för egna pengar.

De prioriterar att få in pengar och skicka hem till sin familj och man vill hellre ha en slant än mat till sig själv (Källa: STAND).

14. Vad gör personer som tigger med pengarna de får ihop?

Många har lämnat familjen i hemlandet för att skapa bättre ekonomiska förutsättningar för sig själv och sin familj. De skickar hem alla pengar som blir över efter att man betalat mat och kanske husrum. Många som är här i perioder lever snålt och i usel standard för att familjen ska få pengar att klara sig. (Källa: Podrom)

Red’s kom:
Sanningen är istället:
Det är meningslöst att spekulera i vad EU-migranter använder de skattebefriade pengar de tiggt ihop till, i de fall pengarna inte går till kriminella organisationer.

15. Hur mycket tjänar en tiggare?

Människor kan tro att tiggare tjänar väldigt mycket pengar, kanske flera tusen kronor om dagen, på att be förbipasserande om pengar, enligt Michael Anefur regeringens nationella hemlöshetssamordnare.

Red’s kom:
Sanningen är istället:
Det finns ingen nationell hemlöshetssamordnare.

Exakt hur mycket som en tiggare normalt drar in är svårt att veta eftersom de inte redovisar hur mycket de får någonstans. Men enligt olika uppskattningar av frivilligorganisationer kan det ge runt tusen till tvåtusen kronor i månaden, enligt Michael Anefur (Källa: SvD).

Red’s kom:
Sanningen är istället:
Det är helt meningslöst att spekulera i hur mycket tiggare tjänar på att tigga. Det är väldigt olika beroende på olika parametrar. Det enda vi med säkerhet vet är att det är sällsynt att de tjänar så lite som anges ovan av Michael Anefur (KD), som bara gissat utifrån ingenting.

De EU-migranter som försörjer sig genom att tigga ihop till sitt uppehälle tjänar runt 70 kronor per dag. Det är en mycket liten summa som ska gå till försörjning för dem själva såväl som deras familjer. Det handlar därmed om en grupp individer som lever i extrem fattigdom och utsatthet, oavsett land de befinner sig i (Källa: Stadsmissionen).

Red’s kom:
Sanningen är istället:
Återigen, vi vet inte hur mycket tiggare tjänar, och det tillför inget att presentera summor som bara tagits ur luften.

16. På vilket sätt diskrimineras romer i Sverige?

Romer som grupp diskrimineras regelbundet i såväl vardagliga situationer i mataffären eller på bussen, som på bland annat bostadsmarknaden, i utbildningsväsendet och inom socialtjänsten. Diskrimineringen sker på alla samhällsplan. 2001 gav regeringen i uppdrag åt Diskrimineringsombudsmannen (DO) att särskilt arbeta med frågan om etnisk diskriminering av romer.

Myndigheten arbetade med det i projektform åren 2002–2003, och gjorde en kartläggning av diskriminering av romer med grund i anmälningar som kommit in till myndigheten. Anmälningarna är dock få och mörkertalet stort. Mellan 1986 och 2002 anmäldes endast ett femtiotal fall av diskriminering av romer. I och med att DO började arbeta med frågan i projektet, med start 2002, ökade antalet anmälningar stort. 2002 – 2003 fick DO in ett sextiotal anmälningar. Ökningen sågs som en följd av ökad medvetenhet om romers situation och ett större förtroende för DO, som resultat av arbetet.

Av de sextiotal anmälningar som kom in 2002 och 2003 är cirka 30 procent riktade mot bostadsbolag som anmäls för särbehandling. 20 procent av anmälningarna rör nekat tillträde till offentliga lokaler, vilket innebär att man anmäler exempelvis en affär eller en restaurang för att ha nekats komma in grundat på det faktum att man är rom. 15 procent av anmälningarna gällde handläggning och bemötande av romer inom socialtjänsten och sjukvården. Tio procent var riktade mot rättsväsendet. Övriga anmälningar gäller bland annat särbehandling på arbetsmarknaden eller inom utbildningsväsendet. (Källa: Podrom).

Red’s kom:
Sanningen är istället:
Här blandar Stadsmissionen hej vilt ihop EU-migranter med svenska romer.

Om, och i så fall, hur svenska romer diskrimineras kan diskuteras mycket (jag ger mig inte in i denna diskussion här), men saknar helt relevans för frågan om EU-migranter

Epilog:
Vad syftet är med ovanstående lögner från STAND, Stadsmissionen och Räddningsmissionen vet vi inte med säkerhet, men vi vet att en dylikt mörkläggning är signifikativ för vänsterextremister som vill ha ensamrätt på informationen så att de kan luras och bedra i alla de diskussioner där de saknar sakliga argument.


Se även bl a;
Stadsmissionens Marika Markovits (71.000 kr/mån) skeptisk till tillståndsplikt för tiggeri

Stadsmissionen & GodEl ägnar sig åt subversiv verksamhet med ”reklam” till romer

Stadsmissionen får 7 miljoner kr för att försöka skapa jobb i Sverige till EU-migranter

Stadsmissionen/Crossroads driver hopplöst projekt för att få EU-tiggare i arbete i Sverige

Stadsmissionen försöker medvetet lura Sverige om EU-migranter


Forskare (Fafo) slår hål på myter som inte finns om tiggare


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Peter Bergwall (MP), Lunds kommun, föredrar lagvidrigt stöd till EU-migranter

Peter Bergwall (MP), Vice ordförande, kultur- och fritidsnämnden i Lunds kommun, kommenterar Philip Sandbergs (FP) kritik mot hur illa det går till i Lunds kommun;

Flera av oss som engagerar sig politiskt triggas säkert av en hård men schysst debatt. Men precis som Joakim Månsson Bengtsson (MP) påpekat så går diskussionen om EU-migranter ibland över gränsen och blir direkt destruktiv.

Red’s kom:
Det destruktiva står MP helt och hållet själv för i denna diskussion.

Peter Bergwall (MP) försöker fortsatt lura oss om bygglovet

Ett sådant exempel är Philip Sandbergs (FP) insändare där han påstår att Miljöpartiet har försökt ”smyga igenom” ett bygglov, vilket är lögn.

Red’s kom:
Peter Bergwall (MP) måste tro att alla är extremt lättlurade om vi inte skulle förstå något så uppenbart som att Emma Berginger (MP), i samråd med vissa andra likatänkande i Lunds kommun, försökte smyga igenom ett bygglov för EU-migranterna.

Ansökan om bygglov lämnades in på tjänstemannanivå som ett led i beredningen av ett ärende för beslut i vanlig demokratisk ordning.

Red’s kom:
Nej, Emma Berginger har själv erkänt att hon i samråd med en tjänsteman på Lunds kommun fick till ett bygglov utan kännedom om detta bland oppositionspartierna.

Emma Berginger och Peter Bergwall visste att eftersom vänsterblocket i Lunds kommun är i majoritet så skulle de lätt som en plätt få igenom ett gratis boende för EU-migranter när det väl var dags för ett beslut. Ett snabbt klubbslag, utan att behöva bry sig om oppositionspartiernas protester och sakliga argument, så skulle det var klart.

Det viktiga för dem var att detta inte skulle komma ut i tid för varken oppositionspartierna att sprida information om vad som var på gång eller för allmänheten att reagera.

Som Länsstyrelsen konstaterat begick Emma Berginger (MP) och hennes allierade fel när de försökte kringgå möjligheten för de närboende att överklaga bygglovet.

Se bl a;
Kommunalråd (S) i Lund lovar ge EU-tiggare mark att bygga kåkstad på

FP motsätter sig S-löfte att upplåta mark gratis till EU-migranter i Lund

MP i Lunds kommun har i hemlighet förberett gratis boende för EU-migranter

Moderat i Lund rasar över MP’s hemliga planer på kåkstad för EU-migranter

MP’s plan för två kåkstäder i Lund överklagas av SD

Emma Berginger vill att Lunds kommun ska vara välgörenhetsorganisation för EU-migranter

Emma Berginger/MP Lund vill inrätta gratis härbärge för specifikt EU-migranter

MP försöker tysta debatten

Vidare menar Sandberg att bland andra jag försöker ”tysta ned debatten”, en rätt allvarlig anklagelse från en folkvald politiker att rikta mot en annan.

Red’s kom:
Vad som är avsevärt värre än att framföra denna korrekta åsikt måste väl ändå vara att göra som framförallt Joakim Månsson Bengtsson och Emma Berginger men som involverar hela Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna i Lunds kommun, att mörka och göra allt för att undvika dialog med  oppositionspartier såväl som kommunfullmäktige och allmänheten. För MP verkar det bara handla om att köra över alla andra i så odemokratisk ordning som möjligt.

Vad löser försörjning av EU-migranter?

De grundläggande orsakerna till att EU-medborgare söker sig ett bättre liv i Lund löser vi inte på kommunal nivå.

Red’s kom:
Och ingenting överhuvudtaget löses med gratis boende för EU-migranter.

Dessutom har nu även den nationella samordnaren för EU-migranter, Martin Valfridsson, klargjort att denna särbehandling som Miljöpartiet förespråkar av EU-migranter är ett brott mot kommunallagen och likabehandlingsprincipen. Se;
Gratis camping för EU-migranter – Nationella samordnaren kritisk.

Menar Peter Bergwall (MP) att han inte har för avsikt att varken följa lagen eller den nationella samordnarens riktlinjer?

Detta vore i så fall ytterst allvarligt. Kommuner kan inte ha politiker som inte är främmande för att begå lagbrott.

Varför skulle en kommun invänta att EU eller S+MP-regeringen agerar?

Men det duger inte heller att vänta på att EU eller regeringen ska lösa problemet samtidigt som situationen förvärras lokalt.

Red’s kom:
Det finns ingen som helst anledning att ”vänta på att EU eller regeringen ska lösa problemet”.

Det första som måste göras är att definiera vilka problemen är – vilket Miljöpartiet, som verkar tro att det bara finns ett problem, inte ens brytt sig om att göra – och först efter detta kan man problemen lösas.

Vad gäller EU-migranters olagliga ockperingar av mark så är det bara att se till så att dessa avhyses i enlighet med lagen.

Vänsterblockets försörjning av EU-migranter saknar stöd bland kommuninvånare

Det är säkert många kommuninvånare som inte tycker att vi gör tillräckligt för att hantera frågan.

Red’s kom:
Det är säkert en klar majoritet av kommuninvånarna i Lund som anser att vänsterblocket gör och tänker fel om EU-migranterna.

Enkla/snabba lösningar finns

Tyvärr finns det ingen enkel eller snabb lösning på problemet.

Red’s kom:
Självklart finns det en enkel och relativt snabb lösning på ”problemet”. Det är sammanfattningsvis att verka för att EU-migranterna följer lagen genom att avhysa dem samtidigt som kommunen följer den nationella samordnarens riktlinjer och avhåller sig från att finansiera tiggeriet.

En kommun är ingen välgörenhetsorganisation för andra länders medborgare och EU-migranter måste betala för sitt uppehälle precis som alla andra turister.

Eu-migranter som saknar identitetshandlingar – Utvisning!

Att rättssäkert avhysa en person som saknar adress eller identitetshandlingar är idag en omständlig historia som i praktiken oftast rinner ut i sanden.

Red’s kom:
Om en EU-migrant saknar identitetshandlingar – eller ljuger om detta för att försöka komma undan regelverket – så är det inte avhysning som gäller utan utvisning, via Migrationsverket. Det är ingen särskilt omständig historia, och ska genomföras när skäl för detta finns.

Sedan kan man fråga sig hur ofta denna speciella situation inträffar!?

Varför finns det alltid bara två alternativ för MP & V?

Bättre då att kunna anvisa de som olovligen uppehåller sig på privat eller allmän mark till en annan plats där det är tillåtet att vara under en begränsad tid.

Red’s kom:
Varför skulle de som olagligen vistas i landet stödjas i sitt lagbrott av kommunen?

Varför finns det för MP & V bara alternativen;
1. Låta EU-migranter fritt bryta mot alla lagar de känner för, eller
2. Försörja alla EU-migranter på skattebetalarnas bekostnad?

Lagbrott ska beivras, inte belönas

De resurser som det allmänna idag lägger på renhållning och upprätthållande av ordning skulle kunna användas bättre om kommunen möjliggjorde för de här människorna att vila, laga mat och sköta sin hygien i lugn och ro.

Red’s kom:
De pengar som Lunds skattebetalare tvingas lägga ut på EU-migranter som är respektlösa för Sverige, dess regelverk och dess invånare, skulle kunna användas avsevärt bättre på vad som helst annat än på EU-migranterna.

Miljöpartiet vet inte vad solidaritet är

Det är en solidaritet Miljöpartiet anser att vi har råd med.

Red’s kom:
I så fall kan väl Miljöpartister bekosta försörjningen av EU-migranter själva, utan hjälp av mina pengar?

Miljöpartiet tycks helt sakna förståelse för vad ordet solidaritet innebär. Det är inte solidaritet med EU-migranter att hålla fast dem i deras utsatthet. Och det är sannerligen inte solidaritet med svenska medborgare.Klicka här för att gå till artikeln i SDS, 2015-08-17Not. Av 202 röster håller endast 15% med Peter Bergwall (MP).

Se även bl a;
Joakim Månsson Bengtsson (MP)/Hjälp Tiggare i Lund vill censurera debatten

Joakim Månsson Bengtsson (MP), Lund, tror gratis boende för EU-migranter löser allt


Emma Berginger (MP) upprörs över att deras felaktiga hantering av EU-migranter kritiseras av nationella samordnaren


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

MP’s plan för två kåkstäder i Lund överklagas av SD

Sverigedemokraterna överklagar beslutet om bygglov för husvagnsparkering för EU-migranter vid Sankt Hans backar i Lund.

Så länge överklagandeprocessen pågår blir det ingen boplats där.
– Vi skriver överklagandet nu, det kommer att skickas på torsdagskvällen eller på fredagsmorgonen, säger Ted Ekeroth, ordförande för SD i Lund.

Bygglov i strid med detaljplanen

Bygglovsbeslutet togs fram skyndsamt på initiativ av tekniska nämndens ordförande, kommunalråd Emma Berginger (MP). Enligt beslutet innebär bygglovet en liten avvikelse från detaljplanen.

Det håller Ted Ekeroth inte med om.
– Ett bygglov med den här innebörden står helt i strid med detaljplanen. Det är ett strövområde.

Förvaltningsrätten, om beslutet gått rätt till

Sverigedemokraterna överväger även att vända sig till förvaltningsrätten för att få utrett om beslutet har gått rätt till.

Emma Berginger litar på sin tjänsteman, förvaltningschef Per Eneroth

Emma Berginger (MP) säger att hon litar på tjänstemännen som gjort tolkningen att avvikelsen från planen är liten.

SR skriver:
– Vi tycker att det är viktigt att vi erbjuder utsatta människor drägliga förhållanden när de vistas här. De har ju laglig rätt att vistas i landet och de kommer att uppehålla sig någonstans och då tycker vi att det är bättre att få en anvisad plats än att de slussas runt från plats till plats där de egentligen inte får vara, säger det miljöpartistiska kommunalrådet Emma Berginger (MP).

Red’s kom:
Om EU-tiggare inte kan försörja sig på egen hand i Sverige, utan behöver hjälp med gratis camping som i Lund, så har de inte någon laglig rätt att vistas i Sverige. En förutsättning för att kunna dra nytta av den fria rörligheten är förmågan till självförsörjning. Om inte detta grundkrav uppfylls återstår ingen annan möjlighet än att EU-migranter utvisas.

EN KOMMUN ÄR INTE EN VÄLGÖRENHETSORGANISATION
En kommun kan och får inte agera välgörenhetsorganisation för andra länders medborgare, utan måste följa kommunallagen.

En kommun får inte ens försörja svenska medborgare från andra kommuner i landet. Varför skulle EU-tiggare särbehandlas så att de till och med får förmåner som inte ens svenska medborgare får?

Den kommun som försörjer andra svenska kommuner medborgare bryter mot det uppdrag de har, och kan följaktligen straffas för detta. På personlig nivå. Hur allvarligt blir då inte detta lagbrott om en kommun t o m försörjer andra länders medborgare?

3 MILJONER KR + 600 000 KR/ÅR
I Umeå kom man fram till att det skulle kosta 3 miljoner kr att iordningsställa camping för EU-tiggare motsvarande vad Lunds kommun vill. Plus 600.000 kr/år.

Emma Berginger tycker SD gör allt för att motverka hjälp till EU-tiggare

– Beslut om eventuellt genomförande fattas av tekniska nämnden den 19 augusti. Att Sverigedemokraterna gör allt för att motverka att vi hjälper fattiga EU-medborgare förvånar mig tyvärr inte.

Red’s kom:
Att SD överklagar ett beslut som Emma Berginger (MP) försökt mygla igenom på ett mycket fult sätt kanske inte är att definiera som att SD ”gör allt för att motverka att vi hjälper fattiga EU-medborgare”..

Inte minst med tanke på att det Emma Berginger (MP) vill göra inte är någon hjälp, utan tvärtom – som Philip Sandberg (FP) uttrycker det – hjälp till hjälplöshet.

Allt kan inte enbart handla om att skattebetalare ska försörja EU-migranter. Det måste nog finnas någon bland politikerna som tar ansvar även för kommunens medborgare, vilket alla kommunpolitiker är skyldiga till enligt kommunallagen.

Det skulle vara i strid med likabehandlingsprincipen om kommunen förser EU-tiggarna med en campingplats!

POLITIKER SOM UTSER SIG TILL ENVÅLDSHÄRSKARE
Det är illa nog när politiker tar sig rätten att gå emot folkets vilja, men det blir inte bättre av att göra som MP, V och S i Lund, där man dessutom väljer att göra detta genom att bryta mot lagen.

Nita Lorimer, Hjälp Tiggare i Lund/Vänsterpartiet, ogillar den demokratiska ordningen

eu-migranter_nita_lorimer_vansterpartietNita Lorimer är vice ordförande i föreningen Hjälp tiggare i Lund och aktiv i regionpolitiken för Vänsterpartiet. Hon vänder sig starkt emot Sverigedemokraternas överklagande.
Det är för jävligt. Vad kan man säga? Det är knappast ett lyxhotell vi ger dem. Kommunen erbjuder en liten bit på en gata, som de inte blir jagade från. Hur kan man bråka om det?

Red’s kom:
MP och V är sura över att de inte helt lyckades smyga sig förbi den demokratiska ordningen. SD för här fram folkets vilja, men vad medborgarna tycker är tydligen inget som varken Miljöpartiet eller Vänsterpartiet vill ta hänsyn till. MP och V tycker i vanlig ordning att de ska ha rätt att obehindrat bestämma över majoriteten.

När vänsterextremisterna i Centrum för sociala rättigheter satte käppar i hjulet för rättvisan genom att överklaga (via påhittad klagande) avhysningsbeslut av EU-migranter i Malmös kåkstad – och EU-migranternas lagbrott därigenom fick fortsätta ännu ett tag – hörde vi inte varken Nita Lorimer (V) eller Emma Berginger (MP) klaga. Detta trots att det var uppenbart att de som mest drabbades av överklagandet var EU-migranterna själva.

Det är tydligt att EU-migranternas väl och ve inte kommer i första hand för vänsterextremister.

Även kommunalrådet Philip Sandberg (FP) är emot planerna

– Det är olämpligt av flera skäl. Dels tycker jag att kommunen skickar ut felaktiga signaler om man belönas med gratis tillgång till en kommunal tomt efter att man ockuperat annan mark. Men också att man anordnar en begynnande kåkstad om man installerar dusch och bajamajor. Det är fel sätt att stödja den här gruppen, säger Philip Sandberg.

Han är också kritisk till att beredningen i många delar hållits hemlig, bland annat det bygglov för Sankt Hans backar som tekniska förvaltningen ansökt om, skriver SR.

Klicka här för att gå till artikeln i SDS, 2015-07-23
Se även bl a;
EU-migranter gör att företag hotar lämna Lund

Kommunalråd (S) i Lund lovar ge EU-tiggare mark att bygga kåkstad på

FP motsätter sig S-löfte att upplåta mark gratis till EU-migranter i Lund

Politiker i Lund sopar EU-migranter under mattan

EU-migranter skaffar sig förmåner genom lagbrott och provokation

Joakim Månsson-Bengtsson (MP): EU-migranter ska få bo på företags p-plats och undantas från böter

MP i Lunds kommun har i hemlighet förberett gratis boende för EU-migranter

Moderat i Lund rasar över MP’s hemliga planer på kåkstad för EU-migranter

Lunds kommun kan starta camping för EU-migranter trots överklagan av bygglov

Emma Berginger vill att Lunds kommun ska vara välgörenhetsorganisation för EU-migranter

Media undviker alla relevanta frågor till Lunds kommun om EU-migranter

Kungörelse bygglov för EU-migranters boende i Lund – Överklaga bygglov

Bakläxa för Lunds kommuns beslut att ge EU-migranter gratis boende?


Joakim Månsson-Bengtsson undanhöll arvode i ansökan om pengar från Lunds kommun


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Politiker i Lund sopar EU-migranter under mattan

Företaget Flextrus i Lund kan inte utnyttja den parkeringsplats de hyr av kommunen, då den sedan över ett år tillbaka blivit bosättning för en grupp EU-migranter. Nu funderar företaget på att flytta.

Ett ”något tillspetsat” hot, menar kommunalrådet Anders Almgren (S), som dock säger sig sympatisera med Flextrus bekymmer. Som är större än att man inte kan nyttja sina parkeringsplatser – parkeringsplatser är inte byggda för att bebos och saknar därför nödvändig infrastruktur, med vid det här laget förutsägbara hygienproblem som följd.

Dessutom eldas det i bosättningen och Flextrus verksamhet – de tillverkar och trycker förpackningsmaterial – är såväl rökkänslig som lättantändlig.

I det perspektivet är flyttfunderingarna kanske inte så mycket ett hot som ett utslag av ren självbevarelsedrift. Man har gjort allt man ska – talat med de boende, ringt polisen som talat med de boende, suttit i ändlösa möten med kommunen – och inget händer.

Kåkstaden i Malmö växer hela tiden

Problemen börjar kännas bekanta. Lägret på den privata tomten på Industrigatan i Malmö bara växer, trots upprepade försök att tömma området, och det samma gäller på många håll runt om i Sydsverige.

Vet Lunds Socialdemokrater vad de ger sig in på?

I Lund planerar man nu att avsätta en bit kommunal mark för de boende på Flextronics parkering. Frågan är om man vet vad man ger sig in på. Infrastrukturproblemen kommer inte bli mindre, och då återuppstår samma problem på en annan plats – eller så får kommunen bistå med sophämtning och städning, på längre sikt rimligen också toaletter, vatten och el. Är man villig att göra det? Hur länge då? Och för hur många boende?

Red’s kom:
Framför allt är kanske frågan om Lunds politiker kommer att åtalas för de lagbrott de begår när de – speciellt om svensk mark upplåts till EU-tiggare – bryter mot likabehandlingsprincipen/kommunallagen?

Kommunen får inte ge annat än akut hjälp

Svenska kommuner är inte skyldiga att försörja EU-migranter, eller förse dem med logi. Frågan är om de heller bör göra det, annat än mycket tillfälligt i akuta fall.

Red’s kom:
Utöver akut hjälp (under normalt 1-3 dagar) har en kommun inga skyldigheter för andra än kommunens egna invånare.

Men det är också så att kommunen inte får särbehandla en viss grupp i samhället. Om kommunen upplåter mark till EU-migranterna så är detta ett brott. Ett sådan brott får kommunens revisorer inte släppa igenom.

Eftersom revisorer har en tendens att inte anmärka på sin arbetsgivare oavsett vilka fel som begåtts är det viktigt att kommunens invånare reagerar och vakar över politikerna så att de följer lagen. Medborgarna måste också verka för att ansvariga politiker som inte vill följa lagen straffas för detta.

Under årets första månader har Lunds kommun betalat drygt 120.000 kr till gratis hemresor för EU-migranter. Detta ingår inte i kommunens skyldigheter och är inget som skulle erbjudas någon annan än EU-tiggare.

Se; Vad är kostnaden för Sveriges 5.000-6.000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

Kommunens icke-lösningar för EU-tiggare drabbar andra

Politikens resurser är ändliga. Väljer man att satsa på någonting har man mindre pengar över till annat. ”Annat” i det här fallet omfattar till exempelvis hjälpåtgärder för nyanlända flyktingar.

Red’s kom:
De pengar som en kommun lägger på att finansiera tiggeriet får ingen som helst positiv långsiktig effekt för EU-tiggare. Däremot får det en direkt negativ effekt för kommunens egna invånare där pengarna skulle ha lagts istället. Hjälpåtgärder för nyanlända flyktingar är ett exempel, men även kommunens egna fattiga – inte minst fattigpensionärerna – är de som som främst drabbas.

Se; 225 000 pensionärer lever under fattigdomsgränsen – varför prioritera EU-migranter?

Vi kan i diskussionerna inte alltid bortse från vår egen välfärd.

Med Lunds kommuns strategi finns det ingen vinnare

Att hävda att människor inom EU- och Schengengemenskapen inte ska få komma hit och försöka förbättra sin situation är däremot svårmotiverat. Svenskar har ingen gudabenådad rätt att slippa se misär bara för att det är obehagligt. Men rätten att söka lyckan är inte det samma som att det offentliga Sverige har en skyldighet att garantera den.

Red’s kom:
Konsekvenserna av kommunens särbehandling av EU-migranter får enbart en rad negativa effekter för alla parter. Med den strategi som t ex Lunds kommun har finns det inga vinnare.

Fri rörlighet under förutsättning att man kan försörja sig själv

Den fria rörligheten inom EU och Schengen bygger på att EU-medborgaren själv ansvarar för sitt uppehälle och sin logi. Strikt talat är rätten att upprätthålla sig i ett annat land begränsad, och beroende av att man kan uppvisa en egen, legitim försörjning.

Att tiggeri räknas eller bör räknas som sådan är långt ifrån självklart.

Red’s kom:
Tiggeri är naturligtvis inget legitimt sätt att försörja sig på i Sverige för andra länders medborgare. Det är det inte ens för svenska medborgare.

Men det viktigaste här är att det spelar ingen roll om man skulle kunna anse tiggeri vara en legitim inkomstkälla. EU-tiggarnas tiggeri bygger på att svenska skattebetalare finansierar detta. Kommunerna och dess bulvaner (i Lund främst den obskyra vänsterföreningen Hjälp Tiggare i Lund) stödjer tiggeriet med boende, mat och annat.

Sedan tillkommer alla övriga kostnader som sjukhusvård, tandläkarvård, stöd till tiggarnas barn på olika sätt, etc.

En mängd olika resurser läggs på de skattebefriade tiggare som inte bidrar till samhället på något enda sätt, utan som enbart utgör en stor belastning för samhället.

Är det en lösning eller konstgjord andning att sysselsätta EU-tiggare i Sverige?

Vill man underlätta EU-migranternas situation, förutom att ligga på hemländerna, skulle man kunna göra det lättare att på laglig väg anställa människor att utföra småjobb, och på så sätt bidra till både försörjning och ett socialt sammanhang. Eller förenkla för enskilda individer och grupperingar att producera och lagligt sälja exempelvis konsthantverk. Göra det möjligt för människor att komma hit och faktiskt arbeta ihop en summa pengar till sina behövande familjer.

Red’s kom:
Det finns emellertid ingen efterfrågan i Sverige av outbildad arbetskraft utan yrkeskunskaper.

Det kräver dock en vilja att se över och justera delar av arbets- och skattelagstiftningen, och frågan är om någon av våra folkvalda är beredda att driva en sådan reform.

Red’s kom:
Problemet med detta är att förslaget saknar förutsättningar att kunna leda till något konstruktivt för Sveriges 5.000-6.000 EU-tiggare. Det blir bara varianter på tiggeri, som att sälja undermåliga tiggartidningar till överpris.

En dylik strategi för människor som inte pratar ett språk som någon annan än de själva förstår förutsätter att enormt stora resurser skulle läggas av samhället på detta. Kanske skulle varje tusenlapp en EU-tiggare lyckas dra in kosta samhället (dvs skattebetalarna) 10.000 kr eller mer.

Med den höga arbetslöshet som finns i Sverige blir det också svårt att motivera att resurser läggs på att sysselsätta andra länders medborgare i Sverige. Speciellt när förutsättningarna för EU-tiggarna att komma i arbete är avsevärt bättre i deras hemland.

När Sverige inte kan komma tillrätta med arbetslösheten för landets egna medborgare, och än mindre för alla flyktingar, hur skulle politikerna kunna lyckas med detta för denna tredje grupp som har avsevärt sämre förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden i Sverige jämfört med alla andra grupper?

Politiker sopar problemen under mattan

Istället tycks man föredra tillfälliga punktinsatser, tillräckligt vaga för att inte stöta sig med någon. En taktik till förväxling lik att sopa problemen under mattan.

Red’s kom:
I praktiken är det så att alla insatser som görs för EU-tiggare i Sverige är att sopa problemen under mattan. Politikerna förstår inte – eller vill inte förstå – att problemen istället måste ”sopas tillbaka” till EU-tiggarnas hemländer. Detta eftersom det är där och endast där förutsättningarna finns för EU-tiggarna att komma ur sin misär.

Se; 471 miljarder kr till Rumänien från EU, mest från svenskar – Varför hjälp i Sverige?

Kanske EU dessutom borde börja ställa krav på att Indien tar ansvar för släktingarna till de indier som muslimer fördrev från Indien (bl a Punjab) under medeltiden (på 1300-talet)?Klicka här för att gå till artikeln i KvP, 2015-07-18
Se även bl a;
EU-migranter gör att företag hotar lämna Lund

Kommunalråd (S) i Lund lovar ge EU-tiggare mark att bygga kåkstad på

FP motsätter sig S-löfte att upplåta mark gratis till EU-migranter i Lund

EU-migranter skaffar sig förmåner genom lagbrott och provokation

Joakim Månsson-Bengtsson (MP): EU-migranter ska få bo på företags p-plats och undantas från böter

MP i Lunds kommun har i hemlighet förberett gratis boende för EU-migranter

Moderat i Lund rasar över MP’s hemliga planer på kåkstad för EU-migranter

MP’s plan för två kåkstäder i Lund överklagas av SD

Lunds kommun kan starta camping för EU-migranter trots överklagan av bygglov

Emma Berginger vill att Lunds kommun ska vara välgörenhetsorganisation för EU-migranter

Media undviker alla relevanta frågor till Lunds kommun om EU-migranter

Kungörelse bygglov för EU-migranters boende i Lund – Överklaga bygglov

Bakläxa för Lunds kommuns beslut att ge EU-migranter gratis boende?


Varför provocerar EU-migranter?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

EU-migranter nekas försörjningsstöd, förvaltningsrätten instämmer i dom

Nio EU-migranter i Ängelholm sökte försörjningsstöd i vintras. När de nekades överklagade de. Men förvaltningsrätten stödjer nu kommunens beslut.

Det är föreningen SME – Solidarisk människohjälp i Engelholm – som hjälpt de nio EU-migranterna att driva frågan om försörjningsstöd. Tanken var att det skulle hjälpa dem att få ett jobb i Sverige så att de kan slippa tigga.

Försörjningsstöd till tiggare för att lära sig svenska på SFI

– Vi hjälpte dem att skriva in sig på Arbetsförmedlingen. Men för att bli attraktiva på arbetsmarknaden skulle de behöva gå på sfi och lära sig svenska. Och de kan ju inte tigga när de går i skolan, så därför skulle de behöva försörjningsstöd, säger Thord Kristiansson (SME).

Red’s kom:
EU-migranter är turister – dessutom välfärdsturister – och saknar som sådana rätt att få en gratis utbildning i svenska.

Akut nödsituation undantag

Enda undantaget är om man befinner sig i en akut nödsituation, och enligt välfärdsnämnden har de nio sökande uppgett att deras situation inte var sådan.

I så fall hade myndigheten erbjudit gratis hemresa, och det ville inte de sökande.

Fri rörlighet förutsätter förmåga till självförsörjning

Det blev nobben av välfärdsnämnden, som menade att rätten att fritt vistas i Sverige under tre månader förutsätter att man är självförsörjande och inte ligger värdlandets välfärdssystem till last.

Förvaltningsrätten dömer att kommun gjort rätt som nekat försörjningsstöd

Förvaltningsrätten tycker att kommunen hade fog för sitt beslut.

Ej aktivt arbetssökande och ej verklig möjlighet att få arbete

Sju av EU-migranterna hade bara varit i Sverige en kortare tid. Två hade varit i landet i 3,5 månader. Men förvaltningsrätten kunde inte se något som styrkte att de var aktivt arbetssökande eller att de ens hade en verklig möjlighet att få anställning, och därför fanns det inte någon grund till försörjningsstöd.

Solidarisk människohjälp i Engelholm

Thord Kristiansson, Solidarisk människohjälp i Engelholm (SME), suckar över beslutet och säger:
– Vi vill pröva alla vägar för att hjälpa de här människorna. De ska ju ha samma rättigheter som alla andra EU-medborgare.

Red’s kom:
Tiggare från andra EU-länder måste uppfylla villkoren för att erhålla försörjningsstöd, och om de inte gör det så innebär det inte att de är diskriminerade.

– Jag är besviken. Myndigheter väljer att tolka lagstiftningen så att man ska behöva göra så lite som möjligt för den här gruppen. Man validerar inte deras kunskaper. Flera har yrkesutbildning och erfarenhet bland annat inom byggsektor. Några har till och med fått jobb. Vita jobb, tillägger Thord Kristiansson.

Red’s kom:
Lagstiftning gäller. Det är inte en tolkningsfråga, och det håller inte att göra som aktivisterna och alltid köra rasist- och diskrimineringskortet när inte allt går som man tänkt sig.

Om ”flera” har ”yrkesutbildning och erfarenhet” är helt ointressant i sig. Det finns väldigt många svenska medborgare som har detta utan för att för den sakens skull ha nämnvärda förutsättningar att få ett arbete.

Om det är sant att ”några” fått ett jobb (notera att det inte sägs med vad) så är det väl bra så? Det är många svenskar som inte får denna möjlighet och som inte har någon som lobbar för dem.

Thord Kristiansson antyder att det kan bli aktuellt att överklaga beslutet till högsta instans.
– Vi vill pröva hur långt vi kan gå, säger han.

Red’s kom:
Men de nio EU-migranterna har väl lämnat Sverige för länge sedan? Det tre månaders vistelse som den fria rörligheten medger har passerats med råge.

Föreningens engagemang i frågan tog fart i vintras då Engelholms kommun försökte förverkliga ett politiskt löfte om tillfälligt boende för EU-migranter.Klicka här för att gå till artikeln i HD, 2015-06-09
Se även bl a;
Har de tiggande EU-migranterna rätt till samma bidrag som alla svenskar?

Andreas Pettersson: Alla EU-migranter har rätt till försörjningsstöd och utbildning i Sverige


EU-migranter flyttat från tält i Höganäs till husvagn i Ängelholm


Vänsteraktivister kräver att media censurerar information om EU-migranter

Vänsterpartister, Martina Skrak m fl, i Malmö-Lund-området vill stoppa avhysningar av EU-migranter


EU-migranterna ökar i antal i Skåne – Lista stad för stad


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Vänsterpartiets förslag på problemen med EU-migranterna skadar istället för att hjälpa

Vänsterpartiet: Tiggeri ska mötas med mer gemensam välfärd.

Christina Höj-Larsen. Migrationspolitisk talesperson (V), skriver;
Vänsterpartiets politik går ut på att skapa en värld där alla människor har bostad, arbete och trygghet.

Red’s kom:
Jag tycker att Vänsterpartiet bör begränsa sig till det område där de har i alla fall en liten chans att kunna påverka, och det är Sverige. När alla svenska medborgare har bostad, arbete och trygghet i Sverige (vilket givetvis är allas mål, om än onåbara) kan Vänsterpartiet försöka sprida de lösningar Vänsterpartiet tyvärr ännu inte har till utanför landets gränser.

Vad Sverige behöver är politiker som värnar om det egna landets medborgare i första hand, parallellt med stöd för utsatta människor i andra länder. Det är den enda realistiska metoden baserat på gällande förutsättningar. Allt annat är feltänk som resulterar i negativa konsekvenser på flera plan.

Tänk om Vänsterpartiet varit lika mån om svenska medborgare som de utger sig för att vara om andra länders medborgare. Sverige har en ungdomsarbetslöshet på drygt 22 procent. Ungefär 35 000 unga har inte haft ett jobb i ett halvår eller mer. Många har lämnat grundskolan eller gymnasieskolan med ofullständiga betyg. Andra har utbildat sig till fel yrken. Men här har Vänsterpartiet inga förslag på åtgärder för att förbättra situationen, eller ens synpunkter på att något måste göras.

Hjälp i hemland enda fungerande lösningen

Men under tiden måste vi även hjälpa dem som har det allra värst. De som lever på våra gator kan inte vänta.

Red’s kom:
De EU-migranter som lever på våra gator – vilket inte är de som har det allra värst så som V tror – är i behov av stöd, men det är inte så att de fattiga i andra länder kan vänta längre än vad EU-migranter som tagit sig till Sverige kan. 120 miljoner fattiga i Europa behöver lyftas ur sin fattigdom. Det är förmätet av Vänsterpartiet att tro att det Sverige gör, och kan göra, för EU-migranterna i Sverige tillför något. Hög tid för en reality check för V!

Välorganiserade och värdiga lösningar

Därför behövs även välorganiserade och värdiga lösningar här och nu för människor som befinner sig i en ovärdig situation.

Red’s kom:
Märkligt att Vänsterpartiet förordar ”välorganiserade och värdiga lösningar här och nu” för medborgare i andra länder, men helt saknar förslag på hur utsatta svenska medborgare ska värnas om. Dessutom saknar Vänsterpartiet  ”välorganiserade och värdiga lösningar” för alla, oavsett härkomst.

Vad vi alla vill

Vi vill ha ett Europa där ingen tvingas ut på gatorna för att försörja sig och sina barn.

Red’s kom:
Vem vill inte ha det?

Kan Vänsterpartiet påverka EU?

För att uppnå det måste EU vända ryggen åt en ekonomisk politik som stryper möjligheterna till välfärdslösningar och ökar privatiseringarna.

Red’s kom:
Jag tror inte det i sig är någon lösning, speciellt med tanke på att det inte specificeras vad som avses, men föreslå då gärna vad det nu är som avses för EU och se vad det leder till. En hint; ingenting.

Resande från Rumänien, Sydeuropa och Grekland

Så länge åtstramningspolitiken får fortsätta är det de mest sårbara som pressas ut på gatorna först – romer och resande från Rumänien, papperslösa från fruktodlingarna i Sydeuropa och arbetslösa från Grekland.

Red’s kom:
Vilken åtstramningspolitik?
Personligen tycker jag att det är raka motsatsen som gäller. 34 miljarder kronor från EU enbart till Rumäniens fattigaste är inte kattskit.
Vad som istället behövs är att hjälpen effektiviseras för de fattiga i deras hemländer, där hjälpen gör mest nytta, att bistånd används för hjälp till självhjälp och att Sverige inte glömmer bort utsatta svenska medborgare (så som V har gjort), utan att resurser även läggs på dem.

Avsaknad av konstruktiva förslag från Vänsterpartiet

Medlemsländerna måste föra en ekonomisk politik för arbete och välfärd som går hand i hand med kamp mot diskriminering.

Red’s kom:
Politikerretorik istället för konstruktiva förslag.

Vad har vänsterpartiet tillfört?

Vänsterpartiet kämpar därför mot åtstramningspolitiken och för att makthavarna i EU ska använda mer resurser på att skapa arbeten, bekämpa fattigdom och ta fram politiska sanktioner mot länder som diskriminerar sina medborgare.

Red’s kom:
På vilket sätt kämpar det lilla Vänsterpartiet i Sverige mot vilken åtstramningspolitik i EU?
Vad har denna påstådda kamp rent konkret lett till? Inget överhuvdutaget, eller hur? Inga extra arbeten, och fattigdomen har istället ökat, och inga ”politiska sanktioner” har tagits fram mot länder (av V ospecificerade länder) som diskriminerar (utan att V definierar diskrimineringen) sina medborgare.
Kanske bättre om V lägger sina resurser på något praktiskt genomförbart?

Hur ska projekt för självförsörjning skapas?

I arbetet med strukturfonder måste de fattiga som berörs ges egenmakt att skapa projekt för självförsörjning.

Red’s kom:
Ja… men istället för tomma ord, hur tycker Vänsterpartiet att det ska ske???

Vissa kommuner har lagt resurser på EU-migranter som skadat eller inget tillfört

I Sveriges kommuner bemöts fattiga migranter väldigt olika. I några kommuner har man valt att försöka erbjuda värdiga lösningar för boende och barnomsorg, medan andra främst riktar in sig på att avhysa och skicka tillbaka migranterna.

Red’s kom:
Det är riktigt att förståelsen i vissa kommuner varit låg för situationen, vilket lett till nödlösningar i form av boende och barnomsorg för EU-migranter som inte tillfört något utan snarare enbart skadat de fattiga i Rumänien och samtidigt  varit bortkastade resurser för Sverige.

Statlig pott för boende till EU-migranter samtidigt som svenskar inte får denna förmån

För att lösa den akuta situationen kring boende i Sverige föreslår Vänsterpartiet en statlig pott som kommunerna kan söka medfinansiering ur, för att skapa tak över huvudet för hemlösa. Det kan gälla fler platser på härbärgen eller tillfälliga uppställningsplatser med vatten och sanitet.

Red’s kom:
Vänsterpartiet visar fortfarande ingen som helst förståelse för problemen;
1. Att svenska skattebetalare ska stå för boende till EU-migranter ovanpå de pengar svenska skattebetalare redan betalat (mest av alla) som del av de 184 miljarder kronorna enbart till Rumänien, är föga rimligt.
2. Att söka medfinansiering i en statlig pott för detta är bortkastade resurser på administration.
3. Vilka ”hemlösa”? EU-migranterna är i regel inte hemlösa!
4. ”Fler platser på härbärgen” för vilka? Vad löser detta för problem?
5. ”Tillfälliga uppställningsplatser med vatten och sanitet” för vilka? Vad löser detta för problem?

Vänsterpartiets förslag är skrämmande ogenomtänkta. Det är heller inga förslag som någonstans löser någonting för någon.

Vänsterpartiet kräver att det ska fungera som det fungerar

Avhysningar bör endast ske om det finns alternativ. Ingen människa ska behöva jagas från sin sovplats utan att ha någonstans att ta vägen.

Red’s kom:
Det är alltid så avhysningar gått till i Sverige. Kanske Vänsterpartiet också ska kräva att vatten ska vara vått?

Vänsterpartiet vill prioritera medborgare från andra länder

När vi nu återigen möter akut fattigdom på våra gator och torg handlar högerns förslag om att städa undan de fattiga så de slipper se dem.

Red’s kom:
Nej, det är ingen unik högerlösning på problemet att avhysa EU-medborgare som bryter mot lagen och att värna om de svenska medborgarna.
Det handlar inte om att ”slippa se” EU-migranterna utan det handlar om att göra det bästa för EU-migranterna såväl som för de svenska medborgare som Vänsterpartiet inte tycks anse att de ska ha några rättigheter.

Rasister, rasister, rasister…

Rasisterna försöker göra karriär på att hetsa mot Europas mest utsatta.

Red’s kom:
Förstår inte alls vad som menas med detta. Konstruktiva förslag är alltid bättre än hets mot okända personer såväl som mot andra partier.

Annie Lööf-retorik, ”Jag vill”, istället för att beskriva hur

Vi vill i stället bekämpa fattigdomen och under tiden hitta värdiga lösningar.

Red’s kom:
Om Vänsterpartiet vill bekämpa fattigdomen kanske en bra början vore att komma med i alla fall något litet förslag på metod för detta?
Sedan går det inte ihop att bekämpa fattigdom parallellt med att ”hitta värdiga lösningar”. Först hittar man lösningar, sedan effektuerar man dessa. Vänsterpartiet har ännu inte kommit till det första steget.

Vad är medmänsklighet?

Vi vet att medmänsklighet vinner i längden. Den skillnaden mellan oss är inget nytt.

Red’s kom:
Jag tror också medmänsklighet vinner i längden. Problemet är bara att Vänsterpartiet inte har några konstruktiva förslag på medmänsklighet, utan presenterar bara ogenomtänkta förslag på nödlösningar som inte är praktiskt genomförbara och/eller skadar istället för att hjälpa.

Klicka här för att gå till artikeln i Aftonbladet, 2015-04-02
Se även bl a;
Migrationsforskare Ioana Bunescus icke-lösningar på EU-migranter – Förbjuda fattigdom?


Europaparlamentariker Cecilia Wikström om EU-migranter

Anna König Jerlmyr kräver att regeringen ska sluta ducka i frågan om tiggeriet

Illegala bosättningar oacceptabelt – KD-förslag på lösning till tiggarproblem

KDU efterlyser starkare åtgärder mot EU-migranternas olagliga bosättningar

Vad anser Sveriges partiledare om tiggeriet?

Debatt om tiggeriet med arg Gustav Fridolin

Fi kräver obegränsat stöd till EU-migranter

Bör Feministiskt Initiativ förbjudas?

Soraya Post (Fi) arbetar inte för Sverige i EU och konkreta förslag saknas

EU-migrant misshandlad i Malmö av fega råttor! – Utnyttjas sedan av Feministiskt Initiativ

Vad tycker politikerna ska göras åt problemen med tiggande EU-migranter?

Utestäng Rumänien från EU’s fria rörlighet, anser en moderat kommunpolitiker i Haninge

Hjärta till hjärtas lösningar på Sveriges runt 5.000 EU-migranter

En svensk EU-parlamentarikers vaga förslag på hur problemen med EU-migranter ska lösas

Riksdagsledamöter emot förbud mot tiggeri

Endast 36% av svenskarna emot att lagstifta mot tiggeri

Varför inte förbjuda tiggeri?

Sverige och Finland enda länder utan förbud mot tiggeri

Politiker i Finland vill registrera tiggare

I Finland irriterar sig hälften på tiggare

Danmark vill med sitt tiggeriförbud styra om EU-migranter till Sverige

Majoritet i Norge för förbud mot tiggeri

Vad gäller juridiskt för EU-migranters vistelse i Sverige? Regler för avvisning/utvisning av EU-migranter/tiggare

Hjälp till EU-migranter lockar fler tiggare, enligt Moderaterna i Haninge

Rykten om mer stöd och natthärbärge lockar EU-migranter till Uppsala

Romer otacksamma för hjälp i Gnosjö – kräver mer

EU-migranter är turister, och har därmed inte rätt till skola för barnen

I Umeå ska EU-migranters barn få omsorg med pedagogiska inslag – Skola till romska barn

Rumänien betalar inte skulder till Sverige för vård av EU-migranter

EU-migranter – Ge pengar till tiggare eller inte?

Ge inte tiggarna pengar – vädjar en rom som är ansvarig för romska frågor

Nationell samordnare för utsatta EU-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige

Samordnare för tiggare besöker Malmö och Lund

Sverige satsar 87 miljoner kr på samhällsinformation till 700 tiggare !!!

Projekt startas för att informera EU-migranter om deras rättigheter i Sverige – Göteborg experimentstad

”Kompetensutbyte” mellan Rumänien och Sverige? Var är EU? Media mörkar!

Samarbete mellan Rumänien och Sverige mot tiggeri

Regeringen lägger 52 miljoner kr på ”romers inkludering”. Vad betyder detta, Alice Bah Kuhnke?

Hemlösa svenskar glöms bort när romer prioriteras – Friggebodar åt EU-migranter

För övriga sidor om EU-migranter, se innehållsregistret.