Åsa Regnér lurar medborgarna om åtgärder för problemen med EU-migranter

Kampen mot fattigdomen ska vinnas genom insatser både på hemmaplan och i EU-migranternas hemländer. Åsa Regnér besökte Rumänien i början av juni och undertecknade då tillsammans med den rumänska socialministern Rovana Plumb ett samarbetsavtal – som nu ska fyllas med konkret innehåll.

Expertutbyte med Rumänien?

Det handlar om ett expertutbyte och stärkande av välfärdssektorn i Rumänien. Fokus ligger på barns och kvinnors rättigheter samt exempelvis socialtjänst, uppsökandeverksamhet och socialförsäkringar.

Red’s kom:
Det blir bara tramsigt och pinsamt när Åsa Regnér vidhåller sin bluff om ”expertutbyte” i det påstådda samarbetsavtalet som är kliniskt rent från krav såväl som mål.

Åsa Regnér hänvisar till länder som inte beaktas

– Målsättningen är att de här personerna ska ha drägliga liv i sina ursprungsländer. Rumänien, Bulgarien och andra länder har ansvar för sina medborgare och det är utgångspunkten för det här arbetet, säger Åsa Regnér.

Red’s kom:
Problemet är bara att Åsa Regnérs och S+MP-regeringens enda form av insats riktar sig uteslutande mot Rumänien. Bulgarien och alla andra länder har ”glömts bort”.

Hur kan man ha en ”målsättning” för länder som inte ingår i det s k samarbetsavtalet, eller hanteras på annat sätt?

Varför inte ha en målsättning om att svenska medborgare ska ha drägliga liv i Sverige? Är det otänkbart?

Åsa Regnér tycker tiggeriförbud är ”olämpligt”

Ett nationellt tiggeriförbud – som bland annat Sverigedemokraterna och Moderaterna i flera västsvenska kommuner vill ha – tycker Åsa Regnér däremot är olämpligt.

Red’s kom:
Åsa Regnér viker inte en tum från S+MP-regeringens helt omotiverade linje om att inte ens utreda möjligheten till att förbjuda tiggeri i någon form.

Åsa Regnérs undanglidande retorik har inga gränser

– Jag vill inte gå en väg där man faktiskt förbjuder att folk ber om hjälp i en mycket utsatt situation.

Red’s kom:
Ett tiggeriförbud innebär inte på något sätt att någon förbjuds att be om hjälp. Det är naturligtvis två helt olika saker!
Ett tiggeriförbud handlar bara om att – för allas bästa och landets ekonomi – styra upp på vilket sätt man ber om hjälp.

Vi tar itu med den här frågan på andra sätt.

Red’s kom:
Vi tar itu med den här frågan på andra sätt.”? Vilken fråga då?

Nej, S+MP-regeringen har till dags dato inte tillfört något överhuvudtaget i debatten om EU-migranterna i Sverige.

Vad gör Morgan Johansson?

Morgan Johansson (S), justitie- och migrationsminister, ska se över lagstiftningen för att lättare kunna stoppa de tältläger där EU-migranter ibland bor.

Red’s kom:
Nej, det är inte Morgan Johansson som ser över lagstiftningen, utan det ska naturligtvis göras av personer som är kompetenta för detta uppdrag.

Men det är bra att S+MP-regeringen lyssnat på i alla fall detta krav från Moderater och andra allianspartier.

– Framför allt är det komplicerade förfaranden i dag när man är privat markägare. Det är inte en bra situation i Sverige när det växer fram kåkstäder. Jag förstår att behovet finns att se över den lagstiftningen, säger Åsa Regnér.

Det ska även undersökas om det finns luckor i lagen när det gäller kriminella som utnyttjar tiggarnas utsatthet.

Red’s kom:
Även här är det bra att S+MP-regeringen lyssnat på detta krav från Moderater och andra allianspartier.

Åsa Regnér bluffar om arbete på tre fronter

Sveriges arbete med EU-migranter sker nu på tre fronter – via en nationell samordnare på hemmaplan, en dialog med EU-kommissionen samt genom det nya samarbetet med Rumänien.

Red’s kom:
Nej!
• Den nationella samordnaren – dvs S+MP-regeringens språkrör – tillför inget överhuvudtaget, mer än i optimalt fall när han kommer med resultatet av sin i vissa delar förutbestämda utredning till våren nästa år.

• Dialog med EU-kommisionen är bara ett retoriskt påstående. Någon sådan formell dialog förekommer inte och har heller aldrig redovisats.

• Det påstådda samarbetet med Rumänien kommer att ha noll och ingen effekt på antalet EU-migranter i Sverige på överskådlig tid, om ens någonsin.

Åsa Regnér hävdar att Rumänien efterfrågat samarbete

– Situationen är väldigt svår. Men det positiva är att Rumänien efterfrågar det här samarbetet och ser att det behövs.

Red’s kom:
Det är inte Rumänien som efterfrågat ett samarbete. Det är efter påtryckningar från Sverige som Rumänien gått med på att i alla fall ha någon form av dialog med Sverige.

Rumänien har också tagit ett antal initiativ att stärka romers situation, till exempel vikta platser i skolan.

Red’s kom:
I sig en meningslös insats, och har inget med samarbetet med Sverige att göra.

Påstådd arbetsgrupp och påstått möte om att göra det som skulle gjorts innan

En arbetsgrupp, med personer från berörda departement i Sverige och Rumänien, ska träffas efter sommaren och ta fram en tydlig handelsplan.

Red’s kom:
Med berörda departement menas alltså Åsa Regnérs och Rovana Plumbs.

Den ”tydliga handlingsplanen” skulle ha tagits fram innan avtal skrevs under. Nu arbetar man i blindo och hoppas det finns något att samarbeta om.

Åsa Regnér vet inte att frivilligorganisationer arbetar i Rumänien?

– Inom ramen för det bilaterala avtalet hoppas jag också att frivilligorganisationer kan och vill bidra.

Red’s kom:
Har Åsa Regnér missat att det redan finns oräkneligt många frivilligorganisationer som bidrar i Rumänien?

Företag?

Även företag kan ha nyttiga erfarenheter att dela med sig av. Många stora företag finns redan i Rumänien.

Red’s kom:
Vad menas? Vilken roll skulle vilka företag ha för vem på vilket sätt?

Åsa Regnér kan inte ens gissa när ev. resultat kan börja synas

När tror du att vi kan se någon sorts effekt?
– Svårt att säga, det här är komplexa processer.

Red’s kom:
Nej, det är väldigt enkelt att svara på denna fråga, om man vill vara ärlig.
Svaret är; Vi kommer inte att se några effekter av det bilaterala avtalet inom överskådlig tid, kanske inte alls.

– Men vi kommer verkligen hålla koll på att det här arbetet görs. Jag är inte naiv, jag känner en stor respekt för de utmaningar som finns i Rumänien, men jag känner också en stor samarbetsvilja därifrån.

Red’s kom:
Denna påstådda ”samarbetsvilja” har vi redan idag kunnat konstatera är väldigt liten.

– Jag går in i det här med målsättningen att vi kommer att se resultat, men exakt när kan jag inte säga.

Red’s kom:
Politisk retorik för att glida undan en för S+MP-regeringen känslig fråga.

Går in med målsättningen att det kommer att ge resultat? Ja,vad annat kan Åsa Regnér säga?
Det är ingen som bett Åsa Regnér uppskatta EXAKT när vi kommer att se resultat.
Om man inte ens har en uppskattning om när resultat kan börja synas så visar det med all önskvärd tydlighet att även Åsa Regnér inser att avtalet har väldigt små chanser att någonsin påverka antalet EU-migranter som söker sig till Sverige för att tigga och för att utnyttja den svenska välfärden.

Åsa Regnér glider undan frågor om strömmen av EU-migranter till Sverige

Kan flödet av EU-migranter till Sverige komma att öka ännu mer?
– Det är svårt att kartlägga av naturliga skäl, det är en grupp som kommer och går. Men enligt den nationella samordnarens bedömningar så ser man inte en stor ökning just nu.

Red’s kom:
Och där kom det igen. Skyll på den nationella samordnaren som inte har mer koll på strömmen av EU-migranter än vad jag har.

Vad är det som är svårt att ”kartlägga”? Frågan var; ”Kan flödet av EU-migranter till Sverige komma att öka ännu mer?”.
Och ett ärligt svar, även om Åsa Regnér skyr dessa som pesten, är; Självklart finns det en stor risk för att flödet av EU-migranter till Sverige kan öka. Speciellt med tanke på hur kommuner finansierar tiggeriet i Sverige.

Tänk om politiker skulle kunna säga sanningen i alla fall lite emellanåt.Klicka här för att gå till artikeln i Hallands Nyheter, 2015-06-22
Se även bl a;
Åsa Regnér glider undan alla frågor från Moderaterna om EU-migranter

Åsa Regnér fiskar i grumliga vatten

Samarbetsavtal mellan Rumänien och Sverige – Här är det!


Sverige behöver integrationsminister och migrationsminister

Migrationsministern kritiseras för att han klargjort hemlandets ansvar för barnens skolgång


Slitna slogans om tiggeriet – en sammanställning


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

EU-migranters tiggeri är inte bara ett fattigdomsproblem

Förekomsten av tiggare är mycket högre i svenska storstäder än i till exempel Bryssel, Berlin och Paris, skriver Per Kågeson (SvD 2014-12-23), forskare och debattör.

Inte politiskt korrekt att beskriva tiggeriets effekter som problem

En dysfunktionalitet i debatten är att det inte är comme-il-faut (= passande) att beskriva tiggeriets olika bieffekter som problem. Det enda problem som erkänns är fattigdomen. Att den är ett enormt problem är lika självklart som det är hemskt. Men det utesluter tyvärr inte andra, mer praktiska problem som det är makthavarnas uppdrag att lösa – i egenskap av folkvalda samhällsförvaltare. Enighet verkar dock inte råda om uppdraget.

Försöker man lösa fattigdom med staket?

När galler sattes upp för att hindra hemlösa från att sova under en lastkaj i Stockholm luftade Stadsmissionen kritik. ”Staket är ingen lösning på hemlöshet”, förklarades det (DN 24/3). Sant. Staket löser inte hemlöshet. Men, nu var det väl inte hemlöshet man försökte lösa?

Problemen som skulle åtgärdas var enligt Fastighetskontoret stora klagomål på otryggheten, förskolan i närheten hade problem för att man uträttade sina behov i buskarna och det eldades under lastkajen, vilket innebar brandrisk för hela huset. (AB 24/3).

Folkvaldas retorik: Goddag yxskaft

Liknande problem växer fram överallt – och förtjänar offentlig uppmärksamhet. Ändå dessa ständiga goddag yxskaft-svar från de folkvalda.

Stefan Löfvén förstår inte lagstiftning mot tiggeri

– Att lagstifta mot fattigdom är ett slag i luften, sade Stefan Löfven nyligen om en mätning som visade att halva befolkningen önskar förbjuda tiggeri (AB 3/4).

Sant. Lagar löser inte fattigdom. Särskilt inte i andra länder. Men, nu var det ju inte fattigdom man ville förbjuda?

Smiter från sitt ansvar om Sveriges problem

I stället för att putta fram stoppbollen borde Löfven fundera på hur han ska stävja denna växande opinion.

Tendensen är tvivelsutan något att oroa sig över och Löfvens och andra aktörers sätt att svara kan mycket väl vara en bidragande faktor. Att hela tiden utvidga svaret till att gälla fattigdomen i Rumänien är att smita från det ansvar en folkvald är satt att ta – i det här landet.

Red’s kom:
De folkvalda försöker hela tiden flytta fokus till andra länders problem, som ursäkt för att inget görs för att åtgärda problemen inom landets gränser. Som exempel kan nämnas det tandlösa avtalet som Åsa Regnér tecknat med Rovana Plumb i Rumänien. Det löser noll och inget av problemen med EU-migranter i Sverige samt lite eller inget av problemen i Rumänien. Hur kan politikernas bristande vilja att agera accepteras av medborgarna?

Stefan Löfvén, och många med honom försöker ge sken av att det enda problemet med tiggeriet är fattigdomen. Men grundproblemet med fattigdom i all världens länder (inkl. Sverige) är inget som Sverige kommer att lösa inom överskådlig framtid. Alltså kan man inte bara stoppa huvudet i sanden och låtsas som att allt fungerar bra med tiggare i Sverige.

S+MP-regeringen ger sig själv uppdraget att lösa Rumäniens fattigdom

Sanna Rayman skriver;
Enligt kommunallagen ska kommunpolitiker fokusera på åtgärder av allmänintresse med anknytning till kommunen. Statliga angelägenheter och sådant som sköts av andra landsting eller kommuner faller således utanför uppdraget.

Det är inte utan att man börjar önska sig liknande skrivningar på nationell nivå, när nu rikspolitikerna är så grandiost lagda att de ger sig själva uppdraget att lösa Rumäniens fattigdom innan våra inhemska futtigheter ens anses legitima att ägna kraft åt.Klicka här för att gå till Sanna Raymans artikel i SvD, 2015-04-08
Se även bl a;
Stefan Löfvén tiger om tiggeriet i Sverige

Avhysning av EU-migranter – Stefan Löfvén uttalar sig, sensationellt

Samarbetsavtal mellan Rumänien och Sverige – Här är det!


Boom för staket mot EU-migranter


Sveriges smala åsiktskorridor – Rädsla för sanningssägare


EU vill tvinga alla EU-länder att ta emot flyktingar

14 av 28 EU-länder tar emot kvotflyktingar – Sverige flest!


80% av de journalister i all media som bevakar politik och samhälle är vänstersympatisörer! Varav 46% MP

En författares attack på den svenska åsiktslikriktningen och trångsyntheten


Slitna slogans om tiggeriet – en sammanställning – SVT 2015-04-17


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Samarbetsavtal mellan Rumänien och Sverige – Här är det!

Regeringen har idag lagt ut ett pressmeddelande samt tre sidor i det närmaste innehållslöst samarbetsavtal mellan Rumänien (Rovana Plumb) och Sverige (Åsa Regnér). Här följer pressmeddelandet (svensk version verkar inte finnas):

We, as Ministers responsible for social affairs and thus the well-being of our populations, recognise that the freedom of movement within the European Union, a right which we both cherish and stand firmly behind, may also contribute to forging new ways of collaboration and cooperation in issues of mutual interest.

Against this background we have today signed a joint declaration between our countries. Building on existing forms of cooperation at EU-level we seek to strengthen our cooperation in the field of social policy.

Through exchange of knowledge, experiences and good practices as well as the promotion of common projects we wish to enhance the lives of our citizens.

The cooperation will especially target the population groups most at risk. This would for instance be children from poor families in difficult circumstances or women and girls at risk of being abused.

We have identified four main areas for our cooperation,
children’s rights,
gender equality,
social welfare and
social security.
All of these areas are of outmost importance for the well-being of our populations as well as of our societies.

To oversee the declaration and to ensure that the cooperation runs smoothly we intend to establish a joint working group with high ranking officials from our ministries as chairs. Within a year we will evaluate the work.

Possibly we will by then have identified other areas for common work or other ways of developing the cooperation between our countries.

E-post: s.registrator@regeringskansliet.se

Kontakt
Joanna Abrahamsson joanna.abrahamsson@regeringskansliet.se
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér

Formulering i pressmeddelande

Som framgår av ovanstående pressmeddelande har Rumänien vägrat skriva under ett avtal om inte Sverige samtidigt erkände att problemen inte är större i Rumänien än vad de är i Sverige inom områdena;
– Barns rättigheter
– Jämlikhet
– Social välfärd
– Social säkerhet

Förbättring för utsatta i Sverige och Rumänien

S+MP-regeringen skriver:
Avtalet, som rör barn-, jämställdhet- och välfärdfrågor, syftar till att förbättra situationen för utsatta människor i båda länderna.

Så nu ska Rumänien lära Sverige om barns rättigheter, social välfärd och jämlikhet. Kommer vi att uppnå samma status som Rumänien? Kanske inte osannolikt med tanke på att allt fler av Rumäniens fattiga kommer till Sverige.

Ensidigt avtal

Regeringen skriver;
– Dagens avtalsskrivning är en byggsten i ett paket som omfattar initiativ i Sverige, EU och Rumänien. Genom utbyte av kunskap, erfarenheter och goda exempel samt genom att underlätta ideella organisationers arbete kan vi förbättra livet för utsatta människor, säger Åsa Regner, ansvarig minister.

Det här är ju ett samarbetsavtal och det betyder att vi går in som två likvärdiga parter, säger Åsa Regnér till Expressen.
Nej, betydelsen av ett samarbetsavtal är inte att man går in som likvärdiga parter. Det är bara retorik för att försöka ta bort fokus från att Åsa Regnér klassar Sverige som med lika dålig standard och kvalitet som Rumänien inom de aktuella områdena.

Däremot torde ett samarbetsavtal vara något som mer än en part tjänar på.

Alla som är det minsta initierade begriper att detta är en process på 10-20 år, bara för att komma en bit på väg. Där är det inte mycket Sverige ensamt kan göra för att speeda upp denna process.

Det finns inget som tyder på några ansträngningar för att minska strömmen av tiggare från Rumänien inom de närmaste åren. Detta trots att åtgärder för detta måste vidtas idag, omedelbart!

Jag upprepar vad Sanna Rayman (SvD) skrev 2015-04-08;

Enligt kommunallagen ska kommunpolitiker fokusera på åtgärder av allmänintresse med anknytning till kommunen. Statliga angelägenheter och sådant som sköts av andra landsting eller kommuner faller således utanför uppdraget.

Det är inte utan att man börjar önska sig liknande skrivningar på nationell nivå, när nu rikspolitikerna är så grandiost lagda att de ger sig själva uppdraget att lösa Rumäniens fattigdom innan våra inhemska futtigheter ens anses legitima att ägna kraft åt.

Samarbetsavtalet

Samarbetsavtalet mellan Rumänien och Sverige (som regeringen först idag tagit bort sekretessen från) hittar du här;
Samarbetsavtal Rumänien-Sverige, Åsa Regnér-Rovana Plumb

Det är tydligt formulerat i Åsa Regnérs samarbetsavtal med Rumänien att vad som står där inte förbinder någon part till varken skyldigheter eller rättigheter.

Samarbetet kan vara i form av information och kunskap, expertutbyte mellan länderna, delaktighet i konferenser och andra events, samarbetsprojekt och utbildning av personal.

Samarbetetsavtalet avser att även underlätta samarbete mellan organisationer i bägge länder som ej lyder under regeringen.

Eventuellt kan en samarbetsgrupp bildas. Om denna grupp bildas ska de träffas regelbundet för att ha fördjupade diskussioner om ämnen som har ömsesidigt intresse rörande social välfärd och jämlikhetspolicies samt, om applicerbart, utveckla förslag på gemensamma projekt.

Sverige och Rumänien är beslutsamma att tillsammans bidra till att EU’s gemensamma värdegrunder, principer och syften uppfylls.

Not.
Det handlar alltså inte om att bara Rumänien ska uppfylla vad EU tycker och det är heller inte specificerat vilka värdegrunder, principer eller syften som man ska arbeta med eller prioritera.

1. Samarbete inom området barnens rättigheter
Utbyte av goda erfarenheter och expertis för att förstärka skyddet barn och verka för barnets bästa.
Utbyte av goda erfarenheter och expertis för kommunbaserade tjänster till familjer med barn i riskzonen.
– ”Recalling Article 3 of the Treaty of the European Union” (vet ej vad detta är) och arbeta tillsammans för att förstärka barnens rättigheter på EU-nivå (obegripligt, på EU-nivå?)

2. Samarbete inom social välfärd och säkerhet
Utbyte av goda erfarenheter och expertis inom social inkludering och återintegrering (vad menas, åter?)
Utbyte av goda erfarenheter och expertis inom området för att uppnå hållbara sociala skyddssystem, särskilt pensionssystem
Utbyte av goda erfarenheter och expertis för personer med handikapp

3. Samarbete inom jämlikhet
Utbyte av goda erfarenhet för policies för att förbättra jämlikhet mellan könen på arbetsmarknaden, inklusive policies för sammanjämkning i den offentliga sektorn, inklusive regeringsavdelningar och nationella myndigheter.
Utbyte av erfarenheter för policies för att bekämpa könsbaserat våld, inkl. sexuellt våld.

Ovanstående generella och tandlösa avtal tog 6 månader att skriva. Jag hade kunnat smälla ihop ett bättre (meningsfullt) samarbetsavtal på en eftermiddag.

Hemlig arbetsplan

Vi har också en arbetsplan och personer som är särskilt ansvariga kopplade till detta, säger Åsa Regnér till Expressen.

Om detta skulle vara sant, visa upp denna arbetsplan!

Notera att inga mål nämns som ska uppnås. Därmed är avtalet av noll och intet värde!

I TV4 Nyhetsmorgon idag ställs en direkt fråga till Åsa Regnér om vad målet är. Åsa Regnér kunde inte svara på detta. Inga delmål finns heller.

Det är dessutom fegt av Åsa Regnér att acceptera Rumäniens krav på att ordet ”romer” inte skulle finnas med i samarbetsavtalet.

Så länge Rumänien hårdnackat förnekar att det förekommer diskriminering och antiziganism i Rumänien så kommer inga åtgärder att vara särskilt verkningsfulla.

Genom att acceptera Rumäniens inställning understödjer Sveriges regering fortsatt antiziganism och diskriminering i Rumänien.

Ingen uppföljning

Åsa Regnér har på fråga svarat att samarbetsavtalet följs upp av en gemensam arbetsgrupp från de båda ländernas socialdepartement. När vi nu kan läsa samarbetsavtalet så kan vi konstatera att detta var en lögn.

Vi kommer att ha en uppföljning om ett år för att se att vi arbetar på ett bra sätt med det här, säger Åsa Regnér till media.

Det finns heller inget att följa upp eftersom inga krav ställts, mål har ej angivits och metoder har inte specificerats. Tvärtom så fastställs det tydligt i avtalet att ingen part har några skyldigheter.

Se även bl a;
Regeringen erkänner: Sveriges avtal med Rumänien sekretessbelagt – Expressen 2015-06-04

Hemligt avtal mellan Rumänien och Sverige klart – Inte om romer! – DN, SvD och Expressen 2015-06-03

”Kompetensutbyte” mellan Rumänien och Sverige? Var är EU? Media mörkar! – SvD 2015-04-01

Samarbete mellan Rumänien och Sverige mot tiggeri – Expressen 2015-01-23

Veronica Palm åker till Rumänien för att tala med talmannen om tiggare i Sverige – Expressen 2015-05-19


Stefan Löfvén försöker flytta fokus från problemen med EU-migranterna – Expressen 2015-05-18

Makedonsk minister varnar för konsekvenserna om tiggeriförbud inte införs i Sverige – Åsa Regnér vill inte – SR 2015-04-17


Åsa Regnér fiskar i grumliga vatten – DN 2015-04-30


Nationella samordnaren för EU-migranter ger sin lösning på problemen – En flopp! – ÖP 2015-04-18

Nationell samordnare för utsatta EU-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige – SDS 2015-02-28


Anna König Jerlmyr kräver att regeringen ska sluta ducka i frågan om tiggeriet – Aftonbladet 2015-04-10


Slitna slogans om tiggeriet – en sammanställning – SVT 2015-04-17


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Regeringen erkänner: Sveriges avtal med Rumänien sekretessbelagt

Nu ökar pressen på regeringen att ställa tuffa krav när Sverige och Rumänien skriver avtal i morgon. Syftet är att hjälpa fattiga romer på plats i hemlandet, skriver Expressen.

Red’s kom:
Har Expressen missat att Åsa Regnér erkänt att det inte är vad avtalet innebär?

I januari bjöd regeringen in Rumäniens socialminister Rovana Plumb till Sverige för att diskutera samarbete kring tiggarna. Och i går reste barn- äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér, S, och regeringens samordnare i frågan, Martin Valtersson, till Bukarest för att på fredag underteckna ett avtal länderna emellan.

Red’s kom:
Martin Valfridsson heter han !

Expertbyte på välfärdsområdet med barns rättigheter i fokus?

Målet är att hjälpa utsatta EU-medborgare från Rumänien till en bättre tillvaro på hemmaplan.

Red’s kom:
Nu får media snart bestämma sig för vad målet egentligen är med avtalet.

– Fokus är att stödja Rumänien i sitt arbete att värna de mest utsatta och stärka deras rättigheter i praktiken. Det handlar om expertbyte på välfärdsområdet med barns rättigheter i fokus, säger Åsa Regnér.

Red’s kom:
På vilket sätt behöver Sverige experthjälp från Rumänien på ”välfärdsområdet med barns rättigheter”? Tycker S+MP-regeringen att Rumänien är så duktiga inom detta område?

Lös problemen i Sverige först!

Som Sanna Rayman (SvD) skrev 2015-04-08;

Enligt kommunallagen ska kommunpolitiker fokusera på åtgärder av allmänintresse med anknytning till kommunen. Statliga angelägenheter och sådant som sköts av andra landsting eller kommuner faller således utanför uppdraget.

Det är inte utan att man börjar önska sig liknande skrivningar på nationell nivå, när nu rikspolitikerna är så grandiost lagda att de ger sig själva uppdraget att lösa Rumäniens fattigdom innan våra inhemska futtigheter ens anses legitima att ägna kraft åt.

Avtalet skulle varit klart för tre månader sedan (9/3)

Avtalet skulle ha skrivits under tidigare i våras men har dragit ut på tiden. Ändringar har skickats mellan de två länderna.

Red’s kom:
Ändringar som garanterat lett till ett urvattnat avtal.

Sekretessbelagt avtal

Utkasten till avtalet är sekretessbelagda: ”vissa uppgifter i korrespondensen kan antas störa förbindelserna mellan länderna om de röjs”.

Red’s kom:
Regeringen har naturligtvis sekretessbelagt detta för att det inte ska komma fram vilket misslyckande avtalet blivit och vilka motsättningar som förekommit på vägen.

Varför vill Åsa Regnér inte ens idag lägga ut avtalet, när det ändå är klart? Kommer hela eller delar av avtalet att fortsatt vara sekretessbelagt?

Återstår att se om vi imorgon kommer att få ta del av avtalet. I så fall får vi se om avtalet är kravlöst gentemot Rumänien och om tillfredsställande kontrollfunktioner byggts in i avtalet. Samt om tydliga mål specificerats.

Nu har vi i alla fall fått bekräftat att syftet med detta avtal bara varit att lägga ut en rökridå för att medborgarna inte skulle så lätt se att S+MP-regeringen inte lägger två strån i kors för att lösa problemen med EU-migranterna i Sverige.

S+MP-regeringen kan bara kritisera andras förslag på konstruktiva åtgärder, själva har de absolut ingenting att komma med.

Olika bud om vad avtalet innehåller

Statssekreterare Codrin Scutaru på Arbets- och socialdepartementet i Bukarest berättar att åtgärderna främst består av ett EU-projekt där barn som hoppat av skolan ges en andra chans samt en förändring av socialtjänstlagen som ska tillåta att människor får ha kvar sitt försörjningsstöd under en tid även om de hittar ett jobb.

En stor del av den romska befolkningen lider av analfabetism och en mycket låg utbildningsnivå. Många går inte färdigt grundskolan. Och det finns fortfarande ett utbrett förakt mot romerna i Rumänien.

Red’s kom:
Med andra ord tycks Rumänien ha en lite annan bild än Åsa Regnér om vad avtalet som ska skrivas under i morgon innehåller.

Rumäniens statssekreterare: Tiggeri inget problem

Inget av det här verkar dock finnas med i den plan som den rumänska regeringen sagt sig ha för att uppfylla EU:s fattigdomsmål.

Enligt statssekreteraren är fattigdom och tiggeri inget strukturellt samhällsproblem.
– Det är ett individuellt val. Tiggarna respekterar vare sig svensk eller rumänsk lag. De borde söka arbete i stället. Att tigga borde inte vara ett val för dem, säger Codrin Scutaru, statssekreterare på arbets- och socialdepartementet i Rumänien.

Red’s kom:
Självklart är tiggeri inget samhällsproblem för Rumänien. Tiggarna befinner ju sig i Sverige, där Sveriges S+MP-regering låtit Sverige ta över Rumäniens samhällsproblem.

1 000 kr/månad i bidrag till arbetslösa i Rumänien

Hur mycket pengar kan en person få som är arbetslös och som saknar inkomst?
– Cirka 500 lei, säger Scutaru.

Det motsvarar omkring 1 000 kronor och är ungefär hälften av den lagstadgade minimilönen.

Ökade bidrag leder till bidragsberoende

Statssekreteterare Scutaru anser att socialförsäkringen är generös trots att den inte täcker faktiska levnadskostnader.
– Ökade bidrag till fattiga leder till bidragsberoende, säger han.

Fattiga romer borde söka försörjningsstöd i Rumänien istället för att tigga i Sverige

På frågan om det inte är just det svaga skyddsnätet som gör att många väljer att resa till Sverige svarar Scutaru att fattiga människor borde ansöka om försörjningsstöd.

Scutaru är mer bekymrad över medelklassen än fattiga som tigger.
– För oss i den lägre medelklassen är det en utmaning att klara oss från månad till månad, säger han.

Romer tar sig till Sverige för att de är nomader

Statssekreteraren anser att det finns kulturella orsaker till migrationen till Sverige.
– Romerna är nomader. Det är därför de reser. De har den högsta anpassningsgraden, säger Scutaru och tillägger att Rumänien “har en historia av att inte diskriminera”.

Statssekreteraren tycker Sverige ska införa tiggeriförbud

Statssekreterare Scutaru framhåller att det inte är hans plats att ge den svenska regeringen råd, men “att ni kanske borde ni överväga ett förbud mot tiggeri, liksom vi har gjort”.

Statssekreterare Pernilla Baralt vid det svenska socialdepartementet är bekymrad över sin rumänske kollegas kommentarer.
– Det är ett problem. Om man ser det på det viset, säger hon.

Baralt understryker att alla medlemsländer “har enats om att minska fattigdomen inom EU” och att “vi har ett fattigdomsmål i EU som vi alla ska bidra till för att uppnå”.
– Det här handlar inte om individuella utmaningar utan det är strukturella förändringar som krävs.

Nu ökar pressen på regeringen från flera håll att det blir ett skarpt avtal.

Red’s kom:
Det finns ingen som helst press någonstans på att avtalet ska skrivas under. Tydligen finns det heller ingen press från någon på att avtalet ska innehålla något konstruktivt. Att döma av vad som framgått i media om det sekretessbelagda avtalet saknas konstruktiva åtgärder, och i alla fall absolut ingenting som minskar problemen med EU-migranterna i Sverige.

Tomas Tobé menar att regeringen borde påverka EU att straffa Rumänien

Moderaternas partisekreterare Tomas Tobé, M, anser att Rumänien måste straffas om landet inte förbättrar situationen för sin fattiga befolkning.
– Regeringen borde agera på EU-nivå för att överväga sanktioner mot Rumänien om man inte lever upp till att ta tag i situationen för dessa utsatta människor. Det finns möjligheter att frysa inne medel från EU:s strukturfonder, säger Tobé.

Red’s kom:
Där har EU valt motsatt väg. Istället för att frysa inne pengar som Rumänien inte hämtat ut så har EU helt unikt gett Rumänien två extra år på sig att plocka ut pengarna. Samtidigt som nya miljarder trillar in i bistånd från Sverige och andra EU-länder- kravlöst, så att Rumänien fritt kan fortsätta med sin korruption och misskötsel av land och medborgare.Klicka här för att gå till artikeln i Expressen, 2015-06-04
Se även bl a;
Hemligt avtal mellan Rumänien och Sverige klart – Inte om romer! – DN, SvD och Expressen 2015-06-03

”Kompetensutbyte” mellan Rumänien och Sverige? Var är EU? Media mörkar! – SvD 2015-04-01

Samarbete mellan Rumänien och Sverige mot tiggeri – Expressen 2015-01-23

Veronica Palm åker till Rumänien för att tala med talmannen om tiggare i Sverige – Expressen 2015-05-19


Stefan Löfvén försöker flytta fokus från problemen med EU-migranterna – Expressen 2015-05-18

Makedonsk minister varnar för konsekvenserna om tiggeriförbud inte införs i Sverige – Åsa Regnér vill inte – SR 2015-04-17


Åsa Regnér fiskar i grumliga vatten – DN 2015-04-30


Nationella samordnaren för EU-migranter ger sin lösning på problemen – En flopp! – ÖP 2015-04-18

Nationell samordnare för utsatta EU-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige – SDS 2015-02-28


Anna König Jerlmyr kräver att regeringen ska sluta ducka i frågan om tiggeriet – Aftonbladet 2015-04-10


Slitna slogans om tiggeriet – en sammanställning – SVT 2015-04-17


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Hemligt avtal mellan Rumänien och Sverige klart – Inte om romer!

Efter fem månader skriver Sverige och Rumänien under ett samarbetsavtal i morgon. Rumäniens socialminister Rovana Plumb besökte Stockholm i januari och sedan dess har diskussioner pågått.

Vad detta avtal innehåller sägs däremot väldigt, väldigt lite om.

Vad ingår i avtalet mellan Rumänien och Sverige?

Vi får inte se avtalet mellan Rumänien och Sverige och det verkar inte finnas några journalister som ifrågasätter varför vi inte får detta, och inga journalister pressar heller Åsa Regnér att berätta vad avtalet innehåller rent konkret.

Expressen skriver;
• Sverige ska hjälpa till med insatser i områden i Rumänien där det bor många romer.

Red’s kom:
Hur/på vilket sätt? Vad för insatser? Vilka områden? När? Till vilken kostnad för Sverige?
Varför just bara ”i områden i Rumänien där det bor många romer”? Är det för att romer är de som synts och hörts i svensk media?
De 120 miljoner övriga fattiga är inte politiskt intressanta för S+MP-regeringen?
Och inte minst, varför? Vi betalar ju redan mest i världen till stöd för romerna!

Expressen tillägger;
• Kvinnors rätt, skolgång för barn och välfärdstjänster är några områden som hjälpen handlar om. Sverige ställer upp med råd och kunskap.

Red’s kom:
Kvinnors rätt?
Vad menas? Vad är det för hjälp Sverige erbjuder gratis inom detta område? Vad kommer det att kosta Sverige och på vilket sätt kommer det att ta de fattiga romerna ur sin fattigdom?

Skolgång för barn och välfärdstjänster?
Vad menas? Vad är det för hjälp Sverige erbjuder gratis inom detta område? Vad kommer det att kosta Sverige och på vilket sätt kommer det att ta de fattiga romerna ur sin fattigdom?

Men ovanstående är inte riktigt vad Expressen informerade om 2015-01-23;
– Det ska fokuseras kring fyra huvudområden. Det handlar om utbildning, bostäder, hälsa och social hjälp, sa Rovana Plumb under en presskonferens i Rosenbad på fredagen.
– Vi ska skapa ett ramverk för hur vi ska utbyta erfarenheter av lyckade åtgärder. Lokala myndigheter i Rumänien och Sverige ska samarbeta och vi ska förbereda projekt för att nå gemensamma mål för sysselsättning och social välfärd i båda våra länder, säger Rovana Plumb.

Bakgrunden till avtalet var att minska antalet tiggare i Sverige, eller?

Bakgrunden är att allt fler romer kommer till Sverige för att tigga. Enligt en enkätundersökning som SVT gjort handlar det om så många som drygt 4 000, skriver DN.

Red’s kom:
Vad är det som gör att journalister har så svårt att ta åt sig viss information. I SVT’s undersökning kom man fram till drygt 4.000 tiggare EXKLUSIVE en hel del kommuner som inte svarade på enkäten. Varav ett antal större kommuner, enligt SVT som inte ville berätta varken vilka kommuner som svarat eller vad de uppgivit för siffror i respektive kommun. En mer sannolik siffra är därför att antalet EU-migranter som tigger i Sverige ligger på närmare 6.000.

Inget ekonomiskt stöd?

Sverige kommer inte bidra med några öronmärkta pengar, men kommer att ställa upp med rådgivning och kunskapsutbyte, skriver DN.

Red’s kom:
Sverige kommer inte att bidra med några ”öronmärkta” pengar? Kommer Sverige att bidra med icke-öronmärkta pengar, och i så fall med hur mycket?

Åsa Regnér säger att något kommer att ta tid, men vad?

Åsa Regnér (S), barn-, äldre- och jämställdhetsminister, menar att det finns saker att bygga på.
– Men man får inte vara naiv. Det här kommer att ta tid.

Red’s kom:
Vad är det som kommer att ta tid?

Rumänien har ”identifierat” ett utbyte?

– Rumänien har själva identifierat att de skulle vilja ha ett utbyte för att förbättra de här utsatta människornas situation i Rumänien. Vi vill gärna bidra till det, säger Åsa Regnér.

Red’s kom:
Vad menas med detta?

Vad är det Åsa Regnér vill bidra med?

– All statistik när det gäller arbetslöshet, inkomster och utbildning visar att romer i Rumänien klarar sig sämre än majoritetsbefolkningen. Så det är inte svårt att förstå drivkrafterna för att komma hit. Men det är en ohållbar situation. Det är inte en bra situation att de lever under svåra omständigheter här. Därför vill vi bidra till att de får ett bättre liv i Rumänien, säger Åsa Regnér i DN.

Red’s kom:
På vilket sätt kommer vem/vilka att bidra till att romerna får ett bättre liv?

Det finns i praktiken bara en enda sak som skulle kunna leda till ett bättre liv för romerna, och det är arbete. Men det verkar inte ingå i hjälpen till Rumänien. Det kanske heller inte skulle ha tillfört något med tanke på att Sveriges regering inte lyckas skapa jobb ens för svenska medborgare.

Hur mycket har Rumänien nyttjat av EU-fonder?

I dag använder Rumänien 60 procent av de EU-fonder som landet har rätt till, och Rumänien har som målsättning att öka uttaget till 80 procent under 2015.

Red’s kom:
Siffrorna varierar. Här uppges ospecifikt 60% av ”de EU-fonder som landet har rätt till”, men vad som är intressant i detta sammanhang är hur mycket av fonderna som skulle hjälpa Rumäniens fattiga som Rumänien dragit nytta av;
• Har Rumänien tagit ut mer än 6 miljarder kr av de bidrag (mest från svenska medborgare) på 34 miljarder kr som är avsedda för de fattiga i Rumänien?
• Vad har dessa pengar resulterat i rent konkret så här långt, i förbättringar?
• Hur mycket har försvunnit i korruption?

Sverige åtar sig att göra EU’s uppdrag

Rumänien har fått kritik för romernas situation. I det nya samarbetet ska det följas upp att Rumänien lever upp till kraven, lovar Regnér.

Red’s kom:
Hur ska detta gå till? Vilka krav?

Varför ska Sverige göra det som åligger EU att göra? Dvs ett sådant uppdrag ska ges av EU till de som är mest lämpade för detta inom EU.

Avtalet mellan Sverige och Rumänien handlar inte om romer!

SvD skriver:

Men i avtalet, vars innehåll stötts och blötts av svenska och rumänska departement, nämns inte romerna specifikt.
– Det är ett erfarenhetsutbyte i allmänhet, det är inga utpekade grupper, säger Åsa Regnér.

Red’s kom:
Detta fick mig att höja på ögonbrynen. Här är det något lurt! Det verkar som S+MP-regeringen försöker föra medborgarna bakom ljuset, med tanke på att de (inte minst Stefan Löfvén) tidigare pratat om detta avtal som att det skulle vara lösningen på problemen med EU-migranterna i Sverige!

2015-01-23 skrev Expressen;

Den 9 mars signeras ett svensk-rumänskt avtal om hur man ska förhindra att rumänska invånare tvingas komma till Sverige för att tigga.

– Mina förväntningar är en seriös dialog om hur vi kan bidra till att de får sina rättigheter uppfyllda i Rumänien och får bättre chanser att leva ett värdigt liv, säger hon till SvD.

Red’s kom:
Så avtalet som Åsa Regnér varit delaktig i att teckna mellan Sverige och Rumänien har inget med romerna att göra. Och som inte det var nog säger nu Åsa Regnér att de fem månader av dialog som lett fram till ett avtal inte resulterat i något överhuvudtaget för problemetn med de fattiga romer som kommer till Sverige för att tigga… det ska bara fortsätta diskuteras.

Avtal med Rumänien har ingen effekt på strömmen av tiggare till Sverige!

Sist, men inte minst, på vilket sätt kommer detta avtal – som inte handlar om romerna – att leda till att strömmen av tiggandes romer till Sverige minskar???

SvD skriver;

Hur kommer det här avtalet att ändra situationen på gatorna i Sverige?
– Jag är inte naiv. Det handlar om att lösa frågan på lång sikt, svarar Åsa Regnér.

Red’s kom:
Nej! Rumäniens problem kommer att ta lång tid att lösa. Problemen med EU-migranterna i Sverige måste naturligtvis lösas idag! Hur vill S+MP-regeringen göra detta, efter att de tidigare lurat oss om att detta hemliga avtal med Rumänien skulle vara lösningen?Klicka här för att gå till artikeln i DN, 2015-06-03
Se även bl a;
Regeringen erkänner: Sveriges avtal med Rumänien sekretessbelagt – Expressen 2015-06-04
Syftet är att hjälpa fattiga romer på plats i hemlandet.
Målet är att hjälpa utsatta EU-medborgare från Rumänien till en bättre tillvaro på hemmaplan.
Fokus är att stödja Rumänien i sitt arbete att värna de mest utsatta och stärka deras rättigheter i praktiken. Det handlar om expertbyte på välfärdsområdet med barns rättigheter i fokus, säger Åsa Regnér.
Statssekreterare Codrin Scutaru på Arbets- och socialdepartementet i Bukarest berättar han att åtgärderna främst består av ett EU-projekt där barn som hoppat av skolan ges en andra chans samt en förändring av socialtjänstlagen som ska tillåta att människor får ha kvar sitt försörjningsstöd under en tid även om de hittar ett jobb.

”Kompetensutbyte” mellan Rumänien och Sverige? Var är EU? Media mörkar! – SvD 2015-04-01
Sverige räknar med att till sommaren få ett avtal med Rumänien ’om landets mest utsatta grupper’.
Från svensk sida handlar det om att bidra med kunskap bland annat om Sveriges sociala skyddsnät. Dessutom ska Sverige hjälpa till med ytterligare kunskap för att använda EU:s strukturmedel.
Allt fler romer strömmar till Sverige och i ett led att lösa detta problem träffade Rumäniens socialminister Rovana Plumb i januari ministrarna Åsa Regnér (S) och Annika Strandhäll (S) för att diskutera former för samarbete kring tiggarna. Därefter har Åsa Regnérs statssekreterare Pernilla Baralt och den nationelle samordnaren Martin Valfridsson varit i Rumänien och följt upp samtalen.
Ett utkast bereds med fokus på barns rättigheter, jämställdhet och välfärdsfrågor.
Åsa Regnérs statssekreterare Pernilla Baralt kallar arbetet ”en jätteutmaning” och menar att det kommer att ta tid innan färre romer känner sig tvingade att resa utomlands.
– Det kommer inte att vända på några år ens. Vi måste samtidigt titta på den mer precisa frågan kring rumäner och bulgarer så att inte akuta tillfälliga insatser påverkar arbetet i Rumänien, säger Baralt.

Samarbete mellan Rumänien och Sverige mot tiggeri – Expressen 2015-01-23
Den 9 mars 2015, signeras ett svensk-rumänskt avtal vid EU:s toppmöte i Bryssel om hur man ska förhindra att rumänska invånare tvingas komma till Sverige för att tigga.
Sverige och Rumänien inleder ett samarbete, bl a för att förhindra att många tvingas lämna sitt hemland för att tigga.
– Det ska fokuseras kring fyra huvudområden. Det handlar om utbildning, bostäder, hälsa och social hjälp, sa Rovana Plumb.
Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér har tillsammans med Rovana Plumb enats om att handlingsplanen som syftar till att hjälpa socialt utsatta rumäner.
– Vi ska skapa ett ramverk för hur vi ska utbyta erfarenheter av lyckade åtgärder. Lokala myndigheter i Rumänien och Sverige ska samarbeta och vi ska förbereda projekt för att nå gemensamma mål för sysselsättning och social välfärd i båda våra länder, säger Rovana Plumb.

Enligt Åsa Regnér ska Sveriges nationella samordnare Martin Valfridsson ’studera hur fler jobb kan skapas i migranternas fattiga hembyar’.

Veronica Palm åker till Rumänien för att tala med talmannen om tiggare i Sverige – Expressen 2015-05-19
Under rubriken ’Nu ökar Sverige pressen på Rumänien’ skriver Expressen om att två svenska delegationer ska besöka Rumänien, och tillägger i själva artikeln ”… om tiggarna”. Men när man läser resten av artikeln framgår det att det inte är syftet med Veronica Palms besök.
– Jag har ambitionen att föra samtal om att en hel del människor som utsätts för extrem diskriminering och lever i djup fattigdom i Rumänien kommer till Sverige och gör bedömningen att det är bättre att sitta på gatorna i Sverige och tigga än möjligheten att få jobb och utbildning i Rumänien. Så kan vi inte ha det, säger Veronica Palm (S), gruppledare och vice ordförande i socialutskottet.
Lösningen är inte att ha en diskussion om förbud eller inte i Sverige, säger Palm.
Palm menar att ansvaret för de utsatta människorna är gemensamt.
– Det är viktigt att upprätthålla de samtalen. Vi kan hjälpa till och ska naturligtvis se till att människor som lever i Sverige i utsatt fattigdom ska få skydd och stöd, säger Veronica Palm.
Vilken typ av samarbete kan det handla om?
– Dels handlar det om de EU-fondsmedel som finns för de allra mest utsatta medborgarna och se vägar för att kunna använda dem i Rumänien.

I början av juni åker barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér till Rumänien för att just diskutera frågan om utsatta EU-migranter och sluta ett avtal länderna emellan.


Stefan Löfvén försöker flytta fokus från problemen med EU-migranterna – Expressen 2015-05-18
Det är en väldigt svår situation för de människorna och människor som ser det blir illa berörda. Det är klart vi måste göra något åt detta. Det är därför vi har samarbetet exempelvis med Rumänien, de allra flesta kommer från Rumänien, om att de måste ta bättre hand om sina egna medborgare och ge dessa, människor, många av dem är romer, en möjlighet att komma in i samhället i Rumänien, säger Stefan Löfvén.
Och det har vi skrivit ett avtal om också, vi jobbar systematiskt med den frågan, fortsätter Stefan Löfvén.

Det är inte ny lagstiftning som behövs men däremot måste vi komma åt problemet med tiggeri för det gör ont för den som ser det men ännu mer för den som tvingas tigga, säger han.
– Regeringen har tillsatt en nationell samordnare, vars uppgift ju just är att samla in information om läget och att verka stöttande och samordnande för kommuner och andra aktörer som möter dessa människor, säger Veronica Palm (S).
Veronica Palm åker själv till Rumänien under nästa vecka för att diskutera frågan.

Makedonsk minister varnar för konsekvenserna om tiggeriförbud inte införs i Sverige – Åsa Regnér vill inte – SR 2015-04-17
Åsa Regnér säger att hon arbetar på ett avtal om välfärdsfrågor med Rumänien, det land som de flesta EU-migranterna kommer ifrån.
– Det är expertutbyten när det gäller förskolor, socialtjänsten, skolor, bostäder och arbete. Ett sådant avtal ska vi skriva på.


Åsa Regnér fiskar i grumliga vatten – DN 2015-04-30
Vi har en mycket aktiv dialog med Rumänien och avser att utveckla det bilaterala samarbetet med dem för att hitta långsiktiga lösningar. Det pågår också ett arbete inom EU-kommissionen där regeringen jobbar aktivt.
Ingenstans i moderaternas artikel hittar vi förslag om hur vi ska stötta de familjer och inte minst de barn som idag lever i extrem utsatthet. För regeringen är detta en prioriterad fråga.


Nationella samordnaren för EU-migranter ger sin lösning på problemen – En flopp! – ÖP 2015-04-18
– När regeringen tillträdde fick vi veta att kommuner gärna vill ha en diskussion om hur man ska klara utsatta EU-medborgares situation på bästa sätt. När vi hörde det ville vi inom regeringen snabbt arbeta för en lösning, säger Åsa Regnér, socialdemokratisk minister på socialdepartementet.
Regeringen har även en tät dialog med regeringen i Rumänien, kan även komma att röra Bulgarien i framtiden. Den rumänske socialministern har varit på besök i Sverige och Regnér ska åka till Rumänien i sommar för att ytterligare stärka banden.

Nationell samordnare för utsatta EU-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige – SDS 2015-02-28
Regeringen värnar den fria rörligheten. Rätten till fri rörlighet för EES-medborgare är av väsentlig betydelse för den europeiska integrationen och ska inte inskränkas, säger S+MP-regeringen.


Slitna slogans om tiggeriet – en sammanställning – SVT 2015-04-17
Tiggeriförbud är att förbjuda fattigdom
Tiggeriförbud är inte aktuellt för Åsa Regnér, barn- och äldreminister (S) som har ansvaret i frågan. Det vore att förbjuda fattigdom. Det löser inga problem när det gäller utsattheten för de människor som tigger, säger hon i SVT:s Agenda.


Anna König Jerlmyr kräver att regeringen ska sluta ducka i frågan om tiggeriet – Aftonbladet 2015-04-10
Anna König Jerlmyr riktar också en känga åt ansvarig minister Åsa Regnér och menar att hon inte kan fortsätta undvika att ta något ansvar genom att bara hänvisa till sin nationella samordnare, som inte har några lösningar.


SVT’s undersökning: Långt mer än en fördubbling av antalet tiggande EU-migranter i Sverige på ett år


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Veronica Palm åker till Rumänien för att tala med talmannen om tiggare i Sverige

Under rubriken ”Nu ökar Sverige pressen på Rumänien” skriver Expressen om att två svenska delegationer ska besöka Rumänien, och tillägger i själva artikeln ”… om tiggarna”. Men när man läser resten av artikeln framgår det att det inte är syftet med Veronica Palms besök.

Veronica Palm och Urban Ahlin på talmansresa till Rumänien

Under nästa vecka reser riksdagsledamoten tillsammans med bland andra talmannen Urban Ahlin på en så kallad talmansresa till Rumänien för att träffa Rumäniens talman i deras riksdag.

Red’s kom:
Varför tror S+MP-regeringen att fattiga bara finns i Rumänien?
Att t ex helt bortse från Bulgarien, och de fattiga från detta land som kommer till Sverige för att tigga, gör att detta utspel endast kan tolkas som att regeringen vill ge sken av att den gör något. Vem låter sig luras?

För den skenheliga S+MP-regeringen handlar det bara om att bistå med hjälp till de fattiga som upprör de svenska medborgarna pga att de åsamkar Sverige problem och stora extrakostnader. Övriga – mindre synliga – fattiga kan vi glömma, liksom problemen i Sverige.

Veronica Palms ”ambition”

– Jag har ambitionen att föra samtal om att en hel del människor som utsätts för extrem diskriminering och lever i djup fattigdom i Rumänien kommer till Sverige och gör bedömningen att det är bättre att sitta på gatorna i Sverige och tigga än möjligheten att få jobb och utbildning i Rumänien. Så kan vi inte ha det, säger Veronica Palm (S), gruppledare och vice ordförande i socialutskottet.

Red’s kom:
Den diskussionen har verkligen inte haft något lyckat resultat tidigare.

Rumänien har dessutom redan klargjort att Sverige saboterar Rumäniens försök att förbättra för Rumäniens fattiga, genom att Sverige inte bara tillåter tiggeriet utan dessutom understödjer tiggeriet av Rumäniens medborgare.

Veronica Palm vill prata om annat än vad man kommit överens om att mötet ska handla om

Talmannen har en egen agenda men Veronica Palm (S), gruppledare och vice ordförande i socialutskottet tänker ta tillfället i akt.

Red’s kom:
Vad är den rumänska talmannens agenda, och kommer han bli glad över att Veronica Palm avviker från agendan?

Är det inte bättre att föra en diskussion där man kommit överens om vad som ska dryftas, och med personer där det finns förutsättningar att kunna få genomslag på något sätt?

Att diskutera dessa frågor med Rumäniens talman är mycket märkligt. Det hade varit bättre om Veronica Palm stannat hemma i Sverige och lärt sig mer om problemen här för att kunna komma med konstruktiva lösningsproblem på det som är det mest primära för Sverige och dess medborgare.

Veronica Palm menar att Rumäniens fattiga är Sveriges ansvar

Palm menar att ansvaret för de utsatta människorna är gemensamt.

Red’s kom:
Gemensamt? Mellan vem? Är Rumäniens fattiga ett gemensamt ansvar mellan Sverige och Rumänien, eller är det kanske mellan EU och Rumänien?

– Det är viktigt att upprätthålla de samtalen. Vi kan hjälpa till och ska naturligtvis se till att människor som lever i Sverige i utsatt fattigdom ska få skydd och stöd, säger Veronica Palm.

Red’s kom:
Veronica Palm vågar inte ens specificera vilka ”människor” hon menar att Sverige har ansvar för att ge ”skydd och stöd”, och ej heller vad hon menar att det är för ”skydd och stöd” som Sverige ska ställa upp med. Men det är alltså Rumäniens fattiga som Veronica Palm tycker att Sverige ska ta över ansvaret för, dvs de som vi redan innan betalat mest i EU för att hjälpa.

Var är roten till problemen i Sverige?

– Vi måste gå till roten där problemen finns, säger Palm.

Red’s kom:
Vi (Sverige) är inte den part som ska gå till roten med problemen i Rumänien. Det ska ske på EU-nivå om det ska ha någon meningsfull effekt.

Dessutom är roten till problemen i Sverige just i Sverige. Problemen med EU-migranterna i Sverige måste lösas nu och i Sverige.

Tiggeriförbud kommer S+MP-regeringen inte att införa oavsett vad medborgarna tycker

– Lösningen är inte att ha en diskussion om förbud eller inte i Sverige, säger Palm.

Red’s kom:
Veronica Palm säger här öppet att hon inte ens vill ha en diskusssion om tiggerförbud, där hon skulle tvingas att bemöta sakliga argument!

Ja, vi vet att den gemensamma hållningen inom S+MP-regeringen är att inte göra som andra EU-länder och införa tiggeriförbud, och detta utan saklig motivering. S+MP-regeringen tror sig veta bättre än de övriga EU-länderna såväl som Sveriges medborgare, men faktum är att argumenten är mycket tunga för att förbjuda tiggeri (i någon form) i Sverige. Dessa argument har tidigare spaltats upp i denna blogg. Motargument saknas.

Veronica Palm är tyvärr en person som inte först inhämtar fakta och nödvändig kunskap innan hon uttalar sig, och hon håller hellre fast vid en linje som är fel än att erkänna sina fel och misstag.

Vad är det för ”samarbete” mellan Sverige och Rumänien som löser vad?

Vilken typ av samarbete kan det handla om?
– Dels handlar det om de EU-fondsmedel som finns för de allra mest utsatta medborgarna och se vägar för att kunna använda dem i Rumänien. Det har varit ett problem.

Red’s kom:
Detta löser inte något av de problem med EU-migranter som Sverige har idag.

Varför tycker Sveriges regering att de ska utföra EU’s uppgifter istället för att föra upp frågan på dagordningen i EU, som är den organisation som har förutsättningarna att sätta press på Rumänien och Bulgarien?

Sen är jag övertygad om att civilsamhället kan samverka. Organisationer som finns i Sverige kan ge stöd till organisationer i Rumänien.

Red’s kom:
Detta löser inte heller något av de problem med EU-migranter som Sverige har idag.

Vilket ”civilsamhälle”? Vilka ”Organisationer som finns i Sverige”?

Jag kan tipsa regeringen om att hjälporganisationer som finns i Sverige såväl som svenska skattebetalare redan sedan många år gett stöd till Rumänien och dess utsatta.

Åsa Regnér åker till Rumänien i juni

I början av juni åker barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér till Rumänien för att just diskutera frågan om utsatta EU-migranter och sluta ett avtal länderna emellan.

Red’s kom:
Vad för avtal? Vad står i detta?

Den 23/1 rapporterade Expressen att ett svensk-rumänskt avtal skulle undertecknas vid EU:s toppmöte i Bryssel den 9 mars om hur man ska förhindra att rumänska invånare tvingas komma till Sverige för att tigga.

Vad som hände med denna handlingsplan vet vi inte. Regeringen vill heller inte berätta vad avtalet innehåller. Den enda information Sveriges medborgare fick var flummigt politikersnack från Rumäniens socialminister Rovana Plumb;
– Vi ska skapa ett ramverk för hur vi ska utbyta erfarenheter av lyckade åtgärder. Lokala myndigheter i Rumänien och Sverige ska samarbeta och vi ska förbereda projekt för att nå gemensamma mål för sysselsättning och social välfärd i båda våra länder, säger Rovana Plumb.

Utbyta erfarenheter”? Vad har Rumänien att lära Sverige?
Nå gemensamma mål för sysselsättning och social välfärd i båda våra länder”? På vilket sätt skulle Rumänien kunna öka den sociala välfärden och sysselsättningen i Sverige?

Åsa Regnér sa då att regeringen kommer att tillsätta en nationell samordnare i Sverige som bl a ska studera hur fler jobb kan skapas i migranternas fattiga hembyar.

Har Sverige en nationell samordnare för Rumänien eller för Sverige?Klicka här för att gå till artikeln i Expressen, 2015-05-19
Not.
I ett pressmeddelande skriver Riksdagen:
Talmannen besöker Rumänien
Måndagen den 25 maj reser talman Urban Ahlin med en riksdagsdelegation till Rumänien på officiellt besök.

Syftet med resan är att främja de parlamentariska relationerna mellan Sverige och Rumänien. Handel och EU-migranter är exempel på aktuella frågor som kommer att diskuteras. I delegationen ingår riksdagsledamöterna Veronica Palm (S), Maria Plass (M), Maj Karlsson (V) och Tina Acketoft (FP).

På programmet står möten med bland andra Rumäniens president Klaus Iohannis, senatens talman Călin Popescu-Tăriceanu och deputeradekammares talman Valeriu Stefan Zgonea, premiärminister Victor Ponta samt utrikesminister Bogdan Aurescu.

Talman Urban Ahlin kommer också att inledningstala vid ett seminarium i Bukarest om hantering av radioaktivt avfall.

För mer information
Ludwig Höghammar Mitkas, internationell rådgivare, riksdagens internationella kansli, telefon 073-991 93 24, e-post ludwig.hoghammar.mitkas@riksdagen.se

Se även bl a;
Samarbete mellan Rumänien och Sverige mot tiggeri
Svensk-rumänskt avtal mellan Åsa Regnér/Annika Strandhäll och Rovana Plumb.

”Kompetensutbyte” mellan Rumänien och Sverige? Var är EU? Media mörkar!


Makedonsk minister varnar för konsekvenserna om tiggeriförbud inte införs i Sverige – Åsa Regnér vill inte

Åsa Regnér fiskar i grumliga vatten

Stefan Löfvén försöker flytta fokus från problemen med EU-migranterna


Nationella samordnaren för EU-migranter ger sin lösning på problemen – En flopp!

S+MP-regeringens nationella samordnare för EU-migranter utesluter tiggeriförbud


Tiggeriförbud för att inte permanenta fattigdom och utanförskap


Utvisning av EU-migranter utan vistelserätt sker inte i Sverige


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

”Kompetensutbyte” mellan Rumänien och Sverige? Var är EU? Media mörkar!

Under rubriken ”Samarbetsavtal med Rumänien nära” i SvD kan man läsa att Sverige räknar med att till sommaren få ett avtal med Rumänien ”om landets mest utsatta grupper”, som det uttrycks. Eller för att tala i klarspråk; romerna. Eller EU-migranter, som de i regel (felaktigt) kallas i det politiskt korrekta Sverige.

Vilka skyldigheter förbinder sig Sverige till?

Vad innebär samarbetsavtalet egentligen? Det får vi inte veta, det står bara;
Från svensk sida handlar det om att bidra med kunskap bland annat om Sveriges sociala skyddsnät. Dessutom ska Sverige hjälpa till med ytterligare kunskap för att använda EU:s strukturmedel.

Ensidig riktning i ”kompetensutbytet”

Det nämns inte med ett ord vilken kompetens det är som erbjuds Sverige från Rumäniens sida. Gissningsvis ingen, utöver kompetens om hur Sverige bättre ska kunna bidra med mer resurser till Rumänien.

Media stöttar politikers dimridåer

Istället för att försöka mörka med termer som ”samarbetsavtal” och ”utbyte av kompetens” hade det kanske varit bättre att säga sanningen till det svenska folket, dvs att det handlar om ännu ett svenskt hjälp- och stödprogram för Rumänien.

Det skapar inte förtroende för media när media på detta sätt stöttar politiker i att undanhålla sanningen istället för att rensa upp i de dimridåer som politiker i Sverige tyvärr lägger ut hela tiden.

Vad har samtalen handlat om?

Det står i artikeln att allt fler romer strömmar till Sverige och i ett led att lösa detta problem träffade Rumäniens socialminister Rovana Plumb i januari ministrarna Åsa Regnér (S) och Annika Strandhäll (S) för att diskutera former för samarbete kring tiggarna. Därefter har Åsa Regnérs statssekreterare Pernilla Baralt och den nationelle samordnaren Martin Valfridsson varit i Rumänien och följt upp samtalen.

Vi får inget veta varken om varken vad de initiala samtalen handlade om eller vad uppföljningen handlade om eller ledde till, eller vad man är överens respektive oense om.

Hur? Kostnad?

Det nämns att ett utkast bereds med fokus på barns rättigheter, jämställdhet och välfärdsfrågor. Men vad det innebär för Rumänien (i t ex resurser eller skyldigheter) eller vad det innebär för vilka resurser som Sverige måste ställa till förfogande får vi inte veta. Vad står det i utkastet?

Det finns vissa frågor som politiker gärna undviker att svara på, och det är inte minst ”Hur?” samt ”Till vilket pris?”. Politiker vill hellre använda sig av Annie-Lööf-tekniken, dvs ”Jag vill …”.

Då är det bra om det finns media som utkräver svar på de frågor politiker vill glida undan.

Tiggarna till Sverige kommer att fortsatt öka

Att ”samarbetsavtalet” inte kommer att resultera i en minskad ström av romska tiggare under som minst de närmaste åren visas mycket tydligt genom att Åsa Regnérs statssekreterare Pernilla Baralt kallar arbetet ”en jätteutmaning” och menar att det kommer att ta tid innan färre romer känner sig tvingade att resa utomlands.
Det kommer inte att vända på några år ens. Vi måste samtidigt titta på den mer precisa frågan kring rumäner och bulgarer så att inte akuta tillfälliga insatser påverkar arbetet i Rumänien, säger Baralt.

Den ”mer precisa frågan”? Kan den ”mer precisa frågan” möjligen avse problemet med strömmen av tiggare till Sverige och det stöd tiggarna får i Sverige för att fortsatt tigga? I så fall, vad ”tittar” man på där?

Sveriges regering och riksdag vill inte ta tag i dagens problem

Strömmen av tiggare till Sverige kommer bara att öka. Politikerna vill inte, av rädsla för extremisternas utfall med anklagelser om ”antiziganism” och ”diskriminering” för varje tänkbar begränsande åtgärd, befatta sig med de problem som finns idag i Sverige, och som alla vet kommer att öka.

Det är ju inte tiggeriet i sig som är det stora problemet i Sverige, det är konsekvenserna av tiggeriet i landet, och politikernas ovilja samt rädsla för att vidta åtgärder, som måste lösas.

Rumäniens problem specifikt Sveriges problem?

Varför är fattigdomen i ett enskilt EU-land primärt Sveriges problem? Varför sker inte åtgärder på EU-nivå, istället för att just Sverige ensamt ska försöka lösa de svåraste problemen, med stor risk att det kommer att leda till lite eller inget.

Sverige har inte ens engagerat ett enda annat drabbat land i frågan!

EU är extremt tungrott och det är svårt att få EU-maskinen att starta upp, men det måste ändå vara en EU-insats som har realistiska möjligheter att förbättra situationen i Rumänien.Klicka här för att gå till artikeln i SvD, 2015-04-01

Se även bl a;
Samarbete mellan Rumänien och Sverige mot tiggeri
Svensk-rumänskt avtal mellan Åsa Regnér/Annika Strandhäll och Rovana Plumb

Veronica Palm åker till Rumänien för att tala med talmannen om tiggare i Sverige


Medias påverkan – Ett demokratiskt problem

Åsiktsklyftan ökar mellan journalister och allmänhet

Lyssna på väljarna framför medierna

Svenskar mest invandringspositiva i EU… eller?


Europaparlamentariker Cecilia Wikström om EU-migranter

Anna König Jerlmyr kräver att regeringen ska sluta ducka i frågan om tiggeriet

Illegala bosättningar oacceptabelt – KD-förslag på lösning till tiggarproblem

KDU efterlyser starkare åtgärder mot EU-migranternas olagliga bosättningar

Vad anser Sveriges partiledare om tiggeriet?

Debatt om tiggeriet med arg Gustav Fridolin

Fi kräver obegränsat stöd till EU-migranter

Bör Feministiskt Initiativ förbjudas?

Soraya Post (Fi) arbetar inte för Sverige i EU och konkreta förslag saknas

EU-migrant misshandlad i Malmö av fega råttor! – Utnyttjas sedan av Feministiskt Initiativ

Vad tycker politikerna ska göras åt problemen med tiggande EU-migranter?

Migrationsforskare Ioana Bunescus icke-lösningar på EU-migranter – Förbjuda fattigdom?

Utestäng Rumänien från EU’s fria rörlighet, anser en moderat kommunpolitiker i Haninge

Hjärta till hjärtas lösningar på Sveriges runt 5.000 EU-migranter

En svensk EU-parlamentarikers vaga förslag på hur problemen med EU-migranter ska lösas

Riksdagsledamöter emot förbud mot tiggeri

Endast 36% av svenskarna emot att lagstifta mot tiggeri

Varför inte förbjuda tiggeri?

Sverige och Finland enda länder utan förbud mot tiggeri

Politiker i Finland vill registrera tiggare

I Finland irriterar sig hälften på tiggare

Danmark vill med sitt tiggeriförbud styra om EU-migranter till Sverige

Majoritet i Norge för förbud mot tiggeri

Vad gäller juridiskt för EU-migranters vistelse i Sverige? Regler för avvisning/utvisning av EU-migranter/tiggare

Hjälp till EU-migranter lockar fler tiggare, enligt Moderaterna i Haninge

Rykten om mer stöd och natthärbärge lockar EU-migranter till Uppsala

Romer otacksamma för hjälp i Gnosjö – kräver mer

EU-migranter är turister, och har därmed inte rätt till skola för barnen

I Umeå ska EU-migranters barn få omsorg med pedagogiska inslag – Skola till romska barn

Rumänien betalar inte skulder till Sverige för vård av EU-migranter

EU-migranter – Ge pengar till tiggare eller inte?

Ge inte tiggarna pengar – vädjar en rom som är ansvarig för romska frågor

Nationell samordnare för utsatta EU-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige

Samordnare för tiggare besöker Malmö och Lund

Sverige satsar 87 miljoner kr på samhällsinformation till 700 tiggare !!!

Projekt startas för att informera EU-migranter om deras rättigheter i Sverige – Göteborg experimentstad

Regeringen lägger 52 miljoner kr på ”romers inkludering”. Vad betyder detta, Alice Bah Kuhnke?

Hemlösa svenskar glöms bort när romer prioriteras – Friggebodar åt EU-migranter

För övriga sidor om EU-migranter, se innehållsregistret.

Samarbete mellan Rumänien och Sverige mot tiggeri

Den 9 mars 2015, signeras ett svensk-rumänskt avtal vid EU:s toppmöte i Bryssel om hur man ska förhindra att rumänska invånare tvingas komma till Sverige för att tigga.
– Det långsiktiga ansvaret ligger på Rumänien, men i nuläget befinner sig många i Sverige, säger Rovana Plumb, Rumäniens socialminister.

Sverige och Rumänien inleder ett samarbete, bl a för att förhindra att många tvingas lämna sitt hemland för att tigga.
– Det ska fokuseras kring fyra huvudområden. Det handlar om utbildning, bostäder, hälsa och social hjälp, sa Rovana Plumb.

Red’s kom:
Det framgår inte någonstans vad Sverige förbinder sig till i detta avtal, varken ekonomiskt eller på något annat sätt. De fyra huvudområdena är dessutom något som Sverige inte lyckats särskilt bra med ens på hemmaplan, så frågan är vad Sverige kan tillföra här.

Ej publicerad handlingsplan för tiggare

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér har tillsammans med Rovana Plumb enats om att handlingsplanen som syftar till att hjälpa socialt utsatta rumäner.

Red’s kom:
Hur denna handlingsplan ser ut, där Sverige ska hjälpa Rumänien att bygga upp ett välfärdssystem, har inte offentliggjorts.

– Vi ska skapa ett ramverk för hur vi ska utbyta erfarenheter av lyckade åtgärder. Lokala myndigheter i Rumänien och Sverige ska samarbeta och vi ska förbereda projekt för att nå gemensamma mål för sysselsättning och social välfärd i båda våra länder, säger Rovana Plumb.

Enligt Åsa Regnér ska Sveriges nationella samordnare Martin Valfridsson ”studera hur fler jobb kan skapas i migranternas fattiga hembyar”.

Red’s kom:
Allt låter mycket luddigt, och känns mest som en i hast framtagen skrivbordsprodukt där inte ens några konkreta mål har satts.
Detta projekt verkar mest syfta till att Regeringen ska kunna hävda att de gjort något. Dvs man vill försöka flytta fokus från att inga lösningar tas fram för dagens problematiska situation i Sverige med de rumänska tiggarna.

”Ingen diskriminering i Rumänien”

Ett problem som diskuterats var hur fördomar mot romer leder till att de nekas arbete och fastnar i fattigdom. Ministern hävdade att det inte förekommer någon diskriminering i Rumänien.
Ministern påpekade att landets ekonomiska tillväxt kommer de fattiga till del, t ex genom att barnbidraget för 500 000 fattiga barn har fördubblats de senaste åren och att minimilönen har höjts.

Red’s kom:
Om Rumänien fortsatt förnekar att diskriminering av romer förekommer i Rumänien, hur ska ett avtal formuleras om att lösa något som inte anses vara ett problem?Klicka här för att gå till artikeln i Expressen, 2015-01-23

Se även bl a:
”Kompetensutbyte” mellan Rumänien och Sverige? Var är EU? Media mörkar!

Veronica Palm åker till Rumänien för att tala med talmannen om tiggare i Sverige


EU migranter – Bilder du inte får se i media

Bilder från EU-migranternas läger i Malmö, förr och nu

Bilder från tiggarnas kåkstad i Malmö 2015-03-21

Polisen: Romer får besittningsrätt till det område de ockuperar illegalt !!!

Markägare för EU-migranters läger på Industrigatan hotas med vite

EU-migranternas kåkstad utreds om det är svartbygge

Avhysning av tiggare från Pildammsparken i Malmö

Fattigdomsinvandring och medföljande miljöproblem i Malmö

Polisen: Förundersökning nedlagd om brott mot miljöbalken

Protest mot att EU-migranter inte får bostäder, vänsterorganisationen Allt åt alla

Vänsterpartiet Malmös åtgärder för EU-migranter förvärrar bara situationen

Kommunernas hantering av tiggare i Malmö, Lund, Göteborg

Kommunledning i Göteborg och Stockholm önskar fler tiggare

Socialborgarråd vill kringgå lagen för att stödja EU-migranter i Sverige

Fi påstår att Socialtjänstlagen ger tiggarna rätt till socialbidrag, bostad, etc

Har de tiggande EU-migranterna rätt till samma bidrag som alla svenskar?


Olagliga läger för EU-migranter

Kronofogden vräker EU-migranter i Skara

EU-migranter avhyses i Jönköping, Skara och Gnosjö

Avhysning av EU-migranter i Stockholm

Moderaterna föreslår att vakter avhyser EU-migranter

Sissela Nordling Blanco (Fi) jämför avhysning via vakter med förintelsen av judar


Illegala bosättningar oacceptabelt – KD-förslag på lösning till tiggarproblem

Vad anser Sveriges partiledare om tiggeriet?

Debatt om tiggeriet med Gustav Fridolin

Fi kräver obegränsat stöd till EU-migranter

Vad tycker politikerna ska göras åt problemen med tiggande EU-migranter?

Sverige och Finland enda länder utan förbud mot tiggeri

Nationell samordnare för utsatta EU-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige

Samordnare för tiggare besöker Malmö och Lund

Sverige satsar 87 miljoner kr på samhällsinformation till 700 tiggare !!!

Hemlösa svenskar glöms bort när romer prioriteras – Friggebodar åt EU-migranter


Gravida tiggare skapar problem i Karlskrona

Media i Rumänien hånar Sverige – Ett paradis för tiggare

Statlig medias extrema vinklingar: ”Nu får EU-migranter jobb”

Är man rasist om man kallar tiggare för tiggare?


Tiggeri bekräftas som organiserat

Polisen: Tiggare ofta del av kriminella ligor

Halta och lytta tiggare, eller?

Våldsam tiggaruppgörelse i Helsingborg

Faktum-försäljare hotas av EU-migranter

Tiggare avhyses, städnota på 50.000 kr

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.